MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:50–12:25 L32, St 9:10–10:45 L32
Předpoklady
! PAPVA_05 Arabština IA && ! PAPVA_10 Arabština IB && ! PAPVA_35 Arabština IIA && ! PAPVA_36 Arabština IIB && ! CST:MSAC_II Základy arabštiny II && ! RLB103 Arabština IV && ! RLB102 Arabština III && ! RLB101 Arabština II && ! RLB100 Arabština I && ! NOW ( RLB100 Arabština I ) && ! NOW ( CST:MSAC_II Základy arabštiny II ) && ! CST:MSAC_II Základy arabštiny II && SOUHLAS
Predmet je určený študentom Arabského modulu Mediteránnych štúdií, ako aj študentom iných odborov, predovšetkým filologického zamerania. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce znalosti arabčiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prostredníctvom kurzu sa poslucháči oboznámia s arabským písmom a slovosledom, ako aj so základmi arabskej gramatiky a slovotvorby na úrovni A0-A1 podľa SERR. V závere semestra sa budeme venovať tvoreniu jednoduchých menných viet v prítomnom čase a rozvíjaniu komunikatívnych zručností v arabskom jazyku.
Výstupy z učení
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný:
- písať arabským písmom;
- prečítať jednoduchý vokalizovaný aj nevokalizovaný text;
- porozumieť jednoduchému textu v arabčine;
- tvoriť menné vety v prítomnom čase;
- predstaviť sa, odpovedať a klásť jednoduché otázky týkajúce sa svojej osoby;
- opísať, kde sa nachádza určitý predmet alebo miesto.
Osnova
 • Arabská abeceda.
 • Člen.
 • Osobné zámená.
 • Ukazovacie zámená.
 • Koreň a kmeň slova.
 • Zhoda prídavného mena s podstatným menom.
 • Menná veta.
 • Predložky.
Literatura
  povinná literatura
 • FLEISSIG, Jiří a Charif BAHBOUH. Základy moderní spisovné arabštiny. Praha: Dar Ibn Rushd, 1992. ISBN 809007670X. info
  neurčeno
 • OLIVERIUS, Jaroslav a František ONDRÁŠ. Moderní spisovná arabština : vysokoškolská učebnice. Praha: Set out, 2007. 287 s. ISBN 8086277518. info
 • SCHULZ, Eckehard, Günter KRAHL a Wolfgang REUSCHEL. Standard Arabic : An elementary-intermediate course. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 654 s. ISBN 0-521-77465-9. info
Výukové metody
Gramatické a konverzačné cvičenia, čítanie jednoduchých vokalizovaných textov, posluch.
Metody hodnocení
Vypracovanie domácich úloh zadávaných priebežne počas semestra, aktívna účasť na seminároch (splnenie 75 % dochádzky), písomný test na konci semestra.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.