ZLCZ10XX Orální a maxillofaciální chirurgie - SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučující
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. (přednášející)
MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lubomír Freyburg, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Křiva (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (přednášející)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Předpoklady
ZLOC0855p Orální chirurgie V - přednáška && ZLPL0865p Protetické z.l.V - přednáška && ZLPD0833p Parodontologie III - přednáška && ZLCH0833p Chirurgie III - přednáška && ZLVL801p Vnitřní lék.blok 1-5 && ZLFT0811p Fyzioterapie a léč. rehab.-př. && ZLNE0811p Neurologie - přednáška && ZLED0811p Konzerv.z.l.-endodoncie II př. && ZLDL0821p Dětské z.l. I - přednáška && ZLSD0811s Soudní lékařství v z.l.-semin. && ZLOR0944p Ortodoncie IV - přednáška && ZLOM0911p Orální medicína - přednáška && ZLMC0911s Maxillofaciální chirurgie-sem. && ( ZLDD0911s Konzerv. z.l.-difer.dg.-semin. || ZLDD0911c Konzerv. z.l.-difer.dg.-cvič. ) && ZLDI0911s Dentální implantologie-seminář && ZLMG0911s Management z. l. - semin. && ZLVL0922p Veřejné zdrav. v z. l.- předn. && ZLAM0911s Intenzivní medicína - seminář && ZLKG0911s Základy klinické genetiky-sem. && ZLPY0911p Psychiatrie - přednáška && ZLPD0911p Pediatrie - přednáška && ZLPG0911p Porodnictví a gynekologie-před && ZLAZ0911s Atomový zákon -seminář && ZLDD0911 Konzerv. z.l.-difer.dg.-předn. && ZLSP03X Samostatná práce ZL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Podmínkou zápisu SRZ Stomatochirurgické zubní lékařství je absolvování - ukončení veškeré ostatní praktické a teoretické výuky 1.-9.semestr.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyšetření pacienta z pohledu chirurgického ošetření, onkologická prohlídka. Anestezie. Extrakce zubů, jednoduchá a komplikovaná. Vybavení retinovaného zubu, ošetření obtížně prořezávajícího zubu. Komplikace po extrakci. Preprotetické úpravy v dutině ústní. Záněty a jejich chirurgické řešení: záněty v dutině ústní, kolemčelistní záněty, záněty čelistních kostí, čelistních dutin, mízních uzlin. Specifické záněty. Poruchy a onemocnění čelistního kloubu, kontraktury. Cysty v orofaciální oblasti. Epidemiologie a etiologie prekanceróz a nádorů. Onkologická prevence. Benigní a maligní nádory dutiny ústní. Klasifikace nádorů. Komplexní léčba zhoubnch nádorů. Úrazy zubů a dásňového výběžku čelisti. Zlomeniny čelistí, příčiny, klasifikace, způsoby léčení. Ošetření poranění měkkých tkání dutiny ústní a obličeje. Luxace dolní čelisti. Ortognátní chirurgie: poruchy prořezávání a postavení zubů, čelistní anomálie.
Výstupy z učení
po absolvování má student:
- komplexní vědomosti z orální a maxilofaciální chirurgie,
- na teoretické úrovni v oblasti orofaciální traumatologie, onkologie,
- orientuje se v problematice maxilofaciálních anomálií.
- má teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v oblasti dentoalveolární chirurgie nutné pro klinickou praxi.
Osnova
 • Chirurgické výkony na zubech, ostatních tkáních dutiny ústní a s ní souvisejících orgánech. Racionální, co nejméně poškozující a odborně správný postup při hledání příčiny onemocnění, volby a provedení léčebného postupu, doléčení a preventivních opatření.
Literatura
 • Decision making in oral and maxillofacial surgery. Edited by Daniel M. Laskin - A. Omar Abubaker. Chicago: Quintessence, 2007. xi, 267. ISBN 9780867154634. info
 • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s. ISBN 9788024714448. info
 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 241 s. ISBN 9788024416700. info
 • MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 s. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9. info
 • SAILER, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York: Thieme, 1999. info
 • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
 • HALMOŠ, Juraj a Josef KUFNER. Traumatológia čelustí a tváre : učebnica pre lekárske fakulty. 1. vyd. Martin: Osveta, 1983. 250 s. : o. info
 • TOMAN, Jaroslav a Jiří MAZÁNEK. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 276 s. info
 • KUFNER, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha: Avicenum, 1981. 508 s. info
 • TOMAN, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 474 s. info
 • URBAN, František a Leon SAZAMA. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Státní rigorózní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.