Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBUSpJ Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_30Bakalářská diplomová práce D. Koudelkováz 0/0/0- 6P
FF:US_36aDiplomový seminář I. D. Koudelkováz 0/25 5P
FF:US_36bDiplomový seminář II. D. Koudelkováz 0/210 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_34aUměnovědný proseminář I. D. Koudelkováz 0/1/03 1P
FF:US_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 1P
FF:US_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/04 1Z
FF:US_35aUměnovědný seminář I. D. Koudelkováz 0/2/04 3P
FF:US_34bUměnovědný proseminář II. D. Koudelkováz 0/2/04 2P
FF:US_35bUměnovědný seminář II. D. Koudelkováz 0/24 4P
FF:US_31Státní závěrečná zkouška bakalářská D. KoudelkováSZk 0/0/0- 6-
FF:US_49Kapitoly z dějin filmu I. D. Koudelkovázk 2/0/02+2 1P
FF:US_50Kapitoly z dějin filmu II. D. Koudelkovázk 1/1/02+2 2P
FF:US_44Kapitoly z dějin hudby II. D. Koudelkovázk 1/22+3 4Z
FF:US_46Kapitoly z dějin umění II. D. Koudelkovázk 1/1/02+2 4Z
FF:US_47Kapitoly z dějin divadla I. D. Koudelkovázk 2/0/02+2 1P
FF:US_70Sociologie umění D. Koudelkovázk 2/04 3P
FF:US_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky D. Koudelkovák 0/2/04 4P
FF:US_41Uměnovědný biograf II. D. Koudelkovák 0/3/04 4P
FF:US_43Kapitoly z dějin hudby I. D. Koudelkovázk 0/0/02+3 3Z
FF:US_55Kapitoly z dějin estetiky D. Koudelkovázk 2/0/04 2Z
FF:US_48Kapitoly z dějin divadla II. D. Koudelkovázk 1/1/02+2 2P
FF:US_40Uměnovědný biograf I. D. Koudelkovák 0/3/04 3P
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_132a -- 0/0- 1P
FF:US_132b -- 0/0- 2P
FF:US_191 -- 0/0- 5P
FF:US_192 -- 0/0- 6P
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_45Kapitoly z dějin umění I. D. Koudelkovázk 2/0/02+2 3Z
97 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_151a -- 0/0- 1P
FF:US_151b -- 0/0- 2P
FF:US_58Výtvarná kultura secese D. Koudelkovák 2/03 4P
FF:US_60a -- 0/0- 3P
FF:US_60b -- 0/0- 4P
FF:US_66 -- 0/0- 2P
FF:US_68Co postmoderna je - a co není D. Koudelkovák 2/03 4P
FF:US_81Středoevropská centra výtvarné kultury v 19. a 20. století D. Koudelkovák 2/03 1P
FF:US_82Výtvarná kultura Brna D. Koudelkovák 2/03 5P
FF:US_92 -- 0/0- 3P
FF:US_94 -- 0/0- 6P
FF:US_98 -- 0/0- 3P
FF:US_99 -- 0/0- 4P
FF:VH_307Česká hudební kultura 1945 - 1972 V. Pantůčekk 1/1/03 5P
FF:VH_62 -- 0/0- 3P
15 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM091Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:US_122Kulturní historie českých zemí ve 20.století D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_127 -- 0/0- --
FF:US_129 -- 0/0- --
FF:US_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. stol. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_136Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_140Kulturní dějiny Brna v době první republiky (1918-1938) D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_178 -- 0/0- --
FF:US_182 -- 0/0- --
FF:US_183 -- 0/0- --
FF:US_184 -- 0/0- --
FF:US_57 -- 0/0- --
FF:US_61 -- 0/0- --
FF:US_95Exkurze po uměleckých památkách D. Koudelkováz 0/0/02 --
FF:VH_702a -- 0/0- --
FF:VH_702b -- 0/0- --
22 kreditů

Volitelné předměty

Další aplikace