Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠVEC, Vlastimil, Teodor HORVÁTH, Petr MORAVČÍK, Markéta ŠPANKOVÁ a Zdeněk KALA. Povolání chirurg: pohled pod povrch profese očima chirurgů. Orbis Scholae, Praha: Karolinum Press, 2019, roč. 19, č. 1, s. 107-126. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.20.
 2. ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. Reflexe. ISBN 978-80-210-9481-9.
 3. ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. Reflexe, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9482-6.
 4. ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. Reflexe, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9481-9.
 5. ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání: Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9481-9.
 6. 2017

 7. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017.
 8. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8496-4.
 9. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8495-7.
 10. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1. vydání. : Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8495-7.
 11. 2016

 12. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ a Blanka PRAVDOVÁ. An Anthology of Selected Papers from the Conference Teaching Practice – Current Knowledge and Perspectives. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. ISBN 978-80-210-8134-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8134-2016.
 13. ŠVEC, Vlastimil, Petr SVOJANOVSKÝ, Blanka PRAVDOVÁ, Kateřina LOJDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Michaela ONDRÁČKOVÁ a Sylva TREBUĽOVÁ. Determinanty účinnosti učitelských praxí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 s. Pedagogika v teorii a praxi (Svazek 3). ISBN 978-80-210-8132-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 14. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Radim ŠÍP, Blanka PRAVDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan SLAVÍK, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a James LAWLEY. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, svazek 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 15. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8429-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016.
 16. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 17. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ a Blanka PRAVDOVÁ. Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 198 s. ISBN 978-80-210-8274-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8274-2016.
 18. 2015

 19. SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA, Vlastimil ŠVEC, Blanka PRAVDOVÁ a Jakub LANC. Metaphors in the tacit dimension of student teachers’ subjective theories. In 17th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 13-17 July 2015, University of Auckland, New Zealand. 2015.
 20. CÁSKOVÁ, Kateřina a Vlastimil ŠVEC. Sdílení tacitních znalostí mezi studenty učitelství a jejich vzdělavateli v průběhu pedagogické praxe. In Škola a její křižovatky. 2015.
 21. CÁSKOVÁ, Kateřina, Vlastimil ŠVEC a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli. In XXIII. ročník ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
 22. ŠIMŮNKOVÁ, Barbora a Vlastimil ŠVEC. Tacitní znalosti studentů učitelství: metody zkoumání a první výsledky. In Konference ČPdS. 2015.
 23. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 163 s. ISBN 978-80-210-8087-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015.
 24. ŠÍP, Radim a Vlastimil ŠVEC. Výzkum tacitních znalostí: Přehodnocení subjekt-objektového východiska výzkumu. In 23. výroční konference ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.
 25. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 230 s. ISBN 978-80-210-7961-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015.
 26. 2014

 27. ŠVEC, Vlastimil. Aktivita a tvořivost v Maňákově pojetí a jeho pedagogické činnosti. Pedagogická orientace, 2014, roč. 24, č. 5, s. 649-662. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-5-649.
 28. ŠVEC, Vlastimil, Radim ŠÍP a Jana KRÁTKÁ. Concept of Knowledge and Research: How to Study Tacit Dimension of Knowledge. In Sequeira Pedro, Vivas Carla. Proceedings of The 15th European Conference on Knowledge Management. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2014. s. 939-945, 7 s. ISBN 978-1-910309-35-3.
 29. ŠVEC, Vlastimil, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ a Jan NEHYBA. „Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014.
 30. JANÍK, Tomáš a Vlastimil ŠVEC. Editorial: Člověk člověku učivem a partnerem v dialogu. 2 s. 5, 2014. Brno: Pedagogická orientace, 2014. 2 s. ISSN 1211-4669.
 31. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 111 s. XX. ISBN 978-80-210-7605-1.
 32. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7605-1.
 33. 2013

 34. MATOŠKOVÁ, Jana, Helena ŘEHÁČKOVÁ, Martin JURÁSEK, Martina POLČÁKOVÁ, Aleš GREGAR a Vlastimil ŠVEC. Factors Influencing Managerial Tacit Knowledge Formation. Knowledge Management: An International Journal, Ilinois, USA: Common Ground Publishing LLC, 2013, roč. 12, č. 4, s. 21-34. ISSN 2327-7998.
 35. ŠVEC, Vlastimil a Tomáš JANÍK. Kvalita praktické výuky a masové vzdělávání: zkušenosti PdF MU. In Edukační praxe v éře masového vzdělávání. 2013.
 36. ŠÍP, Radim a Vlastimil ŠVEC. Pojetí tacitních znalostí v paradigmatu sjednoceného pole. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, o.s., 2013, roč. 23, č. 5, s. 664-690. ISSN 1211-4669.
 37. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
 38. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
 39. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Milan KUBIATKO a Blanka PRAVDOVÁ. Výzkum tacitních znalostí jako východisko zefektivnění pedagogické praxe studentů učitelství. In Círus. L.. Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2013. s. 553-557, 5 s. ISBN 978-80-7414-602-2.
 40. 2012

 41. PRAVDOVÁ, Blanka a Vlastimil ŠVEC. Pedagogické praxe jako prostor pro integraci poznatků z psychologických a pedagogických disciplín. In Učíme psychologii/Teaching psychology 2012. 2012.
 42. ŠVEC, Vlastimil. Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od praxe k teorii a zpět. In Kohnová Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012. s. 103-113, 11 s. ISBN 978-80-7290-625-3.
 43. ŠVEC, Vlastimil. Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2012, roč. 22/2012, č. 3, s. 387-403. ISSN 1211-4669.
 44. 2011

 45. HRBÁČKOVÁ, Karla, Jakub HLADÍK, Soňa VÁVROVÁ a Vlastimil ŠVEC. Development of the Czech Version of the Questionnaire on Self-Regulated Learning of Students. New Educational Review, Torun: WYDAWNICTWO ADAM MARSZALEK, UL LUBICKA 44, TORUN, 87-100, POLAND, 2011, roč. 26, č. 4, s. 33-44. ISSN 1732-6729.
 46. ŠVEC, Vlastimil. Sdílení tacitních znalostí jako významný rys profesionality vysokoškolských učitelů. In Josef Malach. Vzdělávání jako významný faktor konkurenceschopnosti. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2011. s. 51-56, 6 s. ISBN 978-80-7368-986-5.
 47. VYSKOČILOVÁ, Eva a Vlastimil ŠVEC. The pedagogical condition of student teachers. e-Pedagogium, Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2011, roč. 2011, IV, s. 120-126. ISSN 1213-7758.
 48. 2009

 49. MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Formy a metody výuky. In Průcha, J. (ed) Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 194-199, 6 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2.
 50. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil ŠVEC. In Janík, T., Švec, V. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 80-95, 15 s. Paido 1.
 51. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil a kol. ŠVEC. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 179-192, 13 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-193-5.
 52. 2008

 53. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 169 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1.
 54. ŠVEC, Vlastimil, Martina RŮŽIČKOVÁ, Anna KRÁTKÁ a Markéta VALENTOVÁ. SDÍLENÍ SOCIÁLNÍCH ZNALOSTÍ V TÝMU PEČUJÍCÍM O SENIORY (V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH). In Sborník z konference Sdílení sociálních znalostí v týmech pečujících o seniory. první. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně, 2008. s. 6-16, 63 s. ISBN 978-80-7318-788-0.
 55. ŠVEC, Vlastimil. Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu. Pedagogická orientace, 2008, roč. 18, č. 4, s. 30-46. ISSN 1211-4669.
 56. 2007

 57. ŠVEC, Vlastimil. Moje cesta k pedagogickým znalostem. Pedagogická orientace, 2007, roč. 17, č. 4, s. 43-60. ISSN 1211-4669.
 58. JANÍK, Tomáš, Pavel BREBERA, Lubomír DOBRÝ, Pertti KANSANEN, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR, Renate SEEBAUEROVÁ, Jan SLAVÍK, Vlastimil ŠVEC a Josef TRNA. Pedagogical Content Knowledge nebo didaktická znalost obsahu? 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 124 s. Pedagogický výzkum v teorii v praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.
 59. OCHRYMČUKOVÁ, Eva a Vlastimil ŠVEC. Pokus o interpretaci kvalitativních dat z analýzy písemných sebereflexí. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Analýza a interpretace kvalitativních dat." Sborník abstrakt z VI. mezinárodní konference. 2007.
 60. ŠVEC, Vlastimil a Karla HRBÁČKOVÁ. Průvodce metodologií pedagogického výzkumu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-547-3.
 61. 2005

 62. ŠIMONÍK, Oldřich. Dokumentace výzkumu. Organizace výzkumu. Registrace výzkumných jevů. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. První vydání. Brno: Paido, 2005. s. 19-20,67-68,87, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3,. ISBN 80-210-3802-0.
 63. NOVOTNÝ, Petr. Efekt Hawthornský; Formulář pro záznam interview; Výzkum kritický pedagogický (hesla). In MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 25, 39, 113, 3 s. ISBN 80-210-3802-0.
 64. JŮVA, Vladimír. Hermeneutika. In MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, Paido, 2005. s. 41-43, 53, 71, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3. ISBN 80-210-3802-0.
 65. MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, MU, 2005. 134 s. ISBN 80-210-3802-0.
 66. ŠIMONÍK, Oldřich. Výběr výzkumného vzorku. Zkušenosti. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. První vydání. Brno: Paido, 2005. s. 110- 120, 2 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3,. ISBN 80-210-3802-0.
 67. 2004

 68. MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. 78 s. 188. ISBN 80-7315-078-6.
 69. ŠVEC, Vlastimil. Experience of Student Teachers as a Source of their Pedagogical Knowledge. The New Educational Review, 2004, roč. 4, 3-4, s. 57-69. ISSN 1732-6729.
 70. ŠVEC, Vlastimil. Od pedagogických implicitních znalostí k pedagogické kondici. In Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2004. s. 81-90, 10 s. ISBN 80-7248-256-4.
 71. ŠVEC, Vlastimil a Štefan CHUDÝ. Pedagogika v teorii a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2004. 120 s. ISBN 80-7318-92-4.
 72. NĚMEC, Jiří. Projektování a příprava diplomových (bakalářských) prací. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 69-78, 10 s. ISBN 80-7315-078-6.
 73. FILOVÁ, Hana, Josef MAŇÁK, Jiří STRACH, Oldřich ŠIMONÍK, Jan ŠŤÁVA a Vlastimil ŠVEC. Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 95 s. ISBN 80-210-2798-3.
 74. 2003

 75. MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5.
 76. 2002

 77. ŠVEC, Vlastimil, Bohumíra FABIÁNKOVÁ, Ivan HOLÝ, Hana HORKÁ, Miroslav CHRÁSKA, Hana LUKÁŠOVÁ, Miloslava MACHALOVÁ, Josef MAŇÁK, Danuše NEZVALOVÁ, Jaroslav ŘEZÁČ, Stanislav STŘELEC, Josef TRNA, Eva URBANOVSKÁ a Eva VYSKOČILOVÁ. Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 308 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-035-2.
 78. 2000

 79. ŠVEC, Vlastimil. Dilemata v pedagogické přípravě budoucích učitelů a změna jejího paradigmatu. In Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000. s. 167-176. Sborník z mezinárodní vědecké konference. ISBN 80-7290-036-6.
 80. ŠVEC, Vlastimil a Roman MUSIL. Intervence podporující vytváření didaktických dovedností studentů. In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. 1. vyd. Brno: Paido, 2000. s. 83-104. ISBN 80-85931-87-7.
 81. ŠVEC, Vlastimil. Pokus o změnu pedagogické přípravy budoucích učitelů. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. 1. vyd. Brno: Akademie múzických umění, 2000. s. 62-73. Sborník z konference. ISBN 80-85883-50-3.
 82. ŠVEC, Vlastimil. Samorefleksja profesjonalna jako podstawowa kompetencja nauczyciela. In Nauczyciel w zmieniajacej sie rzeczywistosci spolecznej. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. s. 61-71. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2199. ISBN 83-229-2000-8.
 83. 1999

 84. ŠVEC, Vlastimil. Možnosti využitia sebareflexie v pedagogickej príprave študentov učiteľstva. Pedagogická revue, Bratislava: Jarmila Antošíková, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 118-128. ISSN 1335-1982.
 85. ŠVEC, Vlastimil a Jaroslav ŘEZÁČ. Od sebeotevření k sebereflexi v učitelské přípravě. In Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí. 1. vyd. Košice: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 1999. s. 168-170. ISBN 80-7097-365-X.
 86. ŠVEC, Vlastimil a Josef TRNA. Osvojování klíčových kompetencí učitele. In Medacta 99. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1999. s. 168-171. ISBN 80-967746-3-8.
 87. TRNA, Josef a Vlastimil ŠVEC. Pedagogická dovednost diagnostikování žákovské prekoncepce učiva. In Pedagogická diagnostika 99. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 172-174. ISBN 80-7042-160-6.
 88. ŠVEC, Vlastimil. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. 1. vyd. Brno: Paido, 1999. 163 s. ISBN 80-85931-70-2.
 89. ŠVEC, Vlastimil. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. 1. vyd. Brno: Paido, 1999. 163 s. ISBN 80-85931-70-2.
 90. ŠVEC, Vlastimil a Roman MUSIL. Pokus o změnu přístupu k osvojování pedagogických vědomostí a dovedností studentů učitelství (ve výuce obecné didaktiky). In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Hradec Králové: Česká asociace pedagogického výzkumu a PdF VŠP, 1999. s. 268-274. ISBN 80-7041-531-2.
 91. ŠVEC, Vlastimil a Roman MUSIL. Pokus o změnu přístupu k osvojování pedagogických vědomostí a dovedností studentů učitelství (ve výuce obecné didaktiky). In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Hradec Králové: PdF Vysoké školy pedagogické, 1999. s. 268-273. ISBN 80-7041-531-2.
 92. ŠVEC, Vlastimil. Trendy výzkumu učitelského vzdělávání. In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumku. 1. vyd. Hradec Králové: Česká asociace pedagogického výzkumu a PdF VŠP, 1999. s. 18-26. ISBN 80-7041-531-2.
 93. 1998

 94. ŠVEC, Vlastimil. Jakými klíčovými pedagogickými kompetencemi by měl disponovat budoucí učitel? In Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. s. 256-259. ISBN 80-7067-871-2.
 95. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 s. ISBN 80-210-1937-9.
 96. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 s. ISBN 80-210-1937-9.
 97. ŠVEC, Vlastimil. Krystalizace prvků didaktických dovedností ve studentských sebereflexích. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 81-89. ISSN 1211-4669.
 98. ŠVEC, Vlastimil. Pedagogické vědomosti a dovednosti - jádro pedagogických kompetencí. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 19-31. ISSN 1211-4669.
 99. ŠVEC, Vlastimil. Podněcování aktivity, samostatnosti a tvořivosti studentů v seminářích z obecné didaktiky. In Tvořivá škola. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. 57-69. ISBN 80-85931-63-X.
 100. ŠVEC, Vlastimil. Přístupy ke zkoumání učitelské tvořivosti. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 110-113. ISBN 80-210-1938-7.
 101. ŠVEC, Vlastimil. Řešení rozporu mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů. In Aplikované sociální vědy v přípravě učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. 146-155. ISBN 80-85931-59-1.
 102. SOLÁROVÁ, Marie a Vlastimil ŠVEC. Styly učení z textu u žáků gymnázia. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 56-64. ISSN 1211-4669.
 103. 1997

 104. HAVEL, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ŠVEC. Jak studenti učitelství hodnotí podmínky pro podněcování jejich aktivity, samostatnosti a tvořivosti? In Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno: Paido, 1997. s. 107-113. ISBN 80-85931-47-8.
 105. ŠVEC, Vlastimil a Jan ŠŤÁVA. Jak vidí učitelé některé současné pedagogické problémy. In Transformace našeho školství. Brno: Konvoj - Česká pedagogická společnost, 1997. s. 145-149. ISBN 80-85615-21-5.
 106. ŠVEC, Vlastimil. Sebereflexe jako nástroj profesionálního (sebe)rozvíjení začínajících učitelů. Pedagogická orientace, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 3-18. ISSN 1211-4669.
 107. BASTL, Pavel a Vlastimil ŠVEC. Zdravotník lektorem. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 122 s. ISBN 80-7013-251-5.
 108. 1996

 109. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti učitele. In Rozvíjení dovedností učitele. Praha: Portál, 1996. s. 6-10. ISBN 80-7178-022-7.
 110. ŠVEC, Vlastimil. Klima školní třídy jako důležitý faktor efektivnosti výuky. In Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, 1996. s. 70-74. ISBN 80-210-1308-7.
 111. ŠVEC, Vlastimil, Josef JANÁS a Ota ŘÍHA. Perpektivy Pedagogické fakulty MU v Brně. Alma mater : revue pro vysoké školy, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, roč. 6, č. 3, s. 162-168. ISSN 1210-0544.
 112. ŠVEC, Vlastimil, Oldřich ŠIMONÍK a Hana FILOVÁ. Praktikum didaktických dovedností. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. 90 s. Učební texty 1. ISBN 80-210-1365-6.
 113. ŠVEC, Vlastimil a Jan BERAN. Ředitelovo pojetí vnitřní pedagogické evaluace školy. In Ředitelovo pojetí vnitřní pedagogické evaluace školy. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996. ISBN 80-902250-6-3.
 114. ŠVEC, Vlastimil. Sebereflektivní deníky a studentské posuzování výuky. In Sebereflektivní deníky a studentské posuzování výuky. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996. s. 96-99. ISBN 80-902250-6-3.
 115. ŠVEC, Vlastimil. Sebereflexe studentů v pregraduální didaktické přípravě. Pedagogika, Praha: PedF UK, 1996, roč. 46, č. 3, s. 266-276. ISSN 0031-3815.
 116. ŠVEC, Vlastimil. Sebereflexe v pedagogické činnosti učitele. In Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, 1996. s. 76-81. ISBN 80-210-1308-7.
 117. ŠVEC, Vlastimil. Styly učení žáků a možnosti jejich rozvíjení. In Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 62-69. ISBN 80-210-1308-7.
 118. ŠVEC, Vlastimil. Učitelovo pojetí efektivních vyučovacích postupů. In Učitelovo pojetí výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 59-73. ISBN 80-210-1444-X.
 119. ŠVEC, Vlastimil. Učitelovo pojetí výuky jako determinanta jeho tvořivosti. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. s. 23-30. ISBN 80-85931-23-0.
 120. 1995

 121. ŠVEC, Vlastimil. Jaké pedagogické a psychologické vzdělávání potřebuje dnešní vysokoškolský učitel? In Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia - minulosť, prítomnosť, budúcnosť. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1995. s. 154-156. ISBN 80-223-0880-3.
 122. ŠVEC, Vlastimil. K některým zdrojům inovací pedagogické přípravy budoucích učitelů. Alma mater : revue pro vysoké školy, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995, roč. 5, 5-6, s. 331-334. ISSN 1210-0544.
 123. ŠVEC, Vlastimil. Otazníky nad pedagogickou teorií a praxí v učitelském vzdělávání. In Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu. 1. vyd. Brno: Paido, 1995. s. 86-87. ISBN 80-901737-1-3.
 124. ŠVEC, Vlastimil. Význam diagnostiky učitelova pojetí výuky v jeho pregraduální přípravě. Pedagogika, Praha: PedF UK, 1995, roč. 44, č. 2, s. 164-170. ISSN 0031-3815.
 125. ŠVEC, Vlastimil. Význam sebereflexe v učitelské přípravě. Pedagogická orientace, 1995, roč. 1995, č. 15, s. 12-22. ISSN 1211-4669.
 126. 1994

 127. ŠVEC, Vlastimil. Autodiagnostika pedagogické činnosti učitele - módnost nebo potřeba? Pedagogika : časopis pro vědy a vzdělávání ve výchově, V Praze: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 105-112. ISSN 3330-3815.
 128. ŠVEC, Vlastimil. K novému pojetí vzdělávání učitelů vysokých škol. Alma mater : revue pro vysoké školy, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 9-14. ISSN 1210-0544.
 129. ŠVEC, Vlastimil. Ke vztahu pedagogické teorie a praxe v přípravě a dalším vzdělávání učitelů. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1994, roč. 1994, 12/13, s. 26-32. ISSN 0862-1632.
 130. ŠVEC, Vlastimil. Kvalitativní pedagogický výzkum. In Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 72-76. ISBN 80-210-1031-2.
 131. ŠVEC, Vlastimil. Možnosti rozvíjení pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. In Učitel v demokratické škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 163-164. ISBN 80-901737-1-3.
 132. ŠVEC, Vlastimil. Některé možnosti autodiagnostiky pedagogické činnosti vysokoškolského učitele. In Pedagogická diagnostika 93. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 1994. s. 316-634. ISBN 80-7042-074-X.
 133. ŠVEC, Vlastimil. Studentské hodnocení jako metoda autodiagnostiky učitele. Alma mater : revue pro vysoké školy, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994, roč. 1994, č. 4, s. 17-23. ISSN 1210-0544.
 134. ŠVEC, Vlastimil. Výchovně vzdělávací proces na vysokých školách. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1994, roč. 1994, 8/9, s. 77-85. ISSN 0862-1632.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 4. 2020 09:57