Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. OBROVSKÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Diversity-Oriented Mentoring of Student-Teachers. In EARLI SIG 10, 21 and 25 Virtual Conference 2020, University of Groningen and University of Applied Sciences, Netherlands. 2020.
 2. OBROVSKÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ a Kateřina VLČKOVÁ. Práce studentů učitelství s žákovskou diverzitou. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem „Rozmanitost podpory učení v teorii výzkumu“, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita. 2020.
 3. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9582-3.
 5. 2019

 6. SVOJANOVSKÝ, Petr. Analýza a interpretace kvalitativních dat. In Metodologické workshopy na Pdf MU. 2019.
 7. 2018

 8. SVOJANOVSKÝ, Petr. Člen redakční rady Studia paedagogica. 2018 - 2022.
 9. 2017

 10. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017.
 11. NEHYBA, Jan, Petr SVOJANOVSKÝ a Jakub CIGÁN. Skryté determinanty komunikace ve skupinové reflexi praxe u studentů učitelství. In In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017.
 12. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Some determinants of communication in group reflection of practice. In 18th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 2017.
 13. SVOJANOVSKÝ, Petr. Supporting student teachers’ reflection as a paradigm shift process. Teaching and Teacher Education. Oxford, England: Pergamon Press, 2017, roč. 66, AUG 2017, s. 338-348. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2017.05.001.
 14. 2016

 15. ŠVEC, Vlastimil, Petr SVOJANOVSKÝ, Blanka PRAVDOVÁ, Kateřina LOJDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Michaela ONDRÁČKOVÁ a Sylva TREBUĽOVÁ. Determinanty účinnosti učitelských praxí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 s. Pedagogika v teorii a praxi (Svazek 3). ISBN 978-80-210-8132-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 16. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Nové možnosti vedení hloubkového rozhovoru v kvalitativním výzkumu. In Konferencia QAK XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. 1.-2. února 2016. Univerzita Komenského v Bratislave. 2016.
 17. SVOJANOVSKÝ, Petr. Podpora reflexe praxe studentů učitelství perspektivou jejich vzdělavatelů. In Konferencia QAK XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. 1.-2. února 2016. Univerzita Komenského v Bratislave. 2016.
 18. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Radim ŠÍP, Blanka PRAVDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan SLAVÍK, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a James LAWLEY. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, svazek 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 19. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8429-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016.
 20. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 21. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 57-85. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-4.
 22. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience. In Dawn Garbett and Alan Ovens. Enacting self-study as methodology for professional inquiry. Herstmonceux, UK: Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP) community, 2016. s. 249-255. ISBN 978-0-473-35893-8.
 23. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience. In The 11th International Conference on Self-Study of Teacher Education Practices. 2016.
 24. 2015

 25. SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Manifestations of Tacit Knowledge in Metaphors of Student Teacher. In PRAGMATISM AND EDUCATION in the Visegrad Countries: History and Vistas. 2015.
 26. SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA, Vlastimil ŠVEC, Blanka PRAVDOVÁ a Jakub LANC. Metaphors in the tacit dimension of student teachers’ subjective theories. In 17th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 13-17 July 2015, University of Auckland, New Zealand. 2015.
 27. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Neočekávané situace ve výuce studentky učitelství. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 28. SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Projevy tacitních znalostí v metaforách studentky učitelství. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 29. PRAVDOVÁ, Blanka a Petr SVOJANOVSKÝ. Reflektované praxe: mezi žitou zkušeností a vyprázdněným pojmem. 2015.
 30. ŠKARKOVÁ, Lucie, Petr SVOJANOVSKÝ a Jan NEHYBA. Vzdělávací příležitost pro kultivaci reflektivního myšlení. In AEDUCA 2015. 2015.
 31. SVOJANOVSKÝ, Petr. What Is the Goal of Reflective Practice in Teacher Education: Social Justice or Personal Development? In Mészáros, György, and Franciska Körtvélyesi, eds. Brussels – Budapest, Social Justice and Diversity in Teacher Education. Proceedings of the ATEE Winter Conference 15-17 April, Budapest, Hungary. Association for Teacher Education in Europe - Magyar Pedagógiai Társaság, 2015. s. 207-222. ISBN 978-963-7123-38-2.
 32. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 230 s. ISBN 978-80-210-7961-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015.
 33. 2014

 34. ŠVEC, Vlastimil, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ a Jan NEHYBA. „Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014.
 35. SVOJANOVSKÝ, Petr. Podoby učení se ze zkušenosti. Recenze na publikaci: Krajinou zkušenostně reflektivního učení (Moon et al., 2013). (138)4, 2014. Brno: Masarykova univerzita: Komenský, 2014. ISSN 0323-0449.
 36. SVOJANOVSKÝ, Petr. Reflektivní myšlení učitelů optikou kategoriálních rámců. In Zkušenost-reflexe-učení v pedagogické teorii a praxi. 2014.
 37. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5.
 38. SVOJANOVSKÝ, Petr. What Is the Goal of Reflection in Teacher Education: Social Justice or Personal Development? In ATEE WINTER Conference 2014: Social Justice and Diversity in Teacher Education 15-17 April 2014, Budapest, ELTE Faculty of Education and Psychology. 2014.
 39. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 111 s. XX. ISBN 978-80-210-7605-1.
 40. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7605-1.
 41. 2013

 42. SVOJANOVSKÝ, Petr. Inovace pedagogické praxe na Fakultě sportovních studií. ACORát - Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU, 2013, roč. 2, č. 2, s. 211-227. ISSN 1803-0823.
 43. NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Zkušenostně reflektivní učení v pojetí Akademického centra osobnostního rozvoje. In Konference ZKUŠENOST-REFLEXE-UČENÍ. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2021 14:38