FSS DSPSP05 Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS D_SPSP_ Sociální politika a sociální práce

Úvodní informace / Pokyny

Studující musejí splnit 240 kreditů.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekz 0/0/020 4-
FSS:SPPd0101Vědecký seminář I G. Danielz 0/0/03 1-
FSS:SPPd0102Vědecký seminář II G. Danielz 0/0/03 2-
FSS:SPPd0103Vědecký seminář III G. Danielz 0/0/03 3-
FSS:SPPd0104Vědecký seminář IV G. Danielz 0/0/03 4-
FSS:SPPd0105Příprava disertačního projektu P. Navrátilz 0/0/015 1-
FSS:SPPd0106Příprava a obhajoba disertačního projektu P. Navrátilk 0/0/010 2-
FSS:SPPd0108Konference I M. Vaculíkz 0/0/05 2-
FSS:SPPd0109Konference II M. Vaculíkz 0/0/05 6-
FSS:SPPd0111Účast na výuce I K. Kubalčíkováz 0/0/02 1-
FSS:SPPd0112Účast na výuce II K. Kubalčíkováz 0/0/02 2-
FSS:SPPd0113Účast na výuce III K. Kubalčíkováz 0/0/02 3-
FSS:SPPd0114Účast na výuce IV K. Kubalčíkováz 0/0/02 4-
FSS:SPPd0121Disertační výzkum I P. Navrátilz 0/0/010 3-
FSS:SPPd0122Disertační výzkum II P. Navrátilz 0/0/010 4-
FSS:SPPd0123Disertační výzkum III P. Navrátilz 0/0/010 5-
FSS:SPPd0124Disertační výzkum IV P. Navrátilz 0/0/010 6-
FSS:SPPd0126Publikace I M. Vaculíkz 0/0/025 5-
FSS:SPPd0127Publikace II M. Vaculíkz 0/0/025 7-
FSS:SPPd0128Popularizace vědy P. Navrátilz 0/0/05 3-
FSS:SPPd0131Disertace I M. Vaculíkz 0/0/015 5-
FSS:SPPd0132Disertace II M. Vaculíkz 0/0/015 6-
FSS:SPPd0133Disertace III M. Vaculíkz 0/0/015 7-
FSS:SPPd0134Disertace IV M. Vaculíkz 0/0/020 8-
235 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující musejí splnit alespoň 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 --
FSS:SPPd0115Účast na výuce: volitelná K. Kubalčíkováz 0/0/0- --
FSS:SPPd0119Psaní a management projektů G. Danielz 0/0/0- --
FSS:SPPd0120Osobní rozvoj M. Vaculíkz 0/0/0- --
FSS:SPPd0125Příprava publikace M. Vaculíkz 0/0/0- --
FSS:ZURd0010Komunikace vědeckých výsledků H. Macháčkováz 0/2/010 --
14 kreditů