Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MALÁSKA, Jan. Fenotypy sepse - použitelné v praxi? In Colours of Sepsis, Ostrava. 2023.
  2. PROKOPOVÁ, Tereza, Kateřina RUSINOVÁ, Roman GÁL, Petr ŠTOURAČ, Andrea POKORNÁ a Jan MALÁSKA. The impact of the first palliative care in ICU course in Czechia. In Euroanesthesia 2023. 2023. ISSN 0265-0215.
  3. STAŠEK, Jan, Filip KELLER, Veronika KOČÍ, Jozef KLUČKA, Eva KLABUSAYOVÁ, Ondřej WIEWIORKA, Zuzana STRAŠILOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ, Markéta ŠKARDOVÁ a Jan MALÁSKA. Update on Therapeutic Drug Monitoring of Beta-Lactam Antibiotics in Critically Ill Patients—A Narrative Review. Antibiotics. Basel: MDPI, 2023, roč. 12, č. 3, s. 1-17. ISSN 2079-6382. doi:10.3390/antibiotics12030568.

  2022

  1. ŠTINGL, Jan, Julie HYLMAROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Jan MALÁSKA a Jan STAŠEK. Cryptococcal Pneumonia: An Unusual Complication in a COVID-19 Patient. Diagnostics. Basel: MDPI, 2022, roč. 12, č. 8, s. 1-7. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics12081944.
  2. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomas VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana UNAR VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19 (REMED trial)-study protocol for a prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomized controlled trial. Trials. London: BMC, 2022, roč. 23, č. 1, s. 1-15. ISSN 1745-6215. doi:10.1186/s13063-021-05963-6.
  3. RUSINOVA, K. a Jan MALÁSKA. Etika a paliativní péče na ICU. In XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 19. - 21. června 2022, Hotel Galant, Mikulov. 2022.
  4. RUSINOVA, K. a Jan MALÁSKA. Etika a paliativní péče na ICU - předsednictví na konferenci XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 2022.
  5. MALÁSKA, Jan a Kateřina RUSINOVÁ. Informace o vzniku výzkumné iniciativy pro paliativní medicínu a etiku v intenzivní péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Solen a.s., 2022, roč. 33, 3-4. ISSN 1214-2158.
  6. RUSINOVÁ, Kateřina a Jan MALÁSKA. Interaktivní kazuistika - pacient po zástavě oběhu. In XXVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2022.
  7. HELÁN, Martin, Jan MALÁSKA, Josef TOMANDL, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Michal ŠITINA, Milan DASTYCH, Tomáš ONDRÚŠ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Roman GÁL, Petr LOKAJ, Marie TOMANDLOVÁ a Jiří PAŘENICA. Kinetics of Biomarkers of Oxidative Stress in Septic Shock: A Pilot Study. Antioxidants. Basel: MDPI, 2022, roč. 11, č. 4, s. 1-13. ISSN 2076-3921. doi:10.3390/antiox11040640.
  8. ALEXANDROVÁ, Radka, Silvie BLAŽKOVÁ, Zdeněk BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Gabriela HORÁKOVÁ, Adam HOUSKA, Ludmila HYNKOVÁ, Magdalena CHVÍLOVÁ-WEBEROVÁ, Michal KOUBA, Alena KOČENDOVÁ, Ondřej KOPECKÝ, Anna KRÁLOVÁ, Zuzana KŘEMENOVÁ, Jan KŘÍSTEK, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, René MILFAIT, Eduard NEUMAN, Jaroslav PLVAN, Jitka POLIŠENSKÁ, Petr RIDZOŇ, Zdeněk ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Regina SLÁMOVÁ, Lucie SOBOTKOVÁ, Barbora STEINLAUF VRÁBLOVÁ, Lucie SVĚTLÁKOVÁ, Barbora SZONOWSKÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Karel TYRPEKL, Pavel VEDRA, Eva VRÁBLOVÁ, Václav VYBÍHAL a Irena ZÁVADOVÁ. Paliativní medicína pro praxi / Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka et al. Třetí, přeprac. a rozšíř. Praha: Galén, 2022. 352 s. ISBN 978-80-7492-627-3.
  9. MALÁSKA, Jan. Paliativní péče v intenzivní medicíně. In Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka et al. Paliativní medicína pro praxi. Třetí, přeprac. a rozšířené. Praha: Galén, 2022. s. 269-275. ISBN 978-80-7492-627-3.
  10. PROKOPOVÁ, Tereza, Jan HUDEC, Kamil VRBICA, Jan STAŠEK, Andrea POKORNÁ, Petr ŠTOURAČ, Kateřina RUSINOVÁ, Paulína KERPNEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MALÁSKA. Palliative care practice and moral distress during COVID-19 pandemic (PEOpLE-C19 study): a national, cross-sectional study in intensive care units in the Czech Republic. Critical Care. London: BMC, 2022, roč. 26, č. 1, s. 1-14. ISSN 1364-8535. doi:10.1186/s13054-022-04066-1.
  11. MALÁSKA, Jan, Filip KELLER, David CHLEBEK, Jan STAŠEK, Jan HUDEC, Tereza PROKOPOVÁ, Milan KRATOCHVÍL, František DUŠKA, J. MÁCA, Kristián BRAT, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jozef KLUČKA a Petr ŠTOURAČ. Praxe podávání systémových kortikosteroidů kriticky nemocným pacientům s covidem-19 v České republice – dotazníkový průzkum (studie ASAP-C). Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 33, č. 1, s. 7-13. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2022.006.
  12. MALÁSKA, Jan a Kateřina RUSINOVÁ. Představení iniciativy RIP-ICU. In XXVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2022.
  13. KELLER, Filip, Milan KRATOCHVÍL a Jan MALÁSKA. Současná diagnostika a léčba anafylaktické reakce. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, roč. 33, č. 2, s. 71-78. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2021.053.
  14. PROKOPOVÁ, Tereza, Jan HUDEC, Kamil VRBICA, Jan STAŠEK, Andrea POKORNÁ, Petr ŠTOURAČ, K. RUSINOVÁ, P. KERPNEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MALÁSKA. Terminologie a praxe paliativní péče na jednotkách intenzivní péče v České republice: výsledky studie PEOpLE­‑C19. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 33, č. 5, s. 198-204. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2022.032.
  15. DEMLOVÁ, Regina, Karolína GRODOVÁ a Jan MALÁSKA. ZPRÁVA O PRŮBĚHU KLINICKÉHO HODNOCENÍ REMED (12. 2. 2021 – 11. 2. 2022). NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2022. 6 s. NA.

  2021

  1. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomáš VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19-prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomised controlled trial (REMED trial): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. TRIALS. London: BMC, 2021, roč. 22, č. 1, s. 1-4. ISSN 1745-6215. doi:10.1186/s13063-021-05116-9.
  2. TOMANDLOVÁ, Marie, Jiří PAŘENICA, Petr LOKAJ, Tomáš ONDRÚŠ, Petr KALA, Marie MIKLÍKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Martin HELÁN, Jan MALÁSKA, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Josef TOMANDL. Prognostic value of oxidative stress in patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock: A prospective cohort study. Free Radical Biology and Medicine. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2021, roč. 174, October 2021, s. 66-72. ISSN 0891-5849. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2021.07.040.
  3. KELLER, Filip, Veronika KOČÍ, Kristýna ŘIHÁKOVÁ, Jan MALÁSKA a Jan STAŠEK. Systémové kortikoidy v terapii ARDS vyvolaného onemocněním covid-19. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 32, č. 3, s. 150-155. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2021.036.
  4. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ a Jan MALÁSKA. The premiere of the accredited course Simulation of Critical Conditions took place in Brno. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 32, č. 2, s. 71. ISSN 1214-2158.
  5. LENGEROVÁ, Martina, Pavlína VOLFOVÁ, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Tomáš KABUT, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jan MALÁSKA, Peter MÚDRY a Jiří MAYER. Využití multiplex PCR systémů v detekci původců pneumonií u pacientů nejen s COVID-19. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
  6. PROKOPOVÁ, Tereza, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Jan DVOŘÁČEK, Roman GÁL a Jan MALÁSKA. Zhodnocení implementace simulační výuky do specializačního vzdělávání lékařů před absolvováním základního kmene. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen, s.r.o., 2021, roč. 32, č. 2, s. 74-81. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2021.009.

  2020

  1. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Jan STAŠEK a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. 709 s. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  2. MALÁSKA, Jan. Neuromuskulární poruchy na ICU. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 553-579. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  3. MALÁSKA, Jan. Paliativní péče, rozhodování v závěru života a umírání na ICU. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 286-314. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  4. MALÁSKA, Jan. Přístup a denní zhodnocení pacienta, skórovací systémy a obecná podpůrná terapie na ICU. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 71-91. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  5. MALÁSKA, Jan. Sepse, septický šok. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 451-468. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  6. MALÁSKA, Jan. Úvod do intenzivní péče, organizace a struktura ICU, vzdělávání, komunikace a týmová práce. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 21-41. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  7. MALÁSKA, Jan. Vyhledávání pacientů v riziku, kritéria a hlavní zásady příjmu na ICU, transport a předávání pacienta. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 42-70. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  8. MALÁSKA, Jan. Zajišťování dýchacích cest na ICU. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 92-126. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
  9. MALÁSKA, Jan. Život ohrožující stavy peripartálně. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 634-654. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.

  2017

  1. PAŘENICA, Jiří, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MALÁSKA, Alexandre MEBAZAA, Jana GOTTWALDOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Jiří LITZMAN, Milan DASTYCH, Josef TOMANDL, Jindřich ŠPINAR, Ludmila DOSTÁLOVÁ, Petr LOKAJ, Marie TOMANDLOVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Matthieu LEGRAND. Infectious complications and immune/inflammatory response in cardiogenic shock patients: A prospective observational study. Shock. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 47, č. 2, s. 165-174. ISSN 1073-2322. doi:10.1097/SHK.0000000000000756.
  2. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Andrej MRLIAN, Petr SUK a Jan MALÁSKA. Ischemic stroke in paediatrics - narrative review of the literature and two cases. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2017, roč. 161, č. 1, s. 24-30. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.053.

  2016

  1. HERKEL, Tomas, Radovan UVIZL, Lenka DOUBRAVSKA, Milan ADAMUS, Tomas GABRHELIK, Miroslava HTOUTOU SEDLAKOVA, Milan KOLAR, Vojtech HANULIK, Vendula PUDOVA, Katerina LANGOVA, Roman ZAZULA, Tomas REZAC, Michal MORAVEC, Pavel CERMAK, Pavel SEVCIK, Jan STAŠEK, Jan MALÁSKA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zdenek TUREK, Vladimir CERNY a Pavla PATEROVA. Epidemiology of hospital-acquired pneumonia: Results of a Central European multicenter, prospective, observational study compared with data from the European region. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 3, s. 448-455. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.014.
  2. UVIZL, Radovan, Milan ADAMUS, Vladimir CERNY, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Vladimír ŠRÁMEK, Martin MATEJOVIC, Petr ŠTOURAČ, Roman KULA, Jan MALÁSKA a Pavel SEVCIK. Patient survival, predictive factors and disease course of severe sepsis in Czech intensive care units: a multicentre, retrospective, observational study. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 2, s. 287-297. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.052.

  2015

  1. HTOUTOU SEDLÁKOVÁ, M., V. PUDOVÁ, M. KOLÁŘ, V. HANULÍK, R. UVÍZL, T. HERKEL, T. GABRHELÍK, M. ADAMUS, P. ČERMÁK, R. ZAZULA, T. ŘEZÁČ, P. ŠŤASTNÝ, A. RÁRA, P. PATEROVÁ, Z. TUREK, A. ŠEVČÍKOVÁ, M. HANSLIÁNOVÁ, Jan STAŠEK, Jan MALÁSKA a Pavel ŠEVČÍK. Bakteriální původci nozokomiálních pneumonií - multicentrická studie v České republice. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2015, roč. 21, č. 1, s. 10-14. ISSN 1211-264X.
  2. PRŮCHA, Miroslav, Jan MALÁSKA a Roman ZAZULA. Patogeneze sepse. In Miroslav Průcha, Michal Fedora, Eva Kieslichová, Vladimír Šrámek. Sepse. Praha: Maxdorf, 2015. s. 25-49. Jessenius. ISBN 978-80-7345-448-7.

  2014

  1. MALÁSKA, Jan. Dlouhodobé výstupy péče o pacienty se sepsí a kvalita života. In 16. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 21.- 24. leden 2014. 2014.
  2. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Jaroslav MICHÁLEK, Zuzana VESELKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 114-122. ISSN 0042-773X.
  3. MALÁSKA, Jan. Léčba těžké sepse v roce 2013 - editorial. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 60, č. 1, s. 22-24. ISSN 0042-773X.
  4. MALÁSKA, Jan, M. HANSLIANOVÁ, M. ADAMUS, L. BLAHUT, K. CVACHOVEC, V. ČERNÝ, P. DOSTÁL, M. FOŘTOVÁ, I. HEROLD, J JARKOVSKÝ, E. KASAL, R. KULA, J. MAŇÁK, M. MATĚJOVIČ, D. NALOS, R. PAŘÍZKOVÁ, M. PISÁR, M SLEZÁK, D. SCHWARZ a A. ŠOBÁŇOVÁ. Použití antibiotik při léčbě těžké sepse v intenzivní péči - výsledky projektu EPOSS (Česká republika). Farmakoterapie. 2014, roč. 10, s. 25-31. ISSN 1801-1209.
  5. MALÁSKA, Jan. Současná patofyziologie sepse a MODS - 10 novinek, o kterých bych měl vědět. In VIII. kongres ČSIM, 11. - 13. června 2014, Ostrava. 2014.
  6. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK a Milan KRATOCHVÍL. Syndrom akutní dechové tísně. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 381-388. ISBN 978-80-7492-066-0.
  7. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL a Vladimír ČERNÝ. Syndrom multiorgánové dysfunkce. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 259-265. ISBN 978-80-7492-066-0.

  2013

  1. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Ivo KŘIKAVA, Martin KOMENDA, Roman ŠTOUDEK, Olga SMÉKALOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Richard HŮLEK, Jan MALÁSKA, Radim ŠUSTR, Ivo ŠNÁBL, Ladislav DUŠEK a Roman GÁL. AKUTNE.CZ algorithms and SEPSIS-Q scenarios as interactive tools for problem based learning sessions in medical education. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2013, roč. 1, č. 2, s. 61-73. ISSN 1805-9163.
  2. MALÁSKA, Jan. Albumin v roce 2012. In 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5. - 8. února 2013. 2013.
  3. SCHWARZ, Daniel, Milan ADAMUS, Vladimír ČERNÝ, Ladislav DUŠEK, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Pavel ŠEVČÍK, Vladimír ŠRÁMEK a Martin SLEZÁK. EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 4, s. 240-249. ISSN 1214-2158.
  4. MALÁSKA, Jan, M SLEZÁK, D SCHWARZ, J JARKOVSKÝ, M ADAMUS, K CVACHOVEC, V ČERNÝ, P DOSTÁL, M FOŘTOVÁ, E HAVEL, I HEROLD, E KASAL, R KULA, J MAŇÁK, M MATĚJOVIČ, D NALOS, R PAŘÍZKOVÁ, A Šobáňová V ŠRÁMEK, J TICHÝ, R TUREK, I ZÝKOVÁ, L DUŠE, P ŠEVČÍK, V AGALAREV, P BAKALÍK, V BELANOVÁ, J CERMAN, L ČÍŽ, L DADÁK, J DUBA, J FORTUNATO, T GABRHELÍK, R GÁL, R HŮLEK, O HRDÝ, M HUCHÝ, I CHYTRA, D KLIMEŠ, J KLUČKA, M KRATOCHVÍL, L KOSKOVÁ, J MÁCA, O MAŠLÍK, M MATYSOVÁ, P MINARČÍKOVÁ, J MOLNÁROVÁ, H ONDRÁŠKOVÁ, M PELICHOVSKÁ, J POLÁK, R SCHWARZ, J STAŠEK, E STRAŽEVSKÁ, H SUCHOMELOVÁ, P SUK, P ŠTOURAČ, J TICHÝ, M WOLFOVÁ, R UVÍZL, H ZAPLETALOVÁ, J ZATLOUKAL a I ZIMOVÁ. Léčba těžké sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice –  pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 59, č. 11, s. 962-970. ISSN 0042-773X.
  5. MALÁSKA, Jan. Léčba těžké sepse v České republice v roce 2012. In 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5. - 8. února 2013. 2013.

  2012

  1. SCHWARZ, Daniel, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ŠTOURAČ, Hana HARAZIM, Jan MALÁSKA, Pavel ŠEVČÍK a Ladislav DUŠEK. Advanced clinical case player for data-driven education based on real severe sepsis cases. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav. MEFANET Report 05. Brno: Facta medica, s.r.o., 2012. s. 72-78. ISBN 978-80-904731-3-3.
  2. PAŘENICA, J, Jan MALÁSKA, J JARKOVSKÝ, K HELÁNOVÁ, M GOLDBERGOVÁ-PÁVKOVÁ, S LITTNEROVÁ, Z ČERMÁKOVÁ, J GOTTWALDOVÁ a J ŠPINAR. BIOMARKERY NGAL A CYSTATIN C V PREDIKCI PROGNÓZY PACIENTŮ V KARDIOGENNÍM ŠOKU. In 20. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2012.
  3. HELÁNOVÁ, Kateřina, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Simona LITTNEROVÁ, I. KLABENEŠOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Olga GIMUNOVÁ, Jan MALÁSKA a Jindřich ŠPINAR. Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 266-272. ISSN 0042-773X.
  4. MALÁSKA, Jan. Monitorování vitálních funkcí in vivo - tradiční i netradiční způsoby. In Pracovní den ČSKB Biochemické monitorování nemocných v intenzivní a resuscitační péči. 2012.
  5. MALÁSKA, Jan. Nové biomarkery v těžké sepsi. In VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 30. 5. – 1. 6. 2012, Parkhotel Plzeň. 2012.
  6. MALÁSKA, Jan. První rok EPOSS - jaké máme výsledky? In 14. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 24.-27. leden 2012. 2012.
  7. MALÁSKA, Jan. První rok EPOSS – jaké máme výsledky? In 14. postgraduální kurz Sepse a MODS. 2012.
  8. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Jolana LIPKOVÁ, Milan DASTYCH, Kateřina HELÁNOVÁ, Jiří LITZMAN, Josef TOMANDL, Simona LITTNEROVÁ, Jana ŠEVČÍKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Jindřich ŠPINAR a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Soluble ST2 levels in patients with cardiogenic and septic shock are not predictors of mortality. EXPERIMENTAL & CLINICAL CARDIOLOGY. Kanada: Pulsus Group Inc, 2012, roč. 17, č. 4, s. 205-209. ISSN 1205-6626.

  2011

  1. MALÁSKA, Jan. Bundled care u těžké sepse - co je opravdu přínosné? In 13. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 25.-28. leden 2011. 2011.
  2. MALÁSKA, Jan. Co se děje v buňkách v sepsi? In V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 2011.
  3. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 310-311. ISSN 1212-7299.
  4. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel KOBZÍK. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse: kazuistika. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
  5. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis - Predicting and modelling the course of illnes. In International Journal of Infectious Diseases 14 (Suppl. 1), E367. 2010. ISSN 1201-9712.
  2. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel ŠEVČÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Cytokine response in severe sepsis - predicting the course of illness in adult and paediatric patients. In Faist, E. Proceedings of the 8th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis, Selected Papers. Philadelphia: Thomson Reuters, 2010. s. 33-37. ISBN 978-88-6521-024-6.
  3. MALÁSKA, Jan, M KRATOCHVÍL, M KÝR, P JABANDŽIEV, F OTEVŘEL, K MURINOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, J MICHÁLE a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis: predicting and modeling the corse of illness. London: BioMed Central Ltd, Spojené království., 2010. s. 14-21. ISSN 1364-8535.
  4. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis: predicting and modeling the course of illness. In Critical Care 14, Suppl 1, P37. 2010. ISSN 1364-8535. doi:10.1186/cc8269.
  5. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis: predicting and modelling the course of illnes. In Inflammation Research 59 (Suppl 1), S123 - 8th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis. 2010. ISSN 1023-3830.
  6. MALÁSKA, Jan a Milan KRATOCHVÍL. Multiorgánové selhání v sepsi. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2010, roč. 12, č. 9, s. 1024-1030. ISSN 1212-4184.
  7. MALÁSKA, Jan, Martin SLEZÁK, Katarína MURIOVÁ, Jan STAŠEK a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi - diagnostika a terapie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 226-232. ISSN 0042-773X.
  8. MURIOVÁ, Katarína, Jan MALÁSKA, Filip OTEVŘEL, Martin SLEZÁK, Milan KRATOCHVÍL a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi - charakteristika a patogenetické mechanizmy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 220-225. ISSN 0042-773X.
  9. MALÁSKA, Jan. Nové poznatky v patofyzioologii ARDS. In 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. 2010. 2 s.

  2009

  1. MALÁSKA, Jan. Co má být ionotropikem první volby u kriticky nemocných? In III. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny. 2009.
  2. CVACHOVEC, Karel, Vladimír ČERNÝ, Ondřej DOSTÁL, Leoš HEGER, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Daniel NALOS, Ivan NOVÁK, Renata PAŘÍZKOVÁ, Jan PAYNE, Ludmila ROŽNOVSKÁ, Kateřina RUSÍNOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jiří ŠIMEK, Peter TAVEL, Marek VÁCHA, Vladimír KOBLÍŽEK a Petra PÁTKOVÁ. Consensus on providing palliative treatment to patients with incurable organ failure. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 9, s. 846-849. ISSN 0042-773X.
  3. CVACHOVEC, Karel, Vladimír ČERNÝ, Ondřej DOSTÁL, Leoš HEGER, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Ivan NOVÁK, Renata PAŘÍZKOVÁ, Daniel NALOS, Jan PAYNE, Ludmila ROŽNOVSKÁ, Kateřina RUSÍNOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jiří ŠIMEK a Peter TAVEL. Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním. Urgentní medicína : časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: Mediprax CB, 2009, roč. 12, č. 2, s. 38-41. ISSN 1212-1924.
  4. ČERNÝ, Vladimír, Karel CVACHOVEC, Renata PAŘÍZKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Ludmila ROŽNOVSKÁ, Jiří ŠIMEK, Ondřej DOSTÁL, Leoš HEGER, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Daniel NALOS, Ivan NOVÁK, Jan PAYNE, Kateřina RUSÍNOVÁ, Peter TAVEL a Marek VÁCHA. Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, roč. 20, č. 4, s. 218-221. ISSN 1214-2158.
  5. MALÁSKA, Jan. Myokardiální deprese v sepsi. In Regionální symposium o sepsi. 2009.
  6. MALÁSKA, Jan. Myokardiální dysfunkce v septických stavech. In Moderní trendy v intervenční kardiologii 2009. 2009.
  7. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jan MALÁSKA, P. KHULOVÁ a S. KHULOVÁ. Prognostické parametry ŽOK u traumatizovaných - validace TASH skore. In 6. Křivánkovy dny: Perioperační péče - Sborník příspěvků. 2009. s. 84-85. ISBN 978-80-86417-07-3.

  2008

  1. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Markéta HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Jan MALÁSKA a Ivan ČUNDRLE. Colistin - znovuobjevený "killer" gram negativních infekcí. In 10. PG kurz Sepse a MODS - Sborník přednášek. 2008. 1 s. ISBN 978-80-254-2769-9.
  2. MALÁSKA, Jan, Filip OTEVŘEL, Marek OTEVŘEL, Jan MAŇOUŠEK, Katarína MURIOVÁ, Pavol ŠÚST, Jaroslav MICHÁLEK, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. vyd. Neuveden: Galén, 2008. s. 138-142. ISBN 978-80-7262-589-5.
  3. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan MALÁSKA, Lukáš BREYER a Vladimír ZEMÁNEK. Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2008, roč. 19, č. 6, s. 308-313. ISSN 1214-2158.
  4. MALÁSKA, Jan. Septická kardiomyopatie. In 10. PG kurz Sepse a MODS. 2008.

  2007

  1. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
  2. MALÁSKA, Jan a Pavel ŠEVČÍK. Paliativní péče v intenzivní medicíně. In Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 279-286. ISBN 978-80-7262-505-5.
  3. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA a Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 128. ISBN 978-80-7262-510-9.

  2006

  1. NAVRÁTIL, Milan, Jan MALÁSKA, Zdeněk KOŘÍSTEK a Miroslav TOMIŠKA. Využití kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH) na hematoonkologické jednotce intenzivní péče – zkušenosti jednoho centra. In XX..Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 2006.

  2005

  1. SVOBODA, Marek, Silvie BLAŽKOVÁ, Jan MALÁSKA, Katarína PETRÁKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radka OBERMANNOVÁ a Rostislav VYZULA. Diagnosticko-terapeutické rozpaky u adenokarcinomu žaludku, anebo neobyčejná prezentace obyčejné choroby. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005. s. 122. ISBN 80-86793-05-2.
  2. MALÁSKA, Jan, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ludmila MALÁSKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prokalcitonin v intenzivní péči v hematoonkologii – naše zkušenosti. In XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005. 2005.

  2004

  1. MALÁSKA, Jan, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana VRÁNOVÁ a Jiří MAYER. Idiopatický hypereozinofilní syndrom a léčba imatinib mesylátem – přehled a naše zkušenosti. In XVIII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 2004.
  2. MALÁSKA, Jan, Zuzana KUNICKÁ, Marek BORSKÝ, Marie SKLENIČKOVÁ, Marcela NOVOTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Jiří FAJKUS. Telomerase as a diagnostic and predictive marker in colorectal carcinoma. Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2004, roč. 51, č. 2, s. 90-96. ISSN 0028-2685.
  3. MALÁSKA, Jan, Zuzana KUNICKÁ, M. BORSKÝ, Marie SKLENIČKOVÁ, M. NOVOTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Telomerase as a diagnostic and predictive marker in colorectal carcinoma. Neoplasma. 2004, roč. 51, č. 2, s. 90-96.

  2003

  1. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Ludmila LAUEROVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Marcela VAGUNDOVÁ, Jan MALÁSKA, Radka OBERMANNOVÁ a Jan KOVAŘÍK. Telomerase activity in breast cancer tissue and circulating. In J.Tumor Marker Oncology 18, 2003. 2003. s. 202-203.

  2002

  1. SOBODA, Mirek, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Oldřich COUFAL, Jan MALÁSKA a Olga DOMANSKÁ. Semikvantitativní stanovení mRNA pro thymidylát syntázu a dihydropyrimidin dehydrogenázu u kolorektálních karcinomů: metodické aspekty a význam vnitronádorové variability pro určení rezistence na fluoropyramidinová. Klinická onkologie. 2002, roč. 50, č. 2, s. 72-75. ISSN 0862-495X.
  2. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Miroslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Marcela VAGUNDOVÁ, Jan MALÁSKA, Radka OBERMANNOVÁ, Ludmila LAUEROVÁ a J KOVAŘÍK. Telomerase activity in breast tumor tissues and its possible use for detection of circulating carcinoma cells. Biomarkers and Environment. 2002, roč. 5, 3/4, s. 98-98. ISSN 1211-8869.
  3. FAJKUS, Jiří, Marta ŠIMÍČKOVÁ a Jan MALÁSKA. Tiptoeing to chromosome tips: facts, promises and perils of today's human telomere biology. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. London: ROYAL SOC LONDON, 2002, roč. 357, April, s. 545-562. ISSN 0962-8436.

  2001

  1. MALÁSKA, Jan, Anežka FIŠEROVÁ, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Romana MUSILOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří FAJKUS. HODNOCENÍ TELOMERÁZOVÉ AKTIVITY A DÉLKY TELOMER U MNOHOČETNÉHO MYELOMU. In XV.OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 173.
  2. TOMÁŠEK, Jiří, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Jana MARKOVÁ, Jan MALÁSKA, Věra TOBOLÍKOVÁ a Štěpán TUČEK. Chronoterapie kombinací cisplatina (5-fluorouracil) leukovorin u metastatického kolorektálního karcinomu, vlastní zkušenosti. In 25. Brněnské onkologické dny a 15. konference SZP s tématikou Medicína založená na důkazech. Ošetřovatelská péče založená na potřebách onkologicky nemocných. Brno, 30.5.-1.6.2001. 2001.
  3. SKLENIČKOVÁ, Marie, Kateřina KREJČÍ, Jan MALÁSKA a Jiří FAJKUS. In Situ Analysis of Telomeres in Haematological Malignancies. In European Journal of Human Genetics. Vienna: nature publishing group, 2001. s. 135-136.
  4. MALÁSKA, Jan, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Miroslav SVOBODA, Oldřich COUFAL a Olga DOMANSKÁ. Nová cesta v onkologické léčbě? Biomarkery metabolismu fluoropyrimidinů - genetický podklad a klinické aplikace Onkologie založená na průkaznosti. In 25. Brněnské onkologické dny a 15. konference SZP s tématikou Medicína založená na důkazech. Ošetřovatelská péče založená na potřebách onkologicky nemocných. Brno, 30.5.-1.6.2001. 2001.
  5. KISS, Igor, Jan MALÁSKA, Rostislav VYZULA, Oldřich COUFAL, Ilona KOCÁKOVÁ, Miroslav SVOBODA a Marian HAJDÚCH. Prediktory léčebné odpovědi u nádorů trávicího traktu. Zdrav. Nov. ČR, Příl. Lék. Listy. 2001, roč. 50, č. 46, s. 20-22. ISSN 0044-1996.
  6. KISS, Igor, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Jiří TOMÁŠEK, Jan MALÁSKA, Oldřich COUFAL a Ilona KOCÁKOVÁ. Testování chemorezistence a chemosenzitivity in vitro v klinické onkologii. Vnitřní lékařství. Praha: Vnitřní lékařství, 2001, roč. 47, č. 9, s. 621-626. ISSN 0042-773X.

  2000

  1. MALÁSKA, Jan, Marie SKLENIČKOVÁ, Kateřina KREJČÍ, Lenka FAJKUSOVÁ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ a Jiří FAJKUS. Telomerase Activity and Expresion and Telomere Analysis in Situ in the Course of Treatment of Childhood Leukemias. Blood Cells, Molecules and Diseases. Orlando, Florida: Academic Press, 2000, roč. 26, č. 5, s. 534-539. ISSN 1079-9796.
  2. MALÁSKA, Jan, Jiří FAJKUS, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Lenka FAJKUSOVÁ, Rostislav VYZULA, Kateřina KREJČÍ a Marie SKLENIČKOVÁ. Telomerase activity and expression in the course of treatment of acute childhood leukemias. In Miami Nature Biotechnology Short Reporřts, Volume 11m, Advances in Gene Technology: DNA, RNA and CANCER. 2000. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 29a, 1 s. ISSN 1087-0156.
  3. MALÁSKA, Jan, Marie SKLENIČKOVÁ, Kateřina KREJČÍ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Jiří FAJKUS. Telomerase Activity,Expression and Telomere in situ Analysis in the Course of Treatment of Childhood Leukemias. J.Biomol. Struct. Dyn. USA: Adenine press, 2000, roč. 17, č. 6, s. 1152-1153. ISSN 0739-1102.
  4. COUFAL, Oldřich, Jan ŽALOUDÍK, Jan MALÁSKA a Rostislav VYZULA. Tymidylát syntáza a její význam v prediktivní onkologii. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno,s.r.o., 2000, roč. 13, č. 4, s. 116-121. ISSN 0862-495X.

  1999

  1. VYZULA, Rostislav a Jan MALÁSKA. Cirkadiánní rytmy leukocytů a chronomodulační účinek růstového faktoru G-CSF. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 1, s. 3-6. ISSN 0862-495X.
  2. ONDROVÁ, Lenka a Jan MALÁSKA. Infekční komplikace v souvislosti s chemoterapií hematologických malignit u dětí a jejich závislost na CVK a jiných okolnostech. Scirpta Medica. LF MU Brno, 1999, roč. 72, 2/3, s. 125. ISSN 1211-3395.
  3. MALÁSKA, Jan, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jiří FAJKUS. Sledování aktivity telomerázy v průběhu léčby dětských leukémií. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Fakultní nemocnice Olomouc, 1999. s. 152.
  4. MALÁSKA, Jan a Marie SKLENIČKOVÁ. Telomeráza - aktivita a diagnostické použití u leukémií a solidních tumorů. In Abstrakta 43. Studentské vědecké konference. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 1999. s. 16-17.
  5. FAJKUS, Jiří, Jan MALÁSKA, Marie SKLENIČKOVÁ, Rostislav VYZULA, Milan BAJER, Ivo HANKE a Lenka FAJKUSOVÁ. Using detection of telomerase activityand expression in oncology diagnostics. In The Wilhelm Bernhard's workshop 16th Internatonal Workshop on Cell Nucleus. Inst. of exp. medicine. Praha: Inst. of exp. medicine, 1999. s. 27.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 04:11