Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS EVS03 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-EVS Evropská studia

Povinné předměty

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS1040Evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/07 1P
FSS:EVS1010Moderní politické dějiny Evropy V. Hloušekzk 2/0/07 1P
FSS:EVS1050Instituce EU P. Kaniokzk 1/1/07 2Z
FSS:EVS1950Úvod do evropského práva H. Smekalzk 1/1/07 2P
FSS:CJVTERTerminology of European institutions P. Trávníkovázk 0/2/03 3P
FSS:EVS1960Lisabonská smlouva a zdroje P. Kuchyňkovázk 1/1/06 4P
FSS:EVS1070Politiky v EU Z. Sychrazk 2/0/08 5P
FSS:EVS1020Komparace evropských politických systémů V. Hloušekzk 1/1/08 5Z
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - rozšíření jazykových kompetencí

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA101Akademická angličtina se zaměřením na psaní C. Kimbrellzk 0/2/02+2 3-
FSS:CJVA102Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti P. Trávníkovázk 0/2/02+2 3-
FSS:CJVA103Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci L. Zouhar Ludvíkovázk 0/2/02+2 3-
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
FSS:CJVF101Francouzština pro sociální studia I K. Sedláčkováz 0/2/02 3-
FSS:CJVF102Francouzština pro sociální studia II K. Sedláčkovázk 0/2/04 3-
FSS:CJVN101Němčina pro sociální studia I J. Vyorálkováz 0/2/02 3-
FSS:CJVN102Němčina pro sociální studia II R. Heroutzk 0/2/04 3-
FSS:CJVR101Ruština pro sociální studia I M. Ševečkováz 0/2/02 3-
FSS:CJVR102Ruština pro sociální studia II M. Ševečkovázk 0/2/04 3-
FSS:CJVS101Španělština pro sociální studia I J. Žváčkováz 0/2/02 3-
FSS:CJVS102Španělština pro sociální studia II J. Žváčkovázk 0/2/04 3-
40 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS118Skandinávie a evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/05 6-
FSS:EVS130Současné dění v EU M. Pitrováz 0/2/02 6-
FSS:EVS134Úvod do studia lidských práv M. Pitrovázk 1/1/04 3-
FSS:EVS143Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Suchýzk 1/1/06 3-
FSS:EVS154Political Issues and Social Policy in the European Union P. Suchýzk 1/1/05 4-
FSS:EVS159Strukturální fondy EU - průřezová témata M. Pitrovázk 2/24 5-
FSS:EVS169Deutschland und EU M. Pitrováz 1/15 6-
FSS:EVS171Krizový management EU M. Pitrovázk 1/1/05 2-
FSS:EVS173Příprava na zaměstnání ve strukturách EU M. Pitrováz 1/1/03 6-
FSS:EVS176Decentralizace v členských státech EU M. Pitrovázk 1/14 2-
FSS:EVS186EU Elections and Public Opinion M. Pitrovázk 1/16 5-
FSS:EVS188Vnější vztahy Evropské unie M. Pitrovázk 1/14 2-
FSS:EVS192Politické strany a jejich vztah k EU V. Hloušekzk 1/1/04 1-
FSS:EVS193EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři P. Suchýzk 1/1/04 5-
FSS:MVZ123NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/15 4-
FSS:MVZ138Vybrané problémy dějin mezinárodní politiky Z. Křížz 0/2/03 1-
FSS:MVZ158Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZ206Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZ211Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/15 --
FSS:MVZ220Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:MVZ221Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 1-
FSS:MVZ222Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:MVZ223Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZ238Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
101 kreditů

Blok 3 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS190Letní / zimní škola P. Suchýz 0/0/03 --
FSS:EVS191Zimní škola P. Suchýz 0/0/03 --
FSS:EVS430Stáž (Internship) M. Pitrováz 0/0/05 --
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
35 kreditů

Další aplikace