Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ŠTĚRBA, Radim, Kateřina TRIPALOVÁ, Alena RESL a Jan TYL. DigiHavel. Objevování demokracie. Online. 1. vyd. Praha, 2022, 25 s.
  2. ŠTĚRBA, Radim. Jak učíme učitele, využití konceptu odpovědného občanství. 2022.
  3. ŠTĚRBA, Radim, Ondřej KADLEC, Kateřina TRIPALOVÁ a Slavomír LESŇÁK. "Místa s morální pamětí na příkladu holocaustu a antisemitismu, využití metody Iwalk". 2022.
  4. ŠTĚRBA, Radim. Odpovědné a aktivní občanství v rámci reformy vzdělávání. In Prezentace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II. 2022.

  2021

  1. ŠTĚRBA, Radim, Ondřej KADLEC a Kateřina SEMOTAMOVÁ. Demokracie a demokratický systém v občanském vzdělávání. 2021.
  2. ŠTĚRBA, Radim, Ondřej KADLEC a Kateřina SEMOTAMOVÁ. Finanční gramotnost ve výuce občanské výchovy, sexuální násilí jako téma občanské výchovy. 2021.
  3. ŠTĚRBA, Radim a Kateřina SEMOTAMOVÁ. Jak se učí občanka v Rakousku - inspirace pro české školy? In Letní škola Občankářů. 2021.
  4. ŠTĚRBA, Radim. Občanské vzdělávání v ČR ve světle Strategie vzdělávací politiky 2030+. In VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST. 2021.
  5. ŠTĚRBA, Radim. Pomníky a památníky ve vztahu k regionální identitě a odpovědnému občanství. In Pomníky a památníky 20. století v kontextu občanského vzdělávání a historických reminescencí. 2021.
  6. ŠTĚRBA, Radim, Ondřej KADLEC a Kateřina SEMOTAMOVÁ. Právní tematika ve výuce občanské výchovy. 2021.
  7. ŠTĚRBA, Radim, Kateřina SEMOTAMOVÁ, Alena RESL, Tereza BARTONÍČKOVÁ, Šimon ZAJÍČEK, Josef DAŠEK, Michal BLÁHA a David RAKUŠAN. Výchova k občanství – Digitální svět. 1. vyd. Praha: CEVRO, z.s., 2021. ISBN 978-80-86816-44-9.

  2020

  1. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
  2. ŠTĚRBA, Radim. Stroje versus lidé – tematika vztahu člověka a umělé inteligence ve školním kurikulu. In Jemelka Petr, Lesňák Slavomír. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 79-88. ISBN 978-80-210-9687-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020-8.
  3. ŠTĚRBA, Radim, Kateřina SEMOTAMOVÁ, Alena RESL, Šimon ZAJÍČEK, Markéta PITROVÁ, Tomáš POJAR a Rudolf PEČINKA. Výchova k občanství – Mezinárodní systém. 1. vyd. Praha: CEVRO, z.s., 2020. ISBN 978-80-86816-42-5.
  4. ŠTĚRBA, Radim, Kateřina SEMOTAMOVÁ, Ondřej KADLEC, Alena RESL, Ladislav MRKLAS, Petr DOBIÁŠ, Jan FIALA, Václav PILÍK, Miroslav SEDLÁČEK a Petr VALENTA. Výchova k občanství II. 1. vyd. Praha: CEVRO, z.s., 2020. ISBN 978-80-86816-41-8.
  5. ŠTĚRBA, Radim. Výchova k občanství v kurikulu a její revize. In Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 59-66. ISBN 978-80-210-9612-7.

  2019

  1. ŠTĚRBA, Radim. Current Trends in Primary and Secondary Education Policy. Online. In Tungul Lucie. Economics, Politics and Europe : The Czech Centre-Right’s Solutions to the Political Challenges of 2020. Přerov: Jutty, Přerov, 2019, s. 55-63. ISBN 978-80-88350-05-7.
  2. ŠTĚRBA, Radim. Člen pracovní skupiny pro revizi společenskovědního vzdělávání. Pracovní skupina pro revizi společenskovědního vzdělávání., 2019 - 2019.
  3. ŠTĚRBA, Radim. Formování regionální identity na příkladu vybraných významných osobností. In Lesňák Slavomír, Novák Svatopluk, Porubjak Matúš. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, s. 80-89. ISBN 978-80-210-9393-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
  4. ŠTĚRBA, Radim. K občanskému vzdělávání v ČR. In Třicet let svobody aneb demokracie není samozřejmost. 2019.
  5. ŠTĚRBA, Radim. Občanské vzdělávání v ČR jako nástroj rozvoje odpovědného občanství. 2019.
  6. GOŇCOVÁ, Marta, Nataša ONDRUŠKOVÁ, Radim ŠTĚRBA a Erika VONKOVÁ. Podněty k novým tématům v Rámcovém vzdělávacím programu v ČR a SR. 2019.
  7. ŠTĚRBA, Radim, Kateřina SEMOTAMOVÁ a Ondřej KADLEC. Rozvoj odpovědného občanství. 2019.
  8. ŠTĚRBA, Radim. Stroje versus lidé – tematika vztahu člověka a umělé inteligence ve školním kurikulu. In R.U.R. 2019. 2019.
  9. ŠTĚRBA, Radim, Kateřina SEMOTAMOVÁ, Daniel KUNŠTÁT, Ladislav MRKLAS, Josef TOMEŠ a Petr VALENTA. Výchova k občanství. Praha: CEVRO, 2019. ISBN 978-80-86816-38-8.
  10. ŠTĚRBA, Radim a Kateřina SEMOTAMOVÁ. Výchova k občanství. 2019.
  11. ŠTĚRBA, Radim. Vzdělávání učitelů. In Vysoké školy, věda a výzkum. 2019.

  2018

  1. ŠTĚRBA, Radim. Člen pracovní skupiny pro revizi společenskovědního vzdělávání. Pracovní skupina pro revizi společenskovědního vzdělávání, 2018 - 2019.
  2. ŠTĚRBA, Radim. Formování regionální identity na příkladu vybraných významných osobností. In Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 2018.
  3. ŠTĚRBA, Radim. K Patočkově reflexi pedagogických myšlenek J. A. Komenského. Online. In Lesňák, S. - Vacková, B. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 146-159. ISBN 978-80-210-8958-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
  4. ŠTĚRBA, Radim, Marta GOŇCOVÁ, Michal ŠKERLE, Kateřina SEMOTAMOVÁ, Ondřej KADLEC a Alena RESL. Kompetence pro odpovědné občanství. 1. vyd. Praha, 2018, 30 s.
  5. ŠTĚRBA, Radim, Ondřej KADLEC a Kateřina SEMOTAMOVÁ. Kompetence zodpovědného občanství v praxi základní školy. 2018.
  6. ŠTĚRBA, Radim. Kompetenční model pro odpovědné občanství ve světle revize RVP. In Nové přístupy v občanském vzdělávání. 2018.
  7. ŠTĚRBA, Radim. Not too Well-known "Predecessors" of C. R. Rogers's Humanistic Pedagogy (J. A. Comenius, J. I. Felbiger, J. F. Herbart, O. Chlup). Universal Journal of Educational Research. USA: Horizon Research Publishing, 2018, roč. 6, č. 4, s. 619-628. ISSN 2332-3205. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13189/ujer.2018.060405.
  8. ŠTĚRBA, Radim. Občanská výchova v ČR, východiska a perspektivy. In Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje. 2018.
  9. ŠTĚRBA, Radim, Kateřina SEMOTAMOVÁ, Alena RESL, Jiří KOZÁK, Miloš BRUNCLÍK, Maren PROBST, Petr VALENTA a Ladislav MRKLAS. Výchova k občanství I. 1. vyd. Praha: CEVRO, z.s., 2018. ISBN 978-80-86816-11-1.

  2017

  1. ŠTĚRBA, Radim. Hodnotové aspekty finančního vzdělávání. In Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. 2017.
  2. ŠTĚRBA, Radim. K Patočkově reflexi pedagogických myšlenek J. A. Komenského. In Patočka a naše doba. 2017.
  3. ŠTĚRBA, Radim. K regionální identitě a jejímu zastoupení v kurikulu ZŠ. In Branislav Malík. Formovanie identity v čase a priestore. první. Bratislava: Univerzita Komenského, Bratislava, 2017, s. 384-395. ISBN 978-80-223-4209-4.
  4. LESŇÁK, Slavomír a Radim ŠTĚRBA. Mravná výchova v ČR a na českých územiach v minulosti. Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy. Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, roč. 13, č. 1, s. 1-13. ISSN 1339-942X.
  5. ŠTĚRBA, Radim, Monika SVOBODOVÁ a Jitka LUNEROVÁ. Výchova k občanství. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, 2017, 96 s. ISBN 978-80-7289-924-1.
  6. ŠTĚRBA, Radim, Jitka LUNEROVÁ a Monika SVOBODOVÁ. Výchova k občanství 7. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, 2017, 80 s. ISBN 978-80-7289-960-9.

  2016

  1. ŠTĚRBA, Radim. Aspekty formování identity ve školním prostředí se zaměřením na kurikulum. In Regionálna identita a jej skúmanie (Bytča). 2016.
  2. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2016, 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
  3. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
  4. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2016, 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
  5. LESŇÁK, Slavomír a Radim ŠTĚRBA. Moral education in the Czech territory in the past and the present. Ethics & bioethics (in Central Europe). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, roč. 6, 1-2, s. 45-57. ISSN 1338-5615.

  2015

  1. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ a Radim ŠTĚRBA. členství ve vědeckém výboru konference Kam kráčíš demokracie? Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci V. ročníka Košických politologických dialógov - KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, 2015.
  2. DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 211 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
  3. DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 212 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
  4. GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ, Slavomír LESŇÁK, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ, Jozef LYSÝ a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Komise pro mezinárodní soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnost - Člověk, dějiny, společnost. 2015.
  5. ŠTĚRBA, Radim. Komunikace a otevřená společnost. In Goňcová, M. Dekonstrukce demokracie. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 128-143. ISBN 978-80-210-8067-6.
  6. LUNEROVÁ, Jitka, Radim ŠTĚRBA a Monika SVOBODOVÁ. Výchova k občanství :doporučujeme pro 7. ročník základní školy a sekundy víceletého gymnázia. 4. vyd. Brno: Nová škola, 2015, 80 s. ISBN 978-80-7289-718-6.
  7. LUNEROVÁ, Jitka, Radim ŠTĚRBA a Monika SVOBODOVÁ. Výchova k občanství :[učebnice pro 8. ročník]. Illustrated by Martin Bašar. 4. vyd. Brno: Nová škola, 2015, 95 s. ISBN 978-80-7289-703-2.

  2014

  1. RYBÁŘ, Radovan, Svatopluk NOVÁK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Jaromír FEBER, Slavomír LESŇÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Radim ŠTĚRBA. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 155 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 169. ISBN 978-80-210-7548-1.
  2. ŠTĚRBA, Radim, Petr JEMELKA a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Etická výchova v ČR a SR. 2014.
  3. ŠTĚRBA, Radim. K výuce didaktiky občanské výchovy v ČR. 2014.
  4. HONS, Zdeněk, Radim ŠTĚRBA a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Socializace žáků - úloha učitele OV. 2014.
  5. ŠTĚRBA, Radim. Úvod do Výchovy k občanství na ZŠ. 2014.

  2013

  1. RYBÁŘ, Radovan, Zdeněk HONS a Radim ŠTĚRBA. Empatie a aktivní naslouchání I. 2013.
  2. RYBÁŘ, Radovan, Zdeněk HONS a Radim ŠTĚRBA. Empatie a aktivní naslouchání II. 2013.
  3. RYBÁŘ, Radovan, Zdeněk HONS a Radim ŠTĚRBA. Empatie a aktivní naslouchání III. 2013.
  4. ŠTĚRBA, Radim, Monika SVOBODOVÁ a Jitka LUNEROVÁ. Etická výchova pro 2. stupeň ZŠ. Edika, 2013, 80 s. ISBN 978-80-266-0384-9.
  5. ŠTĚRBA, Radim. Rozvoj sociální kompetence budoucích učitelů. In Vysokoškolská pedagogika, 11.6. - 13.6. 2013.
  6. ŠTĚRBA, Radim a Vlasta DÚBRAVOVÁ. Rozvoj zručností pri príprave budúcich učiteĺov výchovy k občianstvu. 2013.
  7. ŠTĚRBA, Radim a Katarína MINAROVIČOVÁ. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 217 s. Občanstvo - výchova. ISBN 978-80-223-3534-8.
  8. ŠTĚRBA, Radim. Trendy ve výuce občanské výchovy (v ČR). 2013.

  2012

  1. ŠTĚRBA, Radim a Oldřich KRÁLÍK. Adam Smith: Od etiky k ekonomii. Civilia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, roč. 2, č. 1, s. 13-26. ISSN 1214-1348.
  2. ŠTĚRBA, Radim. Empatie jako součást sociální kompetence učitele. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 9-20. ISBN 978-80-263-0269-8.
  3. GOŇCOVÁ, Marta, Radim ŠTĚRBA, Jiří POKORNÝ, Ivan DUBNIČKA a Dušan LEŠKA. Evropská integrace. Od projektů k realizaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 201 s. ISBN 978-80-210-6059-3.
  4. RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS a Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8.

  2011

  1. RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ a Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 189 s. ISBN 978-80-210-5713-5.
  2. ŠTĚRBA, Radim, Jitka LUNEROVÁ a Monika SVOBODOVÁ. Moderní výukové strategie ve výuce dějepisu. In Jana Doleželová. Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 17-28, 10 s. ISBN 978-80-210-5587-2.
  3. ŠTĚRBA, Radim, Jitka LUNEROVÁ a Monika SVOBODOVÁ. Výchova k občanství 8. Brno: Nová škola, 2011, 95 s. ISBN 978-80-7289-253-2.

  2010

  1. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010, 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
  2. GOŇCOVÁ, Marta, Dušan LEŠKA, Jiří POKORNÝ, Jiří URBÁNEK a Radim ŠTĚRBA. Evropská integrace. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 170 s. ISBN 978-80-210-5347-2.
  3. ŠTĚRBA, Radim. Užití alternativních výukových metod ve výuce dějepisu. In Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 36-45. ISBN 978-80-210-5293-2.
  4. LUNEROVÁ, Jitka, Radim ŠTĚRBA a Monika SVOBODOVÁ. Výchova k občanství 7. Brno: Nová škola, s. r. o., 2010, 78 s. ISBN 978-80-7289-117-7.

  2009

  1. ŠTĚRBA, Radim. Finanční gramotnost z pohledu didaktiky občanské výchovy. In Vzdelavani v oblasti financni gramotnosti. 2009.
  2. ŠTĚRBA, Radim. Formování československého školství. In Živé hodnoty Masarykova Československa. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009, s. 139-142. ISBN 978-80-254-4000-1.
  3. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ a Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009, 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6.

  2008

  1. ŠTĚRBA, Radim. Duchovní osvobození člověka jako ideová inspirace pro budoucí Evropu. Filosofická vize N.A.Berďajeva. In Goňcová, M. a kol. Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? Brno: MU Brno, 2008, 12 s. Pd-38/08-02/58. ISBN 978-80-210-4766-2.
  2. ŠTĚRBA, Radim. Výchova k obřanství a dějepis. In Staněk, A. a kol. Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008, 9 s. ISBN 978-80-904187-0-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 00:14