Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F22103 Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-NJ_ Německý jazyk a literatura

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_283ADiplomový seminář bakalářský I. Zündorfz 0/2/010 6-
FF:NJII_291ABakalářská práce I. Zündorfz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_01AJazyková a překladová cvičení 1 A. Urválekz 0/6/06 1Z
FF:NJI_02ANěmecká fonetika I. Zündorfzk 0/2/04 1Z
FF:NJI_03AÚvod do jazykovědy V. Bromk 1/1/03 1Z
FF:NJI_04AÚvod do teorie literatury I A. Urválekzk 0/2/04 1Z
FF:NJI_05AJazyková a překladová cvičení 2 A. Urválekzk 0/6/06 2Z
FF:NJI_06ANěmecká gramatika I I. Zündorfk 1/1/03 2Z
FF:NJI_07AÚvod do teorie literatury II A. Urválekzk 0/2/04 2Z
FF:NJI_08AÚvod do německých dějin Z. Marečekk 0/2/03 3P
FF:NJI_09AJazyková a překladová cvičení 3 A. Urválekz 0/6/06 3Z
FF:NJI_10AKapitoly z dějin německé literatury I A. Urválekz 1/1/03 3P
FF:NJI_11ANěmecká gramatika II J. Zemanz 1/1/03 3Z
FF:NJI_12APráce s textem 1 A. Urválekk 2/0/03 3-
FF:NJI_13AJazyková a překladová cvičení 4 A. Urválekz 0/6/06 4Z
FF:NJI_1411AGramatika III J. Zemank 1/1/03 4Z
FF:NJI_14AKapitoly z dějin německé literatury II A. Urválekz 1/1/03 4Z
FF:NJI_17AKapitoly z dějin německé literatury III A. Urválekz 1/1/03 5Z
FF:NJI_15APráce s textem 2 I. Zündorfk 2/0/03 5-
FF:NJI_1691AFrazeologická cvičení II J. Maláz 1/0/02 1P
FF:NJI_169AFrazeologická cvičení I J. Maláz 1/0/02 2P
FF:NJI_171ANěmecká lexikologie I. Zündorfk 1/1/03 5Z
FF:NJI_25AStylistika J. Malázk 2/0/04 5Z
FF:NJI_29APolitika, společnost a reálie německy mluvících zemí I Z. Marečekk 2/0/03 3Z
FF:NJI_30APolitika, společnost a reálie německy mluvících zemí II Z. Marečekk 2/0/03 4Z
FF:NJI_32AJazyková a překladová cvičení 5 A. Urválekzk 0/2/04 5Z
87 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Nutno nasbírat 8 kreditů z nabídky bakalářských povinně volitelných předmětů ÚGNN. Lze zapsat i jazyková cvičení dalších germánských jazyků vyučovaných na ÚGNN (švédština, nizozemština).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_3261BTutoriál: Německá jazykověda I. Zündorfk 0/0/03 3-
FF:NJI_488BProjekt - verze bakalářská A. Urválekk 1/1/04 3-
FF:NJII_109BNěmecká hospodářská komunikace D. Spěvákováz 0/2/03 3-
FF:NJII_37BÚvod do frazeologie J. Maláz 0/1/02 3-
FF:NJII_7291BDivadelní workshop: JS E. Osmanovićk 0/4/05 4-
FF:NJII_7308BDivadelní workshop: PS E. Osmanovićk 0/2/03 3-
FF:NJI_314BDebatování Z. Marečekz 0/2/02 3-
FF:NJI_326BTutoriál: Písemná bakalářská zkouška I. Zündorfk 0/0/03 3-
FF:NJII_971BKreativní psaní (Lange Nacht der kurzen Texte) Z. Marečekz 0/2/03 3-
28 kreditů

Další aplikace