Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS DSPSP05 Sociální politika a sociální práce (kombinovaný)
Název anglicky: Social Policy and Social Work (combined)
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D_SPSP_ Sociální politika a sociální práce

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPP004Seminář k formulaci cíle disertační práce L. Musilk 0/2/025 1-
FSS:SPP005Teorie sociální práce 1 L. Musilz 0/2/011 2-
FSS:SPP010Odborná publikace na téma DP L. Musilz 0/0/015 4-
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 4-
FSS:SPP020Mezinárodní konference studentů doktorského studia (TISSA, OSS apod.) L. Musilz 0/015 5-
FSS:SPP009Prezentace konceptualizace výzkumné otázky disertační práce L. Musilk 0/035 6-
FSS:SPP008Disertační práce L. Musilk 0/0/060 8-
181 kreditů

Povinně volitelné předměty

  • jeden z dvojice předmětů SPP001 a SPP002
  • jednu ze tří dvojic předmětů SPP003+SPP007, SPP014+SPP015 nebo SPP016+SPP017

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPP001Teorie sociální politiky 2 L. Musilzk 0/2/015 3-
FSS:SPP002Teorie sociální práce 2 L. Musilzk 0/2/015 3-
FSS:SPP003Evaluace 1 L. Musilz 0/2/011 4-
FSS:SPP007Evaluace 2 L. Musilzk 0/2/015 5-
FSS:SPP014Výzkum v praxi sociální práce 1 L. Musilz 0/2/011 4-
FSS:SPP015Výzkum v praxi sociální práce 2 L. Musilzk 0/2/015 5-
FSS:SPP016Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 1 L. Musilz 0/0/011 4-
FSS:SPP017Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 2 L. Musilzk 0/0/015 5-
108 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPP006Teorie sociální politiky 1 L. Musilz 0/2/011 2-
FSS:SPP021První verze povinné stati L. Musilz 0/010 2-
FSS:SPP027Participace na výuce L. Musilz 0/1/0- 2-
FSS:SPP024Seminář k aktuálnímu tématu L. Musilz 6/0/06 4-
FSS:SPP012Specifická příprava DP L. Musilz 0/0/015 5-
FSS:SPP011Výzkumná/odborná stáž na téma DP L. Musilz 0/0/015 7-
FSS:SPP019Volitelná odborná publikace na téma DP L. Musilz 0/015 7-
72 kreditů

Další aplikace