Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SALA, Marek, Vladimír KINCL, Milan KAMÍNEK, Jiří VAŠINA, Jan MÁCHAL, Roman PANOVSKÝ, Věra FEITOVÁ, Lukáš OPATŘIL a Tomas HOLECEK. Assessment of left ventricular volumes and ejection fraction using ultra-low-dose thallium-201 SPECT on a CZT camera: a comparison with magnetic resonance imaging. Journal of Nuclear Cardiology. New York: Springer, 2021, 7 s. ISSN 1071-3581. doi:10.1007/s12350-020-02161-w.
 2. MASÁROVÁ, Lucia, Mary Luz MOJICA-PISCIOTTI, Roman PANOVSKÝ, Vladimír KINCL, Martin PEŠL, Lukáš OPATŘIL, Jan MÁCHAL, Jan NOVÁK, Tomáš HOLEČEK, Lenka JUŘÍKOVÁ, Věra FEITOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Decreased Global Strains of LV in Asymptomatic Female Duchenne Muscular Dystrophy Gene Carriers Using CMR-FT. J Am Coll Cardiol Cardiovasc Imaging. 2021. doi:10.1016/j.jcmg.2020.09.016.
 3. OPATŘIL, Lukáš, Roman PANOVSKÝ, Jan MÁCHAL, Tomas HOLECEK, Lucia MASÁROVÁ, Vera FEITOVA, Vladimír KINCL, Marek HODĚJOVSKÝ a Lenka ŠPINAROVÁ. Extracellular volume quantification using synthetic haematocrit assessed from native and post-contrast longitudinal relaxation T1 times of a blood pool. BMC Cardiovascular Disorders. London: BMC, 2021, roč. 21, č. 1, s. 1-8. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-021-02179-z.
 4. MILITARU, Sebastian, Roman PANOVSKÝ, Vincent HANET, Mihaela Silvia AMZULESCU, Hélène LANGET, Mary Mojica PISCIOTTI, Anne-Catherine POULEUR, Jean-Louis J. VANOVERSCHELDE a Bernhard L. GERBER. Multivendor comparison of global and regional 2D cardiovascular magnetic resonance feature tracking strains vs tissue tagging at 3T. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. London: BMC, 2021, roč. 23, č. 1, s. 1-16. ISSN 1097-6647. doi:10.1186/s12968-021-00742-3.
 5. PANOVSKÝ, Roman, Martin PEŠL, Jan MÁCHAL, Tomáš HOLEČEK, Věra FEITOVÁ, Lenka JUŘÍKOVÁ, Lucia MASÁROVÁ, Eva PEŠLOVÁ, Lukáš OPATŘIL, Mary Luz MOJICA-PISCIOTTI a Vladimír KINCL. Quantitative assessment of left ventricular longitudinal function and myocardial deformation in Duchenne muscular dystrophy patients. Orphanet Journal of Rare Diseases. London: BMC, 2021, roč. 16, č. 1, s. 1-9. ISSN 1750-1172. doi:10.1186/s13023-021-01704-9.
 6. 2020

 7. KINCL, Vladimír, Roman PANOVSKÝ, Martin PEŠL, Jan MÁCHAL, Lenka JUŘÍKOVÁ, Jana HABERLOVÁ a Lucia MASÁROVÁ. Echocardiographic signs of subclinical cardiac function impairment in Duchenne dystrophy gene carriers. Scientific Reports. Berlin: Nature, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-6. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-77882-6.
 8. PANOVSKÝ, Roman, Martina DOUBKOVÁ, Tomáš HOLEČEK, Jan MÁCHAL, Věra FEITOVÁ, Lucia MASÁROVÁ, Lukáš OPATŘIL, Mary Luz MOJICA-PISCIOTTI a Vladimír KINCL. MyocardialT(1)mapping using SMART(1)Map and MOLLI mapping in asymptomatic patients with recent extracardiac sarcoidosis. NMR in Biomedicine. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 33, č. 11, s. 1-8. ISSN 0952-3480. doi:10.1002/nbm.4388.
 9. HAUSVATER, A., N. R. SMILOWITZ, B. Y. Z. LI, G. REDEL-TRAUB, M. QUIEN, Y. Z. QIAN, J. ZHONG, J. M. NICHOLSON, G. CAMASTRA, L. BIERE, Roman PANOVSKÝ, M. SA, E. GERBAUD, J. B. SELVANAYAGAM, M. H. AL-MALLAH, T. EMRICH a H. R. REYNOLDS. Myocarditis in Relation to Angiographic Findings in Patients With Provisional Diagnoses of MINOCA. JACC-CARDIOVASCULAR IMAGING. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2020, roč. 13, č. 9, s. 1906-1913. ISSN 1936-878X. doi:10.1016/j.jcmg.2020.02.037.
 10. JURAK, Pavel, Karol CURILA, Pavel LEINVEBER, Frits W. PRINZEN, Ivo VISCOR, Filip PLESINGER, Radovan SMISEK, Radka PROCHAZKOVA, Pavel OSMANCIK, Josef HALAMEK, Magdaléna MATEJKOVÁ, Jolana LIPOLDOVÁ, Miroslav NOVÁK, Roman PANOVSKÝ, Petr ANDRLA, Vlastimil VONDRA, Petr STROS, Jana VESELÁ a Dalibor HERMAN. Novel ultra-high-frequency electrocardiogram tool for the description of the ventricular depolarization pattern before and during cardiac resynchronization. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 31, č. 1, s. 300-307. ISSN 1045-3873. doi:10.1111/jce.14299.
 11. MASÁROVÁ, Lucia, Jan NOVÁK, Martin PEŠL, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA, Eva ŠIMAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Reccurent thrombus in the gigantic left atrium during effective anticoagulant therapy: case report. BMC Cardiovascular Disorders. London: Biomed Central Ltd, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-7. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-019-01279-1.
 12. NOVOTNÝ, Petr, Roman PANOVSKÝ, Ladislav GROCH a Věra FEITOVA. Subacute myocardial infarction in the patient with giant coronary artery aneurysm. Cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 62, č. 5, s. 445-447. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2020.018.
 13. 2019

 14. PANOVSKÝ, Roman, Martin PEŠL, Tomáš HOLEČEK, Jan MÁCHAL, Věra FEITOVÁ, Lenka MRÁZOVÁ, Jana HABERLOVÁ, Alžběta SLABÁ, Pavel VÍT, Veronika STARÁ a Vladimír KINCL. Cardiac profile of the Czech population of Duchenne muscular dystrophy patients: a cardiovascular magnetic resonance study with T1 mapping. ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES. LONDON: BMC, 2019, roč. 14, č. 10, s. 1-10. ISSN 1750-1172. doi:10.1186/s13023-018-0986-0.
 15. PEŠL, Martin, Guido CALUORI, Jiří WOLF, D ČERVINKA, V NOVOTNÁ, Roman PANOVSKÝ, Pavel PILER, Jiří NIČOVSKÝ, Michal CRHA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Eva DRAŽANOVÁ a Z STÁREK. Epicardial delivery of diversified pulsed field potentials in animal model. In 3rd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies. 2019.
 16. BEDNÁROVÁ, Veronika, Vladimír KINCL, Milan KAMÍNEK, Jiří VAŠINA, Roman PANOVSKÝ a Jan MÁCHAL. prognostic value of ultra low-dose thallium myocardial perfusion protocol using CZT SPECT. The international journal of cardiovascular imaging. 2019, s. 1-5. ISSN 1573-0743. doi:10.1007/s10554-019-01535-7.
 17. BEDNÁROVÁ, Veronika, Vladimír KINCL, Milan KAMÍNEK, Jiří VAŠINA, Roman PANOVSKÝ a Jan MÁCHAL. The prognostic value of ultra low-dose thallium myocardial perfusion protocol using CZT SPECT. International Journal of Cardiovascular Imaging. Dordrecht: Springer, 2019, roč. 35, č. 6, s. 1163-1167. ISSN 1569-5794. doi:10.1007/s10554-019-01535-7.
 18. NOVOTNÝ, P., Roman PANOVSKÝ, Miroslav NOVÁK a Věra FEITOVÁ. Unexpected etiology of syncope. Cardiology Letters. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2019, roč. 28, č. 6, s. 236-238. ISSN 1338-3655.
 19. 2018

 20. PEŠL, Martin, Roman PANOVSKÝ, Tomáš HOLEČEK, Jan MÁCHAL, Vera FEITOVÁ, Lenka MRÁZOVÁ, Jana HABERLOVÁ, Alžběta SLABÁ, Pavel VÍT, Veronika STARÁ a Vladimír KINCL. Duchenne/Becker muscular dystrophy Cardiac care in Czech republic: a cardiovascular magnetic resonance study with T1 mapping. 2018.
 21. DOUBKOVÁ, Martina a Roman PANOVSKÝ. Jak diagnostikovat sarkodiózu srdce? Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2018, roč. 64/2018, 7-8, s. 729-733. ISSN 0042-773X.
 22. DOUBKOVÁ, Martina a Roman PANOVSKÝ. Jak diagnostikovat sarkoidózu srdce? Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, 7-8, s. 729-733. ISSN 0042-773X.
 23. MASÁROVÁ, Lucia, Jan NOVÁK, Martin PEŠL, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA, Eva ŠIMAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Recidivující trombus levé síně u pacienta na účinné antikoagulační terapii - kazuistika. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
 24. KINCL, Vladimír, Roman PANOVSKÝ, Jan MÁCHAL, Jiří JANČÍK, Pavel KUKLA a Petr DOBŠÁK. The long-term effects of individual cardiac rehabilitation in patients with coronary artery disease. Cor et Vasa. Amsterdam: Elsevier Science, 2018, roč. 60, č. 4, s. "e361"-"e366", 6 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2018.03.005.
 25. 2017

 26. PANOVSKÝ, Roman, Martin PEŠL, V FEITOVA, Tomáš HOLEČEK, Lenka MRÁZOVÁ, Jana HABERLOVÁ, Pavel VÍT, V STARA, Jan MÁCHAL, Petr NOVOTNÝ a Vladimír KINCL. Cardiac magnetic resonance including T1 mapping in patients with Duchenne and Becker muscular dystrophy. In ESC Congress 2017. 2017. doi:10.1093/eurheartj/ehx504.P3330.
 27. PEŠL, Martin, Roman PANOVSKÝ, Věra FEITOVÁ, Tomáš HOLEČEK, Lenka MRÁZOVÁ, Jana HABERLOVÁ, Vít PAVEL, Veronika STARÁ, Jan MÁCHAL a Petr NOVOTNÝ. MAGNETICKÁ REZONANCE SRDCE VČETNĚ T1 MAPOVÁNí U PACIENTŮ S DUCHENNEOVOU A BECKEROVOU SVALOVOU DYSTROFlí Srovnání nativního T1 mapování a ECV měření u vizuálně nefibrotického myokardu u pacientů s dystrofií a zdravých kontrol. In 19. BRNĚNSKÉ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH NEUROLOGu A PEDIATRU. 2017.
 28. PANOVSKÝ, Roman, Júlia BOROVA, Martin PLEVA, Věra FEITOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Vladimír KINCL, Tomáš HOLEČEK, Jaroslav MELUZÍN, Ondřej SOCHOR a Radka STEPANOVA. The unique value of cardiovascular magnetic resonance in patients with suspected acute coronary syndrome and culprit-free coronary angiograms. BMC Cardiovascular Disorders. London: Biomed Central Ltd, 2017, roč. 17, č. 1, s. 1-8. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-017-0610-6.
 29. 2016

 30. KINCL, Vladimír, Milan KAMÍNEK, Jiří VAŠINA, Roman PANOVSKÝ a Martin HAVEL. Feasibility of ultra low-dose thallium stress-redistribution protocol including prone imaging in obese patients using CZT camera. International Journal of Cardiovascular Imaging. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 32, č. 9, s. 1463-1469. ISSN 1569-5794. doi:10.1007/s10554-016-0919-8.
 31. DVOŘÁKOVÁ, Lenka, Radovan JIŘÍK, Eva DRAŽANOVÁ, Petr SCHEER, Roman PANOVSKÝ, Jana HLOŽKOVÁ a Zenon STARČUK. Retrospective-gating myocardial T1 mapping and left ventricle ejection fraction in rats with doxorubicin cardiomyopathy. 2016.
 32. 2015

 33. KINCL, Vladimír, Vera FEITOVA, Roman PANOVSKÝ a Radka STEPANOVA. Assessment of the severity of acute pulmonary embolism using CT pulmonary angiography parameters. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 2, s. 259-265. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2013.082.
 34. KINCL, Vladimír, Adéla DROZDOVÁ, Jiří VAŠINA, Roman PANOVSKÝ a Milan KAMÍNEK. Cadmium–zinc–telluride SPECT scanners – New perspectives in nuclear cardiology. Cor et Vasa. Praha: Elsevier Urban and Partner, 2015, roč. 57, č. 3, s. "e214"-"e218", 5 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2015.01.001.
 35. MELUZÍN, Jaroslav, Zdeňka GREGOROVÁ, Monika ŠPINAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Can we diagnose isolated, exercise-induced heart failure with normal ejection fraction? Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 4, s. 513-518. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.066.
 36. PANOVSKÝ, Roman, M. PLEVA, V. FEITOVÁ, P. KRUZLIAK, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Petr NOVOTNÝ a Jiří VANÍČEK. Left atrium assessment: The evolving role of MRI. Journal of Cardiovascular Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 16, č. 10, s. 1-10. ISSN 1558-2027. doi:10.2459/JCM.0000000000000155.
 37. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, J. JANČÍK, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Přímé versus nepřímé metody stanovení intenzity zatížení v kardiovaskulární rehabilitaci. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 2, s. 141-148. ISSN 2336-288X.
 38. PODROUZKOVA, Helena, Vera FEITOVA, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Marek ORBAN. Superparamagnetic iron oxide-enhanced magnetic resonance for imaging cardiac inflammation. A minireview. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2015, roč. 159, č. 3, s. 378-381. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.030.
 39. KINCL, Vladimír, Jan MÁCHAL, Adéla DROZDOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Anna VAŠKŮ. The Relation between eNOS-786 C/T, 4 a/b, MMP-13 rs640198 G/T, Eotaxin 426 C/T,-384 A/G, and 67 G/A Polymorphisms and Long-Term Outcome in Patients with Coronary Artery Disease. Disease Markers. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, September, s. 1-7. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2015/232048.
 40. 2014

 41. NOVOTNÝ, Petr, Roman PANOVSKÝ, Vera FEITOVA, Pavla BALCARKOVA, Ilga GROCHOVA a Vladimír KINCL. Atypical form of arrhythmogenic cardiomyopathy. Cor et Vasa. Praha: Medical Tribune CZ, 2014, roč. 56, č. 5, s. "e396"-"e402", 7 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2014.06.009.
 42. MELUZÍN, Jaroslav, Zdeňka GREGOROVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Do we always consistently define the clinically important echocardiographic parameters? Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 2, s. 313-314. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.058.
 43. PODROUŽKOVÁ, Helena, Věra FEITOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Marek ORBAN. Superparamagnetic iron oxide-enhanced magnetic resonance for imaging cardiac inflammation. A minireview. Biomedical Papers. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.030.
 44. PANOVSKÝ, Roman, Martin PLEVA, Věra FEITOVÁ, Peter KRUŽLIAK, Jaroslav MELUZÍN a Vladimír KINCL. The Prognostic Impact of Myocardial Late Gadolinium Enhancement. CARDIOLOGY IN REVIEW. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2014, roč. 22, č. 3, s. 128-139. ISSN 1061-5377. doi:10.1097/CRD.0000000000000002.
 45. NEGAHBAN, Abdul Qadeer, Jan MÁCHAL, Roman PANOVSKÝ a Věra FEITOVÁ. Uncommon type of tako-tsubo cardiomyopathy – Case report and current view. Cor et Vasa. Praha: Medical Tribune CZ, 2014, roč. 56, č. 5, s. "e403"-"e410", 8 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2013.09.004.
 46. KINCL, Vladimír, Adéla DROZDOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Igor SUŠKEVIČ a Milan KAMÍNEK. Zobrazovací metody v diagnostice a stratifikaci rizika akutní plicní embolie. Intervenční a akutní kardiologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 13, č. 1, s. 17-22. ISSN 1213-807X.
 47. 2013

 48. MELUZÍN, Jaroslav, Helena PODROUŽKOVÁ, Zdeňka GREGOROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Diastolická dysfunkce levé komory ve vyšším věku. Nemoc, nebo fyziologický projev stárnutí? Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2013, roč. 59, č. 5, s. 392-396. ISSN 0042-773X.
 49. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Ivana AĆIMOVIĆ, Aleksandra VILOTIĆ, Albano MELI, Vladimír ROTREKL, Petr SKLÁDAL, Tomáš KÁRA, Roman PANOVSKÝ a Petr DVOŘÁK. Lidské srdeční buňky a magnetická resonance jako nástroj pro studium (DMD) onemocnění srdce - nová diagnostika a postupy. In II. celostátní konference: PÉČE O PACIENTY S DMD/BMD. 2013.
 50. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Jiří JANČÍK, Jaroslav MELUZÍN, Petr DOBŠÁK, Vladimír KINCL a Adam SVOBODNÍK. The prognostic effect of different types of cardiac rehabilitation in patients with coronary artery disease. Acta Cardiologica. Leuven: Acta Cardiologica, 2013, roč. 68, č. 6, s. 575-581. ISSN 0001-5385. doi:10.2143/AC.68.6.8000004.
 51. 2011

 52. JANSKÝ, Ivan, Jiří JANČÍK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr DOBŠÁK a Roman PANOVSKÝ. Kvalita života nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční:Efekt tříměsíčního kombinovaného vytrvalostního/silového tréninku. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4/2010, č. 2, s. 103-108. ISSN 1802-7679.
 53. PANOVSKÝ, Roman, Věra FEITOVÁ, Karin POLOKOVÁ, Vladimír KINCL a Jiří SIKORA. Neobvyklé využití magnetické rezonance pro potvrzení diagnózy infarktu myokardu. In ECHODNY 2011. 2011. ISSN 0010-8650.
 54. PANOVSKÝ, Roman, Věra FEITOVÁ, Karin POLOKOVÁ, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Ota HLINOMAZ a Jiří SIKORA. Neobvyklé využití vyšetření magnetickou rezonancí pro stanovení diagnózy infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2011, roč. 53, č. 11, s. 644-648. ISSN 0010-8650.
 55. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Vladimír KINCL, Karin POLOKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Radka LÁTALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Martin PEŠL. The effect of regular physical activity on the left ventricle systolic function in patients with chronic coronary artery disease. Physiological Research. 2011, roč. 60, č. 6, s. 869-875. ISSN 0862-8408.
 56. MELUZÍN, Jaroslav, Jan SITAR, Jan KŘÍSTEK, Robert PROSECKÝ, Martin PEŠL, Helena PODROUŽKOVÁ, Vladimír SOŠKA, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. The role of exercise echocardiography in the diagnostics of heart failure with normal left ventricular ejection fraction. European Journal of Echocardiography. 2011, roč. 12, č. 8, s. 591–602. ISSN 1525-2167. doi:10.1093/ejechocard/jer082.
 57. 2010

 58. KUKLA, Pavel, Roman PANOVSKÝ, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK a Jarmila SIEGELOVÁ. Assesment of the left ventricle diastolic function in a group of patients with chronic ischaemic heart disease and regular physical activity. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 2, s. 137-141. ISSN 1211-3395.
 59. KUKLA, Pavel, Roman PANOVSKÝ, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK a Jarmila SIEGELOVÁ. Assessing the left ventricle diastolic function in group of patients with chronic ischemic heart disease and regular physical activity. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 137-141. ISSN 1211-3395.
 60. KINCL, Vladimír, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří SEMÉNKA, Ladislav GROCH, Daniela TOMČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. ASSOCIATION BETWEEN LABORATORY MARKERS AND PRESENCE OF CORONARY ARTERY DISEASE. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2010, roč. 154/2010, č. 3, s. 227-233. ISSN 1213-8118.
 61. PANOVSKÝ, Roman, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Milan KAMÍNEK, Jiří MAYER, Stanislav JANOUŠEK, Vladimír KINCL, Ladislav GROCH a Milan NAVRÁTIL. Association of polymorphisms of zinc metalloproteinases with clinical response to stem cell therapy. Herz Cardiovascular Diseases. Organ des Bundesverbandes Niedergelassen, 2010, roč. 35, č. 5, s. 309-315. ISSN 0340-9937.
 62. KAMÍNEK, Milan, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Iva METELKOVÁ, Miroslava BUDÍKOVÁ a Marek RICHTER. Long-term results of intracoronary bone marrow cell transplantation. The potential of gated sestamibi SPECT/FDG PET imaging to select patients with maximum benefit from cell therapy. Clin Nucl Med. 2010, roč. 35, 2010, č. 10, s. 780-787. ISSN 0363-9762.
 63. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Helena PODROUŽKOVÁ, Martin PEŠL, Marek ORBAN, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. The relationship of new echocardiographic indexes to pulmonary wedge pressure in patients with heart failure. In Euroecho 2010 Copenhagen. 2010.
 64. TOMÍČKOVÁ, Jitka, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Vliv kombinovaného vytrvalostního/silového tréninku na vyriabilitu srdeční frekvence u mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2010, roč. 2010/4, č. 1, s. 5-11. ISSN 1802-7679.
 65. 2009

 66. KINCL, Vladimír, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří SEMÉNKA, Ladislav GROCH a Jiří JARKOVSKÝ. Asociace mezi hladinou CRP, leukocytů, fibrinogenu a dalších laboratorních parametrů se závažností ischemické choroby srdeční. 2009.
 67. MELUZÍN, Jaroslav, Anna VAŠKŮ, Vladimír KINCL, Roman PANOVSKÝ a Taťána ŠRÁMKOVÁ. Association of coronary artery disease, erectile dysfunction, and endothelial nitric oxide synthase polymorphisms. Heart Vessels. 2009, roč. 24, č. 3, s. 157-163. ISSN 0910-8327.
 68. PANOVSKÝ, Roman, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Milan KAMÍNEK, Vladimír KINCL, Ladislav GROCH a Milan NAVRÁTIL. Association of polymorphisms of zinc metalloproteinases with clinical response to stem cell therapy. European Heart Journal. 2009, roč. 30, Abstr.Supp, s. 500. ISSN 0195-668X.
 69. KINCL, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Jiří SEMÉNKA a Ladislav GROCH. Association of the eNOS 4a/b and -786T/C polymormphisms with coronary artery disease, obesity and diabetes mellitus. Folia Biologica. Praha, 2009, roč. 55, č. 5, s. 187-191. ISSN 0015-5500.
 70. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctidenní kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 157. ISSN 0010-8650.
 71. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 72. HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u nemocných po akutním infarktu myokardu. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 22.
 73. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 75. ISBN 978-80-254-3884-8.
 74. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Quality of life in elderly men with chronic coronary artery disease: efect of combined exercise training. In Sport Sciences: Nature, nurture and culture. Germany: European College of Sport Science, 2009. s. 50-51. ISBN 978-82-502-0420-1.
 75. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 34.
 76. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinek kombinovaného tréninku u nemocných po akutním infarktu myokardu. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-25. ISSN 0010-8650.
 77. MELUZÍN, Jaroslav, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Roman PANOVSKÝ, Helena PODROUŽKOVÁ, Martin PEŠL a Josef KOŘÍNEK. Úloha speckle tracking echokardiografie v odhadu plnícího tlaku levé komory u nemocných s dilatační kardiomyopatií. 2009.
 78. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jitka TOMÍČKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Význam dvanáctitýdenního kombinovaného vytrvalostního/silového tréninku u starších mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 5-12. ISSN 1802-7679.
 79. PANOVSKÝ, Roman, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Milan KAMÍNEK, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Milan NAVRÁTIL, Stanislav JANOUŠEK, Vladimír KINCL a Karin POLOKOVÁ. Vztah polymorfismu genu metalloproteinazy-2 a klinické odpovědi na implantaci autologních mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1. ISSN 0010-8650.
 80. 2008

 81. KINCL, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Jiří SEMÉNKA a Ladislav GROCH. Asociace polymorfismu eNOS 4a/b s ischemickou chorobou srdeční, obezitou a diabetes mellitus. 2008.
 82. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Milan KAMÍNEK, Ladislav GROCH, Jiří PRÁŠEK, Jaroslav STANÍČEK, Ladislav DUŠEK, Ota HLINOMAZ, Petr KALA, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK a Milan NAVRÁTIL. Cell therapy in patients with left ventricular dysfunction due to myocardial infarction. Echocardiography - A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques. United States of America: Blackwell Synergy, 2008, roč. 25, č. 8, s. 888-897. ISSN 0742-2822. doi:10.1111/j.1540-8175.2008.00696.x.
 83. KINCL, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Jiří SEMÉNKA a Ladislav GROCH. Genový polymorfismus eNOS 4a/b u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In Výroční sjezd ČKS. 2008.
 84. KAMÍNEK, Milan, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Jiří PRÁŠEK, Jaroslav STANÍČEK a Jan LUKL. Individual differences in the effectiveness of intracoronary bone marrow cell transplantation assessed by gated sestamibi SPECT/FDG PET imaging. J Nucl Cardiol. 2008, roč. 15, č. 3, s. 392-399. ISSN 1071-3581.
 85. KAMÍNEK, M., Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Stanislav JANOUŠEK, J. MAYER, J. PRÁŠEK, J. STANÍČEK a Jan LUKL. Individual differences in the effectiveness of intracoronary bone marrow cell transplantation assessed by gated sestamibi SPECT/FDG PET imaging. J Nucl Cardiol. 2008, roč. 15, č. 3, 8 s. ISSN 1071-3581.
 86. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Pohybová léčba u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 87. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Jaroslav MELUZÍN, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, Jiří JANČÍK, František VÁRNAY, Jitka TOMÍČKOVÁ, Radka HRUŠKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Příznivé ovlivnění systolické funkce levé komory pravidelnou tělesnou aktivitou je dáno zlepšením regionální funkce stěn v povodí uzavřených věnčitých tepen. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2008, roč. 50, 7-8, s. K136, 1 s. ISSN 0010-8650.
 88. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený ambulantní trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 56. ISBN 978-80-7392-046-3.
 89. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Martin PEŠL a Helena PODROUŽKOVÁ. Současné možnosti echokardiografie. Kardiofórum. Brno: Medica Publishing and Consulting., 2008, roč. 2008/6, č. 3, s. 21-27, 3 s. ISSN 1214-2255.
 90. POLOKOVÁ, Karin. Spontánní ruprura závěsného aparátu mitrální chlopně neznámé etiologie, vedoucí k těžké mitrální regurgitaci - kazuistika. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spolonočnost, 2008, Volume 17, Suppl. 2, s. 28S-29S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 91. PANOVSKÝ, Roman, Martin NOVÁK, Jiří SEMÉNKA, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Jaroslav STANÍČEK. Tako-tsubo kardiomyopatie - kazuistika variantní formy. In XVI. výroční sjezd ČKS. 2008.
 92. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Jaroslav MELUZÍN, Radek JANČÁR, Jiří JANČÍK, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Petr DOBŠÁK. The main effect of regular physical training on the diastolic left ventricle function is in walls supplied by a totally occluded coronary artery. European Journal of Echocardiography Abstr Suppl. 2008, roč. 2009, 10(2), s. ii167, 2 s. ISSN 1525-2167.
 93. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, František VÁRNAY, Jitka TOMÍČKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří JANČÍK. The systolic left ventricle function is improved by regular physical training only in walls supplied by a totally occluded coronary artery. European Journal of Echocardiography Abstr Suppl. 2008, roč. 2008, 9(1), s. S7, 1 s. ISSN 1525-2167.
 94. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Ivan HORŇÁČEK, Ota HLINOMAZ, Petr KALA, Roman PANOVSKÝ, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Ladislav DUŠEK a Jaroslava VINKLÁRKOVÁ. Three-, 6-, and 12-month results of autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction. Int J Cardiol. 2008, roč. 128, č. 2, s. 185-192. ISSN 0167-5273.
 95. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, J. MAYER, Ladislav GROCH, I. HORŇÁČEK, Ota HLINOMAZ, Petr KALA a Roman PANOVSKÝ. Three-, 6-, and 12.month results of autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction. Int J Cardiol. 2008, roč. 128, -, 8 s. ISSN 0167-5273.
 96. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Transportní systém kyslíku po akutním infarktu myokardu: řízený kardiovaskulární tránink. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 26. ISBN 978-80-7392-046-3.
 97. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Jiří JANČÍK, Veronika CHLUDILOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Radka HRUŠKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Vliv pravidelné tělesné aktivity na diastolickou funkci levé komory. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2008, roč. 17, S2, s. 27S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 98. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny transportního systému kyslíku vlivem kombinovaného tréninku u mužů s akutní a chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 99. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny v příjmu kyslíku a výkonnosti na úrovni anaerobního prahu u mužů po akutním infarktu myokardu. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 100. 2007

 101. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL a Jaroslav MELUZÍN. Akustická denzitometrie a hibernovaný myokard. Kardiologická revue. Praha: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 2007/9, č. 1, s. 6-11. ISSN 1212-4540.
 102. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří SEMÉNKA, Martin NOVÁK, Blanka FISCHEROVÁ, Ivan HORŇÁČEK, Vladimír KINCL, Jiří VANÍČEK a Jaroslav STANÍČEK. Atypická forma Tako-tsubo kardiomyopatie. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 2007, č. 9, s. k281, 1 s. ISSN 0010-8650.
 103. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan KAMÍNEK, Stanislav JANOUŠEK, Jiří PRÁŠEK, Jaroslav STANÍČEK a Ladislav DUŠEK. Autologous bone marrow cell transplantation in patients with left ventricular dysfunction due to acute myocardial infarction. 2007.
 104. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Zdeněk KOŘÍSTEK, M. KAMÍNEK, Stanislav JANOUŠEK, Jiří PRÁŠEK, J. STANIČEK a L. DUŠEK. Autologous bone marrow cell transplantation in patients with left ventricular dysfunction due to acute myocardial infarction. Europ J Heart Failure. 2007, roč. 6, suppl.1, s. 99. ISSN 1388-9842.
 105. KAMÍNEK, Milan, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, Petr KALA, Jiří MAYER, Jiří PRÁŠEK a Jaroslav STANÍČEK. Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction: individual differences in the effectivenes of therapy assessed by MIBI SPECT/FDG PET imaging. Hospitalis. 2007, roč. 77, č. 1, s. 15.
 106. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Jan SITAR, Petr KALA, Roman PANOVSKÝ, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK a Ladislav DUŠEK. Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with chronic myocardial infarction. Cor Vasa. 2007, roč. 49, č. 2, s. 46-54. ISSN 0010-8650.
 107. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Roman PANOVSKÝ a Josef TOMANDL. Big endotelin po autologní transplantaci různých dávek mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu-roční sledování. Cor et Vasa. Praha: MedProGO, 2007, roč. 49, č. 9, s. 283-4, 2 s. ISSN 0010-8650.
 108. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Josef TOMANDL, Roman PANOVSKÝ a Zdeněk KOŘÍSTEK. Cytokiny po autologní transplantaci mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu při aplikaci různých dávek. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2007, roč. 49, 4S, s. 115-115, 2 s. ISSN 0010-8650.
 109. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Roman PANOVSKÝ. Efekt kombinovaného tréninku na kvalitu života starších mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. s. 58-59. ISBN 978-80-210-4435-7.
 110. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Effect of combined exercise training on quality of life and aerobic capacity in patiens with chronic coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2007, volume 14, č. 1, s. 89-89. ISSN 1741-8267.
 111. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Effect of combined exercise training on quality of life and aerobic capacity in patients with chronic coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Supplement EuroPRevent Congress Madrid, 19-21 April 2007. London, UK: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, roč. 14, Suppl.1, s. S89, 1 s. ISSN 1741-8267.
 112. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Petr JURÁNEK, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Changes of the diastolic function of the left ventricle in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity. European Journal of Echocardiography. 2007, roč. 8/2007, Suppl 1, s. S51, 1 s. ISSN 1525-2167.
 113. KAMÍNEK, Milan, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Roman PANOVSKÝ, Jiří MAYER, Iva METELKOVÁ, Jiří PRÁŠEK, P. KORANDA, Ladislav GROCH, M. MYSLIVEČEK a Ota HLINOMAZ. Individual differences in the effectiveness of intracoronary high dose bone marrow cell transplantation assessed by MIBI SPECT/FDG PET imaging. Eur J Nucl Med. 2007, roč. 34, Suppl.2, s. S139, 1 s. ISSN 0340-6997.
 114. PANOVSKÝ, Roman. Kapitoly:1.14Chlopenní vady,1.14.1Aortální stenóza, 1.14.2Aortální regurgitace, 1.14.7Pulmonální stenóza,1.14.8Pulmonální regurgitace,1.14.9Kombinované chlopenní vady, in Vnitřní lékařství, druhé, doplněné a přepracované vydání (autor Dítě P. a spol). In Vnitřní lékařství, druhé, doplněné a přepracované vydání (autor Dítě P. a spol). Praha: Galen, 2007. s. 88-90, 94, 4 s. Druhé, doplněné a přepracované vydání. ISBN 978-80-7262-496-6.
 115. PANOVSKÝ, Roman. Kardiologie. Edited by Miloš Štejfa. In Kardiologie. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 476-481. Kapitoly 19.3.1.-19.3.6. ISBN 978-80-247-1385-4.
 116. JANOUŠEK, Stanislav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, Milan KAMÍNEK, Zdeněk KOŘÍSTEK, Martin KLABUSAY, Milan NAVRÁTIL, Jiří PRÁŠEK, Ota HLINOMAZ, Jaroslav STANÍČEK, Roman PANOVSKÝ, J. VINKLÁRKOVÁ, Vladimír KINCL, Jiří MAYER, Jiří VÍTOVEC a Jindřich ŠPINAR. Léčba AIM intrakoronární aplikací kmenových buněk. Výsledky randomizované studie 2 brněnských kardiologických klinik. Intervenční a akutní kardiologie. 2007, roč. 6, Suppl.C, s. 6. ISSN 1213-807X.
 117. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Roman PANOVSKÝ. Quality of life in Women with Chronic Coronary Artery Disease: Effect of Combined Exercise Training. In 5th International Baltic Congress of Sports Medicine. Vilnius, Lithuania: Lietuvos sporto medicions, 2007. s. 14-14.
 118. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Right ventricular isovolumic relaxation time assessed by tissue doppler imaging in the risk stratification in patients with chronic heart failure. In Cor et Vasa , Kardio suppl 2007;49(4):K125. 2007. vyd. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007. s. 125. ISSN 0010-8650.
 119. ŠÁRNÍK, Stanislav, Ivo HOFÍREK a Roman PANOVSKÝ. Sledování funkčních poruch mikrocirkulace laser dopplerem u pacientů s chronickou žilní nedostatečností třída 2 dle CEAP klasifikace před a po operaci varixů. In Vnitřní lékařství. 53(12). Brno: MedicaHealthworld, 2007. s. 1286-1295.
 120. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lenka VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Jitka TOMÍČKOVÁ a Michaela FRANTISOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního rehabilitačního programu s aerobní zátěží, kombinovanou se silovými prvky, na kvalitu života nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2007, roč. 49, (4), s. 40. ISSN 0010-8650.
 121. PANOVSKÝ, Roman, Petr JURÁNEK, Jaroslav MELUZÍN, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv tělesného tréninku na diastolickou funkci levé komory u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49, 4 Suppl, s. 85. ISSN 0010-8650.
 122. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Ivan HORŇÁČEK, Ota HLINOMAZ, Roman PANOVSKÝ, Milan KAMÍNEK, Petr KALA a Martin KLABUSAY. 3-, 6-, and 12-month results of autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction. European Heart Journal. 2007, roč. 28, Abstr.Supp, s. P1435, 1 s. ISSN 0195-668X.
 123. 2006

 124. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Ivan HORŇÁČEK, Roman PANOVSKÝ, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, Ota HLINOMAZ a Jaroslava VINKLÁRKOVÁ. Autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, č. 4, s. 71. ISSN 0010-8650.
 125. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, I HORŇÁČEK, Roman PANOVSKÝ, M KAMÍNEK, J STANÍČEK, Ota HLINOMAZ a J VINKLÁRKOVÁ. Autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu. Zhodnocení vlivu dávky buněk. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 71.
 126. KAMÍNEK, Milan, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Ota HLINOMAZ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav STANÍČEK. Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction. European Heart Journal. 2006, roč. 27, suppl.,, s. 588. ISSN 0195-668X.
 127. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Ota HLINOMAZ, Roman PANOVSKÝ, Milan KAMÍNEK a Jaroslav STANÍČEK. Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction. Europ Heart J. 2006, roč. 27, Abst.Suppl, s. 588. ISSN 0195-668X.
 128. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Stanislav JANOUŠEK, I HORŇÁČEK, Ota HLINOMAZ, Petr KALA, Roman PANOVSKÝ, Jiří PRÁŠEK, M KAMÍNEK, J STANÍČEK, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, L DUŠEK a J VINKLÁRKOVÁ. Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction : the effect of the dose of transplanted cells on myocardial function. American Heart Journal. 2006, roč. 152, č. 5, s. 975 e9-15.
 129. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Stanislav JANOUŠEK, Ivan HORŇÁČEK, Ota HLINOMAZ, Petr KALA, Roman PANOVSKÝ, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Ladislav DUŠEK a Jaroslava VINKLÁRKOVÁ. Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction: The effect of the dose of transplanted cells on myocardial function. Am Heart J. 2006, roč. 152, č. 5, s. 975e9-975e15, 7 s. ISSN 0002-8703.
 130. PANOVSKÝ, Roman. Buněčná léčba v kardiologii - přehled aktuálních dat v roce 2005. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2006, roč. 8/2006, 1-2, s. 7-18. ISSN 1212-4540.
 131. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA a Roman PANOVSKÝ. Combined aerobic and resistance exercise training in high-risk cardiac patients. Abstract. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Supplement EuroPRevent Congress, Athens, 11-13th May 2006,Congress Abstracts. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2006, roč. 13, Suppl 1, s. S78, 1 s. ISSN 1741-8267.
 132. MÍFKOVÁ, Leona, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v kardiovaskulární rehabilitaci. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 52, č. 1, s. 44-50. ISSN 0042-773X.
 133. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří MAYER, M KAMÍNEK, Ladislav GROCH, Stanislav JANOUŠEK, Jiří PRÁŠEK a J STANÍČEK. Repair fo infarcted myocardium in patients with left ventricular dysfunction. Randomized study with intracoronary autologous mononuclear bone marrow cell transplantation in patients with acute MI. European Journal of Heart Failure. 2006, roč. 5, suppl.1, s. 76.
 134. KAMÍNEK, M, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Roman PANOVSKÝ, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, I METELKOVÁ, P KORANDA, J. PRÁŠEK, J STANÍČEK a M MYSLIVEČEK. Repair of infarcted myocardium by bone marrow cell transplantation:indivindual differences in the affectiveness of therapy assessed by MIBI SPECT/FDG PET imaging. European Journal of Nuclear Medicine. 2006, roč. 33, suppl.2, s. S152, 1 s.
 135. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří MAYER, Milan KAMÍNEK, Ladislav GROCH, Stanislav JANOUŠEK, Jiří PRÁŠEK a Jaroslav STANÍČEK. Repair of infarcted myocardium in patients with left ventricular dysfunction. Randomized study with intracoronary autologous mononuclear bone marrow cell transplantation in patients with acute MI. European Journal of Heart Failure. London: Elsevier Science, 2006, roč. 5/2006, suppl 1, s. 76. ISSN 1567-4215.
 136. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Risk stratification in patients with chronic heart failure by assesment of right ventricular isovolumic relaxation time using tissue Doppler imaging. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 9, s. 305-310. ISSN 0010-8650.
 137. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Stratifikace rizika u pacientů s chronickým srdečním selháním pomocí stanovení izovolumického relaxačního času pravé komory tkáňovým dopplerovským zobrazením. 2006.
 138. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, I HORŇÁČEK, Martin KLABUSAY a Petr KALA. The effect of autologous mononuclear bone marrow cell transplantation on regional left ventricular systolic and diastolic function in patients with acute myocardial infarction. European Journal of Echocardiography. 2006, roč. 7, suppl.1, s. S45, 1 s. ISSN 1525-2167.
 139. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. The prognostic value of right ventricular isovolumic relaxation time assessed by tissue doppler imaging in patients with chronic heart failure. 2006.
 140. KAMÍNEK, M, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Jiří PRÁŠEK, Jaroslav STANÍČEK, Z ŘEHÁK a M MYSLIVEČEK. The role of quantitative Tc-99m-MIBI gated SPECT/F-18-FDG PET imaging in the monitoring of intracoronary bone marrow cell transplantation. Nucl Med Review. 2006, roč. 9, č. 1, s. 60-64.
 141. JANOUŠEK, Stanislav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, Milan KAMÍNEK, Ota HLINOMAZ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav STANÍČEK. Treatment of acute myocardial infarction by autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells. Acute cardiac care. 2006, roč. 8, suppl.2,, s. 48.
 142. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Ivan HORŇÁČEK, Ota HLINOMAZ, Roman PANOVSKÝ, Petr KALA, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK a Jiří VÍTOVEC. Vliv autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně na regionální systolickou a diastolickou funkci u nemocných s akutním infarktem myokardu. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, č. 9, s. K 187, 1 s. ISSN 0010-8650.
 143. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, I HORŇÁČEK, Ota HLINOMAZ, Roman PANOVSKÝ, Petr KALA, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, M NAVRÁTIL, Jiří PRÁŠEK a M KAMÍNEK. Vliv autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně na regionální systolickou a diastolickou funkci u nemocných s akutním infarktem myokardu. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, č. 9, s. K187, 1 s.
 144. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Roman MIKLÍK, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv pravidelné fyzické aktivity na systolickou funkci levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 89. ISSN 0010-8650.
 145. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv tělesného tréninku na systolickou funkci levé komory u nemocných s ICHS. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2006, roč. 15, suppl 1, s. 27S, 2 s. ISSN 1336-2429.
 146. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Význam izovolumického relaxačního času pravé komory stanoveného tkáňovým dopplerovským zobrazením u pacientů s chronickým srdečním selháním. 2006.
 147. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Zásadní úloha individuální aerobní tělesné aktivity u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K94-K95, 2 s. ISSN 010-8650.
 148. PANOVSKÝ, Roman, Petr JURÁNEK, Radek JANČÁR, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Změny diastolické funkce levé komory hodnocené tkáňovým dopplerovským zobrazením u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou tělesnou aktivitou. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 9, s. 189. ISSN 0010-8650.
 149. 2005

 150. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC a Roman PANOVSKÝ. Combined right ventricular systolic and diastolic dysfunction represents a strong determinat of poor prognosis in patients with symptomatic heart failure. International Journal of Cardiology. 2005, roč. 105, x, s. 164-173. ISSN 0167-5273.
 151. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, František ŠTĚTKA, Blanka FISCHEROVÁ a Jaroslav VESPALEC. Comparison of Acoustic Densitometry and Dobutamine Echocardiography for an Assessment of Myocardial Viability. Echocardiography - A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques. United States of America: Blackwell Synergy, 2005, roč. 22/2005, č. 7, s. 586-592. ISSN 0742-2822.
 152. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Comparison of controlled and uncontrolled aerobic physical training of patients with chronic coronary heart disease. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spolonočnost, 2005, roč. 14/2005, č. 3, s. K/C 102, 1 s. ISSN 1336-2429.
 153. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Roman MIKLÍK, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Changes of the systolic function of the left ventricle evaluated by tissue doppler imaging in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity. European Journal of Echocardiography. 2005, roč. 2005, 6(Abs.Sup), s. S193, 1 s. ISSN 1525-2167.
 154. KINCL, Vladimír, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Milan KAMÍNEK, Jiří PRÁŠEK, Jaroslav STANÍČEK a Jiří ADLER. Improvement in regional contractility after autologous bone marrow cell transplantation in patients with left ventricular dysfunction due to acute myocardial infarction. In Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2005. s. K/C 95, 1 s.
 155. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK a Jiří ADLER. Improvement of regional contractility after autologous bone marrow cell transplantation in patients with left ventricular dysfunction due to acute myocardial infarction. European Journal of Heart Failure. London: Elsevier Science, 2005, roč. 4/2005, suppl 1, s. 161. ISSN 1567-4215.
 156. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Prognostic importance of various echocardiographic parameters in patients with symptomatic heart failure. Journal of American Society of Echocardiography. Orlando, USA: Elsevier Inc, 2005, roč. 2005, č. 18, s. 435-444, 9 s. ISSN 0894-7317.
 157. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Prognostic importance of various echocardiographic right ventricular functional parameters in patients with symptomatic heart failure. J Am Soc Echocardiogr. 2005, roč. 18, x, s. 435-444. ISSN 0894-7317.
 158. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL a Roman PANOVSKÝ. Prognostic importance of various echocardiographic right ventricular functional parameters in patients with symptomatic heart failure. European Heart Jornal. 2005, roč. 26, Abstr.Supp, s. 379. ISSN 0195-668X.
 159. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Prognostická hodnota parametrů tkáňového dopplerovského zobrazení u pacientů s chronickým srdečním selháním. 2005.
 160. JANOUŠEK, Stanislav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, Milan KAMÍNEK, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, Martin POLOCZEK, M. NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Martin KLABUSAY, J. VINKLÁRKOVÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Jiří MAYER, Jiří PRÁŠEK, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK a Jiří ADLER. Průběžné výsledky randomizované studie intrakoronární transplantace autologních kmenových buněk u akutního srdečního infarktu. Pacienti s AIM levé komory. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 10, s. 1165-1166.
 161. JANOUŠEK, Stanislav, J. MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, J. MAYER, Roman PANOVSKÝ, J. PRÁŠEK, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR a M. KAMÍNEK. První výsledky randomizoané studie intrakoronární transplantace autologních kmenobvých buněk u akutního srdečního infarktu s postižením přední stěny levé komory. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, suppl. 4, s. 43-43.
 162. JANOUŠEK, Stanislav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, Jiří MAYER, Roman PANOVSKÝ, Jiří PRÁŠEK, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR a Milan KAMÍNEK. První výsledky randomizované studie intrakoronární transplantace autologních kmenových buněk u akutního srdečního infarktu s postižením stěny levé komory. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, 4 suppl., s. 43-43.
 163. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený tréninkový program a nekontrolovaný aerobní trénink nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2005, roč. 14/2005, S1, s. 30S-30S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 164. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Vladimír KINCL. Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47/2005, 4Suppl, s. 78-79. ISSN 0010-8650.
 165. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Vladimír KINCL. Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 7/2005, č. 2, s. 67-72. ISSN 1212-4540.
 166. MELUZÍN, Jaroslav, Roman PANOVSKÝ a Vladimír KINCL. The role of strain and strain rate imaging in the assessment of regional myocardial function. Cor et vasa. Praha, 2005, roč. 2005, č. 47, s. 51-57. ISSN 0010-8650.
 167. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL a Jaroslav MELUZÍN. Transplantace kmenových buněk v kardiologii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 2005/51, č. 4, s. 450-456. ISSN 0042-773-X.
 168. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny systolické funkce levé komory hodnocené pomocí tkáňového dopplerovského zobrazení u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou fyzickou aktivitou. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47, č. 9, s. K160, 1 s. ISSN 0010-8650.
 169. 2004

 170. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Blanka FISCHEROVÁ, František ŠTĚTKA a Kristýna SOMERLÍKOVÁ. Assessment of myocardial viability by acoustic densitometry. Comparison with dobutamine echocardiography. Bratislavské Lekárské Listy. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2004, roč. 105, č. 4, s. 174. ISSN 0006-9248.
 171. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, O. HORŇÁČEK, Martin KLABUSAY, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, V. KINCL, Jiří ADLER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Jiří VÍTOVEC a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocného s akutním infarktem myokardu. Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2004, roč. 46, č. 8, s. 384-388, 6 s. ISSN 0010-8650.
 172. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, Ivan HORŇÁČEK, Martin KLABUSAY, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, Vladimír KINCL, Jiří ADLER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Jiří VÍTOVEC a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocného s akutním infarktem myokardu. Cor et vasa. Praha, 2004, roč. 46, č. 8, s. 384-388, 400 s. ISSN 0010-8650.
 173. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, František ŠTĚTKA a Kristýna SOMERLÍKOVÁ. Comparison of acoustic densitometry and dobutamine echocardiography in the assessment of myocardial viability. European Journal of Echocardiography. Great Britain: Elsevier, 2004, roč. 5, Suppl 1, s. S85, 1 s. ISSN 1525-2167.
 174. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Roman PANOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ a J.C. EICHER. HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE:EFFECT OF EXERCISE TRAINING. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 283-290. ISSN 1211-3395.
 175. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, František ŠTĚTKA a Kristýna SOMERLÍKOVÁ. Je akustická denzitometrie v diagnostice viability myokardu lepší než dobutaminová echokardiografie ? Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2004, roč. 13, S1, s. 24S-25S, 2 s. ISSN 1336-2429.
 176. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Kombinovaný aerobní trénink s tréninkem se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční s reziduální ischemií. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 96-96. ISSN 0010-8650.
 177. JANČÍK, Jiří, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Reakce základních hemodynamických parametrů v průběhu rehabilitačního programu s kombinovanou zátěží u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 94-94. ISSN 0010-8650.
 178. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Blanka FISCHEROVÁ a František ŠTĚTKA. Srovnání akustické denzitometrie a dobutaminové echokardiografie v diagnostice viability myokardu. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 9, s. K154-K155, 2 s. ISSN 0010-8650.
 179. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ a J. EICHER. Srovnání účinku aerobního a kombinovaného tréninku s tréninkem s posilovacími prvky na ukazatele funkční zdatnosti u srdečního selhání. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 32-32. ISSN 0010-8650.
 180. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Roman PANOVSKÝ a Jiří VÍTOVEC. The autologous transplantation of bone marrow cells in therapy of acute myocardial infarction - a case report. Bratislavské Lekárské Listy. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2004, roč. 105, č. 4, s. 157. ISSN 0006-9248.
 181. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Jiří MAYER a Martin KLABUSAY. Transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně nemocným s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, Supll 4, s. 68-69. ISSN 0010-8650.
 182. 2003

 183. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Jan ČERNÝ, František ŠTĚTKA a Blanka FISCHEROVÁ. Acoustic densitometry and assessment of myocardial viability in patients with left ventricle dysfunction due to coronary artery disease. In 11th Alpe Adria Cardiology Meeting, Balatonfured, Hungary. Balatonfured, Hungary: Alpe Adria Association of Cardiology, 2003. s. 64.
 184. VÁRNAYOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Aerobní trénink kombinovaný s tréninkem s posilovacími prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční.u. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 10-10. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 185. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ a František ŠTĚTKA. Assessment of myocardial viability by acoustic densitometry in patients with left ventricle dysfunction due to coronary artery disease. European Journal of Echocardiography. Exeter, Great Britain: Elsevier, 2003, roč. 4, Suppl 1, s. S80, 1 s. ISSN 1525-2167.
 186. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Leona MÍFKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Autonomous nervous system in patients with chronic ischemic heart disease and systolic dysfunction: effect of exercise training. In Neinvazivní metody v kardiologii. Brno: Kongres MEFA Brno, 2003. s. 13-13. sv. 1. ISBN 8086607-06-2.
 187. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Leona VÁRNAYOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, E. SAVIN a JP MARTINEAUD. Baroreflex sensitivity and heart rate variability in patients with chronic ischemic heart disease and systolic dysfunction:effect of exercise training. Clinical Autonomic Research. Graz: Springer Gmbh, 2003, roč. 13, č. 1, s. 57. ISSN 0959-9851.
 188. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jan ČERNÝ a František ŠTĚTKA. Hodnocení viability myokardu akustickou denzitometrií u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2003, roč. 45, 7-8, s. 366-375. ISSN 0010-8650.
 189. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Intenzita zátěže cvičební jednotky ambulatního programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 149-152. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 190. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Leona VÁRNAYOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Kombinovaný aerobní trénink s tréninkem s posilovacími prvky u nemocných se srdečním selháním. Suppl.Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2003, roč. 45, č. 4, s. 36. ISSN 0010-8650.
 191. JANČÍK, Jiří, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Kombinovaný trénink u nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 4, s. 280-284. ISSN 0042-773X.
 192. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Metody určení intenzity zátěže ambulantního programu kardiovaskulární rehabilitace: Srovnání aerobní fáze s fází s posilovacími prvky. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ( sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 8-9. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 193. FISCHEROVÁ, Blanka, Marek ORBAN, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA a Roman PANOVSKÝ. Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory - kazuistika. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2003, roč. 1, Suppl. 1, s. 13S, 2 s. ISSN 1336-2429.
 194. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Ladislav GROCH, František ŠTĚTKA, Milan FRÉLICH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability. European Journal of Heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2003, roč. 5, č. 1, s. 85-93. ISSN 1388-9842.
 195. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Ladislav GROCH, Milan FRÉLICH, František ŠTĚTKA, Lenka ŠPINAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognostic importance of the quantification of myocardial viability in revascularized patients with coronary artery disease and moderate-to-severe left ventricular dysfunction. Elsevier Science Ireland: International Journal of Cardiology, 2003. 9 s. 90. ISBN 0167-5273/02/S.
 196. VÁRNAYOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Trénink s posilovacími prvky v rámci řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Optimální působení tělesného zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr.V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 162-165. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 197. HALÁMEK, Josef, Tomáš KÁRA, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Darrel P. FRANCIS, L.Ceri DAVIES, Win K. SHEN, Andrew J.S. COATS, Miroslav NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jiří TOMAN, Josef ŠUMBERA a Virend K. SOMERS. Variability of Phase Shift Between Blood Pressure and Heart Rate Fluctuations: a marker of short-term circulation control. Circulation /NLM-MEDLINE/. USA, 2003, roč. 108, 3, JUL 22, s. 292-297. ISSN 0009-7322.
 198. PANOVSKÝ, Roman, Blanka FISCHEROVÁ, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN a František ŠTĚTKA. Využití akustické densitometrie v hodnocení viability myokardu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2003, roč. 1, Suppl. 1, s. 21S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 199. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, František ŠTĚTKA a Jan ČERNÝ. Využití akustické denzitometrie v hodnocení viability myokardu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2003, roč. 45, 4-Suppl, s. 70. ISSN 0010-8650.
 200. 2002

 201. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, J. DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ a J.C. EICHER. A HOME-BASED CARDIAC REHABILITATION PROGRAM IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: EFFECTS ON FUNCTIONAL CAPACITY. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 9. ISBN potvrzuji.
 202. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Irena DANIELOVÁ, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Blanka FISCHEROVÁ a Pavel VANK. Ambulantní řízený tělesný trénink u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 209-211. ISSN 1212-4540.
 203. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN, E. SAVIN, J.P. MARTINEAUD a Jiří DUŠEK. Baroreflex sensitivity and heart rate variability in patients with chronic coronary artery disease: effect of exercise training. Abstract. Pflügers Archiv - Eur.J. Physiol. Berlin: Springer, 2002, roč. 443, Suppl., s. 244. ISSN 0031-6768.
 204. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, J. DUŠEK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ a J.C. EICHER. HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: EFFECT OF EXERCISE TRAINING. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 11. ISBN Potvrzuji.
 205. JANČÍK, Jiří, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Heart rate variability in patients with chronic ischemic heart disease:effect of 8-week exercise training. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases. Brno: IDVZP, Brno, MU Brno, 2002. s. 179-184. MSM 141100004. ISBN 80-7013-352-x.
 206. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jan ČERNÝ a František ŠTĚTKA. Hodnocení viability myokardu akustickou denzitometrií u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2002, roč. 44, č. 9, s. K207, 1 s. ISSN 0010-8650.
 207. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Changes in aerobic exercise capacity in patients with chronic ischemic heart disease: effect of 8-week exercise training. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases. Brno: IDVPZ, Brno, MU Brno, 2002. s. 185-188. MSM 141100004. ISBN 80-7013-352-x.
 208. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ a Ladislav GROCH. Levo-pravý zkrat mezi kořenem aorty a pravou síní. Kazuistika. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2002, roč. 44, č. 9, s. K208, 1 s. ISSN 0010-8650.
 209. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav GROCH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability. Europ J Echocardiography. Exeter, UK: Elsevier, 2002, roč. 3, Suppl.I, s. S30, 1 s. ISSN 1525-2167.
 210. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Ladislav GROCH a Roman PANOVSKÝ. Prognostic importance of myocardial viability in revascularized patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction. Europ Heart J. 2002, roč. 23, Abstr.Supp, s. 206. ISSN 0195-668X.
 211. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Ladislav GROCH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognoza nemocných s chronickou ICHS a těžkou poruchou funkce levé komory. Význam hodnocení viability myokardu. Cor Vasa. Praha: CKS, 2002, roč. 44, č. 4, s. 78. ISSN 0010-8650.
 212. JANČÍK, Jiří, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Lucie KOŽANTOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Pavel VANK, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří TOMAN. Řízený ambulantní rehabilitační program u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Abstrakt. Cor et Vasa suppl. ČR, Praha: Praha Publishing, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 48. ISSN 0010-8650.
 213. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ, Jiří TOMAN a Jaroslav MELUZÍN. Vliv řízeného rehabilitačního programu na hemodynamické parametry a výkonnost nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. In OPTIMÁLNÍ PŮSOBENÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A VÝŽIVY. HRADEC KRÁLOVÉ: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, 2002. s. 89-94. EFFECT OF OUTPATIENT TRAINING PROGRAMS ON HAEMODYN. ISBN 80-85109-09-3.
 214. DOBŠÁK, Petr, J.C. EICHER, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN a J.E. WOLF. Změny průtoku v a. femoralis vlivem nízkofrekvenční elektrické stimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním. Abstrakt. Supplementum Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2002, roč. 44, č. 4, s. 18. ISSN 0010-8650.
 215. 2001

 216. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Effects of physical training on the size of ischemic dysfunction of the left ventricule in patients with chronic coronary heart disease. In Acta clinica Croatica. Zagreb: Croatian Cardiac Society, 2001. s. 41. ISBN 0353-9474.
 217. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Milan FRÉLICH, František ŠTĚTKA, Ladislav GROCH a Roman PANOVSKÝ. Hodnocení viability myokardu dobutaminovou echokardiografií u nemocných s kritickou stenozou koronární tepny. Cor Vasa. Praha: ČKS, 2001, roč. 43, č. 4, s. 59-60. ISSN 0010-8650.
 218. PANOVSKÝ, Roman, Erik PETRIKOVITS, Ladislav GROCH a Jiří SEMÉNKA. Korelace změny amplitudy R kmitu při ergometrii s nálezem významné stenosy koronární tepny. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 47, č. 3, s. 160-165. ISSN 0042-773X.
 219. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ a Irena DANIELOVÁ. Naše zkušenosti s hodnocením viability myokardu dobutaminovou echokardiografií. In Program a sborník abstrakt ECHODNY 2001, Staré Slavy. Praha: Česká kardiologická společnost, 2001. s. 28.
 220. PANOVSKÝ, Roman a Jaroslav MELUZÍN. Nové metody v echokardiografii. Lékařské listy (příloha Zdrav. novin). Praha, 2001, roč. 2001, č. 45, s. 25-27. ISSN 0044-1996.
 221. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN a Roman PANOVSKÝ. Řízený nemocniční rehabilitační program u nemocných se stabilní chronickou ischemickou chorobou srdeční. Abstrakt. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2001, roč. 43, Suppl. 4, s. 32-33. ISSN 0010-8650.
 222. JANČÍK, Jiří, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Variabilita srdeční frekvence u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční: vliv 8-týdenní řízené pohybové aktivity. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 140-282. ISBN 80-85109-47-6.
 223. JANČÍK, Jiří, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Variabilita srdeční frekvence u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční: vliv 8-týdenní řézené pohybové aktivity. In Optimální půsovení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 140-143. ISBN 80-85109-47-6.
 224. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Milan FRÉLICH, František ŠTĚTKA, Ladislav GROCH a Roman PANOVSKÝ. Viability evaluation using dobutamine echocardiography in patients with chronic coronary artery diasease and critical coronary artery stenosis. European Heart Journal. Londýn: European Society of Cardiology, 2001, roč. 22, abstr.supp, s. 113. ISSN 0195-668X.
 225. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Vliv tělesného tréninku na velikost ischemické dysfunkce levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 47, č. 2, s. 87-91. ISSN 0042-773X.
 226. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Vliv tělesného tréninku na velikost ischemické dysfunkce levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sborník X.lázeňských dnů. Konstantinovy Lázně: Česká kardiologická společnost, 2001. s. 9.
 227. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Změny funkční kapacity u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: účinek 8-týdenního tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 157-160. ISBN 80-85109-47-6.
 228. 2000

 229. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Erik PETRIKOVITS a Ladislav GROCH. Dokážeme podle lokalizace ST depresí určit postiženou koronární tepnu? Srovnání ergometrických a koronarografických výsledků. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2000, roč. 46, č. 8, s. 447-451. ISSN 0042-773X.
 230. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Vliv tělesného tréninku na velikost ischemické dysfunkce levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In ECHODNY 2000, Sborník abstrakt. Praha: Česká kardiologická společnost, Pracovní skupina echokardiografie, 2000. s. 9.
 231. 1999

 232. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Erik PETRIKOVITS a Ladislav GROCH. Korelace lokalizace ST depresí při ergometrickém zátěžovém testu s koronarografickým nálezem. In XXV. Den mladých kardiologů, program, abstrakta. XXV. Praha: Česká Kardiologická Společnost, 1999. s. 20.
 233. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Erik PETRIKOVITS a Ladislav GROCH. Korelace lokalizace ST depresí při ergometrickém zátěžovém testu s koronarografickým nálezem. XXV.den mladých výzkumníků, abstrakta. Praha, 1999, XXV, č. 1, s. 20.
 234. 1997

 235. PANOVSKÝ, Roman. Ergometrický zátěžový test u nemocných se stenosou kmene levé věnčité tepny. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 10, s. 659-662. ISSN 0042-773X.
 236. 1996

 237. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Hana KOUKALOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Ergometrický zátěžový test u nemocných se stenosou kmene levé věnčité tepny. In XXII.Den mladých kardiologů, abstrakta. Praha: Česká kardiologická společnost, 1996. s. 12.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2021 08:22