PdF NSPZP4k Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
Název anglicky: Special Educatio00n (Specialization 4 - Education of Individuals with Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders )
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2000Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2007Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2001Strategie podpory funkční gramotnosti V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2Z
PdF:SP2002Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3Z
PdF:SP2004Inkluzivní didaktika I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 4Z
PdF:SP2440Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP2999Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2003Obor: Specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 1P
PdF:SP2005Diagnostické domény V. Vojtovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.4 4P
PdF:SP2009Patopsychologie 2 V. Vojtovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2441Mentální postižení a PAS 1 B. Bazalovázk 0/3/0 2 bloky pro kombinované studium.5 2P
PdF:SP2442Mentální postižení a PAS 2 B. Bazalovázk 0/3/0 2 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP2904Poruchy autistického spektra B. Bazalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3P
27 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující si zapisují jeden z níže uvedených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2905Snoezelen I. Fialováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2-
PdF:SP2907Výtvarné techniky v intervenci P. Sochorz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2-
4 kredity

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2006Podpůrná opatření P. Pitnerovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4P
PdF:SP2008Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.6 2Z
PdF:SP2481Odborná praxe souvislá 1 – MP-PAS B. Bazalováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SP2482Odborná praxe souvislá 2 – MP-PAS B. Bazalováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:SP2483Odborná praxe souvislá 3 – MP-PAS B. Bazalováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SP2981Reflektivní seminář 1 D. Zámečníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP2982Reflektivní seminář 2 L. Vrbecká Doležalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP2983Reflektivní seminář 3 B. Bazalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2901ADHD V. Vojtováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 3-
PdF:SP2903Krizová intervence V. Linhartovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.4 3P
PdF:SP2934Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin (6x pátek/sobota).6 4P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce V. Vojtováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů