Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Ilona FIALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 144 s. ISBN 978-80-210-9596-0.
 2. FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáka s epilepsií na základní škole z pohledu pedagoga. In Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 104 - 115, 12 s. ISBN 978-80-210-9596-0.
 3. 2019

 4. FIALOVÁ, Ilona. A reflection from a European Country: The Special and Inclusive Education in the Czech Republic. In Patrizia Sandri. Rigenerare le radici per fondare i processi inclusivi. 1. vydání. Milano: FrancoAngeli s.r.l., 2019. s. 86-93, 8 s. Traiettorie Inclusive. ISBN 978-88-917-8932-7.
 5. FIALOVÁ, Ilona. Asistent pedagoga a edukace dětí a žáků s tělesným postižením v inkluzivní škole. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2019.
 6. FIALOVÁ, Ilona. Problematika vzdělávání žáků s chronickým onemocněním a tělesným postižení v inkluzivním prostředí základní školy. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2019.
 7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 8. VOJTOVÁ, Věra a Ilona FIALOVÁ. Trendy ve speciální pedagogice v evropských školách. In Rovné příležitost ve vzdělávání KAP Jihomoravský kraj. 2019.
 9. 2018

 10. FIALOVÁ, Ilona, Simona HALVOVÁ a Jan VIKTORIN. Asistent pedagoga v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 2, s. 81-95. ISSN 2585-7363.
 11. FIALOVÁ, Ilona. Děti a žáci s tělesným postižením a jejich edukace. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2018.
 12. FIALOVÁ, Ilona a Jan VIKTORIN. František Kábele – jeden z hlavních představitelů somatopedie a logopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 2, s. 111-126. ISSN 2585-7363.
 13. FIALOVÁ, Ilona. Problematika vzdělávání žáků s tělesným postižení v prostředí základní školy. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2018.
 14. 2017

 15. FIALOVÁ, Ilona. Podpora žáků s tělesným a chronickým onemocněním v rámci inkluzivního vzdělávání na základních školách. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2017.
 16. FIALOVÁ, Ilona. Podpůrná opatření v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s tělesným postižením. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2017.
 17. FIALOVÁ, Ilona. Pohybová postižení u žáků základních škol a jejich inkluzivní vzdělávání na základních a středních školách. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2017.
 18. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 19. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 20. FIALOVÁ, Ilona. Žáci se zdravotním postižením v kontextu inkluzivního vzdělávání. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2017.
 21. FIALOVÁ, Ilona. Žák s tělesným postižením a jeho podpora při inkluzivním vzdělávání na základních školách. In Seminář pro asistenty pedagoga, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2017.
 22. 2016

 23. FIALOVÁ, Ilona. Asistent pedagoga v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. In Bočková, B., Vítková, M. et al. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 150-159, 10 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 24. FIALOVÁ, Ilona. Faktory ovlivňující kvalitu života a edukaci osob s tělesným postižením. In 8. ročník Mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Mendelova univerzita v Brně. 2016. ISBN 978-80-7509-431-5.
 25. FIALOVÁ, Ilona. Charakteristika jednotlivých zdravotních postižení a příčiny jejich vzniku v kontextu tělesného postižení. In Studium pro asistenty pedagoga - Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2016.
 26. FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s pohybovým postižením na základních školách. In Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro DVPP. 2016.
 27. FIALOVÁ, Ilona. Onemocnění štítné žlázy v dětském věku. Řízení školy: Speciál pro MŠ, Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 10/2016, č. 5, s. 14-15. ISSN 1214-8679.
 28. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 29. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 30. FIALOVÁ, Ilona. Profil žáka s tělesným postižením v kontextu společného vzdělávání na základních školách. 2016.
 31. FIALOVÁ, Ilona. Příčiny vzniku a charakteristika jednotlivých typů zdravotního postižení, žák s tělesným postižením a jeho podpora při vzdělávání. 2016.
 32. FIALOVÁ, Ilona. Speciálně pedagogická diagnostika z pohledu učitelů ZUŠ. 2016.
 33. FIALOVÁ, Ilona. Speciální pedagogika v kontextu Psychoterapie pomocí koní. 2016.
 34. FIALOVÁ, Ilona. Společné vzdělávání žáků s tělesným postižením a žáků intaktních z pohledu pedagogů. 2016.
 35. FIALOVÁ, Ilona. Základy oboru Speciální pedagogika. 2016.
 36. FIALOVÁ, Ilona. Žáci s epilepsií na základní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. s. 249-267, 19 s. ISBN 978-80-7315-255-0.
 37. FIALOVÁ, Ilona. Žáci se specifickými porucha učení a chování v kontextu vzdělávání na ZUŠ. 2016.
 38. 2015

 39. FIALOVÁ, Ilona. Analýza inkluzivních přístupů pedagogů k edukaci žáků s tělesným postižením na základních školách. In Zámečníková, D., Vítková, M. et al.. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1, vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 219-230, 12 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 40. FIALOVÁ, Ilona. Dítě s pohybovým postižením v mateřské škole. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XII, 1/2015, s. 18-19. ISSN 1214-8679.
 41. FIALOVÁ, Ilona. Fenylketonurie jako příklad vzácného onemocnění u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XII, 4/2015, s. 12-13. ISSN 1214-8679.
 42. FIALOVÁ, Ilona. Jedinci se zdravotním postižením v kontextu zahradní terapie. In Přednáška pro kurz Zahradní terapie - Česká vědecká zahradnická společnost, Lednice. 2015.
 43. FIALOVÁ, Ilona. Perthesova choroba u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XII, 5/2015, s. 15-16. ISSN 1214-8679.
 44. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 45. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 46. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 47. FIALOVÁ, Ilona. Speciální pedagogika jako obor výchovy a vzdělávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. In Kurz AVK, pořádaný Českou hiporehabilitační společností. 2015.
 48. FIALOVÁ, Ilona. Žáci s tělesným postižením a závažným onemocněním a jejich podpora při inkluzivním vzdělávání. In Studium pro asistenty pedagoga - Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2015.
 49. FIALOVÁ, Ilona. Žáci s tělesným postižením a závažným onemocněním a jejich podpora při vzdělávání. In Studium pro asistenty pedagoga - Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP. 2015.
 50. FIALOVÁ, Ilona. Žák s tělesným a kombinovaným postižením a jeho podpora při vzdělávání. In Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP - Studium pro asistenty pedagoga. 2015.
 51. 2014

 52. FIALOVÁ, Ilona. Epilepsie u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro MŠ, Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 8/2014, 4/2014, s. 11-13. ISSN 1214-8679.
 53. FIALOVÁ, Ilona. I děti s diagnózou celiakie navštěvují mateřské školy. Řízení školy: Speciál pro MŠ, Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 10/2014, 5/2014, s. 10-11. ISSN 1214-8679.
 54. FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním z hlediska učitelů základních škol v Brně. In Pipeková, J., Vítková, M. et al. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 41-52, 12 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 55. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 56. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 57. VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014.
 58. FIALOVÁ, Ilona. Žák s tělesným a vícečetným postižením a jeho podpora při vzdělávání. In Kurz pro asistenty pedagoga. 2014.
 59. 2013

 60. FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním na základních školách. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách Students with Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools. 1. vydání. Brno: MU, 2013. s. 53-78, 26 s. ISBN 978-80-210-6304-4.
 61. FIALOVÁ, Ilona. Osoby se zdravotním postižením z pohledu žáků 8. a 9. ročníků běžných základních škol. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 127-136, 10 s. ISBN 978-80-7315-245-1.
 62. FIALOVÁ, Ilona. Podmínky pro inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním z pohledu učitelů základních škol (vybrané výsledky výzkumných šetření z let 2007 - 2013 v rámci VZ). In Konference s mezinárodní účastí. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
 63. FIALOVÁ, Ilona. Připravenost učitelů základních škol a jejich postoje k edukaci žáků s epilepsií v podmínkách inkluze. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciáíními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 269-280, 12 s. ISBN 978-80-7315-246-8.
 64. FIALOVÁ, Ilona. Specifika ve vzdělávání žáků s epilepsií. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 191-210, 20 s. ISBN 978-80-210-6646-5.
 65. FIALOVÁ, Ilona. Zdravý životní styl a zdravá výživa jako předpoklad prevence dětské nadváhy a obezity. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 8/2013/X, 4/2013, s. 12-13. ISSN 1214-8679.
 66. FIALOVÁ, Ilona. Zima je obdobím zvýšené nemocnosti dětí s astmatem. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 4/2013/X, 2/2013, s. 12-13. ISSN 1214-8679.
 67. 2012

 68. FIALOVÁ, Ilona. Alergické onemocnění jako příklad zdravotního znevýhodnění dětí v předškolním věku. Řízení školy. Speciál pro MŠ, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, IX, 10/2012, s. 17-19. ISSN 1214-8679.
 69. FIALOVÁ, Ilona. Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al.. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 99-113, 15 s. ISBN 978-80-210-5995-5.
 70. FIALOVÁ, Ilona. Atopický ekzém u předškolních dětí. Řízení školy. Speciál pro MŠ, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, IX, 6/2012, s. 14-15. ISSN 1214-8679.
 71. FIALOVÁ, Ilona. Cena děkana: Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. : Masarykova univerzita, 2012.
 72. FIALOVÁ, Ilona. Edukace žáků s obezitou na základní škole. In XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc, 14. 3. 2012. Tématem konference bylo speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 2012.
 73. FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy. In Potměšil Miloň. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII.“. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 373-390, 18 s. ISBN 978-80-244-2966-3.
 74. FIALOVÁ, Ilona. Postavení dítěte s PKU v oblasti vzdělávání. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu Olomouc, 2012. 3 s. ISBN 978-80-86532-28-8.
 75. FIALOVÁ, Ilona. Přístup k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu v České republice. In Gabarík, M., Melikant, M., Slovák, T.. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 - 2012. Zborník k medzinárodnej vedeckej konferencie. 1.vydání. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2012. s. 105-120, 15 s. ISBN 978-80-89256-94-5.
 76. FIALOVÁ, Ilona. Přístup k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu v ČR. In Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Mezinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 2012.
 77. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Ilona FIALOVÁ. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 78. FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8.
 79. FIALOVÁ, Ilona. Specifika přístupu k dětem se zdravotním znevýhodněním. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al.. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 199-211, 13 s. ISBN 978-80-210-6044-9.
 80. FIALOVÁ, Ilona. Střední vzdělávání. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 28 s. ISBN 978-80-7315-233-8.
 81. FIALOVÁ, Ilona. Vzdělávání osob se zdravotním postižením, se zřetelem na tělesné postižení v České republice. In Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Jihomoravskou krajskou radou osob se zdravotním postižením ČR - seminář - Problematika osob se zdravotním postižením. 2012.
 82. FIALOVÁ, Ilona. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách ZUŠ. In Seminář v rámci projektu č. CZ.1./1.2.17/01.0012 "Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se speciálními potřebami vzdělávání v ZUŠ". 2012.
 83. FIALOVÁ, Ilona. Základní vzdělávání. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 49 s. ISBN 978-80-7315-233-8.
 84. 2011

 85. FIALOVÁ, Ilona. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 207 s. ISBN 978-80-210-5591-9.
 86. FIALOVÁ, Ilona. Edukace žáků s diagnózou celiakie na základních školách. In Opatřilová, D. et al.. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 103-118, 16 s. ISBN 978-80-7315-219-2.
 87. FIALOVÁ, Ilona. Edukace žáků se zdravotním znevýhodněním. In Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na Lékařské fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010 - 9/2012, investor/program: MŠMT. 2011.
 88. FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy. In XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI k problematice osob se specifickými potřebami a VII. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKOU KONFERENCI na téma: „Teorie praxi - praxe teorii.“ UP Olomouc. 2011.
 89. FIALOVÁ, Ilona. Legislativní podmínky pro edukaci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. In Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.1.07/2.200/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010-9/2012, investor/program: MŠMT. 2011.
 90. FIALOVÁ, Ilona a Miroslava PRNÁ. Plavání jako významná terapeutická aktivita, podílející se na všestranném rozvoji jedinců s tělesným postižením. In Klenková, J., Vítková, M. et al.. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 195-207, 13 s. ISBN 978-80-210-5731-9.
 91. FIALOVÁ, Ilona. Poradenský systém v České republice. In Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na Lékařské fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010 - 9/2012, investor/program: MŠMT. 2011.
 92. FIALOVÁ, Ilona. Postoje učitelů k edukaci žáků s obezitou na základních školách. In Opatřilová, D. et al.. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 119-130, 12 s. ISBN 978-80-7315-219-2.
 93. FIALOVÁ, Ilona. Problematika edukace žáků s obezitou na základních školách z pohledu pedagogů. In 5.konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011.
 94. FIALOVÁ, Ilona a Petra SCHUBERTOVÁ. Vliv Vojtovy terapie na edukaci dětí s tělesným postižením. In Vítková, M., Opatřilová, D.. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education os Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. První. Brno: Paido, Brno, 2011. s. 70-82, 13 s. ISBN 978-80-7315-216-1.
 95. FIALOVÁ, Ilona a Petra SCHUBERTOVÁ. Vliv Vojtovy terapie na edukaci dětí s tělesným postižením. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
 96. FIALOVÁ, Ilona a Petra SCHUBERTOVÁ. Vojtova terapie jako významný faktor při výchově a vzdělávání dětí s tělesným postižením. In Franiok, P., Kovářová, R.. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. První. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 51-61, 11 s. ISBN 978-80-7368-942-1.
 97. 2010

 98. FIALOVÁ, Ilona. Alergické onemocnění jako příklad zdravotního znevýhodnění, ovlivňujícího hodnotovou orientaci, kvalitu života a vzdělávání žáků na základních školách. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 189-203, 15 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
 99. FIALOVÁ, Ilona. Analysis and Comparison of Factors Determining the Professional Orientation of Schoolchildren with Physical Disabilities and Health Impairments at Secondary Schools in the South Moravian Region. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 339-354, 16 s. ISBN 978-80-210-5259-8.
 100. FIALOVÁ, Ilona. Aspekty ovlivňující úspěšné vzdělávání žáků s diagnózou epilepsie na základních školách. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 101. FIALOVÁ, Ilona. Aspekty ovlivňující úspěšnou edukaci dětí a žáků s diagnózou epilepsie. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 201-211, 11 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
 102. FIALOVÁ, Ilona. Aspekty vzdělávání chronicky nemocných žáků na základních školách. In Konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v primární škole Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU v Brně. 2010.
 103. FIALOVÁ, Ilona. Edukace žáků s diagnózou diabetes mellitus na základních školách. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 217-231, 15 s. ISBN 978-80-7315-201-7.
 104. FIALOVÁ, Ilona. Chronické onemocnění nesmí být barierou při inkluzivním vzdělávání žáků. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 113-128, 16 s. ISBN 978-80-7315-202-4.
 105. FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením na středních školách a analýza faktorů determinujících jejich profesní orientaci. In Květoňová, L., Prouzová, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 123-141, 19 s. ISBN 978-80-7290-472-3.
 106. FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením na středních školách a analýza faktorů determinujících jejich profesní orientaci. In Mezinárodní konference Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Pedagogická fakulta UK v Praze. 2010.
 107. 2009

 108. FIALOVÁ, Ilona. Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 353-364, 12 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 109. FIALOVÁ, Ilona. Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. 1. vyd. Brno, 2009. 241 s.
 110. FIALOVÁ, Ilona. Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním na středních školách v Jihomoravském kraji. In 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2009.
 111. FIALOVÁ, Ilona. Analýza přístupů ke vzdělávání žáků s epilepsií na základních školách v regionu Brno-město. In Mühlpachr, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 55-64, 10 s. Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2.
 112. FIALOVÁ, Ilona a Monika HANÁKOVÁ. Bazální stimulace při všestranném rozvoji osobnosti dětí a žáků s těžkým postižením v prostředí základní a mateřské školy speciální. In Hájková, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vydání. Praha: Somatopediscká společnost, o.s. Praha, 2009. s. 44 - 55, 12 s. Monografie. ISBN 978-80-904464-0-3.
 113. FIALOVÁ, Ilona. Přístupy k žákům se záchvatovým onemocněním (se zřetelem na žáky s epilepsií) v riziku poruch chování. In Vítková, M., Vojtová, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 14 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-188-1.
 114. VOJTOVÁ, Věra, Jiří NĚMEC a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru PdF MU. 2009.
 115. 2008

 116. FIALOVÁ, Ilona. Aspekty ovlivňující úspěšnou interpersonální komunikaci v edukačním procesu žáků s diagnózou epilepsie na základní škole. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno, 2008. 11 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 117. FIALOVÁ, Ilona. Komparace a analýza faktorů determinujících přechod ze školy do profesního života. In Mühlpachr, P. (ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 60-70, 11 s. ISBN 978-80-210-4762-4.
 118. FIALOVÁ, Ilona. Problematika edukace žáků s chronickým onemocněním (s dg. diabetes mellitus a fenylketonurie) v prostředí základní školy. In Bartoňová, M., Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2008. s. 187-200, 14 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
 119. FIALOVÁ, Ilona. Problematika edukace žáků s chronickým onemocněním (s dg. diabetes mellitus a fenylketonurie) v prostředí základní školy. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido Brno, 2008. s. 105-106, 2 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 120. BAZALOVÁ, Barbora a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 2008, roč. 132, č. 3, s. 31-35. ISSN 0323-0449.
 121. BAZALOVÁ, Barbora a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College. Speciální pedagogika, Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 1, s. 71-77. ISSN 1211-2720.
 122. 2007

 123. FIALOVÁ, Ilona. Aspekty ovlivňující úspěšnou edukaci žáků s diagnózou epilepsie na základních školách. In Mühlpachr, P. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 59-73, 15 s. ISBN 978-80-7392-012-8.
 124. FIALOVÁ, Ilona. Edukace žáků s diagnózou epilepsie na základních školách. In Pančocha, P., Vaďurová, H. (eds). Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 44 - 49, 6 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 125. 2006

 126. FIALOVÁ, Ilona. Specifika edukace dětí a žáků s epilepsií. In Pipeková, j. (ed.). Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. s. 189-198, 10 s. ISBN 80-7315-120-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2020 14:12