PdF NCH2ck Učitelství chemie pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-CH2 Učitelství chemie pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:
Chemie a didaktika chemie
Druhý obor včetně oborové didaktiky
Obhajoba diplomové práce
Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium studium (podrobný obsah a rozsah je uveden v příloze č. 1 žádosti)
Předměty státní zkoušky vychází z pilířových disciplín chemie a didaktiky chemie. Složením státní zkoušky z předmětu chemie a didaktika chemie má posluchač zakončit svoji vysokoškolskou přípravu v jednom z předmětů svojí aprobace, prokázat potřebný rozvoj schopností, osvojení komplexních vědomostí a základních dovedností pro vyučování chemii na základních školách, nižším stupni gymnázií a učilištích.
1. Student si vylosuje jedno z 22 témat.
2. Samostatně vypracuje přípravu na vyučující hodinu na vybrané téma (didaktická část otázek).
3. Výchozí rozprava bude zaměřena na vypracovanou přípravu, kde by neměl chybět chemický pokus s aparaturou a postupem práce.
4. Rozprava pokračuje vysvětlením kontextu mezi odbornými chemickými znalostmi a reálným učivem chemie na ZŠ (Odborná část u každé z otázek.).
5. Podle situace bude diskutovaná problematika doplněná o obecné přístupy v didaktice chemie.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Pozn.: Všechny práce jsou uloženy v archivu MU, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI: www.is.muni.cz,

Výuka derivátů uhlovodíků na druhém stupni základní školy
diplomová práce, Mgr. Tereza Kluková, 27. 5. 2015
Česká terminologická pojmenování a historie názvů chemických prvků
diplomová práce, Bc. Alexandra Rosová, 3. 6. 2014
Příprava studijního materiálu pro výuku organické chemie. Pracovní sešit pro 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
diplomová práce, Mgr. Tereza Brachetková, 28. 5. 2013
Toxické látky v potravinách
diplomová práce, Mgr. Vendula Havlenová, 4. 2. 2013
Experimente, die wenig Geld kosten
diplomová práce, Bc. Veronika Vagnerová, DiS., 8. 6. 2009


Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/0/.3 8 hodin.2 1Z
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 20 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4001Toxikologie D. Vičarzk 2/0/0 8 hodin.3 1P
PdF:FC4004Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.3 2P
PdF:FC4007Průmyslová chemie H. Cídlovák 2/0/0 8 hodin.2 3Z
PdF:FC4008Speciální chemické praktikum J. Šiborz 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC4009Industrial Chemistry H. Cídlováz 0/1/0 4 hodiny.2 4-
PdF:FC4010Teorie chemické vazby P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.2 4Z
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4101Chemie a archeologie L. Prokešzk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4102Historie chemie H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4103Integrované přírodovědné pokusy I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.3 3P
PdF:FC4104Klíčové aspekty chemismu životních dějů P. Ptáčekzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4105Chemie a udržitelný rozvoj J. Šiborzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4106Instrumentální metody ve škole J. Horskák 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4107Výzkum učitele chemie na ZŠ H. Cídlovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4108Integrovaná terénní výuka I. Pluckovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4110Bioorganická chemie J. Šibork 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4801Práce v chemické laboratoři J. Šibork 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC4802Práce v chemické didaktické laboratoři J. Šibork 0/0/1 4 hodiny.5 2-
41 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC5005Hygiena J. Šiborzk 2/0/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5007Nakládání s odpady J. Šibork 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:FC6812Nanotechnologie P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8003Neudržitelný rozvoj lidstva 1 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC8004Neudržitelný rozvoj lidstva 2 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 2-
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4002Didaktika chemie 1 H. Cídlovázk 3/0/0 12 hodin.4 1Z
PdF:FC4003Školní chemické pokusy 1 I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC4005Didaktika chemie 2 H. Cídlovázk 0/2/0 8 hodin.3 2Z
PdF:FC4006Školní chemické pokusy 2 I. Pluckováz 0/0/2 8 hodin.1 2P
10 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:CH6007Učitelská praxe 2 I. Pluckováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:CH6008Učitelská praxe 3 I. Pluckováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
13 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů