FSS VSPLZ01 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLb1279Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/0/04 6P
FSS:VPLb1280Metodologie závěrečné práce T. Sirovátkaz 2/0/03 4P
FSS:VPLb1281Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 3-
FSS:SPRb1208Sociální zabezpečení R. Trbolazk 1/1/05 2-
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPLb1108Základy ekonomie G. Vacekovázk 2/0/05 1Z
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum O. Horazk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/2/04 1-
FSS:VPLb1149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 3P
FSS:VPLb1150Základy veřejné politiky P. Horákzk 1/1/06 3P
FSS:VPLb1151Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů M. Horákovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1152Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání I. Kernovázk 2/1/05 5-
59 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 4-
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum P. Navrátilzk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 3-
17 kreditů

Blok 2

Studenti musí v rámci bloku získat alespoň 17 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1105Sociální právo I. Kernovázk 1/1/03 2P
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 5P
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 6P
FSS:VPLb1155European Union Public Policy J. Wiltonzk 1/1/05 5P
FSS:VPLb1156Ekonomika organizace T. Sirovátkaz 1/1/04 4P
FSS:VPLb1160Odborná praxe pro veřejnou správu J. Horňáčekz 0/0/12 100 hodin praxe.4 4P
FSS:VPLb1161Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů I. Zelenkováz 0/0/12 100 hodin praxe.4 4P
FSS:VPLb1207Sociální problematika menšin I. Vašečkazk 1/1/05 3P
34 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 5-
ESF:BPV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 2/2/08 4-
FSS:ENS106Kritická ekonomie a příroda B. Binkaz 2/0/06 5-
FSS:EVS159 -- 0/0- 3-
FSS:POL190 -- 0/0- 2-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC197Sociologie bydlení v mikroperspektivě L. Rabušiczk 1/1/06 3-
FSS:SPRb1155Základy práce s informačními zdroji pro SPSP J. Winklerz 1/1/01 2-
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 4-
FSS:VPLb1154Sebeřízení a time management J. Vanderzk 1/1/04 5-
44 kreditů

Volitelné předměty