FSS EVS03 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-EVS Evropská studia

  • 53 ECTS za povinné předměty
  • 4 ECTS za druhý jazyk (za ten je možné dostat 2 nebo 4 kredity)
  • 3 ECTS za povinně volitelné předměty.
Získá-li student za druhý jazyk méně kreditů, musí získat další kredity za povinně-volitelné předměty tak, aby dohromady získal 180 kreditů.

Studenti dále musí mít splněn programový požadavek na kompetenci v druhém jazyku, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 180 oborových ECTS. V případě druhého jazyka si studenti volí předmět minimálně na úrovni B1 (ukončení zápočtem), v případě zájmu na úrovni B2 (ukončení zkouškou). Druhý jazyk si studenti volí z následujících kurzů: CJVA101, CJVA102, CJVA103, CJVA104, CJVN102, CJVF102, CJVR102, CJVS102, CJVF101, CJVN101, CJVR101, CJVS101.

Standardní doba programu EVS v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Povinné předměty

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVTERTerminology of European institutions A. Mokrazk 0/2/03 3P
FSS:EVSb1001Evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/07 1P
FSS:EVSb1002Evropa ve 20. století V. Hloušekzk 2/0/07 1P
FSS:EVSb1003Instituce EU P. Kaniokzk 1/1/07 2P
FSS:EVSb1004Úvod do evropského práva H. Smekalzk 1/1/07 3Z
FSS:EVSb1006Lisabonská smlouva a zdroje integrace P. Kuchyňkovázk 1/1/06 4P
FSS:EVSb1007Komparace evropských politických systémů V. Hloušekzk 1/1/08 5Z
FSS:EVSb1008Politiky v EU V. Zapletalovázk 2/0/08 5P
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2018Skandinávie a evropská integrace P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/03 3-
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv H. Smekalzk 1/1/04 3-
FSS:EVSb2043Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/06 3-
FSS:EVSb2054Political Issues and Social Policy in the European Union P. Suchýzk 1/1/05 4-
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/24 --
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkzk 1/1/05 4-
FSS:EVSb2071Krizový management EU J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2073Příprava na zaměstnání ve strukturách EU P. Kaniokz 1/1/03 --
FSS:EVSb2076Decentralizace v členských státech EU P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVSb2085Public Opinion in the EU Z. Ringlerovázk 1/16 --
FSS:EVSb2086EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/16 --
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/1/05 4-
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2008Vybrané problémy dějin mezinárodní politiky Z. Křížz 0/2/03 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/1/05 4-
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/14 3-
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 1-
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2010Bezpečnostní rozměr evropské integrace J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2021France and Italy: Comparative History and Politics V. Hloušekz 1/1/04 --
FSS:EVSb2022Smlouvy a informační zdroje EU P. Kuchyňkováz 0/2/02 --
FSS:EVSb2025Reflexe událostí v EU P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2031Česká republika a EU P. Kuchyňkovázk 1/1/03 --
FSS:EVSb2041Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci H. Smekalzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2072Evropský parlament a hlasovací schémata poslanců P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVSb2077Průvodce nástrahami výzkumu v politických vědách P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2083European Integration of the Western Balkans P. Kaniokzk 2/0/06 --
FSS:EVSb2087Politika národní identity v zemích V4 P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2089Úvod do studia mezinárodní migrace P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2096Britain and the European Union M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2097EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU P. Kuchyňkovázk 1/1/04 --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 --
FSS:CJVN302Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern R. Heroutz 0/2/02 --
FSS:CJVTERTerminology of European institutions A. Mokrazk 0/2/03 --
FSS:EVSb2011EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2014Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2015Politics and Society in Israel M. Hadarzk 2/0/04 --
FSS:IREb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2019British Foreign Policy 1714-2015 V. Černýzk 2/0/04 --
FSS:IREb2020The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREb2021The idea (and reality) of Central Europe M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2025Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2098How do they see us? The Czech Republic and its European Partners P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:IRE211Diplomacy in East Asia Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:IRE220The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:IRE221The idea (and reality) of Central Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia J. Matelazk 2/0/05 --
FF:JPNB71The Politics of Japan J. Matelazk 0/0/05 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia P. Suchýzk 1/15 --
FSS:MVZb2012The Evolution of British Politics P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2014Tajemný půvab diplomacie P. Suchýz 2/0/02 --
FSS:MVZb2024American Political System Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2040Politics, International Relations and Popular Culture P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:MVZb2054Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 --
288 kreditů

Blok 2 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS190 -- 0/0- --
FSS:EVS191 -- 0/0- --
FSS:EVS430 -- 0/0- --
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
ESF:MPH_PRRIProjektové řízení J. Žákzk 0/14 --
52 kreditů