Bi4010 Základy molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 11:00–12:50 A11/306
Předpoklady
! Bi4020 Molekulární biologie
Základní znalosti z obecné zoologie a botaniky, mikrobiologie, genetiky, fyziologie, organické chemie a biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz je koncipován jako úvod do molekulární biologie, jehož cílem je vysvětlení základních buněčných procesů na molekulární úrovni s důrazem na strukturu genomu, principy genové exprese, vnitřní organizaci buňky a její chování v kontextu mnohobuněčného organismu. Na zákadě získaných znalostí bude student schopen na základní úrovni porozumět molekulárně-biologickým principům fungování buněk.
Výstupy z učení
Na zákadě získaných znalostí bude student schopen na základní úrovni porozumět molekulárně-biologickým principům fungování buněk.
Osnova
  • 1. Vznik molekulární biologie, milníky oboru, hlavní modelové systémy 2. Struktura a funkce DNA, chromozomální DNA a její uspořádání do podoby chromatinu, struktura chromozomů, evoluce genomu. 3. Replikace and reparace DNA. 4. Rekombinace a transpozice DNA. 5. Mechanismy transkripce, sestřihu a translace 6. Význam RNA pro původ života. 7. Řízení genové exprese, regulační proteiny, genetické vypínače, principy buněčné diferenciace, posttranskripční kontrolní mechanismy, RNA interference. 8. Vnitřní organizace buňky, kompartmentalizace, transport molekul uvnitř buňky, principy exkrece molekul do mimobuněčného prostoru. 9. Komunikace mezi buňkami, příjem a zpracování signálů. 10. Buněčný cyklus, molekulární principy řízení jednotlivých fází cyklu, regulace buněčného dělení a růstu. 11. Programovaná buněčná smrt. 12. Molekulární podstata nádorových onemocnění. 13. Metodické přístupy pro analýzu nukleových kyselin a proteinů (studium genomu, transkriptomu a proteomu, manipulace s DNA, PCR, sekvenování, přenosy DNA do buněk, průtoková cytometrie).
Literatura
    povinná literatura
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Edited by Jiřina Relichová. Druhé, aktualizované vydá. Brno: Masarykova univerzita, 2017. xix, 844. ISBN 9788021086135. info
    doporučená literatura
  • ALBERTS, Bruce. Essential cell biology. 2nd ed. New York: Garland Science, 2004. xxi, 740. ISBN 0815334818. info
  • ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava následovaná krátkými diskusemi k danému tématu
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou testu, složeného z 30 otázek. Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem. Klasifikace je založena na bodovém zisku. 27 - 30 bodů (A), 24-26 bodů (B), 21-23 bodů (C), 18-20 bodů (D), 15-17 bodů (E). Podle potřeby může být klasifikace upřesněna ústním zkoušením.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti profilující své studium směrem k využití molekulárně biologických metod si mohou namísto předmětu Bi4010 zapsat jednu z dvojic předmětů Bi4020 + Bi4020c nebo Bi4020 + Bi4035, která jim bude uznána jakožto předmětový ekvivalent Bi4010.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.