FF FBUSpJ Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

K úspěšnému zakončení studia musí student kromě společného univerzitního základu (15 kreditů) absolvovat povinné předměty (104 kreditů), předměty spojené s diplomovou prací (10 kreditů), povinně volitelné předměty (33 kreditů) a předměty volitelné, které si vybírá z celouniverzitní nabídky (18 kreditů).

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

K úspěšnému zakončení studia musí student v rámci přípravy bakalářské práce absolvovat diplomový seminář I. a diplomový seminář II. (10 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_30Bakalářská diplomová práce A. Filipz 0/0/010 6P
FF:SUS_36aDiplomový seminář I. A. Filipz 0/2/05 5P
FF:SUS_36bDiplomový seminář II. A. Filipz 0/2/05 6P
20 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

K úspěšnému zakončení studia musí student absolvovat povinné předměty (104 kreditů): v prvním semestru musí povinně absolvovat předměty Úvod do uměnovědných studií a Úvod do estetiky a obecné teorie umění; prosemináře, semináře a diplomové semináře si zapisuje přesně dle jednotlivých semestrů, ostatní povinné předměty si zapisuje podle individuální volby.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_34aUměnovědný proseminář I. D. Koudelkovák 0/1/04 1P
FF:SUS_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 1P
FF:SUS_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/04 1Z
FF:SUS_35aUměnovědný seminář I. L. Spurnýk 0/2/04 3P
FF:SUS_34bUměnovědný proseminář II. D. Koudelkovák 0/2/04 2P
FF:SUS_35bUměnovědný seminář II. L. Spurnýk 0/2/04 4P
FF:SUS_31Státní závěrečná zkouška bakalářská A. FilipSZk 0/0/0- 6-
FF:SUS_49Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipzk 2/0/04 1P
FF:SUS_50Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_44Kapitoly z dějin hudby II. V. Maňaszk 1/2/04 4Z
FF:SUS_46Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 2/0/04 4Z
FF:SUS_47Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipzk 2/0/04 1P
FF:SUS_70Sociologie umění M. Bekzk 2/0/04 3P
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 4P
FF:SUS_41Uměnovědný biograf II. J. Špačekzk 0/3/04 4P
FF:SUS_43Kapitoly z dějin hudby I. V. Maňaszk 2/0/04 3Z
FF:SUS_55Kapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/04 2Z
FF:SUS_48Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_40Uměnovědný biograf I. J. Špačekzk 0/3/04 3P
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_132aKulturní historie pro uměnovědná studia I. M. Štědroňzk 2/0/04 1P
FF:SUS_132bKulturní historie pro uměnovědná studia II. M. Štědroňzk 2/0/04 2P
FF:SUS_191Kapitoly z dějin uměleckého řemesla D. Koudelkovázk 2/0/04 --
FF:SUS_192Kapitoly z dějin užitého umění a designu D. Koudelkovázk 2/0/04 --
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_45Kapitoly z dějin umění I. A. Filipzk 2/0/04 3Z
104 kreditů

Povinně volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student za povinně volitelné předměty získat celkem 33 kreditů, přičemž musí absolvovat minimálně 5 profilujících předmětů vedených v bloku 1 (15 kreditů) a minimálně 6 neprofilujících předmětů z bloku 2 (18 kreditů).

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 1P
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 2P
FF:SUS_58Výtvarná kultura secese A. Filipk 2/0/03 4P
FF:SUS_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. M. Štědroňk 2/0/03 3P
FF:SUS_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. M. Štědroňk 2/0/03 4P
FF:SUS_66Romantika a její dědicové J. Stříteckýk 2/0/04 2P
FF:SUS_68Co postmoderna je - a co není J. Stříteckýk 2/0/03 4P
FF:SUS_81Středoevropská centra výtvarné kultury v 19. a 20. století A. Filipk 2/0/03 1P
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/04 5P
FF:SUS_92Prerafaelité A. Filipk 2/0/03 3P
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/04 6P
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 3P
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 4P
FF:SUS_149Goethův román "Spříznění volbou". Chemie či alchymie citů? D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_166Faust před Goethem, u Goetha a po Goethovi D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:HV_307Česká hudební kultura 1945 - 1972 V. Pantůčekk 1/1/03 5P
FF:HV_62Opera - syntéza žánrů M. Štědroňk 2/0/03 3P
54 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM091Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:SUS_122Kulturní historie českých zemí v letech 1890-1938 M. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_127Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_129Gentleman-fikce nebo reálný společenský typ? České společenské a umělecké časopisy let 1890-1938 D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. století T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_136Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_140Kulturní dějiny Brna v době Rakouska - Uherska a první republiky D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_178Zahradní architektura a krajinářská tvorba D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_182Kulturní antropologie P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_183Falešné uskutečňování umění: plakát a reklamní grafika do poloviny 20. století H. Maňasová Hradskák 2/0/03 --
FF:SUS_184Reklama jako kulturní fenomén druhé poloviny 20. století H. Maňasová Hradskák 2/0/03 --
FF:SUS_57Kapitoly z dějin světové jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_95Exkurze po uměleckých památkách P. Macekz 0/0/02 --
FF:HV_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. P. Macekk 2/0/03 --
58 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si student vybírá z celouniverzitní nabídky tak, aby získal minimálně 18 kreditů.