FSS DSPSP05 Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D_SPSP_ Sociální politika a sociální práce

Úvodní informace / Pokyny

Studující musejí splnit 240 kreditů.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPPd0004Seminář k formulaci cíle disertační práce P. Navrátilk 0/2/025 1-
FSS:SPPd0005Oborová zkouška ze sociální práce P. Navrátilzk 0/2/011 2-
FSS:SPPd0010Odborná publikace na téma DP P. Navrátilz 0/0/015 4-
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 4-
FSS:SPPd0020Mezinárodní konference studentů doktorského studia (TISSA, EUSOC, OSS apod.) P. Navrátilz 0/0/020 5-
FSS:SPPd0009Prezentace konceptualizace výzkumné otázky disertační práce P. Navrátilk 0/0/035 6-
FSS:SPPd0008Disertační práce P. Navrátilk 0/0/060 8-
186 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující povinně volí:

  • jeden z dvojice předmětů SPPd0001 a SPPd0002
  • jednu ze tří dvojic předmětů SPPd0003+SPPd0007, SPPd0014+SPPd0015 nebo SPPd0016+SPPd0017

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPPd0001Teorie sociální politiky T. Sirovátkazk 0/2/015 3-
FSS:SPPd0002Teorie sociální práce P. Navrátilzk 0/2/015 3-
FSS:SPPd0003Evaluace 1 T. Sirovátkaz 0/2/011 4-
FSS:SPPd0007Evaluace 2 T. Sirovátkazk 0/2/015 5-
FSS:SPPd0014Výzkum v praxi sociální práce 1 L. Musilz 0/2/011 4-
FSS:SPPd0015Výzkum v praxi sociální práce 2 L. Musilzk 0/2/015 5-
FSS:SPPd0016Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 1 L. Musilz 0/0/011 4-
FSS:SPPd0017Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 2 L. Musilzk 0/0/015 5-
108 kreditů

Volitelné předměty

Pouze kurzy SPPd0006 a SPPd0021 nelze registrovat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- --
FSS:SPPd0006Cíle a principy sociální politiky T. Sirovátkaz 0/2/011 2-
FSS:SPPd0021První verze povinné stati L. Musilz 0/0/010 2-
FSS:SPPd0027Participace na výuce P. Navrátilz 0/1/020 2-
FSS:SPPd0024Seminář k aktuálnímu tématu P. Navrátilz 4/0/012 4-
FSS:SPPd0012Specifická příprava DP P. Navrátilz 0/0/020 5-
FSS:SPPd0011Výzkumná/odborná stáž na téma DP P. Navrátilz 0/0/015 7-
FSS:SPPd0019Volitelná odborná publikace na téma DP P. Navrátilz 0/0/020 7-
108 kreditů