FF FBPJpH Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-PJ_ Polská studia

Úvodní informace / Pokyny

Tento studijní plán vznikl v souvislosti s akreditací programu a jeho základní rysy jsou platné. Stávající nabídku předmětů a plnění studijních povinností je však nutné vždy ověřovat v aktuální registrační, respektive kontrolní šabloně (podle roku imatrikulace).

Bakalářská práce

V posledním semestru studia student zapisuje také předmět PJN399H Státní závěrečná zkouška bakalářská (pro Polská studia jako hlavní program), kterým dává najevo plánované přistoupení ke zkoušce. S její strukturou se lze seznámit při přepnutí zobrazení průchodu studijním plánem do režimu Prezentace (nahoře).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJNP304Projekt bakalářské diplomové práce R. Madeckiz 0/0/0 konzultace.1 5P
FF:PJN304Seminář k bakalářské diplomové práci R. Madeckiz 0/2/09 6P
FF:PJN305Bakalářská diplomová práce R. Madeckiz 0/0/0 odevzdání práce.- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:PJN102Polština – jazykový kurz I R. Madeckiz 0/4/04 1-
FF:PJN103Základy polské gramatiky I R. Madeckiz 1/1/03 1P
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJN105Polština – jazykový kurz II R. Madeckiz 0/4/04 2-
FF:PJN106Fonetika a fonologie současné polštiny R. Madeckiz 1/1/03 2Z
FF:PJN107Základy polské gramatiky II R. Madeckizk 1/1/04 2P
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 2P
FF:PJN201Normativní mluvnice polštiny I (morfologie) R. Madeckizk 2/1/04 3Z
FF:PJN202Polština – jazykový kurz III R. Madeckiz 0/4/04 3P
FF:PJN203Polská literatura a kultura do roku 1918 R. Buchtovázk 2/1/03+2 3P
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 3P
FF:PJN205Polština – jazykový kurz IV R. Madeckizk 0/4/05 4P
FF:PJN206Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika) R. Madeckiz 1/1/03 4Z
FF:PJN207Polská literatura a kultura 20. století R. Buchtovázk 2/1/03+2 4P
FF:PJN208Základy překladatelství R. Buchtovázk 1/1/05 4P
FF:PJN301Normativní mluvnice polštiny III (syntax) R. Madeckizk 1/1/05 5Z
FF:PJN302Polština – jazykový kurz V R. Madeckiz 0/3/03 5P
FF:PJN303Polština – jazykový kurz VI R. Madeckizk 0/3/05 6P
81 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 9 kreditů, přičemž alespoň jeden předmět musí být z bloku Doplňující kurzy o literatuře a kultuře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJN210Kulturní cestovní ruch Polska I R. Buchtovázk 1/1/03+2 --
FF:PJN214Kulturní cestovní ruch Polska II R. Buchtovázk 1/1/03+2 --
FF:PJV009Tvorba odborného textu pro slavisty M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:PJV013Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJV007Polskie kino po 1989 roku R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:PJV030Dodatkowe ćwiczenia i konwersacje dla studiów licencjackich M. Przybylskiz 0/2/03 --
FF:RSn070Vybrané kapitoly z českého pravopisu Z. Michálekz 1/1/05 --
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a historických vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 --
38 kreditů

Blok: Doplňující kurzy o literatuře a kultuře

Nutno absolvovat alespoň jeden předmět.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJN307Vybrané problémy polské literatury a kultury 19.–21. století R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJV014Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJV020Samostatná četba polské beletrie v překladech M. Przybylskiz 0/0/0 četba a konzultace.2 --
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 --
21 kreditů

Volitelné předměty

Nutno získat min. 5 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU. Do této kategorie se započítají i případné kredity z povinně volitelných předmětů získané nad rámec předepsané povinnosti.

Společný univerzitní základ

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.