Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ZAVADIL, Jan, Tomáš ROHAN, Jaroslav JURÁČEK, Igor KISS, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Ondřej SLABÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Biomarkery jako prognostické a prediktivní faktory u pacientů s hepatocelulárním karcinomem podstupujících radiologické onkologické intervence. Časopis Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 36, č. 2, s. 104-111, 166 s. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2023104.
  2. STRAKA, Matej, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš ROHAN, Peter MATKULČÍK a Jakub HUSTÝ. Complications of transarterial chemoembolization in patients with hepatocellular carcinoma in dependence on the tumor extent. In ECIO 2023. 2023.
  3. ANDRAŠINA, Tomáš a Martin SVOBODA. CT angiografie před pravostrannou hemikolektomií s CME? In GIT DAY 2023. 2023.
  4. SZÁRAZ, Dávid, Zdeněk DANĚK, Břetislav LIPOVÝ, Jan KŘIVÁNEK, Marcela BUCHTOVÁ, Barbora Moldovan PUTNOVA, Iveta PUTNOVA, Jan STEMBIREK, Tomáš ANDRAŠINA, Petra DIVÁCKÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Primary cilia and hypoxia-associated signaling in developmental odontogenic cysts in relation to autosomal dominant polycystic kidney disease-A novel insight. Heliyon. Elsevier, 2023, roč. 9, č. 6, s. 1-12. ISSN 2405-8440. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17130.
  5. STRAKA, Matej, Tomáš ANDRAŠINA, Jakub HUSTÝ, Peter MATKULČÍK, Tomáš KAZDA a Tomáš ROHAN. Transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma in patients with the most common comorbidities or previous oncologic malignancy in remission. In CIRSE 2023. 2023.

  2022

  1. DOLINA, Jiří, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Karel STARÝ, Petr JABANDŽIEV, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Tomáš ANDRAŠINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Dávid SAID, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, 2022, roč. 166, č. 2, s. 228-235. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.040.
  2. STRAKA, Matej, Tomáš ROHAN, Peter MATKULČÍK, Jakub HUSTÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Assessment of rate of major complications in transarterial chemoembolization using degradable starch microspheres versus permanent embolization particles in patients with hepatocellular carcinoma. In CIRSE 2022. 2022. doi:10.1007/s00270-022-03246-4.
  3. MATKULČÍK, Peter, Martin HEMZAL, Dalibor ČERVINKA, Veronika NOVOTNÁ, Tomáš ROHAN a Tomáš ANDRAŠINA. Endoluminal IRE for recanalisation of an occluded metal stent - mathematical model. In CIRSE 2022. 2022. doi:10.1007/s00270-022-03246-4.
  4. POTRUSIL, Martin, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Dana SOCHOROVÁ, P. JANEČEK, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. ENDOSCOPIC AND SURGICAL TREATMENT OF AMPULLARY TUMORS: A SINGLE CENTER STUDY. In ESGE Days 2022. 2022. ISSN 0013-726X. doi:10.1055/s-0042-1745261.
  5. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Peter MATKULČÍK, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Percutaneous Endoluminal Radiofrequency Ablation of Occluded Biliary Metal Stent in Malignancy Using Monopolar Technique: A Feasibility Study. CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY. NEW YORK: SPRINGER, 2022, roč. 45, č. 6, s. 873-878. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-022-03097-z.
  6. ANDRAŠINA, Tomáš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Hana PETRÁŠOVÁ, Šárka BOHATÁ, Alexandra LITAVCOVÁ, Helena KAŠPÁRKOVÁ a Marek DOSTÁL. PET/MR u karcinomu rekta. In XLIII. Český radiologický kongres. 2022.
  7. STRAKA, Matej, Tomáš ROHAN, Tomáš ANDRAŠINA, Peter MATKULČÍK a Jakub HUSTÝ. Posouzení četnosti závažných postprocedurálních komplikací při transarteriální chemoembolizaci pomocí degradabilního embolizačního materiálu versus použití permanentních částic u pacientů s HCC. In XXVI. Pracovní sympozium CSIR. 2022.
  8. ROHAN, Tomáš, Peter MATKULČÍK, Michal UHER, Barbora ČECHOVÁ, Matej STRAKA, Vlastimil VÁLEK, Tomáš KLAIL, Dominika ROSINOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Prognostic factors for survival in patients with unresectable cancer of biliary origin treated with percutaneous transhepatic drainage. In CIRSE 2022. 2022. doi:10.1007/s00270-022-03246-4.
  9. MATKULČÍK, Peter, Tomáš ROHAN, Michal UHER, Tomáš ANDRAŠINA a Matej STRAKA. Retrospective analysis of complications associated with metallic esophageal stents implanted under fluoroscopy inside malignant stenoses. In CIRSE 2022. 2022. doi:10.1007/s00270-022-03246-4.
  10. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ROHAN, Tomáš ANDRAŠINA, Michal FEDORKO, Jakub HUSTÝ, Jakub FOUKAL a Marek MECHL. Srovnání celkového přežití u pacientů po resekci a perkutánní ablaci pro tumor ledviny. Česká radiologie. Praha: Galén, 2022, roč. 76, č. 1, s. 32-37. ISSN 1210-7883.
  11. HÁJKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Petra OVESNÁ, Tomáš ROHAN, Marek DOSTÁL, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jiří ŠEDO a Igor KISS. Volumetric Analysis of Hepatocellular Carcinoma After Transarterial Chemoembolization and its Impact on Overall Survival. In vivo. KAPANDRITI: International Institute of Anticancer Research, 2022, roč. 36, č. 5, s. 2332-2341. ISSN 0258-851X. doi:10.21873/invivo.12964.
  12. ANDRAŠINA, Tomáš a Tomáš ROHAN. Výsledky onkointervenční léčby HCC a cholangioCA. In XXVI. Pracovní sympozium CSIR. 2022.

  2021

  1. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš HUCL, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Petr KYSELA, Tomáš ROHAN, Oldřich STIBŮREK, Michal ŠENKYŘÍK a Jan TRNA. Akutní pankreatitida. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 49-142. ISBN 978-80-7345-697-9.
  2. MATKULČÍK, Peter, Tomáš ROHAN, Pavlína SLOVÁKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Aplikace metalických stentů v rámci paliativní léčby maligních stenóz jícnu. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2021, roč. 2021, č. 3, s. 57-62. ISSN 2464-7195.
  3. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Matěj HRUNKA, Martina BOJKOVA a Jan TRNA. Autoimmune Diseases of Digestive Organs - A Multidisciplinary Challenge: A Focus on Hepatopancreatobiliary Manifestation. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 24, s. 1-13. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10245796.
  4. MATKULČÍK, Peter, Michal UHER, Tomáš ROHAN, Matej STRAKA a Tomáš ANDRAŠINA. Biliary metal stent patency rate: long term national analysis. In CIRSE 2021. 2021.
  5. ANDRAŠINA, Tomáš, Michal UHER, Matej STRAKA, Peter MATKULČÍK a Tomáš ROHAN. Biliary obstruction in patients with gallbladder cancer: national registry-based analysis. In CIRSE 2021. 2021.
  6. ANDRAŠINA, Tomáš, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ROHAN a Roman SVATOŇ. Cystické léze pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 247-277. ISBN 978-80-7345-697-9.
  7. ANDRAŠINA, Tomáš. Cystické tumory pankreatu. In 19. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2021.
  8. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ROHAN a Tomáš ANDRAŠINA. Drenáž jaterních abscesů pod CT kontrolou jako terapeutická metoda - naše zkušenosti. Česká radiologie. Galén, 2021, roč. 75, č. 4, s. 295 -300. ISSN 1210-7883.
  9. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš JŮZA, Peter MATKULČÍK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Veronika NOVOTNÁ, Vladan BERNARD, Vlastimil VÁLEK a Nahum GOLDBERG. Experimental model of occluded biliary metal stent recanalization using irreversible electroporation via a tubular catheter. International Journal of Hyperthermia. Abingdon: TAYLOR & FRANCIS, 2021, roč. 38, č. 1, s. 393-401. ISSN 0265-6736. doi:10.1080/02656736.2021.1875061.
  10. ZAVADIL, Jan, Tomáš ROHAN, Matej STRAKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Chemoembolizace u primárních a sekundárních nádorů jater. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2021, roč. 2021, č. 3, s. 52-57. ISSN 2464-7195.
  11. ANDRAŠINA, Tomáš, Lumír KUNOVSKÝ, Jaroslav MACEČEK, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Vladimír PROCHÁZKA a Tomáš ROHAN. Chronická pankreatitida. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 143-246. ISBN 978-80-7345-697-9.
  12. ANDRAŠINA, Tomáš, Jan ZAVADIL, Jaroslav JURÁČEK, Ondřej SLABÝ a SN GOLDBERG. MiRNA role in ablation induced tumorigenesis. In ECIO 2021. 2021.
  13. ŽILINČAN, Michal, Stanislav OKAPEC, Zdeněk OPRAVIL, Filip DANČEK, Tomáš ANDRAŠINA, Daniela JANCEKOVÁ a Ľubomír SKLADANÝ. Možnosti intervenčnej rádiológie v liečbe hepatocelulárneho karcinómu. Vaskulárna medicína. Bratislava: SOLEN, s.r.o., Bratislava, 2021. ISSN 1338-0206.
  14. ANDRAŠINA, Tomáš, Michal EID, Jan HLAVSA, Tomáš HUCL, Zdeněk KALA, Igor KISS, Lumír KUNOVSKÝ, Jan MAZANEC, Petr MORAVČÍK, Radim NĚMEČEK, Ivo NOVOTNÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ROHAN, Jiří TOMÁŠEK a Jan TRNA. Nádory pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 279-377. ISBN 978-80-7345-697-9.
  15. ANDRAŠINA, Tomáš. Paliativní perkutánní transhepatální řešení obstrukčního ikteru maligního charakteru. In Brněnské onkologické dny. 2021.
  16. MATKULČÍK, Peter, Tomáš ROHAN, Michal UHER, Jakub HUSTÝ, Milan DASTYCH a Tomáš ANDRAŠINA. Retrospektivní analýza komplikací asociovaných s kovovými jícnovými stenty zavedenými pod skiaskopickou kontrolou do maligních stenóz jícnu. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 2, s. 164-171. ISSN 1210-7883.
  17. STRAKA, Matej, Tomáš ROHAN, Tomáš ANDRAŠINA, Peter MATKULČÍK, Martin SVOBODA a Vladimír PROCHÁZKA. Short-term complications of percutaneous biliary interventions in patients with cholangiocarcinoma in dependence on presence of gastroenteroanastomosis. 2021.
  18. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jiří PÁNEK, Petra KOVALČÍKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. The combination of endoluminal radiofrequency ablation and metal stent implantation for the treatment of malignant biliary stenosis-Randomized study. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2021, roč. 142, September 2021, s. 1-7. ISSN 0720-048X. doi:10.1016/j.ejrad.2021.109830.
  19. ANDRAŠINA, Tomáš, Jaroslav JURÁČEK, Jan ZAVADIL, Barbora ČECHOVÁ, Tomáš ROHAN, Petra VESELÁ, Mor PALDOR, Ondřej SLABÝ a Nahum GOLDBERG. Thermal Ablation and Transarterial Chemoembolization are Characterized by Changing Dynamics of Circulating MicroRNAs. Journal of vascular and interventional radiology. New York: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, roč. 32, č. 3, s. 403-411. ISSN 1051-0443. doi:10.1016/j.jvir.2020.10.024.

  2020

  1. ŠUJAKOVÁ, Lenka, Jiří PAŘENICA, Jiří HLÁSENSKÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk ŠILHART a Petr KALA. Akutní končetinová ischemie při konkomitantní systémové a plicní embolizaci. Cor et Vasa Case Reports. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2020, roč. 2020, č. 3, s. 73-78. ISSN 2571-0648.
  2. ZAVADIL, Jan, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav JURÁČEK, Barbora ČECHOVÁ, Ondřej SLABÝ a S. Nahum GOLDBERG. Circulating plasmatic microRNA as the biomarkers for early progression after thermal ablation of liver cancer. In ECIO 2020. 2020.
  3. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Jiří DOLINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Zdeněk KALA. Correlation of survival length after pancreaticoduodenectomy for pancreatic head adenocarcinoma depending on tumor characteristics detected by means of computed tomography and resection margins status. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 6, s. 1319-1328. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_190923N955.
  4. ROHAN, Tomáš, Jakub HUSTÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav SEDMÍK a Vlastimil VÁLEK. DSM (degradable starch microspheres) - embolizační materiál rozšiřující možností transarteriální chemoembolizace jater. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 74, č. 2, s. 108 -113. ISSN 1210-7883.
  5. ROHAN, Tomáš, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Hepatocellular carcinoma treated with transarterial chemoembolization in cirrhotic and non-cirrhotic liver retrospective analysis. In ECIO 2020. 2020.
  6. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš JŮZA, Peter MATKULČÍK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Irreversible electroporation for treatment of biliary metal stent occlusion – experimental model. In ECR 2020. 2020. doi:10.26044/ecr2020/C-05880.
  7. ROHAN, Tomáš, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Tomáš ANDRAŠINA a Vlastimil VÁLEK. Prognostické faktory přežití u pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených pomocí transarteriální chemoembolizace. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 33, č. 3, s. 214-219. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020214.
  8. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Vlastimil VÁLEK, Tomáš MIHOK, Michal UHER a Vlastimil VÁLEK. Survival analysis of colorectal cancer liver metastases treated by percutaneous ablation. In CIRSE 2020. 2020.
  9. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Daniel BARTUŠEK, Tomáš ANDRAŠINA, B. GARAJOVÁ, Dominika IVANECKÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Vředová choroba gastroduodenální a její komplikace : Krvácení. In Hoskovec David. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media s.r.o., 2020. s. 191-210.
  10. KROUPA, Radek, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Tomáš ANDRAŠINA, Dominika IVANECKÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Vředová choroba gastroduodenální a její komplikace : Stenózy. In Hoskovec David. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media s.r.o, 2020. s. 210-215.
  11. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Pavel JANEČEK a Lumír KUNOVSKÝ. Zobrazovací metody u neúrazových náhlých příhod břišních. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 6, s. 520-532. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020520.

  2019

  1. STRAKA, Matej a Tomáš ANDRAŠINA. Ageneze dolní duté žíly s přidruženýmikomplikacemi. Česká radiologie. Galén, 2019, roč. 73, č. 4, s. 231-234. ISSN 1210-7883.
  2. ZAVADIL, Jan, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav JURÁČEK, Barbora ČECHOVÁ, Ondřej SLABÝ a S. Nahum GOLDBERG. Analysis of circulating hypoxia-related microRNAs in transarterial chemoembolization with degradable and non-degradable embolic agents. In CIRSE 2019. 2019. doi:10.1007/s00270-019-02282-x.
  3. HUSTÝ, Jakub, Daniel BARTUŠEK, Jiří PÁNEK, Tomáš ANDRAŠINA a Tomáš ROHAN. DSM TACE – naše zkušenosti. In 30. PTA kurz - Belánovy dny. 2019.
  4. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Petr RAUŠER, Jan HLAVSA a Martin POTRUSIL. Duodenum sparing technique of preventive stenting of biliary tract anastomosis in pigs. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, roč. 88, č. 3, s. 287-292. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988030287.
  5. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Karolina POREDSKÁ, Jana STRENKOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Gastrointestinální stromální tumory rekta - hodnocení dat národního registru s ohledem na využití v klinické praxi. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 117-123. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019117.
  6. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Monika STAŇKOVÁ, Barbora ČECHOVÁ, Lujza JANDUROVÁ a Vlastimil VÁLEK. Chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu - analýza výsledků léčby na základě dat z národních registrů. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Suppl 1, s. 160-163. ISSN 0862-495X.
  7. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Monika HÁJKOVÁ, Barbora ČECHOVÁ, Lujza JANDUROVÁ a Vlastimil VÁLEK. Chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu: analýza výsledků léčby na základě dat z národních registrů. In XXIV. Pracovní sympozium CSIR. 2019.
  8. ANDRAŠINA, Tomáš, Michal UHER, Tomáš ROHAN, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Barbora ČECHOVÁ, Lujza JANDUROVÁ a Vlastimil VÁLEK. Chemoembolization for treatment of hepatocellular carcinoma: national registry-based analysis. In CIRSE 2019. 2019. ISSN 1432-086X. doi:10.1007/s00270-019-02282-x.
  9. PEŇÁZOVÁ, Petra, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Beáta HEMMELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IgG4 sklerozující cholangitida - zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 143-151. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019143.
  10. ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Karolina POREDSKÁ, Radek KROUPA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vladimír PROCHÁZKA a Lumír KUNOVSKÝ. Ileocaecal Crohn's disease and familial adenomatous polyposis in one patient - a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 73, č. 1, s. 46-51. ISSN 1804-7874.
  11. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Tomáš JŮZA, Jan ZAVADIL, Svatopluk RICHTER a Vlastimil VÁLEK. Is PET MRI valuable in inflammation or fever of unknown aetiology? In ECR 2019. 2019. ISSN 1869-4101. doi:10.1186/s13244-019-0713-y.
  12. FARKAŠOVÁ, Martina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Petr HUSA, J BLAŽEK, Karolina POREDSKÁ, Jan MAZANEC, A. VOJVODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Zdeněk KALA. Laparoscopic liver resection for alveolar echinococcosis. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 2, s. 126-131. ISSN 1213-323X.
  13. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Hana MAŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
  14. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Hiroko MARTIN, Jiří PÁNEK, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Percutaneous Endoluminal Forceps Biopsy in Cholangiocellular Carcinoma - A Perspective Approach to Timeliness of Diagnostic Confirmation Using Two Scenarios. Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2019, roč. 3, Jun 2019, s. 1-8. ISSN 2435-1210.
  15. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Radiofrequency ablation in pancreatic cancer. Rozhledy v chirurgii. Česká chirurgická společnost ČLS JEP, 2019, roč. 98, č. 11, s. 441-449. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2019.98.11.441-449.
  16. ROHAN, Tomáš, Michal UHER, Jakub HUSTÝ, Jan ZAVADIL, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiologické destrukční metody hepatocelulárního karcinomu. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 194-201. ISSN 2336-4998.
  17. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Peter MATKULČÍK, Tomáš JŮZA, Jan ZAVADIL, Iva SVOBODOVÁ, Dalibor ČERVINKA a Vlastimil VÁLEK. Simulation of the biliary metal stent recanalisation using endoluminal irreversible electroporation on porcine liver - in vivo experiment. In CIRSE 2019. 2019. ISSN 1432-086X. doi:10.1007/s00270-019-02282-x.
  18. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš NEVRTAL, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Jan KAMELANDER, Vladimír ČAN, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav PENKA a Igor PENKA. Spontánní retroperitoneální hematom - naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 1, s. 23-26. ISSN 1803-6597.
  19. KUNOVSKÝ, Lumír, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Jiří DOLINA, Hana MAŠKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Petr DÍTĚ. Survival Length after Pancreaticoduodenectomy for Adenocarcinoma in Correlation with Preoperative CT Characteristics and Tumour Resections Margin Assesment. In 51st Annual meeting of the European Pancreatic Club. 2019. doi:10.1016/j.pan.2019.05.087.
  20. JŮZA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Peter MATKULČÍK, Tomáš ANDRAŠINA a Vladan BERNARD. Teplotní účinky vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace na ex vivo modelu. In XLII. dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
  21. ANDRAŠINA, Tomáš, Josef JAROŠ, Tomáš JŮZA, Tomáš ROHAN, Dalibor ČERVINKA, Michal CRHA, Vlastimil VÁLEK a Nahum S. GOLDBERG. The Accumulation and Effects of Liposomal Doxorubicin in Tissues Treated by Radiofrequency Ablation and Irreversible Electroporation in Liver: In Vivo Experimental Study on Porcine Models. Cardiovascular and Interventional Radiology. NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 42, č. 5, s. 751-762. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-019-02175-z.
  22. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš GROLICH, Michal CRHA, Ladislav STEHLIK, Tomáš ROHAN, Červinka DALIBOR, Veronika NOVOTNÁ, Vladan BERNARD, Iva SVOBODOVÁ a Vlastimil VÁLEK. The Methodology for Endoluminal Irreversible Electroporation in Porcine Models. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, roč. 88, č. 2, s. 201-211. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988020201.
  23. JŮZA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Peter MATKULČÍK, Dalibor ČERVINKA, Veronika NOVOTNÁ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Thermal efect of irreversible electroporation a high-frequency irreversible electroporation inside metallic stent ex vivo. In CIRSE 2019. 2019. ISSN 1432-086X. doi:10.1007/s00270-019-02282-x.
  24. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 10-13. ISSN 0035-9351.
  25. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Petr JABANDŽIEV, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Triple malignancy (NET, GIST and pheochromocytoma) as a first manifestation of neurofibromatosis type-1 in an adult patient. Diagnostic Pathology. London: BioMed Central, 2019, roč. 14, č. 77, s. 1-4. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-019-0848-7.
  26. VAGASKÁ, Eva, Tomáš ANDRAŠINA, Stanislav VOHÁŇKA a Blanka ADAMOVÁ. Změna struktury paraspinálních svalů u pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části zad. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 5, s. 505-512. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019505.
  27. ZAVADIL, Jan, Jaroslav JURÁČEK, Barbora ČECHOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Ondřej SLABÝ a N. GOLDBERG. Změny hladin cirkulujících mikroRNA u pacientů s nádory jater podstupujících termální ablaci a transarteriální chemoembolizaci. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Suppl 1, s. 164-166. ISSN 0862-495X.

  2018

  1. KUNOVSKÝ, Lumír, Jiří DOLINA, Karel STARÝ, Radek KROUPA, Karolina POREDSKÁ, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom? In 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018. ISSN 1335-8359.
  2. KUNOVSKÝ, Lumír, Jiří DOLINA, Karel STARÝ, Radek KROUPA, Karolina POREDSKÁ, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA a Tomáš ANDRAŠINA. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom ? In Budějovice gastroenterologické. 2018.
  3. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Tomáš JŮZA, Peter MATKULČÍK, Jana POKORNÁ a Vlastimil VÁLEK. Irreversible electroporation for treatment of metal stent occlusion in biliary tract – ex vivo experimental model. In VÁLEK, Vlastimil. CIRSE 2018. 2018. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2021-1.
  4. ANDRAŠINA, Tomáš a Petr KUBĚNA. Katétr k ireverzibilní elektroporaci. 2018.
  5. HUSTÝ, Jakub, Tomáš ANDRAŠINA, Daniel BARTUŠEK a Jiří PÁNEK. Komplikace embolizačních výkonů v oblasti jater. In XXIV. Pracovní sympozium české společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. 2018.
  6. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Jan MAZANEC, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Martin POTRUSIL a Petr MORAVČÍK. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for ampullary adenocarcinoma - a case report. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 5, s. 401-407. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018401.
  7. ANDRAŠINA, Tomáš. Metastatický renální karcinom. In 16. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2018.
  8. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan ŠLAPÁK a Jiří DOLINA. Mucinous cystis neoplasm of the liver and intraductal papillary neoplasm of the bile duct. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  9. SVATOŇ, Roman, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Načasování ERCP u akutní biliární pankreatitidy. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  10. KUNOVSKÝ, Lumír, Karel STARÝ, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby. In 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018. ISSN 1335-8359.
  11. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jiří DOLINA, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby - kazuistika. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
  12. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Nevaskulární onkointervence v oblasti jater (co je nového). In XXIV. Pracovní sympozium české společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. 2018.
  13. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Percutaneus endoluminal forceps biopsy in cholangiocelular carcinoma: cost effectiveness analysis. In ECR 2018. 2018. doi:10.1594/ecr2018/C-3232.
  14. ANDRAŠINA, Tomáš, Alexandra LITAVCOVÁ, Ladislav PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Ondřej SLABÝ, Jaroslav JURÁČEK, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Predikce invazivity adenokarcinomu pankreatu dle morfologických kritérií na předoperačním CT. In XLI. Český radiologický kongres - sborník abstrakt. 2018. ISBN 978-80-7471-242-5.
  15. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ, Hiroko MARTIN a Vlastimil VÁLEK. Prevention of benign stenosis due to endoluminal irreversible electroporation in bile ducts. In CIRSE 2018. 2018. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2021-1.
  16. GROLICH, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Michal CRHA, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL a Ladislav NOVOTNÝ. Preventivní transanastomotická biodegradabilní stentáž žlučových cest - experiment na praseti. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  17. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Jan MAZANEC, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA a Ivo NOVOTNÝ. Radikalita pankreatoduodenektomie u karcinomu pankreatu. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  18. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Richard CHALOUPKA a Tomáš ANDRAŠINA. Spondylodiscitida z pohledu neurologa. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 1, s. 86-92. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201786.
  19. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Surgical treatment of ampullary adenocarcinoma – single center experience and a review of literature. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 1, s. 46-52. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201846.
  20. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. Terapie nádorů postihujících játra metodami intervenční radiologie. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 157, č. 4, s. 195-202. ISSN 0008-7335.
  21. JŮZA, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Josef JAROŠ, Tomáš ROHAN, Hiroko MARTIN, Martin Jakub ARBET, Vlastimil VÁLEK a Nahum GOLDBERG. The accumulation of Liposomal Doxorubicin in tissues treated by radiofrequency ablation and irreversible electroporation in liver – in vivo experimental study on porcine models. In CIRSE 2018. 2018. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2021-1.
  22. ANDRAŠINA, Tomáš. Význam intervenčnej rádiológie pre onkológiu. In XXII.Košické chemoterapeutické dni. 2018.

  2017

  1. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, D. ČERVINKA, J. MARTIŠ, P. PROCHÁZKA, Vojtěch MORNSTEIN a Vlastimil VÁLEK. A Thermographic Comparison of Irreversible Electroporation and Radiofrequency Ablation. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2017, roč. 38, č. 1, s. 26-33. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2016.11.001.
  2. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK, Jakub HUSTÝ, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation using the monopolar approach for the treatment of an occluded metal biliary stent in malignancy. In CIRSE 2017. 2017. ISSN 0174-1551.
  3. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ROHAN a Vlastimil VÁLEK. Ireverzibilní elektroporace žlučových cest endoluminálním přístupem. In CSIR 2017. 2017.
  4. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Jakub HUSTÝ, Tomáš ROHAN a Vlastimil VÁLEK. Irreversible electroporation with endoluminal balloon catheter in perihilar region. In CIRSE 2017. 2017. ISSN 0174-1551.
  5. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Tomáš ANDRAŠINA. Jaterní metastázy CRC - lze něco získat oddálením chirurgické léčby? In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  6. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017. ISSN 1804-7874.
  7. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Pancreas annulare a žlábková pankreatitida v diferenciální diagnostice tumoru duodena a pankreatu. In XXVI. jarní setkání Loket 2017. 11. postgraduální kurz společnosti pro gasstrointestinální onkologii. 2017.
  8. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radikalita resekčního výkonu pro karcinom pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  9. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Tumory duodena jako vzácná diagnóza - naše zkušenosti za posledních 5 let. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  10. STAŇKOVÁ, Monika, Vendula TRUNČÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. VOLUMETRIE JATER PŘED A PO EMBOLIZACI V. PORTAE - NAŠE ZKUŠENOSTI. Česká radiologie. Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 3, s. 233-243. ISSN 1210-7883.
  11. ANDRAŠINA, Tomáš, Monika STAŇKOVÁ a Tomáš JŮZA. Volumetrie v běžné klinické praxi. In XL. Slovenský rádiologický kongres. 2017.
  12. HRIVNÁK, Radoslav, Vladimír ČAN, Ivo ROVNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Volvulus žlučníku. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 7, s. 309-312. ISSN 0035-9351.

  2016

  1. ARBET, Martin Jakub, Tomáš JŮZA, Tomáš ANDRAŠINA a Josef JAROŠ. AKUMULACE LIPOSOMÁLNÍHO DOXORUBICINU V JATERNÍ TKÁNI OŠETŘENÉ RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ A IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACÍ V PORCINNÍM MODELU. In 60. studentská vědecká konference. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
  2. MAURI, G., C. MICHELOZZI, F. MELCHIORRE, D. PORETTI, V. PEDICINI, M. SALVETTI, E. CRIADO, J.F. FAGES, MA DE GREGORIO, A. LABORDA, L.M. SONFIENZA, G. CORNALBA, L. MONFARDINI, Jiří PÁNEK, Tomáš ANDRAŠINA a M. GIMENEZ. Benign biliary strictures refractory to standard bilioplasty treated using polydoxanone biodegradable biliary stents: retrospective multicentric data analysis on 107 patients. European Radiology. New York: Springer, 2016, roč. 26, č. 11, s. 4057-4063. ISSN 0938-7994. doi:10.1007/s00330-016-4278-6.
  3. NBSP, M, Miriama ŠMAJEROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Hana PETRÁŠOVÁ. Contrast-enhaced ultrasonography in the evaluation of incidental focal liver lesions: a cost-effective study forthree years. In Robert Hermans. ESGAR 2016 Book of Abstracts. Volume 7, Supplement 2. Berlin: SpringerOpen, 2016. s. S603, 1 s. ISSN 1869-4101. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.
  4. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Hana PETRÁŠOVÁ, Jiřina LITTLE, Petra OVESNÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Eva NĚMCOVÁ a Barbora MIKLOŠOVÁ. Contrast-enhanced ultrasonography in the evaluation of incidental focal liver lesions: A cost-effectiveness analysis. World Journal of Gastroenterology. Pleasanton: WJG Press, 2016, roč. 22, č. 38, s. 8605-8614. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v22.i38.8605.
  5. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of hilarcholangiocarcinoma. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.
  6. VÁLEK, Vlastimil a Tomáš ANDRAŠINA. Extrahepatic biliary cancer: Stenting, brachytherapy, and photodynamic therapy. In Jean-François H. Geschwind and Michael C. Soulen. Interventional Oncology. Second ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. s. 193-201. ISBN 978-1-107-04347-3.
  7. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ a Martin Jakub ARBET. Irreversible electroporation with endoluminal balloon catheterin perihilar region: preliminary results. In CIRSE 2016. 2016. ISSN 0174-1551.
  8. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Tomáš ANDRAŠINA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny Brno. 2016.
  9. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ, Jiří PÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní biopsie ze žlučových cest. In CSIR 2016. 2016. ISSN 1210-7883.
  10. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Tomáš ROHAN, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní klešťová biopsie u malignit postihujících žlučové cesty. Česká radiologie. Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 4, s. 228-234. ISSN 1210-7883.
  11. GROLICH, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA a Ladislav NOVOTNÝ. Preventive trans-anastomotic biodegradable biliary stenting in porcine model: first results. In 3rd International Congress of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery. 2016.
  12. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Tomáš ANDRAŠINA. Předoperační posouzení resekability jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
  13. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA, Alois NEČAS, Petr RAUŠER, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK a Iva SVOBODOVÁ. Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016, roč. 85, č. 2, s. "133"-"+", 12 s. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201685020133.
  14. KOPŘIVOVÁ, Tereza, Tomáš ANDRAŠINA, Beáta HEMMELOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jan BERÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Syndrom invazivního jaterního abscesu u muže vietnamského původu vyvolaný Klebsiella pneumoniae. Česká radiologie. Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 4, s. 247-251. ISSN 1210-7883.
  15. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Volumetric analysis versus response evaluation criteria in solid tumors and modified response evaluation criteria in solid tumors in the evaluation of HCC after transarterial chemoembolization. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.

  2015

  1. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of malignant biliary stenoses. In European Congress of Radiology 2015. 2015. ISSN 1869-4101. doi:10.1007/s13244-015-0387-z.
  2. ANDRAŠINA, Tomáš. HCC a cholangioca. In 13. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2015.
  3. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Hilar cholangiocarcinoma: palliation strategies. In CIRSE 2015. 2015. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-015-1173-5.
  4. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Hodnocení léčebné odpovědi po ablačních metodách. In XX. Pracovní sympozium CSIR. 2015.
  5. BERNARD, Vladan a Tomáš ANDRAŠINA. Infrared camera as a tool for study of radiofrequency ablation. In SMIT2015. 2015.
  6. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Erik STAFFA a Vlastimil VÁLEK. Infrared thermography as a tool for monitoring of radiofrequency tissue ablation inside of metal stent. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
  7. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Hana PETRÁŠOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Vlastimil VÁLEK. Kontrastní ultrasonografie v hodnocení náhodných fokálních jaterních lézí – ekonomická analýza. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 1, s. 42-47. ISSN 1210-7883.
  8. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA, Ivo NOVOTNÝ, Jan MAZANEC a Zdeněk KALA. Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
  9. KISS, Igor, Zdeněk KALA, Petr POSPÍŠIL, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří TOMÁŠEK. Léčba nádorů trávicího traktu u geriatrických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 92-119. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
  10. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
  11. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Metastázy jater a možnosti intervenční radiologie. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN 1802-4475.
  12. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2015.
  13. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Paliativní postupy u pacientů s tumory postihujícími žlučové cesty. Slovenská rádiológia. Bratislava: Nadácia Lúče života, 2015, roč. 22, č. 1, s. 29-33. ISSN 1335-0625.
  14. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Paliativní postupy u pacientů s tumory postihujícími žlučové cesty. In XXXIX. Slovenský rádiologický kongres. 2015.
  15. ANDRAŠINA, Tomáš, Sung Kwon KANG, Jong Ho MOON, Tomáš GROLICH a Michal CRHA. Partially covered, self-expandable metal stents with anti-reflux valves for malignancies comprising hilar region. In 9th Meeting of the Society of Gastrointestinal Intervention. 2015.
  16. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Eva JANDÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Patient with inoperable pheochromocytoma. Current Oncology. Toronto: Multimed INC., 2015, roč. 22, č. 3, s. "E216"-"E219", 4 s. ISSN 1198-0052. doi:10.3747/co.22.2324.
  17. ANDRAŠINA, Tomáš. Peritoneální karcinomatóza. In 13. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2015.
  18. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Marian KOTEK, Petra SCHUSTEROVÁ, Ladislav MITÁŠ a Tomáš ROHAN. Perkutánní drenáž žlučových cest. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 44 s. ISBN 978-80-210-8150-5.
  19. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Marian KOTEK a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní cholangioskopie 8F systémem – první zkušenosti. In XX. Pracovní sympozium CSIR. 2015.
  20. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martina FARKAŠOVÁ, Katarína GAŠPAROVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Preventivní stentáž biliární rekonstrukce v experimentu. In IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
  21. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Přežívání pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených transarteriální chemoembolizací s drug-eluting beads. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 106-115. ISSN 1210-7883.
  22. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Vlastimil VÁLEK a Erik STAFFA. Radiofrequency ablation procedure - an infrared thermography study. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
  23. ANDRAŠINA, Tomáš. The possibilities of endoluminal ablation techniques. In 27th International Conference of the Society for Medical Innovation and Technology. 2015.
  24. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Transarteriální chemoembolizace jater - Technické problémy a komplikace výkonu. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 129-136. ISSN 1210-7883.
  25. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Igor PENKA, I ZAJAK, F ČEČKA, R GÜRLICH, I VISOKAI, M LOVEČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní? In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.

  2014

  1. ANDRAŠINA, Tomáš, Ondřej KALA, Jakub FOUKAL a Vlastimil VÁLEK. Accuracy of registration for fusion imaging with ultrasound navigation system. In CIRSE 2014. 2014.
  2. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Tomáš ANDRAŠINA a Šárka BOHATÁ. DWI a perfuze (včetně CEUS) v hodnocení léčebné odpovědi malignit jater. In 12. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2014.
  3. ŠMAJEROVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. DWI a perfuze (včetně sonovue) v hodnocení léčebné odpovědi. In 12. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2014.
  4. ANDRAŠINA, Tomáš. EASL a mRECIST, odpověď HCC po systémové terapii, chemoembolizaci a ablačních metodách. In 12. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2014.
  5. PEREGRIN, Jan H., Jozef KOVÁČ, Dana KAUTZNEROVÁ, Eva HONSOVÁ, Martin OLIVERIUS, Martin KÖCHER, Marie ČERNÁ, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Martin PŘÁDNÝ a Jiří MICHÁLEK. Embolizace portální žíly poly(2-hydroxyethylmethakrylátem) před rozsáhlou hepatektomií. Česká radiologie. Praha: Galén, 2014, roč. 68, č. 2, s. 113-119. ISSN 1210-7883.
  6. ANDRAŠINA, Tomáš. Jak poznat SPEN a jak se vyvarovat chyb? In 12. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2014.
  7. PAI, Madhava, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Attila DOROS, Pietro QUARETTI, Rita GOLFIERI, Cristina MOSCONI a Habib NAGY. Percutaneous Intraductal Radiofrequency Ablation for Clearance of Occluded Metal Stent in Malignant Biliary Obstruction: Feasibility and Early Results. CardioVascular and Interventional Radiology. New York: Springer-Verlag, 2014, roč. 37, č. 1, s. 235-240. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-013-0688-x.
  8. ANDRAŠINA, Tomáš. Peroperační ultrazvuk - možnosti, indikace. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2014. ISBN 978-80-905078-5-2.
  9. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN a Vlastimil VÁLEK. Radiofrequency tissue ablation inside of metal stent - A thermographis study. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2014, roč. 35, č. 3, s. 164-169. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2014.02.007.
  10. FELŠŐCI, Marián, S. NEHYBA, Tomáš ANDRAŠINA a P. NEMEC. Ruptured aneurysm of non-coronary sinus of valsalva as a rare cause of chest pain. European heart journal. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 31, s. 2123. ISSN 0195-668X. doi:10.1093/eurheartj/ehu184.
  11. ANDRAŠINOVÁ, T., Blanka ADAMOVÁ, A. KRAJINA a Tomáš ANDRAŠINA. Spinální arteriovenózní malformace – dvě kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 505-509. ISSN 1210-7859.
  12. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 3, s. 132-138. ISSN 0035-9351.
  13. STAŇKOVÁ, Monika a Tomáš ANDRAŠINA. Volumetrické hodnocení, doubling time vybraných tumorů. In 12. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2014.
  14. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MAZANEC. Výsledky onkochirurgie pankreatu-vlastní zkušenosti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.

  2013

  1. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří PÁNEK. Diagnostic imaging before endovascular treatment of deep vein thrombosis: what we want to know and how. In CIRSE 2013. 2013.
  2. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů pankreatu-vlastní zkušenosti a léčebné alternativy. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
  3. HRIVNÁK, Radoslav, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Jak postupovat u synchronních jaterních metastáz karcinomu rekta? In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
  4. MIZANDARI, Malkhaz, Madhava PAI, Feng XI, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Pietro QUARETTI, Rita GOLFIERI, Cristina MOSCONI, Ao GUOKUN, Charis KYRIAKIDES, Robert DICKINSON, Joanna NICHOLLS a Nagy HABIB. Percutaneous Intraductal Radiofrequency Ablation is a Safe Treatment for Malignant Biliary Obstruction: Feasibility and Early Results. Cardiovascular and Interventional Radiology. NEW YORK: SPRINGER, 2013, roč. 36, č. 3, s. 814-819. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-0529-3.
  5. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
  6. BERNARD, Vladan a Tomáš ANDRAŠINA. Termografické hodnocení radiofrekvenční ablace stentů ex vivo. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, roč. 43, č. 4, s. 10-14. ISSN 0301-5491.

  2012

  1. BOUDNÝ, Jaroslav, Jakub HUSTÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Celiac artery compression (Dunbar) syndrome: what does it mean to interventional radiologists? In CIRSE 2012. 2012. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-437-6.
  2. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of bile ducts ( ESIR course 2012 - Biliary intervences). 2012.
  3. MIZANDARI, M, F XI, N HABIB, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, P QUARETTI, R GOLFIERI, C MOSCONI, L XIAOQUN, A GUOKUN, M PAI, S L JENSEN, R DICKINSON a J NICHOLS. Endoluminal RFA for biliary and pancreatic duct malignant block recanalization. In CIRSE2012. 2012. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-437-6.
  4. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Martin KÖCHER a Vlastimil VÁLEK. Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest. In XXXVIII. český radiologický kongres. 2012.
  5. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Vladan BERNARD, Michailis KELOGRIGORIS a Vlastimil VÁLEK. Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest. In XVII. Pracovní sympozium 2012 CSIR. 2012.
  6. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jana LORENZOVÁ, Alois NEČAS a Zdeněk KALA. Healing dynamics of porcine pancreatic parenchyma after radiofrequency ablation - in vivo experimental pilot study. ACTA VETERINARIA BRNO. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2012, roč. 81, č. 4, s. 427-431. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201281040427.
  7. ANDRAŠINA, Tomáš, Hana PETRÁŠOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Kazuistiky játra a pankreas - Valtice 2012. In 10. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2012.
  8. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Tomáš ANDRAŠINA, Karel STARÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Laparoscopic Radiofrequency Ablation of Functioning Pancreatic Insulinoma. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2012, roč. 22, č. 5, s. E312-E315, 4 s. ISSN 1530-4515. doi:10.1097/SLE.0b013e318264b607.
  9. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti farmakoterapie v léčbě nádorů žlučových cest a pankreatu (včetně NET) – systémová a regionální léčba. In XXXVI. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
  10. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří PÁNEK. Multimodal management of hilar cholangiocarcinoma. In CIRSE 2012. 2012. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-437-6.
  11. VÁLEK, Vlastimil, Jiří PÁNEK a Tomáš ANDRAŠINA. Paliativní intervenčně radiologické metody. In XXXVI. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
  12. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Peroperační UZ jater a pankreatu. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2012. 2012.
  13. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Michal MAŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Pozdě rozpoznané ruptury bránice - soubor kazuistik. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 2, s. 110-114. ISSN 0035-9351.
  14. KALA, Z, V PROCHÁZKA, J HLAVSA, I PENKA, V VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, I KISS, L OSTŘÍŽKOVÁ, J TOMÁŠEK a R GÁL. Radikální a paliativní chirurgické postupy u nádorů slinivky – včetně PNET. In XXXVI. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
  15. ČERNÁ, M, M KÖCHER, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK a Tomáš ANDRAŠINA. The effectiveness of treatment of benign oesophageal strictures resistant to the balloon dilation by biodegradable stents. In CIRSE 2012. 2012. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-437-6.

  2011

  1. ČERNÁ, Marie, Martin KÖCHER, Vlastimil VÁLEK, René AUJESKÝ, Čestmír NEORAL, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK a Shankari MAHATHMAKANTHI. Covered Biodegradable Stent: New Therapeutic Option for the Management of Esophageal Perforation or Anastomotic Leak. CardioVascular and Interventional Radiology. 2011, roč. 34, č. 6, s. 1267-1271. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-010-0059-9.
  2. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, V. PROCHÁZKA, V. VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA a Igor KISS. HCC - možnosti radikální léčby. Farmakoterapie, spec. příloha. Praha: Farmakon Press, 2011, roč. 7, s. 11-20. ISSN 1801-1209.
  3. TOMÁŠEK, Jiří, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Hepatoblastom v dospělosti –pacient s dlouholetou kontrolou nemoci multimodální léčbou. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 5, č. 3, s. 184-186. ISSN 1802-4475.
  4. TOMÁŠEK, Jiří, Štěpán TUČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Hepatocelulární karcinom – diagnostika a terapie z pohledu klinického onkologa. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 65, č. 3, s. 149-153, 4 s. ISSN 1804-7874.
  5. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby. Farmakoterapie. Praha: FARMAKON PRESS, 2011, roč. 7, speciální, s. 11-19. ISSN 1801-1209.
  6. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 270-272. ISSN 1802-4475.
  7. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA a Jan HLAVSA. Chronická pankreatitida. Zobrazovací metody v diagnostice chronické pankreatitidy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 398-404. ISBN 978-80-7345-269-8.
  8. HEMMELOVÁ, Beáta, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Infekční pooperační komplikace ppacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In XI. Brněnský pankreatologický den. 2011.
  9. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Marta ČÍHALOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Ondřej BÍLEK. Kazuistika z onkologické praxe:. Brno, 2011. s. 170-172, 342 s. ISBN 978-80-86793-17-7.
  10. ČERNÁ, Marie, Martin KÖCHER, Vlastimil VÁLEK, René AUJESKÝ, Čestmír NEORAL, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří PÁNEK. Léčba benigních píštělí jícnu krytými biodegradabilními stenty - první výsledky. Česká radiologie. 2011, roč. 65, č. 2, s. 112-116. ISSN 1210-7883.
  11. KÖCHER, Martin, Vlastimil VÁLEK, Marie ČERNÁ, Jiří KOZÁK, Čestmír NEORAL, René AUJESKÝ a Tomáš ANDRAŠINA. LÉČBA BENIGNÍCH STRIKTUR JÍCNU REZISTENTNÍCH NA BALÓNKOVOU DILATACI BIODEGRADABILNÍMI STENTY. Česká Radiologie. 2011, roč. 65, č. 2, s. 131-136. ISSN 1210-7883.
  12. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Neuroendokrinní tumory pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1.vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 508-512. ISBN 978-80-7345-269-8.
  13. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Porovnání klinického vyšetření, vyšetření TRUSA a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
  14. SCHIFFMAN, S.C., T. METZGER, G. DUBEL, Tomáš ANDRAŠINA, I. KRALJ, C. TATUM, K.M. MCMASTERS, C.R. SCOGGINS a R.C.G. MARTIN. Precision Hepatic Arterial Irinotecan Therapy in the Treatment of Unresectable Intrahepatic Cholangiocellular Carcinoma: Optimal Tolerance and Prolonged Overall Survival. Annals of Surgical Oncology. NEW YORK: SPRINGER, 2011, roč. 18, č. 2, s. 431-438. ISSN 1068-9265. doi:10.1245/s10434-010-1333-4.
  15. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martin MAN, Tomáš ANDRAŠINA, Marta ČÍHALOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ a Lucie URBANOVÁ. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního nádoru pankreatu. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215. ISSN 0862-495X.
  16. CRHA, Michal, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Iva SVOBODOVÁ, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr RAUŠER, Jana LORENZOVA, Zdeněk KALA a Alois NEČAS. Radiofrequency ablation of pancreas and optimal cooling of peripancreatic tissue in an ex-vivo porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2011, roč. 80, č. 4, s. 407-413. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201180040407.
  17. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav CRHA, Martin MAN, Iva SVOBODOVÁ, Vlastimil VÁLEK, L URBANOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Radiofrequency ablation of pancreatic tumors. In 43th Annual Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 2011.
  18. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA a Jan HLAVSA. Radiologická diagnostika nádorů pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 444-450. ISBN 978-80-7345-269-8.
  19. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří TOMÁŠEK, Aleš NEUMANN a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radiologická léčba hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie. 2011, roč. 2011, č. 5, s. 17-23. ISSN 1801-1209.
  20. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Aleš NEUMANN. Zobrazovací metody v diagnostice a léčbě kolorektalního karcinomu včetně intervenčních metod. Onkologie. Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 266-269. ISSN 1802-4475.

  2010

  1. TOMÁŠEK, Jiří a Tomáš ANDRAŠINA. Aktuální trendy léčby hepatocelulárního karcinomu. Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy. Praha: Sanoma Magazines, 2010, roč. 59, č. 4, s. 6-7, 3 s. ISSN 1214-7664.
  2. PÁNEK, Jiří, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Martin KÖCHER a Martina ČERNÁ. Biodegradable stent in non-vascular interventions. In ESGAR 2010. 2010.
  3. ANDRAŠINA, Tomáš, Foukal JAKUB, BARTUŠEK a Jan HLAVSA. Diagnostika divertikulitidy v ultrasonografii a výpočetní tomografii. In VIII. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2010.
  4. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Intervenčná rádiológia v diagnostike a liečbe solídnych nádorov. In XIV. Košické chemoterapeutické dny. 2010.
  5. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Intervenční radiologie u onkologických onemocnění. Čes. radiologie. Galen, 2010, roč. 64, č. 2, s. 93-102. ISSN 1210-7883.
  6. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Beáta HEMMELOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo KŘIKAVA a Marta ČÍHALOVÁ. Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomů jícnu a kardie. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  7. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Pavel ŠLAMPA. Multimodal Oncological Therapy Comprising Stents, Brachytherapy and Regional Chemotherapy for Cholangiocarcinoma. Gut and Liver. 2010, roč. 4, Suppl.1, s. "S82"-"S88", 7 s. ISSN 1976-2283. doi:10.5009/gnl.2010.4.S1.S82.
  8. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Radiologické onkologické intervence u primárních a sekundárních tumorů jater. In 13. Setkání klubu mladých onkologů. 2010.
  9. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Radiologické onkologické intervence u primárních tumorů jater. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  10. BOWER, M., T. METZGER, K. ROBBINS, D. TOMALTY, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, C. TATUM a RC. MARTIN. Surgical downstaging and neo-adjuvant therapy in metastatic colorectal carcinoma with irinotecan drug-eluting beads: a multi-institutional study. HPB (Oxford). 2010, roč. 12,2010, č. 1, s. 31-36, 5 s. ISSN 1365-182X. doi:10.1111/j.1477-2574.2009.00117.x.
  11. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK a Jan HLAVSA. Use of endoluminal radiofrequency ablation to recanalize occluded metallic biliary stent. In CIRSE 2010. 2010.

  2009

  1. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Cystické nádory pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 186-198, 23 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
  2. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. DC Bead v embolizaci HCC - situace v ČR. In Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. 2009. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 260-261. ISBN 978-80-86793-12-2.
  3. ANDRAŠINA, Tomáš a Mária KUZÁROVÁ. Diferenciální diagnostika zesílení stěny tračníku v CT obraze. 2009. ISBN 978-80-254-5282-0.
  4. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN a Tomáš ANDRAŠINA. Duktální adenokarcinom. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 170-182. ISBN 978-80-247-2867-4.
  5. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Zdeněk KALA. HCC - co v léčbě nabízí radiolog. In XXXVI. Slovenský rádiologický kongres. 2009.
  6. ANDRAŠINA, Tomáš, VALEK a Jaroslav BOUDNÝ. Chemoembolizace s částicemi DCBead. In Den mladých radiologů. 2009.
  7. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK a Jana GOMBOŠOVÁ. Cholangiocelulární karcinom – možnosti radiologických intervencí. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
  8. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Cholangitis in biliary tract malignancies – facts and experience of diagnosing and treatment. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 16. - 18. dubna 2009. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
  9. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. Intraluminálna radiofrekvenčná ablácia. In XVI. ročník Konference mladých lékařů. 2009.
  10. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana KRÁLOVÁ, Petra MUSILOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Léčba pokročilého, inoperabilního hepatocelulárního karcinomu (HCC) - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
  11. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav SEDMÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Štěpán TUČEK, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Petra MUSILOVÁ. Možnosti léčby nádorů žlučníku a žlučových cest - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
  12. KALA, Zdeněk, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Nádory extrahepatálních žlučových cest. In Nádory podjaterní oblasti.Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 241-261. ISBN 978-80-247-2867-4.
  13. KYSELA, Petr, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Nádory pankreatu. Úvod. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 167-170. ISBN 978-80-247-2867-4.
  14. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Neuroendokrinní nádory pankratu z pohledu chirurga. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 207-216. ISBN 978-80-247-2867-4.
  15. HLAVSA, Jan, Jaroslav IVIČIČ, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Michal MIKULICA a Tomáš ANDRAŠINA. Prevence pankreatické píštěle po radiofrekvenční ablaci karcinomu pankreatu. 1. vyd. Praha: Medical Tribune, 2009. s. 137-139. ISBN 978-80-87135-13-6.
  16. HLAVSA, Jan, Jaroslav IVIČIČ, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Michal MIKULICA a Tomáš ANDRAŠINA. Prevence pankreatické píštěle po radiofrekvenční ablaci karcinomu pankreatu. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. 1. vyd. Praha: Medical Tribune,cz, 2009. s. 137-139. Vybrané kazuistiky. ISBN 978-80-87135-13-6.
  17. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 183-186. ISBN 978-80-247-2867-4.
  18. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Jan HLAVSA a Stefano CRIPPA. Sekundární nádory pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 218-221. ISBN 978-80-247-2867-4.

  2008

  1. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Katarína MÚČKOVÁ a Jaroslav BOUDNÝ. Chemoembolizace s částicemi DCBead u hypervaskularizovaných tumorů jater. Možnosti kombinace s RFA. In V. Brněnský den mladých radiologů. 2008.
  2. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK a Jiří TOMÁŠEK. Chemoembolizácia u hepatocelulárneho karcinómu. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1.vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  3. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK a Jiří TOMÁŠEK. Chemoembolizácia u hepatocelulárneho karcinómu - poster. In XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
  4. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Intervenční radiologie v léčbě maligních procesů jater. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 10, č. 2, s. 120-124. ISSN 1212-4184.
  5. ANDRAŠINA, Tomáš, Marek MECHL a Radka JAKUBCOVÁ. Kazuistiky náhlých přihod břišních. In XXXVI. Český radiologický kongres. 2008.
  6. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Kombinace radiofrekvenční ablace a chemoembolizace s eluting beads u tumorů jater. In XV. Konference mladých lékařů. 2008.
  7. BOHATÁ, Šárka, Jaroslav SEDMÍK a Tomáš ANDRAŠINA. Komplikace léčby urolithiasy. XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum., 2008.
  8. ANDRAŠINA, Tomáš, Jakub FOUKAL a Vlastimil VÁLEK. Metastatický Grawitzov tumor. In VI. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2008.
  9. ANDRAŠINA, Tomáš, Jan HLAVSA, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Jiří NEUBAUER. Možnosti radiofrekvenční ablace u tumoru pankreatu první zkušenosti. Česká radiologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 4, s. 361-365. ISSN 1210-7883.
  10. TOMÁŠEK, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti systémové léčby HCC - vlastní zkušenosti. In Monotematický deň 2008, Nádory Pečene, Slovenská zdarvotnícka univerzita, Slovenská hepatologická spoločnosť SLS. 2008.
  11. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti systémové léčby hepatocelulárního karcinomu (HCC). In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  12. ANDRAŠINA, Tomáš, Jakub FOUKAL a Jakub HUSTÝ. Nevaskulárne intervencie na obličke. In XV. Medzinárodné radiologické Winter fórum. 2008.
  13. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Novinky v chirurgické léčbě jaterních metastáz. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 298. ISBN 978-80-86793-11-5.
  14. VÁLEK, Vlastimil a Tomáš ANDRAŠINA. Perkutánní a regionální možnosti léčby nádorů jater – přehled metod. In XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
  15. HANA KRATOCHVÍLOVÁ, Hana, Lenka NOVÁKOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Tomáš ANDRAŠINA. Transarteriální chemoembolizace embolizačními částicemi DC Bead. Referátový výběr z onkologie - Speciál. Praha: Czechopress agency, s.r.o., 2008, roč. 25, 1+2, s. 66-69. ISSN 0139-6536.
  16. FOUKAL, Jakub a Tomáš ANDRAŠINA. Vylučovací urografie. In XV. Medzinárodné radiologické Winter fórum. 2008.
  17. TOMÁŠEK, Jiří, Jiří PRÁŠEK, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Tomáš ANDRAŠINA a Šárka BOHATÁ. Vyšetření jaterní funkce při léčbě nádorů jater chemoembolizací – pohled onkologa. In ABSTRAKTY Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 36. májové hepatologické dni. Košice, 2008. s. 24-24, 29 s.
  18. VÁLEK, Vlastimil a Tomáš ANDRAŠINA. ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU VČETNĚ INTERVENČNÍCH METOD. Referátový výběr z onkologie - Speciál. Praha: Czechopress agency, s.r.o., 2008, roč. 25, 1+2, s. 10-17. ISSN 0139-6536.

  2007

  1. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Možnosti radiofrekvenční ablace ( RFA) v paliativní onkologické léčbě. In XIII. Brněnský den paliativní medicíny. 2007.
  2. ANDRAŠINA, Tomáš. Prežívanie pacientov s kolorektálnym karcinómom liečených radiologickými intervenciami vo FN Brno (retrospektívna štúdia). Nové možnosti. Kombinovaná terapia. Česká radiologie. Praha: Galén, 2007, roč. 61, č. 2, s. 215-216, 1 s. ISSN 1210-7883.
  3. BARTUŠEK, Daniel, Tomáš ANDRAŠINA a Zdeněk KALA. Předoperační embolizace truncus celiacus – kazuistika. In XVIII. kurz PTA. 2007.
  4. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Radiofrekvenční ablace u kolorektálního karcinomu. In IV. Brněnský den mladých radiologů. 2007.
  5. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Z. ŘEHÁK, Jana HALÁMKOVÁ, Marek MECHL a Tomáš ANDRAŠINA. Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii. In Edukační sborník XXXI.Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2007. s. 116-117, 1 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
  6. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Zdeněk ŘEHÁK, Jana HALÁMKOVÁ, Marek MECHL a Tomáš ANDRAŠINA. Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii. 2007. In XXXI. Brněnské onkologické dny, Brno. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2023 21:33