FSS DKP01 Klinická psychologie
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-KP_ Klinická psychologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška (SDZ) a obhajoba disertační práce (ODP) jsou podmínky pro úspěšné ukončení studia. Státní doktorská zkouška bude prověřovat schopnost doktoranda zhodnotit nejrůznější problémy zvoleného zaměření v klinické psychologii v širších, a to jak oborových, tak i v interdisciplinárních souvislostech. Komise předloží doktorandovi dva až tři okruhy psychologických témat, k nimž si disertant prostuduje relevantní výzkumnou literaturu. U státní doktorské zkoušky bude odpovídat na otázky a) týkající se metodologicko- výzkumných souvislostí tématu, tj. kriticky zhodnotí, jak jsou dané problémy zkoumány, v historické perspektivě pojedná vyvíjející se přístupy k výzkumnému uchopení daného jevu, b) uvede nejnovější teorie související s tématem a porovná je s dřívějšími koncepcemi, c) kriticky zhodnotí kontroverze v pojetí daného tématu.

Studijní a výzkumné povinnosti

V rámci povinných aktivit studenta je třeba absolvovat všechny povinné předměty, které souvisejí s přípravou a realizací doktorské disertační práce a získat celkem 240 EC. Do povinných aktivit patří i dlouhodobý zahraniční výjezd, účast na konferencích, příprava a publikování odborných publikací (tří minimálně) a podíl na aktivitách souvisejících s výukou a výzkumem na katedře psychologie.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Pacienti s medicinsky neobjasněnými potížemi.
Sledování změny u pacientů v/po psychoterapii.
Negativní účinky psychoterapie.
Kognitivní a osobnostní aspekty odpovídání na položky diagnostických nástrojů v klinickém prostředí (proces odpovídání jako opora argumentace o validitě diagnostikcýh nástrojů).
Možnosti využití personalizovaných dynamických síťových modelů v psychoterapii a efektivita jejich využití.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Povinné předměty je vhodno absolvovat v doporučeném pořadí.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSY0008Vystoupení na konferenci I S. Ježekz 0/0/010 3-
FSS:PSY0009Vystoupení na konferenci II S. Ježekz 0/0/015 6-
FSS:PSY001Teorie a metodologie vědy P. Macekzk 0/0/010 1-
FSS:PSY0010_1aOdborná recenzovaná publikace I a T. Řiháčekk 0/0/015 4-
FSS:PSY0010_1bOdborná recenzovaná publikace I b T. Řiháčekk 0/0/05 7-
FSS:PSY0010_2aOdborná recenzovaná publikace II a T. Řiháčekk 0/0/015 5-
FSS:PSY0010_2bOdborná recenzovaná publikace II b T. Řiháčekk 0/0/05 8-
FSS:PSY0011aImpaktovaná publikace (a) S. Ježekk 0/0/015 7-
FSS:PSY0011bImpaktovaná publikace (b) S. Ježekk 0/0/05 8-
FSS:PSY0012Přehledová práce (vycházející z disertace) I. Čermákk 0/0/015 2-
FSS:PSY0013Disertační práce: dokončení P. Macekz 0/0/020 8-
FSS:PSY0007aSpolečný seminář 1 Z. Vybíralz 0/0/01 1-
FSS:PSY0007bSpolečný seminář 2 Z. Vybíralz 0/0/01 2-
FSS:PSY0007cSpolečný seminář 3 Z. Vybíralz 0/0/01 3-
FSS:PSY0007dSpolečný seminář 4 Z. Vybíralz 0/0/01 4-
FSS:PSY0007eSpolečný seminář 5 Z. Vybíralz 0/0/01 5-
FSS:PSY0007fSpolečný seminář 6 Z. Vybíralz 0/0/01 6-
FSS:PSY0007gSpolečný seminář 7 Z. Vybíralz 0/0/01 7-
FSS:PSY0007hSpolečný seminář 8 Z. Vybíralz 0/0/01 8-
FSS:PSY0015Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/010 1-
FSS:PSY0035aRecenze odborného článku I Z. Vybíralk 0/0/02 6-
FSS:PSY0035bRecenze odborného článku II Z. Vybíralk 0/0/02 7-
FSS:PSY0039aKonzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele I L. Lacinovák 0/0/03 6-
FSS:PSY0039bKonzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele II L. Lacinovák 0/0/03 7-
FSS:PSY029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 4-
FSS:PSY030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 5-
FSS:PSY031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 6-
FSS:PSY032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 7-
166 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutno absolvovat alespoň 84 ECTS, z toho zahraniční výjezdy (z FSS900, FSS910, FSS990) musí být minimálně za 20 ECTS. Dále dle zaměření studia je nutno absolvovat oba předměty ze zvolené profilace (PSY0036a+b, nebo PSY0037a+b, nebo PSY0038a+b) za 30 ECTS a zároveň jeden předmět z jiné profilace za 15 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:FSS910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 --
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:PSY0009bVystoupení na konferenci III S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSY0010_3Odborná recenzovaná publikace V J. Roubalk 0/0/010 --
FSS:PSY0036aKlinická psychologie: výzkum psychoterapie I T. Řiháčekk 0/0/015 --
FSS:PSY0036bKlinická psychologie: výzkum psychoterapie II T. Řiháčekz 0/0/015 --
FSS:PSY0037aKlinická psychologie: psychometrika I S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSY0037bKlinická psychologie: psychometrika II S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSY0038aKlinická psychologie: výzkum veřejného zdraví I S. Elavskyz 0/0/015 --
FSS:PSY0038bKlinická psychologie: výzkum veřejného zdraví II S. Elavskyz 0/0/015 --
FSS:PSY0039cKonzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele II L. Lacinovák 0/0/03 --
FSS:PSY0040Popularizace vědy S. Ježekz 0/0/04 --
FSS:PSY0041Research in international context (zvaní přednášející) J. Roubalz 0/0/01 --
167 kreditů