Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LOLLOK, Marek, Kateřina ŠICHOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Databanka úloh k moravsko-slezským reáliím. In Pracovní setkání k čcj – Reálie ve výuce češtiny jako cílového jazyka Regensburg. 2022.
 2. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die stilisierte Form der Sprache in den Stücken von Alena Vostrá. In XVII. Internationale Slavistische Konferenz. Junge Slavistik im Dialog. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2022.
 3. SVOBODOVÁ, Hana. Otevřeno - Noc vzdělávání: Specifika výuky žáků s OMJ. 2022.
 4. SVOBODOVÁ, Hana. 'Webinář Specifika vzdělávání žáků s OMJ. 2022.
 5. 2021

 6. SVOBODOVÁ, Hana, Martina KUROWSKI a Květoslava KLÍMOVÁ. Complex Language Analysis as One of the Methods in Teaching Czech as a Foreign Language. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 71, č. 4, s. 602-607. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2021.2061.
 7. SVOBODOVÁ, Hana a David KROČA. Das Bild von Jan Amos Komenský in den Prosawerken von František Kožík. In Jan Amos Komenský, Johann Amos Comenius: Tschechisch und International. 12. Bohemicum Dresdense. 2021.
 8. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. In Holger Kusse, Šárka Atzenbeck (Hrsg.). Václav Havel: Sprache und Diskurs. 1. vyd. Berlin: Peter Lang, 2021. s. 97-102. Specimina philologiae Slavicae 205. ISBN 978-3-631-86035-9. doi:10.3726/b18603.
 9. SVOBODOVÁ, Hana a Matthias HARDT. Elbslawisch-böhmische Beziehungen im 9. und 10. Jahrhundert. 2021.
 10. SVOBODOVÁ, Hana. Chystáte se na zkoušku z českého jazyka za účelem udělení státního občanství České republiky? In Centrum pro cizince, Jihomoravský kraj. 2021.
 11. SVOBODOVÁ, Hana, Marek LOLLOK a Kateřina ŠICHOVÁ. Moravské reálie: koncept, možnosti a meze didaktizace. In Bohemistika 2021. 2021.
 12. SVOBODOVÁ, Hana. odborný garant: APIV: Výuka českého jazyka jako druhého jazyka. 2021.
 13. SVOBODOVÁ, Hana. odborný garant odborného panelu systémového projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (APIV A). 2021.
 14. SVOBODOVÁ, Hana. Pes bez psa (vývoj jazyka od praslovanštiny k češtině) II. In Eva Rusinová. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: FF MU, 2021. s. 179-191. ISBN 978-80-210-9883-1.
 15. SVOBODOVÁ, Hana. posuzovatel projektu č. 1/0143/22 - Lingvistický výskum reči pedagóga orientovanej na žiakov mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia a na žiakov v štandardnej triede. VEGA, 2021 - 2021.
 16. SVOBODOVÁ, Hana a Milena ŠUBRTOVÁ. Problematika výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU. In Podpora kvality pregraduální přípravy pedagogických pracovníků – učitelů češtiny jako druhého jazyka. 2021.
 17. SVOBODOVÁ, Hana. Specifika výuky češtiny pro žáky s OMJ. 2021.
 18. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Sprachexperiment in Miloš Macoureks Theaterstücken. In Anna Weigl, Norbert Nübler, Tomasz Lis, Damian Mrowinski, Lena Hansen, Stefan Krumbeck. Junge Slavistik im Dialog X. Beiträge zur XV. Internationalen Slavistischen Konferenz. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021. s. 139-145. ISBN 978-3-339-12232-2.
 19. SVOBODOVÁ, Hana. webinař: Specifika vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem NPI Brno. 2021.
 20. SVOBODOVÁ, Hana. Zajímavosti vývoje českého jazyka (pro učitele ZŠ a SŠ). 2021.
 21. SVOBODOVÁ, Hana. Zur Beziehung der tschechischen und deutschen Ortsnamen im Braunauer Ländchen. In Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien. 2021.
 22. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Zur sprachlichen Charakterisierung der Figuren in Ladislav Smočeks Theaterstücken. In XVI. Internationale Slavistische Konferenz. Junge Slavistik im Dialog. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2021.
 23. 2020

 24. SVOBODOVÁ, Hana. Alternativní metody ve výuce češtiny pro cizince (KCV Plzeň). 2020.
 25. SVOBODOVÁ, Hana. Alternativní metody ve výuce češtiny pro cizince (SSŠ Hodonín). 2020.
 26. SVOBODOVÁ, Hana a Květoslava KLÍMOVÁ. Ausgewählte Wörter, ihre Variationen und ihr Platz im Unterricht für tschechische Muttersprachler sowie im Unterricht Tschechisch als Fremdsprache. In Junge Slavistik im Dialog IX. Hamburg: Verlag Dr. Kováč, 2020. s. 273-297. ISBN 978-3-339-11576-8.
 27. SVOBODOVÁ, Hana a Hardt MATTHIAS. Schlesien im Mittelalter: zwischen Polen und Böhmen, Goldener Horde und Landesausbau. 2020.
 28. SVOBODOVÁ, Hana. Specifika výuky češtiny u žáků s odlišným mateřským jazykem (NPI Jihočeský kraj). 2020.
 29. SVOBODOVÁ, Hana. Specifika výuky češtiny u žáků s odlišným mateřským jazykem (NPI Jihomoravský kraj). 2020.
 30. SVOBODOVÁ, Hana. Specifika výuky češtiny u žáků s odlišným mateřským jazykem (NPI Pardubický kraj). 2020.
 31. SVOBODOVÁ, Hana. Specifika výuky češtiny u žáků s odlišným mateřským jazykem NPI Praha. 2020.
 32. SVOBODOVÁ, Hana. Specifika výuky češtiny u žáků s odlišným mateřským jazykem (NPI Středočeský kraj). 2020.
 33. SVOBODOVÁ, Hana a David KROČA. Sprachexperiment in Theaterstücken von Miloš Macourek. 2020.
 34. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Hana SVOBODOVÁ. Variantnost v onymii a dialektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020.
 35. SVOBODOVÁ, Hana. Výuka žáků s odlišným mateřským jazykem. 2020.
 36. 2019

 37. SVOBODOVÁ, Hana. Das tschechische Märchen im Unterricht "Tschechisch als Fremdsprache". In Anna Weigl, Norbert Nübler, Yana Movchan, Rebekka Wilpert, Tomasz Lis, Damian Mrowiński. Junge Slavistik im Dialog VIII. Hamburg: Verlag Dr. Kováč, 2019. s. 185-194. ISBN 978-3-339-10820-3.
 38. SVOBODOVÁ, Hana. DĚTI – CIZINCI V ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE A JEJICH PODPORA, aktivní diskuze. In „DĚTI – CIZINCI V ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE A JEJICH PODPORA“. 2019.
 39. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts. In 11. Bohemicum Dresdense. Václav Havel: Sprache und Diskurs. Institut für Slavistik der TU Dresden. 2019.
 40. SVOBODOVÁ, Hana. Open space koference o e-learningu IS MU, aktivní diskuse. In Open space koference o e-learningu IS MU, Brno. 2019.
 41. SVOBODOVÁ, Hana. Prinzipien der intersprachlichen Interferenz auf dialektaler Ebene. In Universität Leipzig. 2019.
 42. SVOBODOVÁ, Hana. Specifické gramatické jevy ve výuce češtiny u žáků s odlišným mateřským jazykem. In Universita Bratislava. 2019.
 43. SVOBODOVÁ, Hana. Spezifika der Slawisierung der ehemals überwiegend deutschsprachigen Gebiete in Ostmitteleuropa am Beispiel der regionalen Beharrungsphänomene in der tschechisch-deutschen Sprachkontaktzone und des tschechischen Randdialekts in der Stadt Broumov (deutsch Braunau) und ihrer Umgebung. Leipzig: Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften der Universität Leipzig, 2019. 324 s. disertační práce.
 44. SVOBODOVÁ, Hana. Spezifika der Slawisierung der ehemals überwiegend deutschsprachigen Gebiete in Ostmitteleuropa am Beispiel der regionalen Beharrungsphänomene in der tschechisch-deutschen Sprachkontaktzone und des tschechischen Randdialekts in der Stadt Broumov (deutsch Braunau) und ihrer Umgebung. In Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften der Universität Leipzig. 2019.
 45. SVOBODOVÁ, Hana. Vyjmenovaná slova („ausgewählte Wörter“), ihre Variationen und ihr Platz im Unterricht für tschechische Muttersprachler sowie im Unterricht Tschechisch als Fremdsprache. 2019.
 46. SVOBODOVÁ, Hana a Květoslava KLÍMOVÁ. Vyjmenovaná slova („ausgewählte Wörter“), ihre Variationen und ihr Platz im Unterricht für tschechische Muttersprachler sowie im Unterricht Tschechisch als Fremdsprache. In XIV. Internationale Slavistische Konferenz - Junge Slavistik im Dialog. 2019.
 47. 2018

 48. SVOBODOVÁ, Hana. Alternativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In Univerzita Bratislava. 2018.
 49. SVOBODOVÁ, Hana. Chystáte se na zkoušku z českého jazyka? In Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců. 2018.
 50. SVOBODOVÁ, Hana. Jazyková podpora a hodnocení (legislativa). In NAVAZUJÍCÍ CYKLUS ŠKOLENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA − VÝUKA DĚTÍ A MLÁDEŽE (2017−2018). 2018.
 51. SVOBODOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ a Rudolf ŠRÁMEK. Komplexní jazykový rozbor a jeho přínos pro výuku češtiny. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií LI. 2018. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU Brno, 2018. s. 270-275. ISBN 978-80-210-8962-4.
 52. SVOBODOVÁ, Hana. Literarische Texte im Konversationsunterricht „Tschechisch als Fremdsprache“. In Junge Slavistik im Dialog VIII. 2018.
 53. SVOBODOVÁ, Hana. Metódy vo výučbe češtiny ako cudzieho jazyka. In Univerzita Matěje Bela, Banská Bystrica. 2018.
 54. SVOBODOVÁ, Hana. Od praslovanštiny k češtině. In Univerzita Matěje Bela, Banska Bystrica. 2018.
 55. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana SVOBODOVÁ. Postupy a metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince. CASALC Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2018, roč. 8, č. 1, s. 15-24. ISSN 1804-9435.
 56. SVOBODOVÁ, Hana. Regionale Beharrungsphänomene am Beispiel einer tschechisch-deutschen Sprachkontaktzone. In Norbert Nübler et al. Junge Slavistik im Dialog VII. Hamburg: Verlag Dr. Kováč, 2018. s. 143-155. ISSN 1610-4986.
 57. SVOBODOVÁ, Hana. Specifika výuky českého jazyka žáků - cizinců. In Decartes. 2018.
 58. SVOBODOVÁ, Hana. Tschechische Dialektologie und Dialekte. In Universität Leipzig. 2018.
 59. 2017

 60. LOLLOK, Marek a Hana SVOBODOVÁ. Komunikace s cizincem - e-learningový studijní materiál. 2017.
 61. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana SVOBODOVÁ. Metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince. In konference eLerning 2017. 2017.
 62. SVOBODOVÁ, Hana. Pes bez psa aneb zajímavosti vývoje českého hláskosloví. In Přednášky a besedy ze L. ročníku LŠSS. 2017. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU, 2017. s. 287-299. ISBN 978-80-210-8567-1.
 63. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana SVOBODOVÁ. Postupy a metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince. In Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince. 2017.
 64. LOLLOK, Marek, Jana Marie TUŠKOVÁ, Milena ŠUBRTOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Pracovní seminář k novému studijnímu oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. 2017.
 65. SVOBODOVÁ, Hana. Regionale Beharrungsphänomene am Beispiel der tschechisch-deutschen Sprachkontaktzonen. In Junge Slavistik im Dialog, XII. Internationale Slavistische Konferenz in Kiel. 2017.
 66. SVOBODOVÁ, Hana. Tschechische Sprache (Übersichtdarstellung zur Tschechische Sprache). In Universität Greifswald. 2017.
 67. SVOBODOVÁ, Hana a Květoslava KLÍMOVÁ. Vyjmenovaná slova, jejich obměny a místo v učivu češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. In 3. didaktickou konferenci: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. 2017.
 68. 2016

 69. SVOBODOVÁ, Hana. Das tschechische Märchen im Unterricht Tschechisch als Fremdsprache. In 10. Bohemicum Dresdense. 2016.
 70. SVOBODOVÁ, Hana. Die Tschechisch-deutsche Kontaktzone um die Stadt Broumov (Braunau). In Universität Greifswald. 2016.
 71. SVOBODOVÁ, Hana. Poznámky k užití literárního textu ve výuce konverzace středně pokročilých. In Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: UJOP UK, 2016. s. 191-195. ISBN 978-80-87238-12-7.
 72. SVOBODOVÁ, Hana. Poznámky ke stratifikaci českého jazyka. In Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku LŠSS. Brno: Kabinet českého jazyka a literatury FF MU Brno, 2016. s. 217-225. ISBN 978-80-210-8207-6.
 73. SVOBODOVÁ, Hana. Spezifika der Slawisierung ehemals überwiegend deutschsprachiger Gebiete in Ostmitteleuropa. In Universität Leipzig. 2016.
 74. 2015

 75. SVOBODOVÁ, Hana. Blbl nebo blbnul? Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 140, č. 03, s. 65. ISSN 0323-0449.
 76. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 77. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 78. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 79. SVOBODOVÁ, Hana. člen komise pro skládání Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR, 2015 - 2020.
 80. SVOBODOVÁ, Hana. Examinátor, administrátor, hodnotitel na Zkoušce z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR, 2015 - 2019.
 81. 2007

 82. SVOBODOVÁ, Hana a Michaela KŘIVANCOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky, aneb Na co se nás často ptáte? Čeština doma a ve světě. Praha: Filozofická fakulta UK, 2007, XV, s. 75-77. ISSN 1210-9339.
 83. SVOBODOVÁ, Hana. Vybrané faktory ovlivňující výskyt nářečních jevů v promluvě, na příkladu nářečí v Broumově. In Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 101-109. ISBN 978-80-8083-455-5.
 84. 2005

 85. SVOBODOVÁ, Hana. Großmähren - ein Überblick. In E.-M.-Arndt-Universität Greifswald, Německo. 2005.
 86. SVOBODOVÁ, Hana. Spuren von Kontinuität im Sprachwandel. Regionale Beharrungsphänomene am Beispiel der Tschechisch-deutschen Kontaktzone. E.-M.-A.-Universitaet Greifswald, 2005.
 87. 2004

 88. SVOBODOVÁ, Hana. Bemerkungen zu den Spezifika der Slavisierung ehemals überwiegend deutschsprachiger Gebiete in Ostmitteleuropa, am Beispiel des tschechischen Randdialektes in der Stadt Broumov (dt. Braunau) und ihrer Umgebung. In brücken, Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2003. Bonn/Praha: DAAD/Lidové noviny, 2004. s. 107-119. ISBN 80-7106-669-9.
 89. SVOBODOVÁ, Hana. Současná situace ve slovní zásobě jednoho z okrajových nářečí severočeské podskupiny. In Awadová, L. et al. (eds.). Setkání bohemistů Cikhaj 2003. Brno, 2004. s. 11-15.
 90. 2003

 91. SVOBODOVÁ, Hana. Česko a český jazyk. In VHS Greifswald. 2003.
 92. 2002

 93. SVOBODOVÁ, Hana. Slovní zásoba okrajového nářečí svč. podskupiny. In Walter, Mokienko, Aleksijenko. Słowo. Tekst. Czas. VI. Szczecin/Greifswald: Uniwersytet Szczeciński, 2002. s. 607-611. ISBN 83-7241-244-8.
 94. 2001

 95. SVOBODOVÁ, Hana. Běžně mluvený jazyk okrajového nářečí svč. podskupiny. In Walter, Mokienko, Aleksijenko. Nowa frazeologia w nowej Europie. Słowo. Tekst. Czas VI. Tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej. Szczecin/Greifswald: Universität Greifswald, 2001. s. 151. ISBN 3-86006-167-4.
 96. SVOBODOVÁ, Hana. Kurze Einführung in die tschechische Sprache I. Greifswald: E.-M.-Arndt-Universität Greifswald, 2001. s. 1-50.
 97. SVOBODOVÁ, Hana. Současná česká mluva v bývalé sudetské oblasti. Broumovsko. Broumov, 2001, XV., č. 4, s. 12.
 98. 2000

 99. SVOBODOVÁ, Hana. Dialekt in der Kleinstadt Broumov. In ISB-Magazin. Berlin, 2000. s. 62.
 100. SVOBODOVÁ, Hana. Notizen zu der nordostböhmischen dialektalen Untergruppe. In Beiträge zum 9. Berliner Bohemicum/ Slovacicum. Berlin/ Praha, 2000. s. 84-91.
 101. SVOBODOVÁ, Hana. Poznámky k severovýchodočeské nářeční podskupině. In Hana Adam. Beitraege zum 9. Berliner Bohemicum/ Slovacicum. 2000. vyd. Berlin/Prag, 2000. s. 84-91.
 102. SVOBODOVÁ, Hana. Tschechische Sprache und ihre Dialekte. In Land, Leute, Kultur und Politik in Tschechien und Slowakei, Německo, Europa Zentrum Rostock. 2000.
 103. 1999

 104. OBERREITEROVÁ, Hana. Nářeční situace v městečku Broumov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada jazykovědná - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 1999, A 47, č. 1, s. 157-164. ISSN 0231-7567.
 105. 1998

 106. OBERREITEROVÁ, Hana. Nařečí z Broumova a okolí. Broumovsko. Broumov, 1998, XII., 1-2, s. 14-16.
 107. SVOBODOVÁ, Hana. Nordostböhmische Mundarten des Tschechischen. In E.-M.-Arndt-Universität in Greifswald, mezinárodní setkání slavistů: „Die slawischen Sprachen“. 1998.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 10. 2022 13:49