Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KŘEN, Leoš, Zdenka KŘENOVÁ, Alena KOPKOVÁ, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Analysis of microRNAs in 86 Samples of Cerebrospinal Fluid: A New Possible Diagnostic Tool in Brain Tumor Patients. 2020. ISSN 0023-6837.
 2. KŘEN, Leoš, Zdenka KŘENOVÁ, Alena KOPKOVÁ, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Analysis of microRNAs in 86 Samples of Cerebrospinal Fluid: A New Possible Diagnostic Tool in Brain Tumor Patients. 2020. ISSN 0893-3952.
 3. KŘEN, Leoš, František SIEGL, Alena KOPKOVÁ, Jiří ŠÁNA a Zdenka KŘENOVÁ. Expression Analysis of Immune Modulatory Molecules HLA-E and HLA-F in 69 Cases of Glioblastoma: An Association with Survival. 2020. ISSN 0023-6837.
 4. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Ivana ROŠKOVÁ, Tomáš KAZDA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN a Pavel FADRUS. Chirurgická léčba mozkových metastáz. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 2, s. 155-163. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020157.
 5. AULICKÁ, Štefánia, Zuzana LIBÁ, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Elleni PONECHAL MICHU, Ondřej SLABÝ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Možnosti imunomodulační terapie epilepsií. In Český a slovenský epileptologický sjezd, Ostravice. 2020.
 6. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL, Radim JANČÁLEK, Igor KISS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT, Jiří ŠÁNA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Pre-Radiotherapy Progression after Surgery of Newly Diagnosed Glioblastoma: Corroboration of New Prognostic Variable. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-13. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10090676.
 7. HEJNOVÁ, Renata, Alena HOLEŠOVSKÁ, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Renata BELANOVÁ, Michal STANDARA, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Tomáš CHODÚR, Kamila ŠIFFELOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Prostorová analýza recidiv glioblastomů v závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC): představení akademické studie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2020, roč. 33, Supplementum 1, s. 20-26. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020S20.
 8. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Ludmila HYNKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Real-World Evidence in Glioblastoma: Stupp's Regimen After a Decade. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 10, July 2020, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.00840.
 9. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Renata BELANOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Radim JANČÁLEK, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Alexandr POPRACH a Pavel ŠLAMPA. Retrospektivní analýza pacientů s glioblastomem se zaměřením na velmi časnou progresi před zahájením adjuvantní léčby. In 11. MEZIOBOROVÉ ONKOLOGICKÉ KOLOKVIUM PragueONCO 2020. 2020. ISBN 978-80-87339-61-9.
 10. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr JABANDŽIEV, Jan PAPEŽ, Pavlína DANHOFER, Hana VINOHRADSKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Milan BRÁZDIL, Petr ŠTOURAČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Role zánětu v etiopatogenezi farmakorezistentní epilepsie a refrakterního status epilepticus. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn20208.
 11. AHMAD, Parwez, Marek SLÁVIK, Karolína TRACHTOVÁ, Natalia Anna GABŁO, Tomáš KAZDA, Dominik GURÍN, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Salivary microRNAs identified by small RNA sequencing as potential predictors of response to intensity-modulated radiotherapy in head and neck cancer patients. CELLULAR ONCOLOGY. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, roč. 43, č. 3, s. 505-511. ISSN 2211-3428. doi:10.1007/s13402-020-00507-7.
 12. 2019

 13. SMRČKA, Martin, Alena KOPKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, J OPPELT, Karolína TRACHTOVÁ, R JANČÁLEK, Pavel FADRUS a Ondřej SLABÝ. Analysis of microRNA levels in cerebrospinal fluid of patients with primary brain tumors and metastases. In 2019 WFNS Special World Congress, 9. – 12. 9. 2019, Peking, Čína. 2019.
 14. VEČEŘA, Martin, J OPPELT, Radim LIPINA, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Michal FILIP, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Analýza dlouhých nekódujících RNA v tkáni multiformního glioblastomu a jejich asociace s celkovým přežíváním. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 15. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Tomáš KAZDA, Ondřej SLABÝ a Pavel FADRUS. Cerebrospinal Fluid MicroRNA Signatures as Diagnostic Biomarkers in Brain Tumors. Cancers. BASEL: MDPI, 2019, roč. 11, č. 10, s. 1-12. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers11101546.
 16. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr JABANDŽIEV, Jan PAPEŽ, Pavlína DANHOFER, Hana VINOHRADSKÁ, Milan BRÁZDIL, Petr ŠTOURAČ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Co nám může mozkomíšní mok říct o epilepsii a epileptogenezi? In XXIX. bratislavské posrgraduálne dni detskej neurológie, Slovensko. 2019. ISSN 1337-4451.
 17. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Robert BARTOŠ, Renat BELANOVÁ, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Diagnostika, operační a systémová terapie matastáz solidních nádorů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2019, roč. 13, č. 3, s. 123-128. ISSN 1802-4475.
 18. VEČEŘA, Marek, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Radim LIPINA, S. REGULI, Martin SMRČKA, R. JANCALEK, M. FILIP, M. HERMANOVA, L. KREN, Jiří ŠÁNA, Alena KOPKOVÁ, Júlia BOHOŠOVÁ a Ondřej SLABÝ. Dysregulated expression of lncRNAs in glioblastoma multiforme and their association with overall survival. In Annual Meeting of the American-Association-for-Cancer-Research (AACR). 2019. doi:10.1158/1538-7445.AM2019-3575.
 19. SLÁVIK, Marek, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Parwez AHMAD, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Renata ČERVENÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Petr BURKOŇ, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Expression of CD44, EGFR, p16, and their mutual combinations in patients with head and neck cancer: Impact on outcomes of intensity-modulated radiation therapy. Head and Neck. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 41, č. 4, s. 940-949. ISSN 1043-3074. doi:10.1002/hed.25533.
 20. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Táňa MACHÁČKOVÁ, Pavel FADRUS, Júlia BOHOŠOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global analysis and validation of miRNA levels in cerebrospinal fluid of brain tumor patients. In AACR Annual Meeting on Bioinformatics, Convergence Science, and Systems Biology. 2019. ISSN 0008-5472. doi:10.1158/1538-7445.AM2019-1806.
 21. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Z ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická léčba mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 22. AHMAD, Parwez, Jiří ŠÁNA, Marek SLÁVIK, Dominik GURÍN, Lenka RADOVÁ, Natalia Anna GABŁO, Tomáš KAZDA, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA-15b-5p Predicts Locoregional Relapse in Head and Neck Carcinoma Patients Treated With Intensity-modulated Radiotherapy. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2019, roč. 16, č. 2, s. 139-146. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20119.
 23. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, P. FADRUS, R. LIPINA, M. SMRČKA, Martina LOJOVÁ a Ondřej SLABÝ. MikroRNA v mozkomíšním moku jako bio markery u pacientů s nádory mozku. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 3, s. 181-186. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019181.
 24. HATINA, J., M. KRIPNEROVA, K. HOUFKOVA, M. PESTA, J. KUNCOVA, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a R. RODRIGUEZ. Sarcoma Stem Cell Heterogeneity. STEM CELLS HETEROGENEITY - NOVEL CONCEPTS. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2019, roč. 1123, č. 2019, s. 95-118. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-3-030-11096-3_7.
 25. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Martin VEČEŘA, Václav VYBÍHAL, Jaroslav JURÁČEK, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Sekvenování krátkých RNA a validace vybraných MikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s mozkovými nádory. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 26. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Robert BARTOŠ, Renata BELANOVÁ, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Současné možnosti radioterapie mozkových metastáz solidních nádorů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2019, roč. 13, č. 4, s. 167-172. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2019.032.
 27. GURÍN, Dominik, Marek SLÁVIK, Tetiana SHATOKHINA, Tomáš KAZDA, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Markéta HERMANOVÁ. Současný pohled na HPV asociované karcinomy orofaryngu a roli p16 jako surogátního markeru high-risk HPV. Klinická onkologie. Praha: Czech Medical Society of J.E. Purkyne, 2019, roč. 32, č. 4, s. 252-260. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019252.
 28. VEČEŘA, Marek, Jiří ŠÁNA, Jan OPPELT, Boris TICHÝ, Alena KOPKOVÁ, R. LIPINA, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN a Ondřej SLABÝ. Testing of library preparation methods for transcriptome sequencing of real life glioblastoma and brain tissue specimens: A comparative study with special focus on long non-coding RNAs. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 2, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0211978.
 29. SLÁVIK, Marek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Jiří ŠÁNA, Parwez AHMAD, Dominik GURÍN, Markéta HERMANOVÁ, T. NOVOTNÝ, R. ČERVENÁ, R. DYMÁČKOVÁ, P. BURKOŇ, Ondřej SLABÝ a P. ŠLAMPA. Vliv velikosti nádorové masy a stavu p16 na léčebné výsledky - dosažení kompletní remise u prospektivně sledovaných pacientů s nádory orofaryngu. Klinická onkologie. Praha: Czech Medical Society of J.E. Purkyne, 2019, roč. 32, č. 1, s. 58-65. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201958.
 30. KOPKOVÁ, A, Jiří ŠÁNA, M VEČEŘA, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ a Pavel FADRUS. Využití mozkomíšního moku pro analýzu mikroRNA. In Klinická onkologie. Brno, 2019. s. S158-160, 3 s. ISSN 0862-495X.
 31. 2018

 32. SLÁVIK, Marek, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Parwez AHMAD, Markéta HERMANOVÁ, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. CD44, EGFR and p16 expressions in oropharyngeal squamous cell cancer patients treated by IMRT. In 37th Meeting of the European-Society-for-Radiotherapy-and-Oncology (ESTRO). 2018. ISSN 0167-8140. doi:10.1016/S0167-8140(18)32601-X.
 33. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS a Ondřej SLABÝ. Cerebrospinal fluid microRNAs as diagnostic biomarkers in brain tumors. Clinical Chemistry and Laboratory medicine. BERLIN: WALTER DE GRUYTER & CO, 2018, roč. 56, č. 6, s. 869-879. ISSN 1434-6621. doi:10.1515/cclm-2017-0958.
 34. VEČEŘA, Marek, Jiří ŠÁNA, Romana BÚTOVÁ, Štefan REGULI, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Radim LIPINA, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Dysregulace dlouhých nekódujících RNA u multiformního glioblastomu a jejich studium s využitím moderních molekulárně-genetických přístupů. Klin onkol. 2018, roč. 31, Suppl 1, s. 168-170. ISSN 0862-495X.
 35. FADRUS, Pavel, Alena KOPKOVÁ, Marek VEČEŘA, Jiří ŠÁNA, Jan OPPELT, Táňa MACHÁČKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Global microRNA analysis in cerebrospinal fluid in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018), Bejing, China,. 2018.
 36. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Ivana ROŠKOVÁ, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Zdena ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická terapie mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 11-12. 2018.
 37. HATINA, J., M. KRIPNEROVA, H.S. PARMAR, Z. HOUDEK, P. DVORAK, K. HOUFKOVA, M. PESTA, J. KUNCOVA, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Identification of candidate genes underlying soft tissue sarcoma progression using a progression series of murine fibrosarcoma cell lines. In 25th Biennial Congress of the European Association for Cancer Research. 2018. ISSN 2211-5463.
 38. ŠÁNA, Jiří, Petr BUŠEK, Pavel FADRUS, Andrej BEŠŠE, Lenka RADOVÁ, Marek VEČEŘA, Stefan REGULI, Lucie SROMOVA STOLLINOVA, Marek HILSER, Radim LIPINA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Aleksi ŠEDO a Ondřej SLABÝ. Identification of microRNAs differentially expressed in glioblastoma stem-like cells and their association with patient survival. Scientific reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2018, roč. 8, FEB, s. 2836-2846. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-018-20929-6.
 39. REGULI, Štefan, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Markéta HERMANOVÁ, Leoš KŘEN, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Radim LIPINA a Ondřej SLABÝ. Long Non-Coding RNA analysis in glioblastoma. In EANS Congress 2018. 2018.
 40. VEČEŘA, Marek, Jiří ŠÁNA, R. LIPINA, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Long Non-Coding RNAs in Gliomas: From Molecular Pathology to Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets. International Journal of Molecular Sciences. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, roč. 19, č. 9, s. 2754-2768. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms19092754.
 41. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek VEČEŘA, Václav VYBÍHAL, Jaroslav JURÁČEK, Petra VYCHYTILOVÁ, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA isolation and quantification in cerebrospinal fluid: A comparative methodical study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 12, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0208580.
 42. HERMANOVÁ, Markéta, Parwez AHMAD, Jiří ŠÁNA, Marek SLÁVIK, Tetiana SHATOKHINA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs Expression Model Predicts Time to Local Recurrence in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. In 107th Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology (USCAP). 2018. ISSN 0893-3952.
 43. ŠÁNA, Jiří, Marek VEČEŘA, Radim LIPINA a Ondřej SLABÝ. Nekódující ribonukleové kyseliny a jejich využití v diagnostice gliomů. In Radek Lakomý; Tomáš Kazda; Pavel Šlampa. Gliomy - Současná diagnostika a léčba, 2. vydání. 2. vyd. Česká republika: Maxdorf-Jessenius, 2018. ISBN 978-80-7345-561-3.
 44. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Prediction potentialof #S#ed microRNAs in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018). Bejing, China. 2018.
 45. GURÍN, Dominik, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Parwez AHMAD, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Michal HENDRYCH, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Prognostic impact of combined immunoprofiles in oropharyngeal squamous cell carcinoma patients with respect to AJCC 8th edition. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 47, č. 9, s. 864-872. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12772.
 46. SLÁVIK, Marek, Parwez AHMAD, Jiří ŠÁNA, Tetiana SHATOKHINA, Tomáš KAZDA, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. The Role of MicroRNAs Expression Model in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. In 37th Meeting of the European-Society-for-Radiotherapy-and-Oncology (ESTRO). 2018. doi:10.1016/S0167-8140(18)32599-4.
 47. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ a Pavel FADRUS. Využití mozkomíšního moku pro analýzu mikroRNA. Klin onkol. 2018, roč. 31, Suppl 1, s. 158-160. ISSN 0862-495X.
 48. 2017

 49. NOVÁK, Jan, Jiří ŠÁNA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Doxorubicin and Liposomal Doxorubicin Differentially Affect Expression of miR-208a and let-7g in Rat Ventricles and Atria. Cardiovascular Toxicology. Totowa: Humana Press, 2017, roč. 17, č. 3, s. 355-359. ISSN 1530-7905. doi:10.1007/s12012-016-9393-8.
 50. ONDRÁČEK, Jakub, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Tomáš LOJA, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Global MicroRNA Expression Profiling Identifies Unique MicroRNA Pattern of Radioresistant Glioblastoma Cells. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2017, roč. 37, č. 3, s. 1099-1104. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.11422.
 51. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation. In Europena Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X. doi:10.1093/eurheartj/ehx493.P6030.
 52. HORÁKOVÁ, Zuzana, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANNOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Micro RNA Profile in Head and Neck SCC. In 6th Trends in Head and Neck Oncology. 2017.
 53. AHMAD, Parwez, Jiří ŠÁNA, Marek SLAVIK, Pavel SLAMPA, Pavel SMILEK a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs Involvement in Radioresistance of Head and Neck Cancer. Disease Markers. London: Hindawi Publishing Corporation, 2017, roč. 2017, neuvedeno, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2017/8245345.
 54. MANU NATH CAPOOR, externista, Filip RŮŽIČKA, Jonathan E. SCHMITZ, Garth A. JAMES, Táňa MACHÁČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Radim LIPINA, externista FAHAD AHMED, Todd F. ALAMIN, Neel ANAND, John C. BAIRD, Nitin BHATIA, Sibel DEMIR-DEVIREN, Robert K. EASTLACK, Steve FISHER, Steven R. GARFIN, Jaspaul S. GOGIA, Ziya L. GOKASLAN, Calvin C. KUO, Yu-Po LEE, Konstantinos MAVROMMATIS, Elleni PONECHAL MICHU, Hana NOSKOVÁ, Assaf RAZ, Jiří ŠÁNA, A. Nick SHAMIE, Philip S. STEWART, Jerry L. STONEMETZ, Jeffrey C. WANG, Timothy F. WITHAM, Michael F. COSCIA, Christof BIRKENMAIER, Vincent A. FISCHETTI a Ondřej SLABÝ. Propionibacterium acnes biofilm is present in intervertebral discs of patients undergoing microdiscectomy. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 4, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0174518.
 55. ŠÁNA, Jiří, Ondřej SLABÝ, Andrej BEŠŠE, Jaroslav JURÁČEK, Pavel LÍZAL, Jitka VAŇÁČKOVÁ, Jana NEKVINDOVÁ a Lenka RADOVÁ. Úvod do molekulární medicíny. Cvičení (biomarkerové studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8538-1.
 56. KÁFUŇKOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a lenka ŠPINAROVÁ. Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.
 57. 2016

 58. ŠÁNA, Jiří, Petr BUŠEK, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ, Andrej BEŠŠE, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Radek LAKOMÝ, Aleksi ŠEDO a Ondřej SLABÝ. GLOB ÁLNÍ EXPRESNÍ ANALÝZA MIKRORNA U SOX-2 POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH GLIOBLASTOMOVÝCH BUNĚK. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. koncerence pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
 59. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global microRNA Expression Analysis of Sox-2 positive and Negative Glioblastoma Cells. In The European Association of Neurosurgical Societies Congress 2016, Athens. 2016.
 60. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global microRNA Expression Analysis of Sox-2 positive and Negative Glioblastoma Cells. In Congress of Neurological Surgeons, 2016 Annual Meeting, San Diego. 2016.
 61. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Stefan REGULI, Radim LIPINA, Marek SVOBODA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MiR-338-5p sensitizes glioblastoma cells to radiation through regulation of genes involved in DNA damage response. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 6, s. 7719-7727. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-4654-x.
 62. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Nádorová duplicita u pacienta s maligním melanomem - intraventrikulární papílární meningeom - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 63. CAPOOR, Manu N., Filip RŮŽIČKA, Táňa MACHÁČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Jonathan E. SCHMITZ, Markéta HERMANOVÁ, Jiří ŠÁNA, Elleni PONECHAL MICHU, John C. BAIRD, Fahad S. AHMED, Karel MÁCA, Radim LIPINA, Todd F. ALAMIN, Michael F. COSCIA, Jerry L. STONEMETZ, Timothy WITHAM, Garth D. EHRLICH, Ziya L. GOKASLAN, Konstantinos MAVROMMATIS, Christof BIRKENMAIER, Vincent A. FISCHETTI a Ondřej SLABÝ. Prevalence of Propionibacterium acnes in Intervertebral Discs of Patients Undergoing Lumbar Microdiscectomy: A Prospective Cross-Sectional Study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 8, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0161676.
 64. 2015

 65. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Exprese miRNA-31-5p u pacientů s multiformním glioblastomem a její funkční vliv na gliobastomové buňky. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 66. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Chirurgická terapie mozkových metastáz. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 67. ŠÁNA, Jiří. Laboratorní matematika v molekulární medicíně. In Ondřej Slabý. Molekulární medicína. Česká republika: Galén, 2015. s. 209 – 223, 25 s. ISBN 978-80-7492-121-6.
 68. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN a Ondřej SLABÝ. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In Aktualni pytanja likuvanja gliom golovnoho mozku. 2015.
 69. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Soňa KRYŠTOFOVÁ a Martin SMRČKA. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 70. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Hana MLČOCHOVÁ, Robert ILIEV, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Jaroslav JURÁČEK a Ondřej SLABÝ. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015. ISSN 0008-5472.
 71. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, R. LIPINA a Rostislav VYZULA. Nové trendy ve výzkumu mikroRNA u gliálních nádorů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2015. ISBN 978-80-87562-39-0.
 72. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Predikce časné progrese multiformního glioblastomu pomocí analýzy vybraných mikroRNA. In XXII. Jihočeské onkologické dny. 2015.
 73. KLEINOVÁ, Renata, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Význam mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. Klinická onkologie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s., 2015, roč. 28, č. 5, s. 338-344. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2015338.
 74. THORENOOR, Nithyananda, Petra VYCHYTILOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Sonja HOMBACH, Markus KRETZ, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. ZFAS1, long non-coding RNA with significance in colorectal cancer. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015. ISSN 0008-5472.
 75. 2014

 76. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Andrej BEŠŠE, Pavel FADRUS, Jana NEKVINDOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 77. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Andrej BEŠŠE, Jarmila NEKVINDOVÁ, Pavel FADRUS, Markéta HERMANOVÁ, Marek SVOBODA, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 78. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Marek SVOBODA, Marian HAJDUCH a Ondřej SLABÝ. MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. 2014.
 79. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. In AACR Annual Meeting 2014 April 5-9, 2014 San Diego Convention Center San Diego, California. 2014.
 80. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE a ondřej SLABÝ. MicroRNAs in the Molecular Pathology of Gliomas. In Sedo A., Mentlein R. Glioma Cell Biology. 1. vyd. Vienna: Springer, Vienna, 2014. s. 77-116, 39 s. ISBN 978-3-7091-1430-8. doi:10.1007/978-3-7091-1431-5_4.
 81. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrej BEŠŠE, Jana NEKVINDOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Marek SVOBODA, Marian HAJDÚCH, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Risk Score based on microRNA expression signature is independent prognostic classifier of glioblastoma patients. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 12, s. 2756-2762. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgu212.
 82. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Jana NEKVINDOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Sada 6-ti mikroRNA predikuje celkové přežívání u pacientů s multiformním glioblastomem. In X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc. 2014.
 83. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Úloha miR-338-5p v rezistenci k léčbě u multiformního glioblastomu. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 84. 2013

 85. KLEINOVÁ, Renata, Jiří ŠÁNA, Eva DULAVOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS a Ondřej SLABÝ. Analysis of selected miRNAs in glioblastoma stem cells. In The Student Scientific Conference on Biotechnology & Biomedicine. 2013. ISBN 978-80-210-6200-9.
 86. KLEINOVÁ, Renata, Jiří ŠÁNA, Eva DULAVOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 87. RÉDOVÁ, Martina, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Circulating miRNAs as new blood-based biomarkers for solid cancers. Future Oncology. London: Future Medicine Ltd., 2013, roč. 9, č. 3, s. 387-402, 6 s. ISSN 1479-6694. doi:10.2217/FON.12.192.
 88. ŠÁNA, Jiří, Petra FALTEJSKOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Dlouhé nekódující RNA jsou slibnými biomarkery u nádorových onemocnění. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 89. KOSAŘOVÁ, Zdeňka, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Radek LAKOMÝ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Expression analysis of microRNAs in relation to the chemoradioresistance of glioblastoma. In The Student Scientific Conference on Biotechnology & Biomedicine. 2013. ISBN 978-80-210-6200-9.
 90. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Global expression analysis of microRNAs in paired initial and relapsed glioblastoma. In The 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine, Hotel Creta Maris Resort, Greece. 2013. ISSN 1107-3756.
 91. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA u párových vzorků glioblastomů a jejich relapsů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 92. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs involved in chemo- and radioresistance of high-grade gliomas. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2013, roč. 34, č. 4, s. 1969-1978. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-013-0772-5.
 93. SLABÝ, Ondřej, Andrej BEŠŠE a Jiří ŠÁNA. Molekulární patologie gliálních nádorů. In Pavel Šlampa. Gliomy - Současná diagnostika a léčba. Česká republika: Maxdorf, 2013. s. 88-112, 24 s. ISBN 978-80-7345-321-3.
 94. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Možnosti využití některých mikroRNA u multiformního glioblastomu. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 95. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29.
 96. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. The role of microRNAs in mitochondria in cancer. Cancer Letters. OXFORD: ELSEVIER, 2013, roč. 336, č. 1, s. 1-7. ISSN 0304-3835. doi:10.1016/j.canlet.2013.05.001.
 97. 2012

 98. DULAVOVÁ, Eva, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 99. DULAVOVÁ, Eva, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 100. ŠÁNA, Jiří, Petra FALTEJSKOVÁ, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Dlouhé nekódující RNA a jejich význam u nádorových onemocnění. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 4, s. 246-254. ISSN 0862-495X.
 101. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Marek SVOBODA, Igor KISS, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Expression Levels of Transcribed Ultraconserved Regions uc.73 and uc.388 Are Altered in Colorectal Cancer. Oncology. Basel: Karger, 2012, roč. 82, č. 2, s. 114-118. ISSN 0030-2414. doi:10.1159/000336479.
 102. SLABÝ, Ondřej a Jiří ŠÁNA. Methods for MicroRNAs Discovery and Detection. In Ondrej Slaby. MicroRNAs in Solid Cancer: From Biomarkers to Therapeutic Targets. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. s. 29-46. ISBN 978-1-61324-514-9.
 103. ŠÁNA, Jiří, Marian HAJDÚCH a Ondřej SLABÝ. MicroRNA and Glial Tumors: Tiny Relation with Great Potential. In Prof. Faris Farassati. Novel Therapeutic Concepts in Targeting Glioma. Neuveden: InTech, 2012. s. 59-74. ISBN 978-953-51-0491-9. doi:10.5772/22941.
 104. SVOBODA, Marek, Jiří ŠÁNA, Pavel FABIAN, Ilona KOCÁKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA expression profile associated with response to neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer patients. Radiation Oncology. 2012, roč. 7, č. 1, s. 195. ISSN 1748-717X.
 105. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Marian HAJDÚCH a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs and Glioblastoma. In Ondrej Slaby. MicroRNAs in Solid Cancer: From Biomarkers to Therapeutic Targets. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. s. 169-176. ISBN 978-1-61324-514-9.
 106. ŠÁNA, Jiří a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs and Lung Cancer. In Ondrej Slaby. MicroRNAs in Solid Cancer: From Biomarkers to Therapeutic Targets. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. s. 95-110. ISBN 978-1-61324-514-9.
 107. ŠÁNA, Jiří. MicroRNAs and Prostate Cancer. In MicroRNAs in Solid Cancer: From Biomarkers to Therapeutic Targets. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. s. 111-120. ISBN 978-1-61324-514-9.
 108. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Andrej BEŠŠE, Simona HANKEOVÁ, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs are promising biomarkers and therapeutic targets in high-grade gliomas. In 3rd ICCTI Workshop - MicroRNAs in Oncology. 2012.
 109. SLABÝ, Ondřej a Jiří ŠÁNA. MicroRNAs Biogenesis, Function and Decay. In Ondrej Slaby. MicroRNAs in Solid Cancer: From Biomarkers to Therapeutic Targets. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. s. 1-20. ISBN 978-1-61324-514-9.
 110. MLČOCHOVÁ, Jitka, Marek SVOBODA, Renata HÉŽOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FABIAN, Ilona KOCÁKOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs predict response to the neoadjuvant therapy in rectal cancer. In The Student Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine. 2012. ISBN 978-80-210-5811-8.
 111. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Andrej BEŠŠE, Simona HANKEOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MikroRNA jako biomarkery a terapeutické cíle u high-grade gliomů. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 2012. 2012. ISSN 1802-4475.
 112. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA a Marek SVOBODA. MikroRNA jako terapeutické cíle. In MikroRNA v onkologii. první. Praha: Galén, 2012. s. 95-104. ISBN 978-80-7262-587-1.
 113. ŠÁNA, Jiří, Ondřej SLABÝ a Marek SVOBODA. MikroRNA u karcinomu plic. In MikroRNA v onkologii. první. Praha: Galén, 2012. s. 143-156. ISBN 978-80-7262-587-1.
 114. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. MikroRNA u maligního melanomu. In MikroRNA v onkologii. první. Praha: Galén, 2012. s. 195-208. ISBN 978-80-7262-587-1.
 115. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MikroRNA u multiformního glioblastomu. In MikroRNA v onkologii. první. Praha: Galén, 2012. s. 209-220. ISBN 978-80-7262-587-1.
 116. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Andrej BEŠŠE, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Kateřina ČERNÁ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Michaela DOSTÁLOVÁ MERKEROVÁ, Jiří EHRMANN, Petra FALTEJSKOVÁ, Roman HÁJEK, Jana HÁJKOVÁ, Jaroslav JURÁČEK, Zdeněk KREJČÍK, Lenka KUBICZKOVÁ, Vlastimil KULDA, Radek LAKOMÝ, Pavla LUŽNÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jiří MAYER, Veronika MAYEROVÁ, Marek MRÁZ, Kateřina MUSILOVÁ, Martin PEŠTA, Alexandr POPRACH, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martina RÉDOVÁ, Jiří ŠÁNA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana VOTAVOVÁ a Rostislav VYZULA. MikroRNA v onkologii. 1.vyd. Praha: Galén, 2012. 324 s. ISBN 978-80-7262-587-1.
 117. SVOBODA, Marek, Jiří ŠÁNA, Martina RÉDOVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Markéta PALÁCOVÁ, Pavel FABIAN, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. MiR-34b is associated with clinical outcome in triple-negative breast cancer patients. Diagnostic Pathology. 2012, roč. 7, March, s. 31-35. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/1746-1596-7-31.
 118. ŠÁNA, Jiří, Petra FALTEJSKOVÁ, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Novel classes of non-coding RNAs and cancer. Journal of Translational Medicine. London, England: BIOMED CENTRAL LTD, 2012, roč. 10, May, s. "nestránkováno", 21 s. ISSN 1479-5876. doi:10.1186/1479-5876-10-103.
 119. HANKEOVÁ, Simona, Anrej BEŠŠE, Jiří ŠÁNA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Vliv anti-miR-21 na glioblastomové buněčné linie A172 a T98G. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 120. MLČOCHOVÁ, Jitka, Marek SVOBODA, Renata HÉŽOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FABIAN, Ilona KOCÁKOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Vybrané mikroRNA predikují odpověď na neoadjuvantní léčbu u pacientů s rektálním karcinomem. In XXXVI. Brněnské onkologické dny s XXVI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 121. ŠÁNA, Jiří, Petra FALTEJSKOVÁ, Simona HANKEOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Význam dlouhých nekódujících RNA u nádorových onemocnění. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 2012. 2012. ISSN 1802-4475.
 122. SLABÝ, Ondřej, Andrej BEŠŠE a Jiří ŠÁNA. Základní metodické přístupy ve studiu mikroRNA. In MikroRNA v onkologii. první. Praha: Galén, 2012. s. 31-46. ISBN 978-80-7262-587-1.
 123. 2011

 124. ŠÁNA, Jiří, Iva ZAMBO, Jan ŠKODA, Jakub NERADIL, Petr CHLAPEK, Markéta HERMANOVÁ, Peter MÚDRY, Alzbeta VASIKOVA, Karel ZITTERBART, Aleš HAMPL, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. CD133 expression and identification of CD133/nestin positive cells in rhabdomyosarcomas and rhabdomyosarcoma cell lines. Analytical Cellular Pathology-Cellular Oncology. 2011, roč. 34, č. 6, s. 303–318. ISSN 2210-7177. doi:10.3233/ACP-2011-0018.
 125. FALTEJSKOVÁ, Petra, Renata HÉŽOVÁ, Marek SVOBODA, Jiří ŠÁNA, Lenka RADOVÁ, Radim NĚMEČEK, Andrej BEŠŠE, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Detection of metastatic spread to lymph nodes in colorectal cancer patients by analysis of microRNA expression profiles in primary tumors. In The Student Scientific Conference on Cancer Research. 2011. ISBN 978-80-210-5442-4.
 126. SLABÝ, Ondřej, Petra FALTEJSKOVÁ, Marek SVOBODA, Renata HÉŽOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jiří ŠÁNA a Rostislav VYZULA. Detection of metastatic spread to lymph nodes in primary tumors of colorectal cancer patients by analysis of microRNA expression profiles. In The 16th Annual Meeting of the RNA Society and The 13th Annual Meeting of the RNA Society of Japan, RNA 2011, Kyoto, Japan. 2011.
 127. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Exprese miR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 a metylační status MGMT promotoru koreluje s klinickou odpovědí u pacientů s multiformním glioblastomem. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011.
 128. HERMANOVÁ, Markéta, Iva ZAMBO, Jiří ŠÁNA, Jan ŠKODA, Jakub NERADIL, Petr CHLAPEK, Peter MÚDRY, Alzbeta VASIKOVA, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Identification of cells with cancer stem cell phenotype in rhabdomyosarcoma. In Helsinki, 23rd European Congress of Pathology; Virchows Archive 459 (Suppl 1) S316. 2011. ISSN 0945-6317.
 129. ŠÁNA, Jiří, Marian HAJDÚCH, Jaroslav MICHÁLEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs and glioblastoma: roles in core signalling pathways and potential clinical implications. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2011, roč. 15, č. 8, s. 1636-1644. ISSN 1582-1838. doi:10.1111/j.1582-4934.2011.01317.x.
 130. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Jaroslav MICHÁLEK. MiRNA-181b and miRNA-181c expression levels may predict survival and response to concomitant chemoradiotherapy with temozolomide in glioblastoma patients. In The 16th Annual Meeting of the RNA Society and The 13th Annual Meeting of the RNA Society of Japan, RNA 2011, Kyoto, Japan. 2011.
 131. LAKOMÝ, Radek, Jiří ŠÁNA, Simona HANKEOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and MGMT methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. In The 16th World Congress on Advances in Oncology and 14th International Symposium on Molecular Medicine. 2011. ISSN 1107-3756.
 132. LAKOMÝ, Radek, Jiří ŠÁNA, Simona HANKEOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SVOBODA, Hana DOLEŽELOVÁ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA, Jaroslav MICHÁLEK, Marian HAJDÚCH a Ondřej SLABÝ. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and O-6-methylguanine-DNA methyltransferase methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. Cancer Science. 2011, roč. 102, č. 12, s. 2186-2190. ISSN 1347-9032. doi:10.1111/j.1349-7006.2011.02092.x.
 133. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Marek SVOBODA a Rostislav VYZULA. Nekódující RNA u nádorových onemocnění. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011.
 134. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Leoš KŘEN. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 110-111.
 135. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Leoš KŘEN. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2011.
 136. ŠVÁCHOVÁ, Hana, Luděk POUR, Jiří ŠÁNA, Lucie ŘÍHOVÁ, Karthick Raja MUTHU RAJA a Roman HÁJEK. Stem cell marker nestin is expressed in plasma cells of multiple myeloma patients. Leukemia Research. 2011, roč. 35, č. 8, s. 1008-1013. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2011.03.001.
 137. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, J. HANKEOVÁ a ET AL. Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2011.
 138. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Simona HANKEOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA, Jaroslav MICHÁLEK a Ondřej SLABÝ. Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 139. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Studium vybraných transkribovaných ultrakonzervovaných regionů (T-UCR) u pacientů s kolorektálním karcinomem. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011. ISSN 1802-4475.
 140. HANKEOVÁ, Simona, Andrej BEŠŠE, Jiří ŠÁNA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Vliv anti-miR-21 na glioblastomové buněčné linie A172 a T98G. In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2011. ISBN 978-80-86793-23-8.
 141. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, R. BELANOVÁ, Ivana ŠIKOVÁ, Alexandr POPRACH, Monika SCHNEIDEROVÁ, M. PROCHÁZKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Marek SVOBODA. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech 2003–2009. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 24, č. 2, s. 112-120. ISSN 0862-495X.
 142. 2010

 143. FALTEJSKOVÁ, Petra, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Renata HÉŽOVÁ, Lenka RADOVÁ, Radim NĚMEČEK, Andrej BEŠŠE, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Martina RÉDOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Analýzy globálních profilů exprese mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem za účelem diagnostiky metastatického postižení lymfatických uzlin. In VI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2010. ISSN 1803-5922.
 144. ŠÁNA, Jiří, Petr CHLAPEK, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Exprese CD133 a nestinu v buněčných liniích derivovaných z rhabdomyosarkomu. In XXXIV. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 287-289. ISBN 978-80-86793-15-3.
 145. 2009

 146. VESELSKÁ, Renata, Markéta HERMANOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr CHLAPEK, Iva ZAMBO, Karel VESELÝ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Cancer stem cell markers in selected childhood tumors of mesenchymal origin. In International Journal of Mol. Medicine 24 (Sup. 1) - the 14th World Congress on Advances in Oncology and the 12th International Symposium on Molecular Medicine. Athens: Spandidos Ltd., 2009. s. S37, 1 s. ISSN 1107-3756.
 147. VESELSKÁ, Renata, Markéta HERMANOVÁ, Tomáš LOJA, Jiří ŠÁNA, Petr CHLAPEK, Iva ZAMBO, Karel VESELÝ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Identifikace nestin/CD133 pozitivních buněk v solidních nádorech mesenchymálního původu. In XXXIII. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 81. ISBN 978-80-86793-12-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 3. 2021 20:00