Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. TAUCHEN, Jaromír. Die Staatsanwaltschaft in den böhmischen Ländern 1918-1945. In Kohl, G., Reiter-Zatloukal, I. (Hrsg). „… das Interesse des Staates zu wahren“. Staatsanwaltschaften und andere Einrichtungen zur Vertretung öffentlicher Interessen. Wien: Verlag Österreich, 2018. s. 209-222, 14 s. ISBN 978-3-7046-7956-7.
 2. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa – Smlouva ná. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 825 s. ISBN 978-80-7380-722-1.
 3. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 909 s. ISBN 978-80-7380-715-3.
 4. 2017

 5. TAUCHEN, Jaromír. Blanka Szeghyová: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí (recenze knihy). In Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2017. s. 133-134, 2 s. ISSN 0079-4929.
 6. TAUCHEN, Jaromír. Curriculum vitae. Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. In GÁBRIŠ, T.-HORÁK, O.-TAUCHEN, J. (eds.). Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017. s. 9-11, 3 s. ISBN 978-80-87475-51-5.
 7. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 929 s. ISBN 978-80-7380-657-6.
 8. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra–Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 829 s. ISBN 978-80-7380-648-4.
 9. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek, Procesy (do roku 1949). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 877 s. ISBN 978-80-7380-656-9.
 10. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R–Říš. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 813 s. ISBN 978-80-7380-671-2.
 11. TAUCHEN, Jaromír. Konference Sexualita před soudem. Deviantní sexuální praktiky a jejich stíhání od 14. do 19. století (zpráva z konference). In Právněhistorické studie. 2017. s. 166-167, 2 s. ISSN 0079-4929.
 12. TAUCHEN, Jaromír. Osudy Vladimíra Procházky, tvůrce Ústavy 9. května. In GÁBRIŠ, T.-HORÁK, O.-TAUCHEN, J. (eds.). Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017. s. 556-565, 10 s. ISBN 978-80-87475-51-5.
 13. TAUCHEN, Jaromír. Právo pracovní (1938 – 1945). In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 25-34, 10 s. ISBN 978-80-7380-648-4.
 14. TAUCHEN, Jaromír. Právo protektorátní. In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 126-131, 6 s. ISBN 978-80-7380-648-4.
 15. TAUCHEN, Jaromír. Právo tiskové (1938 – 1945). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 468-470, 3 s. ISBN 978-80-7380-648-4.
 16. TAUCHEN, Jaromír. Právo trestní protektorátní (1939 – 1945). In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 515-523, 9 s. ISBN 978-80-7380-648-4.
 17. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Proces s Janem Vážným (1942). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 355-356, 2 s. ISBN 978-80-7380-656-9.
 18. TAUCHEN, Jaromír. Protektorát Čechy a Morava (1939 – 1945). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 715-723, 9 s. ISBN 978-80-7380-657-6.
 19. TAUCHEN, Jaromír. Říšský protektor. In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R – Říš. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 802-804, 3 s. ISBN 978-80-7380-671-2.
 20. GÁBRIŠ, Tomáš, Ondřej HORÁK a Jaromír TAUCHEN. Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017. 610 s. ISBN 978-80-87475-51-5.
 21. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Karolina ADAMOVÁ a Antonín LOJEK. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Právo. Praha: Paseka, 2017. 750 s. ISBN 978-80-7432-749-0.
 22. 2016

 23. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin - představení projektu. In Mosný, P., Laclavíková, M. (eds.), Právno-historické trendy a výhľady I. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. s. 244-246, 3 s. ISBN 978-80-8082-958-2.
 24. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 916 s. ISBN 978-80-7380-587-6.
 25. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 878 s. ISBN 978-80-7380-602-6.
 26. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 840 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 27. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 934 s. ISBN 978-80-7380-638-5.
 28. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 883 s. ISBN 978-80-7380-641-5.
 29. TAUCHEN, Jaromír. Journal on European History of Law. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 902. ISBN 978-80-7380-587-6.
 30. TAUCHEN, Jaromír. Knížka pracovní. In Schelle, K.- Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 98-101, 4 s. ISBN 978-80-7380-602-6.
 31. TAUCHEN, Jaromír. Komora soudních tlumočníků České republiky. : člen, 2016 - 2016.
 32. TAUCHEN, Jaromír. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes - zpráva z konference. In Bulletin advokacie. 2016. s. 78-79, 2 s. ISSN 1210-6348.
 33. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (sborník z konference). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 457 s. ISBN 978-80-210-8332-5.
 34. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 457 s. ISBN 978-80-210-8332-5.
 35. TAUCHEN, Jaromír. Mosný Peter a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia (recenze knihy). In Právník, roč. 155, č. 9. 2016. s. 793-795, 3 s. ISSN 0231-6625.
 36. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Mzda a plat. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J.. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 857-867, 11 s. ISBN 978-80-7380-602-6.
 37. TAUCHEN, Jaromír. Národní souručenství. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J.. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 116-117, 2 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 38. TAUCHEN, Jaromír. Národní výbor český (1939). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J.. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 137-138, 2 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 39. TAUCHEN, Jaromír. Nasazení nucené. In Schelle, K. - Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 23-29, 7 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 40. TAUCHEN, Jaromír. Nasazení totální. In Schelle, K. - Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 29-31, 3 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 41. TAUCHEN, Jaromír. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J.. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 264-265, 2 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 42. TAUCHEN, Jaromír. Oberlandráty. In Schelle, K.- Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 604-607, 4 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 43. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Ochrana života a zdraví zaměstnanců. In Schelle, K. - Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 724-735, 12 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 44. TAUCHEN, Jaromír. Organizace a činnost úřadů práce v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Právněhistorické studie, Praha: Karolinum, 2016, roč. 46, č. 1, s. 91-109. ISSN 0079-4929.
 45. TAUCHEN, Jaromír. Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 480 s. ISBN 978-80-7552-304-4.
 46. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Pracovní doba. In Schelle, K.- Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. s. 658-667, 10 s. ISBN 978-80-7380-638-5.
 47. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Právník (časopis). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 102-104, 3 s. ISBN 978-80-7380-641-5.
 48. TAUCHEN, Jaromír. Právo honební a myslivost (1939 – 1945). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 473-474, 2 s. ISBN 978-80-7380-641-5.
 49. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Právo chudinské. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 515-519, 5 s. ISBN 978-80-7380-641-5.
 50. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Právo obchodní (do roku 1950). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 753-807, 55 s. ISBN 978-80-7380-641-5.
 51. TAUCHEN, Jaromír. Stupková Marie - Klečacký Martin: Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918 (recenze knihy). In Mosný, P., Laclavíková, M. (eds.), Právno-historické trendy a výhľady I. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. s. 220-221, 2 s. ISBN 978-80-8082-958-2.
 52. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj kodifikace občanského práva. In Cerman, Ivo a kol.. Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 304-319, 16 s. ISBN 978-80-7422-483-6.
 53. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z „III. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů“. In Právněhistorické studie 45/2. Praha: Karolinum, 2016. s. 308-310, 3 s. ISSN 0079-4929.
 54. 2015

 55. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Barvy v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2015. 82 s. ISBN 978-80-7418-242-6.
 56. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Bibliografie právnické. In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 345-348, 4 s. Svazek I. ISBN 978-80-7380-562-3.
 57. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Biografie právnické. In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 348-351, 4 s. Svazek I. ISBN 978-80-7380-562-3.
 58. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 972 s. ISBN 978-80-7380-562-3.
 59. TAUCHEN, Jaromír a Ladislav VOJÁČEK. III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 368 s. ISBN 978-80-210-7938-0.
 60. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. In III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 366 s. ISBN 978-80-210-7938-0.
 61. TAUCHEN, Jaromír. Jozef Čentéš, Michal Považan, Ján Šanta: Dejiny prokuratúry na Slovensku (recenze knihy). In Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 70. ISSN 1214-3758.
 62. TAUCHEN, Jaromír. Law in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held in Prague on 21 – 22 October, 2015. Prague: Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims, p.b.o., 2015. s. 43-56, 13 s. ISBN 978-80-905703-4-4.
 63. TAUCHEN, Jaromír. Legislation on the Disposal of Jewish Property in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In Fiamová, M.. Anti-Semitic Legislation in Slovakia and in Europe: collection of papers from the international scientific conference Bratislava, September 8.-9. 2011. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015. s. 110-124, 14 s. ISBN 978-80-89335-71-8.
 64. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: KEY Publishing, 2015. 403 s. ISBN 978-80-7418-248-8.
 65. TAUCHEN, Jaromír. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes - zpráva z konference. 2015. s. 81-82, 2 s. Bulletin advokacie. ISSN 1210-6348.
 66. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Karolina ADAMOVÁ a Antonín LOJEK. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát. Praha: Paseka, 2015. 652 s. ISBN 978-80-7432-652-3.
 67. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". In Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 37-38, 2 s. ISSN 1211-2860.
 68. 2014

 69. TAUCHEN, Jaromír. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2014 se zaměřením na sekci právní historie. In Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 148-149, 2 s. ISSN 0079-4929.
 70. TAUCHEN, Jaromír. K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938-1945, Brno 12. března 2014. In: Paměť a dějiny, 8, 2014, č. 2, s. 133-134. 2014.
 71. TAUCHEN, Jaromír. Konference: Období nesvobody 1938-1945. In Právník. Praha: Ústav státu a práva AV, 2014. s. 804-806, 3 s. ISSN 0231-6625.
 72. TAUCHEN, Jaromír. Letní škola dějin – již tradiční zářijové pásmo přednášek na PrF MU. In Všehrd: časopis českých právníků. : Spolek českých právníků Všehrd, 2014. ISSN 1801-3678.
 73. TAUCHEN, Jaromír. Nájemní právo k bytům v Protektorátu Čechy a Morava. In Michal Považan, Miroslav Lysý. Právo v priestore a čase. Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Bratislava: Atticum, 2014. s. 320-332, 13 s. ISBN 978-80-971381-6-5.
 74. TAUCHEN, Jaromír. Národní soud (1939-1942). Právněhistorické studie, Praha: Karolinum, 2014, roč. 44, č. 1, s. 134-152. ISSN 0079-4929.
 75. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Období nesvobody. Ostrava: KEY Publishing, 2014. 358 s. ISBN 978-80-7418-211-2.
 76. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Pět let činnosti The European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny). In Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 150-151, 2 s. ISSN 0079-4929.
 77. TAUCHEN, Jaromír. Právní úprava dispozic s židovským majetkem v Protektorátu Čechy a Morava. In Martina Fiamová. Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014. s. 102-115, 14 s. ISBN 978-80-89335-51-0.
 78. TAUCHEN, Jaromír. Právní úprava mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava. Právněhistorické studie, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014, roč. 44, č. 2, s. 116-127. ISSN 0079-4929.
 79. TAUCHEN, Jaromír. První česko-slovenské setkání studentů, doktorandů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. In Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 138-139, 2 s. ISSN 0079-4929.
 80. TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy ve Třetí říši. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: KEY Publishing, 2014. s. 194-207, 14 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-213-6.
 81. TAUCHEN, Jaromír. Vědecké kolokvium „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“. In Právněhistorické studie. 2014. s. 426-429, 4 s. ISSN 0079-4929.
 82. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z II. česko-slovenského stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. In Časopis pro právní vědu a praxi. 2014. s. 186-187, 2 s. ISSN 1210-9126.
 83. 2013

 84. TAUCHEN, Jaromír a Jan KAZDA. Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989. Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Spisy Právnické fakulty MU č. 454 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6454-6.
 85. TAUCHEN, Jaromír. Celostátní kolo česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací (SVOČ) se zaměřením na sekci právní historie. In: Časopis pro právní vědu a praxi, s. 430-431. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 s. Vol. XXI, č. 3. ISSN 1210-9126.
 86. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 282 s. ISBN 978-80-87475-37-9.
 87. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 408 s. ISBN 978-80-210-6381-5.
 88. TAUCHEN, Jaromír. Ignác Antonín Hrdina: Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? In: Bulletin advokacie, č. 11, s. 63-64. Praha: Česká advokátní komora, 2013. 2 s. ISSN 1210-6348.
 89. TAUCHEN, Jaromír. Kolokvium „Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj“. In: Právník, r. 152, č. 1, s. 100 - 101. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISSN 0231-6625.
 90. TAUCHEN, Jaromír. Manželské právo v Protektorátu Čechy a Morava. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 315-326, 12 s. ISBN 978-80-260-3820-7.
 91. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Oděv v právu (Sborník z kolokvia). Ostrava: KEY Publishing, 2013. 178 s. ISBN 978-80-7418-188-7.
 92. TAUCHEN, Jaromír. Oděv ve státní správě a justici ve Třetí říši. In Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds).. Oděv v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 158-178, 21 s. ISBN 978-80-7418-188-7.
 93. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. (Sborník z kolokvia). Ostrava: KEY Publishing, 2013. 240 s. ISBN 978-80-7418-181-8.
 94. TAUCHEN, Jaromír. Právní řád a publikace právních předpisů v Protektorátu Čechy a Morava. In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 701-716, 16 s. ISBN 978-80-210-6319-8.
 95. TAUCHEN, Jaromír. Právní úprava chudinství v Protektorátu Čechy a Morava. In Milan Hlavačka, Pavel Cibulka. Chudinství a sociální politika: terminologické vyjasnění, historický přehled a koncepce řešení. Praha: Historický ústav AV, 2013. s. 561-578, 18 s. Opera instituti historici Pragae, řada A - monographia, svazek 46. ISBN 978-80-7286-225-2.
 96. TAUCHEN, Jaromír. Vědecké kolokvium „Oděv v právu“ In: Právník, r. 152, č. 10, s. 1059-1060. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 2 s. ISSN 0231-6625.
 97. TAUCHEN, Jaromír. Vědecké kolokvium „Zákon č. 1/1863 ř. z., všeobecný rakouský obchodní zákoník" In: Právny obzor, r. 96, č. 2, s. 183-184. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2013. 2 s. ISSN 0032-6984.
 98. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj konstitucionalismu v českých zemích (1. díl). Praha: Linde, 2013. 1300 s. ISBN 978-80-7201-922-9.
 99. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj konstitucionalismu v českých zemích (2. díl). Praha: Linde, 2013. 1476 s. ISBN 978-80-7201-926-7.
 100. TAUCHEN, Jaromír. Zásahy do vlastnického práva v Protektorátu Čechy a Morava. In Tauchen, J., Schelle, K. (eds.). Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 221-230, 10 s. ISBN 978-80-7418-181-8.
 101. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z věděckého kolokvia: "Korupce - včera a dnes" In: Státní zastupitelství, roč. XI, č. 3, s. 69. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 1 s. ISSN 1214-3758.
 102. 2012

 103. TAUCHEN, Jaromír. Barna, Mezey: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy /recenze knihy/. In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 1 s. roč. 20, č. 2, s 204. ISSN 1210-9126.
 104. TAUCHEN, Jaromír. Die Einführung der Arbeitspflicht und die Schaffung des Systems der Arbeitslenkung im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Miskolc: Miskolc University Press, 2012, Tomus XXX, č. 1, s. 219-228. ISSN 0866-6032.
 105. TAUCHEN, Jaromír. K některým veřejnoprávním zásahům do hospodářské činnosti podniků v Protektorátu Čechy a Morava. In Bubelová, K.. 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 85-96, 11 s. ISBN 978-80-244-3421-6.
 106. TAUCHEN, Jaromír. Karel Schelle a kol.: Dějiny české veřejné správy /recenze knihy/ In: Právně historické studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2012. č. 42, 2012, s. 326 - 327. ISSN 0079-4929.
 107. TAUCHEN, Jaromír. Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“ In: Právník, r. 151, č. 1, s. 110-111. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. ISSN 0231-6625.
 108. TAUCHEN, Jaromír. Michael Kotulla: Deutsche Verfassungsgeschichte.Vom Alten Reich bis Weimar /recenze knihy/ In: Právně historické studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2012. č. 41, 2012, s. 240-422. ISSN 0079-4929.
 109. TAUCHEN, Jaromír. Nacistické dědické právo. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 20, č. 3, s. 298 - 304. ISSN 1210-9126.
 110. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 111. TAUCHEN, Jaromír. Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava - ještě soukromoprávní odvětví? In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 245-258, 14 s. ISBN 978-80-210-5917-7.
 112. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012). Brno: The European Society for History of Law, 2012. 88 s. ISBN 978-80-87475-15-7.
 113. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012). Brno: The European Society for History of Law, 2012. 74 s. ISBN 978-80-87475-18-8.
 114. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 126 s. ISBN 978-80-7418-171-9.
 115. TAUCHEN, Jaromír a Radovan DÁVID. Univerzita na řece Odře. In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 2 s. Vol.20, č. 4, s. 406 - 407. ISSN 1210-9126.
 116. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7.
 117. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel MAREK a Lenka DOUBRAVOVÁ. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4.
 118. KUCHTA, Josef, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Miroslav FRÝDEK a Lucie BENDOVÁ BEDNÁŘOVÁ. Vývoj trestního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s r.o. Ostrava, 2012. 100 s. Právo. ISBN 978-80-7418-139-9.
 119. TAUCHEN, Jaromír. Vztah českého státu k Říši a jeho využití a zneužití v Protektorátu Čechy a Morava. In Tauchen, J., Schelle, K.. Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 106 - 120, 15 s. ISBN 978-80-7418-171-9.
 120. TAUCHEN, Jaromír. Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava. Listy cukrovarnické a řepařské, Praha: VUC Praha, 2012, roč. 128, č. 11, s. 354-357. ISSN 1210-3306.
 121. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. In: ARS NOTARIA. Bratislava: Notárska komora Slovenskej republiky, 2012. 2 s. roč. 2012, č. 3, s. 27 - 28. ISSN 1335-2229.
 122. TAUCHEN, Jaromír. Zum Verfahren vor deutschen Strafgerichten im Protektorat Böhmen und Mähren. Jog-Állam-Politika, Györ: Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2012, roč. 4, č. 1, s. 125-135. ISSN 2060-4580.
 123. 2011

 124. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Lenka DOUBRAVOVÁ, Miroslav FRÝDEK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ, Vilém KNOLL a David FALADA. An Introduction to History of Czech Private Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 182 s. Acta Universitatis Brunensis, Juridica No. 391. ISBN 978-80-210-5592-6.
 125. TAUCHEN, Jaromír. Die Anwendung des deutschen Strafrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Miskolc: Miskolc University Press, 2011, XXIX, č. 1, s. 141-152. ISSN 0866-6032.
 126. TAUCHEN, Jaromír. Die Einziehung des jüdischen Vermögens im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History od Law, London: STS Science Centre, 2011, roč. 2, č. 2, s. 189-192. ISSN 2042-6402.
 127. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Lenka DOUBRAVOVÁ, Miroslav FRÝDEK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ, Vilém KNOLL, Petr DOSTALÍK a David FALADA. Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 280 s. Acta Universitatis Brunensis, Juridica No. 394. ISBN 978-80-210-5612-1.
 128. TAUCHEN, Jaromír. Die Grundcharakteristik des Privatrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History of Law, London: STS Science Centre, 2011, roč. 2, č. 1, s. 56-60. ISSN 2042-6402.
 129. TAUCHEN, Jaromír. Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu. In COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 220 - 243, 23 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
 130. TAUCHEN, Jaromír. Einige Bemerkungen zur deutschen Strafgerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal of Criminal Law and Public Prosecution, London, 2011, roč. 2, č. 1, s. 54-57. ISSN 2045-9246.
 131. TAUCHEN, Jaromír. Horák, O. Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. /recenze knihy/ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. Vol.19, č. 4, s. 405 - 406. ISSN 1210-9126.
 132. TAUCHEN, Jaromír. Hrdina, I. A., Kuchařová, H.: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu /recenze knihy/ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 1 s. roč. 19, č. 3, s. 305. ISSN 1210-9126.
 133. TAUCHEN, Jaromír a Miroslav FRÝDEK. „Internationales Kolloquium: „Kodifikationsgenesis des Privatrechts und ihr Gedankenhintergrund“. London: STS Science Centre, 2011. 1 s. Journal on European History of Law Vol. 2, No.1,. ISSN 2042-6402.
 134. TAUCHEN, Jaromír. Konference „Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě“ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. Vol. 19, č. 3, s. 286 - 287. ISSN 1210-9126.
 135. TAUCHEN, Jaromír a Miroslav FRÝDEK. Mezinárodní kolokvium: "Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí". Brno: Masarykova univerzita, 2011. 3 s. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 19,č.1, s.87. ISSN 1210-9126.
 136. TAUCHEN, Jaromír. Nacistické „soukromé“ právo jako vzor pro právo protektorátní (analýza jednotlivých právních odvětví). In Vilém Knoll; Petr Beránek. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 262-274, 14 s. ISBN 978-80-7380-354-4.
 137. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 322 s. ISBN 978-80-210-5462-2.
 138. TAUCHEN, Jaromír. Personální změny v německé justici v prvních dvou letech po uchopení moci nacisty. In Vilém Knoll (ed.). Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 348-357, 10 s. ISBN 978-80-7380-325-4.
 139. TAUCHEN, Jaromír. Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava – několik shrnujících poznámek. In Vilém Knoll. Naděje právní vědy. Býkov 2010. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 166-175, 10 s. ISBN 978-80-7380-323-0.
 140. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a Karel SCHELLE. Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 438 s. ISBN 978-80-210-5613-8.
 141. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011). Brno: The European Society for History of Law, 2011. 56 s. ISBN 978-80-87475-08-9.
 142. FRÝDEK, Miroslav a Jaromír TAUCHEN. Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 240 s. ISBN 978-80-210-5557-5.
 143. TAUCHEN, Jaromír. The Status of Jews in Labor Relationships in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Miscellanea Historico-Iuridica, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2011, Tom X, č. 1, s. 183-190. ISSN 1732-9132.
 144. TAUCHEN, Jaromír. Vrána, Filip – Schelle, Karel: Vznik Velkého Brna /recenze knihy/ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. roč. 19, č. II, s.186-187. ISSN 1210-9126.
 145. TAUCHEN, Jaromír. Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945). In Frýdek, M., Tauchen, J. (eds.). Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 175 - 189, 14 s. ISBN 978-80-210-5557-5.
 146. TAUCHEN, Jaromír. Základní ideologická východiska nacistického "soukromého" práva jako vzoru pro právo protektorátní. In Dny práva - 2010 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1720-1742, 22 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 147. TAUCHEN, Jaromír. Zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava. In Vojáček, L., Tauchen, J., Schelle, K.. Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 414-426, 16 s. ISBN 978-80-210-5613-8.
 148. 2010

 149. TAUCHEN, Jaromír. A Couple of Notes on the Nazi Criminal Law. Journal of Criminal Law and Public Prosecution, London: STS Science Centre, 2010, Vol. 1, č. 1, s. 22 - 24. ISSN 2045-9246.
 150. TAUCHEN, Jaromír. A Couple of Notes Regarding a Controversial Finding by the Czech Constitutional Court (Case Melčák). Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, London: STS Science Centre, 2010, Vol. 1, No. 2, s. 51-52. ISSN 2043-085X.
 151. TAUCHEN, Jaromír. A Few Remarks on the Nazi Private Law as a Model for the Law of the Protectorate of Bohemia and Moravia. In Days of Law 2010 : Abstracts. 2010. ISBN 0-00-000000-0.
 152. TAUCHEN, Jaromír. "Beneš-Dekrete" von einer rechtlich historischen Perspektive. Journal on European History od Law, London: STS Science Centre, 2010, roč. 1, No. 1, s. 41 - 45. ISSN 2042-6402.
 153. TAUCHEN, Jaromír. Býkov 2010 - setkání mladých vědeckých pracovníků (se zaměřením na sekci právní historie). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010.
 154. TAUCHEN, Jaromír. Discrimination against Jews in the Labour Law Protectorate of Bohemia and Moravia. In COFOLA 2010: Key Points and Ideas. 2010. ISBN 978-80-210-5150-8.
 155. TAUCHEN, Jaromír. Diskriminace Židů v pracovním právu v Protektorátu Čechy a Morava. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 742-752, 10 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 156. TAUCHEN, Jaromír. Einige Bemerkungen zur Entwicklung des Arbeitsrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History od Law, London: STS Science Centre, 2010, Vol. 1, č. 2, s. 50 - 54. ISSN 2042-6402.
 157. TAUCHEN, Jaromír. Karel Schelle [Hrsg.] Dějiny české veřejné správy (Geschichte der tschechischen öffentlichen Verwaltung). (recenze knihy). London: STS Science Centre, 2010. 2 s. Journal on European History of Law,č 1, s. 81-82. ISSN 2042-6402.
 158. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Konference "Vývoj soukromého práva na území České republiky" In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2 s. roč. 18, č. 4, s. 393 - 394. ISSN 1210-9126.
 159. TAUCHEN, Jaromír. Local Referendum in the Czech Republic - History and Present Days. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, London: STS Science Centre, 2010, Vol. 1, No.1, s. 52-55. ISSN 2043-085X.
 160. TAUCHEN, Jaromír. Několik poznámek k soudnictví ve Výmarské republice. In BUBELOVÁ, Kamila. Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická Fakulta, 2010. 10 s. ISBN 978-80-244-2491-0.
 161. TAUCHEN, Jaromír. Organizace státního aparátu nacistického Německa - několik shrnujících úvah. In SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti XII. : sborník prací. Vyd. 1. Ostrava: KEY Publishing, 2010. 4 s. ISBN 978-80-7418-050-7.
 162. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Prameny k dějinám soukromého práva (DVD). 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2010. ISBN 978-80-904522-7-5.
 163. SCHELLE, Karel, Monika HORÁKOVÁ, Pavel SALÁK a Jaromír TAUCHEN. Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2010. 139 s. Právní historie. ISBN 978-80-904522-0-6.
 164. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 165. TAUCHEN, Jaromír. Soubor publikovaných příspěvků k historii soukromého práva (DVD). Brno: The European Society for History of Law, 2010. ISBN 978-80-904522-3-7.
 166. VESELÁ, Renata, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Miroslav ŠEDIVÝ. Staat und Recht in der Zeit Metternichs. München (SRN): Dr. Hut Verlag, 2010. 84 s. Rechtsgeschichte. ISBN 978-3-86853-376-7.
 167. TAUCHEN, Jaromír. Vojáček, L. - Schelle, K.: Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009) /recenze knihy/ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010. 2 s. roč. 18, č. 4, s. 406 - 407. ISSN 1210-9126.
 168. TAUCHEN, Jaromír. Vývoj soukromého práva v Protektorátu Čechy a Morava In: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Sborník z konference. In TAUCHEN, Jaromír. Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky [elektronický zdroj] : sborník z konference. Vyd. 1. Brno: The European Society for History of Law, 2010. 25 s. ISBN 978-80-904522-8-2.
 169. TAUCHEN, Jaromír. Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933 - 1945. Brno: The European Society for History of Law, 2010. 182 s. Právní historie. ISBN 978-80-904522-2-0.
 170. 2009

 171. TAUCHEN, Jaromír. A müncheni egyezmény érvénytelensége. Jogtörténeti Szemle, Budapest-Györ-Miskolc: Magyar Tudományos Akadémia, 2009, roč. 22, č. 2, s. 36-40. ISSN 0237-7284.
 172. SOJKA, Drahoslav a Jaromír TAUCHEN. Codex Theresianus. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 173. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Československé trestní právo v proměnách Věků (Sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 194 s. ISBN 978-80-210-5086-0.
 174. TAUCHEN, Jaromí­r. Dealing with Consequnces of the Great Depression in Weimar Republic and in the Third Reich. In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 151-152, 2 s. ISBN 978-80-210-4855-3.
 175. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Iva PODHORSKÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ a Tereza ERÉNYI. Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 - 2009). 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 175 s. Právo. ISBN 978-3-86853-282-1.
 176. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Ilona SCHELLEOVÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Iva PODHORSKÁ a Tereza ERÉNYI. Demokratizace českého právního řádu (1989 - 2009). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 130 s. Právo. ISBN 978-80-7418-036-1.
 177. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Die Möglichkeit der Einlegung des außerordentlichen Rechtsbehelfs (Revision) bei den tschechischen Zivilgerichten. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, München (SRN), 2009, roč. 18, č. 6, s. 172-176. ISSN 0941-6293.
 178. SELUCKÁ, Markéta, Jaromír TAUCHEN a Gregor STEIN. Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München: Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 298-301. ISSN 0941-6293.
 179. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 148 s. Právo. ISBN 978-80-210-5052-5.
 180. VOJÁČEK, Ladislav, Eduard VLČEK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Ondřej HORÁK a Naďa ŠTACHOVÁ. Evropské právní dějiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 253 s. Právo. ISBN 978-80-210-5087-7.
 181. TAUCHEN, Jaromír a Ladislav VOJÁČEK. Evropské právní dějiny. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 182. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945. 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 115 s. Právo. ISBN 978-3-86853-065-0.
 183. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Geschichte von Integrationskonzeptionen und ihre Äußerung in der Realität der EU. 1. vyd. Brno: NOVPRESS, 2009. 184 s. Právo. ISBN 978-80-87342-02-2.
 184. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 196 s. Rechtsgeschichte. ISBN 978-3-89963-935-3.
 185. TAUCHEN, Jaromír. Max Planck Institut pro evropské právní dějiny. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, roč.17, č.2, s. 156-157. ISSN 1210-9126.
 186. TAUCHEN, Jaromír. Milan Hodža a jeho koncepce středoevropské integrace. In Interakce českého a evropského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 436-462, 26 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 187. TAUCHEN, Jaromír. Organizace bezpečnostních složek a správa na úseku obrany ve Třetí říši. In Právní a ekonomické problémy současnosti IX. Ostrava: KEY Publishing, 2009. s. 151-158, 8 s. ISBN 978-80-7418-016-3.
 188. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum právních dějin. Ladislav Vojáček a kolektiv: Praktikum právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 251 s. Právo.
 189. TAUCHEN, Jaromír. Prameny práva v nacistickém Německu. In Dny práva - 2009 - Days of Law Sborník příspěvků - the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2757 - 2773, 15 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 190. DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Právnické vzdělání na řece Regen. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 157-158. ISSN 1210-9126.
 191. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Jaromír TAUCHEN, Irena PÍCHOVÁ a Marie GROSSOVÁ. Právo pro ekonomy. a další členové autorského kolektivu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 380 s. Právo. ISBN 978-80-7418-037-8.
 192. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Právo v době Metternichově. In Metternich a jeho doba (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009). 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 131 – 134, 5 s. ISBN 978-80-7043-860-2.
 193. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren. 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 124 s. Rechtsgeschichte. ISBN 978-3-86853-052-0.
 194. TAUCHEN, Jaromír. Řešení důsledků hospodářské krize ve Výmarské republice a Třetí říši. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno: Masaryk University, 2009. 16 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 195. SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848 - 1918. Dokumenty (DVD). Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5093-8.
 196. TAUCHEN, Jaromír. "Scientia est potentia" oder "Wissen ist Macht". In Herbert Quandt-Stiftung (Hrsg.) / Brückenschläge : Aufbruch, Austausch und Wandel zwischen West und Ost. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009. s. 100-104, 5 s. ISBN 978-3-8305-1728-3.
 197. TAUCHEN, Jaromír. Správa na úseku hospodářství ve Třetí říši. In Právní a ekonomické problémy současnosti X. Ostrava: KEY Publishing, 2009. s. 146-152, 7 s. ISBN 978-80-7418-027-9.
 198. TAUCHEN, Jaromír. Správa na úseku práce a sociálních věcí ve Třetí říši. In Právní a ekonomické problémy současnosti XI. Ostrava: KEY Publishing, 2009. s. 124-129, 6 s. ISBN 978-80-7418-046-0.
 199. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Správní a soudní organizace v době Metternichově. In Metternich a jeho doba (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009). 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 135 – 140, 6 s. ISBN 978-80-7043-860-2.
 200. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Miroslav ŠEDIVÝ a Renata VESELÁ. Stát a právo v době Metternichově. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 72 s. Právo. ISBN 978-80-7418-042-2.
 201. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Roman LAMKA, Radovan DÁVID, Andrea SCHELLEOVÁ, Tereza ERÉNYI, Ilona SCHELLEOVÁ a Iva PODHORSKÁ. The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989 -- 2009). 1. vyd. Rincon (USA): The American Institute for Central European Legal Studies, 2009. 204 s. 1st Edition. ISBN 978-0-615-31580-5.
 202. TAUCHEN, Jaromír. Trestní právo v Protektorátu Čechy a Morava. In Salák, P., Tauchen, J. (eds.): Československé trestní právo v proměnách věků (sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 96-112, 16 s. ISBN 978-80-210-5086-0.
 203. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte (Eine Einführung). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 106 s. ISBN 978-80-210-4848-5.
 204. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Tschechoslowakisches Recht in den Jahren 1945 - 1992. 1. vyd. Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2009. 110 s. Právo. ISBN 5-98674-020-3.
 205. TAUCHEN, Jaromír. Vojáček, L., Schelle, K., Knoll, V.: České právní dějiny (recenze knihy). Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, roč. 148, č. 9, s. 342-343. ISSN 0231-6625.
 206. SCHELLE, Karel, Jana ČUHELOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Stanislav SÁDOVSKÝ a Jaromír TAUCHEN. Základy občanského práva. další členové autorského kolektivu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 188 s. Právo. ISBN 978-80-7418-026-2.
 207. ERÉNYI, Tereza, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Základy pracovního práva. další členové autorského kolektivu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 144 s. Právo. ISBN 978-80-7418-032-3.
 208. TAUCHEN, Jaromír. 1938 - Křišťálová noc a některé navazující otázky právního postavení židovské menšiny v období národního socialismu. In Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspvků z konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2009. s. 779-786, 8 s. ISBN 978-80-903400-3-9.
 209. 2008

 210. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Anfänge der Integrationstendenzen in Europa. In Právní a ekonomické problémy VI. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 92 - 107, 15 s. ISBN 978-80-87071-65-6.
 211. TAUCHEN, Jaromír. Czech Republic and the nullity of the Munich Agreement. In A Brief Introduction to Czech Law. United States: The American Institute for Central European Legal Studies (AICELS), 2008. s. 103 - 110, 8 s. ISBN 978-0-692-00045-8.
 212. SELUCKÁ, Markéta a Jaromír TAUCHEN. Das Wohnungsmietverhältnis nach der Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Tschechien. Osteuroparecht, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 211-220. ISSN 0030-6444.
 213. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Deutsche Rechtsgeschichte. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 214. TAUCHEN, Jaromír a Libor KYNCL. Dopad hospodářské krize po roce 1929 na právní úpravu v Německu a v USA. In MEKON 2008, CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty, VŠB-TU OStrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-9, 9 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 215. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Europäische Integrationsversuche in der Neuzeit bis Ende des Ersten Weltkrieges. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 137 – 151, 14 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
 216. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Radovan DÁVID, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK a Jaromír TAUCHEN. Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1406 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 217. TAUCHEN, Jaromír. K některým otázkám právní úpravy jazykového práva v první ČSR z německého pohledu. In Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 521-532, 12 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 218. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Ondřej HORÁK, Monika HORÁKOVÁ a Jaromír TAUCHEN. Meziválečné Československo a Evropa. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 100 s. Právo. ISBN 978-80-87071-98-4.
 219. TAUCHEN, Jaromír a Radovan DÁVID. Několik poznámek k ochraně spotřebitele ve Spolkové republice Německo. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 81-90, 9 s. ISBN 978-80-210-4568-2.
 220. TAUCHEN, Jaromír a Lenka ŠKODOVÁ. Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona. In Europeanization of te national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1152-1162, 10 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 221. TAUCHEN, Jaromír. Obecní samospráva v období národního socialismu v Německu. In Naděje právní vědy: Býkov 2007: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. - 14. 10.2007 na Zámeckém statku Býkov/Vilém Knoll, Martina Karhanová (eds.). Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 193-202, 10 s. ISBN 978-80-7380-122-9.
 222. TAUCHEN, Jaromír. Organizace vnitřní správy státního aparátu nacistického Německa. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 152-160, 8 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
 223. TAUCHEN, Jaromír. Posmrtné uzavření manželství - jeden z institutů národně socialistického rodinného práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, roč. 16, č. 2, s. 177-180. ISSN 1210-9126.
 224. TAUCHEN, Jaromír. Postavení a správa zemí v Německu po převzetí moci národními socialisty. In Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 50-56, 7 s. ISBN 978-80-7418-004-0.
 225. TAUCHEN, Jaromír. Princip jednoty strany a státu jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. Právo : časopis pro právní teorii a praxi, Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2008, roč. 2008, No.4, s. 35-47. ISSN 1802-9116.
 226. TAUCHEN, Jaromír. Princip zvláštního zákonodárství jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. In Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava: Key Publishing, 2008. s. 108-114, 7 s. ISBN 978-80-87071-65-6.
 227. SCHWEIGL, Johan a Jaromír TAUCHEN. První dodatek americké Ústavy v praxi. In Mekon 2008 CD Příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 228. TAUCHEN, Jaromír a Lucie OBROVSKÁ. Římské právo ve Třetí říši. In Res - věci v římském právu. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008. s. 53-66, 14 s. ISBN 978-80-244-2151-3.
 229. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Tschechische Politiker und die europäische Integrationin in der Zeit des Ersten Weltkrieges. In Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 57-65, 9 s. ISBN 978-80-7418-004-0.
 230. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 231. TAUCHEN, Jaromír. Vývoj pracovního práva ve Třetí říši. In Právní a ekonomické problémy V. Ostrava: KEY publishing, 2008. s. 129-137, 8 s. ISBN 978-80-87071-61-8.
 232. TAUCHEN, Jaromír. Vzdělávání soudců ve Třetí říši - jeden z prostředků odstranění nezávislosti německé justice. Právo : časopis pro právní teorii a praxi, Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2008, roč. 2008, No.3, s. 51-61. ISSN 1802-9116.
 233. TAUCHEN, Jaromír. Žena v právním řádu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, XVI, č. 1, s. 81-86. ISSN 1210-9126.
 234. 2007

 235. TAUCHEN, Jaromír. LL.M.-Program „Evropská integrace“ ve „Florencii na Labi“. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol.15, no.1, s. 84-85. ISSN 1210-9126.
 236. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Praktikum z právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 236 s. Právo. ISBN 978-80-86391-00-7.
 237. TAUCHEN, Jaromír. Právní postavení úřednictva ve Třetí říši. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol.15, č. 3, s. 245-249. ISSN 1210-9126.
 238. TAUCHEN, Jaromír. Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol.15, no.2, s. 159-164. ISSN 1210-9126.
 239. DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 269-270. ISSN 1210-9126.
 240. TAUCHEN, Jaromír. Vojáček,L.: Urážky, pomluvy, nactiutrhání - ochrana cti v Československém trestním právu (recenze knihy). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol.15, no.2, s. 199-201. ISSN 1210-9126.
 241. TAUCHEN, Jaromír a Radovan DÁVID. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do současnosti. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 32-37. ISSN 1214-3758.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2018 12:24