Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. TAUCHEN, Jaromír. člen redakční rady. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej, 2021 - 2035. ISSN 0031-0344.
 2. 2020

 3. TAUCHEN, Jaromír. Das Protektorat Böhmen und Mähren und seine Rechtsordnung (1939–1945). Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020, roč. 10, č. 2, s. 260-268. ISSN 2221-8890. doi:10.1553/BRGOE2020-2.
 4. TAUCHEN, Jaromír. Deset let Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. In Právněhistorické studie 50/1. Praha: Karolinum, 2020. s. 111-113. ISSN 0079-4929. doi:10.14712/2464689X.2020.12.
 5. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. 806 s. ISBN 978-80-7380-795-5.
 6. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. 799 s. ISBN 978-80-7380-802-0.
 7. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby – Zákon o. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. 833 s. ISBN 978-80-7380-812-9.
 8. TAUCHEN, Jaromír. Jaroslav Demel - dnes již pozapomenutý právní historik. In Peter Brezina, Antonín Lojek (eds.). Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 337-340. ISBN 978-80-261-0936-5.
 9. TAUCHEN, Jaromír. Právněhistorická kniha roku 2019. Evropská společnost pro právní dějiny, Z.S., 2020.
 10. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Právní dějiny na brněnské právnické fakultě (100 let brněnské právní historie). Brno: The European Society for History of Law, 2020. 626 s. ISBN 978-80-87475-66-9.
 11. TAUCHEN, Jaromír. Rechtshistorische Forschung in der Tschechischen Republik (2004 – 2019). Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte. Wien: Manz Verlag, 2020, roč. 42, 3/4, s. 265-291. ISSN 0250-6459.
 12. TAUCHEN, Jaromír. Úřady práce. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 360-367. ISBN 978-80-7380-795-5.
 13. TAUCHEN, Jaromír. Ústav lidské práce. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 401-404. ISBN 978-80-7380-795-5.
 14. TAUCHEN, Jaromír, Jozef BEŇA a Karel SCHELLE. Ústava a ústavní systém meziválečného Československa. Ostrava: KEY Publishing, 2020. 931 s. ISBN 978-80-87475-62-1.
 15. TAUCHEN, Jaromír. Ústavní návrh Fritze Sandera (1933). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.):. Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 505-508. ISBN 978-80-7380-795-5.
 16. TAUCHEN, Jaromír. Ústavní návrh protektorátní (1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 511-512. ISBN 978-80-7380-795-5.
 17. TAUCHEN, Jaromír. Ústavní návrh Zdeňka Pešky (1938). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 510-511. ISBN 978-80-7380-795-5.
 18. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a Karel SCHELLE. Věda právněhistorická. In Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 229-284. ISBN 978-80-7380-802-0.
 19. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. 2020.
 20. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 396 s. ISBN 978-80-210-9722-3.
 21. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 396 s. ISBN 978-80-210-9721-6.
 22. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 396 s. ISBN 978-80-210-9721-6.
 23. 2019

 24. TAUCHEN, Jaromír. Členství. Komise PrF MU pro hodnocení specifického výzkumu, 2019 - 2019.
 25. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 1 – 1919–1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 574 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 646. ISBN 978-80-210-9240-2.
 26. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a Karel SCHELLE. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019. Díl 1, 1919-1989. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 574 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 646. ISBN 978-80-210-9240-2.
 27. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019. Díl 2, 1989-2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 692 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 680. ISBN 978-80-210-9241-9.
 28. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 2, 1989–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 689 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 680. ISBN 978-80-210-9241-9.
 29. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty MU 1.díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 576 s. č.646. ISBN 978-80-210-9240-2.
 30. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty MU 2.díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 690 s. č.680. ISBN 978-80-210-9241-9.
 31. TAUCHEN, Jaromír. Die Arbeitsverwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). Journal on European History of Law. 2019, roč. 10, č. 2, s. 2-14. ISSN 2042-6402.
 32. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 855 s. ISBN 978-80-7380-748-1.
 33. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 926 s. ISBN 978-80-7380-752-8.
 34. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná – Suché. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 899 s. ISBN 978-80-7380-761-0.
 35. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek Svatá – Štrbské. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 884 s. ISBN 978-80-7380-769-6.
 36. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta–Ty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 890 s. ISBN 978-80-7380-779-5.
 37. TAUCHEN, Jaromír. Ján Pješčak – portrét zakladatele československé kriminalistiky, slovenského politika nebo zločince 50. let? Historia et Theoria Iuris (Reflexie dejín v práve. Venované 70. narodeninám prof. Jozefa Beňu). Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2019, roč. 11, Supplement, s. 213-224, 11 s. ISSN 1338-0753.
 38. TAUCHEN, Jaromír. Labour Law in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In Jakub Rákosník - Radka Šustrová (eds.). War employment and social policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939-1945. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. s. 15-33. ISBN 978-80-7308-771-5.
 39. TAUCHEN, Jaromír. Laiengerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1918-1989). In Gerald Kohl, Ilse Reiter-Zatloukal (Hrsg.). Laien in der Gerichtsbarkeit. Geschichte und aktuelle Perspektiven. Wien: Verlag Österreich, 2019. s. 341-361, 20 s. ISBN 978-3-7046-8315-1. doi:10.33196/9783704683625.
 40. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 41. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 42. TAUCHEN, Jaromír. Několik vzpomínek na Renatu Veselou. In SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.), Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D. Brno: The European Society for History of Law, 2019. s. 44-45. ISBN 978-80-87475-55-3.
 43. TAUCHEN, Jaromír. Obnovení brněnské právnické fakulty v letech 1968–1969. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 3-17. ISSN 0231-6625.
 44. TAUCHEN, Jaromír. Recht und Sprache. Zur Anwendung des "Sprachenrechts" der deutschen Volksgruppe in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte. Wien: Manz Verlag, 2019, roč. 41, 3/4, s. 215-233. ISSN 0250-6459.
 45. AMMERER, Gerhard, Gerhard FRITZ a Jaromír TAUCHEN. Sexualität vor Gericht. Deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfolgung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. (Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, 9. Jahrgang, Heft 1/2019). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019. 258 s. ISSN 2221-8890.
 46. TAUCHEN, Jaromír. Soud národní (1939-1942). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 342-345. ISBN 978-80-7380-748-1.
 47. TAUCHEN, Jaromír. Soudnictví protektorátní autonomní (1939-1945). In Schelle, Karel, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 159-162. XIV. svazek Soudnictví. ISBN 978-80-7380-748-1.
 48. TAUCHEN, Jaromír. Soudnictví protektorátní německé (1939 – 1945). In Schelle, Karel, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 150-159. XIV. svazek Soudnictví. ISBN 978-80-7380-748-1.
 49. TAUCHEN, Jaromír. The European Society for History of Law (Evropská společnost pro právní dějiny). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta–Ty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 111-112. ISBN 978-80-7380-779-5.
 50. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D. Brno: The European Society for History of Law, 2019. 60 s. ISBN 978-80-87475-55-3.
 51. 2018

 52. TAUCHEN, Jaromír. Deutschösterreich in der Sicht der Tschechoslowakei. In Neschwara, Ch., Rainer, J. M. (Hg.). 100 Jahre Republik Österreich. Die Provisorische Nationalversammlung und ihre Rolle bei der Entstehung der Republik Deutschösterreich. Graz: Ares Verlag, 2018. s. 171-179. ISBN 978-3-99081-006-4.
 53. TAUCHEN, Jaromír. Die Staatsanwaltschaft in den böhmischen Ländern 1918-1945. In Kohl, G., Reiter-Zatloukal, I. (Hrsg). „… das Interesse des Staates zu wahren“. Staatsanwaltschaften und andere Einrichtungen zur Vertretung öffentlicher Interessen. Wien: Verlag Österreich, 2018. s. 209-222. ISBN 978-3-7046-7956-7.
 54. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa – Smlouva ná. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 825 s. ISBN 978-80-7380-722-1.
 55. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 909 s. ISBN 978-80-7380-715-3.
 56. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 887 s. ISBN 978-80-7380-744-3.
 57. TAUCHEN, Jaromír. Ermächtigungsgesetzgebung in der Tschechoslowakei. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, roč. 8, č. 2, s. 428-440. ISSN 2221-8890. doi:10.1553/BRGOE2018-2s428.
 58. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 59. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Smlouva služební. In Schelle Karel - Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 258-267. n/a. ISBN 978-80-7380-744-3.
 60. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Smlouva služební. In SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 258-267. XIII. ISBN 978-80-7380-744-3.
 61. TAUCHEN, Jaromír. Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu.Brno: The European Society for History of Law, 2017, 252 s. (recenze knihy). Právněhistorické studie. Karolinum, 2018, roč. 48/2, s. 209-211. ISSN 0079-4929.
 62. 2017

 63. TAUCHEN, Jaromír. Blanka Szeghyová: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí (recenze knihy). In Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2017. s. 133-134. ISSN 0079-4929.
 64. TAUCHEN, Jaromír. Curriculum vitae. Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. In GÁBRIŠ, T.-HORÁK, O.-TAUCHEN, J. (eds.). Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017. s. 9-11. ISBN 978-80-87475-51-5.
 65. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 929 s. ISBN 978-80-7380-657-6.
 66. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra–Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 829 s. ISBN 978-80-7380-648-4.
 67. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek, Procesy (do roku 1949). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2017. 877 s. ISBN 978-80-7380-656-9.
 68. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R–Říš. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 813 s. ISBN 978-80-7380-671-2.
 69. TAUCHEN, Jaromír. Konference Sexualita před soudem. Deviantní sexuální praktiky a jejich stíhání od 14. do 19. století (zpráva z konference). In Právněhistorické studie. 2017. s. 166-167. ISSN 0079-4929.
 70. TAUCHEN, Jaromír. Osudy Vladimíra Procházky, tvůrce Ústavy 9. května. In GÁBRIŠ, T.-HORÁK, O.-TAUCHEN, J. (eds.). Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017. s. 556-565. ISBN 978-80-87475-51-5.
 71. TAUCHEN, Jaromír. Právo pracovní (1938 – 1945). In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2017. s. 25-34. ISBN 978-80-7380-648-4.
 72. TAUCHEN, Jaromír. Právo protektorátní. In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2017. s. 126-131. ISBN 978-80-7380-648-4.
 73. TAUCHEN, Jaromír. Právo tiskové (1938 – 1945). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2017. s. 468-470. ISBN 978-80-7380-648-4.
 74. TAUCHEN, Jaromír. Právo trestní protektorátní (1939 – 1945). In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2017. s. 515-523. ISBN 978-80-7380-648-4.
 75. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Proces s Janem Vážným (1942). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2017. s. 355-356. ISBN 978-80-7380-656-9.
 76. TAUCHEN, Jaromír. Protektorát Čechy a Morava (1939 – 1945). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2017. s. 715-723. ISBN 978-80-7380-657-6.
 77. TAUCHEN, Jaromír. Říšský protektor. In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R – Říš. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2017. s. 802-804. ISBN 978-80-7380-671-2.
 78. GÁBRIŠ, Tomáš, Ondřej HORÁK a Jaromír TAUCHEN. Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017. 610 s. ISBN 978-80-87475-51-5.
 79. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Karolina ADAMOVÁ a Antonín LOJEK. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Právo. Praha: Paseka, 2017. 750 s. ISBN 978-80-7432-749-0.
 80. 2016

 81. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin - představení projektu. In Mosný, P., Laclavíková, M. (eds.), Právno-historické trendy a výhľady I. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. s. 244-246. ISBN 978-80-8082-958-2.
 82. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 916 s. ISBN 978-80-7380-587-6.
 83. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 878 s. ISBN 978-80-7380-602-6.
 84. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 840 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 85. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 934 s. ISBN 978-80-7380-638-5.
 86. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 883 s. ISBN 978-80-7380-641-5.
 87. TAUCHEN, Jaromír. Journal on European History of Law. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 902. ISBN 978-80-7380-587-6.
 88. TAUCHEN, Jaromír. Knížka pracovní. In Schelle, K.- Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. s. 98-101. ISBN 978-80-7380-602-6.
 89. TAUCHEN, Jaromír. Komora soudních tlumočníků České republiky. člen, 2016 - 2016.
 90. TAUCHEN, Jaromír. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes - zpráva z konference. In Bulletin advokacie. 2016. s. 78-79. ISSN 1210-6348.
 91. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (sborník z konference). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 457 s. ISBN 978-80-210-8332-5.
 92. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 457 s. ISBN 978-80-210-8332-5.
 93. TAUCHEN, Jaromír. Mosný Peter a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia (recenze knihy). In Právník, roč. 155, č. 9. 2016. s. 793-795. ISSN 0231-6625.
 94. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Mzda a plat. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 857-867. ISBN 978-80-7380-602-6.
 95. TAUCHEN, Jaromír. Národní souručenství. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. s. 116-117. ISBN 978-80-7380-624-8.
 96. TAUCHEN, Jaromír. Národní výbor český (1939). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. s. 137-138. ISBN 978-80-7380-624-8.
 97. TAUCHEN, Jaromír. Nasazení nucené. In Schelle, K. - Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. s. 23-29. ISBN 978-80-7380-624-8.
 98. TAUCHEN, Jaromír. Nasazení totální. In Schelle, K. - Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. s. 29-31. ISBN 978-80-7380-624-8.
 99. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 100. TAUCHEN, Jaromír. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. s. 264-265. ISBN 978-80-7380-624-8.
 101. TAUCHEN, Jaromír. Oberlandráty. In Schelle, K.- Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. s. 604-607. ISBN 978-80-7380-624-8.
 102. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Ochrana života a zdraví zaměstnanců. In Schelle, K. - Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 724-735. ISBN 978-80-7380-624-8.
 103. TAUCHEN, Jaromír. Organizace a činnost úřadů práce v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2016, roč. 46, č. 1, s. 91-109. ISSN 0079-4929.
 104. TAUCHEN, Jaromír. Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 480 s. ISBN 978-80-7552-304-4.
 105. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Pracovní doba. In Schelle, K.- Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. s. 658-667. ISBN 978-80-7380-638-5.
 106. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Právník (časopis). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 102-104. ISBN 978-80-7380-641-5.
 107. TAUCHEN, Jaromír. Právo honební a myslivost (1939 – 1945). In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 473-474. ISBN 978-80-7380-641-5.
 108. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Právo chudinské. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 515-519. ISBN 978-80-7380-641-5.
 109. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Právo obchodní (do roku 1950). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 753-807. ISBN 978-80-7380-641-5.
 110. TAUCHEN, Jaromír. Stupková Marie - Klečacký Martin: Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918 (recenze knihy). In Mosný, P., Laclavíková, M. (eds.), Právno-historické trendy a výhľady I. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. s. 220-221. ISBN 978-80-8082-958-2.
 111. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj kodifikace občanského práva. In Cerman, Ivo a kol. Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 304-319. ISBN 978-80-7422-483-6.
 112. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z „III. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů“. In Právněhistorické studie 45/2. Praha: Karolinum, 2016. s. 308-310. ISSN 0079-4929.
 113. 2015

 114. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Barvy v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2015. 82 s. ISBN 978-80-7418-242-6.
 115. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Bibliografie právnické. In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 345-348. Svazek I. ISBN 978-80-7380-562-3.
 116. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Biografie právnické. In Schelle, K.-Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 348-351. Svazek I. ISBN 978-80-7380-562-3.
 117. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 972 s. ISBN 978-80-7380-562-3.
 118. TAUCHEN, Jaromír a Ladislav VOJÁČEK. III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 368 s. ISBN 978-80-210-7938-0.
 119. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. In III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 366 s. ISBN 978-80-210-7938-0.
 120. TAUCHEN, Jaromír. Jozef Čentéš, Michal Považan, Ján Šanta: Dejiny prokuratúry na Slovensku (recenze knihy). In Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 70. ISSN 1214-3758.
 121. TAUCHEN, Jaromír. Koordinátor SVOČ pro Katedru dějin státu a práva. 2015 - 2030.
 122. TAUCHEN, Jaromír. Law in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held in Prague on 21 – 22 October, 2015. Prague: Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims, p.b.o., 2015. s. 43-56, 13 s. ISBN 978-80-905703-4-4.
 123. TAUCHEN, Jaromír. Legislation on the Disposal of Jewish Property in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In Fiamová, M. Anti-Semitic Legislation in Slovakia and in Europe: collection of papers from the international scientific conference Bratislava, September 8.-9. 2011. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015. s. 110-124, 14 s. ISBN 978-80-89335-71-8.
 124. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 125. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: KEY Publishing, 2015. 403 s. ISBN 978-80-7418-248-8.
 126. TAUCHEN, Jaromír. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes - zpráva z konference. 2015. s. 81-82. Bulletin advokacie. ISSN 1210-6348.
 127. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Karolina ADAMOVÁ a Antonín LOJEK. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát. Praha: Paseka, 2015. 652 s. ISBN 978-80-7432-652-3.
 128. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". In Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 37-38. ISSN 1211-2860.
 129. 2014

 130. TAUCHEN, Jaromír. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2014 se zaměřením na sekci právní historie. In Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 148-149. ISSN 0079-4929.
 131. TAUCHEN, Jaromír. K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938-1945, Brno 12. března 2014. In: Paměť a dějiny, 8, 2014, č. 2, s. 133-134. 2014.
 132. TAUCHEN, Jaromír. Konference: Období nesvobody 1938-1945. In Právník. Praha: Ústav státu a práva AV, 2014. s. 804-806. ISSN 0231-6625.
 133. TAUCHEN, Jaromír. Letní škola dějin – již tradiční zářijové pásmo přednášek na PrF MU. In Všehrd: časopis českých právníků. Spolek českých právníků Všehrd, 2014. ISSN 1801-3678.
 134. TAUCHEN, Jaromír. Nájemní právo k bytům v Protektorátu Čechy a Morava. In Michal Považan, Miroslav Lysý. Právo v priestore a čase. Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Bratislava: Atticum, 2014. s. 320-332. ISBN 978-80-971381-6-5.
 135. TAUCHEN, Jaromír. Národní soud (1939-1942). Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2014, roč. 44, č. 1, s. 134-152. ISSN 0079-4929.
 136. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Období nesvobody. Ostrava: KEY Publishing, 2014. 358 s. ISBN 978-80-7418-211-2.
 137. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Pět let činnosti The European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny). In Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 150-151. ISSN 0079-4929.
 138. TAUCHEN, Jaromír. Právní úprava dispozic s židovským majetkem v Protektorátu Čechy a Morava. In Martina Fiamová. Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014. s. 102-115. ISBN 978-80-89335-51-0.
 139. TAUCHEN, Jaromír. Právní úprava mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava. Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014, roč. 44, č. 2, s. 116-127. ISSN 0079-4929.
 140. TAUCHEN, Jaromír. První česko-slovenské setkání studentů, doktorandů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. In Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 138-139. ISSN 0079-4929.
 141. TAUCHEN, Jaromír. Sexuální trestné činy ve Třetí říši. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: KEY Publishing, 2014. s. 194-207. Monografie. ISBN 978-80-7418-213-6.
 142. TAUCHEN, Jaromír. Vědecké kolokvium „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“. In Právněhistorické studie. 2014. s. 426-429. ISSN 0079-4929.
 143. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z II. česko-slovenského stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. In Časopis pro právní vědu a praxi. 2014. s. 186-187. ISSN 1210-9126.
 144. 2013

 145. TAUCHEN, Jaromír a Jan KAZDA. Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989. Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Spisy Právnické fakulty MU č. 454 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6454-6.
 146. TAUCHEN, Jaromír. Celostátní kolo česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací (SVOČ) se zaměřením na sekci právní historie. In: Časopis pro právní vědu a praxi, s. 430-431. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 s. Vol. XXI, č. 3. ISSN 1210-9126.
 147. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 282 s. ISBN 978-80-87475-37-9.
 148. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 408 s. ISBN 978-80-210-6381-5.
 149. TAUCHEN, Jaromír. Ignác Antonín Hrdina: Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? In: Bulletin advokacie, č. 11, s. 63-64. Praha: Česká advokátní komora, 2013. 2 s. ISSN 1210-6348.
 150. TAUCHEN, Jaromír. Kolokvium „Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj“. In: Právník, r. 152, č. 1, s. 100 - 101. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISSN 0231-6625.
 151. TAUCHEN, Jaromír. Manželské právo v Protektorátu Čechy a Morava. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 315-326. ISBN 978-80-260-3820-7.
 152. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Oděv v právu (Sborník z kolokvia). Ostrava: KEY Publishing, 2013. 178 s. ISBN 978-80-7418-188-7.
 153. TAUCHEN, Jaromír. Oděv ve státní správě a justici ve Třetí říši. In Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds). Oděv v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 158-178. ISBN 978-80-7418-188-7.
 154. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. (Sborník z kolokvia). Ostrava: KEY Publishing, 2013. 240 s. ISBN 978-80-7418-181-8.
 155. TAUCHEN, Jaromír. Právní řád a publikace právních předpisů v Protektorátu Čechy a Morava. In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 701-716. ISBN 978-80-210-6319-8.
 156. TAUCHEN, Jaromír. Právní úprava chudinství v Protektorátu Čechy a Morava. In Milan Hlavačka, Pavel Cibulka. Chudinství a sociální politika: terminologické vyjasnění, historický přehled a koncepce řešení. Praha: Historický ústav AV, 2013. s. 561-578. Opera instituti historici Pragae, řada A - monographia, svazek 46. ISBN 978-80-7286-225-2.
 157. TAUCHEN, Jaromír. Vědecké kolokvium „Oděv v právu“ In: Právník, r. 152, č. 10, s. 1059-1060. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 2 s. ISSN 0231-6625.
 158. TAUCHEN, Jaromír. Vědecké kolokvium „Zákon č. 1/1863 ř. z., všeobecný rakouský obchodní zákoník" In: Právny obzor, r. 96, č. 2, s. 183-184. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2013. 2 s. ISSN 0032-6984.
 159. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj konstitucionalismu v českých zemích (1. díl). Praha: Linde, 2013. 1300 s. ISBN 978-80-7201-922-9.
 160. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj konstitucionalismu v českých zemích (2. díl). Praha: Linde, 2013. 1476 s. ISBN 978-80-7201-926-7.
 161. TAUCHEN, Jaromír. Zásahy do vlastnického práva v Protektorátu Čechy a Morava. In Tauchen, J., Schelle, K. (eds.). Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 221-230. ISBN 978-80-7418-181-8.
 162. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z věděckého kolokvia: "Korupce - včera a dnes" In: Státní zastupitelství, roč. XI, č. 3, s. 69. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 1 s. ISSN 1214-3758.
 163. 2012

 164. TAUCHEN, Jaromír. Barna, Mezey: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy /recenze knihy/. In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 1 s. roč. 20, č. 2, s 204. ISSN 1210-9126.
 165. TAUCHEN, Jaromír. Die Einführung der Arbeitspflicht und die Schaffung des Systems der Arbeitslenkung im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. Miskolc: Miskolc University Press, 2012, Tomus XXX, č. 1, s. 219-228. ISSN 0866-6032.
 166. TAUCHEN, Jaromír. K některým veřejnoprávním zásahům do hospodářské činnosti podniků v Protektorátu Čechy a Morava. In Bubelová, K. 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 85-96, 11 s. ISBN 978-80-244-3421-6.
 167. TAUCHEN, Jaromír. Karel Schelle a kol.: Dějiny české veřejné správy /recenze knihy/ In: Právně historické studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2012. č. 42, 2012, s. 326 - 327. ISSN 0079-4929.
 168. TAUCHEN, Jaromír. Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“ In: Právník, r. 151, č. 1, s. 110-111. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. ISSN 0231-6625.
 169. TAUCHEN, Jaromír. Michael Kotulla: Deutsche Verfassungsgeschichte.Vom Alten Reich bis Weimar /recenze knihy/ In: Právně historické studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2012. č. 41, 2012, s. 240-422. ISSN 0079-4929.
 170. TAUCHEN, Jaromír. Nacistické dědické právo. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 20, č. 3, s. 298 - 304. ISSN 1210-9126.
 171. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 172. TAUCHEN, Jaromír. Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava - ještě soukromoprávní odvětví? In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 245-258. ISBN 978-80-210-5917-7.
 173. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012). Brno: The European Society for History of Law, 2012. 88 s. ISBN 978-80-87475-15-7.
 174. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012). Brno: The European Society for History of Law, 2012. 74 s. ISBN 978-80-87475-18-8.
 175. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 126 s. ISBN 978-80-7418-171-9.
 176. TAUCHEN, Jaromír a Radovan DÁVID. Univerzita na řece Odře. In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 2 s. Vol.20, č. 4, s. 406 - 407. ISSN 1210-9126.
 177. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7.
 178. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel MAREK a Lenka DOUBRAVOVÁ. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4.
 179. KUCHTA, Josef, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Miroslav FRÝDEK a Lucie BENDOVÁ BEDNÁŘOVÁ. Vývoj trestního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s r.o. Ostrava, 2012. 100 s. Právo. ISBN 978-80-7418-139-9.
 180. TAUCHEN, Jaromír. Vztah českého státu k Říši a jeho využití a zneužití v Protektorátu Čechy a Morava. In Tauchen, J., Schelle, K. Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 106 - 120. ISBN 978-80-7418-171-9.
 181. TAUCHEN, Jaromír. Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava. Listy cukrovarnické a řepařské. Praha: VUC Praha, 2012, roč. 128, č. 11, s. 354-357. ISSN 1210-3306.
 182. TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. In: ARS NOTARIA. Bratislava: Notárska komora Slovenskej republiky, 2012. 2 s. roč. 2012, č. 3, s. 27 - 28. ISSN 1335-2229.
 183. TAUCHEN, Jaromír. Zum Verfahren vor deutschen Strafgerichten im Protektorat Böhmen und Mähren. Jog-Állam-Politika. Györ: Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2012, roč. 4, č. 1, s. 125-135. ISSN 2060-4580.
 184. 2011

 185. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Lenka DOUBRAVOVÁ, Miroslav FRÝDEK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ, Vilém KNOLL a David FALADA. An Introduction to History of Czech Private Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 182 s. Acta Universitatis Brunensis, Juridica No. 391. ISBN 978-80-210-5592-6.
 186. TAUCHEN, Jaromír. Die Anwendung des deutschen Strafrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. Miskolc: Miskolc University Press, 2011, XXIX, č. 1, s. 141-152. ISSN 0866-6032.
 187. TAUCHEN, Jaromír. Die Einziehung des jüdischen Vermögens im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History od Law. London: STS Science Centre, 2011, roč. 2, č. 2, s. 189-192. ISSN 2042-6402.
 188. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Lenka DOUBRAVOVÁ, Miroslav FRÝDEK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ, Vilém KNOLL, Petr DOSTALÍK a David FALADA. Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 280 s. Acta Universitatis Brunensis, Juridica No. 394. ISBN 978-80-210-5612-1.
 189. TAUCHEN, Jaromír. Die Grundcharakteristik des Privatrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre, 2011, roč. 2, č. 1, s. 56-60. ISSN 2042-6402.
 190. TAUCHEN, Jaromír. Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu. In COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 220 - 243, 23 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
 191. TAUCHEN, Jaromír. Einige Bemerkungen zur deutschen Strafgerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal of Criminal Law and Public Prosecution. London, 2011, roč. 2, č. 1, s. 54-57. ISSN 2045-9246.
 192. TAUCHEN, Jaromír. Horák, O. Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. /recenze knihy/ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. Vol.19, č. 4, s. 405 - 406. ISSN 1210-9126.
 193. TAUCHEN, Jaromír. Hrdina, I. A., Kuchařová, H.: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu /recenze knihy/ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 1 s. roč. 19, č. 3, s. 305. ISSN 1210-9126.
 194. TAUCHEN, Jaromír a Miroslav FRÝDEK. „Internationales Kolloquium: „Kodifikationsgenesis des Privatrechts und ihr Gedankenhintergrund“. London: STS Science Centre, 2011. 1 s. Journal on European History of Law Vol. 2, No.1,. ISSN 2042-6402.
 195. TAUCHEN, Jaromír. Konference „Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě“ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. Vol. 19, č. 3, s. 286 - 287. ISSN 1210-9126.
 196. TAUCHEN, Jaromír a Miroslav FRÝDEK. Mezinárodní kolokvium: "Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí". Brno: Masarykova univerzita, 2011. 3 s. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 19,č.1, s.87. ISSN 1210-9126.
 197. TAUCHEN, Jaromír. Nacistické „soukromé“ právo jako vzor pro právo protektorátní (analýza jednotlivých právních odvětví). In Vilém Knoll; Petr Beránek. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 262-274, 14 s. ISBN 978-80-7380-354-4.
 198. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 322 s. ISBN 978-80-210-5462-2.
 199. TAUCHEN, Jaromír. Personální změny v německé justici v prvních dvou letech po uchopení moci nacisty. In Vilém Knoll (ed.). Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 348-357. ISBN 978-80-7380-325-4.
 200. TAUCHEN, Jaromír. Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava – několik shrnujících poznámek. In Vilém Knoll. Naděje právní vědy. Býkov 2010. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 166-175. ISBN 978-80-7380-323-0.
 201. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a Karel SCHELLE. Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 438 s. ISBN 978-80-210-5613-8.
 202. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011). Brno: The European Society for History of Law, 2011. 56 s. ISBN 978-80-87475-08-9.
 203. FRÝDEK, Miroslav a Jaromír TAUCHEN. Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 240 s. ISBN 978-80-210-5557-5.
 204. TAUCHEN, Jaromír. The Status of Jews in Labor Relationships in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Miscellanea Historico-Iuridica. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2011, Tom X, č. 1, s. 183-190. ISSN 1732-9132.
 205. TAUCHEN, Jaromír. Vrána, Filip – Schelle, Karel: Vznik Velkého Brna /recenze knihy/ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. roč. 19, č. II, s.186-187. ISSN 1210-9126.
 206. TAUCHEN, Jaromír. Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945). In Frýdek, M., Tauchen, J. (eds.). Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 175 - 189, 14 s. ISBN 978-80-210-5557-5.
 207. TAUCHEN, Jaromír. Základní ideologická východiska nacistického "soukromého" práva jako vzoru pro právo protektorátní. In Dny práva - 2010 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1720-1742, 22 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 208. TAUCHEN, Jaromír. Zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava. In Vojáček, L., Tauchen, J., Schelle, K. Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 414-426, 16 s. ISBN 978-80-210-5613-8.
 209. 2010

 210. TAUCHEN, Jaromír. A Couple of Notes on the Nazi Criminal Law. Journal of Criminal Law and Public Prosecution. London: STS Science Centre, 2010, Vol. 1, č. 1, s. 22 - 24. ISSN 2045-9246.
 211. TAUCHEN, Jaromír. A Couple of Notes Regarding a Controversial Finding by the Czech Constitutional Court (Case Melčák). Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: STS Science Centre, 2010, Vol. 1, No. 2, s. 51-52. ISSN 2043-085X.
 212. TAUCHEN, Jaromír. A Few Remarks on the Nazi Private Law as a Model for the Law of the Protectorate of Bohemia and Moravia. In Days of Law 2010 : Abstracts. 2010. ISBN 0-00-000000-0.
 213. TAUCHEN, Jaromír. "Beneš-Dekrete" von einer rechtlich historischen Perspektive. Journal on European History od Law. London: STS Science Centre, 2010, roč. 1, No. 1, s. 41 - 45, 6 s. ISSN 2042-6402.
 214. TAUCHEN, Jaromír. Býkov 2010 - setkání mladých vědeckých pracovníků (se zaměřením na sekci právní historie). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010.
 215. TAUCHEN, Jaromír. Discrimination against Jews in the Labour Law Protectorate of Bohemia and Moravia. In COFOLA 2010: Key Points and Ideas. 2010. ISBN 978-80-210-5150-8.
 216. TAUCHEN, Jaromír. Diskriminace Židů v pracovním právu v Protektorátu Čechy a Morava. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 742-752, 10 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 217. TAUCHEN, Jaromír. Einige Bemerkungen zur Entwicklung des Arbeitsrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History od Law. London: STS Science Centre, 2010, Vol. 1, č. 2, s. 50 - 54. ISSN 2042-6402.
 218. TAUCHEN, Jaromír. Karel Schelle [Hrsg.] Dějiny české veřejné správy (Geschichte der tschechischen öffentlichen Verwaltung). (recenze knihy). London: STS Science Centre, 2010. 2 s. Journal on European History of Law,č 1, s. 81-82. ISSN 2042-6402.
 219. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Konference "Vývoj soukromého práva na území České republiky" In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2 s. roč. 18, č. 4, s. 393 - 394. ISSN 1210-9126.
 220. TAUCHEN, Jaromír. Local Referendum in the Czech Republic - History and Present Days. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: STS Science Centre, 2010, Vol. 1, No.1, s. 52-55. ISSN 2043-085X.
 221. TAUCHEN, Jaromír. Několik poznámek k soudnictví ve Výmarské republice. In BUBELOVÁ, Kamila. Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická Fakulta, 2010. 10 s. ISBN 978-80-244-2491-0.
 222. TAUCHEN, Jaromír. Organizace státního aparátu nacistického Německa - několik shrnujících úvah. In SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti XII. : sborník prací. Vyd. 1. Ostrava: KEY Publishing, 2010. 4 s. ISBN 978-80-7418-050-7.
 223. TAUCHEN, Jaromír a Karel SCHELLE. Prameny k dějinám soukromého práva (DVD). 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2010. ISBN 978-80-904522-7-5.
 224. SCHELLE, Karel, Monika HORÁKOVÁ, Pavel SALÁK a Jaromír TAUCHEN. Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2010. 139 s. Právní historie. ISBN 978-80-904522-0-6.
 225. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 226. TAUCHEN, Jaromír. Soubor publikovaných příspěvků k historii soukromého práva (DVD). Brno: The European Society for History of Law, 2010. ISBN 978-80-904522-3-7.
 227. VESELÁ, Renata, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Miroslav ŠEDIVÝ. Staat und Recht in der Zeit Metternichs. München (SRN): Dr. Hut Verlag,, 2010. 84 s. Rechtsgeschichte. ISBN 978-3-86853-376-7.
 228. TAUCHEN, Jaromír. Vojáček, L. - Schelle, K.: Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009) /recenze knihy/ In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010. 2 s. roč. 18, č. 4, s. 406 - 407. ISSN 1210-9126.
 229. TAUCHEN, Jaromír. Vývoj soukromého práva v Protektorátu Čechy a Morava In: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Sborník z konference. In TAUCHEN, Jaromír. Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky [elektronický zdroj] : sborník z konference. Vyd. 1. Brno: The European Society for History of Law, 2010. 25 s. ISBN 978-80-904522-8-2.
 230. TAUCHEN, Jaromír. Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933 - 1945. Brno: The European Society for History of Law, 2010. 182 s. Právní historie. ISBN 978-80-904522-2-0.
 231. 2009

 232. TAUCHEN, Jaromír. A müncheni egyezmény érvénytelensége. Jogtörténeti Szemle. Budapest-Györ-Miskolc: Magyar Tudományos Akadémia, 2009, roč. 22, č. 2, s. 36-40. ISSN 0237-7284.
 233. SOJKA, Drahoslav a Jaromír TAUCHEN. Codex Theresianus. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 234. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Československé trestní právo v proměnách Věků (Sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 194 s. ISBN 978-80-210-5086-0.
 235. TAUCHEN, Jaromí­r. Dealing with Consequnces of the Great Depression in Weimar Republic and in the Third Reich. In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 151-152. ISBN 978-80-210-4855-3.
 236. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Iva PODHORSKÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ a Tereza ERÉNYI. Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 - 2009). 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 175 s. Právo. ISBN 978-3-86853-282-1.
 237. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Ilona SCHELLEOVÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Iva PODHORSKÁ a Tereza ERÉNYI. Demokratizace českého právního řádu (1989 - 2009). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 130 s. Právo. ISBN 978-80-7418-036-1.
 238. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Die Möglichkeit der Einlegung des außerordentlichen Rechtsbehelfs (Revision) bei den tschechischen Zivilgerichten. Wirtschaft und Recht in Osteuropa. München (SRN), 2009, roč. 18, č. 6, s. 172-176. ISSN 0941-6293.
 239. SELUCKÁ, Markéta, Jaromír TAUCHEN a Gregor STEIN. Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 298-301. ISSN 0941-6293.
 240. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 148 s. Právo. ISBN 978-80-210-5052-5.
 241. VOJÁČEK, Ladislav, Eduard VLČEK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Ondřej HORÁK a Naďa ŠTACHOVÁ. Evropské právní dějiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 253 s. Právo. ISBN 978-80-210-5087-7.
 242. TAUCHEN, Jaromír a Ladislav VOJÁČEK. Evropské právní dějiny. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 243. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945. 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 115 s. Právo. ISBN 978-3-86853-065-0.
 244. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Geschichte von Integrationskonzeptionen und ihre Äußerung in der Realität der EU. 1. vyd. Brno: NOVPRESS, 2009. 184 s. Právo. ISBN 978-80-87342-02-2.
 245. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 196 s. Rechtsgeschichte. ISBN 978-3-89963-935-3.
 246. TAUCHEN, Jaromír. Max Planck Institut pro evropské právní dějiny. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, roč.17, č.2, s. 156-157. ISSN 1210-9126.
 247. TAUCHEN, Jaromír. Milan Hodža a jeho koncepce středoevropské integrace. In Interakce českého a evropského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 436-462, 26 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 248. TAUCHEN, Jaromír. Organizace bezpečnostních složek a správa na úseku obrany ve Třetí říši. In Právní a ekonomické problémy současnosti IX. Ostrava: KEY Publishing, 2009. s. 151-158. ISBN 978-80-7418-016-3.
 249. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum právních dějin. Ladislav Vojáček a kolektiv: Praktikum právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 251 s. Právo.
 250. TAUCHEN, Jaromír. Prameny práva v nacistickém Německu. In Dny práva - 2009 - Days of Law Sborník příspěvků - the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2757 - 2773, 15 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 251. DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Právnické vzdělání na řece Regen. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 157-158. ISSN 1210-9126.
 252. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Jaromír TAUCHEN, Irena PÍCHOVÁ a Marie GROSSOVÁ. Právo pro ekonomy. a další členové autorského kolektivu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 380 s. Právo. ISBN 978-80-7418-037-8.
 253. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Právo v době Metternichově. In Metternich a jeho doba (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009). 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 131 – 134, 5 s. ISBN 978-80-7043-860-2.
 254. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren. 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 124 s. Rechtsgeschichte. ISBN 978-3-86853-052-0.
 255. TAUCHEN, Jaromír. Řešení důsledků hospodářské krize ve Výmarské republice a Třetí říši. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno: Masaryk University, 2009. 16 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 256. SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848 - 1918. Dokumenty (DVD). Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5093-8.
 257. TAUCHEN, Jaromír. "Scientia est potentia" oder "Wissen ist Macht". In Herbert Quandt-Stiftung (Hrsg.) / Brückenschläge : Aufbruch, Austausch und Wandel zwischen West und Ost. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009. s. 100-104. ISBN 978-3-8305-1728-3.
 258. TAUCHEN, Jaromír. Správa na úseku hospodářství ve Třetí říši. In Právní a ekonomické problémy současnosti X. Ostrava: KEY Publishing, 2009. s. 146-152. ISBN 978-80-7418-027-9.
 259. TAUCHEN, Jaromír. Správa na úseku práce a sociálních věcí ve Třetí říši. In Právní a ekonomické problémy současnosti XI. Ostrava: KEY Publishing, 2009. s. 124-129. ISBN 978-80-7418-046-0.
 260. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Správní a soudní organizace v době Metternichově. In Metternich a jeho doba (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009). 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 135 – 140. ISBN 978-80-7043-860-2.
 261. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Miroslav ŠEDIVÝ a Renata VESELÁ. Stát a právo v době Metternichově. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 72 s. Právo. ISBN 978-80-7418-042-2.
 262. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Roman LAMKA, Radovan DÁVID, Andrea SCHELLEOVÁ, Tereza ERÉNYI, Ilona SCHELLEOVÁ a Iva PODHORSKÁ. The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989 -- 2009). 1. vyd. Rincon (USA): The American Institute for Central European Legal Studies, 2009. 204 s. 1st Edition. ISBN 978-0-615-31580-5.
 263. TAUCHEN, Jaromír. Trestní právo v Protektorátu Čechy a Morava. In Salák, P., Tauchen, J. (eds.): Československé trestní právo v proměnách věků (sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 96-112, 16 s. ISBN 978-80-210-5086-0.
 264. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte (Eine Einführung). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 106 s. ISBN 978-80-210-4848-5.
 265. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Tschechoslowakisches Recht in den Jahren 1945 - 1992. 1. vyd. Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2009. 110 s. Právo. ISBN 5-98674-020-3.
 266. TAUCHEN, Jaromír. Vojáček, L., Schelle, K., Knoll, V.: České právní dějiny (recenze knihy). Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, roč. 148, č. 9, s. 342-343. ISSN 0231-6625.
 267. SCHELLE, Karel, Jana ČUHELOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Stanislav SÁDOVSKÝ a Jaromír TAUCHEN. Základy občanského práva. další členové autorského kolektivu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 188 s. Právo. ISBN 978-80-7418-026-2.
 268. ERÉNYI, Tereza, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Základy pracovního práva. další členové autorského kolektivu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 144 s. Právo. ISBN 978-80-7418-032-3.
 269. TAUCHEN, Jaromír. 1938 - Křišťálová noc a některé navazující otázky právního postavení židovské menšiny v období národního socialismu. In Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspvků z konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2009. s. 779-786. ISBN 978-80-903400-3-9.
 270. 2008

 271. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Anfänge der Integrationstendenzen in Europa. In Právní a ekonomické problémy VI. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 92 - 107, 15 s. ISBN 978-80-87071-65-6.
 272. TAUCHEN, Jaromír. Czech Republic and the nullity of the Munich Agreement. In A Brief Introduction to Czech Law. United States: The American Institute for Central European Legal Studies (AICELS), 2008. s. 103 - 110. ISBN 978-0-692-00045-8.
 273. SELUCKÁ, Markéta a Jaromír TAUCHEN. Das Wohnungsmietverhältnis nach der Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Tschechien. Osteuroparecht. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 211-220, 9 s. ISSN 0030-6444.
 274. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Deutsche Rechtsgeschichte. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 275. TAUCHEN, Jaromír a Libor KYNCL. Dopad hospodářské krize po roce 1929 na právní úpravu v Německu a v USA. In MEKON 2008, CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty, VŠB-TU OStrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-9. ISBN 978-80-248-1704-0.
 276. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Europäische Integrationsversuche in der Neuzeit bis Ende des Ersten Weltkrieges. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 137 – 151, 14 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
 277. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Radovan DÁVID, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK a Jaromír TAUCHEN. Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1406 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 278. TAUCHEN, Jaromír. K některým otázkám právní úpravy jazykového práva v první ČSR z německého pohledu. In Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 521-532. ISBN 978-80-210-4733-4.
 279. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Ondřej HORÁK, Monika HORÁKOVÁ a Jaromír TAUCHEN. Meziválečné Československo a Evropa. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 100 s. Právo. ISBN 978-80-87071-98-4.
 280. TAUCHEN, Jaromír a Radovan DÁVID. Několik poznámek k ochraně spotřebitele ve Spolkové republice Německo. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 81-90, 9 s. ISBN 978-80-210-4568-2.
 281. TAUCHEN, Jaromír a Lenka ŠKODOVÁ. Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona. In Europeanization of te national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1152-1162, 10 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 282. TAUCHEN, Jaromír. Obecní samospráva v období národního socialismu v Německu. In Naděje právní vědy: Býkov 2007: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. - 14. 10.2007 na Zámeckém statku Býkov/Vilém Knoll, Martina Karhanová (eds.). Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 193-202. ISBN 978-80-7380-122-9.
 283. TAUCHEN, Jaromír. Organizace vnitřní správy státního aparátu nacistického Německa. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 152-160, 8 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
 284. TAUCHEN, Jaromír. Posmrtné uzavření manželství - jeden z institutů národně socialistického rodinného práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, roč. 16, č. 2, s. 177-180. ISSN 1210-9126.
 285. TAUCHEN, Jaromír. Postavení a správa zemí v Německu po převzetí moci národními socialisty. In Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 50-56. ISBN 978-80-7418-004-0.
 286. TAUCHEN, Jaromír. Princip jednoty strany a státu jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. Právo : časopis pro právní teorii a praxi. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2008, roč. 2008, No.4, s. 35-47, 12 s. ISSN 1802-9116.
 287. TAUCHEN, Jaromír. Princip zvláštního zákonodárství jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. In Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava: Key Publishing, 2008. s. 108-114. ISBN 978-80-87071-65-6.
 288. SCHWEIGL, Johan a Jaromír TAUCHEN. První dodatek americké Ústavy v praxi. In Mekon 2008 CD Příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-248-1704-0.
 289. TAUCHEN, Jaromír a Lucie OBROVSKÁ. Římské právo ve Třetí říši. In Res - věci v římském právu. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008. s. 53-66. ISBN 978-80-244-2151-3.
 290. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Tschechische Politiker und die europäische Integrationin in der Zeit des Ersten Weltkrieges. In Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 57-65. ISBN 978-80-7418-004-0.
 291. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 292. TAUCHEN, Jaromír. Vývoj pracovního práva ve Třetí říši. In Právní a ekonomické problémy V. Ostrava: KEY publishing, 2008. s. 129-137, 8 s. ISBN 978-80-87071-61-8.
 293. TAUCHEN, Jaromír. Vzdělávání soudců ve Třetí říši - jeden z prostředků odstranění nezávislosti německé justice. Právo : časopis pro právní teorii a praxi. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2008, roč. 2008, No.3, s. 51-61, 10 s. ISSN 1802-9116.
 294. TAUCHEN, Jaromír. Žena v právním řádu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, XVI, č. 1, s. 81-86. ISSN 1210-9126.
 295. 2007

 296. TAUCHEN, Jaromír. LL.M.-Program „Evropská integrace“ ve „Florencii na Labi“. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol.15, no.1, s. 84-85. ISSN 1210-9126.
 297. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Praktikum z právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 236 s. Právo. ISBN 978-80-86391-00-7.
 298. TAUCHEN, Jaromír. Právní postavení úřednictva ve Třetí říši. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol.15, č. 3, s. 245-249. ISSN 1210-9126.
 299. TAUCHEN, Jaromír. Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol.15, no.2, s. 159-164, 5 s. ISSN 1210-9126.
 300. DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 269-270. ISSN 1210-9126.
 301. TAUCHEN, Jaromír. Vojáček,L.: Urážky, pomluvy, nactiutrhání - ochrana cti v Československém trestním právu (recenze knihy). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol.15, no.2, s. 199-201. ISSN 1210-9126.
 302. TAUCHEN, Jaromír a Radovan DÁVID. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do současnosti. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 32-37. ISSN 1214-3758.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 22:47