Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Martina JANČOVÁ, Jiří LEDVINKA, Leni LVOVSKÁ, Kamil MALINKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Vladimír SCHINDLER, Vojtěch STANĚK, Libuše VODOVÁ a Tomáš STAUDEK. Integration of 3D printing technology into teaching in primary and secondary schools. Certified Methodology. Online. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press. odborné a technické vzdělávání. ISBN 978-80-280-0350-0
  2. KING, Nina Nikita. Programování jednodeskového počítače v blokovém programovacím jazyce pro základní školy. Online. Inovace a technologie ve vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, roč. 2023, č. 1, s. 38-46. ISSN 2571-2519
  3. KING, Nina Nikita a Martin DOSEDLA. Programování jednodeskového počítače v blokovém programovacím jazyce pro základní školy. Online. In Olympiáda techniky Plzeň 2023
  4. KING, Nina Nikita a Martin DOSEDLA. Programování jednodeskového počítače v blokovém programovacím jazyce pro základní školy. Online. In Olympiáda techniky Plzeň 2023. ISBN 978-80-261-1157-3
  5. BROŽEK, Matěj a Martin DOSEDLA. Webová aplikace pro plánování studia. Online. Inovace a technologie ve vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, roč. 2023, č. 1, s. 47-52. ISSN 2571-2519
  6. BROŽEK, Matěj a Martin DOSEDLA. Webová aplikace pro plánování studia. Online. In Olympiáda techniky Plzeň 2023. ISBN 978-80-261-1157-3
  7. BROŽEK, Matěj a Martin DOSEDLA. Webová aplikace pro plánování studia. Online. In Olympiáda techniky Plzeň 2023

  2022

  1. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Martina JANČOVÁ, Jiří LEDVINKA, Leni LVOVSKÁ, Kamil MALINKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Vladimír SCHINDLER, Vojtěch STANĚK a Libuše VODOVÁ. Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika. Online. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-280-0279-4
  2. PICKA, Karel, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Zdeněk HODIS. Teachers’ experience with digital games in Czech primary schools. Online. Entertainment Computing. Elsevier B.V., roč. 42, article number 100483, s. 1-10. ISSN 1875-9521. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.entcom.2022.100483
  3. HUBERT, Jan, Martin DOSEDLA a Karel PICKA. The current state of ICT security at Czech primary schools. Online. In František Jakab. ICETA 2022. Proceedings of 20th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. New York: IEEE: Clearance Center, 222 Ro: IEEE. s. 231-235. ISBN 979-8-3503-2033-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICETA57911.2022.9974797

  2021

  1. DOSEDLA, Martin. Architektura počítačů. Online. 114 s
  2. DOSEDLA, Martin, Karel PICKA, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Michal HANZL a Daniel PYŠNÝ. E-KURZ: IT bezpečnost a gramotnost ve vzdělávání. Online. 1. vyd. Brno
  3. DOSEDLA, Martin. Soubor výukových videí - počítačová grafika. Online
  4. DOSEDLA, Martin, Karel PICKA a Michal HANZL. Teachers' perceptions of VR technologies for use in primary school education in the Czech Republic. Online. In František Jakab. ICETA 2021 19th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Danvers: IEEE. s. 113-119. ISBN 978-1-6654-2102-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICETA54173.2021.9726591
  5. DOSEDLA, Martin, Karel PICKA a Michal HANZL. Teachers' perceptions of VR technologies for use in primary school education in the Czech Republic. Online. In ICETA 2021 19th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. ISBN 978-1-6654-2101-0

  2020

  1. HRBÁČEK, Jiří a Martin DOSEDLA. Robosobota – workshop robotických hraček ve vzdělávání. Online. Brno
  2. PICKA, Karel, Martin DOSEDLA a Ľubica STUCHLÍKOVÁ. Robotic didactic aid Ozobot in Czech schools. Online. In František Jakab. ICETA 2020 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Danvers: IEEE. s. 525-533. ISBN 978-0-7381-2366-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICETA51985.2020.9379259
  3. PICKA, Karel, Martin DOSEDLA a Ľubica STUCHLÍKOVÁ. Robotic didactic aid Ozobot in Czech schools. Online. In ICETA 2020 18th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications
  4. KUNEŠ, Michal, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Karel PICKA. Use of Apple iPad in Education in Primary Schools in the Czech Republic. Online. In František Jakab. ICETA 2020 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Danvers: IEEE. s. 370-375. ISBN 978-0-7381-2366-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICETA51985.2020.9379230
  5. KUNEŠ, Michal, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Karel PICKA. Use of Apple iPad in Education in Primary Schools in the Czech Republic. Online. In ICETA 2020 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. ISBN 978-0-7381-2366-0

  2019

  1. DOSEDLA, Martin a Karel PICKA. Digitální technologie v preprimárním vzdělávání. Online. 83 s
  2. HRBÁČEK, Jiří a Martin DOSEDLA. Noc vědců v technickém muzeu Brno 2019. Online. Masarykova univerzita
  3. HRBÁČEK, Jiří a Martin DOSEDLA. Robotické hračky a stavebnice popularizační workshop ZŠ Novolíšeňská. Online
  4. HRBÁČEK, Jiří a Martin DOSEDLA. Robotické hračky a stavebnice popularizační workshop ZŠ Židlochovice. Online
  5. HRBÁČEK, Jiří a Martin DOSEDLA. VIDA - bastlfest 2019 - Elektronické digitální hračky a modely - tři na sebe navazující celodenní workshopy. Online. VIDA Brno

  2018

  1. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Jiří HRBÁČEK, Martin KUČERA a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Didaktika informačních technologií pro 1. stupeň ZŠ. Online. 87 s
  2. HRBÁČEK, Jiří, Martin DOSEDLA a Martin BENEŠ. Noc vědců v technickém muzeu Brno - 100 let vědy. Online. Technické muzeum Brno
  3. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 160 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 2. ISBN 978-80-210-9014-9
  4. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9014-9

  2017

  1. STUCHLÍKOVÁ, Ľubica, Peter BENKO, Arpád KÓSA, Ivan KMOTORKA, František JANÍČEK, Martin DOSEDLA a Jiří HRBÁČEK. The Role of Games in Popularization of Science and Technology. Online. In P. Szabó, J. Galanda. ICETA 2017 15th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. New York: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA. s. 451-456. ISBN 978-1-5386-3296-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICETA.2017.8102532
  2. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA a Petr VYBÍRAL. Výuka technického kreslení na ZŠ s využitím učebních pomůcek. Online. In Kamila Hasilová, Pavla Macháčková a Karolína Holubová. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7231-419-5

  2016

  1. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA a Petr VYBÍRAL. Konstrukční stavebnice v praktických činnostech a ve fyzice na ZŠ. Online. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, roč. 9, 1/2016, s. 90-96. ISSN 1805-8949. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/tvv.2016.012
  2. HODIS, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Petr VYBÍRAL. Podpora technického vzdělávání na základních školách v České republice. Online. In Magda Kotková - doc. dr. René Drtina, Ph.D. - Ing. Jan Chromý, Ph.D. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů MVVTP 2016. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 48-52. ISBN 978-80-7435-641-4
  3. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS a Jiří HRBÁČEK. 3D grafika v přípravě učitelů a ve výuce žáků základních škol. Online. In Magda Kotková - doc. dr. René Drtina, Ph.D. - Ing. Jan Chromý, Ph.D. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů MVVTP 2016. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 25-28. ISBN 978-80-7435-641-4

  2015

  1. JURSA, Jiří. Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin studentů. Online. PedF MU
  2. DRAHOVZAL, Pavel. Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin studentů. Online. PedF MU
  3. JANEČKOVÁ, Michaela. Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin studentů. Online. PedF MU
  4. DOSEDLA, Martin, Petr VYBÍRAL a Zdeněk HODIS. Informační věda ve vzdělávání učitelů. Online. In Erasmus+ teaching mobility Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  5. DOSEDLA, Martin, Petr VYBÍRAL a Zdeněk HODIS. New technologies in education. Online. In Erasmus+ teaching mobility Univesity of Patras, Greece

  2014

  1. MANĚK, Lubor. Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin studentů. Online. PedF MU
  2. JAŠÍČEK, Vojtěch. Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin studentů. Online. PedF MU
  3. HROMČÍK, Tomáš. Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin studentů. Online. PedF MU
  4. DOSEDLA, Martin. Evaluace struktury a náplně předmětů informatického charakteru na katedře technické a informační výchovy PedF MU. Online. In doc. dr. René Drtina, Ph.D. - Ing. Jan Chromý, Ph.D. - Magda Kotková. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 24-27. ISBN 978-80-7435-384-0
  5. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS a Martin DOSEDLA. ICT IN TECHNICAL SUBJECTS. Online. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. roč. 1/2014, č. 3, s. 5-16. ISSN 1805-3726
  6. DOSEDLA, Martin. Kancelářské programové vybavení - soubor výukových prezentací. Online
  7. DOSEDLA, Martin a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Kurz: MSBP_ZIT - Základy informačních technologií, SV4BP_DT1E Didaktická technologie 1, ZS1BP_DIT1 Informační technologie 1 - prezenční studium. Online. In Katedra technické a informační výchovy - elmood.ped.muni.cz
  8. DOSEDLA, Martin, Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ, Martin KUČERA a Roman FOUČEK. Kurz: SZ7BP_DTI2 - Informační technologie 2 - prezenční studium. Online. In Katedra technické a informační výchovy - elmood.ped.muni.cz
  9. DOSEDLA, Martin. Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s akcentem na využití multimediálních výukových opor: Studie na základě metody ohniskové skupiny a řízených rozhovorů s učiteli. Online. Brno: Masarykova univerzita. 174 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-7285-5
  10. DOSEDLA, Martin. Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s akcentem na využití multimediálních výukových opor: Studie na základě metody ohniskové skupiny a řízených rozhovorů s učiteli. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 175 s. ISBN 978-80-210-7285-5
  11. DOSEDLA, Martin. Základy výpočetní techniky - IT Essentials v 5.. Online

  2013

  1. DOSEDLA, Martin. Evaluace výukové opory v oblasti profesní orientace u žáků s lehkým mentálním postižením. Online. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido. s. 285-293. ISBN 978-80-7315-245-1
  2. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS a Martin DOSEDLA. ICT in technical subjects. Online. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. first, 2013. Ostrava: University of Ostrava. s. 103-111. ISBN 978-80-7464-324-8
  3. DOSEDLA, Martin a Jan VÁLEK. Informační a komunikační technologie 1. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 98 s. ISBN 978-80-210-6171-2
  4. VÁLEK, Jan, Martin DOSEDLA a Aleš JELÍNEK. Informační a komunikační technologie 2. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 55 s. ISBN 978-80-210-6422-5
  5. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Petr VYBÍRAL a Martin DOSEDLA. Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání. Online. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2013“ mezinárodní vědecko-odborná konference. Olomouc: agentura gevak s.r.o. s. 80-83. ISBN 978-80-86768-52-6
  6. DOSEDLA, Martin. Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s využitím multimediálních výukových opor : disertační práce. Online. Brno. 187 s
  7. DOSEDLA, Martin. Volba povolání na ZŠ praktických : svět řemesel a povolání. Online
  8. DOSEDLA, Martin. Výuková opora pro podporu volby povolání u žáků s lehkým mentálním postižením. Online. In doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. 6. ročník Mezinárodní konference Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-80-210-6402-7

  2012

  1. DOSEDLA, Martin. INOVACE VYBAVENÍ PC LABORATOŘE PRO VÝUKU PŘEDMĚTŮ TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY. Online. In doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. Mezinárodní konference: Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita. 3 s. ISBN 978-80-210-5942-9
  2. DOSEDLA, Martin, Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ a Josef MORAVEC. Kurz - Informační technologie 1. Online. Brno
  3. DOSEDLA, Martin. Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením v rozhovorech s výchovnými poradci. Online. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita. s. 37-50. ISBN 978-80-210-5941-2
  4. DOSEDLA, Martin. Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením v rozhovorech s výchovnými poradci. Online. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. ISBN 978-80-7315-231-4
  5. DOSEDLA, Martin. PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH Z POHLEDU VÝCHOVNÝCH PORADCŮ. Online. In Drtina, René, Jan Chromý a Kotková, Magda. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 33-35. ISBN 978-80-7435-175-4
  6. DOSEDLA, Martin. PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH Z POHLEDU VÝCHOVNÝCH PORADCŮ. Online. Media4u Magazine. Hradec Králové: Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha, roč. 9. ročník, X1/2012, s. "X1-19" - "X1-22", 4 s. ISSN 1214-9187
  7. DOSEDLA, Martin. Volba povolání na ZŠ praktických. Online. Brno
  8. DOSEDLA, Martin. Vzdělávání seniorů v oblasti práce s výpočetní technikou v rámci Univerzity třetího věku. Online. Lifelong learning - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, roč. 2, č. 1, s. 66-76, 10 s. ISSN 1804-526X
  9. DOSEDLA, Martin. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání a podpora školy. Online. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido. s. 105-114. ISBN 978-80-7315-236-9

  2011

  1. DOSEDLA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Pavel KLÍMA. Life and work on Masaryk University, Faculty of education, Brno, Czech republic. Online. Nitra: SLOVDIDAC. 1 s. 18/1. ISSN 1335-003X
  2. DOSEDLA, Martin. Preference žáků ZŠ praktických při volbě povolání. Online. In Vítková Marie, Oparřilová Dagmar. Inkuzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. první. Brno: Paido. s. 440-448, 8 s. ISBN 978-80-7315-216-1
  3. DOSEDLA, Martin. Preference žáků ZŠ praktických při volbě povolání. Online. ISBN 978-80-7315-215-4
  4. DOSEDLA, Martin. Specifics of career orientation of primary practical school pupils and use of study supports in this field. Online. Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra, Slovensko: SLOVDIDAC, roč. 19, č. 1, s. 4-7. ISSN 1335-003X
  5. DOSEDLA, Martin. Volba povolání u žáků ZŠ praktických s využitím multimediálních metod výuky. Online. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: Masarykova Univerzita. s. 39-47. ISBN 978-80-210-5602-2

  2010

  1. DOSEDLA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Michal KUNEŠ. Adobe Captivate - studijní výukové opory. Online
  2. KUNEŠ, Michal a Martin DOSEDLA. Informační a komunikační technologie v práci sociálního pedagoga. Online. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 3 s. ISBN 978-80-210-5333-5
  3. DOSEDLA, Martin. Model navigace při tvorbě interaktivních multimediálních studijních opor. Online. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 4 s. ISBN 978-80-210-5333-5
  4. DOSEDLA, Martin. Nové technologie ve výuce 2010. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 30 s. ISBN 978-80-210-5333-5
  5. DOSEDLA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Michal KUNEŠ. Portál studijních a výukových opor KTEIV. Online
  6. DOSEDLA, Martin. Příprava učitelů technických předmětů na tvorbu multimediálních výukových opor využitelných v oblasti volby povolání na ZŠ praktických. Online. Media4u Magazine. Hradec Králové, roč. 7. ročník, X1/2010, 3 s. ISSN 1214-9187
  7. DOSEDLA, Martin. Příprava učitelů technických předmětů na tvorbu multimediálních výukových opor využitelných v oblasti volby povolání na ZŠ praktických. Online. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus. 3 s. ISBN 978-80-7435-014-6
  8. DOSEDLA, Martin. Specifika seniorského vzdělávání v oblasti výpočetní techniky. Online. In Univerzita třetího věku: historie, současnost a perspektivy dalšího rozvoje. Brno: Masarykova univerzita. s. 63-75. ISBN 978-80-210-5158-4
  9. DOSEDLA, Martin. Volba povolání na ZŠ praktických s využitím multimediální výukové opory. Online. In Vítková, M.; Havel, J. (eds) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. 8 s. ISBN 978-80-7315-199-7

  2009

  1. DOSEDLA, Martin. Koncepce a modernizace výuky počítačové grafiky na KTeIV pedagogické fakulty MU Brno. Online. In Moderní technologie ve výuce - 2. ročník. Brno: MSD. 2 s. ISBN 978-80-7392-091-3
  2. DOSEDLA, Martin. Počítačová 3D grafika a její využití ve výuce i v pedagogické praxi. Online. In Nové technologie ve výuce, 3. mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita. 4 s. ISBN 978-80-210-5092-1
  3. DOSEDLA, Martin a Michal KUNEŠ. Realizace soutěže tvořivosti studentů katedry technické a informační výchovy PdF MU. Online. In Nové technologie ve výuce, 3. mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita. 4 s. ISBN 978-80-210-5092-1
  4. DOSEDLA, Martin. Use of multi-agent systems in project management. Online. Supervised by: Jitka Kreslíková. In Proceedings of the 15th conference EEICT 2009. volume 4. Brno: VUT FEKT a FIT. s. 395-399. ISBN 978-80-214-3870-5
  5. DOSEDLA, Martin a Michal KUNEŠ. Využítí technologií Adobe Flash, PHP a MySQL v Administračním systému, jehož cílem je získávání průběžných výsledků studentů. Online. In Nové technologie ve výuce, 3. mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita. 3 s. ISBN 978-80-210-5092-1
  6. DOSEDLA, Martin. Web soutěže tvořivosti studentů katedry technické a informační výchovy. Online. Neuveden: Neuveden
  7. DOSEDLA, Martin. XHTML a tvorba webu. Online. 24 s

  2008

  1. DOSEDLA, Martin. Adaptive Process Management Overview. Online. Supervised by: Jitka Kreslíková. In Proceedings of the 14th conference EEICT 2008. volume 4. Brno: VUT FEKT a FIT. s. 398-402. ISBN 978-80-214-3617-6
  2. DOSEDLA, Martin. Práce s digitálními přístroji a technologiemi. Online. In Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. 3. aktualizované vydání. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. s. 1-12. I 1.5. ISSN 1802-4513
  3. DOSEDLA, Martin. Využití digitálních technologií ve výuce na ZŠ. Online. In Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. 3. aktualizované vydání. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. s. 1-12. A 1.5. ISSN 1802-4513

  2007

  1. DOSEDLA, Martin. Informační bezpečnost a systém jejího řízení. Online. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD. s. 9-11. ISBN 978-80-7392-003-6
  2. DOSEDLA, Martin. Projektový přístup a projektové řízení při výuce informatických předmětů. Online. In XX. Didmattech 2007. Olomouc: Votobia. s. 285-288, 3 s. ISBN 80-7220-296-0

  2006

  1. DOSEDLA, Martin. Digitální technologie a technika. Online. Portál podpory tvorby školních vzdělávacích programů. 10 s
  2. DOSEDLA, Martin. Softwarové aplikace. Online. Portál podpory tvorby školních vzdělávacích programů. 7 s
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 13:30