FF FBMUkJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-MU_ Muzeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pOnline německý jazyk pro akademické účely II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_023Seminář k bakalářské diplomové práci L. Jagošováz 0/2/010 5P
FF:MUB_024Bakalářská diplomová práce O. Kirschz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Teoretická muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUBKO_001Úvod do studia muzeologie a muzeografie O. Kirschzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 1Z
FF:MUBKO_006Základy práce s prameny a literaturou L. Jagošováz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách (50 % přednášky) + e-learning 8 hodin.6 2Z
FF:MUBKO_010Sbírkotvorná činnost muzeí O. Kirschzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3Z
FF:MUBKO_015Teorie muzejní prezentace P. Tišliark 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3Z
FF:MUBKO_018Muzea a publikum L. Jagošovázk 0/0/06 6Z
30 kreditů

Historická muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUBKO_002Obecné dějiny muzejnictví I. P. Holmanz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 1P
FF:MUBKO_003Obecné dějiny muzejnictví II. P. Holmanzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 2P
FF:MUBKO_004Dějiny muzejnictví v českých zemích I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 1P
FF:MUBKO_005Dějiny muzejnictví v českých zemích II. O. Kirschzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 2P
24 kreditů

Aplikovaná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUBKO_007The Special Topics of Museology I. P. Tišliarz 0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + 2 hodiny e-learning.2 3Z
FF:MUBKO_008The Special Topics of Museology II. P. Tišliarz 0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + 2 hodiny e-learning.5 4P
FF:MUBKO_009Právní normy v muzejnictví J. Varhaníkzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3P
FF:MUBKO_011Seminář k sbírkotvorné činnosti muzeí I. Loskotovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách (50 % přednášky) + e-learning 8 hodin.7 4Z
FF:MUBKO_012Základy muzejní konzervace A. Seluckázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3P
FF:MUBKO_013Konzervační praktikum K. Rapouchk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.7 4P
FF:MUBKO_014Ochrana a bezpečnost sbírek I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3Z
FF:MUBKO_016Muzejně výstavní praktikum I. Loskotovák 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.7 4Z
FF:MUBKO_019Lektorské praktikum L. Jagošováz 2/0/05 5Z
FF:MUBKO_020Muzejní marketing a management P. Tišliarzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 6Z
57 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUBKO_017Výstavní projekt I. Loskotovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.10 5P
10 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/ka z povinně volitelných předmětů splní alespoň 21 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUBKO_B001Hmotná kultura a každodenní život I. L. Valáškovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 --
FF:MUBKO_B002Hmotná kultura a každodenní život II. I. Loskotovázk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 --
FF:MUBKO_B003Hmotná kultura a každodenní život III. I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 --
FF:MUBKO_B004Hmotná kultura a každodenní život IV. O. Kirschzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 --
FF:MUBKO_B005Encyklopedie Brna I. I. Loskotováz 0/1/04 --
FF:MUBKO_B006Encyklopedie Brna II. I. Loskotováz 0/1/04 --
FF:MUBKO_B021Praxe v muzeu L. Jagošováz 0/0/0 blokově (celkem 100 hodin).8 --
FF:MUBKO_B022Studijní exkurze P. Tišliarz 0/0/0 2 až 3 dny.5 --
FF:MUBKO_B027Materiálové průzkumy sbírkových předmětů M. Hložekz 2/0/03 --
48 kreditů

Volitelné předměty

Student/ka z volitelných předmětů splní alespoň 15 kreditů. Doporučujeme výběr z nabídky povinně volitelných předmětů kombinovaného studia muzeologie.