FF FBETpV Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Student si postupně zapisuje všechny povinné předměty, jejichž obsah je prostřednictvím definovaných tematických okruhů zahrnut do Státní závěrečné zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA100Kapitoly z dějin české etnologie I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3Z
FF:ETBA101Kapitoly z dějin české etnologie II D. Drápalazk 2/0/04 4Z
FF:ETBA105Etnické procesy a Evropa I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Etnické procesy a Evropa II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6P
FF:ETBA108Úvod do folkloristiky M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA109Systematika lidové kultury D. Drápalazk 2/0/04 1P
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 -P
FF:ETBA111Úvod do etnologie M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112Etnologie v dějinách M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA114Metody a techniky etnologického výzkumu R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA26Státní závěrečná zkouška bakalářská D. DrápalaSZk 0/0/0- 6Z
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 -P
44 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat v kategorii povinně volitelných předmětů v souhrnu nejméně 24 kreditů. Výběr jednotlivých předmětů může student uzpůsobit svým oborovým preferencím.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA102Náboženství a sociální vědy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBA103Historická religiozita v českých zemích R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBA115Homo faber I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBA116Homo faber II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBA117Sídlo a dům D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.5 5-
FF:ETBA118Oděvní kultura A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB101Evropská etnologie jako badatelský diskurz D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB103Období socialismu z etnologické perspektivy O. Poloučekk 2/0/03 -Z
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB110Kulturní a sociální procesy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB111Historické prameny v etnologii D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB112Základy etnokartografie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB113Masová kultura M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB115Národnostní menšiny v ČR D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB116Češi v zahraničí D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB129Člověk a les D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB130Úvod do urbánní etnologie D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB134Interdisciplinární studium současného venkova D. Drápalak 2/0/04 --
FF:ETBB137Divadlo v kulturním kontextu D. Drápalazk 2/0/0 Společná diskuze.4 --
FF:ETBB139Experimentální etnografie D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB140Hudební projevy každodennosti D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB141Etnický a kulturní obraz Slovenska D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB65Úvod do etnomuzikologie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
100 kreditů