ZLCH0833p Chirurgie III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
MUDr. Petra Kocourková (přednášející)
MUDr. Zdeněk Kříž (přednášející)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (přednášející)
MUDr. Mojmír Přívara (přednášející)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Suchomelová (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Šilhart (přednášející)
MUDr. Richard Veselý (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh
St 27. 2. 15:00–16:40 I.CHK N01001, St 6. 3. 15:00–16:40 I.CHK N01001, St 13. 3. 15:00–16:40 I.CHK N01001, St 20. 3. 15:00–16:40 I.CHK N01001, St 27. 3. 15:00–16:40 I.CHK N01001, St 3. 4. 15:00–16:40 I.CHK N01001, St 10. 4. 15:00–16:40 I.CHK N01001, St 17. 4. 15:00–16:40 I.CHK N01001
Předpoklady
ZLCH0732c Chirurgie II - cvičení && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem poředmětu je seznámit studenty formou přednášek se základní problematikou náhlých příhod břišních, vaskulární chirurgie a kompletní traumatologie - incidence, etiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prognóza.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování třísemestrálního předmětu:
- znát anatomii hlavy, krku a hrudníku, včetně topografické anatomie.
- znát onemocnění v jednotlivých oblastech a jejich diagnostiku.
- znát rovněž problematiku traumatologie této oblasti.
- schopen diferenciální diagnostiky onemocnění v uvedených třech oblastech a znát léčbu těchto onemocnění.
- schopen teoreticky zvládnout krvácení v uvedených oblastech hlavy a krku, znát základy sutury tkání a základy anestézie.
- mít povědomí o všeobecné chirurgii v celé její šíři
Osnova
  • Náhlé příhody břišní I
  • Náhlé příhody břišní II
  • Kardiovaskulární chirurgie I
  • Kardiovaskulární chirurgie II
  • Traumatologie horní končetiny I
  • Traumatologie horní končetiny II
  • Traumatologie dolní končetiny I
  • Traumatologie dolní končetiny II
Literatura
  • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2001, 224 s. ISBN 8085912449. info
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000, 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Přednášky z chirurgie nejsou klasifikovány. Po ukončení 8 semestru následuje zkouška z chirurgie, sestávají z praktické (vyšetření pacienta, anamnéza, chorobopis, diff. dg. a otázky související s případem) a teoretické části.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.