Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Martin PEŠL, Jana SVAČINOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Zdeněk STÁREK, Bohuslav KIANIČKA, Ondřej SLABÝ a Jan NOVÁK. Identification of Plasmatic microRNA-206 as New Predictor of Early Recurrence of Atrial Fibrillation after Catheter Ablation Using Next-generation Sequencing. MOLECULAR DIAGNOSIS & THERAPY. AUCKLAND: ADIS INT LTD, 2024. ISSN 1177-1062. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s40291-024-00698-x.

  2023

  1. KIANIČKA, Bohuslav. Endoskopický management biliárních komplikací po transplantaci jater. In Seminář CKTCH ke 40. Výročí první transplantace jater v České republice. 2023.
  2. KIANIČKA, Bohuslav. ERCP po Billroth II. parciální gastrektomii. In XXXVII. Slovenský a Český gastroenterologický kongres 2023. 2023. ISSN 1804-803X.
  3. KIANIČKA, Bohuslav. ERCP po resekci žaludku podle Billrotha II. In 44. České a Slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023. 2023. ISSN 1804-7874.
  4. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ, Magdalena OTRUBOVÁ, Klára ŠLAPALOVÁ, Igor PENKA, Břetislav GÁL, Bohuslav KIANIČKA a Lenka VEVERKOVÁ. Poleptání jícnu a žaludku - nejnovější pohled na diagnostiku a léčbu. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Care Comm s.r.o., 2023, roč. 72, č. 3, s. 143-147. ISSN 1210-7867. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccorl2023143.
  5. KIANIČKA, Bohuslav. Využití cholangioskopie SpyGlass v diagnostice a terapii pankreatobiliárních onemocnění. In XXVII. Postgraduální diabetologický seminář Brno. 2023.

  2022

  1. KIANIČKA, Bohuslav. ERCP u pacientů s pooperačně změněnou gastrointestinální anatomií. In Podzimní den ČHS a ČLS JEP. 2022.
  2. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr ŽÁK a Bohuslav KIANIČKA. Chronic Pancreatitis and Diabetes of Exocrine Pancreas / Type 3c Diabetes Mellitus / Post-pancreatitis Diabetes Mellitus. JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES. ROMANIA: MEDICAL UNIV PRESS, 2022, roč. 31, č. 4, s. 371-374. ISSN 1841-8724. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15403/jgld-4744.
  3. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Lucie ULRICHOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Miroslav SOUČEK a Bohuslav KIANIČKA. Identification of plasmatic microRNAs associated with pulmonary embolism in patients with acute-onset dyspnea – pilot results. In Czech Cardiovascular Research and Inovation Days. 2022.
  4. KIANIČKA, Bohuslav. Inhibitory protonové pumpy. In XXVI. Postgraduální diabetologický seminář Brno. 2022.
  5. ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Martin PEŠL, Karolína TRACHTOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Zdeněk STÁREK, Lenka ŠPINAROVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Ondřej SLABÝ a Jan NOVÁK. microRNAs as the predictors of atrial fibrillation recurrence after catheter ablation: next-generation sequencing study. In EHRA 2022. 2022. ISSN 1532-2092. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/europace/euac053.272.
  6. ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan OPPELT, Karolína TRACHTOVÁ, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK, Martin PEŠL, Lenka ŠPINAROVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Jan NOVÁK. MikroRNA-206 predikuje časnou rekurenci fibrilace síní u pacientů po katétrové ablaci. In 49. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2022.
  7. KIANIČKA, Bohuslav. Úspěšné endoskopické řešení obtížné choledocholithiázy pomocí cholangioskopie u pacienta po resekci žaludku podle Billrotha II. In 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2022.

  2021

  1. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Martin BLAHO, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Magdalena UVÍROVÁ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Pavel JANEČEK, Michal EID a Arnošt MARTÍNEK. Is autoimmune pancreatitis a risk factor for pancreatic adenocarcinoma? Vnitřní lékařství. Olomouc: Solen, s. r. o., 2021, roč. 67, č. 1, s. "e9"-"e13", 5 s. ISSN 0042-773X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/vnl.2021.011.

  2020

  1. DÍTĚ, Petr, Lumír KUNOVSKÝ, Martina BOJKOVÁ, Martin BLAHO, Bohuslav KIANIČKA, Jiří DOLINA, Radoslav PRUŠKA a Vladimír KOJECKÝ. Aktuální diagnostika a terapie chronické pankreatitidy. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current media s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 4, s. 402-407. ISSN 2533-6878.
  2. BLAHO, Martin, Petr DÍTĚ, Lumír KUNOVSKÝ a Bohuslav KIANIČKA. Autoimmune pancreatitis - An ongoing challenge. Advances in Medical Sciences. Bialystok: Medical Univ Bialystok, 2020, roč. 65, č. 2, s. 403-408. ISSN 1896-1126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.advms.2020.07.002.
  3. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Martin ŠIMÍČEK. Co s hemoroidy, jak dál při nálezu? Medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2020, roč. 17, č. 5, s. 309-316. ISSN 1214-8687. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/med.2020.057.
  4. KIANIČKA, Bohuslav, Lumír KUNOVSKÝ, Martin BLAHO, Vladimír KOJECKÝ, Alena ONDREJKOVÁ, Hana NECHUTOVÁ, Miroslav SOUČEK, Filip ŠUSTR, Markéta MUSILOVÁ, Jan NOVÁK, Petr PISKAČ a Petr DÍTĚ. Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, o. s., 2020, roč. 66, č. 6, s. "E43"-"E45", 3 s. ISSN 0042-773X.
  5. KIANIČKA, Bohuslav, Martin BLAHO, Lumír KUNOVSKÝ, Miroslav SOUČEK, Petr PISKAČ a Petr VLČEK. ERCP u pacientů po choledochoduodenoanastomóze. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. "E26"-"E30", 5 s. ISSN 0042-773X.
  6. BOJKOVÁ, Martina, Petr DÍTĚ, Lumír KUNOVSKÝ, Martin BLAHO, Bohuslav KIANIČKA, Ivo NOVOTNÝ, Magdalena UVÍROVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jiří DOLINA, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Pavel JANEČEK, Oldřich MOTYKA a Arnošt MARTÍNEK. The role of metabolic syndrome in the induction of chronic pancreatitis after a first attack of acute pancreatitis - multicenter trial. Vnitř. Lék. (Vnitr Lek). Brno: Medica Publishing and Consulting, 2020, roč. 66, č. 8, s. 12-16. ISSN 0042-773X.
  7. KOJECKÝ, Vladimír, Jan MATOUS, Bohuslav KIANIČKA, Petr DITE, Zdena ZADOROVA, Jan KUBOVY, Martina HLOSTOVA a Michal UHER. Vitamin D levels in IBD: a randomised trial of weight-based versus fixed dose vitamin D supplementation. SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020, roč. 55, č. 6, s. 671-676. ISSN 0036-5521. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00365521.2020.1774921.

  2019

  1. KOJECKÝ, Vladimír, Jan MATOUŠ, Bohuslav KIANIČKA, Zdeňka ZÁDOROVÁ a Michal VARGA. Časové intervaly pro přípravu střeva nízkoobjemovými roztoky. Gastroenterologie a hepatologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 73, č. 3, s. 228-232. ISSN 1213-323X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/am9h2019228.
  2. BLAHO, Martin, Petr DÍTĚ, Ivo NOVOTNÝ a Bohuslav KIANIČKA. Metabolický syndrom a nealkoholická steatóza pankreatu. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2019, roč. 18, č. 3, s. 120-122. ISSN 1336-1473.
  3. DITE, Petr, Ivo NOVOTNY, Jana DVORACKOVA, Bohuslav KIANIČKA, Martin BLAHO, Pavel SVOBODA, Magdalena UVIROVA, Tomáš ROHAN, Hana MAŠKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Pancreatic Solid Focal Lesions: Differential Diagnosis between Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. Digestive Diseases. BASEL: KARGER, 2019, roč. 37, č. 5, s. 416-421. ISSN 0257-2753. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000499762.
  4. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Martin BLAHO, Pavel SVOBODA, Magdalena UVÍROVÁ, Tomáš ROHAN, Hana MAŠKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Pancreatic Solid Focal Lesions: Differential Diagnosis between Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. Digestive Diseases : Karger. 2019, roč. 2019, č. 37, s. 416-421. ISSN 0257-2753. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000499762.
  5. KOJECKÝ, Vladimír, Jan MATOUŠ, Bohuslav KIANIČKA, Zdeňka ZÁDOROVÁ a Michal VARGA. Srovnání účinnosti nízkoobjemových roztoků v přípravě střeva před kolonoskopií: randomizovaná, prospektivní, odslepená studie. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, s. 277-281. ISSN 0035-9351.
  6. KOJECKÝ, Vladimír, Jan MATOUŠ, Zdena ZÁDOROVÁ, Martin GŘIVA, Bohuslav KIANIČKA a Michal UHER. U nemocných s idiopatickými střevními záněty je potřeba vitaminu D vyšší: intervenční studie. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2019. ISSN 0042-773X.

  2018

  1. ULBRYCH, Jan, Klára ŠLAPALOVÁ, Alena ONDREJKOVÁ, Jana DRÁBKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Bohuslav KIANIČKA. Naše zkušenosti s léčbou masivního krvácení u Crohnovy nemoci pomocí anti-TNF terapie. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 3, s. 251-256. ISSN 1804-7874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amgh2018251.

  2017

  1. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr NĚMEC, Michal ŘIHÁČEK, Bohuslav KIANIČKA, Andrius BERUKSTIS, Martin CAPRNDA, Ludovit GASPAR, Peter KRUŽLIAK a Miroslav SOUČEK. Ambulatory blood pressure monitoring and hypertension related cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis. International Journal of Clinical Rheumatology. London: Future Medicine Ltd., 2017, roč. 12, č. 6, s. 142-150. ISSN 1758-4272.
  2. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: A-medi management, s.r.o, 2017, roč. 16, č. 1, s. 39-41. ISSN 1336-1473.
  3. ONDREJKOVÁ, Alena, Bohuslav KIANIČKA, Hana NECHUTOVÁ, Lukáš HRUŠKA, Ivo NOVOTNÝ a Miroslav SOUČEK. Relabující autoimunitní pankreatitida 1. typu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 277-283. ISSN 0042-773X.

  2016

  1. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Bohuslav KIANIČKA, P. FRANA, M. PLACHY a Jiří ŠPÁC. AMBULATORY ARTERIAL STIFFNESS INDEX IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND NEWLY DIAGNOSED HYPERTENSION BEFORE AND AFTER ONE YEAR OF TREATMENT WITH LOSARTANE AND TELMISARTANE. In 26th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2016. ISSN 0263-6352. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/01.hjh.0000492235.04624.48.
  2. KOJECKÝ, Vladimír, Milan DASTYCH, Zdena ZÁDOROVÁ, Michal VARGA, Jan HAJER, Milan KMENT, Radek KROUPA, Magda KUNOVSKÁ, Jan MATOUŠ, Miroslav MIŠUREC, Aleš HEP, Bohuslav KIANIČKA a Jiří LATTA. Efektivní příprava střeva před koloskopií nízkoobjemový PEG v děleném režimu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 249-254. ISSN 0042-773X.
  3. KIANIČKA, Bohuslav, Hana NECHUTOVÁ, Alena ONDREJKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Petr DÍTĚ. ERCP u pacientů po resekci žaludkupodle Billrotha I. Medicína & umění. Praha: Petr Cincibuch, 2016, roč. 43, č. 5, s. 23. ISSN 1803-3679.
  4. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 6, s. 55-58. ISSN 1805-398X.
  5. BOJKOVÁ, Martina, Petr DÍTĚ, Magdalena UVÍROVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Pavel KLVAŇA a Arnošt MARTÍNEK. Chronická pankreatitida diagnostikovaná po první atace akutní pankreatitidy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 100-104. ISSN 0042-773X.
  6. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Jarmila ŠIMOVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Arnošt MARTÍNEK. Chronický zánět a karcinom pankreatu. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2016, roč. 15, č. 1, s. 11-13. ISSN 1336-1473.
  7. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Pokroky v diagnostice a terapii akutní pankreatitidy. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 59-61. ISSN 1805-398X.
  8. KUPKA, Tomas, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Pavel SVOBODA, Martin RYDLO, Martina BOJKOVA, Bohuslav KIANIČKA a Petr DITE. The role of metabolic syndrome in gastroenterology. Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology. Budapest: New Promenade Kft., 2016, roč. 2, č. 2, s. 61-66. ISSN 2415-9107.

  2015

  1. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Bohuslav KIANIČKA, Martin RYDLO, Hana NECHUTOVÁ, Arnošt MARTÍNEK, Magdalena UVÍROVÁ, Martina BOJKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Autoimunitní pankreatitida – diagnostický konsenzus. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 114-118. ISSN 0042-773X.
  2. KOJECKÝ, Vladimír, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Miroslav MISUREC, Michal VARGA, Jiří LATTA, Aleš HEP a Bohuslav KIANIČKA. Efficacy and Tolerance of Low-Volume Polyethylene Glycol/Ascorbic Acid and Magnesium Citrate/Picosulfate in Single or Split Dosing for Colonoscopy Preparation: a Multicenter Randomized Trial. In Digestive Disease Week 2015. 2015. ISSN 0016-5107.
  3. BOJKOVÁ, Martina, Petr DÍTĚ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Katarína FLOREÁNOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Magdalena UVÍROVÁ a Arnošt MARTÍNEK. Immunoglobulin G4, Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. Digestive Diseases. Basel: Karger, 2015, roč. 33, č. 1, s. 86-90. ISSN 0257-2753. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000368337.
  4. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Martin LIBERDA, Alice BÁRTKOVÁ, Martina BOJKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Metabolický syndrom a onemocnění slinivky břišní. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 64-66. ISSN 1336-1473.
  5. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír HRABOVSKÝ. Nejen nemoci pankreatu a jejich terapie pankreatickými enzymy. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 17, č. 5, s. 227-229. ISSN 1212-7299.
  6. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Arnošt MARTÍNEK, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav SOUČEK a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 4, č. 8, s. 80-84. ISSN 1805-398X.
  7. DÍTĚ, Petr, Lenka PŘINOSILOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Tomáš KUPKA, Hana NECHUTOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Bohdana BŘEGOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Role metabolického syndromu v gastroenterologii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 792-798. ISSN 0042-773X.
  8. VANÍČEK, Jiří, Lukáš HRUŠKA a Bohuslav KIANIČKA. Vyšetření tenkého střeva pomocí magnetické rezonance. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 125-128. ISSN 0042-773X.

  2014

  1. KOJECKY, Vladimir, Jiří DOLINA, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav MISUREC, Michal VARGA, Jiri LATTA a Vladimir VACULIN. A Single or Split Dose Picosulphate/Magnesium Citrate Before Colonoscopy: Comparison Regarding Tolerance and Efficacy with Polyethylene Glycol. A Randomized Trial. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. CLUJ-NAPOCA: MEDICAL UNIV PRESS, 2014, roč. 23, č. 2, s. 141-146. ISSN 1841-8724.
  2. FLOREÁNOVÁ, Katarína, Petr DÍTĚ, Bohuslav KIANIČKA, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Akutní pankreatitida - validace nové klasifikace na souboru 159 nemocných a prognostické faktory. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 7-8, s. 564-574. ISSN 0042-773X.
  3. DITE, Petr, Hana NECHUTOVÁ, Magdalena UVIROVÁ, Jana DVORACKOVA, Bohuslav KIANIČKA a Arnost MARTINEK. Autoimmune pancreatitis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 1, s. 17-22. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2013.094.
  4. BALÁŽ, Marek, Bohuslav KIANIČKA a Martin BAREŠ. Dlouhodobá terapie intraduodenální levodopou - kazuistika tří pacientů. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 3, s. 155-157. ISSN 1213-1814.
  5. FLOREÁNOVÁ, Katarína, P. DÍTĚ, M. BOJKOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Epidemiology of acute pancreatitis in the Czech Republic – the South Moravian region in 2009-2010. Gastroenterologia Polska. Wrocław: Cornetis, 2014, roč. 21, č. 1, s. 10-16. ISSN 1232-9886.
  6. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Veronika JELÍNKOVÁ, Arnošt MARTÍNEK, Bohuslav KIANIČKA, Hana NECHUTOVÁ a Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida – současné trendy. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2014, roč. 3, č. 9, s. 68-72. ISSN 1805-398X.
  7. BAREŠ, Martin a Bohuslav KIANIČKA. Léčba Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 2, s. 105-108. ISSN 1213-1814.
  8. NECHUTOVÁ, Hana, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Arnost MARTINEK, Pavel KLVANA, Bohuslav KIANIČKA a Miroslav SOUČEK. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. Wien: Springer, 2014, roč. 164, 3-4, s. 63-72. ISSN 0043-5341. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10354-014-0265-1.
  9. DÍTĚ, P., M. UVÍROVÁ, M. BOJKOVÁ, I. NOVOTNÝ, J. DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Hana NECHUTOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, K. FLOREÁNOVÁ a A. MARTÍNEK. Problematika diferenciální diagnostiky autoimunitní formy pankreatitidy a pankreatického adenokarcinomu. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 68, č. 6, s. 492-496. ISSN 1804-7874.

  2013

  1. DÍTĚ, Petr, Hana NECHUTOVÁ, Pavel SVOBODA, Bohuslav KIANIČKA, Pavel KLVAŇA, Tomáš KUPKA a Arnošt MARTÍNEK. Rabeprazol - blokátor protonové pumpy 2. generace. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 15, č. 5, s. 179-183. ISSN 1212-7299.
  2. VANÍČEK, Jiří, M. STASTNIK, Bohuslav KIANIČKA, Martin BAREŠ a Martin BULIK. Rare neurological presentation of human granulocytic anaplasmosis. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2013, Vol. 20, č. 5, s. e70-e72, 3 s. ISSN 1351-5101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ene.12110.
  3. DÍTĚ, Petr, Tomáš KUPKA, Bohuslav KIANIČKA, Martina BOJKOVÁ, Pavel SVOBODA, Pavel KLVAŇA, Martin RYDLO a Arnošt MARTÍNEK. Refluxní choroba jícnu. Medicína po promoci. Medical Tribune CZ s.r.o., 2013, roč. 14, Suppl. 2, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
  4. KIANIČKA, Bohuslav, Jan LATA, Ivo NOVOTNÝ, Petr DÍTĚ a Jiří VANÍČEK. Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. HONG KONG: BAISHIDENG PUBL GRP CO LTD, 2013, roč. 19, č. 44, s. 8047-8055. ISSN 1007-9327. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v19.i44.8047.
  5. VANÍČEK, Jiří, Bohuslav KIANIČKA, Jan TRNA, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Hana KYSELOVÁ, Radomíra MIKULICOVÁ a Barbora BAJGAROVÁ. Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360. ISSN 0042-773X.
  6. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, Zdeněk KINKOR, Ivo NOVOTNÝ, Jan LATA, Bohuslav KIANIČKA a Markéta HERMANOVÁ. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver. Seoul: Korean Society of Gastroenterology, 2013, roč. 7, č. 5, s. 621-624. ISSN 1976-2283. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5009/gnl.2013.7.5.621.
  7. ŠPÁC, Jiří, Michal BERÁNEK, Helena NĚMCOVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Miroslav SOUČEK. Využití natriuretických peptidů v diagnostice hypertrofie levé komory srdeční u obézních hypertoniků s metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 9, s. 769-775. ISSN 0042-773X.
  8. DÍTĚ, P., Ivo NOVOTNÝ, P. KOCNA, M. BOJKOVÁ, T. KUPKA, Hana NECHUTOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Zvláštnosti diagnostiky a terapie exokrinní pankreatické nedostatečnosti. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 1, s. 65-70. ISSN 0042-773X.
  9. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Martin PLACHÝ, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. 24 hour ambulatory blood pressure values corresponding to office blood pressure value of 130/80 mm Hg. Kardiologia Polska. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2013, roč. 71, č. 7, s. 675-680. ISSN 0022-9032. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5603/KP.2013.0153.

  2012

  1. ŠPÁC, Jiří a Bohuslav KIANIČKA. Antiagregační léčba 2012. Acta medicinae. Brno: ERA Média s.r.o., 2012, roč. 1, č. 5, s. 45-47, 4 s. ISSN 1805-398X.
  2. VANÍČEK, Jiří, Petr SZTURZ, Zdeněk ŘEHÁK, Bohuslav KIANIČKA a Martin BULIK. Benefits of Individual Imaging Methods for Diagnosis and Monitoring of Activity of Multiple Myeloma. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 3, s. 166-172. ISSN 0862-495X.
  3. KIANIČKA, Bohuslav, Ivo NOVOTNÝ, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Petr PISKAČ, Jan ŽÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří ŠPÁC a Ivan ŘIHÁČEK. Endoskopická retrográdní cholangiografie pomocí jednobalónkového enteroskopu u pacientů s Roux-Y hepatikojejunoanastomózou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 347-353. ISSN 0042-773X.
  4. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Jan CAGAŠ, Bohuslav KIANIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Ivan ČAPOV, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Chirurgická léčba anorektální dysfunkce. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2012, roč. 11, č. 1, s. 10-15. ISSN 1336-1473.
  5. DÍTĚ, Petr, Hana NECHUTOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Martina BOJKOVÁ, Ondřej URBAN, Bohuslav KIANIČKA, Pavel KLVAŇA, Jan TRNA a Arnošt MARTÍNEK. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2012, roč. 11, č. 4, s. 190-193. ISSN 1336-1473.
  6. ŠPÁC, Jiří a Bohuslav KIANIČKA. Nové postupy v antikoagulační léčbě u seniorů s fibrilací síní. Kardiologická revue. 2012, roč. 14, č. 1, s. 22-26. ISSN 1212-4540.
  7. KIANIČKA, Bohuslav, Petr DÍTĚ a Petr PISKAČ. Pitfalls of Pancreatobiliary Endoscopy after Billroth II Gastrectomy. Hepato-gastroenterology. ATHENS, 2012, roč. 59, č. 113, s. 17-21. ISSN 0172-6390. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5754/hge10186.
  8. PASEKA, Tomáš, Petr VLČEK, Bohuslav VOJTÍŠEK a Bohuslav KIANIČKA. Pseudoaneuryzma jaterní tepny fistulující do žlučových cest jako příčina opakovaných melén. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 2012, č. 151, s. 472-475. ISSN 0008-7335.
  9. KIANIČKA, Bohuslav, Jan ŽÁK a Martin BAREŠ. Využití perkutánní endoskopické gastrostomie – přehled indikací, popis techniky a současné trendy v neurologii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 1210-7859.

  2011

  1. DÍTĚ, Petr, I. NOVOTNÝ, Z. KINKOR, Markéta HERMANOVÁ, J. TRNA, Jan LATA, M. RŮŽIČKA, Marie PŘECECHTĚLOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Autoimunitní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní mastitida. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 65, č. 1, s. 22-25. ISSN 1804-7874.
  2. DÍTĚ, Petr, I. NOVOTNÝ, Jan LATA, Miloš RŮŽIČKA, Edvard GERYK a Bohuslav KIANIČKA. Autoimunitní pankreatitida a IgG pozitivní sklerotizující cholangitida. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, 2011, roč. 57, č. 3, s. 254-257. ISSN 0042-773X.
  3. KIANIČKA, Bohuslav, Petr DÍTĚ, Petr PISKAČ, Jiří KORBIČKA, Petr VLČEK a Jan ŽÁK. Endoscopic approach in diagnosis and treatment of biliary complications after laparoscopic cholecystectomy. Hepato-Gastroenterology. 2011, roč. 58, č. 106, s. 275-280. ISSN 0172-6390.
  4. DÍTĚ, Petr, Jan BUREŠ, Milan DASTYCH, Tomáš FEJFAR, Petr HŮLEK, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Michal KONEČNÝ, Marcela KOPÁČOVÁ, Radek KROUPA, Jan LATA, Karel LUKÁŠ, Jan MARTÍNEK, Ivo NOVOTNÝ, Vlastimil PROCHÁZKA, Stanislav REJCHRT, Svatopluk SOLAŘ, Karel STARÝ, Václav ŠAFKA, Jiří TOMÁŠEK, Tomáš VAŇÁSEK, Filip ZÁVADA, Miroslav ZAVORAL a Vladimír ZBOŘIL. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vydání. Praha: Galén, 2011, 262 s. ISBN 978-80-7262-704-2.
  5. ŠPÁC, Jiří a Bohuslav KIANIČKA. Jak je to s dávkováním diuretik v léčbě hypertenze. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen,s.r.o., 2011, roč. 13, č. 4, s. 182-184. ISSN 1212-7299.
  6. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, J. BĚLOBRÁDKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, P. VLČKOVÁ, K. KLÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Abdul LEMINE, M. LIBERDA a E. GERYK. Pankreatický karcinom – vztah k diabetes mellitus a kouření. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 2, s. 159-162. ISSN 0042-773X.
  7. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011, 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Jan LATA, Hana NECHUTOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Autoimmune Pancreatitis - Recent Advances. DIGESTIVE DISEASES. Basel: Karger AG, 2010, roč. 28, č. 2, s. 334-338. ISSN 0257-2753.
  2. ŠPÁC, Jiří a Bohuslav KIANIČKA. Diabetes mellitus a hypertenze. Postgraduální medicina. Praha: Mladá Fronta, 2010, roč. 12, č. 8, s. 945-949. ISSN 1212-4184.
  3. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK a Bohuslav KIANIČKA. Diuretika u hypertenze. medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 7, č. 3, s. 105 110, 5 s. ISSN 1214-8687.
  4. KIANIČKA, Bohuslav a Petr DÍTĚ. Endoskopický přísttup v diagnostice a léčbě pankreatobiliárních onemocnění u pacientů po resekci žaludku podle Billrotha II. 2010.
  5. DÍTĚ, Petr a Bohuslav KIANIČKA. Chronická břišní bolest v podbříšku a v jámě kyčelní. Gastroenterol prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2010, roč. 9, č. 2, s. 62 - 64. ISSN 1336-1473.
  6. KIANIČKA, Bohuslav, I. NOVOTNÝ, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Naše zkušenosti s endoskopickou drenážní léčbou pankreatických pseudocyst. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, a.s., 2010, roč. 56, č. 9, s. 910-914. ISSN 0042-773X.
  7. DÍTĚ, Petr a Bohuslav KIANIČKA. Příspěvek k diferenciální diagnostice chronických břišních bolestí. Brno: Ambit media, a.s., 2010, roč. 56, č. 3, s. 217-219. ISSN 0042-773X.
  8. VLČEK, Petr, Lenka VEVERKOVÁ, Ivan ČAPOV, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Bohuslav KIANIČKA, Petra VLČKOVÁ a Jiří DOLINA. Využití robotického systému da Vinci při řešení kompletního prolapsu rekta. Endoskopie. 779 00 Olomouc: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51,, 2010, roč. 19,, 2010, 1, s. 9-13. ISSN 1211-1074.

  2009

  1. KIANIČKA, Bohuslav, Petr DÍTĚ a Petr PISKAČ. Diagnosis and treatment of malignant and non-malignant pancreatobiliary disease using ERCP i patients with Billroth II gastrectomy. A 13-year retrospective analysis. Gastroenterologia Polska. wroclav, poland: Cometis sp. z.o.o., 2009, roč. 16, č. 6, s. 440-445. ISSN 1232-9886.
  2. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Miroslav SOUČEK, Martin PLACHÝ a Bohuslav KIANIČKA. Diurnální variabilita krevního tlaku u pacientů s hypertenzí a revmatoidní artritidou. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2009, roč. 55, č. 2, s. 111-116, 5 s. ISSN 0042-773X.
  3. KIANIČKA, Bohuslav, Petr DÍTĚ a Petr PISKAČ. Endoskopická diagnostika a léčba pankreatobiliárních onemocnění u pacientů po resekci žaludku podle Bilrotha II. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 11, s. 1043-1050. ISSN 0042-773X.
  4. KIANIČKA, Bohuslav, Petr DÍTĚ a Petr PISKAČ. Endoskopická diagnostika a léčba pankreatobiliárních onemocnění u pacientů po resekci žalukdu podle Billrotha II. 55. vyd. Praha: ČLS JEP, 2009, 7 s. Vnitřní lékařství.
  5. DÍTĚ, Petr, Antonín FASSMANN, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANNOVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Veronika VLČKOVÁ. Mnohočetná orgánová postižení a sick sinus syndrom u nemocné s autoimunní formou chronické pankreatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, spol. s r.o., 2009, roč. 63, č. 5, s. 203- 207. ISSN 1213-323X.

  2008

  1. VESELÝ, Martin a Bohuslav KIANIČKA. N.O.T.E.S. - evoluce nebo revoluce? In XII. lékařský seminář s postgraduální tematikou - Možnosti současné medicíny. 2008.
  2. VESELÝ, Martin a Bohuslav KIANIČKA. NOTES - Natural orifice traslumenal endoscopic surgery. In III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2008. ISBN 978-80-86256-63-4.

  2007

  1. KIANIČKA, Bohuslav, Petr DÍTĚ a Igor SUŠKEVIČ. Endoskopická diagnostika a léčba biliárních komplikací po laparoskopické cholecystectomii. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 53, č. 11, s. 1182-1189. ISSN 0042-773X.
  2. KIANIČKA, Bohuslav, Petr DÍTĚ a I. SUSKEVIČ. ERCP po resekci žaludku podle Billrotha II. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 34. ISSN 1213-323X.

  2005

  1. DÍTĚ, Petr, Zdeněk PAPÍK, Ivo NOVOTNÝ, Magda KUNOVSKÁ, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav ZAVORAL, Petr PISKAČ, Hana MÜNZOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Prospektivní multicentrická studie endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy versus akutní cholangitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 59, č. 4, s. 635 - 638. ISSN 1213-323X.
  2. DÍTĚ, Petr, Zd. PAPÍK, Magda KUNOVSKÁ, Ivo NOVOTNÝ, Bohuslav KIANIČKA, Petr PISKAČ, Vladimír ZBOŘIL a Miroslav ZAVORAL. Urgentní endoskopická papilosfinkterotomie u osob starších 70 let. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařstká společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 51, č. 5, s. 529-532. ISSN 0042-773X.

  2002

  1. KIANIČKA, Bohuslav, Ladislav BEDNAŘÍK a Helena SIMONOVÁ. Diagnostická a terapeutická ERCP u pacientů po resekci žaludku podle Billrotha II. Česká a slovenská Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 56, č. 1, s. 7-13. ISSN 1213-323X.

  1999

  1. VOKURKA, Jiří, Ladislav BEDNAŘÍK a Bohuslav KIANIČKA. Laparoskopicky asistovaná endoskopická polypektomie. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 78, č. 1, s. 3-5. ISSN 0035-9351.

  1997

  1. KIANIČKA, Bohuslav, Ladislav BEDNAŘÍK a Helena SIMONOVÁ. Přínos akutní terapeutické ERCP na gastroenterologickém pracovišti: zhodnocení významu endoskopických pohotovostních služeb. Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 51, č. 5, s. 156-160, 4 s. ISSN 1210-7824.
  2. SIMONOV, M, Vlastimil VÁLEK, Helena SIMONOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Standardizované vyšetření tenkého střeva enteroklýzou u dospělých nemocných s celiakií. Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařskí společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 51, č. 5, s. 167 - 169. ISSN 1210-7824.

  1996

  1. KIANIČKA, Bohuslav a Ivana BÍLKOVÁ. Neobvyklý ERCP nález cizího tělesa v hepatocholedochu a jeho úspěšné endoskopické odstranění. Čes a Slov. Gastroentroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost, 1996, roč. 50, č. 2, s. 48-51. ISSN 1213-323X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 6. 2024 18:27