Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. MAREŠ, Jan a Aleš NEUSAR. European Psychology Learning and Teaching Network. In Konference ČASP 2014: Quo vadis, psychologie? Aktuální trendy v psychologii. 2014.
 2. 2013

 3. MENOLD, Natalja, Lars KACZMIREK, Timo LENZNER a Aleš NEUSAR. How do respondents attend to verbal labels in rating scales? Field Methods. Sage, 2013, in print. ISSN 1525-822X.
 4. 2012

 5. JEŽEK, Stanislav, Aleš NEUSAR a Jan MAREŠ. Employability of psychology graduates with a post-Bologna Bachelor’s or Master’s Degree. York: Department of Psychology, University of York, 2012. 68 s.
 6. JEŽEK, Stanislav, Jan MAREŠ a Aleš NEUSAR. Europlat Employability Survey: Core findings and implications. In European Psychology Learning and Teaching Conference (Europlat) in Vilnius. 2012.
 7. MAREŠ, Jan a Aleš NEUSAR. EUROPLAT: nová akademická síť pro podporu výuky psychologie v Evropě. In Jan Mareš. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2012. s. 5-7. ISBN 978-80-210-5975-7.
 8. 2011

 9. MACEK, Petr, Ondřej BOUŠA, Jan VANČURA, Michaela SOKOLIOVÁ a Aleš NEUSAR. Development of Self. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011. s. 17 - 32. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4.
 10. NEUSAR, Aleš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Employability of European Psychology Graduates in Post Bologna Education. In The 12th European Congress of Psychology ISTANBUL 2011 - 04-08 July. 2011.
 11. NEUSAR, Aleš. Jak přicházíme na dataci veřejných a osobních událostí: přesnost našich odhadů. In Kognitivní škola. Ročník 2011. 2011.
 12. NEUSAR, Aleš. Kdy se to jenom stalo? (Ne)dokonalost paměti na osobní a veřejné události. 1. vyd. Brno: MSD, 2011. 214 s. ISBN 978-80-7392-155-2.
 13. NEUSAR, Aleš, Jana HOFERKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Přesnost datace mediálně známých veřejných událostí. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2011, roč. 5/2011, č. 2, s. 120-151, 31 s. ISSN 1801-9978.
 14. 2010

 15. NEUSAR, Aleš. Báseň ve výzkumu. In Umění ve vědě a věda v umění. Metodologické imaginace. Miovský Michal, Čermák Ivo, Chrz Vladimír (Eds.). Praha: Grada, 2010. s. 54-69. Psyché. ISBN 978-80-247-1707-4.
 16. NEUSAR, Aleš, Douglas A. BERNSTEIN a William BUSKIST. Experience and preparation of beginning university teachers in Europe. 2010.
 17. KONEČNÁ, Věra, Aleš NEUSAR, Michaela SOKOLIOVÁ a Petr MACEK. Možnosti zkoumání formování identity v adolescenci: česká adaptace metody GIDS. Československá psychologie. Psychologický ústav Akademie věd, 2010, roč. 54, č. 4, s. 391-406. ISSN 0009-062X.
 18. NEUSAR, Aleš. Preparation for teaching psychology: The experience of beginning university teachers in Europe. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 363-370. ISBN 978-80-210-5259-8.
 19. MAREŠ, Jiří a Aleš NEUSAR. Silent Voices: Children's Quality of Life Concepts. STUDIA PSYCHOLOGICA. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 52, č. 2, s. 81-100. ISSN 0039-3320.
 20. NEUSAR, Aleš. Teaching of psychology: experience and preparation of beginning teachers at (pre)university level. In Teaching Psychology in Europe Beyond University: Sharing Good Practice - Learn From Experts! (International Conference, Bratislava, Slovakia, 15-17. April 2010). 2010. ISBN 978-80-223-2805-0.
 21. NEUSAR, Aleš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Teaching psychology in the Czech Republic. In The fifth biennial Psychology Learning and Teaching Conference - PLAT2010; Edinburgh Napier University. 2010.
 22. 2009

 23. KONEČNÁ, Věra, Petr MACEK, Aleš NEUSAR a Michaela SOKOLIOVÁ. Adolescent identity formation : 17-year old Czech adolescents developing their identity. In 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway, 7-10. July 2009. 2009.
 24. NEUSAR, Aleš. Jaké zdroje informací používáme při usuzování o příčinách vlastního chování. E-psychologie. 2009, roč. 3. ročník, č. 2, s. 22-39, 17 s. ISSN 1802-8853.
 25. NEUSAR, Aleš. O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII M. Šucha, M. Charvát, V. Řehan (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 27-35. ISBN 978-80-244-2374-6.
 26. NEUSAR, Aleš a David ŠMAHEL. Online Friendships: Developmental Comparative Study. In XIV European Conference on Developmental Psychology. 2009.
 27. NEUSAR, Aleš. Příprava a podpora začínajících univerzitních učitelů na výuku psychologie v Evropě. In 27. psychologické dny (Bratislava). 2009.
 28. NEUSAR, Aleš a Douglas A. BERNSTEIN. Psychology teaching preparation and experience in Europe. In (11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway, 7-10. July 2009). 2009. ISBN 978-80-223-2805-0.
 29. NEUSAR, Aleš. Represenative of EUROPLAT in the Czech Republic (years 2009-2012). EUROPLAT, 2009.
 30. NEUSAR, Aleš. Rodina po cévní mozkové příhodě. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2009, roč. 15. ročník, č. 4, s. 40-44. ISSN 1212-9607.
 31. NEUSAR, Věra a Aleš NEUSAR. Rozhovor s dítětem jako svědkem: zaměřeno na sexuálně zneužívané dítě od 3 - 12 let. In Psychologie v bezpečnostních sborech. Praha: Oddělení psychologie OPE MVČR & Nakladatelství Themis, 2009. s. 57-72, 15 s. Psychologie v bezpečnostních sborech. ISBN 978-80-7312060-3.
 32. NEUSAR, Aleš. Vliv formulace otázek a kontextu na odpovědi pohledem kognitivní teorie procesu odpovídání. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIIII. Olomouc. (konference). 2009.
 33. NEUSAR, Aleš a Eleonora SMÉKALOVÁ. Zdravotní postižení. In Psychologická encyklopedie (B. Baštecká - ed.). Praha: Portál, 2009. s. 446 - 450. Aplikovaná psychologie. ISBN 978-80-7367-470-0.
 34. 2008

 35. NEUSAR, Aleš. Dobře se ptát a rozumět odpovědím: nahlédnutí do umění a vědy o otázkách a odpovědích. In Popularizační přednáška pro studenty středních škol. V rámci Projektu „Partnerství ve vzdělání“ mezi středními školami a MU. 2008.
 36. NEUSAR, Aleš a Jiří MAREŠ. Kvalita života u dětí 10-15 let: jak ji vidí samotné děti. 2008.
 37. 2007

 38. NEUSAR, Aleš. Báseň jako výsledek zpracování výzkumu. In Hana Gajdošíková (Ed.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Praha: Univerzita Karlova v Praze/Sdružení SCAN, 2007. s. 72-76. ISBN 80-86620-14-X.
 39. NEUSAR, Aleš. Komunitní kruh. In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007. s. -, -.
 40. NEUSAR, Aleš a Jiří MAREŠ. Kvalita života z pohledu dětí ze základních škol ve věku 8-15 let. In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007. s. 139-158, 19 s. II. ISBN 9788073920081.
 41. NEUSAR, Aleš. Pár poznámek k těžkým (krizovým) situacím ve škole a co můžeme dělat [. In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007. s. -, -.
 42. NEUSAR, Aleš. Pár slov o zátěži ve škole. In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007. s. -, -.
 43. NEUSAR, Aleš a Jiří MAREŠ. Pojetí kvality života u dětí ve věku 8-11 let. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI. Olomouc. (konference). 2007.
 44. NEUSAR, Aleš. Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007. -. ISBN 80-7326-120-0.
 45. NEUSAR, Aleš. Stanovení pravidel soužití ve škole. In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007. s. -, -.
 46. NEUSAR, Aleš. Špatný, normální a výborný život z pohledu dětí ve věku 8-11 let. In Vladimír Řehan, Matúš Šucha (Ed.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI "Vybrané aspekty teorie a praxe" Acta Universitasis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica Psychologica 37 - Supplementum. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 171-178. ISBN 978-80-244-1813-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 20:32