FSS EVS02 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-EVS Evropská studia

Úvodní informace / Pokyny

Program Evropská studia (dále EVS) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako bakalářské prezenční studium v kombinaci s jiným programem nebo jako studium jednooborové. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Aby se studující hlavního prezenčního studijního plánu Evropská studia mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí získat nejméně 120 ECTS. Z toho:
  • 57 ECTS za povinné předměty
  • 15 ECTS za předmět k bakalářské práci
  • 4 + 2 ECTS  je za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu
  • 4 ECTS za druhý jazyk (za ten je možné dostat 2 nebo 4 kredity)
  • 38 ECTS za povinně volitelné předměty, z nichž 9 ECTS povinně volitelných můžete nahradit 9 ECTS volitelnými
  • absolvovat minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce (jeden v rámci povinných předmětů a jeden v rámci povinně volitelných předmětů).
Získá-li student za druhý jazyk méně kreditů, musí získat další kredity za povinně-volitelné předměty tak, aby dohromady získal 180 kreditů.

Studenti dále musí mít splněn programový požadavek na kompetenci v druhém jazyku, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 180 oborových ECTS. V případě druhého jazyka si studenti volí předmět minimálně na úrovni B1 (ukončení zápočtem), v případě zájmu na úrovni B2 (ukončení zkouškou). Druhý jazyk si studenti volí z následujících kurzů: CJVA101, CJVA102, CJVA103, CJVA104, CJVN102, CJVF102, CJVR102, CJVS102, CJVF101, CJVN101, CJVR101, CJVS101.

Standardní doba programu EVS v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Detailnější informace k vypracování bakalářské práce jsou vždy k nalezení na stránkách KMVES.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb1500Diplomový seminář P. Kaniokz 0/2/015 4P
15 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány. Student/studentka musí absolvovat všechny předměty v "Bloku 1". Celkem student/studentka za povinné předměty musí dosáhnout 57 ECTS.

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVTERTerminology of European institutions M. Aydinzk 0/2/03 3P
FSS:EVSb1001Evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/07 1P
FSS:EVSb1002Evropa ve 20. století V. Hloušekzk 2/0/07 1P
FSS:EVSb1003Instituce EU P. Kaniokzk 1/1/07 2P
FSS:EVSb1004Úvod do evropského práva P. Kaniokzk 1/1/07 3Z
FSS:EVSb1005Základy analýzy v Evropských studiích Z. Ringlerováz 1/1/04 4P
FSS:EVSb1006Lisabonská smlouva a zdroje integrace P. Kuchyňkovázk 1/1/06 4P
FSS:EVSb1007Komparace evropských politických systémů V. Hloušekzk 1/1/08 5Z
FSS:EVSb1008Politiky v EU V. Velička Zapletalovázk 2/0/08 5P
57 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia dva předměty přednášené v anglickém jazyce. Vedle jednoho v rámci povinných předmětů si studenti vybírají druhý předmět z Bloku 3.

Blok 1 - PV v češtině

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Bezpečnostní a strategická studia
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1195Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1196Historie strategie a bezpečnosti M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:BSSb1198 -- 0/0- --
FSS:BSSb1113Základy veřejného práva J. Krauszk 1/1/04 --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1151Zbrojní politika J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1152Kybernetická válka J. Krauszk 2/0/04 --
FSS:BSSb1153Integrovaný záchranný systém v ČR M. Marešzk 1/1/04 --
FSS:BSSb1154Úvod do činnosti zpravodajských služeb M. Marešzk 1/16 --
FSS:BSSb1155Guerilla M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1156Organizovaný zločin A. Pinkovázk 1/1/06 --
FSS:BSSb1157Vojenská politika J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1158Proliferace ZHN M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1162Zpravodajské služby v demokracii M. Marešzk 1/16 --
FSS:BSSb1163Konflikty hodnot a zájmů II. J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSb1164Bezpečnostní aspekty nové religiozity P. Mlejnkovázk 1/1/04 --
FSS:BSSb1165Islámský radikalismus J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1166Kriminologie M. Marešzk 0/2/06 --
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSb1171Strategické hry a simulace J. Drmolazk 0/2/04 --
FSS:BSSb1173Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:BSSb1176Popularizace bezpečnostní problematiky M. Marešk 1/15 --
FSS:BSSb1177Environmentální bezpečnost M. Marešzk 1/14 --
FSS:BSSb1178Česká republika a transformační spolupráce S. Balíkzk 1/13 --
FSS:BSSb1183Letní/zimní škola M. Marešz 0/2/02 --
FSS:BSSb1184Bezpečnostní stáž M. Marešz 0/2/02 --
FSS:BSSb1190Politický extremismus a radikalismus P. Mlejnkovázk 2/0/05 --
FSS:BSSb1191Soudobé ozbrojené konflikty M. Marešzk 2/0/05 --
FSS:BSSb1193Ochrana obyvatelstva M. Marešzk 2/0/05 --
134 kreditů
Environmentální studia
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1107Dějiny přírodních věd K. Stibralzk 2/0/06 2-
FSS:ENSb1201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize L. Kysučanz 2/0/03 1-
FSS:ENSb1231Environmentální teologie J. Zámečníkk 1/1/06 1-
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 2-
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 2-
FSS:ENSb1260Projektový management B. Binkaz 2/0/04 1-
FSS:ENSb1261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENSb1265Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče K. Stibralzk 4/0/03 --
FSS:ENSb1268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 4-
FSS:ENSb1281Environmentální publicistika B. Binkaz 1/1/05 3-
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 1-
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 1-
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 2-
FSS:ENSb1287Ekonomické alternativy v teorii a praxi N. Vlašín Johanisováz 2/0/05 3-
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Vlašín Johanisováz 0/1/06 3-
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 4-
FSS:ENSb1301Přímá akce v environmentálním hnutí B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENSb1306Proměny města a krajiny K. Stibralz 0/0/03 --
FSS:ENSb1210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENSb1305Environmentální dokumentární film - seminář k Ekofilmu K. Stibralz 0/0/02 --
FSS:ENSb1308Klimatická změna a možnosti řešení Z. Ulčákk 2/0/04 --
FSS:ENSb1309Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina B. Binkaz 0/0/02 --
88 kreditů
Evropská studia
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2070Evropská migrační a azylová politika P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2099Polská zahraniční politika V. Velička Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2102Implementace a (ne)plnění evropského práva: právní a politologická perspektiva M. Pitrovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2101Praxe rozhodování v EU P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2010Bezpečnostní rozměr evropské integrace J. Urbanovskázk 1/1/05 1-
FSS:EVSb2018Skandinávie a evropská integrace P. Kaniokzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2022Smlouvy a informační zdroje EU P. Kuchyňkováz 0/2/02 2-
FSS:EVSb2025Reflexe událostí v EU P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2031Česká republika a EU P. Kuchyňkovázk 1/1/03 --
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv J. Lhotskýzk 1/1/04 3-
FSS:EVSb2041Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci H. Smekalzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/24 5-
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2071Krizový management EU J. Urbanovskázk 1/1/05 2-
FSS:EVSb2072Evropský parlament a hlasovací schémata poslanců P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVSb2073Příprava na zaměstnání ve strukturách EU P. Kaniokz 1/1/03 --
FSS:EVSb2076Decentralizace v členských státech EU P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2077Průvodce nástrahami výzkumu v politických vědách P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2087Politika národní identity v zemích V4 P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2089Úvod do studia mezinárodní migrace P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU P. Kaniokzk 1/1/04 1-
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2097EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU P. Kuchyňkovázk 1/1/04 6-
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 --
FSS:CJVN302Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern R. Heroutz 0/2/02 --
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/03 --
FSS:EVSb2055Evropa jako úkol: CZ PRES očima realizátorů M. Pitrováz 1/1/02 --
114 kreditů
Mediální studia a žurnalistika
Žurnalistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1204Audio žurnalistika J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1205Video žurnalistika J. Motalz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1206Televizní žurnalistika (bootcamp) J. Motalz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1207Online žurnalistika R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1208Lokální a komunitní média L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1209Editorská, dramaturgická a produkční činnost R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1210Žurnalistika zaměřená na řešení M. Maláz 0/2/02 5-
FSS:ZURb1211Specializovaná žurnalistika J. Čuříkz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1212Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1226Public relations J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1227Tiskový mluvčí J. Čuříkk 1/1/03 5-
FSS:ZURb1228Krizová komunikace J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1229Reportáž R. Burgrz 0/2/02 --
FSS:ZURb1230Audio dokument J. Motalz 1/1/03 --
FSS:ZURb1231Rozhlasové zpravodajství J. Motalz 1/1/02 --
FSS:ZURb1233Marketing na sociálních sítích J. Čuříkz 1/1/03 --
FSS:ZURb1235Televizní zpravodajství (dílna) J. Motalz 1/1/03 --
FSS:ZURb1236Mobilní žurnalistika J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1240Lokální paměť v rozhovoru: Zlín B. Vackováz 0/1/03 --
FSS:ZURb1241Audiovizuální publicistická reportáž J. Motalz 0/2/03 --
FSS:ZURb1242Rozhlasová žurnalistika (bootcamp) J. Motalz 0/2/03 --
59 kreditů
Mediální studia
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1213Dějiny českých médií v éře první republiky P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1214Online komunikace L. Dědkováz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1215Sociální média v žurnalistice J. Macekz 1/1/04 6-
FSS:ZURb1216Mediální výchova R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1217Vybraná témata mediálního práva J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1218Vybraná témata etiky médií J. Motalz 0/2/03 5-
FSS:ZURb1219Média a (krize) demokracie M. Tkaczykz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1220Média a populární kultura K. Kirkosováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1237Diskurzívní analýza médií K. Kirkosováz 1/1/03 --
FSS:ZURb1243Média - sport - komunikace I. Jansováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1267Kyberkultura J. Macekz 2/0/03 --
33 kreditů
Metody a měkké dovednosti
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1221Data v žurnalistice L. Waschková Císařováz 2/1/03 --
FSS:ZURb1222Pokročilé technologie pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/02 6-
FSS:ZURb1223Tvůrčí psaní a jazyk K. Kirkosováz 0/2/03 2-
FSS:ZURb1224Odborné a akademické psaní K. Kirkosováz 0/2/03 3-
FSS:ZURb1225Rétorika a veřejný projev K. Kirkosováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1232Český jazyk pro slovenské studenty K. Kirkosováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1234Zvuková technologie a tvorba v mediální praxi J. Motalz 1/1/02 --
FSS:ZURb1238Prezentační dovednosti L. Waschková Císařováz 0/2/03 --
FSS:ZURb1239Úvod k tvorbě systematické přehledové statě M. Tkaczykz 1/1/03 --
24 kreditů
Dílny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1401Dílna I: Současný český jazyk K. Kirkosováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1402Dílna II: Stylistika K. Kirkosováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1403Dílna III: Radio R J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1404Dílna IV: Studex.tv a MUNI TV L. Waschková Císařováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1405Dílna V: PR praxe J. Čuříkz 0/1/8 96 hodin (8 hodin týdně, 12 týdnů) praxe + 3 semináře.4 --
FSS:ZURb1406Specializovaná žurnalistika: Herní žurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/02 --
FSS:ZURb1407Dějiny českých médií do poloviny 19. století P. Večeřaz 1/1/03 --
FSS:ZURb1408Dějiny českých médií v letech 1860-1918 P. Večeřaz 1/1/03 --
FSS:ZURb1409Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/03 --
FSS:ZURb1411Audiocafé (dílna) J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1412Dílna VI: Dramaturgické praktikum J. Motalz 0/2/03 --
FSS:ZURb1413Dílna VII: Festivalová žurnalistika J. Motalz 0/0/42 --
FSS:ZURb1416Prezentační dovednosti L. Waschková Císařováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1417Střih v televizním zpravodajství J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1418Audio střih (dílna) J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1419Dílna VIII: Music Sessions F. Johánekz 0/2/02 --
FSS:ZURb1420Data pro žurnalisty II R. Burgrz 0/1/03 --
FSS:ZURb1421Osudové osmičky L. Waschková Císařováz 1/0/03 --
FSS:ZURb1422Příběhové psaní v žurnalistice K. Kirkosováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1423Žurnalistika zaměřená na změnu klimatu L. Waschková Císařováz 0/2/03 --
49 kreditů
Mezinárodní vztahy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2102Aktéri, tvorba a korene ruskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky T. Vlčekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2103Mezinárodní právo a mezinárodní soudy Z. Křížzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2104Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností Z. Křížz 2/0/03 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2004Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2016Jaderné technologie v současném světě T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina M. Čejkazk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Velička Zapletalovázk 1/14 --
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES B. Farkašováz 1/1/01 --
FSS:MVZb2022Zahraniční politika USA P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita L. Kutějz 1/1/04 --
FSS:MVZb2025Demokracie a demokratizace po studené válce P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika L. Kutějzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2028Systémy protiraketové obrany a mezinárodní bezpečnost: ambice, realita, výzvy a příležitosti P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2034Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2035Proliferace jaderných zbraní: technologie, teorie, kontrola P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2036Kosmický prostor a mezinárodní bezpečnost P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2042Česko-německé vztahy J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2046Antropologické aspekty peace buildingu Kulturní antropologie aplikovaná do postkonfliktního terénu P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2050Proseminář k teoriím mezinárodních vztahů P. Suchýzk 0/2/04 --
FSS:MVZb2057Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2067Medzinárodné vyjednávanie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2071Zahraničná politika SR P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2072Současná východní Asie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2001Slovenská štátnosť: historický proces vzniku, jej budovanie a medzinárodnopolitické pôsobenie v kontexte integračných procesov Z. Křížz 2/0/04 --
FSS:MVZb2014Tajemný půvab diplomacie M. Brusenbauch Meislováz 2/0/02 --
FSS:MVZb2015Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů V. Černýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2029Sovětský svaz, východní blok a politické procesy V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2030Světová politika od konce studené války do ruské anexe Krymu roku 2014 Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2031Faktomluva aneb co vše nevíte o světě kolem nás a jako odborníci na mezinárodní vztahy byste vědět měli Z. Křížz 1/1/03 --
FSS:MVZb2033Československá zahraniční politika v době komunistického režimu Z. Křížz 1/1/03 --
FSS:MVZb2105Jak najít uplatnění po studiu? Z. Křížz 2/0/02 --
147 kreditů
Politologie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1099Pracovní stáž O. Eiblz 0/0/21 --
FSS:POLb1100Úvod do problematiky psaní odborného textu V. Havlíkz 0/2/04 --
FSS:POLb1101Světový a český komunismus S. Balíkzk 2/0/04 --
FSS:POLb1102Koncepty v politické filosofii L. Kopečekzk 1/1/04 --
FSS:POLb1103Problém politické autority J. Barošzk 1/1/04 --
FSS:POLb1104Základy politického marketingu O. Eiblzk 1/1/04 --
FSS:POLb1105Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) O. Eiblz 1/1/03 --
FSS:POLb1106Politická reklama O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1107Politická psychologie L. Hrbkovázk 1/1/04 --
FSS:POLb1108Mýty a fakta voleb P. Spáčzk 1/1/04 --
FSS:POLb1109Volební systémy J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1110Francouzská politika a politické strany M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1112Prezidenti a monarchové v současné Evropě J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1114Československá politika 1945-1969 L. Kopečekz 1/1/02 --
FSS:POLb1115Volby v praxi M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:POLb1116Středovýchodní Evropa po roce 1989: zrod, fungování a úpadek demokracie M. Rybářzk 2/0/06 --
FSS:POLb1120Kampaně v České republice O. Eiblzk 2/0/04 --
FSS:POLb1122Volební inženýrství J. Šedozk 1/1/04 --
FSS:POLb1123Teorie her a politické rozhodování R. Chytilekzk 1/1/04 --
FSS:POLb1124Úvod do volební geografie M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1125Komunální politika S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1126Měnící se role parlamentů J. Šedozk 1/1/04 --
FSS:POLb1127Referenda M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1128Československá politika 1969-1989 L. Kopečekz 1/1/02 --
FSS:POLb1129Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století O. Eiblz 1/1/03 --
FSS:POLb1130Politika v Rusku J. Holzerzk 1/1/04 --
FSS:POLb1131Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy P. Dufekzk 1/1/05 --
FSS:POLb1132Zájmové skupiny v politice M. Rybářzk 1/1/03 --
FSS:POLb1133Politika ve filmu V. Havlíkzk 1/1/03 --
FSS:POLb1134Současná česká politika pro nepolitology S. Balíkzk 2/0/03 --
FSS:POLb1136Křesťanství a politika J. Barošzk 1/1/04 --
FSS:POLb1137Základy politické modernity P. Dufekzk 1/1/04 --
FSS:POLb1138Veřejné zakázky a korupční rizika A. Pinkováz 1/1/03 --
FSS:POLb1143Základy argumentace O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1144Volební mapa Brna M. Pinkz 1/1/02 --
FSS:POLb1147Základy statistiky v R P. Spáčz 0/2/04 --
133 kreditů
Sociální antropologie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2037Základy kvantitativního výzkumu v sociální antropologii P. Fučíkzk 1/1/05 --
FSS:SANb2003Antropologie a islám I. Kašparovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2005Antropologie, roboti, stroje E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2015Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu I. Kašparovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2023Antropologie péče a pečování A. Souralovázk 1/1/05 --
FSS:SANb2024Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva A. Souralovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2026Antropologie a technologie/Úvod do STS E. Šlesingerovázk 1/1/05 --
FSS:SANb2027Popularizace antropologie v praxi I. Kašparovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2029Antropologie a medicína E. Šlesingerovázk 1/1/05 --
FSS:SANb2030Umělecký výzkum/ Milující sítě a queer technologie E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
68 kreditů
Sociologie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb2011Úvod do sociologie kriminality K. Nedbálkovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2000Aplikovaná sociologie ve veřejné správě L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2021Politická sociologie J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2022Sociálněvědní výzkum v seniorských a jinak obtížně dostupných populacích L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2119Sociologie pro nesociology P. Pospěchzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3004Gender a násilí K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2143Sociologie bydlení A. Burjanekzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2148Úvod do sociologie práva H. Baňouchzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2271Fotbal a sociologie R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3002Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
FSS:SOCb2023Sociologie organizace T. Dosedělzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2123Fotbal a sociologie R. Maradazk 1/1/06 --
84 kreditů
Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLb1154Sebeřízení a time management E. Vondráčkovázk 1/1/04 5-
FSS:VPLb1163Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/04 1-
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 1-
12 kreditů

Blok 2 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2900Stáž P. Kaniokz 0/0/05 --
FSS:EVSb2901Letní/zimní škola P. Kaniokz 0/0/03 --
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
ESF:MPH_PRRI -- 0/0- --
56 kreditů

Blok 3 - PV v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2021France and Italy: Comparative History and Politics V. Hloušekz 1/1/04 --
FSS:EVSb2043Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/06 3-
FSS:EVSb2054Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 4-
FSS:EVSb2083European Integration of the Western Balkans P. Kaniokzk 2/0/06 --
FSS:EVSb2085Public Opinion in the EU Z. Ringlerovázk 1/16 --
FSS:EVSb2086EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/16 5-
FSS:EVSb2096Britain and the European Union M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2098How do they see us? The Czech Republic and its European Partners P. Suchýzk 2/0/03 --
FSS:FSSb1000Předmět ze zahraniční v AJ I S. Crhová- 0/0/0- --
FSS:FSSb1001Předmět ze zahraniční v AJ II S. Crhová- 0/0/0- --
FSS:IRE220The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:IRE221The idea (and reality) of Central Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia I. Plšekzk 2/0/05 --
FF:JPNB71The Politics of Japan J. Matelazk 0/0/05 --
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/16 --
FSS:MVZb2040Politics, International Relations and Popular Culture P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:EVSb2011EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2014Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2015Politics and Society in Israel M. Higginszk 2/0/04 --
FSS:IREb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2019British Foreign Policy 1714-2015 V. Černýzk 2/0/04 --
FSS:IREb2021The idea (and reality) of Central Europe M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2025Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IRE211Diplomacy in East Asia Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia P. Suchýzk 1/15 --
FSS:MVZb2012The Evolution of British Politics Z. Křížzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2024American Political System Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2054Turkish Politics and Foreign Policy V. Bízikzk 2/0/04 --
FSS:IREb2020The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2068U.S. Foreign Policy, Trumpian Populism and beyond J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:IREb2029Transitional Justice and Democratization Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:ireb2030Political and social transformation of East Central Europe (1989-) M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2069Foreign Policy of the Baltic States T. Vlčekzk 2/0/04 --
155 kreditů