Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BALÁŽ, Marek, Jiří BÚŘIL, Tereza JURKOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Dušan HRABOVSKÝ, Jonáš KUNST, Petra BARTOVA a Jan CHRASTINA. Intraoperative electrophysiological monitoring determines the final electrode position for pallidal stimulation in dystonia patients. FRONTIERS IN SURGERY. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2023, roč. 10, May 2023, s. 1-11. ISSN 2296-875X. doi:10.3389/fsurg.2023.1206721.
  2. KOSA, Fruzsina, Tereza NEČASOVÁ, Martin SPACEK, Krzysztof GIANNOPOULOS, Iwona HUS, Tereza JURKOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Marika CHRÁPAVÁ, Martina NOVACKOVA, Ivana KATINOVÁ, Denisa KREJČÍ, Adam JUJKA, Zoltan MATRAI, Istvan VALYI-NAGY, Tadeusz ROBAK a Michael DOUBEK. Secondary malignancies and survival of FCR-treated patients with chronic lymphocytic leukemia in Central Europe. Cancer Medicine. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., 2023, roč. 12, č. 2, s. 1961-1971. ISSN 2045-7634. doi:10.1002/cam4.5033.

  2022

  1. DOLEŽALOVÁ, Irena, Eva KORIŤÁKOVÁ, J. CHLADEK, Tereza JURKOVÁ, Jan CHRASTINA, P. JURAK a Milan BRÁZDIL. Are there differences in EEG between epileptic patients with vagal nerve stimulation (VNS) and healthy controls? In 8th Congress of the European-Academy-of-Neurology (EAN). 2022. ISSN 1351-5101.
  2. DOLEŽALOVÁ, Irena, Eva KORIŤÁKOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Jan CHRASTINA, Jan CHLÁDEK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Milan BRÁZDIL. Prediction of Vagal Nerve Stimulation Efficacy in Drug-Resistant Epilepsy (PRECISE): Prospective Study for Pre-implantation Prediction/Study Design. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, March 2022, s. 1-9. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2022.839163.
  3. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Jan VALOSEK, Tomáš ROHAN, Eva KORIŤÁKOVÁ, Marek DOSTÁL, Jan KOČICA, Tomáš SKUTIL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Petr BEDNAŘÍK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr HLUSTIK a Josef BEDNAŘÍK. Semi-automated detection of cervical spinal cord compression with the Spinal Cord Toolbox. QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY. SHATIN: AME PUBL CO, 2022, roč. 12, č. 4, s. 2261-2279. ISSN 2223-4292. doi:10.21037/qims-21-782.

  2021

  1. KORIŤÁKOVÁ, Eva, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHLÁDEK, Tereza JURKOVÁ, Jan CHRASTINA, Filip PLESINGER, Robert ROMAN, Martin PAIL, Pavel JURAK, Daniel Joel SHAW a Milan BRÁZDIL. A Novel Statistical Model for Predicting the Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Patients With Epilepsy (Pre-X-Stim) Is Applicable to Different EEG Systems. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 15, May, s. 1-6. ISSN 1662-453X. doi:10.3389/fnins.2021.635787.
  2. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Jan VALOŠEK, Tomáš ROHAN, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan KOČICA, Tomáš SKUTIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr BEDNAŘÍK, Alena SVÁTKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Automated detection of cervical spinal cord compression and the reliability of morphometric parameters extracted with the Spinal Cord Toolbox. In E-poster. Abstract book of the 2021 CSRS Annual Meeting Atlanta, Georgia, USA, 2.-4.12.2021. 2021.
  3. FŇAŠKOVÁ, Monika, Pavel ŘÍHA, Marek PREISS, Petr BOB, Markéta NEČASOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ a Ivan REKTOR. Lifelong impact of extreme stress on the human brain: Holocaust survivors study. NEUROBIOLOGY OF STRESS. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2021, roč. 14, May 2021, s. 1-10. ISSN 2352-2895. doi:10.1016/j.ynstr.2021.100318.
  4. TYRLÍKOVÁ, Ivana, Zuzana HUMMELOVÁ, Sabina GOLDEMUNDOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Tereza NEČASOVÁ, Mojmir TYRLIK, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA a Ivan REKTOR. Memory outcomes of temporal lobe surgery in adults aged over 45 years. Acta Neurologica Scandinavica. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2021, roč. 144, č. 1, s. 81-91. ISSN 0001-6314. doi:10.1111/ane.13427.
  5. ŠTILLOVÁ, Klára, Tomáš KISKA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Ondřej STRÝČEK, J. MEKYSKA, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Mozart effect in epilepsy: Why is Mozart better than Haydn? Acoustic qualities-based analysis of stereoelectroencephalography. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2021, roč. 28, č. 5, s. 1463-1469. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.14758.
  6. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Josef BEDNAŘÍK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. MR Diffusion Properties of Cervical Spinal Cord as a Predictor of Progression to Multiple Sclerosis in Patients with Clinically Isolated Syndrome. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 31, č. 1, s. 108-114. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12808.
  7. CHRASTINA, Jan, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHLÁDEK, Eva ZATLOUKALOVÁ, Tereza JURKOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Zdeněk NOVÁK a Milan BRÁZDIL. Predikce efektu vagové stimulace u nemocných s farmakorezistentní epilepsií. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti 2021. 2021.
  8. PLESINGER, F., J. HALAMEK, Jan CHLÁDEK, P. JURAK, A. IVORA, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Tereza JURKOVÁ, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. Pre-implant Heart Activity Differs in Responders and Non-responders to Vagal Nerve Stimulation Therapy in Epileptic Patients. In 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 30 10 2021. Neuveden: IEEE, 2021. s. 5816-5819. ISSN 2375-7477. doi:10.1109/EMBC46164.2021.9629577.
  9. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Martin REPKO, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jaroslav TINTĚRA, Marek DOSTÁL a Tomáš OTAŠEVIČ. Prospective Multiparametric Magnetic Resonance Monitoring of Changes in Lesions of Hyaline Cartilage of the Knee Joint After Treatment by Microfractures and Implantation of Biological Collagen Type I Matrix Implants. Academic Radiology. New York: Elsevier, 2021, roč. 28, č. 8, s. 1133-1141. ISSN 1076-6332. doi:10.1016/j.acra.2020.05.030.

  2020

  1. KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH, Martin SEBERA a Eva KORIŤÁKOVÁ. Evaluation of untrustworthy journals: Transition from formal criteria to a complex view. Learned Publishing. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 33, č. 3, s. 308-322. ISSN 0953-1513. doi:10.1002/leap.1299.
  2. BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK a Martin PAIL. Method for prediction of clinical response to VNS therapy in epileptic patients. 2020. Patent. Číslo: EP3437692B1. Vydavatel: European Patent Office. Místo vydání: Munchen, Germany. Název vlastníka: Masarykova univerzita. Datum registrace: 2. 8. 2017. Datum přijetí: 26. 8. 2020.
  3. DOLEŽALOVÁ, Irena, J. CHLADEK, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. Prediction of vagal nerve stimulation efficacy - validation of statistic model on external data set, pilot study. 2020. ISSN 1351-5101.
  4. PANOVSKÁ, Anna, Lucie BEZDĚKOVÁ, Lucie NEKVINDOVÁ, Martin SPACEK, Martin SIMKOVIC, Tomas PAPAJIK, Martin BREJCHA, Daniel LYSAK, Jana ZUCHNICKA, Jan NOVAK, David STAROSTKA, Hynek POUL, Filip VRBACKY, Pavel VODAREK, Renata URBANOVA, Karla PLEVOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Stanislava MASLEJOVA, Yvona BRYCHTOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Lukas SMOLEJ a Michael DOUBEK. Real-world data on efficacy and safety of obinutuzumab plus chlorambucil, rituximab plus chlorambucil, and rituximab plus bendamustine in the frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: TheGO-CLLEARStudy by the CzechCLLStudy Group. Hematological Oncology. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2020, roč. 38, č. 4, s. 509-516. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2744.
  5. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan KEJDA a Tomáš OTAŠEVIČ. Spolehlivost hodnocení vyšetření na magnetické rezonanci po ošetření chondrálních defektů kolenního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2020, roč. 87, č. 4, s. 251-258. ISSN 0001-5415.

  2019

  1. KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH a Eva KORIŤÁKOVÁ. Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports. Vnitřní lékařství. 2019, roč. 65, č. 5, s. 338-347. ISSN 0042-773X.
  2. BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHLÁDEK, Robert ROMAN, Martin PAIL, Pavel JURAK, Daniel Joel SHAW a Jan CHRASTINA. EEG Reactivity Predicts Individual Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Intractable Epileptics. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, č. 392, s. 1-11. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.00392.
  3. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Endoscopic versus open saphenous vein harvest for lower extremity femoro-popliteal bypass. In 68th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, 22.-25.5.2019, Groningen, NL. 2019.
  4. KONEČNÁ, Klára, Martin LYČKA, Lucie NOHELOVÁ, Monika PETRÁKOVÁ, Monika FŇAŠKOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Pavla SOVÁKOVÁ, Sylva BRABENCOVÁ, Marek PREISS, Ivan REKTOR, Jiří FAJKUS a Miloslava FOJTOVÁ. Holocaust history is not reflected in telomere homeostasis in survivors and their offspring. Journal of Psychiatric Research. Elsevier, 2019, roč. 117, OCT 2019, s. 7-14. ISSN 0022-3956. doi:10.1016/j.jpsychires.2019.06.018.
  5. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva KORIŤÁKOVÁ, Iva VAŠULÍNOVÁ, Eva HAVRÁNKOVÁ, M. KLIMEŠOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Zsolt CSÉFALVAY. Test Vyšetření fatických funkcí (VFF-R). In 33. český a slovenský neurologický sjezd Praha, 27.–30. 11. 2019. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019. ISSN 1210-7859.
  6. VESELÝ, Branislav, Eva KORIŤÁKOVÁ, Nicolaas I. BOHNEN, Dasa VISZLAYOVA, Silvia KIRALOVA, Peter VALKOVIC, Egon KURCA a Ivan REKTOR. The contribution of cerebrovascular risk factors, metabolic and inflammatory changes to cognitive decline in Parkinson's disease: preliminary observations. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 126, č. 10, s. 1303-1312. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-019-02043-7.

  2018

  1. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ, Jakub STULÍK, Monika STAŇKOVÁ a Vladan BERNARD. Analysis of diffusion tensor measurements of the human cervical spinal cord based on semiautomatic segmentation of the white and gray matter. Journal of Magnetic Resonance Imaging. Hoboken: Wiley, 2018, roč. 48, č. 5, s. 1217-1227. ISSN 1053-1807. doi:10.1002/jmri.26166.
  2. DOUBEK, Michael, Eva KORIŤÁKOVÁ, R. URBANOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, P. VODÁREK, Martin LYSÁK, Martin BREJCHA, Jana ZUCHNICKÁ, P. OBRTLÍKOVÁ, P. RÝZNEROVÁ, M. MOTYČKOVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, J. MOLINSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Tomáš PAPAJÍK, Jiří MAYER, Lukáš SMOLEJ a M. ŠPAČEK. CLLEAR český registr pacientů s chronickou lymfocytární leukemií – kompletní analýza dat. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
  3. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar FIEDOROVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Irena REKTOROVÁ a Zsolt CSÉFALVAY. Detection of hypokinetic dysarthria in patients with Parkinson´s disease with 3F test. In Konferenční sborník 23.-25.3.2018 1st International Composium in Motor Speech Disorders. 2018.
  4. RÁČIL, Zdeněk, Eva KORIŤÁKOVÁ, Tomasz SACHA, Hana KLAMOVA, Petra BELOHLAVKOVA, Edgar FABER, Delphine REA, Ludmila MALASKOVA, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVA, Joanna WACLAW, Petr CETKOVSKY, Pavel ZAK a Jiří MAYER. Insulin resistance is an underlying mechanism of impaired glucose metabolism during nilotinib therapy. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018, roč. 93, č. 10, s. "E342"-"E345", 4 s. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.25232.
  5. VESELÝ, Branislav, Michal DUFEK, Vojtěch THON, M. BROZMAN, S. KIRALOVA, T. HALASZOVA, Eva KORIŤÁKOVÁ a Ivan REKTOR. Interleukin 6 and complement serum level study in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2018, roč. 125, č. 5, s. 875-881. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-018-1857-5.
  6. MARCIÁN, Václav, Radek MAREČEK, Eva KORIŤÁKOVÁ, Martin PAIL, Martin BAREŠ a Milan BRÁZDIL. Morphological changes of cerebellar substructures in temporal lobe epilepsy: A complex phenomenon, not mere atrophy. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY. London: W B SAUNDERS CO LTD, 2018, roč. 54, JAN 2018, s. 51-57. ISSN 1059-1311. doi:10.1016/j.seizure.2017.12.004.
  7. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény pro periferní bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
  8. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény pro periferní bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
  9. KOJAN, Martin, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Zdeněk ŘEHÁK, Markéta HERMANOVÁ, Milan BRÁZDIL a Ivan REKTOR. Predictive value of preoperative statistical parametric mapping of regional glucose metabolism in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. EPILEPSY & BEHAVIOR. Elsevier, 2018, roč. 79, DEC, s. 46-52. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2017.11.014.
  10. PECKOVÁ, Radka, Bohumil SAK, Dana KVĚTOŇOVÁ, Martin KVÁČ, Eva KORIŤÁKOVÁ a Ivona FOITOVÁ. The course of experimental giardiasis in Mongolian gerbil. Parasitology Research. Gemany: Springer Berlin Heidelberg, 2018, roč. 117, č. 8, s. 2437-2443. ISSN 0932-0113. doi:10.1007/s00436-018-5932-5.
  11. ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Dominik PIŽEM, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Martin GAJDOŠ, Eva KORIŤÁKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Theta burst stimulation enhances connectivity of the dorsal attention network in young healthysubjects: An exploratory study. Neural Plasticity. Freund and Pettman, 2018, roč. 2018, č. 2018, s. 3106918-3106923. ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2018/3106918.

  2017

  1. JAROŠOVÁ, Marie, M. HRUBA, Alexandra OLTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, L. KRUZOVA, E. KRIEGOVA, R. FILLEROVA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Michael DOUBEK, D. LYSAK, V. PROCHAZKA, Marek MRÁZ, K. INDRAK a T. PAPAJIK. Chromosome 6q deletion correlates with poor prognosis and low relative expression of FOXO3 in chronic lymphocytic leukemia patients. American Journal of Hematology. NJ 07030-577 United States: John Wiley & Sons, 2017, roč. 92, č. 10, s. "E604"-"E607", 5 s. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.24852.
  2. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In XV. Slovensko - Poľsko - České Sympózium Videochirurgie, Dolný Kubín, SK. 2017.
  3. ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Martin GAJDOŠ, Eva KORIŤÁKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. The influence of theta burst stimulation on cognitive functions as assessed by fMRI Stroop task. In Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 2017. ISSN 1935-861X. doi:10.1016/j.brs.2017.01.400.
  4. ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Dominik PIŽEM, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Martin GAJDOŠ, Eva KORIŤÁKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Theta Burst Stimulation Induces Changes In Dorsal Attentional Network. In XXIII World Congress of Neurology (WCN 2017), Kyoto, Japonsko. 2017.

  2016

  1. VYŠKOVSKÝ, Roman, Eva JANOUŠOVÁ a Daniel SCHWARZ. Artificial Neural Networks for First-episode Schizophrenia Classification Based on MRI Data. In ISCAMI 2016 Book of Abstracts. 2016.
  2. DOLEŽALOVÁ, Irena, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Markéta HERMANOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Marta PAŽOURKOVÁ a Robert KUBA. Differences between mesial and neocortical magnetic-resonance-imaging-negative temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior. San Diego: Academic Press Inc., 2016, roč. 61, "neuvedeno", s. 21-26. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2016.04.027.
  3. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Monika TRNOVÁ CHUDÁRKOVÁ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Hybridní výkony v léčbě CLI. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
  4. MLYNARCIKOVA, Miroslava, Jana BALCARKOVA, Pavla MICKOVA, Vlastimil SCUDLA, Tomas PIKA, Jaroslav BACOVSKY, Jiri MINARIK, Eva JANOUŠOVÁ a Marie JAROSOVA. Molecular Cytogenetic Analysis of Chromosome 8 Aberrations in Patients With Multiple Myeloma Examined in 2 Different Stages, at Diagnosis and at Progression/Relapse. Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. Dallas: CIG Media Group, 2016, roč. 16, č. 6, s. 358-365. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2016.02.038.
  5. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, I. ČIŽMÁŘ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ a Petr VALIŠ. MR vyšetření skafolunátního vazu ve vysokém rozlišení s použitím mikroskopické cívky: srovnání s přímou MR artrografií a artroskopickými nálezy. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 5, s. 327-331. ISSN 0001-5415.
  6. KORIŤÁKOVÁ, Eva, Tereza NEČASOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Overview of data of CML patients in Infinity registry. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 40 s.
  7. JANOUŠOVÁ, Eva. Penalised Reduction & Classification Toolbox. 2016.
  8. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva JANOUŠOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii – zhodnocení iniciálních zkušeností. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 3, s. 117-122. ISSN 0035-9351.
  9. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii – zhodnocení našich iniciálních zkušeností. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
  10. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
  11. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
  12. HUMMELOVÁ, Zuzana, Marek BALÁŽ a Eva JANOUŠOVÁ. Preoperative Visual Memory Performance as a Predictive Factor of Cognitive Changes after Deep Brain Stimulation of Subthalamic Nucleus in Parkinson's Disease. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 6, s. 680-686. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016680.
  13. VYŠKOVSKÝ, Roman, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Random Subspace Ensemble Artificial Neural Networks for Firstepisode Schizophrenia Classification. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 8 : Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Warzaw; Los Alamitos: Polskie Towarzystwo Informatyczne; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. s. 317-321. ISBN 978-83-60810-90-3. doi:10.15439/2016F333.
  14. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ a Jakub STULÍK. Semiautomatická segmentace MR obrazu krční míchy a její aplikace při analýze parametrůtenzoru difúze u pacientů s roztroušenou sklerózou. In XL. český radiologický kongres. 2016.
  15. REKTOROVÁ, Irena, Jiri MEKYSKA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ, Tereza NEČASOVÁ, Zdenek SMEKAL a Radek MAREČEK. Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson's disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 29, August, s. 90-95. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2016.05.018.
  16. JANOUŠOVÁ, Eva, Giovanni MONTANA, Tomáš KAŠPÁREK a Daniel SCHWARZ. Supervised, Multivariate, Whole-Brain Reduction Did Not Help to Achieve High Classification Performance in Schizophrenia Research. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2016, roč. 10, AUG, s. 1-15. ISSN 1662-453X. doi:10.3389/fnins.2016.00392.
  17. SNINSKÁ, Zuzana, Martin MISTRÍK, Katarína SLEZÁKOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠKOVÁ, Imrich MARKULJAK, Juraj CHUDEJ, Natália ŠTECOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Adriana KAFKOVÁ, Stanislav PALÁŠTHY, Jana LEŠKO-ANDRAŠČIKOVÁ, Tereza NEČASOVÁ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Treatment Outcomes in Patients Treated with Tyrosine Kinase Inhibitors in "Slovak Registry of Chronic Myeloid Leukemia" (CAMELIA SK). In Blood, 58th Annual Meeting of the American Society of Hematology, vol. 128 (22). 2016. ISSN 0006-4971.
  18. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ a Jakub STULÍK. VYUŽITÍ STROJOVÉHO UČENÍ PŘI SEGMENTACI KRČNÍ MÍCHY A JEJÍ APLIKACE PŘI ANALÝZE PARAMETRŮ TENZORU DIFÚZE. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.

  2015

  1. BERÁNKOVÁ, Dagmar, Eva JANOUŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrooke's Cognitive Examination and Individual Domain Cut-Off Scores for Discriminating between Different Cognitive Subtypes of Parkinson's Disease. Parkinson’s Disease. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 579417, s. 1-7. ISSN 2090-8083. doi:10.1155/2015/579417.
  2. BERÁNKOVÁ, Dagmar, P. KRULOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Iva STEHNOVÁ, M. BAR, P. RESSNER, P. NILIUS, M. TOMAGOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 3, s. 300-305. ISSN 1210-7859.
  3. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Monika TRNOVÁ CHUDÁRKOVÁ, B. VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ a Eva JANOUŠOVÁ. Analýza výsledků hybridních revaskularizačních výkonů pro multietážové postižení tepenného systému dolních končetin - výsledky jednoho centra. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 94, č. 9, s. 372-378. ISSN 0035-9351.
  4. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ, Giovanni MONTANA a Tomáš KAŠPÁREK. Brain Image Classification Based on Automated Morphometry and Penalised Linear Discriminant Analysis with Resampling. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Warsaw, Los Alamitos: Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE, 2015. s. 263-268. ISBN 978-83-60810-66-8. doi:10.15439/2015F147.
  5. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Combining various types of classifiers and features extracted from magnetic resonance imaging data in schizophrenia recognition. Psychiatry Research: Neuroimaging. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2015, roč. 232, č. 3, s. 237-249. ISSN 0925-4927. doi:10.1016/j.pscychresns.2015.03.004.
  6. JANOUŠOVÁ, Eva, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Current history, dealing with huge information: Analysis of survival data with recurrent events. In XXVII IACRLRD Symposium. 2015.
  7. ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Ilona ELIÁŠOVÁ, Radek MAREČEK, Eva JANOUŠOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Distinct Pattern of Gray Matter Atrophy in Mild Alzheimer’s Disease Impacts on Cognitive Outcomes of Noninvasive Brain Stimulation. JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE. AMSTERDAM: IOS PRESS, 2015, roč. 48, č. 1, s. 251-260. ISSN 1387-2877. doi:10.3233/JAD-150067.
  8. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Barbora POLÁKOVÁ, Markéta ULREICHOVÁ, Pavel ŠMÍD, Eva JANOUŠOVÁ, Matyáš KUHN, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 2, s. 188-195. ISSN 1210-7859.
  9. ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Radek MAREČEK, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Gray matter atrophy influences cognitive after-effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with Alzheimer’s disease. In 1st International Brain Stimulation Conference. 2015. doi:10.1016/j.brs.2015.01.117.
  10. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Zdeněk RÁČIL, Eva JANOUŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, R. MINAŘÍK, J. PROCHÁZKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, B WEINBERGEROVÁ, L SEMERÁD, L. PAVLOVSKÁ, L DUŠEK a Jiří MAYER. Chronic myeloid leukemia: is the real prognosis of newly diagnosed patients really so good? In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
  11. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Luboš DRGOŇA, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Alen OSTOJIC, Radovan VRHOVAC, Tomáš GUMAN, Juliana GABZDILOVÁ, Veronika PETEČUKOVÁ, Jan NOVÁK, Kristina FORSTEROVÁ, Jan HABER, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva BOJTÁROVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Samuel VOKURKA, Vanda CHRENKOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Barbara TKÁČIKOVÁ, Peter MÚDRY, Viktor ZATEZALO, Njetočka GREDELJ, Naďa MALLÁTOVÁ, Pavel TIMR, Daniela SEJNOVÁ, Dominika TANUŠKOVÁ, Alica CHOCHOLOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Juraj CHUDEJ, Juraj SOKOL, Monika ROLENCOVÁ, Pavel ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Invasive aspergillosis in patient with hematological malignancies in Czech, Slovak and Croatian hematooncological departments: Fungal INfection Database (FIND) analysis (2001-2014) - an update. In 7th Trends in Medical Mycology, 9.-12/10/2015, Lisabon in Mycoses 2015, 58, suppl.4, str. 171. 2015.
  12. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Luboš DRGOŇA, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Alen OSTOJIC, Radovan VRHOVAC, Juliana GABZDILOVÁ, Tomáš GUMAN, Veronika PETEČUKOVÁ, Jan NOVÁK, Kristina FORSTEROVÁ, Jan HABER, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva BOJTÁROVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Samuel VOKURKA, Vanda CHRENKOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Barbara TKÁČIKOVÁ, Peter MÚDRY, Viktor ZATEZALO, Njetočka GREDELJ, Naďa MALLÁTOVÁ, Pavel TIMR, Daniela SEJNOVÁ, Dominika TANUŠKOVÁ, Alica CHOCHOLOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Juraj CHUDEJ, Juraj SOKOL, Martina LENGEROVÁ, Monika ROLENCOVÁ, Pavel ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in Czech, Slovak and Croatian hematooncological departments: Fungal INfection Database (FIND) analysis (2001-2014). In XVII. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24.-27.9.2015, Bratislava in Interná Medicína, abstrakty prednášok, Suppl. 15/2015, str. 90-91. 2015.
  13. CZEKÓOVÁ, Kristína, Daniel Joel SHAW, Eva JANOUŠOVÁ a Tomáš URBÁNEK. It's all in the past: temporal-context effects modulate subjective evaluations of emotional visual stimuli, regardless of presentation sequence. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2015, roč. 6, April, s. "nestránkováno", 11 s. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2015.00367.
  14. MEKYSKA, Jiří, Eva JANOUŠOVÁ, Pedro GOMEZ-VILDA, Zdeněk SMÉKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Jesus B. ALONSO-HERNANDEZ, Marcos FAUNDEZ-ZANUY a Karmele LOPEZ-DE-IPINA. Robust and complex approach of pathological speech signal analysis. Neurocomputing. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 167, November, s. 94-111. ISSN 0925-2312. doi:10.1016/j.neucom.2015.02.085.
  15. BARTOŇ, Marek, Radek MAREČEK, Ivan REKTOR, Pavel FILIP, Eva JANOUŠOVÁ a Michal MIKL. Sensitivity of PPI analysis to differences in noise reduction strategies. Journal of Neuroscience Methods. Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2015, roč. 253, September, s. 218-232. ISSN 0165-0270. doi:10.1016/j.jneumeth.2015.06.021.
  16. FABER, Edgar, Jan MUŽÍK, Eva JANOUŠOVÁ, Tereza NEČASOVÁ, Pavel JINDRA, Eduard CMUNT, Zuzana SNINSKÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠKOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Stanislav PALÁŠTHY, Natália ŠTECOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Significance of anemia in patients with CML at diagnosis and during the treatment with imatinib outside the clinical trials: CAMELIA registry experience. In 20th Congress of European-Hematology-Association. 2015. ISSN 0390-6078.
  17. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ a Eva JANOUŠOVÁ. Studium struktury míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí zobrazení tenzorů difuze. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
  18. TURČÁNI, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ a Marek ORBAN. The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 3, s. 422-428. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.002.
  19. JANOUŠOVÁ, Eva, Jiří HOLČÍK, Danka HARUŠTIAKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Vícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat. In HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9.

  2014

  1. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. A Method Combining Locally Linear Embedding and Support Vector Machine for Schizophrenia Diagnostics. In OHBM 2014 Annual Meeting. 2014.
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, B. POLÁKOVÁ, M. ULREICHOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) u osob s afázií. In 28. Český a slovenský neurologický sjezd v Ostravě, 19.-22.11.2014. 2014.
  3. DOLEŽALOVÁ, Irena, Milan BRÁZDIL, Markéta HERMANOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ a Robert KUBA. Effect of partial drug withdrawal on the lateralization of interictal epileptiform discharges and its relationship to surgical outcome in patients with hippocampal sclerosis. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier Science, 2014, roč. 108, č. 8, s. 1406-1416. ISSN 0920-1211. doi:10.1016/j.eplepsyres.2014.06.009.
  4. ŘEHULKA, Pavel, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Martin TOMÁŠEK, Petr MARUSIČ, Milan BRÁZDIL a Robert KUBA. Ictal and postictal semiology in patients with bilateral temporal lobe epilepsy. EPILEPSY & BEHAVIOR. San Diego: Academic Press INC Elsevier Science, 2014, roč. 41, December, s. 40-46. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2014.09.033.
  5. VARGA, Gabriel, Dalibor PACÍK, Roman WASSERBAUER, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ a Petra PRAKSOVÁ. Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy? Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 12, č. 3, s. 21-31. ISSN 1214-2085.
  6. HUMMELOVÁ, Zuzana a Eva JANOUŠOVÁ. Limity zkoušky verbální fluence v diferenciální diagnostice neurologických onemocnění. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 487-492. ISSN 1210-7859.
  7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Pacienti s Parkinsonovou nemocí a „Test 3F Dysartrický profil“. In XIV. Mezinárodní logopedické konference SAL, Štrbské Pleso 8.-11.10.2014. 2014.
  8. TURČÁNI, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ a Marek ORBAN. Prevelance syndromu spánkové apnoe u nemocných hospitalizovaných pro excerbaci CHOPN. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 10-10.
  9. ŠÁLEK, David, Pavla VESELÁ, Ludmila BOUDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Pavel KLENER, Samuel VOKURKA, Milada JANKOVSKA, Robert PYTLIK, David BELADA, Jan PIRNOS, Mojmír MOULIS, Roman KODET, Michal MICHAL, Eva JANOUŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří MAYER a Marek TRNĚNÝ. Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leukemia & lymphoma. London: Informa Healthcare, 2014, roč. 55, č. 4, s. 802-810. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.815349.
  10. FOUKAL, Jakub, Marek MECHL a Eva JANOUŠOVÁ. Srovnání kontrastní ultrasonografie a CT v klasifikaci cystických lézí ledvin. Česká radiologie. Praha: Galén, 2014, roč. 68, č. 1, s. 30-39. ISSN 1210-7883.
  11. ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Ilona ELIÁŠOVÁ, Radek MAREČEK, Eva JANOUŠOVÁ a Irena REKTOROVÁ. THE EFFECT OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ON ATTENTION AND PSYCHOMOTOR SPEED IN PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT AND EARLY ALZHEIMER’S DISEASE. In 61. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2014.

  2013

  1. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ, Giovanni MONTANA a Tomáš KAŠPÁREK. A new method for computer aided diagnostics of schizophrenia based on magnetic resonance brain images. In International Conference on Basic and Clinical Multimodal Imaging (BaCI 2013). 2013.
  2. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ, Giovanni MONTANA a Tomáš KAŠPÁREK. A novel method for computer aided diagnostics of schizophrenia based on magnetic resonance brain images. In Miroslav Červinka. Proceedings of 10th International Medical Postgraduate Conference. Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013. s. 37 - 40.
  3. PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Jiří MAYER, Karel INDRÁK, Marie JAROSOVA, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Michal KARAS, Katerina POLAKOVA MACHOVA, Zdeněk RÁČIL, Eva DEMEČKOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Tomas KOZAK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 88, č. 9, s. 790-797. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23508.
  4. JANOUŠOVÁ, Eva, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Estimation of Current Survival Measures: The currentSurvival Package for R. In EFMI STC 2013: Data and Knowledge for Medical Decision Support. 2013.
  5. MAYER, Jiří, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Veronika NÉMETHOVÁ, Jana BŘEZINOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Estimation of the Current Survival Survival Measures in Chronic Myeloid Leukemia: Metodology and New Software Tools. In Haematologica. 2013;98(s1):55. 2013.
  6. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 614-618. ISSN 1210-7859.
  7. JANOUŠOVÁ, Eva, Tomáš PAVLÍK, Richard HŮLEK, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. The Estimation of Current Survival Measures in Chronic Myeloid Leukemia is Now Available Online. In ESH - iCMLf International Conference on CML - Biology and Therapy. 2013.

  2012

  1. JANOUŠOVÁ, Eva, Maria VOUNOU, Robin WOLZ, Katherine R GRAY, Daniel RUECKERT, Giovanni MONTANA a ADNI. Biomarker discovery for sparse classification of brain images in Alzheimer's disease. Annals of the BMVA. Manchester, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-11.
  2. JANOUŠOVÁ, Eva, Maria VOUNOU, Lars T WESTLYE, Andrea CHRISTOFOROU, Astri LUNDERVOLD, Ivar REINVANG, Vidar M STEEN, Thomas ESPESETH, Giovanni MONTANA a Stephanie LE HELLARD. Detection of Imaging Genetics Associations in Healthy Norwegian Individuals Using Sparse Reduced-Rank Regression. In 4th International Conference on Quantitative Genetics. 2012.
  3. JANOUŠOVÁ, Eva, Lars T WESTLYE, Andrea CHRISTOFOROU, Astri LUNDERVOLD, Ivar REINVANG, Vidar M STEEN, Thomas ESPESETH, Giovanni MONTANA a Stephanie LE HELLARD. Identification of Cortical Thickness and Area Patterns Associated With Cognitive Processes. In 18th Annual Meeting of the Organization for Human brain Mapping. 2012.
  4. SILVER, Matt, Eva JANOUŠOVÁ, Xue HUA, Paul M. THOMPSON a Giovanni MONTANA. Identification of gene pathways implicated in Alzheimer's disease using longitudinal imaging phenotypes with sparse regression. Neuroimage. Elsevier, 2012, roč. 63, č. 3, s. 1681-1694. ISSN 1053-8119. doi:10.1016/j.neuroimage.2012.08.002.
  5. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Eva JANOUŠOVÁ, Jan CHLÁDEK a Miloslav KUKLETA. Late divergence of target and nontarget ERPs in a visual oddball task. Physiological Research. Praha: Akademie věd ČR, 2012, roč. 61, č. 3, s. 307-318. ISSN 0862-8408.
  6. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Outcome prediction in schizophrenia patients based on image data. In 33rd Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. 2012. ISBN 978-82-8045-026-5.
  7. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Eva JANOUŠOVÁ, Jan CHLÁDEK a Miloslav KUKLETA. P-3 like wave occurs in diverse contexts of the target and nontarget ERPs elicited in human brain during visual oddball task. In 1st Conference of the European Society fo Cognitive and Affective Neursoscience, Marseille, France. 2012.
  8. JANOUŠOVÁ, Eva. Recognition Toolbox for Neuroimage Data. 2012.
  9. LUKÁŠ, Zdeněk, Martin FALK, Josef FEIT, Ondřej SOUČEK, Iva FALKOVÁ, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Jana ZAORÁLKOVÁ a Renata HRABÁLKOVÁ. Sequestration of MBNL1 in tissues of patients with myotonic dystrophy type 2. Neuromuscular Disorders. London: Elsevier, 2012, roč. 22, č. 7, s. 604-616. ISSN 0960-8966. doi:10.1016/j.nmd.2012.03.004.
  10. JANOUŠOVÁ, Eva, Maria VOUNOU, Lars T WESTLYE, Andrea CHRISTOFOROU, Astri J LUNDERVOLD, Ivar REINVANG, Vidar M STEEN, Thomas ESPESETH, Giovanni MONTANA a Stephanie LE HELLARD. Sparse Reduced-Rank Regression as a Multivariate Technique for Genome Wide Association Studies: Application to Identify Genetic Variants Associated to Neuro-Cognition and Brain-Imaging Traits. In XXth World Congress of Psychiatric Genetics. 2012.

  2011

  1. KAŠPÁREK, Tomáš, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Combination of morphological features for recognition analysis of first-episode schizophrenia patients. 2011. ISSN 1948-7193.
  2. POSPÍŠIL, Zdeněk, Eva JANOUŠOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Marek TRNĚNÝ. Disease-free survival: (non-)parametric estimation. In 8th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology. 2011.
  3. MUCHOVÁ, Miroslava, Eva JANOUŠOVÁ, Hana ANDRLOVÁ, Lukáš DANIŠ, Daniel SCHWARZ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Epidemiologické charakteristiky primárních bolestí hlavy u dětí a adolescentů. In 45. československé dny dětské neurologie. 2011. ISBN 978-80-87327-64-7.
  4. MUCHOVÁ, Miroslava, Eva JANOUŠOVÁ, Hana ANDRLOVÁ, Lukáš DANIŠ, Daniel SCHWARZ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Epidemiologie primárních bolestí hlavy ve vybraných kohortách dětí. In Symposium o léčbě bolesti. 2011. ISSN 1212-0634.
  5. PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology. 2011, roč. 11, č. 140, s. 1-12. ISSN 1471-2288. doi:10.1186/1471-2288-11-140.
  6. JANOUŠOVÁ, Eva, Maria VOUNOU, Robin WOLZ, Katherine GRAY, Daniel RUECKERT a Giovanni MONTANA. Fast brain-wide search of highly discriminative regions in medical images: an application to Alzheimer's disease. In William R Crum, Graeme Penney. Proceedings of Medical Image Understanding and Analysis 2011. London, United Kingdom: King's College London, 2011. s. 17-21. ISBN 1-901725-41-3.
  7. JARKOVSKÝ, Jiří, Ladislav DUŠEK a Eva JANOUŠOVÁ. Is On-Line Data Analysis Safety? Pitfalls Steaming from Automated Processing of Heterogeneous Environmental Data and Possible Solutions. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. Environmental Software Systems: Frameworks of Environment, IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 359. Neuveden: Springer, 2011. s. 486-490. ISBN 978-3-642-22284-9.
  8. KAŠPÁREK, Tomáš, Carlos Eduardo THOMAZ, Joao Ricardo SATO, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Radovan PŘIKRYL, Jiří VANÍČEK, Andre FUJITA a Eva ČEŠKOVÁ. Maximum-uncertainty linear discrimination analysis of first-episode schizophrenia subjects. Psychiatry Research: Neuroimaging. 2011, roč. 191, č. 3, s. 174-181. ISSN 0925-4927. doi:10.1016/j.pscychresns.2010.09.016.
  9. SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK a Eva JANOUŠOVÁ. Rozpoznávání pacientů s první epizodou schizofrenie s využitím obrazů mozku z MRI. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2011, roč. 41, č. 1, s. 27-34. ISSN 0301-5491.
  10. FIAMOLI, Veronika, Jan BLATNÝ, Ondřej ZAPLETAL, Světlana KÖHLEROVÁ a Eva JANOUŠOVÁ. Treatment of Deep Vein Thrombosis with Continuous IV Infusion of LMWH: A Retrospective Study in 32 Children. Thrombosis. Hindawi Publishing Corporation, 2011, Neuveden, February, s. "nestrankovano", 4 s. ISSN 2090-1488. doi:10.1155/2011/981497.

  2010

  1. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Classification of 3-D MRI Brain Data Using Modified Maximum Uncertainty Linear Discriminant Analysis. In Proceedings of Medical Image Understanding and Analysis 2010. Coventry, United Kingdom: University of Warwick, 2010. s. 83-87. ISBN 978-0-9566150-0-8.
  2. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Data Reduction In Classification Of 3-D Brain Images In The Schizophrenia Research. In Jan, J; Jirik, R; Kolar, R; Kolarova, J; Kozumplik, J; Provaznik, I. Analysis of Biomedical Signals and Images, Biosignal-Brno. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology VUT Press, 2010. s. 69-74. ISBN 978-80-214-4106-4.
  3. SCHWARZ, Daniel, Eva JANOUŠOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. First-episode schizofrenia classification with the use of MRI brain image deformations. In Mezinároední workshop funkční magnetické rezonance. 2010.
  4. SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK a Eva JANOUŠOVÁ. Schizophrenia Classification Using Spatial Warps of MRI Brain Images. In Jan, J; Jirik, R; Kolar, R; Kolarova, J; Kozumplik, J; Provaznik, I. Analysis of Biomedical Signals and Images, Biosignal-Brno. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology VUT Press, 2010. s. 220-223. ISBN 978-80-214-4106-4.
  5. MUCHOVÁ, Miroslava, Eva JANOUŠOVÁ, Lukáš DANIŠ, Hana ANDRLOVÁ a Daniel SCHWARZ. The Prevalence and Characteristics of Headaches in Schoolchildren in the Czech Republic. In 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress. 2010. ISSN 1129-2369.
  6. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Two different approaches to small sample size - a common problem in MRI-based studies. In Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance. 2010.

  2009

  1. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Automatic Classification of 3-D MRI Data Sets With the Use of 2DPCA in the Schizophrenia Research. In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
  2. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Classification of 3-D MRI Images Based on Spatial Deformations in The Schizophrenia Research. In Technical Compuning Prague 2009, 17th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft s.r.o., 2009. s. 1-3. ISBN 978-80-7080-733-0.
  3. URBÁNEK, Petr, Iva SUBHANOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Zdeněk MAREČEK, Radan BRŮHA, Jaromír PETRTÝL a Marie BRODANOVÁ. Účinnost terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV infekcí. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 5, s. 474-479. ISSN 0042-773X.

  2008

  1. JANOUŠOVÁ, Eva a Daniel SCHWARZ. Comparison Of Brain Tissue Classification Algorithms With The Use Of Multimodal Efficiency Measure. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 19th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008. Brno: VUTIUM Press, 2008. s. 1-4. ISBN 978-80-214-3612-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2023 22:19