Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. PACÍK, Dalibor, Roman WASSERBAUER, Gabriel VARGA, Vítězslav VÍT a Michal FEDORKO. REZUM. Od prvního nápadu přes experiment a klinické studie až k běžné klinické praxi. Česká urologie. Praha: 2336-5692, 2021, roč. 25, č. 4, s. 254-262. ISSN 2336-5692.

  2020

  1. FEDORKO, Michal, Júlia BOHOŠOVÁ, Alexandr POPRACH a Dalibor PACÍK. Dlouhé nekódující RNA a karcinom z renálních buněk. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 33, č. 5, s. 340-349. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020340.

  2019

  1. FEDORKO, Michal, Adéla KUBÍČKOVÁ, Júlia KOVÁČOVÁ, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. Dlouhé nekódující RNA jako diagnostické biomarkery renálního karcinomu. In 65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. 2019. ISSN 2336-5692.
  2. MICHÁLEK, Jan, Pavla HANZLÍKOVÁ, Tuan TRINH a Dalibor PACÍK. Fast and accurate compensation of signal offset for T2 mapping. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Springer International Publishing, 2019, roč. 32, č. 4, s. 423-436. ISSN 0968-5243. doi:10.1007/s10334-019-00737-3.
  3. STRMISKA, Vladislav, Petr MICHALEK, Zuzana LACKOVA, Roman GURAN, Sona KRIZKOVA, Lucie VANICKOVA, Ondrej ZITKA, Marie STIBOROVA, Tomas ECKSCHLAGER, Borivoj KLEJDUS, Dalibor PACÍK, Eliska TVRDIKOVA, Claudia KEIL, Hajo HAASE, Vojtech ADAM a Zbynek HEGER. Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe-Dnmts axis. Molecular oncology. Oxford: Elsevier Science Inc., 2019, roč. 13, č. 5, s. 1002-1017. ISSN 1574-7891. doi:10.1002/1878-0261.12439.

  2018

  1. JURÁČEK, Jaroslav, Barbora PELTANOVÁ, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Lenka RADOVÁ, Petra VESELA, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ a Michal STANÍK. Genome-wide identification of urinary cell-free microRNAs for non-invasive detection of bladder cancer. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Hoboken, NJ USA: Wiley, 2018, roč. 22, č. 3, s. 2033-2038. ISSN 1582-4934. doi:10.1111/jcmm.13487.
  2. PACÍK, Dalibor, Mariana PLEVOVÁ, Lucie URBANOVA, Zuzana LACKOVA, Vladislav STRMISKA, Alois NECAS, Zbynek HEGER a Vojtech ADAM. Identification of Sarcosine as a Target Molecule for the Canine Olfactory Detection of Prostate Carcinoma. Scientific reports. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 8, č. 4958, s. 1-5. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-018-23072-4.
  3. GUMULEC, Jaromír, Martina RAUDENSKÁ, Dalibor PACÍK, Mariana PLEVOVÁ, Alena SOROKAČ KUBOLKOVÁ, Zuzana LACKOVÁ, Natalia Vladimirovna CERNEI, Vladislav STRMISKA, Ondrej ZITKA, Zbynek HEGER a Vojtech ADAM. Post-treatment urinary sarcosine as a predictor of recurrent relapses in patients with prostate cancer. Cancer Medicine. Houston: John Wiley & Sons Ltd., 2018, roč. 7, č. 11, s. 5411-5419. ISSN 2045-7634. doi:10.1002/cam4.1767.
  4. SAUSSINE, C., S. ANDONIAN, Dalibor PACÍK, M. POPIOLEK, A. CELIA, N. BUCHHOLZ, P. SOUNTOULIDES, B. PETRUT a Jean J.M.C.H. DE LA ROSETTE. Worldwide Use of Antiretropulsive Techniques: Observations from the Clinical Research Office of the Endourological Society Ureteroscopy Global Study. Journal of endourology. New York: Mary Ann Liebert Inc., 2018, roč. 32, č. 4, s. 297-303. ISSN 0892-7790. doi:10.1089/end.2017.0629.

  2017

  1. FEDORKO, Michal, Jaroslav JURÁČEK, Michal STANÍK, Marek SVOBODA, Alexandr POPRACH, Tomáš BÜCHLER, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Detection of let-7 miRNAs in urine supernatant as potential diagnostic approach in non-metastatic clear-cell renal cell carcinoma. Biochemia Medica. Zagreb: CROATIAN SOC MEDICAL BIOCHEMISTS, 2017, roč. 27, č. 2, s. 411-417. ISSN 1330-0962. doi:10.11613/BM.2017.043.
  2. PACÍK, Dalibor a Michal FEDORKO. Literature review of factors affecting continence after radical prostatectomy. Saudi Medical Journal. Riyadh: Saudi Arabian Armed Forces Hospital, 2017, roč. 38, č. 1, s. 9-17. ISSN 0379-5284. doi:10.15537/smj.2017.1.15293.
  3. FEDORKO, Michal, Jaroslav JURÁČEK, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. MikroRNA v moči jako možný biomarker pro detekci karcinomu z renálních buněk. In 24. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS. 2017. ISSN 1336-7579.
  4. PLEVOVÁ, Mariana, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Morbus von Hippel-Lindau: Urologická dispenzarizace zachraňuje život. In 63. výroční konference České Urologické Společnosti ČLS JEP, Plzeň. 2017. ISSN 2336-5692.
  5. SOROKAČ KUBOLKOVÁ, Alena, Dalibor PACÍK, Vítězslav VÍT, Mariana PLEVOVÁ a Eliška TVRDÍKOVÁ. Překvapivý nález lymfomu z plášťových buněk při radikální retropubické prostatektomii. In 63. výroční konference České Urologické Společnosti ČLS JEP, Plzeň. 2017. ISSN 2336-5692.
  6. FEDORKO, Michal, Jaroslav JURÁČEK, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. Urinary let-7 miRNAs as possible diagnostic biomarkers of renal cancer. In EAU 17th Central European Meeting. 2017. ISSN 1569-9056. doi:10.1016/S1569-9056(17)31986-3.

  2016

  1. ILIEV, Robert, Michal STANÍK, Michal FEDORKO, Alexandr POPRACH, Petra VYCHYTILOVÁ, Kateřina SLABÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Decreased expression levels of PIWIL1, PIWIL2, and PIWIL4 are associated with worse survival in renal cell carcinoma patients. ONCOTARGETS AND THERAPY. AUCKLAND: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2016, roč. 9, January, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1178-6930. doi:10.2147/OTT.S91295.
  2. ILIEV, Robert, Petra VYCHYTILOVÁ, Zuzana OŽANOVÁ, Silvia RYBECKÁ, Lenka RADOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. DETECTION OF ALTERED MIRNA AND PIRNA EXPRESSION LEVELS IN RENAL CELL CARCINOMA BY NGS. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. koncerence pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
  3. FEDORKO, Michal, Marek KAŠÍK, Silvia KLEBANOVÁ, Mariana PLEVOVÁ, Alena SOROKAČ KUBOLKOVÁ, Michaela KUČEROVÁ a Dalibor PACÍK. Digitální rektální vyšetření v diagnostice potenciálně agresivních karcinomů prostaty. In 23. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS, Žilina. 2016. ISSN 1336-7579.
  4. ILIEV, Robert, Michal FEDORKO, Táňa MACHÁČKOVÁ, Hana MLČOCHOVÁ, Marek SVOBODA, Dalibor PACÍK, Jan DOLEZEL, Michal STANIK a Ondřej SLABÝ. Expression Levels of PIWI-interacting RNA, piR-823, Are Deregulated in Tumor Tissue, Blood Serum and Urine of Patients with Renal Cell Carcinoma. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2016, roč. 36, č. 12, s. 6419-6423. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.11239.
  5. PELTANOVÁ, Barbora, Jaroslav JURÁČEK, Hana MLČOCHOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. IDENTIFIKACE MOČOVÝCH MIRNA PRO DETEKCI UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. koncerence pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
  6. FEDORKO, Michal, Dalibor PACÍK, Roman WASSERBAUER, Jaroslav JURÁČEK, Gabriel VARGA, Motasem GHAZAL a Mohamed Ismail Abdo NUSSIR. MicroRNAs in the pathogenesis of renal cell carcinoma and their diagnostic and prognostic utility as cancer biomarkers. International Journal of Biological Markers. Milan: Wichtig Publ, 2016, roč. 31, č. 1, s. "e26"-"e37", 12 s. ISSN 0393-6155. doi:10.5301/jbm.5000174.
  7. MACHÁČKOVÁ, Táňa, Hana MLČOCHOVÁ, Michal STANIK, Jan DOLEZEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Alexandr POPRACH, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MiR-429 is linked to metastasis and poor prognosis in renal cell carcinoma by affecting epithelial-mesenchymal transition. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 11, s. 14653-14658. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-016-5310-9.
  8. ILIEV, Robert, Renata KLEINOVÁ, Jaroslav JURÁČEK, Jan DOLEZEL, Zuzana OŽANOVÁ, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA, Michal STANIK a Ondřej SLABÝ. Overexpression of long non-coding RNA TUG1 predicts poor prognosis and promotes cancer cell proliferation and migration in high-grade muscle-invasive bladder cancer. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 10, s. 13385-13390. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-016-5177-9.
  9. HEGER, Zbynek, Miguel Angel Merlos RODRIGO, Petr MICHALEK, Hana POLANSKÁ, Michal MASAŘÍK, Vítězslav VÍT, Mariana PLEVOVÁ, Dalibor PACÍK, Tomas ECKSCHLAGER, Marie STIBOROVA a Vojtech ADAM. Sarcosine up-regulates expression of genes involved in cell cycle progression of metastatic models of prostate cancer. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 11, s. "e0165830", 20 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0165830.
  10. DIXON, Christopher M., Edwin Rijo CEDANO, Dalibor PACÍK, Vítězslav VÍT, Gabriel VARGA, Lennart WAGRELL, Thayne R. LARSON a Lance A. MYNDERSE. Two-year results after convective radiofrequency water vapor thermal therapy of symptomatic benign prostatic hyperplasia. Research and Reports in Urology. Albany: Dove Medical Press Limited, 2016, roč. 8, "neuvedeno", s. 207-216. ISSN 2253-2447. doi:10.2147/RRU.S119596.

  2015

  1. FEDORKO, Michal, Michal STANÍK, Robert ILIEV, Hana MLČOCHOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Circulating miRNA-378 and miRNA-210 in patients with renal cell carcinoma and their levels after surgical removal of the tumour. 2015. ISSN 1569-9056. doi:10.1016/S1569-9056(15)60849-1.
  2. FEDORKO, Michal, Michal STANÍK, Robert ILIEV, Martina LOJOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek SVOBODA, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Combination of MiR-378 and MiR-210 Serum Levels Enables Sensitive Detection of Renal Cell Carcinoma. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI AG, 2015, roč. 16, č. 10, s. 23382-23389. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms161023382.
  3. DIXON, Christopher, Edwin Rijo CEDANO, Dalibor PACÍK, Vítězslav VÍT, Gabriel VARGA, Lennart WAGRELL, Magnus TORNBLOM, Lance MYNDERSE a Thayne LARSON. Efficacy and Safety of Rezum System Water Vapor Treatment for Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia. Urology. New York: Elsevier Science, 2015, roč. 86, č. 5, s. 1042-1047. ISSN 0090-4295. doi:10.1016/j.urology.2015.05.046.
  4. ILIEV, Robert, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Alexandr POPRACH a Ondřej SLABÝ. Exprese PIWIL proteinů a piR-651 u pacientů s renálním karcinomem. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
  5. URBANOVÁ, Lucie, Vlasta VYHNÁNKOVÁ, Šárka KRISOVÁ, Dalibor PACÍK a Alois NEČAS. Intensive training technique utilizing the dog's olfactory abilities to diagnose prostate cancer in men. Acta veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015, roč. 84, č. 1, s. 77-82. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201585010077.
  6. FEDORKO, Michal, Michal STANÍK, Hana MLČOCHOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. MikroRNA jako neinvazivní biomarkery renálního karcinomu. In 22. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti, Prešov. 2015. ISSN 1336-7579.
  7. FEDORKO, Michal, Dalibor PACÍK, Gabriel VARGA, Roman WASSERBAUER, Motasem GHAZAL a Mohamed Ismail Abdo NUSSIR. MikroRNA v patogenezi renálního karcinomu a jejich využití pro stanovení diagnózy a prognózy RCC. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2015, roč. 13, č. 1, s. 27-31. ISSN 1214-2085.
  8. FEDORKO, Michal a Dalibor PACÍK. Možnosti / algoritmus léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Černá Hora: 20. ročník sympózia Onkologie v praxi, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-80-260-7603-2.
  9. FEDORKO, Michal, Igor KISS a Dalibor PACÍK. Nádory ledvin. In Matějovská Kubešová Hana, Kiss Igor. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 120-124, 21 s. ISBN 978-80-204-3738-9.
  10. ILIEV, Robert, Petra VYCHYTILOVÁ, Jaroslav JURÁČEK, Hana MLČOCHOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Piwi genes and tissue/serum piR-651 are related to clinicopathologic features of renal cell carcinoma. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015. ISSN 0008-5472.
  11. MYNDERSE, Lance A., Dennis HANSON, Richard A. ROBB, Dalibor PACÍK, Vítězslav VÍT, Gabriel VARGA, Lennart WAGRELL, Magnus TORNBLOM, Edwin Rijo CEDANO, David A. WOODRUM, Christopher M. DIXON a Thayne R. LARSON. Rezum System Water Vapor Treatment for Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia: Validation of Convective Thermal Energy Transfer and Characterization With Magnetic Resonance Imaging and 3-Dimensional Renderings. Urology. New York: Elsevier Science Inc., 2015, roč. 86, č. 1, s. 122-127. ISSN 0090-4295. doi:10.1016/j.urology.2015.03.021.
  12. FEDORKO, Michal a Dalibor PACÍK. Zánětlivá onemocnění močových cest v geriatrické populaci. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 4, č. 4, s. 181-186. ISSN 1805-4684.
  13. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Zhoubné nádory penisu. In Matějovská Kubešková, Hana. Geriatrická onkologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 141-153. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
  14. FEDORKO, Michal, Lucia POLÁKOVÁ, Vítězslav VÍT a Dalibor PACÍK. Zpráva z 30. výroční konference Evropské urologické asociace. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2015, roč. 13, č. 2, s. 47-52. ISSN 1214-2085.

  2014

  1. ILIEV, Robert, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Dalibor PACÍK, Michal FEDORKO a Ondřej SLABÝ. Analýza exprese PIWIL proteinů a vybraných piRNA u renálního karcinomu. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014.
  2. ILIEV, Robert, Petra VYCHYTILOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Deregulace PIWIL proteinů a vybraných piRNA u RCC a CRC. In X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc, 2014. 2014.
  3. KNEDLÍK, Tomáš, Václav NAVRÁTIL, Viktor VIK, Dalibor PACÍK, Pavel ŠÁCHA a Jan KONVALINKA. Detection and quantitation of glutamate carboxypeptidase II in human blood. Prostate. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 74, č. 7, s. 768-780. ISSN 0270-4137. doi:10.1002/pros.22796.
  4. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Aleš ČERMÁK, Gabriel VARGA a Michal FEDORKO. Diferenciální diagnostika náhlých příhod v urologii. In Čapov I., Souček M. Základy diferenciální diagnostiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 98-126. ISBN 978-80-210-7612-9.
  5. PACÍK, Dalibor a Gabriel VARGA. EAU – Léčba LUTS u mužů by měla být především kombinační. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 12, č. 3, s. 6-8. ISSN 1214-2085.
  6. VARGA, Gabriel, Dalibor PACÍK, Roman WASSERBAUER, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ a Petra PRAKSOVÁ. Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy? Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 12, č. 3, s. 21-31. ISSN 1214-2085.
  7. POLÁKOVÁ, Lucia, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Karcinom prostaty – od hormonální závislosti po kastračně rezistentní nádor. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 12, č. 2, s. 29-39. ISSN 1214-2085.
  8. CATHOMAS, Richard, Zoltan BAJORY, Mounira BOUZID, Ahmed El GHONEIMY, Silke GILLESSEN, Frederico GONCALVES, Gabriel KACSO, Gero KRAMER, Piotr MILECKI, Dalibor PACÍK, Wahid TANTAWY a Krzystof LESNIEWSKI-KMAK. Management of Bone Metastases fin Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer. Urologia internationalis. Basel: Karger, 2014, roč. 92, č. 4, s. 377-386. ISSN 0042-1138. doi:10.1159/000358258.
  9. MLČOCHOVÁ, Hana, Renata HÉŽOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. Metodické aspekty analýzy mikroRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
  10. FEDORKO, Michal, Michal STANÍK, Robert ILIEV, Hana MLČOCHOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL, Igor DOLAN a Ondřej SLABÝ. MiRNA-378 a miRNA-210 u pacientů s renálním karcinomem a jejich hladiny po odstranění nádoru. In 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Ces Urol 2014; 18(Suppl 1): 90. 2014. ISSN 1211-8729.
  11. MLČOCHOVÁ, Hana, Renata HÉŽOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. Nastavení základních metodických parametrů analýzy miRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
  12. VÍT, Vítězslav, Aleš ČERMÁK a Dalibor PACÍK. Radikální operace a radioterapie – jaký smysl a výsledky mají tyto modality u pacientů s karcinomem prostaty vyšších stadií. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 12, č. 3, s. 32-39. ISSN 1214-2085.
  13. ILIEV, Robert, Petra VYCHYTILOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Role PIWIL proteinů a vybraných piRNA v patogenezi RCC a CRC. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
  14. VYHNÁNKOVÁ, Vlasta, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Vývoj medikamentózní terapie ED - minulost, současnost, budoucnost. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 12, č. 1, s. 19-23. ISSN 1214-2085.
  15. HÉŽOVÁ, Renata, Robert ILIEV, Hana MLČOCHOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Michal STANÍK, Michal FEDORKO, Alexandr POPRACH, Jan DOLEŽEL, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Zvýšená hladina cirkulujících miR-378 a miR-210 v séru pacientů s renálním karcinomem. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.

  2013

  1. PACÍK, Dalibor. Jaký prospěch přináší denosumab (XGEVA®) pacientům s kostními metastázami solidních nádorů? Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 11, č. 3, s. 22-24. ISSN 1214-2085.
  2. PACÍK, Dalibor. Laboratorní diagnostika karcinomu prostaty. In Tomáš Zima. Laboratorní diagnostika. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. s. 556-559. ISBN 978-80-7492-062-2.
  3. GERYK, Edvard, Jiří KOZEL, Dalibor PACÍK, Radim ŠTAMPACH a Teodor HORVÁTH. Multiplicitní nádory testis. Urologie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 1, s. 34-38. ISSN 1213-1768.
  4. FEDORKO, Michal, Marcela LINHARTOVÁ, Dalibor PACÍK a Eva NĚMCOVÁ. Pyeloduodenal fistula due to proximal ureterolithiasis and its successful conservative management. Urolithiasis. Berlin: Springer, 2013, roč. 41, č. 6, s. 541-544. ISSN 2194-7228. doi:10.1007/s00240-013-0607-2.
  5. FEDORKO, Michal, Marcela LINHARTOVÁ, Dalibor PACÍK a Eva NĚMCOVÁ. Pyeloduodenální fistula - kazuistika a přehled literatury. 2013. ISSN 1211-8729.
  6. WASSERBAUER, Roman, Gabriel VARGA, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Současná realita a budoucí možné výhledy méně invazivních technologií v léčbě BPH. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 11, č. 2, s. 25-32. ISSN 1214-2085.
  7. VYHNÁNKOVÁ, Vlasta a Dalibor PACÍK. Tadalafil v léčbě LUTS/BPH a ED. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 11, č. 1, s. 11-14. ISSN 1214-2085.
  8. DIXON, C. a E.R. CEDANO. Transurethral water vapor therapy for BPH. Initial clinical results of the first in man trial and the Rezūm I pilot study. 2013.
  9. NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo a Dalibor PACÍK. Varikokéla a smysl jejího řešení. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 11, č. 1, s. 18-22. ISSN 1214-2085.
  10. VÍT, Vítězslav, Mohamed Ismail Abdo NUSSIR, Gabriel VARGA, Michal FEDORKO, Roman WASSERBAUER, Vlasta VYHNÁNKOVÁ a Dalibor PACÍK. Zpráva z 28. výroční konference Evropské urologické asociace. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 11, č. 2, s. 44-53. ISSN 1214-2085.

  2012

  1. PACÍK, Dalibor. Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 2, s. 11-14. ISSN 1214-2085.
  2. GERYK, Edvard, Bohuslav SVOBODA, Martina KUBECOVÁ, Petr KUBÍČEK, Pavla LÍBALOVÁ a Dalibor PACÍK. Epidemiologie nádorů děložního hrdla, děložního těla a vaječníků u světové populace. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 6, č. 2, s. 74-78. ISSN 1802-4475.
  3. KŘEN, Leoš, Jan DOLEŽEL, Ivo ČAPÁK, Dalibor PACÍK, Alexandr POPRACH, Radek LAKOMÝ, Robert ILIEV, Martina RÉDOVÁ, Pavel FABIAN, Zdenka KŘENOVÁ a Ondřej SLABÝ. HLA-G a HLA-E konotují protichůdný prognostický význam u karcinomu ledviny: HLA-E funguje kontraintuitivně k pT stadiu, Fuhrmannové jadernému gradingu a prognóze. Možné implikace pro imunoterapii. In . XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
  4. KŘEN, Leoš, Ivo VALKOVSKÝ, Jan DOLEŽEL, Ivo ČAPÁK, Dalibor PACÍK, Alexandr POPRACH, Radek LAKOMÝ, Martina RÉDOVÁ, Pavel FABIAN, Zdenka KŘENOVÁ a Ondřej SLABÝ. HLA-G and HLA-E specific mRNAs connote opposite prognostic significance in renal cell carcinoma. Diagnostic Pathology. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2012, roč. 7, č. 1, s. 58-64. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/1746-1596-7-58.
  5. PACÍK, Dalibor. Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prostatektomii? Je oprávněné platit vyšší cenu? Urologické listy. 2012, roč. 10, č. 1, s. 6-12. ISSN 1214-2085.
  6. VARGA, Gabriel, Dalibor PACÍK a Marek MECHL. Kompletní duplikace měchýře a uretry jako organická příčina dysfunkce dolních močových cest. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 3, s. 51-55. ISSN 1214-2085.
  7. PACÍK, Dalibor. Kongres Americké urologické asociace z trochu jiného pohledu aneb jak chutná vlastní medicína. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2012, roč. 2012, č. 2. ISSN 1214-2085.
  8. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 3, s. 34-43. ISSN 1214-2085.
  9. PACÍK, Dalibor. Konvenční a roboticky asistovaný přístup k radikální prostatektomii – realita medicíny založené na důkazech. Je oprávněné platit vyšší cenu? Klinická urológia. 2012, roč. 8, č. 1, s. 14-20. ISSN 1336-7579.
  10. PACÍK, Dalibor. Kostní metastatické postižení a SRE - otevírá se nový prostor pro léčebné ovlivnění? Brno, 2012. s. 42. ISBN 978-80-260-1918-3.
  11. PACÍK, Dalibor. Léčba generalizovaných nádorů ledvin: cílená biologická léčba. Brno, 2012. s. 41. ISBN 978-80-260-1918-3.
  12. XUE, Wei, Dalibor PACÍK, Willem BOELLAARD, Alberto BREDA, Mircea BOTOCA, Jens RASSWEILER, Ben VAN CLEYNENBREUGEL a Jean DE LA ROSETTE. Management of Single Large Nonstaghorn Renal Stones in the CROES PCNL Global Study. Journal of Urology. 2012, roč. 187, č. 4, s. 1293-1297. ISSN 0022-5347. doi:10.1016/j.juro.2011.11.113.
  13. LEICHMANN, Jaromír, Tamara KOŘISTKOVÁ, Josef ZEMAN a Dalibor PACÍK. Microstructural analysis of a urinary stone as evidence of experimentally observed processes of their formation. UROLOGICAL RESEARCH. NEW YORK: SPRINGER, 2012, roč. 40, č. 6, s. 791-792. ISSN 0300-5623. doi:10.1007/s00240-012-0493-z.
  14. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Minimálně invazivní, ablační techniky při léčbě malých renálních tumorů. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 3, s. 16-23. ISSN 1214-2085.
  15. GERYK, Edvard, Dalibor PACÍK, Jiří KOZEL a Aleš ČERMÁK. Nádory penisu spojené s výskytem dalších novotvarů. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2012, roč. 10, č. 4, s. 6-11. ISSN 1214-2085.
  16. GERYK, Edvard, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK a Milan KONEČNÝ. Nádory prostaty a varlat u české a světové populace. Urologické listy. Ambit media a.s., 2012, roč. 10, č. 1, s. 19-25. ISSN 1214-2085.
  17. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Radiofrekvenční ablace nádorů ledvin. Urologické listy. 2012, roč. 10, č. 1, s. 31-35. ISSN 1214-2085.
  18. VARGA, Gabriel a Dalibor PACÍK. Roztroušená skleróza a dysfunkce dolních močových cest. Možnosti diagnostiky, potřeba léčby a sledování. Urologické listy. 2012, roč. 10, č. 1, s. 56-62. ISSN 1214-2085.
  19. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Současný pohled na léčbu malých nádorů ledvin. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 3, s. 6-15. ISSN 1214-2085.

  2011

  1. GERYK, Edvard, Dalibor PACÍK, Teodor HORVÁTH a M. KONEČNÝ. Budou dosaženy očekávané počty nádorů ledvin a močového měchýře? Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 9, č. 2, s. 38-43. ISSN 1214-2085.
  2. KARMAŠOVÁ, Kamila, Vítězslav VÍT a Dalibor PACÍK. Intravezikální instilační terapie povrchového karcinomu močového měchýře. Urologické listy. Praha: Ambit Media a.s., 2011, roč. 9, č. 3, s. 22-26. ISSN 1214-2085.
  3. PACÍK, Dalibor. Karcinom prostaty – sekundární prevence, smysl časné diagnostiky,. In LF MU. Karcinom prostaty od A do Z. Brno: Urologická klinika FNB, 2011. s. 4. ISBN 978-80-260-0526-1.
  4. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukání sliznice – zlatý standard. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 9, č. 1, s. 11-19. ISSN 1214-2085.
  5. XUE, Wei, Dalibor PACÍK, Willem BOELLAARD, A. BREDA, M. BOTOCA, J. RASSWEILER, B. VAN CLEYNENBREUGEL a J. DE LA ROSETTE. Management of large renal stones in the CROES percutaneous nephrolithotomy global study. 2011. ISSN 0892-7790.
  6. VÍT, Vítězslav a Dalibor PACÍK. Možnosti neinvazivní diagnostiky a monitorace karcinomů močového měchýře. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 9, č. 3, s. 7-14. ISSN 1214-2085.
  7. PACÍK, Dalibor. Nové horizonty možností léčby kostního postižení spojeného s karcinomem prostaty. In LF MU. Karcinom prostaty od A do Z. Brno: Urologická klinika FNB, 2011. s. 21. ISBN 978-80-260-0526-1.
  8. PACÍK, Dalibor. Radikální prostatektomie – může zdokonalování techniky zlepšovat výsledky, hraje operační přístup roli? Technické aspekty operace II. Brno: Urologická klinika FNB, 2011. s. 9. ISBN 978-80-260-0526-1.
  9. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jana KATOLICKÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Úbytek kostní hmoty u androgen deprivační terapie: naléhavý problém pacientů s karcinomem prostaty – naše zkušenosti. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 9, č. 1, s. 60-64. ISSN 1214-2085.
  10. MALÝ, Roman, Roman GÁL, Igor SAS, Pavel ŠEVČÍK a Dalibor PACÍK. Užití trombelastografie při monitorování změn koagulačního profilu během akutní normovolemické hemodiluce u pacientů podstupujících operaci radikální prostatektomie. Anesteziologie a intenzivní medicína. ČLS JEP, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 366. ISSN 0862-4968.
  11. GERYK, Edvard, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH, Dalibor PACÍK, Petr DÍTĚ, Petr KUBÍČEK a Milan KONEČNÝ. Vícečetné nádory nervového systému a další primární novotvary. Onkologie. Solen, s.r.o., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 175-180. ISSN 1802-4475.
  12. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
  13. PACÍK, Dalibor, Libor PÁČ, Aleš ČERMÁK, Petr HANDLOS a Vítězslav VÍT. Výzkum senzitivní inervace parenchymu prostaty se zaměřením na možnost ovlivnění bolestivého vjemu při biopsii prostaty. In Česká urologie, 15, suppl 2, s. 41-41. 2011. ISSN 1211-8729.
  14. ČERMÁK, Aleš, Motasem GHAZAL, Irena PAULÍČKOVÁ, Dalibor PACÍK a Helena KOTAČKOVÁ. Zhodnocení funkčních výsledků použití dorzálního bukálního štěpu při řešení striktury uretry - prospektivní studie. In Česká urologie, 15, suppl 2, s. 55-55. 2011. ISSN 1211-8729.

  2010

  1. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ, Kamila KARMAŠOVÁ a Dalibor PACÍK. Antibiotic resistence changes in infection following transrectal ultrasound guided prostate biopsy - review of 5 years period. European Urology Supplements. Elsevier B.V., 2010, roč. 9/2010, č. 2, s. 82-83. ISSN 1569-9056.
  2. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ, Kamila KARMAŠOVÁ a Dalibor PACÍK. Antibiotic resistence changes in infection following transrectal ultrasound guided prostate biopsy - review of 5 year period. In Annual Meeting EAU. 2010.
  3. PACÍK, Dalibor a Jiří SLÍVA. Bezpečnost a účinost fesoterodinu u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press spol s.r.o., 2010, roč. 6/2010, č. 4, s. 377-378. ISSN 1801-1209.
  4. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK a Dalibor PACÍK. Časové a geografické rozložení nádorových multiplicit vylučovacích cest 1976-2005. 2010. ISSN 1211-8729.
  5. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Iva KROUPOVÁ, J. ŠMARDOVÁ, R. HRABÁLKOVÁ, M. SVITÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. Detekce uroteliálního karcinomu pomocí fluorescenční in situ hybridizace - vlastní zkušenosti. Praha: Galén, 2010. s. 19-20. ISBN 978-80-7262-708-0.
  6. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ a Dalibor PACÍK. Evaluation of an additive effect of an anesthetic suppository to injection anesthesia in transrectal ultrasoun-guided prostate biopsy. European Urology Supplements. Elsevier B.V., 2010, roč. 9/2010, č. 6, s. 654-655. ISSN 1569-9056.
  7. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ a Dalibor PACÍK. Evaluation of an additive effect of an anesthetic suppository to injection enesthesia in transrectal ultrasound guided prostate biopsy. In EAU 10th Central European Meeting (CEM). 2010.
  8. KUBEŠOVÁ, Barbara, Lucie ŠTRAJTOVÁ, Jana KOMÁRKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jan VALENTA, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Chromaffin cells isolation and thein important role in treatment of pain. In 19th International Congress of the European Association of Tissue Banks. 2010.
  9. PACÍK, Dalibor. Implantace penilní protézy - opuštěná metoda nebo stále aktuální modalitní léčba erektilní dysfunkce? In XVI seminář plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie. 2010.
  10. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ a Dalibor PACÍK. Infectious Complications of Prostate Biopsy: The Changes in Antibiotics resistance Patterns - the Review of 5 years period. Journal of Urology, Supplementum. Elsevier, 2010, roč. 183/2010, č. 4, s. 817-818. ISSN 0022-5347.
  11. KARMAŠOVÁ, Kamila a Dalibor PACÍK. Inkontinence a hyperaktivní měchýř: Epidemiologie a etiopatogeneze. In 9. konference IncoFora, inkontinence a životní cyklus muže a ženy. 2010.
  12. ADEDOKUN, Babajide a Dalibor PACÍK. Karcinom penisu v populaci nigerijských mužů. Urologické listy. Brno, 2010, roč. 8/2010, č. 4, s. 22-24. ISSN 1214-2085.
  13. PACÍK, Dalibor a Vítězslav VÍT. Karcinom prostaty – prevence, smysl časné diagnózy a co lze dělat, když už je pozdě. 2010.
  14. PACÍK, Dalibor a Vítězslav VÍT. Karcinom prostaty – prevence, smysl časné diagnózy a co lze dělat, když už je pozdě. 2010.
  15. PACÍK, Dalibor. Karcinom prostaty a metastázy v kostech: jak pozitivně ovlivnit život pacientů? Praktické poznatky se zahájením projektu Preventio na jižní Moravě. In 12 ročník Moravského urologického sympózia. 2010.
  16. PACÍK, Dalibor. Kontroverze karcinomu prostaty v roce 2010. In 3. Zimné urologické sympózium. 2010.
  17. ŠTRAJTOVÁ, Lucie, Jana KOMÁRKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Dalibor PACÍK, Barbara KUBEŠOVÁ a Jan VALENTA. Možnost izolace chromafinních buněk a jejich význam pro léčbu bolesti. In Bioimplantologie 2010. 2010. ISBN 978-80-7392-124-8.
  18. PACÍK, Dalibor. Onemocnění prostaty - spolupráce VPL a urologa. In XVIII. Brněnské dny praktického lékařství. 2010.
  19. MAREČKOVÁ, Natália, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Leoš KŘEN a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Post prostatectomy in-vitro biopsy findings in patients with a clinically significant cancer: How reliable are the results of Vienna nomogram biopsy? European Urology Suplements. Elsevier B.V., 2010, roč. 9/2010, č. 6, s. 655-656. ISSN 1569-9056.
  20. MAREČKOVÁ, Natália, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Leoš KŘEN a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Post prostatectomy in-vitro biopsy findings in patients with a clinically significant cancer: How reliable are the results of Vienna nomogram biopsy? In EAU 10th Central European Meeting (CEM). 2010.
  21. PACÍK, Dalibor. Praktické poznatky se zahájením projektu Preventio na Jižní Moravě. Olomouc: Solen s.r.o., 2010. s. 23-24. ISBN 978-80-87327-31-9.
  22. AZAT, Ch., Dalibor PACÍK, Gabriel VARGA a M. HAJNY. The efficiency of urolithiasis treatment with extracorporeal lithotripsy in relation to the shock waves frequency. Bratislavské lékařské listy. 2010, roč. 111, č. 12, s. 644-646. ISSN 0006-9248.
  23. AZAT, Chamzin, Dalibor PACÍK, Gabriel VARGA a Martin HAJNÝ. The efficiency of urolithiasis treatment with extracorporeal lithotrypsy in relation to the shock waves frequency. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Komenského univerzita Bratislava, 2010, roč. 111/2010, č. 12, s. 644-646. ISSN 0006-9248.
  24. GERYK, Edvard, Dalibor PACÍK, Petr DÍTĚ, Aleš ČERMÁK a Vítězslav VÍT. Vícečetné karcinomy ledvin u české populace. 2010.
  25. GERYK, Edvard, Dalibor PACÍK, Petr DÍTĚ, Aleš ČERMÁK a Vítězslav VÍT. Vícečetné karcinomy ledvin u české populace. Praha: Galén, 2010. s. 208. ISSN 1211-8729.
  26. PACÍK, Dalibor. Význam inhibice RANK ligandu v léčbě kostních komplikací u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty. Urologické listy. Ambit media a.s., 2010, roč. 8/2010, č. 4, s. 58-61. ISSN 1214-2085.
  27. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ, Dalibor PACÍK, Jiří KOZEL a Radim ŠTAMPACH. Zátěž české populace nádory v urologii 1959-2007. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 5, s. 273-277. ISSN 1213-1768.

  2009

  1. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Vladimír LENKO, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Anatomické resekce ledviny versus resekce s využitím elektrického bipolárního RFA systému (Habib). Urológia. 2009, XV, 2009, č. 1, s. 10.
  2. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ a Dalibor PACÍK. Anesthesia in transrectal ultrasound-quided prostate biopsy: The comparison of four different methods. European Urology. 2009, roč. 55, 2009, s. 129.
  3. CHANCELLOR, M.B. a Dalibor PACÍK. Botulinum toxin: Jaký je jeho význam při léčbě dolních cest močových? Urologické listy. 2009, roč. 7/ 2009, č. 2, s. 5-12. ISSN 1214-2085.
  4. VARGA, Gabriel a Dalibor PACÍK. Complete duplication of the urinary bladder and the urethra in a woman a case report with a review of articles. Scripta Medica. 2009, roč. 82/ 2009, č. 2, s. 115-116. ISSN 1211-3395.
  5. MATHEW, R. Smith, Egerdie BLAIR a Dalibor PACÍK. Denosumab in Men Receiving Androgen-Deprivation Therapy for Prostate Cancer. The New England Journal of Medicine. 2009, roč. 361, 2009, s. 1-11.
  6. PACÍK, Dalibor a Aleš ČERMÁK. Diagnostika, biopsie. In Monografie programu Preventio Časný záchyt karcinomu prostaty. 2009. s. 1-4.
  7. VIK, Viktor, P. ŠÁCHA, F. KOUKOLNÍK a Dalibor PACÍK. Exprese PSMA & PSM-E v tkáni karcinomu prostaty – prvotní výsledky. Česká urologie. 2009, roč. 13, 2009, č. 4, s. 287.
  8. PACÍK, Dalibor a Jana KATOLICKÁ. Jak léčit kostní metastázy? In Monografie programu Preventio. 2009. s. 1-8.
  9. BABJUK, Marko, Michaela MATOUŠKOVÁ, Jindřich FÍNEK, Lubomír PETRUŽELKA a Dalibor PACÍK. Konsensuální doporučené postupy v uroonkologii. Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-639-7.
  10. PACÍK, Dalibor. Kontroverzní témata karcinomu prostaty 2009. In Sborník Preventio. 2009. s. 4.
  11. BABJUK, Marko, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, Tomáš PAVLÍK, Jindřich FÍNEK, Dalibor PACÍK, Luboš PETRUŽELKA a Michaela MATOUŠKOVÁ. Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Česká urologie. 2009, roč. 13, č. 2, s. 149-160. ISSN 1211-8729.
  12. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Iva FALKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Milan VOTAVA. Naše zkušenosti s metodou Fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 45, č. 2, s. 46-49. ISSN 1210-7875.
  13. PACÍK, Dalibor. Nové horizonty v léčbě kostního postižení souvisejícího s androgenní deprivací při léčbě karcinomu prostaty. Urologické listy. 2009, roč. 7/ 2009, č. 4, s. 31-35. ISSN 1214-2085.
  14. PACÍK, Dalibor. Operační intervence u karcinomu prostaty lokalizovaného na prostatickou žlázu. In Vybrané otázky-onkologie III. Galén, 2009. s. 34. ISBN 978-80-7262-646-5.
  15. PACÍK, Dalibor. Postavení radikální prostatektomie v léčbě karcinomu prostaty lokalizovaného na prostatickou žlázu. Česká urologie. 2009, roč. 13, 2009, č. 1, s. 76-77. ISSN 1211-8729.
  16. PACÍK, Dalibor. Postavení radikální prostatektomie v léčbě karcinomu prostaty lokalizovaného na prostatickou žlázu. Realita a mýty, pravda a fikce o roboticky asistované radikální prostatektomii. Urologické listy. 2009, roč. 7/2009, č. 3, s. 5-14. ISSN 1214-2085.
  17. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ, Vítězslav VÍT, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Dalibor PACÍK a Vladimír LENKO. První zkušenosti s využitím radiofrekvenční ablace při nefron šetřících operacích na ledvinách. In Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno, 2009. s. 304-305.
  18. CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, J. ŽÁKOVÁ, M. HUSER, B. KUBEŠOVÁ a M. POHANKA. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Scripta Medica. 2009, roč. 82 / 2009, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-3395.
  19. CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Barbara KUBEŠOVÁ, Michal POHANKA a Dalibor PACÍK. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Sripta medica. Brno: LF MU Brno, 2009, roč. 82, č. 2, s. 69 - 75. ISSN 1211-3395.
  20. MALÝ, Roman, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Dalibor PACÍK, Azat CHAMZIN a Petr KLIKA. Vliv akutní normovolemické hemodiluce na oběhový systém pacientů podstupujících radikální prostatektomii. In Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno, 2009. s. 304-305.
  21. MALÝ, Roman, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Dalibor PACÍK a Azat CHAMZIN. Vliv akutní normovolemické hemodiluce na oběhový systém pacientů podstupujících radikální prostatektomii. In XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.

  2008

  1. PADUCH, D.A., A. BOLYAKOV, Dalibor PACÍK a J. KIPER. Andrology in 21st century-making positive impact on mens health. European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl I, s. 34.
  2. PACÍK, Dalibor. Bezpečnost každodenního užívání tadalafilu 5mg. In Sborník přednášek „Nové horizonty v léčbě erektilní dysfunkce,. 2008. s. 35- 40.
  3. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Clinical practice options for late-onset hypogonadism syndrome (LOH). European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl 1, s. 21.
  4. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Current therapeutic option for the management of Peyronies disease. European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl 1, s. 22.
  5. SEDMÍK, Jaroslav, Jakub HUSTÝ, Jaroslav BOUDNÝ, Marek MECHL, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. Embolizace pravostranné spermatické žíly při orchialgii. Česká Radiologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 2, s. 181-184. ISSN 1210-7883.
  6. VENTRUBA, Pavel, Jana ŽÁKOVÁ, Dalibor PACÍK, Igor CRHA, E LOUSOVÁ a Martin HUSER. Gamete and embryo donation in assisted reproduction. European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl 1, s. 17.
  7. PACÍK, Dalibor. Karcinom prostaty – je dnešní přístup k diagnostice i léčbě jednoznačný? Agel Academy,. 2008, roč. 2, č. 1, s. 29-32.
  8. PACÍK, Dalibor a Azat CHAMZIN. Karcinom prostaty-lze zachovat erektilní funkci po radikální prostatektomii? Postgraduální medicína. 2008, roč. 10/2008, č. 4, s. 410-413. ISSN 1212-4184.
  9. PACÍK, Dalibor. Karcinom prostaty-současné kontroverze problematiky časné diagnózy a kurativní léčby. In Sborník 8. Jarního urologického sympozia,. 2008. ISBN 978-80-904002-2.
  10. BEHARKA, Rastislav a Dalibor PACÍK. Microsurgical techniques in obstructed semen tract reconstruction. European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl 1, s. 22.
  11. BEHARKA, Rastislav, Dalibor PACÍK, Azat CHAMZIN a Mohamed Ismail Abdo NUSSIR. Microsurgical varicocelectomy. European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl 1, s. 22.
  12. BEHARKA, Rastislav a Dalibor PACÍK. Mikrochirurgická operace varikokély. In Sborník abstrakt, DETERM-Den technologií reprodukční medicíny, ,. 2008.
  13. PACÍK, Dalibor a Rastislav BEHARKA. Mikrochirurgické techniky v léčbě mužské neplodnosti. In Sborník abstrakt, DETERM-Den technologií reprodukční medicíny, ,. 2008.
  14. MALÝ, Roman, Roman GÁL a Dalibor PACÍK. Minimalizace krevních ztrát u pacientů podstupujících radikální prostatektomii na Urologické klinice FN Brno. In Sborník XXXII. Brněnských onkologických dnů. Brno, 2008. s. 354-354.
  15. PACÍK, Dalibor. Modifikovaná technika radikální retropubické prostatektomie (RRP) a její přínos. In Sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, . 2008. s. s.353.
  16. PACÍK, Dalibor. Možnosti léčby karcinomu prostaty ohraničeného na prostatickou žlázu. Lékařské listy. 2008, roč. 14, s. 14-17.
  17. HERMANOVÁ, Markéta, Vítězslav VÍT, Richard HUSIČKA, Renata NEUMANNOVÁ a Dalibor PACÍK. Multicentric transitional cell carcinoma of the vagina and the ureter: a case report. Annals of Diagnostic Pathology. USA: W.B. Saunders Co., 2008, roč. 12/2008, č. 5, s. 365-367. ISSN 1092-9134.
  18. LENKO, Vladimír, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KALA, Petr KYSELA a Dalibor PACÍK. Prvé skúsenosti s využitím rádiofrekvenčnej energie při resekčných nefron šetriacich výkonoch při ochoreniach obličiek. Česká urologie. 2008, roč. 2, č. 12, s. 120. ISSN 1211-8729.
  19. Retrográdní ejakulace – jedna z příčin mužské neplodnosti. Brno: Medica Healthworld, 2008, roč. 1/12, č. 1, s. 36-37.
  20. LOUSOVÁ, E, Jana ŽÁKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Dalibor PACÍK a H POCHOPOVÁ. Retrográdní ejakulace– jedna z příčin mužské neplodnosti. Praktická gynekologie. 2008, roč. 121, s. 36-37.
  21. PACÍK, Dalibor. Role penilní protézy ve třetím tisíciletí. In Sborník 8. Jarního urologického sympozia,. 2008. ISBN 978-80-904002-2.
  22. PACÍK, Dalibor a Azat CHAMZIN. S čím se muži zpravidla nechlubí. Angis revue. 2008, roč. 6, s. 19-22.
  23. PADUCH, D.A., A. BOLYAKOV, Dalibor PACÍK a J. KIPER. Sexual dysfunction in men-update on pathophysiology, imaging and management techniques of orgasmic and ejaculatory dysfunction. European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl 1, s. 31.
  24. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Stenóza PUJ-antegrádní a retrográdní endopyelotomie, laparoskopická pyeloplastika. Správné indikace, pro a proti. Urologické listy. 2008, roč. 6, č. 3, s. 44-47. ISSN 1214-2085.
  25. CHAMZIN, Azat, Tamara BULKOVÁ a Dalibor PACÍK. Teritoriální rozložení konkrementů různého složení v 11 krajích České republiky a porovnání s okolními státy. Česká urologie. 2008, roč. 2, č. 12, s. 129. ISSN 1211-8729.
  26. PACÍK, Dalibor. The new posibility in treatment of erectile dysfunction: Daily dosing Cialis 5 mg. European Andrology. 2008, roč. 2, Suppl 1, s. 20.
  27. VARGA, Branislav, Gabriel VARGA a Dalibor PACÍK. Včasné výsledky perorální ca suplementace u litiatických pacientů s hyperoxalurií. Česká urologie. 2008, roč. 2, č. 12, s. 133. ISSN 1211-8729.
  28. VARGA, Branislav, Gabriel VARGA a Dalibor PACÍK. Včasné výsledky perorální ca suplementace u litiatických pacientů s hyperoxalurií. Česká urologie. 2008, roč. 2, č. 12, s. 133. ISSN 1211-8729.
  29. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby dlouhodobě sledovaných pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty (KP) léčených radioterapií kombinovanous hormonální léčbou. In Sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, . 2008. s. s.356.
  30. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ, Katarína SLATINOVÁ, Dalibor PACÍK a Jana BENÁTSKÁ. Zhodnocení účinnosti analgetického efektu tetrakainového čípku před biopsií prostaty. Česká urologie. 2008, roč. 2, č. 12, s. 141. ISSN 1211-8729.

  2007

  1. VIK, V., P. ŠÁCHA, F. KOUKOLNÍK, J. KONVALINKA, Dalibor PACÍK a R. ZACHOVAL. Co nového víme o PSMA ( prostatický specifický membránový antigen) z pohledu urologa. Urologické listy. 2007, roč. 6/2007, č. 4, s. 10-13. ISSN 1214-2085.
  2. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. DNA analysis of microdeletions in AZF regions (YQ) in men with reproductive failure. 2007. 1 s. Eur Androl Suppl 1(1) 25.
  3. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. DNA test mikrodelece v oblasti AZF (Yq) u muže s reprodukční poruchou – naše výsledky. In Druhý Český a mezinárodní andrologický kongres v České republice, Štiřín, 3.-5.5., Urologické listy 5(3). 2007. s. 78-78.
  4. PACÍK, Dalibor. Karcinom prostaty pro praktického onkologa, urologa i rodinného lékaře. 1. vyd. Praha: We make media s r.o., 2007. 69 s. We make media. ISBN 978-80-254-0568-0.
  5. PACÍK, Dalibor. Kontroverze karcinomu prostaty: prevence, včasná diagnostika a řešení lokalizovaného onemocnění. Urológia. 2007, roč. 2007, č. 13, s. 12. ISSN 1335-3071.
  6. PACÍK, Dalibor. Kontroverzní otázky karcinomu prostaty. Časopis lékařů českých. 2007, roč. 2007, č. 10, s. 771-775. ISSN 0008-7335.
  7. PACÍK, Dalibor a Vítězslav VÍT. Korelují vlastní klinické zkušenosti s léčbou lokálně pokročilého karcinomu prostaty s výsledky studie Early Prostate Cancer? In ŠLAMPA, Pavel. Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno, 2007. s. 329 - 332.
  8. ZIMA, Tomáš. laboratorní diagnostika. In PACÍK, Dalibor. Laboratorní diagnostika. 2, doplněné,přepracované. Praha: Galén, 2007. s. 490-493. Galén. ISBN 978-80-7262-372-3.
  9. PACÍK, Dalibor. Nezhoubné zbytnění prostaty. Lékařské listy. 2007, roč. 2007, č. 14, s. 14-15. ISSN 1214-7664.
  10. PACÍK, Dalibor. Postřehy z Orlanda. 2007. A12. Medical Tribune, 3, 9.
  11. RAMON, J., L.J. DENIS a Dalibor PACÍK. Prostate Cancer. In Prostate Cancer. 1. vyd. Berli, Heidelberg,New York: Springer, 2007. s. 83-101. Recent Results in Cancer Research. ISBN 978-3-540-40897-0.
  12. ŠLAMPA, Pavel a Jiří PETERA. Radiační onkologie. In PACÍK, Dalibor. Radiation oncology. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 307-312. Galém. ISBN 978-80-7262-469-0.
  13. ŠLAMPA, Pavel. Radiační onkologie v praxi. In PACÍK, Dalibor. Radiační onkologie v praxi. druhé, aktualizované. Brno: MOU, 2007. s. 136-170. interní publikace MOU. ISBN 978-80-86793-08-5.
  14. KHAMZIN, Azat a Dalibor PACÍK. Rehabilitace erektilní funkce po radikální prostatektomii. Urologické listy. 2007, roč. 6/2007, č. 3, s. 54-57. ISSN 1214-2085.
  15. PACÍK, Dalibor. Smysl a možnosti diagnostiky karcinomu prostaty ve včasném stádiu. Onkologická péče. 2007, č. 9, s. 7-12. ISSN 1214-5602.
  16. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Transrektální ultrazvukem vedené biopsie prostaty. Urologické listy. 2007, roč. 6/2007, č. 4, s. 22-29. ISSN 1214-2085.
  17. GAILLYOVÁ, R., I. VALÁŠKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Dalibor PACÍK, I. CRHA a P. VENTRUBA. Výsledky vyšetření mikrodelecí oblasti AZF(Yq) u mužů s reprodukčními problémy. Urologické listy. 2007, roč. 6/2007, č. 3, s. 18-21. ISSN 1214-2085.
  18. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Dalibor PACÍK, Igor CRHA a Pavel VENTRUBA. Výsledky vyšetření mikrodelecí oblasti AZF(Yq) u mužů s reprodukčními problémy. Urologické listy. 2007, roč. 5, č. 3, s. 18-21. ISSN 1214-2085.

  2006

  1. PACÍK, Dalibor. Aging Male in Central Europe - The status and the prospective. The Aging Male. 2006, roč. 2006, č. 9, s. 69.
  2. PACÍK, Dalibor. Aging Male in Central Europe - The Status and The Prospective. The Aging Male. 2006, roč. 2006, č. 9, s. 69.
  3. HANUŠ, M, T HANUŠ, M BABJUK, R FIALA, I ANDĚL, J HERÁČEK, P HESOUN, J HIBLBAUER, L. JAROLÍM, R KOČVARA, M. MATOUŠKOVÁ, Dalibor PACÍK, A. PETŘÍK, M. ROSENBERG, R ZACHOVAL, F. ZÁŤURA a P ZMEŠKAL. Definica a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii. Urologie pro praxi - suplementum. 2006, roč. 2006, č. 3.
  4. PACÍK, Dalibor. Diagnostika karcinomu prostaty - je éra PSA překonána? In Sborník - 6. Jarní urologické sympózium, Izmir, Turecko. 2006.
  5. PACÍK, Dalibor, Rastislav BEHARKA a Azat KHAMZIN. Does reconstruction of seminal tract obstruction make senze? European Journal of Sexual Health. 2006, roč. 2006, č. 15, s. 20. ISSN 1158-1360.
  6. KHAMZIN, Azat, Dalibor PACÍK, D ALEŠIN, A MAŇÁK, Martin HAJNÝ a M CHUDÝ. Efektivita léčby urolitiázy metodou extrakorporální litotrypse v závislosti na frekvenci aplikace rázových vln. Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 25. ISSN 1211-8729.
  7. KHAMZIN, Azat, Dalibor PACÍK a Martin HAJNÝ. Efektivita léčby urolitiázy metodou extrakorporální litotrypse v závislosti na frekvenci aplikace rázových vln. Urológia. 2006, roč. 12/2006, č. 3, s. 28-30. ISSN 1335-3071.
  8. PRECIOSO, D, LJ DENIS, H KLOCKER, A SCIARRA, M REIS, K NABER, B LOBEL, Dalibor PACÍK a K GRIFFITHS. Further Insíghts into Endocrine Disease. Oestrogens and the Prostate Gland. 2006.
  9. GAILLYOVÁ, Renata, Miluše VILÉMOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, R VALÁŠKOVÁ, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. Genetic analysis in men with azoospermia - IVF MESA/TESE candidates. European Journal of Human Genetics. 2006, roč. 2006, č. 14, s. 107. ISSN 1018-4813.
  10. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Hodnocení efektu adjuvantní léčby Bicalutamidem 150 u pacientů s karcinomem prostaty po radioterapii s kurativním záměrem. Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 72. ISSN 1211-8729.
  11. PACÍK, Dalibor a Azat KHAMZIN. How to prevent and how to solve complications of inflatable penile prothesis implantation? European Journal of Sexual Health. 2006, roč. 2006, č. 15, s. 7-8. ISSN 1158-1360.
  12. PACÍK, Dalibor. Inkontinence - jste ohrožená. Profem. 2006, roč. 2006, č. 3, s. 34-37.
  13. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Inkontinence moči. 1. vyd. Praha: Triton, Praha, 2006. 119 s. Triton. ISBN 80-7254-875-1.
  14. VARGA, Gabriel, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Kompletná duplikácia močového mechúra a uretry u dospelej ženy - kazuistika. Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10. ISSN 1211-8729.
  15. VARGA, Gabriel, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Kompletná duplikácia močového mechúra a uretry u dospelej ženy - kazuistika. Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10. ISSN 1211-8729.
  16. PACÍK, Dalibor a Azat KHAMZIN. Korelace mezi účinností extrakorporální litotrypse a frekvencí rázových vln u přístroje Piezolith 3000. Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 26. ISSN 1211-8729.
  17. PACÍK, Dalibor a Azat KHAMZIN. Korelace mezi účinností extrakorporální litotrypse a frekvencí rázových vln u přístroje Piezolith 3000. Urológia. 2006, roč. 12/2006, č. 3, s. 32-34. ISSN 1335-3071.
  18. STIBOR, Bronislav, Roman GÁL, Eva STRAŽEVSKÁ a Dalibor PACÍK. Low-Dose Erythropoietin With Preoperative Autologous Blood Donation and Acute Normovolemic Hemodilution in Radical Prostatectomy: A Prospective Randomized Study. Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine. 2006, roč. 8, 1 Suppl., s. 74. ISSN 1295-9022.
  19. NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo, Azat KHAMZIN, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. Microsurgical varicocelectomy and long-terms results. European Journal of Sexual Health. 2006, roč. 2006, č. 15, s. 22. ISSN 1158-1360.
  20. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Naše zkušenosti s užitím fluorescenční in situ hybridizace Fish-Urovysion v diagnostice uroteliálních karcinomů ( TCC). Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 40. ISSN 1211-8729.
  21. KHAMZIN, Azat a Dalibor PACÍK. Nefron-šetřící méně invazivní ablační léčba ledvinných nádorů. In Sborník - 6.Jarní urologické sympózium, Izmir, Turecko. 2006.
  22. PACÍK, Dalibor. Onemocnění prostaty. Practicus. 2006, roč. 2006, č. 5, s. 114-120. ISSN 1213-8711.
  23. PACÍK, Dalibor. Onemocnění prostaty. Příručka pro praktického lékaře. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, Praha, 2006. 45 s. Příručka pro praktického lékaře. ISBN 80-204-1561-0.
  24. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Perkutánní nefrolitotomie. In Sborník - 6.Jarní urologické sympózium, Izmir, Turecko. 2006.
  25. PACÍK, Dalibor. Prostata - I. část. Profem. 2006, roč. 2006, č. 4, s. 37-39.
  26. VARGA, Gabriel, Branislav VARGA, Azat KHAMZIN, Martin HAJNÝ, Rastislav BEHARKA, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. První výsledky efektu léčby mimotělního drcení s využitím přístroje Piezolith 3000. Urológia. 2006, roč. 12/2006, č. 3, s. 42-44. ISSN 1335-3071.
  27. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. První zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. In Edukační sborník - XXX. Brněnské onkologické dny. Brno, 2006. s. 206.
  28. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Iva KROUPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. První zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. In XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 216-217. ISBN 80-86793-06-0.
  29. PACÍK, Dalibor. Radikální retropubická prostatektomie. In Sborník - 6.Jarní urologické sympózium, Izmir, Turecko. 2006.
  30. PACÍK, Dalibor. Robotická radikální retropubická prostatektomie - jaké má místo dnes a jakou budoucnost? In Sborník - 6. Jarní urologické sympózium, Izmir, Turecko. 2006.
  31. HAJNÝ, Martin, Azat KHAMZIN, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Subjektivní vnímání bolestivosti při extrakorporální litotrypsi v závislosti na frekvenci generace rázových vln. Urológia. 2006, roč. 2006, č. 3, s. 9-12. ISSN 1335-3071.
  32. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Gabriel VARGA, V LENKO, Natália MAREČKOVÁ, M CHUDÝ a Mohamed Ismail Abdo NUSSIR. Vídeňský nomogram: optimalizace počtu vzorků biopsie prostaty. Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 66. ISSN 1211-8729.
  33. HAJNÝ, Martin, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Vplyv zmeny medikácie z Omnic na Omnic Tocas u pacientov s BPH na frekvenciu nykturií. Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10. ISSN 1211-8729.
  34. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby karcinomu prostaty s rizikovými faktory progrese. Urológia. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 9. ISSN 1335-3071.
  35. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby karcinomu prostaty s rizikovými faktory progrese neoadjuvantní androgenní deprivací, radioterapií a adjuvantní léčbou bicalutamidem 150. In Edukační sborník - XXX. Brněnské onkologické dny. Brno, 2006. s. 206.
  36. PACÍK, Dalibor. World Congress on Endourology - Cleveland, moderace odborné sekce. 2006.
  37. PACÍK, Dalibor. 1. Mezinárodní andrologický kongres v ČR. 2006.

  2005

  1. HAJNÝ, Martin, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK a Josef FEIT. Adenomatoidní tumor epididymitidy: kazuistika. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-8729.
  2. KHAMZIN, Azat, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK, Zdeněk RÁČIL a Milan VOTAVA. Aspergilom nadvarlete. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 5-7. ISSN 1211-8729.
  3. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Casodex 150 při ovlivnění progrese karcinomu prostaty u pacientů s rizikovými faktory léčených s kurativním záměrem. Urológia. 2005, roč. 11/2005, č. 2, s. 23-28. ISSN 1335-3071.
  4. PAVLÍK, Ivan, Jan SUCHÝ a Dalibor PACÍK. Comparison of Cizolirtine Citrate and Metamizol Sodium in the Treatment of Adult Acute Renal Colic: A Randomized Double-Blind, Clinical Pilot Study. Clinical Therapeutics, vol. 26, No. 7, 2004, 2005.
  5. PACÍK, Dalibor a Azat KHAMZIN. Correlation between efficacy of shock wavw lithotripsy and shock waves frequency in Piezolith 3000. Journal of endourology. 2005, roč. 2005, č. 19, s. s A90, 1 s.
  6. BEHARKA, Rastislav, Dalibor PACÍK a Igor CRHA. Dlhodobé skúsenosti s technikami MESA/TESE vo FN Brno. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 22. ISSN 1211-8729.
  7. NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo, Dalibor PACÍK a Rastislav BEHARKA. Dlouhodobé výsledky mikrochirurgické varikokelektomie v souboru 131 pacientů. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 22. ISSN 1211-8729.
  8. HERBER, O, Dalibor PACÍK a M URBAN. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, U Hranic 16, Praha, 2005.
  9. KHAMZIN, Azat, Dalibor PACÍK a Martin HAJNÝ. Efektivita léčby urolitiázy metodou extrakorporální litotrypse v závislosti na frekvenci aplikace rázových vln. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 45. ISSN 1211-8729.
  10. PAVLÍK, Ivan a Dalibor PACÍK. Implantace umělého svěrače AMS 800 po předchozích operacích pro inkontinenci. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 41. ISSN 1211-8729.
  11. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Aleš ČERMÁK a Pavel ŠLAMPA. Je možné ovlivnit riziko progrese karcinomu prostaty u pacientů s rizikovými faktory, léčených radioterapií s kurativním záměrem? Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 48. ISSN 1211-8729.
  12. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Kamila KARMAŠOVÁ, Atanas-Ivan BELKOV a Martin HUSER. Komplikace TVT při léčbě stresové inkontinence. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 39. ISSN 1211-8729.
  13. PACÍK, Dalibor a Azat KHAMZIN. Korelace mezi účinností extrakorporální litotrypse a frekvencí rázových vln u přístroje Piezolith 3000. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 45. ISSN 1211-8729.
  14. BEHARKA, Rastislav, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK, Markéta HERMANOVÁ a Dalibor STRATIL. Metastáza myelomu v lamina interna praeputii penis. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 8-9. ISSN 1211-8729.
  15. PACÍK, Dalibor. Močová inkontinence - aktuální souhrnný pohled na etiologii, diagnostiku i léčebné možnosti. Causa subita. 2005, roč. 8/2005, č. 3, s. 102-105. ISSN 1212-0197.
  16. PACÍK, Dalibor. Možnosti předpovědi prognózy karcinomu prostaty. Urológia. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 12. ISSN 1335-3071.
  17. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Nádory penisu. In Onkourologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. s. 445-469. n/a. ISBN 80-7262-349-4.
  18. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Obecné komplikace laparoskopie. Urologické listy. 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 47-53. ISSN 1214-2085.
  19. PACÍK, Dalibor. Onemocnění prostaty. Současná klinická praxe, suplementum. 2005, roč. 2005.
  20. PACÍK, Dalibor. Onemocnění prostaty v ordinaci praktického lékaře - karcinom prostaty(KP), benigní hyperplázie prostaty (BPH). Doporučené postupy. 2005.
  21. DVOŘÁČEK, Jan a Marek BABJUK. Onkourologie. In PACÍK, Dalibor a Aleš ČERMÁK. Oncourology. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. s. 445-461. Galén. ISBN 80-7262-349-4.
  22. PACÍK, Dalibor. Ovlivnění rizika progrese karcinomu prostaty u pacientů s rizikovými faktory, léčených s kurativním záměrem a následnou adjuvantní terapií Casodexem 150. Urológia. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 20. ISSN 1335-3071.
  23. PACÍK, Dalibor. Penilní protézy, jejich místo v léčbě erektilní dysfunkce a vlastní dlouhodobé zkušenosti. Urologie pro praxi. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 18-22. ISSN 1213-1768.
  24. PACÍK, Dalibor, J. HERÁČEK, Michael URBAN a L. ZÁMEČNÍK. Problematika stárnoucího muže. Současná klinická praxe - suplementum. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 1S.
  25. VARGA, Gabriel, Branislav VARGA, Azat KHAMZIN, Martin HAJNÝ, Rastislav BEHARKA, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. První výsledky efektu léčby mimotělního drcení s využitím přístroje Piezolith 3000. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 54. ISSN 1211-8729.
  26. PACÍK, Dalibor. Současné možnosti terapeutického ovlivnění lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Časopis lékařů českých, suplementum. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 39-44. ISSN 0008-7335.
  27. HAJNÝ, Martin, Azat KHAMZIN a Dalibor PACÍK. Subjektivní vnímání bolestivosti při extrakorporální litotrypsi v závislosti na frekvenci generace rázových vln. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 46. ISSN 1211-8729.
  28. YAMAN, O., P. CHLOSTA, V. KOVALEV, Dalibor PACÍK a Ján BREZA. Switching from sildenafil (Viagra) to tadalafil(Cialis) in men with erectile dysfunction in Central/Eastern Europe and Eastern Mediterranean regions: Assessment of sexual attempt behavior and psychological and interpersonal relationship scales. In The Journal of Sexual Medicine, vol. 2, supp 1. 2005. s. s.65, 1 s.
  29. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Zhodnocení metody intraprostatické anestézie při multiplicitní biopsii prostaty. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 54. ISSN 1211-8729.

  2004

  1. HAJNÝ, Martin, Aleš ČERMÁK a Dalibor PACÍK. Adenomatoidní tumor nadvarlete. 2004. Urológia, 2, s. 23.
  2. KHAMZIN, Azat, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK a Zdeněk RÁČIL. Aspergilom nadvarlete. 2004. Urológia, 2, s. 16.
  3. PACÍK, Dalibor. Casodex 150 při ovlivnění progrese karcinomu prostaty u pacientů s rizikovými faktory léčených s kurativním záměrem. 2004. The Lancet Oncology, 3.
  4. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Aleš ČERMÁK. Casodex 150 při ovlivnění progrese karcinomu prostaty u pacientů s rizikovými faktory léčených s kurativním záměrem. 2004. Urológia, 2, s. 19.
  5. PAVLÍK, Ivan, J SUCHÝ, Dalibor PACÍK, R. BOKR, M. SUST a J. VILLORIA. Comparison of Cizolirtine Citrate and Metamizol Sodium in the Treatment of Adult Acute Renal Colic: A Randomized,Double -Blund,Clinical Pilot Study. 2004. Clinival Therapeutics, 26, S. 61 - 72.
  6. TURJANICA, Michal, Dalibor PACÍK a Mohamed Ismail Abdo NUSSIR. Časová závislost změn spermiogramu partnera a dosažení gravidity partnerky po mikrochirurgické varikokelektomii. 2004. Urológia, 3, s. 36 - 38.
  7. PACÍK, Dalibor, Azat KHAMZIN a Aleš ČERMÁK. Dlouhodobé zkušenosti s implantací inflatabilní penilní protézy při léčbě erektilní dysfunkce(ED). 2004. Urológia, 2, s. 25.
  8. PACÍK, Dalibor. Erektilní dysfunkce - vývoj a současný stav možností léčby. 4. Jarní sympozium, Palma de Mallorca, 20. - 24. 4., 2004.
  9. PACÍK, Dalibor. Historie a současnost transuretrální resekce prostaty. 2004. Forum Medical, 1, s. 19 - 22.
  10. PACÍK, Dalibor. Chemoterapie hormonálně independentního karcinomu prostaty - nové trendy. 2004. Urologické listy, 4, s. 26 - 29.
  11. PACÍK, Dalibor. Chirurgická léčba mužské infertility: operace varikokély, mikrochirurgické techniky získání spermií i rekonstrukce. 4.Jarní sympozium, Palma de Mallorca, 20. - 24. 4., 2004.
  12. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK a Tomáš NEBESKÝ. Je CT vyšetření dostatečně spolehlivé při hodnocení neoplazmatických procesů ledvin? 2004. Česká urologie, 3, s. 17 - 20.
  13. PACÍK, Dalibor. Karcinom prostaty a prognostické faktory - lze předpokládat výsledek léčby? 4.Jarní sympozium, Palma de Mallorca, 20. - 24. 4., 2004.
  14. PACÍK, Dalibor. Levitra - farmakokinetika a klinické zkušenosti. Odborný seminář erektilní dysfunkce, Bratislava,Slovensko, 6.2., 2004.
  15. PACÍK, Dalibor. Levitra - vysoko selektívny inhibitor PDE5. 2004. Urológia, 1, s. 33.
  16. PACÍK, Dalibor, Ivan PAVLÍK a Jan DVOŘÁČEK. Lokalizovaný karcinom prostaty - radikální prostatektomie retropubická, perineální nebo laparoskopická? 4.Jarní sympozium, Palma de Mallorca, 20. - 24. 4., 2004.
  17. PACÍK, Dalibor. Lze předpovědět úspěšnost léčby a riziko progrese u pacientů s karcinomem prostaty léčených s kurativním záměrem? 2004. Urológia, 2, s. 18.
  18. PACÍK, Dalibor. Medikamentózní léčba BPH - blokátory 5-alfa reduktázy. 4.Jarní sympozium, Palma de Mallorca, 20. - 24. 4., 2004.
  19. BEHARKA, Rastislav, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK a Markéta HERMANOVÁ. Metastáza myelomu v lamina interna praeputii penis. 2004. Urológia, 2, s. 24.
  20. PACÍK, Dalibor. Mužská inkontinence, režim a léčba - komentář. 2004. Update, 5, s. 41.
  21. HAJNÝ, Martin, Aleš ČERMÁK a Dalibor PACÍK. Mykotický absces ledviny - život ohrožující komplikace. 2004. Urológia, 2, s. 15.
  22. PACÍK, Dalibor. Operační léčba BPH. 4.Jarní sympozium, Palma de Mallorca, 20. - 24. 4., 2004.
  23. VÍT, Vítězslav, Aleš ČERMÁK a Dalibor PACÍK. Polytopní výskyt uroteliálního karcinomu. 2004. Urológia, 2, s. 24.
  24. VÍT, Vítězslav, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK a Markéta HERMANOVÁ. Pozdní metastáza karcinomu slinné žlázy do ledviny. 2004. Urológia, 2, s. 11.
  25. PACÍK, Dalibor. Proč má smysl časná detekce karcinomu prostaty? 4.Jarní sympozium, Palma de Mallorca, 20. - 24. 4., 2004.
  26. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Josef FEIT a J. STRACENSKÁ. Případ obřích kondylomat s neobvykle rozsáhlým postižením. 2004. Urológia, 2, s. 44.
  27. PACÍK, Dalibor. Raritní případ nežádoucího účinku u pacienta s erektilní dysfunkcí po radikální retropubické prostatektomii léčeného tadalafilem. 2004. Urológia, 2, s. 28.
  28. PACÍK, Dalibor. Současné informace o karcinomu prostaty. 2004. Urologické listy, 4, s. 5 - 12.
  29. PACÍK, Dalibor. Současné možnosti ureteroskopie. 4.Jarní sympozium, Palma de Mallorca, 20. - 24. 4., 2004.
  30. PACÍK, Dalibor, Azat KHAMZIN a Aleš ČERMÁK. Spermiogram po mikrochirurgické varikokelektomii a přerušení testikulární artérie. 2004. Urológia, 2, s. 28.
  31. YAMAN, O., P. CHLOSTA, V. KOVALEV, Dalibor PACÍK, Ján BREZA, J. CLARKE a V. KOPERNICKÝ. Switching from sildenafil(viagra) to tadalafil(Cialis) in men with erectile dysfunction in Central/Eastern Europe and Easter Mediterranean regions: Assessment of sexual attempt behavior and psychological and interpersonal relationship scales. 7th Congress of the European Society for Sexual Medicine, London, 5. - 8. 12., 2004.
  32. PACÍK, Dalibor. Trendy medikamentózní terapie BPH. XV. Urologický kongres Bratislava, 8. - 10. 9., 2004.
  33. PACÍK, Dalibor. Výroční konference České urologické společnosti. 2004.
  34. PACÍK, Dalibor. Vývoj názorů na léčbu BPH a současná guidelines. XV. Urologický kongres , Bratislava, 8. - 10. 9., 2004.
  35. PACÍK, Dalibor. World Congress on Endourology a 20. Basic Research Symposium: zpráva. 2004. Urologické listy, 4, s. 68 - 70.
  36. PACÍK, Dalibor. XV. kongres Slovenskej urologickej spoločnosti a České urologické společnosti. 2004.

  2003

  1. PACÍK, Dalibor. Aktuální informace o karcinomu prostaty. 2003. Urologické listy, 1, s. 7 - 12.
  2. PACÍK, Dalibor. Benign and premalignant lesions of the penis. ESU Course 12, 2003. Penile disease, s. 1-9.
  3. PACÍK, Dalibor a Michal TURJANICA. Diagnostika zhoubného nádoru varlete při vyšetření infertilního muže. 2003. Česká urologie,7, s. 5-7.
  4. PACÍK, Dalibor. Doporučené diagnostické a léčebné postupy u urologických nádorů. Česká urologická společnost, 2003. Standardy urologie.
  5. TRNKA, A., Jana SKŘIČKOVÁ, Dalibor PACÍK, A. ČERMÁK, Aleš HEP a J. DOLINA. Endoskopické metody v onkologii. V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 6 s. ISBN 80-247-0677-6.
  6. AUS, G, C.C. ABOU, Dalibor PACÍK, H.P. SCHMIDT, H. POPPEL VAN, J.M. WOLF a F. ZATTONI. Guidelines EAU pro diagnostiku a terapii karcinomu prostaty. 2003. Urologické listy, 1, s. 31 - 70.
  7. PACÍK, Dalibor. Chirurgické řešení erektilní dysfunkce implantací penilní protézy. 2003. Andrologie, 4, s. 25-30.
  8. PACÍK, Dalibor. Chlapský problém. 2003. Maminka, s. 63.
  9. PACÍK, Dalibor. Impotence: zjištění příčiny - komentář. 2003. Update, 11, s. 28.
  10. PACÍK, Dalibor. Jak je užitečné vyšetření PSA při screeningu karcinomu prostaty? 2003. Update, 4, s. 18 - 20.
  11. PACÍK, Dalibor. Kdy potřebujeme urologa. 2003. Maminka, s. 36.
  12. PACÍK, Dalibor. Léčba inkontinence - komentář. 2003. Update, 11, s. 32.
  13. PACÍK, Dalibor. Místo penilní protézy v léčbě erektilní dysfunkce na prahu třetího tisíciletí. 2003. Urologie pro praxi, 3, s. 107 - 110.
  14. PACÍK, Dalibor. Močová kontinence po radikální prostatektomii. 2003. Urológia, 2, s. 34 - 37.
  15. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Zdeněk BERAN a Azat KHAMZIN. Močová kontinence po radikální retropubické prostatektomii. 2003. Urológia, 9, s. 34.
  16. PACÍK, Dalibor. Musíme chránit lékaře. 2003. Zdravotnické noviny, 52, s.21.
  17. PACÍK, Dalibor. Nová účinná léčba erektilní dysfunkce. Cialis lounch sympozium, Praha, 3.4,, 2003.
  18. PACÍK, Dalibor. Nová účinná léčba erektilní dysfunkce. Cialis lounch symposium, Brno, 27.3., 2003.
  19. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Zdeněk BERAN. Recidiva karcinomu prostaty po kurativní radioterapii a radikální prostatektomii. 2003. Rozhledy v chirurgii, 82, s. 652 - 655.
  20. PACÍK, Dalibor, Aleš ČERMÁK, Marek MECHL a Tomáš NEBESKÝ. Reliability of helical CT angiography for identification of crossing vessels at the ureteropelvic junction (UPJ). 2003. Journal of Endourology, 17, s.180.
  21. PACÍK, Dalibor a H.L. HOLTGREWE. Sexuální dysfunkce u mužů a žen - role urologa. 2003. Urologické listy, 2, s. 38 - 43.
  22. PACÍK, Dalibor. Ureteroskopie v léčbě ureterolitiázy - strategie pro zavedení double J stentu při desetiletém sledování. Beran Z., Khamzin A., Čermák A.,. 2003. Česká urologie, 7, s. 37 - 39.
  23. PACÍK, Dalibor, Zdeněk BERAN, Azat KHAMZIN a Aleš ČERMÁK. Ureteroskopie v léčbě ureterolitiázy-strategie pro zavedení double J stentu při desetiletém sledování. 2003. Česká urologie, 7, s.37 - 39.
  24. TURJANICA, Michal a Dalibor PACÍK. Varikokela: etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika, možnosti léčby, vlastní zkušenosti. 2003. Urologické listy, 2, s. 38 - 43.
  25. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Branislav VARGA, Gabriel VARGA a Marek MECHL. Výskyt nádorového onemocnění v komplikovaných ledvinných cystách. 2003. Česká urologie, 7, s. 37.
  26. PACÍK, Dalibor. Význam spolupráce praktického lékaře a urologa při časné diagnostice a léčbě karcinomu prostaty. 2003. Postgraduální medicína, 6, s. 17 - 20, příloha.
  27. PACÍK, Dalibor. Význam včasné diagnostiky karcinomu prostaty. XXII výroční konference Společnosti všeobecného lékařství, Brno, 25.-28.10., 2003.

  2002

  1. TURJANICA, Michal, Dalibor PACÍK a Mohamed Esmail NUSSIR. Časová závislost změn spermiogramu partnera a dosažení gravidity partnerky po mikrochirurgické variokelektomii. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 39. ISSN 1211-8729.
  2. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Diagnostika karcinomu prostaty - současné možnosti a limitace transrektální ultrazvukem vedená biopsie prostaty. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2002, roč. 3, č. 4, s. 142-149. ISSN 1213-1768.
  3. PACÍK, Dalibor, Aleš ČERMÁK a Vlastimil VÁLEK. Expandable metalic stent in the management of benign ureteral stenosis-long term follow up. Journal of Endourology. USA: Mary Ann Liebert,Inc., 2002, roč. 16, č. 2, s. 63. ISSN 0892-7790.
  4. PACÍK, Dalibor. Karcinom prostaty - aktuální pohled na aspekty epidemiologie, diagnostiky a léčby. In Texty kurzu ČLK 25/02. 1. vyd. Praha: Česká lékařská komora, 2002.
  5. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Petr KUMSTÁT, Ibrahim QUAWARAH, Marek MECHL a Tomáš NEBESKÝ. Korelace nálezu spirálního CT a skutečného nálezu při otevřené operaci. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 53. ISSN 1211-8729.
  6. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Dalibor PACÍK, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Močová inkontinence. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Sanoma Magazines Praha, s.r.o., 2002, roč. 51, č. 9, s. 17-20. ISSN 0044-1996.
  7. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Zdeněk BERAN a A. KHAMZINE. Močová kontinence po radikální retropubické prostatektomii. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 36. ISSN 1211-8729.
  8. PACÍK, Dalibor. Možnosti ureteroskopie při řešení ureterolitiázy a obstrukce HMC. In Texty kurzu ČLK 25/02. 1. vyd. Praha: ČLK, 2002.
  9. PACÍK, Dalibor a Michal TURJANICA. Neplodnost - problém přelomu tisíciletí. Andrologie. České Budějovice: prim. MUDr. Vladimír Kubíček,CSc., 2002, roč. 3, s. 15-61.
  10. TURJANICA, Michal, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Parciální androgenní deficience u stárnoucích mužů a možnosti její léčby. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2002, roč. 82, č. 12, s. 722-726. ISSN 0032-6739.
  11. PACÍK, Dalibor, Petr KUMSTÁT a Aleš ČERMÁK. Percutaneous nephrolithotrypsy - difficult cases in referal stone centre and complications occurence. Journal of Endourology. USA: Mary Ann Liebert,Inc., 2002, roč. 16, s. 178. ISSN 0892-7790.
  12. KUMSTÁT, Petr, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Perkutání nefrolitotrypse - podíl řešených komplikovaných případů specializovaného centra a výskyt komplikací. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 51. ISSN 1211-8729.
  13. PACÍK, Dalibor. Postgraduální vzdělávání - vlastní ohlédnutí. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2002, roč. 3, č. 2, s. 85-86. ISSN 1213-1768.
  14. PACÍK, Dalibor a Petr KUMSTÁT. První zkušenosti s metodou TUNA (Transurethral needle ablation) při léčbě BPH v ČR. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 1, s. 12-15. ISSN 1211-8729.
  15. PACÍK, Dalibor a P. WALSH. Radikální retropubická prostatektomie - nejúčinnější a nejméně zatěžující metoda pro vyléčení lokalizovaného karcinomu prostaty I. díl. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2002, roč. 3, s. 193-199. ISSN 1213-1768.
  16. PACÍK, Dalibor a P. WALSH. Radikální retropubická prostatektomie - nejúčinnější a nejméně zatěžující metoda pro vyléčení lokalizovaného karcinomu prostaty II. díl. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2002, roč. 3, s. 252-257. ISSN 1213-1768.
  17. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Zdeněk BERAN. Recidiva karcinomu prostaty po kurativní radioterapii a radikální prostatektomii. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 74. ISSN 1211-8729.
  18. PACÍK, Dalibor, Petr KUMSTÁT a Aleš ČERMÁK. Renal function after percutaneous nephrolithotripsy in difficult stones of solitary kidney. Journal of Endourology. USA: Mary Ann Liebert,Inc., 2002, roč. 16, č. 2, s. 55. ISSN 0892-7790.
  19. KUMSTÁT, Petr, Dalibor PACÍK, A. KHAMZINE a Aleš ČERMÁK. Renální funkce u pacientů po PCNL komplikované litiázy solitární ledviny. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 51. ISSN 1211-8729.
  20. KUMSTÁT, Petr, Dalibor PACÍK a M. ŠUSTR. Role flexibilní ureteronefroskopie při diagnóze maligního onemocnění vývodného systému horních močových cest. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 54. ISSN 1211-8729.
  21. PACÍK, Dalibor, Aleš ČERMÁK a Vlastimil VÁLEK. Řešení ureterální stenózy zavedením wall-stentu - dlouhodobé sledování. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 63. ISSN 1211-8729.
  22. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Vítězslav VÍT, Zdeněk BERAN a Kamila KARMAŠOVÁ. Srovnání tolerance sextanové a multiplicitní biopsie prostaty. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 68. ISSN 1211-8729.
  23. PACÍK, Dalibor, Petr KUMSTÁT a Aleš ČERMÁK. The role of flexibile ureteroscopy in the diagnosis of malignant disease of upper urinary tract. Journal of Endourology. USA: Mary Ann Liebert,Inc., 2002, roč. 16, č. 2, s. 65. ISSN 0892-7790.
  24. PACÍK, Dalibor, Petr KUMSTÁT a Aleš ČERMÁK. Ureteroscopy in the ureterolithiasistreatment - our strategy for double stent insertion in 10 years follow up. Journal of Endourology. USA: Mary Ann Liebert,Inc., 2002, roč. 16, s. 172. ISSN 0892-7790.
  25. KUMSTÁT, Petr a Dalibor PACÍK. Uretoskopie v léčbě ureterolitiázy - strategie pro indikaci zavedení double J stentu při 10ti letém sledování. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 39. ISSN 1211-8729.
  26. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK a A. KHAMZINE. Vývoj strategie biopsie prostaty s cílem detekce karcinomu a dopad na dosažené výsledky. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 66. ISSN 1211-8729.
  27. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, I. QUAWARWH a Jaroslav BOUDNÝ. Vzácný případ ureteroilické píštěle a možnost méně invazivního řešení. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 63. ISSN 1211-8729.
  28. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK a Zdeněk BERAN. Zhodnocení indikačních kritérií a komplikací zevní kurativní radioterapie lokalizovaného či lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 73. ISSN 1211-8729.
  29. PACÍK, Dalibor a Zdeněk BERAN. Zpráva ze stáže. Referátový výběr urologie. Praha, ČR: Národní lékařská knihovna, 2002, roč. 24, s. 82-87. ISSN 0139-9322.

  2001

  1. TURJANICA, Michal, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Diagnostika zhoubného nádoru varlete při vyšetření infertilního muže. Česká urologie. Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 38-40. ISSN 1211-8729.
  2. AUS, G., Dalibor PACÍK, H.P. SCHMIDT, V. POPPEL, J.M. WOLF a F ZATTONI. EAU guidelines on Prostate Cancer. European Urology. Brusel: Karger, 2001, roč. 40, č. 40, s. 97-101. ISSN 0302-2838.
  3. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK a Petr KUMSTÁT. Efektivita perkutánního řešení simplexních ledvinných cyst. Česká urologie. Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 41-42. ISSN 1211-8729.
  4. HANÁK, Tomáš, Jana ZEMANOVÁ, Aleš ČERMÁK a Dalibor PACÍK. Extrakorporální litotrypse - efektivita preemptivní analgezie Sevredolem (morphini sulfas pentahydricus). Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost České lékař, 2001, roč. 5, č. 5, s. 21-22. ISSN 1211-8729.
  5. NEŽÁDAL, Jan, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK a Vítězslav VÍT. Fatální důsledky pozdní diagnostiky tumorů varlat. Česká urologie. Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 42-43. ISSN 1211-8729.
  6. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Hematurie. Forum medicinae. Praha: Panax, 2001, roč. 3, č. 4, s. 36-42. ISSN 1212-4230.
  7. BERAN, Zdeněk, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Hydronefroza v graviditě a nezbytnost derivace moči. Česká urologie. Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 38-39. ISSN 1211-8729.
  8. KLADENSKÝ, Jiří a Dalibor PACÍK. Infekce dolních močových cest u žen. Praktická gynekologie. 2001, č. 2, s. 42-46.
  9. KLADENSKÝ, Jiří a Dalibor PACÍK. Infekce močových cest u dospělých. Forum medicinae. Praha: Panax, 2001, roč. 3, č. 4, s. 21-26. ISSN 1212-4230.
  10. VÍT, Vítězslav, Jaroslav SEDLÁČEK, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK a Tomáš NEBESKÝ. Je CT vyšetření dostatečně spolehlivé při hodnocení neoplastických procesů ledviny ? Česká urologie. Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 29-32. ISSN 1211-8729.
  11. VÍT, Vítězslav a Dalibor PACÍK. Korelace pravděpodobnosti postižení lymfatických uzlin a skutečného patologického nálezu u pacientů s radikální prostatektomií. Česká urologie. Brno: Česká urologická společenost České lék., 2001, roč. 5, č. 5, s. 48-50. ISSN 1211-8729.
  12. PACÍK, Dalibor. Muž v nejlepších letech a onemocnění prostaty. Forum medicinae. Praha: Panax, 2001, roč. 3, č. 4, s. 5-12. ISSN 1212-4230.
  13. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Poruchy močení u mužů se zbytněním prostaty. Sociální péče. 2001, č. 2, s. 14-18. ISSN 1213-2330.
  14. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoetinu u radikální prostatektomie. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2001, č. 80, s. 443-446.
  15. PACÍK, Dalibor. První klinické zkušenosti léčby erektilní dysfunkce Sildenafilem. Česká urologie. Brno: Česká urologická spol.České lékařské společnosti JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 9-12. ISSN 1211-8729.
  16. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Přirozený vývoj karcinomu ledviny. Česká urologie. Brno: ČUS české lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 29-30. ISSN 1211-8729.
  17. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Vítězslav VÍT a Zdeněk BERAN. Srovnání tolerance sextantové a multiplicitní biopsie prostaty. Česká urologie. Brno: ČUS České lék . spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 26-27. ISSN 1211-8729.
  18. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Vítězslav VÍT, Zdeněk BERAN, František DOROCIAK a Aleš REJTHAR. Srovnání výsledků komplikací u sextantové a multiplicitní biopsie prostaty u 380 pacientů. Česká urologie. Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 26. ISSN 1211-8729.
  19. KUMSTÁT, Petr, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Jan DOLEŽEL a Martin ŠUSTR. Strategie předoperačního vyšetření a výsledky endoskopického řešení stenózy PUJ. Česká urologie. Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 33-36. ISSN 1211-8729.
  20. PACÍK, Dalibor. Transuretrální resekce prostaty jako zlatý standard v operační léčbě benigní prostatické hyperplázie. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2001, roč. 2, č. 2, s. 15-18. ISSN 1213-1768.
  21. STIBOR, Bronislav, Dalibor PACÍK a Ivan ČUNDRLE. TUR syndrom. Česká urologie. Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 41-42. ISSN 1211-8729.
  22. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Tomáš HANÁK, Jiří KLADENSKÝ a Jiří PEŠKA. Vzácný případ sebepoškození henitálu. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2001, č. 5, s. 4-8. ISSN 1211-8729.

  2000

  1. VÍT, Vítězslav a Dalibor PACÍK. Hodnocení indikačních kriterií ke kurativní radioterapii u pacientů s lokalizovaným nebo lokálně pokročilým karcinomem prostaty. Urológia. Bratislava, 2000, č. 6, s. 14-15. ISSN 1335-3071.
  2. MIKLÁNEK, David, Jan DOLEŽEL a Dalibor PACÍK. Hodnocení kvality života u pacientů s kontinentní heterotopickou a ortotopickou náhradou močového měchýře. Urológia. Bratislava, 2000, č. 6, s. 31-33. ISSN 1335-3071.
  3. HANÁK, Tomáš a Dalibor PACÍK. Možnost predikce úspěšnosti extrakorporální litotrypse litiázy lokalizované v dolním kalichu. Urológia. Bratislava, 2000, roč. 2, č. 6, s. 13-14. ISSN 1335-3071.
  4. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL, Marek MECHL a Tomáš NEBESKÝ. Naše zkušenosti s využitím spirálního CT při vyšetření příčiny obstrukce PUJ. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 36. ISSN 1211-8729.
  5. MIKLÁNEK, David, Aleš ČERMÁK a Dalibor PACÍK. Neobvyklý případ simultánního výskytu karcinomu ledviny a papilokarcinomu ledvinné pánvičky. pánvičky. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP., 2000, roč. 2, č. 4, s. 31-32. ISSN 1211-8729.
  6. KLADENSKÝ, Jiří a Dalibor PACÍK. Nespecifické uroinfekce dospělých. Postgraduální medicína. 2000, č. 2, s. 136-142. ISSN 1212-4184.
  7. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoietinu u radikální prostatektomie (RAPE). Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 18-20. ISSN 1211-8729.
  8. PACÍK, Dalibor a Tomáš HANÁK. Prediction of the effect in lower calyx nephrolithiasis SWL treatment. Journal of endourology. USA: Mary Ann Liebert Inc., 2000, roč. 2000, č. 14, s. 51-52. ISSN 0892-7790.
  9. KUMSTÁT, Petr, Dalibor PACÍK, Miroslav PENKA, M. ŠLECHTOVÁ a J. ZAVŘELOVÁ. TURP u pacienta s kongenitálním defektem faktoru VII - vysoce rizikový nebo standardní výkon ? Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 14-15. ISSN 1211-8729.
  10. MIKLÁNEK, David a Dalibor PACÍK. Urogynekologická problematika v urologii. Causa subita. Praha: I.M.P.International medical publication, 2000, roč. 3, č. 3, s. 5-7. ISSN 1212-0197.
  11. PACÍK, Dalibor, Zdeněk BERAN, Jan NEŽÁDAL, Aleš ČERMÁK a Jan DOLEŽEL. Výsledky a komplikace TURP na souboru 815 pacientů. Česká urologie. Brno: Česká urologická společenost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 10-11. ISSN 1211-8729.
  12. PACÍK, Dalibor a Petr KUMSTÁT. Výsledky a spokojenost pacientů s implantací inflatabilní penilní protézy při dlouhodobém sledování. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP., 2000, roč. 2, č. 4, s. 40-42. ISSN 1211-8729.
  13. PACÍK, Dalibor a Michal TURJANICA. Výsledky mikrochirurgické varikokelektomie. Urológia. Bbratislava, 2000, č. 6, s. 26-28. ISSN 1335-3071.
  14. PACÍK, Dalibor a Michal TURJANICA. Výsledky mikrochirurgické varikokélektomie (soubor 92 pacientů). Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 38-39. ISSN 1211-8729.
  15. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Zdeněk BERAN, Jaroslav SEDLÁČEK, Jiří PEŠKA, Michal TURJANICA, David MIKLÁNEK, F. DOROCIAK a Aleš REJTHAR. Výtěžnost sextantové a vícečetné biopsie při detekci karcinomu prostaty klinického stadia T1C. Urológia. Bratislava, 2000, roč. 2, č. 6, s. 10-13. ISSN 1335-3071.
  16. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Zdeněk BERAN, Jaroslav SEDLÁČEK, Jiří PEŠKA, Michal TURJANICA, David MIKLÁNEK, F. DOROCIAK a Aleš REJTHAR. Zvyšuje vícečetná biopsie detekci klinicky lokalizovaného karcinomu prostaty ? Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 16-17. ISSN 1211-8729.

  1999

  1. PACÍK, Dalibor. Benigní hyperplasie prostaty. In Novinky v terapii praktického lékaře. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Brno, 1999. s. 15-17.
  2. PACÍK, Dalibor. Ekonomické aspekty léčby benigní hyperplasie prostaty. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999. 3 s. 79. ISBN 0032-6739.
  3. PACÍK, Dalibor a Michal TURJANICA. Ekonomické aspekty mikrochirurgické operace varikokely. Česká urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.
  4. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Miroslav PENKA. Fatální důsledky paraneoplastického syndromu u pacienta s karcinomem prostaty. Česká urologie,3. Praha: Česká urologická společenostČeské lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. ISBN 1211-8729.
  5. PEŠKA, Jiří, Petr KUMSTÁT a Dalibor PACÍK. Má otevřená prostatektomie na konci 2. tisíciletí stále svoje místo v chirurgické léčbě BPH? Česká urologie. Praha.: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.
  6. PACÍK, Dalibor, Aleš ČERMÁK, Jaroslav BOUDNÝ a Karel BENDA. Méně invazivní řešení krvácení po perkutánních výkonech na ledvině. Česká Urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společenosti JEP., 1999. 4 s. 1. ISBN 1211-8729.
  7. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Dalibor PACÍK, Michal POHANKA a Renata GAILLYOVÁ. Mezioborová spolupráce v brněnském andrologickém centru. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 1999, roč. 1999, č. 5, s. 25-28. ISSN 1211-6645.
  8. DOLEŽEL, Jan a Dalibor PACÍK. Naše zkušenosti s dynamickým antirefluxním mechanizmem u ileálních substitucí. Česká urologie,3. Praha.: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. ISBN 1211-8729.
  9. MIKLÁNEK, David a Dalibor PACÍK. Neobvyklý případ duplicity nádoru ledviny. Česká urologie. Praha: Česká urologická společenost České lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.
  10. PACÍK, Dalibor a Vítězslav VÍT. Neobvyklý případ metastáza karcinomu prostaty. Česká urologie,3. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP, 1999. 1 s. ISBN 1211-8729.
  11. PACÍK, Dalibor a Jiří KLADENSKÝ. Nespecifická uroinfekce. Causa Subita,2. Praha: I.M.P.Internationak medical publication s.r.o., 1999. 4 s. ISBN 1212-0197.
  12. PACÍK, Dalibor a Tomáš HANÁK. New method of ureterolithiasis location in ESWL treatment. USA: British Society of Endourology, 1999. 1 s. Journal of Endourology,13,Suppl 1. ISBN 0892-7790.
  13. HANÁK, Tomáš, Petr KUMSTÁT a Dalibor PACÍK. Nová metoda zlepšení lokalizace ureterolitiázy při ESWL. Česká urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.
  14. PACÍK, Dalibor a Aleš ČERMÁK. percutaneous puncture treatment of simple cysts-mandatory factor of succesful treatment. USA: British Society of Endourology, 1999. 1 s. Journal of Endourology,13,Suppl.1. ISBN 0892-7790.
  15. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK a Martin ŠUSTR. Perkutánní řešení simplexních cyst - zásadní faktor úspěšnosti léčby. Česká urologie. Praha: Česká urologická splečnost České lékařské společnosti JEP, 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.
  16. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoetinu u radikální prostatektomie. Česká Urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 4 s. 1. ISBN 1211-8729.
  17. PACÍK, Dalibor. Problematika benigní prostatické hyperplasie. Causa Subita,2. Praha: I.M.P. International medical publication s.r.o., 1999. 3 s. ISBN 1212-0197.
  18. PACÍK, Dalibor a Vítězslav VÍT. Problémy operačního řešení zhoubných nádorů močového měchýře. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o., 1999, roč. 4, č. 1, s. 8-10.
  19. PACÍK, Dalibor. Prostate cancer-an update. Brno: Lachema., 1999. 3 s. 5.Symposium Czech and Polish Oncologists,Abstracts.
  20. KUMSTÁT, Petr a Dalibor PACÍK. První zkušenosti s metodou TNA v ČR. Česká urologie. Praha.: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.
  21. PACÍK, Dalibor. Rozhovor o Viagře a jiných problémech s doc.MUDr.Daliborem Pacíkem. Universitní noviny. Brno: Masarykova universita a Nadace Universitas Masarykiana, 1999. 1 s. 5. ISBN 1211-6866.
  22. SALAJKA, František, Antonín POKORNÝ, Jindřich VOMELA, Dalibor PACÍK, Antonín KRPENSKÝ a Anna HRAZDIROVÁ. Severe complications of intravesical BCG instillation. Eur.Respir.J. Londýn, 1999, roč. 1999, č. 14, s. 455. ISSN 0903-1936.
  23. SALAJKA, František, Antonín POKORNÝ, Jindřich VOMELA, Dalibor PACÍK, Antonín KRPENSKÝ a Anna HRAZDIROVÁ. Severe complications of intravesical BCG instillation. Eur. Respir. J. Brno, 1999, roč. 1999, č. 14, s. 455. ISSN 0903-1936.
  24. PACÍK, Dalibor. Současný stav diagnostiky a léčby mužské infertility v Baylor College of Medicine. Referátový výběr z urologie. Praha: Národní lékařská knihovna, 1999. 3 s. 21. ISBN 0139-9322.
  25. PACÍK, Dalibor. Současný stav diagnostiky a léčby mužské infertility v Baylor College of Medicine. Brno: LF MU Brno, 1999. 3 s. 3.
  26. PACÍK, Dalibor, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. The use of erytropoietin and blood cell count optimalization in urological surgery. Velká Británie: Oxford University Press, 1999. 1 s. British Journal of Anaesthesia,82,Suppl.1. ISBN 0007-0912.
  27. DOLEŽEL, Jan, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK a Vítězslav VÍT. Výsledky léčby zúženin močové trubice otevřenými plastickými operacemi. . Česká urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP, 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.
  28. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Tomáš HANÁK a Jiří KLADENSKÝ. Vzácný případ sebepoškození genitálu. Česká urologie. Praha.: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.

  1998

  1. PACÍK, Dalibor, Tomáš HANÁK a Petr KUMSTÁT. ESWL of Lower pole Calculi:Prospective study-Preliminary results. Journal of Endourology. USA: Mary Ann Liebert,Inc., 1998, roč. 1998, č. 12, s. 225. ISSN 0892-7790.
  2. PACÍK, Dalibor, Jan DOLEŽEL a Petr KUMSTÁT. Kvalita života u inkontinentních mužů po implantaci umělého svěrače močové trubice. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTT ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 11, s. 508-510. ISSN 0035-9351.
  3. KLADENSKÝ, Jiří, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Nifuratel tbl. v léčbě akutní nekomplikované uroinfekce. Česká urologie. Praha, Brno,ČR: Česká urologická společnost ČLS JEP, 1998, I, č. 2, s. 8-10. ISSN 1211-8729.
  4. PACÍK, Dalibor, Michal TURJANICA, Jaroslav BOUDNÝ a Karel BENDA. Percutaneous arterial embolisation as effective solution of urgent urological situation. Journal of Endourology. USA: Mary Ann Liebert,Inc., 1998, roč. 1998, 12,suppl.1, s. 193-195. ISSN 0892-7790.
  5. TURJANICA, Michal, Dalibor PACÍK, Jaroslav BOUDNÝ a Karel BENDA. Případ vysokoprůtokového priapismu úspěšně vyřešeného perkutánní selektivní embolizací a.pudenda interna. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 11, s. 504-507. ISSN 0035-9351.
  6. PACÍK, Dalibor. Současný pohled na karcinom prostaty. Referátový výběr urologie. Praha, ČR: Národní lékařská knihovna, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 221-240. ISSN 0139-9322.
  7. PACÍK, Dalibor. Superficiální karcinomy močového měchýře. Zdravotnické noviny. Praha: Strategie s.r.o., 1998, roč. 1998, č. 4, s. 12-14. ISSN 0044-1996.
  8. DOLEŽEL, Jan, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Vznik,výskyt a rozdělení karcinomů močového měchýře. Zdravotnické noviny. Praha,ČR: Strategie Praha s.r.o., 1998, XLVIII, č. 4, s. 12-14. ISSN 0044-1996.
  9. ČERMÁK, Aleš a Dalibor PACÍK. Zhodnocení výsledků transrektální biopsie prostaty. Česká urologie. Praha,Brno,ČR: Česká urologická společnost ČLS JEP, 1998, I, č. 2, s. 25-29. ISSN 1211-8729.

  1997

  1. PACÍK, Dalibor. Effectiveness of SWL for Lower - Pole Caliceal Nephrolithiasis: Evalution of 452 Cases. Journal of Endourology. 1997, roč. 11, č. 5, s. 305-307. ISSN 0892-7790.
  2. PACÍK, Dalibor. ESWL of lower pole calculi: experience with Czech lithotryptor Medilit M 5. British Journal of Urology. 1997, roč. 80, suppl.2, s. 339. ISSN 0007-1331.
  3. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Michal TURJANICA. Intravesikální imunoterapie povrchového karcinomu močového měchýře BCG vakcínou. Rozhledy v chirurgii. 1997, roč. 76, č. 10, s. 482-485. ISSN 0035-9951.
  4. PACÍK, Dalibor. Onemocnění prostaty 1. Medica revue. Pražská vydavatelská společnost, 1997, roč. 4, č. 4, s. 14-16. ISSN 1210-9673.
  5. PACÍK, Dalibor. Onemocnění prostaty 2. Medica revue. Pražská vydavatelská společnost, 1997, roč. 4, č. 5, s. 22. ISSN 1210-9673.
  6. ČERMÁK, Aleš, Pavel VLAŠÍN a Dalibor PACÍK. Prenatální aplikace vesikoamniálního shuntu při obstrukční uropathii. Rozhledy v chirurgii. 1997, roč. 76, č. 1, s. 6-8. ISSN 0035-9951.
  7. PACÍK, Dalibor, Michal TURJANICA a Jana ŽÁKOVÁ. První zkušenosti s technikami MESA a TESE při léčbě infertilních mužů s azoospermií. Rozhledy v chirurgii. 1997, roč. 76, č. 9, s. 463-467. ISSN 0035-9951.
  8. PACÍK, Dalibor. Světový kongres endourologie a ESWL (Melbourne, 11.-14.11.1996). Endoskopie. 1997, roč. 6, 1-2, s. 30-32. ISSN 1211-1074.
  9. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Michal TURJANICA. Úskalí intravesikální imunoterapie povrchového karcinomu močového měchýře BCG vakcínou. Rozhledy v chirurgii. 1997, roč. 76, č. 1, s. 3-4. ISSN 0035-9951.

  1996

  1. PACÍK, Dalibor. Urologie pro sestry. Brno, 1996. 175 s. ISBN 80-7013-235-3.

  1994

  1. PACÍK, Dalibor. Výsledky konzervativní léčby BPH Mepartricinem. Multicentrická klinická studie. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1994, roč. 74, č. 1, s. 278-280. ISSN 0032-6739.

  1993

  1. PACÍK, Dalibor, J. DOLEŽEL a M. HANSELOVÁ. Dlouhodobé výsledky rehabilitace a elektrostimulace svalstvapánevního dna v léčbě stresové močové inkontinence. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 1, s. 243-244. ISSN 0032-6739.
  2. BULKOVÁ, T., J. KLADENSKÝ a D. PACÍK. Léková urolithiasa z N Acetylsulfamethoxyzolu (Biseptol) a kyseliny oxolinové (Desurol). Rozhledy v chirurgii. 1993, roč. 71, č. 1, s. 615-623. ISSN 0035-9951.
  3. PACÍK, Dalibor, A. ČERMÁK a J. DOLEŽEL. Mepartricin v léčbě BPH. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 1, s. 346-349. ISSN 0032-6739.
  4. PACÍK, Dalibor a M. HANSELOVÁ. Naše zkušenosti s využitím Spasmourgeninu v urologii. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 1, s. 23-25. ISSN 0032-6739.
  5. PACÍK, Dalibor, P. KUMSTÁT a J. DOLEŽEL. Ureteroskopie v léčbě ureterolithiasy. Rozhledy v chirurgii. 1993, roč. 71, č. 1, s. 631-636. ISSN 0035-9951.

  1990

  1. HUVAR, Ivan a Dalibor PACÍK. Cystoscopy Findings After Operative Delivery. In Abstracts of V.Bilaterales Symposium Urogynäkologie CSR- DDR. 1. vyd. Valtice: ČLS JEP, 1990. s. 19.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 10:55