FSS VSPLZ02 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Úvodní informace / Pokyny

Hlavní studijní plán VSPLZ se vyznačuje následujícími znaky: součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba bakalářské diplomové práce, studium vyžaduje získat větší počet kreditů (dále jen „ECTS“) a zahrnuje větší počet povinně volitelných předmětů, které rozvíjejí poznatkový, metodický a dovednostní základ vědního oboru.

K bakalářské zkoušce při sdruženém studiu v hlavním SP se může přihlásit student/ka, který/á splní čtyři následující podmínky:

(1) Získá předepsaný počet ECTS. Pro nově nastupující studenty/tky je to 120 ECTS. Z těchto 120 ECTS studenti získají: - 41 ECTS za povinné předměty

- 11 ECTS za povinné předměty k bakalářské práci

- 4 ECTS za minimální jazykovou kompetenci

- 2 ECTS za tělesnou výchovu

- 62 ECTS za povinně volitelné předměty, z nichž 9 ECTS povinně volitelných můžete nahradit 9 ECTS volitelnými

(2) Studenti/tky jsou povinni v rámci hlavního plánu prezenčního bakalářského studia absolvovat nejméně dva předměty vedené v anglickém jazyce. Student si vybírá tento předmět z nabídky povinných nebo povinně volitelných předmětů svého oboru nebo jej může absolvovat v rámci zahraničních studijních mobilit nabízených katedrou. V současnosti jsou minimálně dva povinně volitelné předměty v nabídce katedry. Nelze uznat předměty z jiného stupně studia (bc./mgr.) a předměty neuvedené v registrační šabloně oboru jako povinné či povinně volitelné. Pro více informací viz směrnice FSS č. 4/2019 "O předmětech v anglickém jazyce".

(3) Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dle směrnice FSS č. 3/2019 doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. Podmínkou účasti u státní závěrečné bakalářské zkoušky studentů prezenční i kombinované formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle evropského referenčního rámce – ERR) v akademickém a odborném jazyce v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

(4) Získá 2 ECTS za celouniversitní tělesnou výchovu.

Pokud student/ka obhajuje bakalářskou diplomovou práci v rámci bakalářské zkoušky na programu VSPLZ, musí postupovat podle katedrou SPSP vyhlášených pravidel a diplomovou práci musí předložit v katedrou požadovaném termínu, který je každý semestr aktualizován v „Termináři katedry“ v IS.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky (4kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
4 kredity

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Student musí absolvovat všechny tři předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLb1279Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/0/04 6P
FSS:VPLb1280Metodologie závěrečné práce M. Horákováz 2/0/03 4P
FSS:VPLb1281Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty

Student musí absolvovat všech 8 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPLb1108Základy ekonomie G. Danielzk 2/0/05 1Z
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum M. Suchaneczk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/2/04 1-
FSS:VPLb1149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 3P
FSS:VPLb1150Základy veřejné politiky P. Horákzk 1/1/06 3P
FSS:VPLb1151Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů M. Horákovázk 1/1/05 4-
41 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí získat 53 kreditů za povinně volitelné předměty.

Blok 1

Předměty v AJ - student musí absolvoval alespoň 2 z 5 předmětů/podmínek.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1130Human Behavior and the Violence P. Navrátilzk 2/0/05 5-
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 4-
FSS:VPLb1155European Union Public Policy J. Wiltonzk 1/1/05 5-
15 kreditů

Blok 2

Oborově významné předměty - student musí absolvovat alespoň 1 z 9 předmětů/ podmínek.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 2/2/06 4-
FSS:SOCb2143Sociologie bydlení A. Burjanekzk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1105Sociální právo P. Navrátilzk 1/1/03 2-
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 5-
FSS:SPRb1207Sociální problematika menšin R. Balážzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 6-
FSS:VPLb1156Ekonomika organizace V. Hedijaz 1/1/04 2-
FSS:VPLb1160Odborná praxe pro veřejnou správu J. Horňáčekz 0/0/12 100 hodin praxe.4 5-
FSS:VPLb1161Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů I. Zelenkováz 0/0/12 100 hodin praxe.4 3-
39 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 4-
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1104Základy práva P. Navrátilzk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1124Resocializace a sociální práce R. Strouhalzk 1/1/04 5-
FSS:SPRb1142Přístupy k práci s menšinami R. Balážzk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1160Úvod do sociální práce s uprchlíky R. Balážk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 3-
FSS:SPRb1208Sociální zabezpečení R. Trbolazk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR R. Balážzk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1211Drogy a společnost M. Tesárkovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1214Sociologie medicíny S. Bártlovázk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor J. Pejcalzk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1152Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání B. Plasovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1154Sebeřízení a time management E. Vondráčkovázk 1/1/04 5-
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 1-
FSS:VPLb1163Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/04 3-
92 kreditů