Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš JŮZA, Peter MATKULČÍK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Veronika NOVOTNÁ, Vladan BERNARD, Vlastimil VÁLEK a Nahum GOLDBERG. Experimental model of occluded biliary metal stent recanalization using irreversible electroporation via a tubular catheter. International Journal of Hyperthermia. 2021, roč. 2021, č. 1, s. 393-401. ISSN 0265-6736. doi:10.1080/02656736.2021.1875061.
 2. 2020

 3. ROHAN, Tomáš, Jakub HUSTÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav SEDMÍK a Vlastimil VÁLEK. DSM (degradable starch microspheres) - embolizační materiál rozšiřující možností transarteriální chemoembolizace jater. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 74, č. 2, s. 108 -113. ISSN 1210-7883.
 4. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš JŮZA, Peter MATKULČÍK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Irreversible electroporation for treatment of biliary metal stent occlusion – experimental model. In ECR 2020. 2020. doi:10.26044/ecr2020/C-05880.
 5. ROHAN, Tomáš, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Tomáš ANDRAŠINA a Vlastimil VÁLEK. Prognostické faktory přežití u pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených pomocí transarteriální chemoembolizace. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 33, č. 3, s. 214-219. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020214.
 6. JANŮ, Eva, Lucie KŘIKAVOVÁ, Jiřina LITTLE, Karel DVOŘÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš KAZDA a Vlastimil VÁLEK. Prospective evaluation of contrast-enhanced ultrasound of breast BI-RADS 3-5 lesions. BMC MEDICAL IMAGING. LONDON: BMC, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-9. ISSN 1471-2342. doi:10.1186/s12880-020-00467-2.
 7. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Vlastimil VÁLEK, Tomáš MIHOK, Michal UHER a Vlastimil VÁLEK. Survival analysis of colorectal cancer liver metastases treated by percutaneous ablation. In CIRSE 2020. 2020.
 8. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Pavel JANEČEK a Lumír KUNOVSKÝ. Zobrazovací metody u neúrazových náhlých příhod břišních. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 6, s. 520-532. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020520.
 9. 2019

 10. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Vlastimil VÁLEK, Štěpán SUCHÁNEK, Jiří HOCH, Igor KISS, Ondřej URBAN, Tomáš GREGA, Monika VAŇHOVÁ a Miroslav ZAVORAL. Diagnosis and treatment of early colorectal cancer (stages I and II): a trustworthy clinical practice guideline. In Cochrane Colloquium Santiago. 2019.
 11. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Jakub FOUKAL a Vlastimil VÁLEK. Diagnostika kolorektálního karcinomu. Onkologická revue. 2019, roč. 2019, č. 6, s. 1-5. ISSN 2464-7195.
 12. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Monika STAŇKOVÁ, Barbora ČECHOVÁ, Lujza JANDUROVÁ a Vlastimil VÁLEK. Chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu - analýza výsledků léčby na základě dat z národních registrů. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Suppl 1, s. 160-163. ISSN 0862-495X.
 13. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Monika HÁJKOVÁ, Barbora ČECHOVÁ, Lujza JANDUROVÁ a Vlastimil VÁLEK. Chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu: analýza výsledků léčby na základě dat z národních registrů. In XXIV. Pracovní sympozium CSIR. 2019.
 14. ANDRAŠINA, Tomáš, Michal UHER, Tomáš ROHAN, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Barbora ČECHOVÁ, Lujza JANDUROVÁ a Vlastimil VÁLEK. Chemoembolization for treatment of hepatocellular carcinoma: national registry-based analysis. In CIRSE 2019. 2019. ISSN 1432-086X. doi:10.1007/s00270-019-02282-x.
 15. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Tomáš JŮZA, Jan ZAVADIL, Svatopluk RICHTER a Vlastimil VÁLEK. Is PET MRI valuable in inflammation or fever of unknown aetiology? In ECR 2019. 2019. ISSN 1869-4101. doi:10.1186/s13244-019-0713-y.
 16. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Hiroko MARTIN, Jiří PÁNEK, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Percutaneous Endoluminal Forceps Biopsy in Cholangiocellular Carcinoma - A Perspective Approach to Timeliness of Diagnostic Confirmation Using Two Scenarios. Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2019, roč. 3, Jun 2019, s. 1-8. ISSN 2435-1210.
 17. ROHAN, Tomáš, Michal UHER, Jakub HUSTÝ, Jan ZAVADIL, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiologické destrukční metody hepatocelulárního karcinomu. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 194-201. ISSN 2336-4998.
 18. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Peter MATKULČÍK, Tomáš JŮZA, Jan ZAVADIL, Iva SVOBODOVÁ, Dalibor ČERVINKA a Vlastimil VÁLEK. Simulation of the biliary metal stent recanalisation using endoluminal irreversible electroporation on porcine liver - in vivo experiment. In CIRSE 2019. 2019. ISSN 1432-086X. doi:10.1007/s00270-019-02282-x.
 19. ANDRAŠINA, Tomáš, Josef JAROŠ, Tomáš JŮZA, Tomáš ROHAN, Dalibor ČERVINKA, Michal CRHA, Vlastimil VÁLEK a Nahum S. GOLDBERG. The Accumulation and Effects of Liposomal Doxorubicin in Tissues Treated by Radiofrequency Ablation and Irreversible Electroporation in Liver: In Vivo Experimental Study on Porcine Models. Cardiovascular and Interventional Radiology. NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 42, č. 5, s. 751-762. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-019-02175-z.
 20. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš GROLICH, Michal CRHA, Ladislav STEHLIK, Tomáš ROHAN, Červinka DALIBOR, Veronika NOVOTNÁ, Vladan BERNARD, Iva SVOBODOVÁ a Vlastimil VÁLEK. The Methodology for Endoluminal Irreversible Electroporation in Porcine Models. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, roč. 88, č. 2, s. 201-211. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988020201.
 21. JŮZA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Peter MATKULČÍK, Dalibor ČERVINKA, Veronika NOVOTNÁ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Thermal efect of irreversible electroporation a high-frequency irreversible electroporation inside metallic stent ex vivo. In CIRSE 2019. 2019. ISSN 1432-086X. doi:10.1007/s00270-019-02282-x.
 22. 2018

 23. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Tomáš JŮZA, Peter MATKULČÍK, Jana POKORNÁ a Vlastimil VÁLEK. Irreversible electroporation for treatment of metal stent occlusion in biliary tract – ex vivo experimental model. In VÁLEK, Vlastimil. CIRSE 2018. 2018. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2021-1.
 24. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Nevaskulární onkointervence v oblasti jater (co je nového). In XXIV. Pracovní sympozium české společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. 2018.
 25. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Percutaneus endoluminal forceps biopsy in cholangiocelular carcinoma: cost effectiveness analysis. In ECR 2018. 2018. doi:10.1594/ecr2018/C-3232.
 26. ANDRAŠINA, Tomáš, Alexandra LITAVCOVÁ, Ladislav PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Ondřej SLABÝ, Jaroslav JURÁČEK, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Predikce invazivity adenokarcinomu pankreatu dle morfologických kritérií na předoperačním CT. In XLI. Český radiologický kongres - sborník abstrakt. 2018. ISBN 978-80-7471-242-5.
 27. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ, Hiroko MARTIN a Vlastimil VÁLEK. Prevention of benign stenosis due to endoluminal irreversible electroporation in bile ducts. In CIRSE 2018. 2018. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2021-1.
 28. BARTUŠEK, Daniel, Hana PETRÁŠOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Radiologické a jiné zobrazovací metody u ISZ. In: Idiopatické střevní záněty. první. Praha: Mladá Fronta, 2018. s. 221-250. ISBN 978-80-204-4720-3.
 29. POTRUSIL, Martin, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vlastimil VÁLEK. RALLPS-varianta etapové operace, kazuistiky. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 30. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. Terapie nádorů postihujících játra metodami intervenční radiologie. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 157, č. 4, s. 195-202. ISSN 0008-7335.
 31. JŮZA, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Josef JAROŠ, Tomáš ROHAN, Hiroko MARTIN, Martin Jakub ARBET, Vlastimil VÁLEK a Nahum GOLDBERG. The accumulation of Liposomal Doxorubicin in tissues treated by radiofrequency ablation and irreversible electroporation in liver – in vivo experimental study on porcine models. In CIRSE 2018. 2018. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2021-1.
 32. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jakub FOUKAL, Miriama ŠMAJEROVÁ, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 175-180. ISSN 0008-7335.
 33. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Monika STAŇKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Vzácná příčina abdominální anginy s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. In Budějovice gastroenterologické, České Budějovice. 2018.
 34. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Monika STAŇKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Vzácná příčina abdominální angíny s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 4, č. 3, s. 148-149. ISSN 2336-4998.
 35. 2017

 36. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, D. ČERVINKA, J. MARTIŠ, P. PROCHÁZKA, Vojtěch MORNSTEIN a Vlastimil VÁLEK. A Thermographic Comparison of Irreversible Electroporation and Radiofrequency Ablation. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2017, roč. 38, č. 1, s. 26-33. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2016.11.001.
 37. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK, Jakub HUSTÝ, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation using the monopolar approach for the treatment of an occluded metal biliary stent in malignancy. In CIRSE 2017. 2017. ISSN 0174-1551.
 38. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jana STRENKOVÁ a Renata CHLOUPKOVÁ. Gastrointestinální stromální tumory rekta. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 39. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ROHAN a Vlastimil VÁLEK. Ireverzibilní elektroporace žlučových cest endoluminálním přístupem. In CSIR 2017. 2017.
 40. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Jakub HUSTÝ, Tomáš ROHAN a Vlastimil VÁLEK. Irreversible electroporation with endoluminal balloon catheter in perihilar region. In CIRSE 2017. 2017. ISSN 0174-1551.
 41. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Moderní trendy v chirurgii kolorektálního karcinomu aneb co by měl onkolog vědět o práci chirurga. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2017, roč. 11, č. 2, s. 54-60. ISSN 1802-4475.
 42. STAŇKOVÁ, Monika, Vendula TRUNČÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. VOLUMETRIE JATER PŘED A PO EMBOLIZACI V. PORTAE - NAŠE ZKUŠENOSTI. Česká radiologie. Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 3, s. 233-243. ISSN 1210-7883.
 43. BOHATÁ, Šárka a Vlastimil VÁLEK. Zobrazovací metody. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 2, s. 12-19. ISSN 2464-7195.
 44. 2016

 45. HUSTÝ, Jakub, Vlastimil VÁLEK, Daniel BARTUŠEK, Miriama ŠMAJEROVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Contrast enhanced ultrasound in patients with Crohn´s disease. In ESGAR 2016. 2016.
 46. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Hana PETRÁŠOVÁ, Jiřina LITTLE, Petra OVESNÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Eva NĚMCOVÁ a Barbora MIKLOŠOVÁ. Contrast-enhanced ultrasonography in the evaluation of incidental focal liver lesions: A cost-effectiveness analysis. World Journal of Gastroenterology. Pleasanton: WJG Press, 2016, roč. 22, č. 38, s. 8605-8614. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v22.i38.8605.
 47. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of hilarcholangiocarcinoma. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.
 48. VÁLEK, Vlastimil a Tomáš ANDRAŠINA. Extrahepatic biliary cancer: Stenting, brachytherapy, and photodynamic therapy. In Jean-François H. Geschwind and Michael C. Soulen. Interventional Oncology. Second ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. s. 193-201. ISBN 978-1-107-04347-3.
 49. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ, Jiří PÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní biopsie ze žlučových cest. In CSIR 2016. 2016. ISSN 1210-7883.
 50. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Tomáš ROHAN, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní klešťová biopsie u malignit postihujících žlučové cesty. Česká radiologie. Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 4, s. 228-234. ISSN 1210-7883.
 51. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA, Alois NEČAS, Petr RAUŠER, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK a Iva SVOBODOVÁ. Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016, roč. 85, č. 2, s. "133"-"+", 12 s. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201685020133.
 52. KOPŘIVOVÁ, Tereza, Tomáš ANDRAŠINA, Beáta HEMMELOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jan BERÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Syndrom invazivního jaterního abscesu u muže vietnamského původu vyvolaný Klebsiella pneumoniae. Česká radiologie. Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 4, s. 247-251. ISSN 1210-7883.
 53. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Volumetric analysis versus response evaluation criteria in solid tumors and modified response evaluation criteria in solid tumors in the evaluation of HCC after transarterial chemoembolization. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.
 54. VÁLEK, Vlastimil, Monika Justýna DOPITOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Zobrazovací metody v diagnostice nemalobuněčného karcinomu plic. In Luboš Petruželka. Nemalobuněčný karcinom plic. 1. vydání. Praha: Farmakon Press, 2016. s. 36-43. ISBN 978-80-906589-1-2.
 55. 2015

 56. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of malignant biliary stenoses. In European Congress of Radiology 2015. 2015. ISSN 1869-4101. doi:10.1007/s13244-015-0387-z.
 57. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Hilar cholangiocarcinoma: palliation strategies. In CIRSE 2015. 2015. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-015-1173-5.
 58. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Hodnocení léčebné odpovědi po ablačních metodách. In XX. Pracovní sympozium CSIR. 2015.
 59. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Erik STAFFA a Vlastimil VÁLEK. Infrared thermography as a tool for monitoring of radiofrequency tissue ablation inside of metal stent. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
 60. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Hana PETRÁŠOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Vlastimil VÁLEK. Kontrastní ultrasonografie v hodnocení náhodných fokálních jaterních lézí – ekonomická analýza. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 1, s. 42-47. ISSN 1210-7883.
 61. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. In Onkologie v praxi. 2015.
 62. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Metastázy jater a možnosti intervenční radiologie. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN 1802-4475.
 63. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Paliativní postupy u pacientů s tumory postihujícími žlučové cesty. Slovenská rádiológia. Bratislava: Nadácia Lúče života, 2015, roč. 22, č. 1, s. 29-33. ISSN 1335-0625.
 64. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Paliativní postupy u pacientů s tumory postihujícími žlučové cesty. In XXXIX. Slovenský rádiologický kongres. 2015.
 65. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Eva JANDÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Patient with inoperable pheochromocytoma. Current Oncology. Toronto: Multimed INC., 2015, roč. 22, č. 3, s. "E216"-"E219", 4 s. ISSN 1198-0052. doi:10.3747/co.22.2324.
 66. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Marian KOTEK a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní cholangioskopie 8F systémem – první zkušenosti. In XX. Pracovní sympozium CSIR. 2015.
 67. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Přežívání pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených transarteriální chemoembolizací s drug-eluting beads. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 106-115. ISSN 1210-7883.
 68. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Vlastimil VÁLEK a Erik STAFFA. Radiofrequency ablation procedure - an infrared thermography study. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 69. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Transarteriální chemoembolizace jater - Technické problémy a komplikace výkonu. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 129-136. ISSN 1210-7883.
 70. 2014

 71. ANDRAŠINA, Tomáš, Ondřej KALA, Jakub FOUKAL a Vlastimil VÁLEK. Accuracy of registration for fusion imaging with ultrasound navigation system. In CIRSE 2014. 2014.
 72. PEREGRIN, Jan H., Jozef KOVÁČ, Dana KAUTZNEROVÁ, Eva HONSOVÁ, Martin OLIVERIUS, Martin KÖCHER, Marie ČERNÁ, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Martin PŘÁDNÝ a Jiří MICHÁLEK. Embolizace portální žíly poly(2-hydroxyethylmethakrylátem) před rozsáhlou hepatektomií. Česká radiologie. Praha: Galén, 2014, roč. 68, č. 2, s. 113-119. ISSN 1210-7883.
 73. ANDRAŠINA, Tomáš, Vladan BERNARD, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Jaroslav BOUDNÝ a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal ablation for malignant biliary duct stenosis. In CIRSE 2014. 2014.
 74. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vlastimil VÁLEK a Daniel BARTUŠEK. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 7-8, s. 617-623. ISSN 0042-773X.
 75. KALA, Zdeněk, Jiří TOMÁŠEK, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Komplexní léčba karcinomu rekta. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 3, s. 256-264. ISSN 1212-4184.
 76. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Jan HLAVSA, Jaroslav IVIČIČ, Roman GÁL, Vlastimil VÁLEK a Jaroslav BOUDNÝ. Management krvácivých komplikací po resekcích slinivky břišní. In Pelhřimovský chirurgický den. 2014.
 77. PAI, Madhava, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Attila DOROS, Pietro QUARETTI, Rita GOLFIERI, Cristina MOSCONI a Habib NAGY. Percutaneous Intraductal Radiofrequency Ablation for Clearance of Occluded Metal Stent in Malignant Biliary Obstruction: Feasibility and Early Results. CardioVascular and Interventional Radiology. New York: Springer-Verlag, 2014, roč. 37, č. 1, s. 235-240. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-013-0688-x.
 78. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Poranění žlučových cest. In polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
 79. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Šárka BOHATÁ, Jiří PÁNEK, Vlastimil VÁLEK a Josef HOŘEJŠ. Přehled zobrazovacích metod v chirurgické onkologii. In Zdeněk Krška, David Hoskovec, Luboš Petruželka. Chirurgická onkologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 29-50. ISBN 978-80-247-4284-7.
 80. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN a Vlastimil VÁLEK. Radiofrequency tissue ablation inside of metal stent - A thermographis study. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2014, roč. 35, č. 3, s. 164-169. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2014.02.007.
 81. 2013

 82. ŠLAISOVÁ, Radka, Karel BENDA, Jiří JARKOVSKÝ, Hana PETRÁŠOVÁ, Petr SZTURZ a Vlastimil VÁLEK. Contrast-enhanced ultrasonography compared to gray-scale and power doppler in the diagnosis of peripheral lymphadenopathy. European Journal of Radiology. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2013, roč. 82, č. 4, s. 693-698. ISSN 0720-048X. doi:10.1016/j.ejrad.2012.12.008.
 83. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Čestmír NEORAL, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ, R AUJESKÝ a M STAŠEK. Chirurgická léčba GIST žaludku z pohledu FN Brno a FN Olomouc. In XXII. Jarní setkání Loket. 2013.
 84. MIZANDARI, Malkhaz, Madhava PAI, Feng XI, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Pietro QUARETTI, Rita GOLFIERI, Cristina MOSCONI, Ao GUOKUN, Charis KYRIAKIDES, Robert DICKINSON, Joanna NICHOLLS a Nagy HABIB. Percutaneous Intraductal Radiofrequency Ablation is a Safe Treatment for Malignant Biliary Obstruction: Feasibility and Early Results. Cardiovascular and Interventional Radiology. NEW YORK: SPRINGER, 2013, roč. 36, č. 3, s. 814-819. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-0529-3.
 85. VÁLEK, Vlastimil a Jakub HUSTÝ. Quality Improvement Guidelines for Transcatheter Embolization for Acute Gastrointestinal Nonvariceal Hemorrhage. CardioVascular and Interventional Radiology. New York, USA: SPRINGER, 2013, roč. 36, č. 3, s. 608-612. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-0462-5.
 86. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Jiří PRÁŠEK, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Zdeněk KALA, Iveta ZIMOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. The liver function assessment – The indocyanine green retention in correlation with the cholescintigraphic measurement: A retrospective validation study in 107 patients with liver malignancies. In 10 th Gastrointestinal Cancers Symposium, ASCO, ASTRO, SSO, San Francisco, USA. 2013.
 87. HUSTÝ, Jakub, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Markéta SMĚLÁ, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. VYUŽITÍ KONTRASTNÍHO ULTRAZVUKU V DIAGNOSTICE AKTIVITY CROHNOVY NEMOCI. Česká radiologie. Galén, 2013, Ces Radiol, 2013; 67(1), s. 39–45. ISSN 1210-7883.
 88. SMĚLÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Zbyněk BORTLÍČEK. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. Česká radiologie. 2013, roč. 67, č. 1, s. 46-51. ISSN 1210-7883.
 89. BOHATÁ, Šárka, Daniel BARTUŠEK, Beáta HEMMELOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie. Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, "Kolorektální karcinom", s. 12-18. ISSN 1801-1209.
 90. 2012

 91. BOHATÁ, Šárka a Vlastimil VÁLEK. Akutní pankreatitis. In 10. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2012.
 92. BOHATÁ, Šárka a Vlastimil VÁLEK. CT - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, CT - nové metody. In Předatestační Kurz základů radiologie / Novinky z radiologie. 2012.
 93. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Petr KYSELA a Jiří TOMÁŠEK. Diseminovaný kolorektální karcinom. Strategie léčby. 1. vyd. Brno: KAP CZ, 2012. 76 s. ISBN 978-80-905210-0-1.
 94. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of bile ducts ( ESIR course 2012 - Biliary intervences). 2012.
 95. MIZANDARI, M, F XI, N HABIB, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, P QUARETTI, R GOLFIERI, C MOSCONI, L XIAOQUN, A GUOKUN, M PAI, S L JENSEN, R DICKINSON a J NICHOLS. Endoluminal RFA for biliary and pancreatic duct malignant block recanalization. In CIRSE2012. 2012. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-437-6.
 96. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Martin KÖCHER a Vlastimil VÁLEK. Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest. In XXXVIII. český radiologický kongres. 2012.
 97. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Vladan BERNARD, Michailis KELOGRIGORIS a Vlastimil VÁLEK. Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest. In XVII. Pracovní sympozium 2012 CSIR. 2012.
 98. BOHATÁ, Šárka a Vlastimil VÁLEK. Interactive Case Presentation - Liver. In Sympozium - CEUS - contrast ultrasound 2012. 2012.
 99. ANDRAŠINA, Tomáš, Hana PETRÁŠOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Kazuistiky játra a pankreas - Valtice 2012. In 10. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2012.
 100. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Tomáš ANDRAŠINA, Karel STARÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Laparoscopic Radiofrequency Ablation of Functioning Pancreatic Insulinoma. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2012, roč. 22, č. 5, s. E312-E315, 4 s. ISSN 1530-4515. doi:10.1097/SLE.0b013e318264b607.
 101. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor URBANEK, Marek MECHL, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KADAŇKA. Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging in Patients With Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression Correlations Between Clinical and Electrophysiological Findings. SPINE. 2012, roč. 37, č. 1, s. 48-56. ISSN 0362-2436. doi:10.1097/BRS.0b013e31820e6c35.
 102. ČERNÁ, Marie, Thomas ROHIT, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN, Vlastimil VÁLEK, Roman HAVLÍK, Soňa FROŇKOVÁ, Jiří KOZÁK, Jiří PÁNEK, Jana ZAPLATELOVÁ a Alena BÍLKOVÁ. Manometric Perfusion Test in Biliary Strictures Treatment. Hepato-Gastroenterology. Atény: H G E UPDATE MEDICAL PUBLISHING S A, 2012, roč. 59, č. 117, s. 1354-1358. ISSN 0172-6390. doi:10.5754/hge11095.
 103. BOHATÁ, Šárka a Vlastimil VÁLEK. Možné příčiny omylů v diagnostice HCC. In Hepatocelulární karcinom 2012. 2012.
 104. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří PÁNEK. Multimodal management of hilar cholangiocarcinoma. In CIRSE 2012. 2012. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-437-6.
 105. VÁLEK, Vlastimil, Jiří PÁNEK a Tomáš ANDRAŠINA. Paliativní intervenčně radiologické metody. In XXXVI. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 106. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Peroperační UZ jater a pankreatu. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2012. 2012.
 107. KRAJINA, Antonín, Petr HULEK, Tomas FEJFAR a Vlastimil VÁLEK. Quality Improvement Guidelines for Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shut (TIPS). CardioVascular and Interventional Radiology. 2012, roč. 35, č. 6, s. 1295-1300. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-0493-y.
 108. ČERNÁ, M, M KÖCHER, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK a Tomáš ANDRAŠINA. The effectiveness of treatment of benign oesophageal strictures resistant to the balloon dilation by biodegradable stents. In CIRSE 2012. 2012. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-437-6.
 109. MECHL, Marek, Vlastimil VÁLEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Šárka BOHATÁ a Jakub FOUKAL. Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou – indikace a klinické zkušenosti. Slovenská radiológia. Bratislava: Slovenská rádiologická spoločnosť, 2012, roč. 19, č. 2, s. 5–9. ISSN 1335-0625.
 110. BOHATÁ, Šárka a Vlastimil VÁLEK. UZ jater - kdy UZ a CEUS stačí. In Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2012.
 111. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Vlastimil VÁLEK, Daniel BARTUŠEK, Barbora JAKUBCOVÁ a Petra ONDŘÍKOVÁ. Virtual colonoscopy. In European colorectal cancer days, Brno 2012. 2012.
 112. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK a Jakub HUSTÝ. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. In XXXVIII. Český radiologický kongres, Olomouc 2012. 2012. ISSN 1210-7883.
 113. BOHATÁ, Šárka a Vlastimil VÁLEK. 1. Sonografie břicha a retroperitonea : UZ jater. In Kurz UZ techniky - ultrazvukový kongres 2012. 2012.
 114. 2011

 115. KYSELA, Petr, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Akutní pankreatitida. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 358-397, 41 s. ISBN 978-80-7345-269-8.
 116. ČERNÁ, Marie, Martin KÖCHER, Vlastimil VÁLEK, René AUJESKÝ, Čestmír NEORAL, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK a Shankari MAHATHMAKANTHI. Covered Biodegradable Stent: New Therapeutic Option for the Management of Esophageal Perforation or Anastomotic Leak. CardioVascular and Interventional Radiology. 2011, roč. 34, č. 6, s. 1267-1271. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-010-0059-9.
 117. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Cystadenokarcinom žlučníku - přínos vyšetření onkomarkerů z punktátu. In XI. Brněnský pankreatologický den. 2011.
 118. TOMÁŠEK, Jiří, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Hepatoblastom v dospělosti –pacient s dlouholetou kontrolou nemoci multimodální léčbou. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 5, č. 3, s. 184-186. ISSN 1802-4475.
 119. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby. Farmakoterapie. Praha: FARMAKON PRESS, 2011, roč. 7, speciální, s. 11-19. ISSN 1801-1209.
 120. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 270-272. ISSN 1802-4475.
 121. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA a Jan HLAVSA. Chronická pankreatitida. Zobrazovací metody v diagnostice chronické pankreatitidy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 398-404. ISBN 978-80-7345-269-8.
 122. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Marta ČÍHALOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Ondřej BÍLEK. Kazuistika z onkologické praxe:. Brno, 2011. s. 170-172, 342 s. ISBN 978-80-86793-17-7.
 123. ČERNÁ, Marie, Martin KÖCHER, Vlastimil VÁLEK, René AUJESKÝ, Čestmír NEORAL, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří PÁNEK. Léčba benigních píštělí jícnu krytými biodegradabilními stenty - první výsledky. Česká radiologie. 2011, roč. 65, č. 2, s. 112-116. ISSN 1210-7883.
 124. KÖCHER, Martin, Vlastimil VÁLEK, Marie ČERNÁ, Jiří KOZÁK, Čestmír NEORAL, René AUJESKÝ a Tomáš ANDRAŠINA. LÉČBA BENIGNÍCH STRIKTUR JÍCNU REZISTENTNÍCH NA BALÓNKOVOU DILATACI BIODEGRADABILNÍMI STENTY. Česká Radiologie. 2011, roč. 65, č. 2, s. 131-136. ISSN 1210-7883.
 125. BOHATÁ, Šárka, Alena ŠTOURAČOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Liver trauma. In ESGAR 2011. 2011. doi:10.5444/esgar2011/EE-005.
 126. HEMMELOVÁ, Beáta, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Porovnání vyšetření TRUS a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, V. interaktivní kongres hojení ran. 2011.
 127. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martin MAN, Tomáš ANDRAŠINA, Marta ČÍHALOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ a Lucie URBANOVÁ. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního nádoru pankreatu. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215. ISSN 0862-495X.
 128. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav CRHA, Martin MAN, Iva SVOBODOVÁ, Vlastimil VÁLEK, L URBANOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Radiofrequency ablation of pancreatic tumors. In 43th Annual Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 2011.
 129. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA a Jan HLAVSA. Radiologická diagnostika nádorů pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 444-450. ISBN 978-80-7345-269-8.
 130. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří TOMÁŠEK, Aleš NEUMANN a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radiologická léčba hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie. 2011, roč. 2011, č. 5, s. 17-23. ISSN 1801-1209.
 131. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Vlastimil VÁLEK, Markéta HERMANOVÁ a Zdeněk KALA. Spontaneous duodenal intramural haematoma imitating pancreatic pseudocyst. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal Belgian Society for Surgery, 2011, roč. 111, č. 4, s. 238-242. ISSN 0001-5458.
 132. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Zdeněk MECHL, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 133. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Zdeněk MECHL, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 134. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Vlastimil VÁLEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Synchronní metastázy kolorektálního karcinomu - volba optimálního postupu. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2011.
 135. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Aleš NEUMANN. Zobrazovací metody v diagnostice a léčbě kolorektalního karcinomu včetně intervenčních metod. Onkologie. Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 266-269. ISSN 1802-4475.
 136. 2010

 137. PETRÁŠOVÁ, Hana, Jakub FOUKAL, Stefania ROMANO, Zdeňka RÁČILOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA a Vlastimil VÁLEK. Attention to the duodenum. In European Congress of Radiology. 2010. doi:10.1594/ecr2010/C-1574.
 138. PÁNEK, Jiří, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Martin KÖCHER a Martina ČERNÁ. Biodegradable stent in non-vascular interventions. In ESGAR 2010. 2010.
 139. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Jiří DOLINA, Vlastimil VÁLEK, Zuzana MATYÁŠOVÁ, Jitka PROKEŠOVÁ, Jaroslav SEDMÍK a Ivo NOVOTNÝ. Combined treatment of achalasia - botulinum toxin injection followed by pneumatic dilatation: long-term results. Diseases of the Esophagus. Wiley blackwell, 2010, roč. 23, č. 2, s. 100-105. ISSN 1120-8694.
 140. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Eva BUDINSKÁ. Dependence of the clinical symptoms on the ultrasound findings by patients with celiac disease – prospective study. In European congress of gastroenterology. 2010.
 141. BARTUŠEK, Daniel, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Hana PETRÁŠOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA a Eva BUDINSKÁ. Determination of accuracy of the transit time with respect to defecography in the diagnosis of anorectal dysfunction: use in practice. In European Congress of Abdominal and Gastrointestinal Radiology 2010. 2010.
 142. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ PUKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Pavel FADRUS, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Diffusion Tensor Imaging - Current Possibilities of Brain White Matter Magnetic Resonance Imaging. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 73, č. 2, s. 136-142. ISSN 1210-7859.
 143. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Pavel FADRUS, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Diffusion tensor imaging - současné možnosti MR zobrazení bílé hmoty mozku. Česka a slovenská neurologie a neurochirugie. 2010, roč. 73, č. 2, s. 136-142. ISSN 1210-7859.
 144. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk KALA, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Hepatocelulární karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 85-88. ISBN 978-80-7262-648-9.
 145. EHRMANN, Jiří a Petr HŮLEK. Hepatologie. In VÁLEK, Vlastimil a Jiří PÁNEK. Hepatologie. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 150-161, 11 s. ISBN 978-80-247-3118-6.
 146. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Intervenčná rádiológia v diagnostike a liečbe solídnych nádorov. In XIV. Košické chemoterapeutické dny. 2010.
 147. PÁNEK, Jiří a Vlastimil VÁLEK. Intervenční metody u nádorů gastrointestinálního traktu - přehled metod. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. s. 181-182. ISBN 978-80-86793-15-3.
 148. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Intervenční radiologie u onkologických onemocnění. Čes. radiologie. Galen, 2010, roč. 64, č. 2, s. 93-102. ISSN 1210-7883.
 149. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Igor PENKA, Pavel ŠLAMPA a Vlastimil VÁLEK. Karcinom ezofagu. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 59-63. ISBN 978-80-7262-648-9.
 150. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Igor PENKA, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Karcinom pankreatu. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 81-84. ISBN 978-80-7262-648-9.
 151. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Oldřich ROBEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Pavel ŠLAMPA, Martin MAN, Ludmila HYNKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 938-951. ISBN 978-80-8063-302-8.
 152. KISS, Igor, Igor PENKA, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KALA. Karcinom žlučníku a žlučových cest. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 91-95. ISBN 978-80-7262-648-9.
 153. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří PÁNEK, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK, Beáta HEMMELOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav SEDMÍK, Jiří TOMÁŠEK, Jan HLAVSA a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy jater a žlučových cest. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 955-967, 12 s. ISBN 978-80-8063-302-8.
 154. KALA, Zdeněk, Jiří TOMÁŠEK, Pavel ŠLAMPA, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy žaludku. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 933-937. ISBN 978-80-8063-302-8.
 155. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Igor PENKA a Vlastimil VÁLEK. Kolorektální karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 71-80. ISBN 978-80-7262-648-9.
 156. TOMÁŠEK, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Igor PENKA, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KALA. Metastázy v játrech. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 251-254. ISBN 978-80-7262-648-9.
 157. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Pavel ŠLAMPA. Multimodal Oncological Therapy Comprising Stents, Brachytherapy and Regional Chemotherapy for Cholangiocarcinoma. Gut and Liver. 2010, roč. 4, Suppl.1, s. "S82"-"S88", 7 s. ISSN 1976-2283. doi:10.5009/gnl.2010.4.S1.S82.
 158. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Pavel ŠLAMPA, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Nádory jícnu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 928-932. ISBN 978-80-8063-302-8.
 159. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 160. BOHATÁ, Šárka, Tomáš PAVLÍK, Danuše CHLUMSKÁ a Vlastimil VÁLEK. Přínos kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice ložiskových procesů jater. Česká radiologie. 2010, roč. 64, č. 1, s. 11-19. ISSN 1210-7883.
 161. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Radiologické onkologické intervence u primárních a sekundárních tumorů jater. In 13. Setkání klubu mladých onkologů. 2010.
 162. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Radiologické onkologické intervence u primárních tumorů jater. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 163. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Petr DÍTĚ. Role of imaging Methods in Diagnosis of Acute Pancreatitis. Digestive Diseases and Sciences. 2010, roč. 28, č. 2, s. 317-323. ISSN 0163-2116.
 164. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ, Jaroslav UTĚŠENÝ, Jiří DOLINA a Eva BUDINSKÁ. Spleen size in patients with celiac disease - prospective study. In European congress of radiology. 2010.
 165. BOWER, M., T. METZGER, K. ROBBINS, D. TOMALTY, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, C. TATUM a RC. MARTIN. Surgical downstaging and neo-adjuvant therapy in metastatic colorectal carcinoma with irinotecan drug-eluting beads: a multi-institutional study. HPB (Oxford). 2010, roč. 12,2010, č. 1, s. 31-36, 5 s. ISSN 1365-182X. doi:10.1111/j.1477-2574.2009.00117.x.
 166. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK a Jan HLAVSA. Use of endoluminal radiofrequency ablation to recanalize occluded metallic biliary stent. In CIRSE 2010. 2010.
 167. 2009

 168. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Ivo NOVOTNÝ a J. HLAVSA. Ampulomy. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. s. 289-301, 3 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 169. BOHATÁ, Šárka, Radim ŠIMŮNEK, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. Bouveret syndrome. In European Radiology, ESGAR 2009 Book of Abstracts / Volume 19 / Supplement 2 / June 2009. 2009. s. 692. ISSN 0938-7994.
 170. VÁLEK, Vlastimil. Crohn´s disease. European Radiology, 2009. ISSN 0938-7994.
 171. VÁLEK, Vlastimil a Jakub HUSTÝ. Crohn´s disease: Clinical-surgical questions and imaging answers. European Journal of Radiology. Ireland: Elsevier, 2009, roč. 69, č. 3, s. 375-380, 5 s. ISSN 0720-048X.
 172. VÁLEK, Vlastimil. CT diagnostika nádorů podjaterní oblasti. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 94-104. ISBN 978-80-247-2867-4.
 173. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. DC Bead v embolizaci HCC - situace v ČR. In Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. 2009. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 260-261. ISBN 978-80-86793-12-2.
 174. VÁLEK, Vlastimil. Deset nejčastějších chyb při budování PACS. In Telemedicína 2009. 2009.
 175. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. ERCP a endoskopická ultrasonografie. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. s. 45-55, 10 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 176. VÁLEK, Vlastimil. Firemní prezentace. In Telemedicína Brno 2009. 2009.
 177. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Zdeněk KALA. HCC - co v léčbě nabízí radiolog. In XXXVI. Slovenský rádiologický kongres. 2009.
 178. VÁLEK, Vlastimil. Hodnocení snímkové dokumentace na dálku. In Telemedicína Brno 2009. 2009.
 179. TRILLAUD, H., JM BRUEL, PJ VALETTE, V. VILGRAIN, G SCHMUTZ, R. OYEN, W. JAKUBOWSKI, J. DANES, Vlastimil VÁLEK a C. GREIS. Characterization of focal liver lesions with SonoVue-enhanced sonography: international multicenter-study in comparison to CT and MRI. World Journal Gastroenterol. World Journal Gastroenterol, 2009, roč. 15, č. 30, s. 3748-3756, 7 s. ISSN 1007-9327.
 180. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK a Jana GOMBOŠOVÁ. Cholangiocelulární karcinom – možnosti radiologických intervencí. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 181. KHORSANDI, SE, Petr KYSELA, Vlastimil VÁLEK, OMS OLUFEMI, I LAZAR a V PROCHÁZKA. Initial data on a novel endovascular radiofrequency catheter when used for arterial occlusion in liver cancer. Austria: Springer Wien, 2009, roč. 41, č. 3, s. 104-108, 4 s. ISSN 1682-8631.
 182. VÁLEK, Vlastimil. Intervenční radiologie u HCC. In VIII. Medzinárodné rádiologické Summer Fórum. 2009.
 183. VÁLEK, Vlastimil. Intervenční radiologie u cholangio-ca. In VIII. Medzinárodné rádiologické Summer Fórum. 2009.
 184. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Intraduktální ultrasonografie. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 55-59, 4 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 185. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. Intraluminálna radiofrekvenčná ablácia. In XVI. ročník Konference mladých lékařů. 2009.
 186. VÁLEK, Vlastimil. Jícnové stenty. In XIV. pracovní sympozium. 2009.
 187. DVOŘÁK, Karel, Vlastimil VÁLEK, Jiří PATERA, Martina TŘINÁCTÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Zdeněk PAČOVSKÝ, Mária KUZÁROVÁ a Radka JAKUBCOVÁ. Kontrastní ultrazvuk (CEUS) nehmatných lézí prsu. Praktická gynekologie. Brno, 2009, roč. 4. ISSN 1801-8750.
 188. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana KRÁLOVÁ, Petra MUSILOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Léčba pokročilého, inoperabilního hepatocelulárního karcinomu (HCC) - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 189. VÁLEK, Vlastimil. Moderní trendy chemoembolizací, situace v ČR. In XIV. Pracovní sympozium. 2009.
 190. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Zdeněk KALA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Možnosti intervenční radiologie u nemocných s cholangiocelulárním karcinomem. In 4. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2009.
 191. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav SEDMÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Štěpán TUČEK, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Petra MUSILOVÁ. Možnosti léčby nádorů žlučníku a žlučových cest - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 192. KALA, Zdeněk, Igor KISS a Vlastimil VÁLEK. Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha, 2009. 333 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 193. KALA, Zdeněk, I. KISS a Vlastimil VÁLEK. Neurogenní nádory pankreatu z pohledu endokrinologa. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. s. 198-207, 9 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 194. MECHL, Marek a Vlastimil VÁLEK. Novinky v zobrazování cévního řečiště pomocí ultrazvuku. (Kontrastní látky, zobrazení mikrovaskularizace, volumetrické zobrazení). In VIII. Medzinárodné rádiologické Summer Fórum. 2009.
 195. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Percutaneous kyphoplasty in the treatment of pathological vertebral body fractures in multiple myeloma patients. In Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Osterreichischen und Schseizerischen Gesselschaften fur Hamatologie und Onkologie. 2009. ISBN 0378-584X.
 196. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Percutaneous kyphoplasty in the treatment of pathological vertebral body fractures in multiple myeloma patients. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 197. VÁLEK, Vlastimil. Perkutánní biopsie. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 87-92. ISBN 978-80-247-2867-4.
 198. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Perkutánní kyfoplastika v léčbě osteolytického postižení obratlů u pacientů s mnohočetným myelomem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 199. VÁLEK, Vlastimil. Perkutánní transhepatální cholangiografie a drenáž. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 60-70. ISBN 978-80-247-2867-4.
 200. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 183-186. ISBN 978-80-247-2867-4.
 201. VÁLEK, Vlastimil. Radiofrekvenční ablace obecně. In XIV. Pracovní sympozium. 2009.
 202. LIPSKÁ, Ludmila, Vladimír VISOKAI, Marek MECHL, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Recidiva kolorektálního karcinomu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3026-4.
 203. VÁLEK, Vlastimil. RF Ablation. European Radiology, 2009. s. 106-107. ISSN 0938-7994.
 204. VÁLEK, Vlastimil. RFA. In VIII. Medzinárodné rádiologické Summer Fórum. 2009.
 205. VÁLEK, Vlastimil. RFA a chemoembolizace - shrnutí. In XIV. Pracovní sympozium. 2009.
 206. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Jan LATA. Současná klasifikace akutní pankreatitidy a její význam pro radiologii - přehledné sdělení. Slovak radiology. Bratislava: Lúče života, 2009, roč. 16, č. 2, s. 83-88, 5 s. ISSN 1007-9327.
 207. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Jan LATA. Současná klasifikace akutní pankreatitidy a její význam pro radiologii - přehledné sdělení. Slovenská rádiológia. Bratislava: Lúče života, 2009, roč. 16, č. 2, s. 83-88. ISSN 1335-0625.
 208. VÁLEK, Vlastimil a Marek MECHL. Telemedicína Brno 2009. In Telemedicína Brno 2009. Brno: MSD, 2009. s. CD. ISBN 978-80-7392-092-0.
 209. VÁLEK, Vlastimil. The role of CEUS in the Characterisation of Renal and Bowel Lesions. In CEUS 2009. 2009.
 210. VÁLEK, Vlastimil. Tumory tenkého střeva a appendixu. In Paprsky Vysočiny 2009. 2009.
 211. VÁLEK, Vlastimil. Urgentní břicho. In VI Radiologické dny Tábor. 2009.
 212. 2008

 213. BOHATÁ, Šárka, Vlastimil VÁLEK a Marek MECHL. Benígne ložiskové lézie heparu. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. ISBN 978-80-224-1008-3.
 214. VÁLEK, Vlastimil. Cystické léze ledvin. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 215. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Jaroslav SEDMÍK a Vlastimil VÁLEK. Endovaskulární terapie chronické mezenteriální ischémie. Česká radiologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 2, s. 185-188. ISSN 1210-7883.
 216. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Jaroslav SEDMÍK a Vlastimil VÁLEK. Endovaskulární terapie chronické mezenteriální ischémie. Česká radiologie. 2008, roč. 62/2008, č. 2, s. 185 -188, 3 s. ISSN 1210-7883.
 217. BOUDNÝ, Jaroslav a Vlastimil VÁLEK. Enduvaskulární léčba pseudoaneuryzmatu arteria femoralis profunda. Česká radiologie. 2008, roč. 62, č. 2, s. 224. ISSN 1210-7883.
 218. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Roman GÁL, Jiří DOLINA, Jiří TŮMA a Marta ČÍHALOVÁ. Hlavní otázky interdisciplinární spolupráce v chirurgické léčbě ložiskového postižení jater. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 297-298. ISBN 978-80-86793-11-5.
 219. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Katarína MÚČKOVÁ a Jaroslav BOUDNÝ. Chemoembolizace s částicemi DCBead u hypervaskularizovaných tumorů jater. Možnosti kombinace s RFA. In V. Brněnský den mladých radiologů. 2008.
 220. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK a Jiří TOMÁŠEK. Chemoembolizácia u hepatocelulárneho karcinómu. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1.vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 221. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK a Jiří TOMÁŠEK. Chemoembolizácia u hepatocelulárneho karcinómu - poster. In XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
 222. FERDA, Jiří a Antonín HLAVA. III. Years of Radiology in the Heart of Europe: Czech Radiology 1896-2007. American Journal of Roentgenology. USA, 2008, roč. 190, s. 1462-1465. ISSN 0361-803X.
 223. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Intervenční radiologie v léčbě maligních procesů jater. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 10, č. 2, s. 120-124. ISSN 1212-4184.
 224. BOHATÁ, Šárka, Tomáš NEBESKÝ, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Jaterní pseudoléze. In 12. vědecké zasedání MR sekce ČRS. 1. vyd. Brno: Avtokrat, 2008. s. 20. ISBN 978-80-254-1691-4.
 225. VÁLEK, Vlastimil. Kamenolom. In Triky a doznání XIV. 2008.
 226. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Kombinace radiofrekvenční ablace a chemoembolizace s eluting beads u tumorů jater. In XV. Konference mladých lékařů. 2008.
 227. BOHATÁ, Šárka, Vlastimil VÁLEK a Marek MECHL. Malígne ložiskové lézie heparu. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia II. ISBN 978-80-224-1008-3.
 228. ANDRAŠINA, Tomáš, Jakub FOUKAL a Vlastimil VÁLEK. Metastatický Grawitzov tumor. In VI. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2008.
 229. ANDRAŠINA, Tomáš, Jan HLAVSA, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Jiří NEUBAUER. Možnosti radiofrekvenční ablace u tumoru pankreatu první zkušenosti. Česká radiologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 4, s. 361-365. ISSN 1210-7883.
 230. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
 231. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Novinky v chirurgické léčbě jaterních metastáz. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 298. ISBN 978-80-86793-11-5.
 232. VÁLEK, Vlastimil a Jiří DOLINA. Oesophagitis. In Encyclopedia of Diagnostic Imaging. Německo: Springer, 2008. s. písmeno O. 2. ISBN 978-3-540-35278-5.
 233. VÁLEK, Vlastimil. Onemocnění mediastina. In CT kurz 2008. 2008.
 234. VÁLEK, Vlastimil. PACS a vize. In Telemedicína 2008. 1. vyd. Brno: Symma, 2008. s. CD. ISBN 978-80-7392-025-8.
 235. VÁLEK, Vlastimil. PACS a vize. In Telemedicína Brno 2008. 2008.
 236. VÁLEK, Vlastimil a Tomáš ANDRAŠINA. Perkutánní a regionální možnosti léčby nádorů jater – přehled metod. In XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
 237. VÁLEK, Vlastimil, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA a Igor KISS. Perkutánní léčba postižení žlučových cest. Postgraduální medicína. 2008, roč. 10, č. 2, s. 196-202. ISSN 1212-4184.
 238. ŠPINAR, Jindřich, Mária KUZÁROVÁ a Vlastimil VÁLEK. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 1.vydání. Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., 2008. s. 186 - 187. ISBN 978-80-247-1749-4.
 239. ŠTOURAČOVÁ, Alena a Vlastimil VÁLEK. Prostý snímek břicha. In XXXVI.Český radiologický kongres. 2008.
 240. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace lokálně neresekabilních nádorů pankreatu. In VIII. Brněnský panreatologický den. 2008.
 241. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Michal MIKULICA, Martin MAN, Vladimír PROCHÁZKA a Igor KISS. Radiofrekvenční ablace tumorů pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2008, roč. 87, č. 9, s. 462-466. ISSN 0035-9351.
 242. VÁLEK, Vlastimil. RFA tumorů ledvin. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 243. VÁLEK, Vlastimil a Tomáš NEBESKÝ. RFA v oblasti hrudníku. Česká radiologie. 2008, roč. 62, č. 2, s. 203. ISSN 1210-7883.
 244. VÁLEK, Vlastimil. Sono trávící trubice. In Ultrazvukový kongres. 2008.
 245. VÁLEK, Vlastimil, Markéta VAVŘÍKOVÁ a Jakub HUSTÝ. Sonografické vyšetření střev - indikace, interpretace. In Aktuální gastroenterologie XXIII. Praha: JS Partner s.r.o JS Press, 2008. s. 5-7. ISBN 978-80-87036-31-0.
 246. MECHL, Marek a Vlastimil VÁLEK. Technika vyšetrenia heparu. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia II. ISBN 978-80-224-1008-3.
 247. HANA KRATOCHVÍLOVÁ, Hana, Lenka NOVÁKOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Tomáš ANDRAŠINA. Transarteriální chemoembolizace embolizačními částicemi DC Bead. Referátový výběr z onkologie - Speciál. Praha: Czechopress agency, s.r.o., 2008, roč. 25, 1+2, s. 66-69. ISSN 0139-6536.
 248. HUSTÝ, Jakub, Vlastimil VÁLEK a Jan PEREGRIN. Urointervence - radiologické intervenční výkony na ledvině. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 208-214, 6 s. ISSN 1212-4184.
 249. VÁLEK, Vlastimil. UZ v urologii - pro a proti. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 250. VÁLEK, Vlastimil, Jakub FOUKAL a Marek MECHL. Využití edukačního archivu při výuce klinické anatomie. In Mefanet report 01. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 132-133. ISBN 978-80-210-4539-2.
 251. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Markéta VAVŘÍKOVÁ a Jakub HUSTÝ. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. Celiakia. Bratislava: Občanské sdružení celiatikov, Bratislava, 2008, č. 2, s. 5-7.
 252. MECHL, Marek, Vlastimil VÁLEK a J. TINTĚRA. Základní MR sekvence. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia I. ISBN 978-80-224-1008-3.
 253. VÁLEK, Vlastimil, Daniel BARTUŠEK a Petr KYSELA. Zobrazovací metody a diagnostika "urgentního břicha". Česká radiologie. 2008, roč. 62, č. 1, s. 35-41. ISSN 1210-7883.
 254. VÁLEK, Vlastimil a Tomáš ANDRAŠINA. ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU VČETNĚ INTERVENČNÍCH METOD. Referátový výběr z onkologie - Speciál. Praha: Czechopress agency, s.r.o., 2008, roč. 25, 1+2, s. 10-17. ISSN 0139-6536.
 255. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA, Daniel BARTUŠEK a Petr KYSELA. Zobrazovací mmetody v diagnostice a sledování akutní pankreatitidy - Perkutánní léčba komplikací akutní pankreatitidy. Česká radiologie. 2008, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN 1210-7883.
 256. VÁLEK, Vlastimil a Marek MECHL. Zobrazování nadledvin. In XV. medzinárodné rádiologické Winter Fórum. 2008.
 257. MECHL, Marek a Vlastimil VÁLEK. Zobrazovanie žlčníka žlčových ciest. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2008. Rádiológia II. ISBN 978-80-224-1008-3.
 258. 2007

 259. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. A shift in the diagnostics of the small intestine tumors. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 160-5, 6 s. ISSN 0720-048X.
 260. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. Amyloidosis of the small intestine. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 63, č. 1, s. 105-9, 5 s. ISSN 0720-048X.
 261. PÁNEK, Jiří a Vlastimil VÁLEK. Bližší specifikace stenóz žlučových cest. Česká Radiologe. Praha: Galén, 2007, roč. 61, č. 2, 1 s. ISSN 1210-7883.
 262. VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Jiří PETERA. Brachytherapy and percutaneous stenting in the treatment of cholangiocarcinoma: a prospective randomised study. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 175-9, 5 s. ISSN 0720-048X.
 263. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Zuzana MATYÁŠOVÁ, J. MRAZOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Combined treatment of achalasia - botulinum toxin followed by pneumatic dilatation - long term results. GUT. 2007, roč. 56, suppl. III, s. A228, 1 s. ISSN 0017-5749.
 264. VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA a Markéta VAVŘÍKOVÁ. Crohn's disease at the small bowel imaging by the ultrasound-enteroclysis. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 153-9, 7 s. ISSN 0720-048X.
 265. VÁLEK, Vlastimil. Diagnostika nádorů tenkého střeva z pohledu rentgenologa. In Sborník - XI. Hradecké gastroenterologické dny. 1. vyd. Ústí nad Labem, 2007. s. 25-33, 8 s. ISBN 978-80-239-8866-6.
 266. VÁLEK, Vlastimil a Marek MECHL. Editorial. European Journal of Radiology. 2007, roč. 62, č. 2, s. 151-152. ISSN 0720-048X.
 267. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Jiří TOMÁŠEK a Petr KYSELA. Embolizace hemangiomů v játrech. Česká radiologie. Praha: Galén, 2007, roč. 61, č. 2, s. 167-172. ISSN 1210-7883.
 268. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Jiří TOMÁŠEK a Petr KYSELA. Embolizace hemangiomů v játrech. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 167-172, 7 s. ISSN 1210-7883.
 269. VÁLEK, Vlastimil a Marek MECHL. Imaging Management. Imaging Management. 2007, roč. 70, č. 2, s. 28-29. ISSN 1377-7629.
 270. VÁLEK, Vlastimil a Jiří TOMÁŠEK. International Comparison of Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: Rationale, Technique and Outcome. Journal of the Japanese Society of Interventional Radiology. 2007, roč. 22, s. 23. ISSN 1340-4520.
 271. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Zuzana MATYÁŠOVÁ, J. MRÁZOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Kombinovaníá léčba achalazie jícnu injekcí botulotoxinu s následnou pneumatickou dilatací - dlouhodobé výsledky. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 36. ISSN 1213-323X.
 272. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Možnosti radiofrekvenční ablace ( RFA) v paliativní onkologické léčbě. In XIII. Brněnský den paliativní medicíny. 2007.
 273. MAN, Martin, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In Sborník XXX. endokrinologických dní s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Nucleus, 2007. s. 89.
 274. VÁLEK, Vlastimil. Pokroky ve využití zobrazovacích metod v gastroenterologii. Lékařské listy. 2007, roč. 56, č. 3, s. 26-27.
 275. VÁLEK, Vlastimil a Petr BOREK. Potencionální riziko vzniku nádoru - radiační zátěž. In Edukační sborník - XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno, 2007. s. 140. ISBN 978-9780-86793-9-2.
 276. VÁLEK, Vlastimil. Přenos obrazu. In Sborník přednášek Telemedicína 2007. Brno, 2007. s. CD nosič. ISBN 978-80-86633-94-7.
 277. ANDRAŠINA, Tomáš a Vlastimil VÁLEK. Radiofrekvenční ablace u kolorektálního karcinomu. In IV. Brněnský den mladých radiologů. 2007.
 278. VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Igor KISS, Zdeněk KALA a Aleš ČERMÁK. Radiologie v paliativní léčbě tumorů ledvin. In XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007. s. 304. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 279. KISS, Igor, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KALA. Regionální léčba jaterních metastáz. In Internetové stránky České onkologické společnosti ČLS JEP pacientům a jejich blízkým. 2007. ISSN 1801-9951.
 280. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Jaroslav UTĚŠENÝ. Small bowel ultrasound in patients with celiac disease. Retrospective study . European Journal of Radiology. 2007, roč. 2007, Aug;63(2), s. 302-6. ISSN 0720-048X.
 281. BARTUŠEK, Daniel. Small bowel ultrasound with celiac disease. Retrospective study. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 2/2007, č. 63, s. 302-306. ISSN 0720-048X.
 282. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Jan HLAVSA, H. KYSELOVÁ a A. VÁŇOVÁ. The role of CT and endoscopic ultrasound in pre-operative staging of pancreatic cancor. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 4, s. 166-169. ISSN 0720-048X.
 283. VÁLEK, Vlastimil, Šárka BOHATÁ a Marek MECHL. UZ v diagnostice ložiskových procesů jater - CEUS. Brno: Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. 229 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 284. 2006

 285. VÁLEK, Vlastimil, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Petr HUSA, Osamu MATSUI, Marek MECHL, Šárka BOHATÁ, Lenka FORETOVÁ a Dalibor VALÍK. Patologicko-radiologická korelace. In VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Igor a kolektiv KISS. Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 29-205. ISBN 80-247-0961-9.
 286. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Perkutánní radiofrekvenční temoablace (RFA) - současný stav a první klinické zkušenosti s multipolárním systémem. Česká Radiologie. Praha: Galén, 2006, roč. 60, č. 3, s. 164-170. ISSN 1210-7883.
 287. VÁLEK, Vlastimil. Postižení pleury a pleurálního prostoru. Česká radiologie. Praha: Galén, 2006, roč. 60, č. 5, s. 308-310. ISSN 1210-7883.
 288. BENDA, Karel, Daniel BARTUŠEK, Šárka BOHATÁ, Jaroslav BOUDNÝ, Karel DVOŘÁK, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr NÁDENÍČEK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Současné metody diagnostického zobrazování a intervenční radiologie - co má vědět praktický lékař (principy, možnosti, indikace, limitace). Praktický lekár. 2006, roč.2006, 86/č.2, s. 96-97.
 289. NÁDENÍČEK, Petr, Daniel BARTUŠEK a Vlastimil VÁLEK. Ultrasound imaging of the small bowel in the diagnostics of IBD and celiac disease. In Ultrasonografia. Zamosc, Poland, 2006. s. 153. ISSN 1429-7930.
 290. BEDNAŘÍK, Josef, Alexandra ŽOURKOVÁ, Martin SMRČKA a Vlastimil VÁLEK. Výuka neurologie na LF MU a mezioborová spolupráce. In Sborník - II. celofakultní konference o studiu na LF MU Brno. Brno: LF MU Brno, 2006. s. 17-18.
 291. HUSA, Petr a Vlastimil VÁLEK. Vztahy mezi infekční hepatitidou, cirhózou a HCC. In VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Igor a kolektiv KISS. Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 35-40. ISBN 80-247-0961-9.
 292. SVÍŽENSKÁ, Ivana, Hana NECHUTOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie, histologie a embryologie jater. In Maligní ložiskové procesy jater. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. s. 15-27. ISBN 80-247-0961-9.
 293. 2005

 294. NEUMANN, Čeněk. Zánětlivý pseudotumor jater kolem cizího tělesa. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 84, č. 6, s. 277-280. ISSN 0035-9351.
 295. 2004

 296. VÁLEK, Vlastimil. Certifikát České gastroenterologické společnosti - Monografie roku 2003. 2004.
 297. SENER, RN. Dermoid tumor with involvement of the frontal lobes. Acta Radiologica. 2004, roč. 45, č. 2, s. 209- 211. ISSN 15191108.
 298. VÁLEK, Vlastimil a Zdeněk KALA. Diagnostika akutní pankreatitidy a perkutánní léčba jejich komplikací - současná situace a mýty. Česká radiologie. Praha: Galén, 2004, roč. 58, č. 3, s. 131-135. ISSN 1210-7883.
 299. SENER, RN. Epidermoid Tumor of the Pons. Journal Neuroradiology. 2004, roč. 31, č. 3, s. 225-226. ISSN 15356449.
 300. VÁLEK, Vlastimil. II. Valtické kurzy vína - Abdominální radiologie. 2004.
 301. K"OCHER, Martin. Intervenční radiologie. Lékařské listy. 2004, č. 43, s. 20-23, 3 s.
 302. VÁLEK, Vlastimil. Komplexní perkutánní léčba maligních procesů v játrech. In BOUDNÝ, Jaroslav, Zdeněk KALA a Igor KISS. XXVIII. Brněnské onkologické dny, sborník abstrakt. 1. vyd. Brno, 2004. s. 166-173. ISBN 80-86793-01-X.
 303. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ a Petr HROBAŘ. Léčebné možnosti hepatocelulárního karcinomu, karcinomu žlučníku a cholangiokarcinomu z pohledu ekonomických nákladů na léčbu. In Edukační sborník, XXVIII. Brněnské onkologické dny 26. – 28.5.2004. Brno: MOU Brno, 2004. s. 328-684. ISBN 80-86793-01-X.
 304. VÁLEK, Vlastimil. Od fotografa k pilíři medicíny. Lékařské listy. 2004, č. 43, s. 10.
 305. VÁLEK, Vlastimil, Petr HROBAŘ, Tomáš NEBESKÝ, Jiří NEUBAUER, Jindřich VOMELA, Zdeněk KALA a Petr KYSELA. Podmínka úspěchu diagnostiky a minimálně invazivní perkutánní léčby akutní pankreatitidy - těsná spolupráce chirurga a radiologa. In Ročenka invazivní medicíny. 1. vydání. Praha: Galén, 2004. s. 224-229. Ročenka invazivní medicíny 2004. ISBN 80-7262-227-7.
 306. MECHL, Marek. Ultrazvuk - nové trendy. Lékařské listy. 2004, č. 43, s. 18-19.
 307. MECHL, Marek. Ultrazvukové vyšetření - současnost a budoucnost. Česká Radiologie. 2004, roč. 58, č. 5, s. 338-343, 7 s.
 308. VÁLEK, Vlastimil. Úskalí v diagnostice a léčbě onemocnění HPB - zobrazovací vyšetření - senzitivita a specificita. In KALA, Zdeněk a Igor KISS. XXVIII. Brněnské onkologické dny, sborník abstrakt. 1. vyd. Brno, 2004. s. 162-166. ISBN 80-86793-01-X.
 309. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Šárka BOHATÁ, Petr NÁDENÍČEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Marek MECHL. Ve hře je láhev vína. Kasuistiky. In 2. valtické kurzy s mezinárodní účastí. Valtice. 2004.
 310. VÁLEK, Vlastimil. VII.Inter-University Chest Workshop - Diagnostika postižení plic a srdce. 2004.
 311. VÁLEK, Vlastimil. Zobrazovací vyšetření - senzitivita a specificita. Bulletin HPB chirurgie. 2004, roč. 12, 1-2, s. 24-27.
 312. 2003

 313. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Petr HROBAŘ. Cholangiokarcinom intrahepatických a extrahepatických žlučových cest. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 20. ISBN 80-7177-794-3.
 314. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vlastimil VÁLEK. Intéret de la radiofréquence dans les résections hépatiques atypiques pour tumeur maligne - Étude préliminaire a propos de 5 cas. Le journal de Coelio-chirurgie. Valence - France: S.R.E.C Diffusion, 2003, č. 48, s. 32-35. ISSN 1167-8224.
 315. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo HANKE, Petr BENDA, Tomáš SVOBODA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoscopic hepatic resections using heat coagulation necrosis - 3-years experience. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal belgian society for surgery, 2003, suppl 103, č. 5, s. 47-48, 1 s. ISSN 001-5458.
 316. KYSELA, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK, Jiří ONDRÁŠEK a Igor KISS. Locoregional chemotherapy of the liver without the laparotomy. Acta Chirurgica Belgica. Belgie, 2003, suppl. 103, č. 5, s. 51-51. ISSN 001-5458.
 317. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Ivo HANKE a Vlastimil VÁLEK. Migration des stents oesophagiens : approche mini-invasive active. Le Journal de Coelio-chirurgie. Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2003, č. 47, s. 40-43. ISSN 1167-8224.
 318. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Petr KYSELA. Multidisciplinární přístup k jaterním malignitám ve FN Brno - model onkologické indikační komise. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o,, 2003. s. 18. ISBN 80-7177-794-3.
 319. KYSELA, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Náš přístup k regionální chemoterapii jater. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater Plzeň 11.-12.6.2003 - Abstrakta. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag sro, Bolzanova 5, 320 25Plzeň, 2003. s. 23. ISBN 80-7177-794-3.
 320. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Ivo HANKE. Poznámky k chirurgii tenkého střeva. In VÁLEK, Vlastimil. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 656 02 Brno, 2003. s. 32-34. postgraduální vzdělávání. ISBN 80-7013-383-X.
 321. VÁLEK, Vlastimil, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jiří PRÁŠEK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Zdenk KALA a Ivo HANKE. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. první vydání. Brno, NCONZO: Národní centrum ošetovatelství a nelékaských obor, 2003. 288 s. samostatná mongrafie. ISBN 80-7013-383-X.
 322. 2002

 323. PACÍK, Dalibor, Aleš ČERMÁK a Vlastimil VÁLEK. Expandable metalic stent in the management of benign ureteral stenosis-long term follow up. Journal of Endourology. USA: Mary Ann Liebert,Inc., 2002, roč. 16, č. 2, s. 63. ISSN 0892-7790.
 324. KALA, Zdeněk, Petr BENDA, Ivo HANKE, Vlastimil VÁLEK a Tomáš SVOBODA. Laparoscopic Resection of Surface Metastases in Liver - Description of the Technique. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, 2002, roč. 47, č. 31, s. 889-890. ISSN 0172-6390.
 325. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Jarmila KLUSÁKOVÁ a Petr DÍTĚ. Lipom tenkého střeva jako neobvyklá příčin krvácrní do trávicívho traktu. Interní medicina pro praxi. Konice: Solen,s.r.o., 2002, roč. 11, s. 527-528. ISSN 1212-7299.
 326. PACÍK, Dalibor, Aleš ČERMÁK a Vlastimil VÁLEK. Řešení ureterální stenózy zavedením wall-stentu - dlouhodobé sledování. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2002, roč. 6, č. 2, s. 63. ISSN 1211-8729.
 327. 2001

 328. JEDLIČKOVÁ, Hana, P HROBAŘ, Věra SEMRÁDOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Intervenční léčba stenózy jícnu u systémové sklerodermie. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2001, roč. 76, č. 2, s. 67-70. ISSN 0009-0514.
 329. KISS, Igor, J MARKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Rostislav VYZULA, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ, Zdeněk KALA, Ivo HANKE, Tomáš OSTRÍŽEK a Jindřich LEYPOLD. NAŠE ZKUŠENOSTI S INTRAARTERIÁLNI LOKOREGIONÁLNI CHEMOTERAPII METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU DO JATER. Praha: ČLS JEP, 2001. 4 s. Vnitřní lékařství 47(12).
 330. SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1.
 331. 2000

 332. VÁLEK, Vlastimil a Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6.
 333. BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1.
 334. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Petr DÍTĚ, Zuzana PLOTTOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Jiří PRÁŠEK. Restoration of Propulsive Peristalsisof the Esophagus in Achalasia. Hepato-Gastroenterology. Athens: H.G.E. Update Medical Publishing S.A., 2000, roč. 47, č. 35, s. 1203-1204. ISSN 0172-6390.
 335. VÁLEK, Vlastimil, Aleš HEP a VŠETÍČEK. Vyšetření tenkého střeva-enteroklýza, CT a ultrazvuk-diferenciální diagnostika patologických stavů. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnoat, 2000, roč. 54, č. 2, s. 59-69. ISSN 1210-7883.
 336. 1999

 337. HEP, Aleš, Oldřich ROBEK, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Možnosti konservativní léčby enterokutáních píštělí analogem somatostatinu (Somatuline), (kazuistická sdělení). Česká a Slovenská gastroenterologie. Česká lékařská společnost, 1999, roč. 53, č. 2, s. 56-59. ISSN 1210-7824.
 338. HEP, Aleš, O. ROBEK, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Možnosti konzervativní léčby enterokutánních píštělí analogem somatostatinu (Somatuline). Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká léařská společnost, 1999, roč. 53, č. 2, s. 56-59. ISSN 1210-7824.
 339. 1998

 340. VÁLEK, Vlastimil, Jindřich VOMELA a Čeněk NEUMANN. Diagnostika a perkutanní léčba jaterních abscessů. Bulletin HPB. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 1998, roč. 6, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-6755.
 341. DOLINA, Jiří, Vlastimil VÁLEK, Aleš HEP a III.interní klinika-gastroenterologická. Funkční poruchy trávicí trubice - diagnostické možnosti. Medica revue. 1998, roč. 5, č. 1, s. 11-12. ISSN 1210-9673.
 342. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ a Vlastimil VÁLEK. Chronická pankreatitida s micinózní duktální ektázií komplikovaná osteomyelitidou páteřních obratlů. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 5, s. 192-195. ISSN 1210-7824.
 343. ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9.
 344. ŠLAMPA, Pavel, Vladimír SPURNÝ, Vlastimil VÁLEK, Karel BENDA, Jindřich VOMELA a Zdeněk KALA. Radioterapie maligních stenóz jícnu se zavedeným expandibilním stentem. Česká radiologie. Praha, 1998, roč. 52, č. 2, s. 95-97. ISSN 1210-7883.
 345. NEUMANN, Čeněk, Jindřich VOMELA, Vlastimil VÁLEK, D. BURGETOVÁ a N. CHVÁTALOVÁ. Recidivující pyogenní absces jater - kazuistika. Bulletin HPB. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 1998, roč. 6, č. 1, s. 27-29. ISSN 1210-6755.
 346. 1997

 347. VÁLEK, Vlastimil a Aleš HEP. Crohnova choroba z pohledu zobrazovacích metod. Medica revue. 1997, roč. 4, č. 4, s. 22-23. ISSN 1210-9673.
 348. HEP, Aleš, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Jiří PRÁŠEK a Petr DÍTĚ. Klinický význam polykacích potíží. Medica revue. 1997, roč. 4, č. 11, s. 30-31. ISSN 1210-9673.
 349. ROBEK, Oldřich, Tomáš SKŘIČKA, Vlastimil VÁLEK, Michael SIMONOV, Aleš HEP a Petr VLČEK. Obstipace, přehled dioagnostických možností. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 6, s. 224. ISSN 1210-7824.
 350. SIMONOV, M, Vlastimil VÁLEK, Helena SIMONOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Standardizované vyšetření tenkého střeva enteroklýzou u dospělých nemocných s celiakií. Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařskí společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 51, č. 5, s. 167 - 169. ISSN 1210-7824.
 351. VÁLEK, Vlastimil, Aleš HEP, Jiří DOLINA, Oldřich ROBEK a Michael SIMONOV. Tranzit Time - funkční vyšetření tenkého a tlustého střeva pomocí kontrastních kapslí. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 4, s. 133-135. ISSN 1210-7824.
 352. 1996

 353. VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ a Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9.
 354. 1994

 355. VÁLEK, Vlastimil a Tomáš NEBESKÝ. Výpočetní tomografie: vyšetření orgánů dutiny břišní. Česká radiologie. 1994, roč. 1994, č. 5, s. 316-322. ISSN 1210-7883.
 356. 1993

 357. VÁLEK, Vlastimil, Aleš HEP, T. NEBESKÝ a Tomáš SKŘIČKA. Apendikokléa. Československá radiologie. 1993, roč. 47, č. 2, s. 94-95. ISSN 0069-2344.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 5. 2021 01:19