Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomáš VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19-prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomised controlled trial (REMED trial): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. CONTEMPORARY CLINICAL TRIALS. New York: Elsevier Science, 2021, roč. 22, č. 1, s. 1-4. ISSN 1551-7144. doi:10.1186/s13063-021-05116-9.
 2. PROKOPOVÁ, Tereza, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Jan DVOŘÁČEK, Roman GÁL a Jan MALÁSKA. Zhodnocení implementace simulační výuky do specializačního vzdělávání lékařů před absolvováním základního kmene. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2021, roč. 32, č. 2, s. 74-81. ISSN 1214-2158.
 3. 2020

 4. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Jan STAŠEK a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. 709 s. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 5. MALÁSKA, Jan. Neuromuskulární poruchy na ICU. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 553-579. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 6. MALÁSKA, Jan. Paliativní péče, rozhodování v závěru života a umírání na ICU. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 286-314. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 7. MALÁSKA, Jan. Přístup a denní zhodnocení pacienta, skórovací systémy a obecná podpůrná terapie na ICU. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 71-91. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 8. MALÁSKA, Jan. Sepse, septický šok. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 451-468. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 9. MALÁSKA, Jan. Úvod do intenzivní péče, organizace a struktura ICU, vzdělávání, komunikace a týmová práce. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 21-41. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 10. MALÁSKA, Jan. Vyhledávání pacientů v riziku, kritéria a hlavní zásady příjmu na ICU, transport a předávání pacienta. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 42-70. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 11. MALÁSKA, Jan. Zajišťování dýchacích cest na ICU. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 92-126. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 12. MALÁSKA, Jan. Život ohrožující stavy peripartálně. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 634-654. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 13. 2017

 14. PAŘENICA, Jiří, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MALÁSKA, Alexandre MEBAZAA, Jana GOTTWALDOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Jiří LITZMAN, Milan DASTYCH, Josef TOMANDL, Jindřich ŠPINAR, Ludmila DOSTÁLOVÁ, Petr LOKAJ, Marie TOMANDLOVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Matthieu LEGRAND. Infectious complications and immune/inflammatory response in cardiogenic shock patients: A prospective observational study. Shock. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 47, č. 2, s. 165-174. ISSN 1073-2322. doi:10.1097/SHK.0000000000000756.
 15. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Andrej MRLIAN, Petr SUK a Jan MALÁSKA. Ischemic stroke in paediatrics - narrative review of the literature and two cases. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2017, roč. 161, č. 1, s. 24-30. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.053.
 16. 2016

 17. HERKEL, Tomas, Radovan UVIZL, Lenka DOUBRAVSKA, Milan ADAMUS, Tomas GABRHELIK, Miroslava HTOUTOU SEDLAKOVA, Milan KOLAR, Vojtech HANULIK, Vendula PUDOVA, Katerina LANGOVA, Roman ZAZULA, Tomas REZAC, Michal MORAVEC, Pavel CERMAK, Pavel SEVCIK, Jan STAŠEK, Jan MALÁSKA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zdenek TUREK, Vladimir CERNY a Pavla PATEROVA. Epidemiology of hospital-acquired pneumonia: Results of a Central European multicenter, prospective, observational study compared with data from the European region. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 3, s. 448-455. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.014.
 18. UVIZL, Radovan, Milan ADAMUS, Vladimir CERNY, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Vladimír ŠRÁMEK, Martin MATEJOVIC, Petr ŠTOURAČ, Roman KULA, Jan MALÁSKA a Pavel SEVCIK. Patient survival, predictive factors and disease course of severe sepsis in Czech intensive care units: a multicentre, retrospective, observational study. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 2, s. 287-297. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.052.
 19. 2015

 20. HTOUTOU SEDLÁKOVÁ, M., V. PUDOVÁ, M. KOLÁŘ, V. HANULÍK, R. UVÍZL, T. HERKEL, T. GABRHELÍK, M. ADAMUS, P. ČERMÁK, R. ZAZULA, T. ŘEZÁČ, P. ŠŤASTNÝ, A. RÁRA, P. PATEROVÁ, Z. TUREK, A. ŠEVČÍKOVÁ, M. HANSLIÁNOVÁ, Jan STAŠEK, Jan MALÁSKA a Pavel ŠEVČÍK. Bakteriální původci nozokomiálních pneumonií - multicentrická studie v České republice. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2015, roč. 21, č. 1, s. 10-14. ISSN 1211-264X.
 21. PRŮCHA, Miroslav, Jan MALÁSKA a Roman ZAZULA. Patogeneze sepse. In Miroslav Průcha, Michal Fedora, Eva Kieslichová, Vladimír Šrámek. Sepse. Praha: Maxdorf, 2015. s. 25-49. Jessenius. ISBN 978-80-7345-448-7.
 22. 2014

 23. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Jaroslav MICHÁLEK, Zuzana VESELKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 114-122. ISSN 0042-773X.
 24. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK a Milan KRATOCHVÍL. Syndrom akutní dechové tísně. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 381-388. ISBN 978-80-7492-066-0.
 25. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL a Vladimír ČERNÝ. Syndrom multiorgánové dysfunkce. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 259-265. ISBN 978-80-7492-066-0.
 26. 2013

 27. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Ivo KŘIKAVA, Martin KOMENDA, Roman ŠTOUDEK, Olga SMÉKALOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Richard HŮLEK, Jan MALÁSKA, Radim ŠUSTR, Ivo ŠNÁBL, Ladislav DUŠEK a Roman GÁL. AKUTNE.CZ algorithms and SEPSIS-Q scenarios as interactive tools for problem based learning sessions in medical education. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2013, roč. 1, č. 2, s. 61-73. ISSN 1805-9163.
 28. SCHWARZ, Daniel, Milan ADAMUS, Vladimír ČERNÝ, Ladislav DUŠEK, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Pavel ŠEVČÍK, Vladimír ŠRÁMEK a Martin SLEZÁK. EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 4, s. 240-249. ISSN 1214-2158.
 29. 2012

 30. SCHWARZ, Daniel, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ŠTOURAČ, Hana HARAZIM, Jan MALÁSKA, Pavel ŠEVČÍK a Ladislav DUŠEK. Advanced clinical case player for data-driven education based on real severe sepsis cases. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav. MEFANET Report 05. Brno: Facta medica, s.r.o., 2012. s. 72-78. ISBN 978-80-904731-3-3.
 31. HELÁNOVÁ, Kateřina, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Simona LITTNEROVÁ, I. KLABENEŠOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Olga GIMUNOVÁ, Jan MALÁSKA a Jindřich ŠPINAR. Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 266-272. ISSN 0042-773X.
 32. MALÁSKA, Jan. První rok EPOSS – jaké máme výsledky? In 14. postgraduální kurz Sepse a MODS. 2012.
 33. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Jolana LIPKOVÁ, Milan DASTYCH, Kateřina HELÁNOVÁ, Jiří LITZMAN, Josef TOMANDL, Simona LITTNEROVÁ, Jana ŠEVČÍKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Jindřich ŠPINAR a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Soluble ST2 levels in patients with cardiogenic and septic shock are not predictors of mortality. EXPERIMENTAL & CLINICAL CARDIOLOGY. Kanada: Pulsus Group Inc, 2012, roč. 17, č. 4, s. 205-209. ISSN 1205-6626.
 34. 2011

 35. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 310-311. ISSN 1212-7299.
 36. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel KOBZÍK. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse: kazuistika. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 37. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 38. 2010

 39. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis - Predicting and modelling the course of illnes. In International Journal of Infectious Diseases 14 (Suppl. 1), E367. 2010. ISSN 1201-9712.
 40. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel ŠEVČÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Cytokine response in severe sepsis - predicting the course of illness in adult and paediatric patients. In Faist, E. Proceedings of the 8th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis, Selected Papers. Philadelphia: Thomson Reuters, 2010. s. 33-37. ISBN 978-88-6521-024-6.
 41. MALÁSKA, Jan, M KRATOCHVÍL, M KÝR, P JABANDŽIEV, F OTEVŘEL, K MURINOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, J MICHÁLE a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis: predicting and modeling the corse of illness. London: BioMed Central Ltd, Spojené království., 2010. s. 14-21. ISSN 1364-8535.
 42. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis: predicting and modeling the course of illness. In Critical Care 14, Suppl 1, P37. 2010. ISSN 1364-8535. doi:10.1186/cc8269.
 43. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV, Filip OTEVŘEL, Katarína MURIOVÁ, Michal FEDORA, Vladimír ŠRÁMEK, Jaroslav MICHÁLEK a Pavel ŠEVČÍK. Cytokine response in severe sepsis: predicting and modelling the course of illnes. In Inflammation Research 59 (Suppl 1), S123 - 8th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis. 2010. ISSN 1023-3830.
 44. MALÁSKA, Jan a Milan KRATOCHVÍL. Multiorgánové selhání v sepsi. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2010, roč. 12, č. 9, s. 1024-1030. ISSN 1212-4184.
 45. MALÁSKA, Jan, Martin SLEZÁK, Katarína MURIOVÁ, Jan STAŠEK a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi - diagnostika a terapie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 226-232. ISSN 0042-773X.
 46. MURIOVÁ, Katarína, Jan MALÁSKA, Filip OTEVŘEL, Martin SLEZÁK, Milan KRATOCHVÍL a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi - charakteristika a patogenetické mechanizmy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 220-225. ISSN 0042-773X.
 47. MALÁSKA, Jan. Nové poznatky v patofyzioologii ARDS. In 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. 2010. 2 s.
 48. 2009

 49. MALÁSKA, Jan. Co má být ionotropikem první volby u kriticky nemocných? In III. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny. 2009.
 50. CVACHOVEC, Karel, Vladimír ČERNÝ, Ondřej DOSTÁL, Leoš HEGER, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Daniel NALOS, Ivan NOVÁK, Renata PAŘÍZKOVÁ, Jan PAYNE, Ludmila ROŽNOVSKÁ, Kateřina RUSÍNOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jiří ŠIMEK, Peter TAVEL, Marek VÁCHA, Vladimír KOBLÍŽEK a Petra PÁTKOVÁ. Consensus on providing palliative treatment to patients with incurable organ failure. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 9, s. 846-849. ISSN 0042-773X.
 51. CVACHOVEC, Karel, Vladimír ČERNÝ, Ondřej DOSTÁL, Leoš HEGER, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Ivan NOVÁK, Renata PAŘÍZKOVÁ, Daniel NALOS, Jan PAYNE, Ludmila ROŽNOVSKÁ, Kateřina RUSÍNOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jiří ŠIMEK a Peter TAVEL. Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním. Urgentní medicína : časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: Mediprax CB, 2009, roč. 12, č. 2, s. 38-41. ISSN 1212-1924.
 52. ČERNÝ, Vladimír, Karel CVACHOVEC, Renata PAŘÍZKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Ludmila ROŽNOVSKÁ, Jiří ŠIMEK, Ondřej DOSTÁL, Leoš HEGER, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Daniel NALOS, Ivan NOVÁK, Jan PAYNE, Kateřina RUSÍNOVÁ, Peter TAVEL a Marek VÁCHA. Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, roč. 20, č. 4, s. 218-221. ISSN 1214-2158.
 53. MALÁSKA, Jan. Myokardiální deprese v sepsi. In Regionální symposium o sepsi. 2009.
 54. MALÁSKA, Jan. Myokardiální dysfunkce v septických stavech. In Moderní trendy v intervenční kardiologii 2009. 2009.
 55. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jan MALÁSKA, P. KHULOVÁ a S. KHULOVÁ. Prognostické parametry ŽOK u traumatizovaných - validace TASH skore. In 6. Křivánkovy dny: Perioperační péče - Sborník příspěvků. 2009. s. 84-85. ISBN 978-80-86417-07-3.
 56. 2008

 57. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Markéta HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Jan MALÁSKA a Ivan ČUNDRLE. Colistin - znovuobjevený "killer" gram negativních infekcí. In 10. PG kurz Sepse a MODS - Sborník přednášek. 2008. 1 s. ISBN 978-80-254-2769-9.
 58. MALÁSKA, Jan, Filip OTEVŘEL, Marek OTEVŘEL, Jan MAŇOUŠEK, Katarína MURIOVÁ, Pavol ŠÚST, Jaroslav MICHÁLEK, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. vyd. Neuveden: Galén, 2008. s. 138-142. ISBN 978-80-7262-589-5.
 59. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan MALÁSKA, Lukáš BREYER a Vladimír ZEMÁNEK. Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2008, roč. 19, č. 6, s. 308-313. ISSN 1214-2158.
 60. MALÁSKA, Jan. Septická kardiomyopatie. In 10. PG kurz Sepse a MODS. 2008.
 61. 2007

 62. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 63. MALÁSKA, Jan a Pavel ŠEVČÍK. Paliativní péče v intenzivní medicíně. In Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 279-286. ISBN 978-80-7262-505-5.
 64. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA a Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 128. ISBN 978-80-7262-510-9.
 65. 2006

 66. NAVRÁTIL, Milan, Jan MALÁSKA, Zdeněk KOŘÍSTEK a Miroslav TOMIŠKA. Využití kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH) na hematoonkologické jednotce intenzivní péče – zkušenosti jednoho centra. In XX..Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 2006.
 67. 2005

 68. SVOBODA, Marek, Silvie BLAŽKOVÁ, Jan MALÁSKA, Katarína PETRÁKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radka OBERMANNOVÁ a Rostislav VYZULA. Diagnosticko-terapeutické rozpaky u adenokarcinomu žaludku, anebo neobyčejná prezentace obyčejné choroby. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005. s. 122. ISBN 80-86793-05-2.
 69. MALÁSKA, Jan, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ludmila MALÁSKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prokalcitonin v intenzivní péči v hematoonkologii – naše zkušenosti. In XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005. 2005.
 70. 2004

 71. MALÁSKA, Jan, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana VRÁNOVÁ a Jiří MAYER. Idiopatický hypereozinofilní syndrom a léčba imatinib mesylátem – přehled a naše zkušenosti. In XVIII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 2004.
 72. MALÁSKA, Jan, Zuzana KUNICKÁ, Marek BORSKÝ, Marie SKLENIČKOVÁ, Marcela NOVOTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Jiří FAJKUS. Telomerase as a diagnostic and predictive marker in colorectal carcinoma. Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2004, roč. 51, č. 2, s. 90-96. ISSN 0028-2685.
 73. MALÁSKA, Jan, Zuzana KUNICKÁ, M. BORSKÝ, Marie SKLENIČKOVÁ, M. NOVOTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Telomerase as a diagnostic and predictive marker in colorectal carcinoma. Neoplasma. 2004, roč. 51, č. 2, s. 90-96.
 74. 2003

 75. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Ludmila LAUEROVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Marcela VAGUNDOVÁ, Jan MALÁSKA, Radka OBERMANNOVÁ a Jan KOVAŘÍK. Telomerase activity in breast cancer tissue and circulating. In J.Tumor Marker Oncology 18, 2003. 2003. s. 202-203.
 76. 2002

 77. SOBODA, Mirek, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Oldřich COUFAL, Jan MALÁSKA a Olga DOMANSKÁ. Semikvantitativní stanovení mRNA pro thymidylát syntázu a dihydropyrimidin dehydrogenázu u kolorektálních karcinomů: metodické aspekty a význam vnitronádorové variability pro určení rezistence na fluoropyramidinová. Klinická onkologie. 2002, roč. 50, č. 2, s. 72-75. ISSN 0862-495X.
 78. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Miroslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Marcela VAGUNDOVÁ, Jan MALÁSKA, Radka OBERMANNOVÁ, Ludmila LAUEROVÁ a J KOVAŘÍK. Telomerase activity in breast tumor tissues and its possible use for detection of circulating carcinoma cells. Biomarkers and Environment. 2002, roč. 5, 3/4, s. 98-98. ISSN 1211-8869.
 79. FAJKUS, Jiří, Marta ŠIMÍČKOVÁ a Jan MALÁSKA. Tiptoeing to chromosome tips: facts, promises and perils of today's human telomere biology. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. London: ROYAL SOC LONDON, 2002, roč. 357, April, s. 545-562. ISSN 0962-8436.
 80. 2001

 81. MALÁSKA, Jan, Anežka FIŠEROVÁ, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Romana MUSILOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří FAJKUS. HODNOCENÍ TELOMERÁZOVÉ AKTIVITY A DÉLKY TELOMER U MNOHOČETNÉHO MYELOMU. In XV.OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 173.
 82. TOMÁŠEK, Jiří, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Jana MARKOVÁ, Jan MALÁSKA, Věra TOBOLÍKOVÁ a Štěpán TUČEK. Chronoterapie kombinací cisplatina (5-fluorouracil) leukovorin u metastatického kolorektálního karcinomu, vlastní zkušenosti. In 25. Brněnské onkologické dny a 15. konference SZP s tématikou Medicína založená na důkazech. Ošetřovatelská péče založená na potřebách onkologicky nemocných. Brno, 30.5.-1.6.2001. 2001.
 83. SKLENIČKOVÁ, Marie, Kateřina KREJČÍ, Jan MALÁSKA a Jiří FAJKUS. In Situ Analysis of Telomeres in Haematological Malignancies. In European Journal of Human Genetics. Vienna: nature publishing group, 2001. s. 135-136.
 84. MALÁSKA, Jan, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Miroslav SVOBODA, Oldřich COUFAL a Olga DOMANSKÁ. Nová cesta v onkologické léčbě? Biomarkery metabolismu fluoropyrimidinů - genetický podklad a klinické aplikace Onkologie založená na průkaznosti. In 25. Brněnské onkologické dny a 15. konference SZP s tématikou Medicína založená na důkazech. Ošetřovatelská péče založená na potřebách onkologicky nemocných. Brno, 30.5.-1.6.2001. 2001.
 85. KISS, Igor, Jan MALÁSKA, Rostislav VYZULA, Oldřich COUFAL, Ilona KOCÁKOVÁ, Miroslav SVOBODA a Marian HAJDÚCH. Prediktory léčebné odpovědi u nádorů trávicího traktu. Zdrav. Nov. ČR, Příl. Lék. Listy. 2001, roč. 50, č. 46, s. 20-22. ISSN 0044-1996.
 86. KISS, Igor, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Jiří TOMÁŠEK, Jan MALÁSKA, Oldřich COUFAL a Ilona KOCÁKOVÁ. Testování chemorezistence a chemosenzitivity in vitro v klinické onkologii. Vnitřní lékařství. Praha: Vnitřní lékařství, 2001, roč. 47, č. 9, s. 621-626. ISSN 0042-773X.
 87. 2000

 88. MALÁSKA, Jan, Marie SKLENIČKOVÁ, Kateřina KREJČÍ, Lenka FAJKUSOVÁ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ a Jiří FAJKUS. Telomerase Activity and Expresion and Telomere Analysis in Situ in the Course of Treatment of Childhood Leukemias. Blood Cells, Molecules and Diseases. Orlando, Florida: Academic Press, 2000, roč. 26, č. 5, s. 534-539. ISSN 1079-9796.
 89. MALÁSKA, Jan, Jiří FAJKUS, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Lenka FAJKUSOVÁ, Rostislav VYZULA, Kateřina KREJČÍ a Marie SKLENIČKOVÁ. Telomerase activity and expression in the course of treatment of acute childhood leukemias. In Miami Nature Biotechnology Short Reporřts, Volume 11m, Advances in Gene Technology: DNA, RNA and CANCER. 2000. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 29a, 1 s. ISSN 1087-0156.
 90. MALÁSKA, Jan, Marie SKLENIČKOVÁ, Kateřina KREJČÍ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Jiří FAJKUS. Telomerase Activity,Expression and Telomere in situ Analysis in the Course of Treatment of Childhood Leukemias. J.Biomol. Struct. Dyn. USA: Adenine press, 2000, roč. 17, č. 6, s. 1152-1153. ISSN 0739-1102.
 91. COUFAL, Oldřich, Jan ŽALOUDÍK, Jan MALÁSKA a Rostislav VYZULA. Tymidylát syntáza a její význam v prediktivní onkologii. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno,s.r.o., 2000, roč. 13, č. 4, s. 116-121. ISSN 0862-495X.
 92. 1999

 93. VYZULA, Rostislav a Jan MALÁSKA. Cirkadiánní rytmy leukocytů a chronomodulační účinek růstového faktoru G-CSF. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 1, s. 3-6. ISSN 0862-495X.
 94. ONDROVÁ, Lenka a Jan MALÁSKA. Infekční komplikace v souvislosti s chemoterapií hematologických malignit u dětí a jejich závislost na CVK a jiných okolnostech. Scirpta Medica. LF MU Brno, 1999, roč. 72, 2/3, s. 125. ISSN 1211-3395.
 95. MALÁSKA, Jan, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jiří FAJKUS. Sledování aktivity telomerázy v průběhu léčby dětských leukémií. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Fakultní nemocnice Olomouc, 1999. s. 152.
 96. MALÁSKA, Jan a Marie SKLENIČKOVÁ. Telomeráza - aktivita a diagnostické použití u leukémií a solidních tumorů. In Abstrakta 43. Studentské vědecké konference. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 1999. s. 16-17.
 97. FAJKUS, Jiří, Jan MALÁSKA, Marie SKLENIČKOVÁ, Rostislav VYZULA, Milan BAJER, Ivo HANKE a Lenka FAJKUSOVÁ. Using detection of telomerase activityand expression in oncology diagnostics. In The Wilhelm Bernhard's workshop 16th Internatonal Workshop on Cell Nucleus. Inst. of exp. medicine. Praha: Inst. of exp. medicine, 1999. s. 27.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 00:55