Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PÍREK, Ondřej, Natálie RAFČÍKOVÁ, Xenie BUDÍNSKÁ, Jaroslav NÁDENÍČEK, Michal HENDRYCH, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, Magdaléna ŠUDÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Animal model of mucosal inflammation (gastritis) and its application in balneology. In 31st Meeting of the European Society of Paediatric Clinical Research (ESPCR 2023). 2023.
  2. RAFČÍKOVÁ, Natálie, Xenie BUDÍNSKÁ, Ondřej PÍREK, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Petr DOBŠÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Vliv měsíčního pobytu v Dětské léčebně Křetín na stav výživy a kardiovaskulární zdraví dětí a dospívajících s alimentární obezitou. In 98. fyziologické dny. 2023.

  2022

  1. KEPÁK, Tomáš, Hana HRSTKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Vítězslav DUŠEK, Marta HOLÍKOVÁ, Lucie ŠTRUBLOVÁ a Kateřina KEPÁKOVÁ. Late effects of childhood cancer recorded at a single outpatient clinic over the course of one year: implications for the follow-up care. NEOPLASMA. BRATISLAVA: AEPRESS SRO, 2022, roč. 69, č. 4, s. 983-992. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2022_220531N584.
  2. PÍREK, Ondřej, Natálie RAFČÍKOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-invasive assessment of vascular system function and damage induced by anthracycline treatment in the pediatric cancer survivors. In 30th Meeting of European Society of Paediatric Clinical Research. 2022. ISBN 978-80-88379-15-7.

  2019

  1. TINKA, Pavel, Hedda Asia HANSEN, Ksenia BUDINSKAYA, Vojtěch SVÍZELA, Jana SVAČINOVÁ, Jana RÝDLOVA, Hana HRSTKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-invasive estimation of arterial stiffness in healthy and asthmatic children: a pilot study. 2019.

  2018

  1. HRSTKOVÁ, Hana a Tomáš KEPÁK. Akutní lymfoblastická leukémie po 10 letech. In 14. Festival kazuistik, Pediatrická konference, Luhačovice. 2018. ISBN 978-80-906874-2-4.
  2. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Veronika PUCHNEROVÁ, Zuzana KUBECOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Hana HRSTKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jana RYDLOVÁ, Kateřina LINHARTOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. NEINVAZIVNÍ STANOVENÍ PARAMETRŮ CÉVNÍ STĚNY U DĚTI S ASTMA BRONCHIALE: PILOTNÍ STUDIE. In 26. výroční sjezd České kardiologické společnosti 2018. 2018.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Dominika RIEGLOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny kardiovaskulárních parametrů u dětí s alimentární obezitou po měsíčním pobytu v Dětské léčebně Křetín. 2018.

  2017

  1. HRSTKOVÁ, Hana a Tomáš KEPÁK. Adolescenti a dospělí po léčbě zhoubného nádoru v dětství. In 12. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 49. Galandove dni. 2017. ISSN 1336-863X.
  2. SVÍZELA, Vojtěch, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina LINHARTOVÁ, Petr DOBŠÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. CARDIO-ANKLE INDEX IS “NEW” METHOD OF MEASUREMENT OF ARTERIAL STIFFNESS IN CHILDREN. In Pediatric Clinical Research Meeting, Villa Blanka, Innsbruck, Austria. 2017.
  3. BUDINSKAYA, Ksenia, Veronika PUCHNEROVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan NOVÁK, Hana HRSTKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Anna PEKAŘOVÁ, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, Suppl. 4, s. "S553"-"S560", 8 s. ISSN 0862-8408.
  4. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Zuzana KUBECOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Hana HRSTKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jana RYDLOVÁ, Kateřina LINHARTOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-invasive estimation of arterial stiffness in healthy and asthmatic children - comparison of the methods: a pilot study. In Federation of Europian Physiological Societies 2017. 2017. ISSN 1748-1708.
  5. PUCHNEROVÁ, Veronika, Hana HRSTKOVÁ, Jana SVAČINOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny kardiovaskulárních parametrů jako pozdní následek onkologické léčby antracykliny v dětství. In 41. Brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  6. HRSTKOVÁ, Hana. Životní perspektiva po vyléčení Hodgkinovy choroby v dětství. In XXVII. Gerlíkov deň. 2017. ISSN 1336-863X.

  2016

  1. BUDINSKAYA, Ksenia, Aleš DVOŘÁK, Zuzana KUBECOVÁ, Nikola KOSOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Changes in nutritional state and cardiovascular parameters in alimentary obese children after a month-long stay in children´s treatment centre. 2016.
  2. PEŠL, Martin, Linda SKUTKOVÁ, Jana STRENKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Pavel KREJČÍ. NOVEL THERAPEUTIC APPROACHES TO ACHONDROPLASIA AND SETTING UP CZECH REGISTRY. In EUROPEAN SOCIETY OF PEDIATRIC CLINICAL RESEARCH MEETING 2016. 2016. ISSN 1805-4501.
  3. HRSTKOVÁ, Hana a Tomáš KEPÁK. Pozdní následky a kvalita života adolescentů a mladých dospělých po léčně akutní lymfoblastické leukémie v dětství. In 48. celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2016. ISSN 1336-863X.
  4. SVAČINOVÁ, Jana, Ksenia BUDINSKAYA, Jana HRUŠKOVÁ, Aleš DVOŘÁK, Zuzana KUBECOVÁ, Nikola KOSOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Vliv měsíčního pobytu v dětské léčebně Křetín na nutriční parametry a regulaci krevního tlaku autonomním nervovým systémem. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
  5. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Aleš DVOŘÁK, Zuzana KUBECOVÁ, Nikola KOSOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny kardiovaskulárních parametrů u dětské alimentární obezity v průběhu pobytu v dětské léčebně Křetín. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
  6. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Aleš DVOŘÁK, Zuzana KUBECOVÁ, Nikola KOSOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny kardiovaskulárních parametrů získaných analýzou pulzové vlny u dětí a adolescentů při pobytu v léčebně Křetín. 2016.

  2015

  1. KOSOVÁ, Nikola, Ksenia BUDINSKAYA, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Childhood obesity and changes in the cardiovascular system whole staying at a Children´s treatment centre. A pilot study. In 24th Meeting European Society of Paediatric Clinical Research. 2015.
  2. PEKAŘ, Matej, Pavla BALCÁRKOVÁ, Anna PETROVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. ZMĚNY ČERPACÍ FUNKCE SRDCE PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ. 2015.

  2014

  1. SKUTKOVÁ, Linda, Diana GROCHOVÁ, Ilga GROCHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Coincidence of ANKRD1, TMEM43and PKP2 mutations in patient with ARVD. Experimental and Clinical Cardiology. Oakville: Pulsus Group Inc., 2014, roč. 20, č. 1, s. 2221-2224. ISSN 1205-6626.
  2. ROHANOVÁ, Magdalena, Aleš DVOŘÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Effect of anthracycline therapy on the circadian rhythm of blood pressure studied by cosinor analysis. In 23rd Meeting European Society for Pediatric Clinical Research. 2014. ISBN 978-961-6909-33-4.
  3. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. HODNOCENÍ SYSTOLICKÉ A DIASTOLICKÉ FUNKCE U MLADÝCH PACIENTŮ LÉČENÝCH DAUNORUBICINEM, ADRIAMYCINEM, VINCRISTINEM A CYKLOFOSFAMIDEM 10 LET PO UKONČENÍ TERAPIE. 2014.
  4. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Changes in Short-Term Blood Pressure Regulation in Adolescents with Type-I Diabetes Mellitus and Essential Hypertension. In Alan Murray. Computing in Cardiology Conference, 2014. New York: IEEE, 2014. s. 301-304. ISBN 978-1-4799-4346-3.
  5. HRSTKOVÁ, Hana. Children’s exercise and health. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 57 s. ISBN 978-80-210-7434-7.
  6. SKUTKOVÁ, Linda, Diana GROCHOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Lucie DURCOVÁ, Ilga GROCHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Modern methods in molecular diagnostics of inherited cardiomyopathies. In ES-PCR 23rd Meeting. 2014. ISBN 978-961-6909-33-4.
  7. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Anna PETROVÁ, Daniel KOTHAJ, Hana HRSTKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Onkologická léčba v dětství a její vliv na regulace v kardiovaskulární soustavě. In 11. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Zlín 2015. 2014. ISSN 0069-2328.
  8. HRSTKOVÁ, Hana. Pohyb a zdraví dětí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 49 s. ISBN 978-80-210-7433-0.
  9. SKUTKOVÁ, Linda, Diana GROCHOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Ilga GROCHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Záchyt mutací u dědičných typů kardiomyopatií. In Mladá fronta. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014. s. 60. ISSN 0069-2328.
  10. ROHANOVÁ, Magdalena, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny v oběhové soustavě u dětí s diabetes mellitus 1. typu. In 11. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2014. ISSN 0069-2328.

  2013

  1. SKUTKOVÁ, Linda, Pavla VANÍČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Ilga GROCHOVÁ. Clinical application of genetic risk assesment for hypertrophic cardiomyopathy. In International Congress of Pediatrics 2013. 2013.
  2. PETROVÁ, Anna, Daniel KOTHAJ, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Dysregulace v kardiovaskulární soustavě po onkologické léčbě v dětství. In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej fyziologickej spoločnosti Českej fyziologickej spoločnosti; 16.-18.10.2013, Martin - Valčianska dolina, 2013. 2013.
  3. SKUTKOVÁ, Linda, Martin PEŠL, Pavla VANÍČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Ilga GROCHOVÁ. Hypertrophic cardiomyopathy – molecular-genetic testing. In European Society of Pediatric Clinical Research 22nd Meeting. 2013.
  4. HRSTKOVÁ, Hana a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Kvalita života onkologicky léčených dětí v dospělosti. In XLIII. konference České demografické společnosti. 2013.
  5. TLÁSKAL, P, Hana HRSTKOVÁ, J SCHWARTZ, Jindřich FIALA a M BALÍKOVÁ. Výživové zvyklosti českých školních dětí. 2. část: Příjem energie a živin (s výjimkou vitaminů). 2013.
  6. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny krátkodobé regulace krevního tlaku a parametrů hodnotících vlastnosti cévní stěny u mladých diabetiků 1. typu. In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej fyziologickej spoločnosti Českej fyziologickej spoločnosti; 16.-18.10.2013, Martin - Valčianska dolina. 2013.

  2012

  1. SVAČINOVÁ, Jana, Daniel KOTHAJ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. ARTERIAL STIFFNESS IN ADOLESCENT AFTER THERAPY OF ANTHRACYCLINES. In 21th Meeting of ES-PCR Budpest. 2012.
  2. HRSTKOVÁ, Hana. Kojení a léky. In VIII. festival kazuistik; Pediatrická konference. 2012. ISBN 978-80-260-1959-6.
  3. HRSTKOVÁ, Hana. Kojení a užívání léků. Pediatria. Bratislava: Samedi, 2012, roč. 7, N, s. 6-7. ISSN 1336-863X.
  4. HRSTKOVÁ, Hana. Léky a kojící žena. In VI.kongres praktického lékárenství; XI.sjezd České farmaceutické společnosti ČLS JEP. 2012. ISSN 1803-5906.
  5. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. SRDEČNÍ INTERVAL JAKO „MATOUCÍ“ PROMĚNNÁ VE STANOVENÍ VÝVOJE KARDIOVASKULÁRNÍCH PARAMETRŮ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. 2012. ISSN 1801-6103.
  6. SKUTKOVÁ, Linda, Pavla VANÍČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Ilga GROCHOVÁ. Strategie klinického a genetického testování hypertrofické kardiomyopatie. In X. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2012. ISSN 0069-2328.
  7. HRSTKOVÁ, Hana. Výživové zvyklosti a skladba těla u dětí po přestálém nádorovém onemocnění. In Memoriál profesora Birčáka. 2012.
  8. TLÁSKAL PETR, Hana HRSTKOVÁ, SCHWARTZ J, Jindřich FIALA, STROSSEROVÁ A a PACKOVÁ A. Výživové zvyklosti českých školních dětí. 1 Část, Výběr potravin a vitamíny. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2012, roč. 67, č. 3, s. 58-60. ISSN 1211-846X.
  9. HRSTKOVÁ, Hana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Anna PETROVÁ a Matej PEKAŘ. Vztah ejekční frakce levé komory a rychlosti pulzové vlny u mladých diabetiků 1. typu. In X. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2012. ISSN 0069-2328.

  2011

  1. ŠŤASTNÁ, Jana, Anna PETROVÁ, Matej PEKAŘ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity and analysis of pulse wave in young diabetics patients. In 20th Meeting of ES-PCR. 2011.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BOTHOVÁ a Jana ŠŤASTNÁ. CITLIVOST BAROREFLEXU A POZDNÍ EFEKT ANTRACYKLINOVÉ TERAPIE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮ. In 39. pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a Slovenské fyziologické společnosti ČLS JEP. 2011. ISSN 1804-4409.
  3. STARÝ, J., V. MIHÁL, P. SMÍŠEK, B. BLAŽEK, Y. JABALI, Hana HRSTKOVÁ, J. HAK, D. PROCHÁZKOVÁ, Z. ČERNÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, J. TRKA, O. HRUŠÁK, J. ZUNA, E. MEJSTŘÍKOVÁ, I. JANOTOVÁ, P. SEDLÁČEK, H. PTOSZKOVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, K. TOUŠOVSKÁ, P. TIMR, V. VÁVRA, K. ZDRÁHALOVÁ, L. ŠRÁMKOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, M. JAROŠOVÁ, P. GAJDOŠ a O. HRODEK. History of treatment and long-term outcome in children with acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic. memo - Magazine of European Medical Oncology. Springer, 2011, roč. 4, č. 3, s. 196-201. ISSN 1865-5041. doi:10.1007/s12254-011-0289-9.
  4. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ a Bohumil FIŠER. CHANGES IN SYSTOLIC BLOOD PRESSURE AND PULSE INTERVAL VARIABILITY IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS. In 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention. 2011. ISSN 0263-6352.
  5. ZDRÁHALOVÁ, K., P. SEDLÁČEK, P. SMÍŠEK, P. KESLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana HRSTKOVÁ, B. BLAŽEK, V. MIHÁL, J. HAK, D. PROCHÁZKOVÁ, Z. ČERNÁ, P. TIMR, Z. ZEMANOVÁ, M. JAROŠOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, J. SCHWARZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, O. HRUŠÁK, J. ZUNA, E. VODIČKOVÁ, A. ZÁMKOVÁ, J. BLATNÝ, O. ZAPLETAL, V. VÁVRA, I. JANOTOVÁ a J. STARÝ. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich nadeji na vyléčení. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 17, č. 3, s. 113-121. ISSN 1213-5763.
  6. ZDRÁHALOVÁ, K., Jaroslav ŠTĚRBA, Jan BLATNÝ, Ondřej ZAPLETAL, P. SEDLÁČEK, P. SMÍŠEK, B. BLAŽEK a V. MIHÁL. Léčebné studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutn myeloidní leukémie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naděje na vyléčení. Transfuze Hematologie dnes. 2011, roč. 17, č. 3, s. 113-121, 8 s.
  7. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
  8. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Kristína TÓTHOVÁ, Milan PILÁT, Alena SLEZÁČKOVÁ, Veronika SOBOTKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie. Praha: PsU AV ČR, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125. ISSN 0009-062X.
  9. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Dale Robert KALINA, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Hana HRSTKOVÁ. VLIV ONKOLOGICKÉ LÉČBY ANTRACYKLINY NA CITLIVOST BAROREFLEXU U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. In XIX. výroční sjezd ČKS. 2011.

  2010

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Petr HONZÍK. Anthracycline therapy and 24-hour blood-pressure profile in long-term survivors of childhood cancer. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, roč. 59, Suppl 1, s. "S97"-S102", 6 s. ISSN 0862-8408.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL a Martina BERNACIKOVÁ. Cardiological screening in young oncological convalescents before sport participation by heart rate variability analysis. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 69-75. ISSN 1802-7679.
  3. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Effect of anthracycline therapy on baroreflex sensitivity in children and adolescents between 11 to 20 years. 2010.
  4. ŠŤASTNÁ, Jana, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Evaluation of sympathovagal balance in oncological patients by spectral methods. In Jiří Jan, Radovan Jiřík, Radim Kolář, Jana Kolářová, Jiří Kozumplík, Ivo Provazník. Biosignal 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 173-176. ISBN 978-80-214-4105-7.
  5. STARÝ, Jan, Yahila JABALI, Jan TRKA, Ondřej HRUŠÁK, P. GAJDOS, Hana HRSTKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, B. BLAZEK, J. HAK, D. PROCHAZKOVA, Z. CERNA, P. SMISEK, P. SEDLACEK, V. VAVRA, V. MIHAL a O. HRODEK. Long-term results of treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic. Leukemia. England: Nature Publishing Group, 2010, roč. 24, č. 2, s. 425-428. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2009.255.
  6. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Některé funkční parametry plic u pacientů po onkologické léčbě. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 65, č. 5, s. 331-332. ISSN 0069-2328.
  7. ŠŤASTNÁ, Jana, M POLÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Eliška ŽAROŠSKÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Odmítli své dítě naočkovat - jaké byly výsledky? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2010, roč. 11, č. 1, s. 44-46. ISSN 1213-0494.
  8. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka a Hana HRSTKOVÁ. Poruchy metabolismu lipidů u dětí. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 8 - 9, 1 s. ISSN 1336-863X.
  9. HRSTKOVÁ, Hana. Prodělali jsme "rakovinu" - jak žijeme ??? 2010. ISBN 978-80-254-8015-1.
  10. HRSTKOVÁ, Hana. Vzácné horečky u dětí. Pediatria. Bratislava: Samedi, 2010, roč. 5-2010, č. 1, s. 6-7. ISSN 1336-863X.

  2009

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL a Jana ŠŤASTNÁ. Dlouhodobé sledování adolescentů po protinádorové léčbě. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2009, roč. 4, č. 1, s. 7-10. ISSN 1336-863X.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Funkční vyšetření plic a spiroergometrie u mladých onkologicky nemocných. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 64, č. 11, s. 520-521. ISSN 0069-2328.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Boris HABANEC, Michal FEDORA, Milan ELLEDER, Petra KONEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Hepatosplenomegálie a střádavá onemocnění. In VII.Festival kazuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt 2009. Luhačovice: zlínský kraj, 2009. s. 14. ISBN 978-80-254-4373-6.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav MICHÁLEK, Sylvie ŠŤASTNÁ, Zdeňka OSVALDOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Horečka nejasné etiologie-mevalonová acidurie. In VII.Festival kuzuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt 2009. Luhačovice: zlínský kraj, 2009. s. 13. ISBN 978-80-254-4373-6.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Hana BUČKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Petra KONEČNÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Hana HRSTKOVÁ. Hyperphenylalaninaemia and lymphomas. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, 2009, roč. 98, 1-2, s. 18. ISSN 1096-7192.
  6. KEPÁK, Tomáš, Jitka RADVANSKÁ, Viera BAJČIOVÁ, Marek BLATNÝ, Hana HRSTKOVÁ, Josef KUŘE, Vladimír MIHÁL, Jan STARÝ, Vratislav ŠMELHAUS, Jaroslav ŠTĚRBA a Josef KOUTECKÝ. Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE. Klinická onkologie. Brno, 2009, roč. 22, č. 2, s. 77-79. ISSN 0862-495X.
  7. HRSTKOVÁ, Hana. Podávání D vitaminu u dětí. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2009, roč. 4, N1, s. 8N-9N, 2 s. ISSN 1336-863X.
  8. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Kristína TÓTHOVÁ, Martin JELÍNEK, Hana BERANTÍKOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, P. NAVRÁTILOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Qolop - the Brno quality of life longitudial study or paediatric oncology patients. In PEDIATRIC BLOOD & CANCER; 53(5), 754-754. 2009. ISSN 1545-5009.
  9. HRSTKOVÁ, Hana. Rizika a prevence osteoporózy u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2009, roč. 10, č. 3, s. 160-162. ISSN 1213-0494.
  10. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. The relationship between ambulatory blood pressure monitoring and cardiovascular parameter after anthracycline therapy. In 18. meeting of ES-PCR. 2009.
  11. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slavka POUCHLA, Vladimír MEJZLÍK, Petra KONEČNÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Drahomíra BARTOŠOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Wilson s Disease: Monocentric Experiences Over a Period of 10 Years. Klinische Pädiatrie. Stuttgart: Thieme, 2009, roč. 221, č. 7, s. 419-424. ISSN 0300-8630.

  2008

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Petr HONZÍK. A late effect of an anthracycline therapy on 24-hour profile of blood pressure. In 5th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations. 1. vyd. Parma: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 2008. s. 1-3.
  2. HRSTKOVÁ, Hana. Anemie u dětí. Detský lekár. Bratislava, 2008, roč. 15, 1-2, s. 5-8. ISSN 1335-0838.
  3. HRSTKOVÁ, Hana a Lubomír ELBL. Cytostatika u dětí a kardiovaskulární systém. Postgraduální medicína. Praha, 2008, roč. 10, č. 5, s. 535-538. ISSN 1212-4184.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Slávka POUCHLÁ, Vladimír MEJZLÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Hana HRSTKOVÁ. Diagnosis of Wilson disease in children. In Archives Diseases in Childhood. 2008. ISSN 1468-2044.
  5. HONZÍKOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Antoín KRTIČKA a Petr HONZÍK. EFFECT OF BAROREFLEX ON BLOOD PRESSURE VARIABILITY. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
  6. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project. In Quality of Life in the Context of Health and Illness. Brno: MSD, s. r.o., 2008. s. 37-41. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-073-9.
  7. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project. Social Processes and Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 10-15, 5 s. ISSN 1802-8853.
  8. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ, Eva HRABINCOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Fenylketonurie v dospělosti. Čes. - slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 63, č. 11, s. 601-605. ISSN 0069-2328.
  9. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Slávka POUCHLÁ, Vladimír MEJZLÍK, Michal KÝR, Víta ŽAMPACHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Haemolytic anaemia and acute liver failure - the initial manifestations of Wilson disease. Bratisl. Lek. Listy. Bratislava, Slovenská republika: Slovak Academic Press, s.r.o.,, 2008, roč. 109, č. 10, s. 434-437. ISSN 0006-9248.
  10. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jana ŠŤASTNÁ a Klára HONZÍKOVÁ. Hodnocení funkce levé komory srdeční u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2008, roč. 50, č. 10, s. 378-384. ISSN 0010-8650.
  11. MICHÁLEK, Jaroslav, Jana VALÍČKOVÁ, Hana BUČKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Immune system in children with Epidermolysis bullosa congenita. In Europediatrics. 2008.
  12. POLÁKOVÁ, Marie a Hana HRSTKOVÁ. Is the level of IgG antibodies against pertussis toxin sufficient in vacctination ? Scripta medica. Brno: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 2008, roč. 81, č. 2, s. 97-104. ISSN 1211-3395.
  13. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Milan PILÁT, Petra NARÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění a jejich vliv na kvalitu života: výsledky z prvního roku projektu QOLOP. In 18. Konfernece dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2008. ISBN 978-807177-009-1.
  14. HRSTKOVÁ, Hana. Obezita a metabolický syndrom. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2008, roč. 3/2008, č. 1, s. 7-8. ISSN 1336-863X.
  15. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factors for hypertension in children, adolescents, and young adults. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2008, roč. 57, č. 3, s. 385-391. ISSN 0862-8408.
  16. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Eva HRABINCOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Phenylketonuria in adulthood in the Moravian region (Czech Republic). In Journal of Inheroted Metabolic Diseases. 2008. ISSN 0141-8955.
  17. MICHÁLEK, Jaroslav, Michal KÝR, Hana HRSTKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Michal KLIMOVIČ, Michal FEDORA a Jan HUBÁČEK. Polymorfismus genu pro BPI a IL-6 rozhoduje o průběhu septického stavu. In Sborník abstrakt VIII. Českého pediatrického kongresu s mezinárodní účastí. Jihlava, 2008. s. 397.
  18. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Vladimír MEJZLÍK, Slávka POUCHLÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Poruchy metabolizmu mědi-Wilsonova choroba. In Dědičné metabolické poruchy-23.pracovné dni, Senec, Slovenská Republika, květen 2008. 2008.
  19. HRSTKOVÁ, Hana, Bohumil FIŠER, Klára HONZÍKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Primární hypertenze v dětském věku. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 63, č. 10, s. 587-590. ISSN 0069-2328.
  20. HRSTKOVÁ, Hana. Trombocytopenie v dětském věku. Detský lekár. Bratislava: SAMEDI, 2008, roč. 15, č. 3, s. 79-82. ISSN 1335-0838.
  21. STARÝ, Jan, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana HRSTKOVÁ. Třetí celostátní protokol léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie znamena další zlepšení výsledkůl. Transfuze a Hematologie dnes. Parha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 14, 3/2008, s. 102-109, 7 s. ISSN 1213-5763.
  22. STARÝ, J., P. GAJDOŠ, Hana HRSTKOVÁ, L. KOPEČNÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Danuše DEMBICKÁ, Denisa MENDELOVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, M. HAJDÚCH, B. BLAŽEK, H. PTOSZKOVÁ, J. HAK, Kateřina TOUŠOVSKÁ, D. PROCHÁZKOVÁ, Z. ČERNÁ, Y. JABALI, P. TIMR, P. SMÍŠEK, V. VÁVRA, K. ZDRÁHALOVÁ, P. SEDLÁČEK, L. ŠRÁMKOVÁ, V. KOMRSKA, E. MEJSTŘÍKOVÁ, A. VRZALOVÁ, K. KRAMARZOVÁ, ZEMANOVÁ Z., M. JAROŠOVÁ, J. HOUSKOVÁ, J. ZUNA, O. HRUŠÁK, J. TRKA a V. MIHÁL. Třetí celostátní protokol léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie znamenal další zlepšení výsledků. Studie ALL - BFM 95 u dětí v Čeksé republice 1995 - 2002. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, č. 3, s. 102-109, 7 s. ISSN 1213-5763.
  23. HRSTKOVÁ, Hana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Petr HONZÍK. Twenty four hour blood pressure profile in patients after an anthracycline treatment. 2008.
  24. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
  25. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Vláknina ve výživě dětí. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Suppl 1, 2 s. ISSN 1802-6281.

  2007

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Ambulatorní monitorování krevního tlaku u dětí, dospívajících a mladých dospělých 10 let po léčbě antracykliny. In Sborník, 17. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-86225-36-4.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. Ambulatory blood pressure monitoring in patients after anthracycline therapy. Abstracts. 2007.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Arterial blood pressure and baroreflex sensitivity 1-18 years after completing anthracycline therapy. Neoplasma. Bratislava: SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2007, roč. 54, č. 2, s. 162-167. ISSN 0028-2685.
  4. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lenka KLAPAČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ a JA HUBÁČEK. Bactericidal permeability increasing protein gene variants in children with sepsis. Intensive care medicine. 2007, roč. 33, s. 2158-2164. ISSN 0342-4642.
  5. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lucia KLAPÁČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav HUBÁČEK. Bactericidal permeability increasing protein gene variants in children with sepsis. Intensive care medicine. 2007, roč. 33(12), č. 27, s. 2158-64, 7 s. ISSN 0342-4642.
  6. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lenka KLAPAČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a J.A. HUBÁČEK. Bactericidal permeability increasing protein gene variants in children with sepsis. Intensive care medicine. 2007, roč. 33, s. 2158-2164. ISSN 0342-4642.
  7. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Bicycle ergometry in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstracts. 16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
  8. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, L. KLAPAČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ a JA HUBÁČEK. Genetické polymorfismy baktericidního permeabilitu zvyšujícího proteinu u dětí se sepsí. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I.Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. - 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 25. ISBN 978-80-7262-510-9.
  9. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, L. KLAPAČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a JA HUBÁČEK. Genetické varianty interleukinu 6 a riziko rozvoje sepse u dětí. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. - 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 26. ISBN 978-80-7262-510-9.
  10. KÝR, Michal, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Vladimír MEJZLÍK, Libor KOZÁK, Víta ŽAMPACHOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Hemolytická anémie a fulminantní jaterní selhání u 16leté dívky s Wilsonovou chorobou. In Sborník abstrakt V. festivalu kazuistik Pediatrické konference Luhačovice 2007. 1. vyd. Zlín: Krajská nemocnice T. Bati, 2007. s. 29. ISBN 978-80-254-0117-0.
  11. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lenka KLAPAČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a JA HUBÁČEK. Interleukine - 6 gene variants and the risk of sepsis development in children. Human Immunology. USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2007, roč. 68, s. 756 - 760. ISSN 0198-8859.
  12. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lucia KLAPÁČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav HUBÁČEK. Interleukine IL-6 gene variants and the risk of sepsis development in children. Human Immunology. USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2007, roč. 68, č. 9, s. 756-60, 5 s. ISSN 0198-8859.
  13. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL a Nataša HONZÍKOVÁ. Kardiomyopathie u dětí po onkologické léčbě. In Diagnostika a terapia v pediatrii IX. 1. vyd. Martin: Jesseniova universita UK, 2007. 160 s. ISBN 978-80-88866-49-7.
  14. HRSTKOVÁ, Hana. Krvácení u dětí, diagnostika a terapie. In Sborník II. Příbramské ošetřovatelské dny. 1. vyd. Příbram: Střední zdravotnická škola a Vyšší odoborná zdravotnícká škola Příbram, 2007. s. 82-86. ISBN 978-80-239-8943-4.
  15. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Pavel MAZÁNEK, Šárka KÁROVÁ, Peter MÚDRY, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu QOLOP. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. s. 151-152.
  16. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ, Milan PILÁT, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a jejich vliv na kvalitu života. Pediatrie pro praxi. Solen, s r.o., 2007, roč. 8, č. 6, s. 353-357, 4 s. ISSN 1213-0494.
  17. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petra KONEČNÁ, Milan ELLEDER a Hana HRSTKOVÁ. Niemann-Pick A/B u 18- měsíčního batolete rumenského původu. In V.Festival kazuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt. Luhačovice, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0117-0.
  18. HRSTKOVÁ, Hana. Poruchy krevního srážení u dětí. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2007, roč. 2, č. 2, s. 8S-10S, 3 s. ISSN 1336-863X.
  19. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Hana BUČKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Problematiika výživy a gastrointestinálních potíží pacientů s epidermolysis bulosa. . Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 54-54, 81 s. ISSN 1210-7824.
  20. BAJEROVÁ, Kateřina. Stav výživy dětí na bezlepkové dietě - výsledky pilotní studie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, 2007, roč. 61, září 2007, s. 47. ISSN 1213-323X.
  21. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In Abstracts.16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
  22. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Zátěžové vyšetření dětí a adolescentů po prodělané protinádorové terapii antracykliny. Abstrakt. 2007.
  23. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. 24hodinové monitorování krevního tlaku u pacientů po terapii nádorového onemocnění.Abstrakt. 2007.

  2006

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Petr HONZÍK. Additive effect of overweight and decreased baroreflex sensitivity on elevation of blood pressure in adolescents. In Abstracts, 4th Internal Workshop on „Noninvasive, haemodynamic, autonomic and vascular monitoring. 2006.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Jana PADĚROVÁ, Petr LOKAJ, Bohumil FIŠER, Pavla BALCÁRKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children, adolescents, and young adults with essential and white-coat hypertension. Klinische Pädiatrie. Stuttgart: Thieme, 2006, roč. 218, č. 4, s. 237-242. ISSN 0300-8630.
  3. JOBOVÁ, Martina, Michal KÝR, Michal FEDORA, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Bronchopneumonie komplikovaná těžkou sepsí. In IV. Festival kazuistik Pediatrická conference. Sborník abstrakt. č. 6. Luhačovice, 2006. s.11. ISBN 80-239-701.
  4. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jiří MOUDR, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. Can we detect the development of baroreflex sensitivity in humans between 11 and 20 years of age? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Ottawa, Canada: National Research Council of Canada, 2006, roč. 84, č. 12, s. 1275-1283. ISSN 0008-4212.
  5. STARÝ, Jan, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana HRSTKOVÁ. Druhá celostátní léčebná studie AML-BFM 98 zvýšeila úspěšnost v dosažení remise a zlepšeila celkové přežití dětí s akutní myeloidní leukemií v ČR. Transuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 14, 4/2008, s. 167-174. ISSN 1213-5763.
  6. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. EFFECT OF ANTHRACYCLINE THERAPY ON CARDIOVASCULAR REGULATION AND PHYSICAL ACTIVITY. In 15th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2006.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 5, s. 249-255. ISSN 1211-3395.
  8. SVĚTLÍKOVÁ, P., Martina JOBOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, A. STEJSKALOVÁ, Michal KLIMOVIČ, Michal FEDORA, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, L. KLAPAČOVÁ, J. HUBÁČEK a Jaroslav MICHÁLEK. Genetický polymorfismus LBP a BPI a jeho význam pro predikaci závažnosti septického stavu u dětí. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 145, č. 3, s. 237. ISSN 0008-7335.
  9. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Libor KOZÁK, Hana VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Hyperfenylalaninémie jako první příznak klasické galaktosémie. In IV: Festival kazuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt 2006. Luhačovice, 2006. 1 s. ISBN 80-239-7013-5.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. CHANGES OF BLOOD PRESSURE REGULATION AFTER ANTHRACYCLINE THERAPY. In Fourth International Workshop on: "Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring. 2006.
  11. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Miroslav JÍRA, Pavla BALCÁRKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of physical activity and antitumour therapy on blood pressure regulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical signals and images 18-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006. 1. vyd. Brno: Vutium press, 2006. s. 336-338. ISBN 80-214-3152-0.
  12. JOBOVÁ, Martina, P. SVĚTLÍKOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, A. STEJSKALOVÁ, Michal KLIMOVIČ, Michal FEDORA, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, L. KLAPAČOVÁ, J. HUBÁČEK a Jaroslav MICHÁLEK. Korelace závažnosti klinického stavu u dětských septických pacientů s polymorfismy v genech pro TLR-4 a IL-6. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 145, č. 3, s. 231. ISSN 0008-7335.
  13. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Krevní tlak a funkce levé komory srdeční u pacientů léčených antracykliny. Klinická onkologie. Brno: NAKLADATELSTVÍ ApS BRNO, 2006, roč. 19, č. 5, s. 269-273. ISSN 0862-495X.
  14. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Krevní tlak a fyzická aktivita dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění. 2006.
  15. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Late anthracycline cardiotoxicity protection by dextrazoxane (ICRF-187) in pediatric patients: echocardiographic follow-up. Support Care Cancer. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006, roč. 14, č. 2, s. 128-136. ISSN 0941-4355.
  16. BOTHOVÁ, Pavla, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Lubomír ELBL a Hana HRSTKOVÁ. Late effect of anthracyclines therapy in childhood on the blood pressure and left ventricle function. 2006.
  17. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Longitudinal study of blood pressure and baroreflex sensitivity in pediatric oncologic patients. In European Academy of Paediatrics. 2006.
  18. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK, Eva HRABINCOVÁ, Jana SEVEROVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Pavel VENTRUBA a Hana HRSTKOVÁ. Maternal PKU in the Moravian region (Czech Republic). In J Inherit metab Dis, 29, 2006, Suppl 1., s. 93. Nizozemí: Springer, 2006. s. 93. ISSN 0141-8955.
  19. KÝR, Michal, Martina JOBOVÁ, Michal FEDORA, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Mnohočetná infekce v průběhu léčby pacientky s Colitis ulcerosa. In IIV. Festival kazuistik Pediatrická conference. Sborník abstrakt. č. 29. Luhačovice, 2006. s. 31. ISBN 80-239-7013-5.
  20. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factor for hypertension in children, adolescents, and young adults. In Abstracts, EFAS 2006. 2006.
  21. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factor for hypertension in children, adolescents, and young adults. 2006.
  22. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Relationship between ejection fraction and blood pressure and baroreflex sensitivity in children and adolescent after anthracycline therapy. 2006.
  23. MICHÁLEK, Jaroslav, P. SVĚTLÍKOVÁ, Martina JOBOVÁ, Michal KÝR, L. KLAPAČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Michal KLIMOVIČ, Michal FEDORA a J. HUBÁČEK. Sepse u dětí: starý problém v novém světle. In VII. pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Sborník abstrakt. Praha, 2006.
  24. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana HRSTKOVÁ. THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND BLOOD PRESSURE REGULATION IN ADOLESCENTS TREATED FOR MALIGNANT DISEASE. 2006.
  25. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny krevního tlaku a funkce levé komory srdeční u pacientů po prodělané léčbě antracykliny. 2006.

  2005

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Age related changes of baroreflex sensitivity in children and adolescents. In 14th Meeting of Paediatric Research of Cenral European Countries. 2005.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Blood Pressure and Baroreflex Sensitivity after Anthracycline Chemotherapy in Childhood with Respect to Fatty Acid Metabolism. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2005, roč. 78, č. 5, s. 257-263. ISSN 1211-3395.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Miroslav JÍRA. Blood pressure regulation and physical activity in adolescents treated for malignant disease. In Noninvasive methods in cardiology - book af abstracts. 2005. ISBN 80-86607-16-X.
  4. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Libor KOZÁK, Markéta HANÁKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Dědičný deficit alfa-1 antitrypsinu. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 10, s. 558-563. ISSN 0069-2328.
  5. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Development of baroreflex control of heart rate in children and adolescents. 2005.
  6. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Fyziologické hodnoty krevního tlaku v prstové tepně a baroreflexní senzitivity u osob ve věku 11 až 21 let. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. Košice: ZZ design studio, 2005. s. 68-69, 3 s. ISBN 80-969280-0-7.
  7. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Konzumace a preference nápojů u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2005, roč. 60, č. 2, s. 53-54. ISSN 1211-846X.
  8. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Long-term serial echocardiographic examination of late anthracycle cardiotoxicity and its prevention by dexrazoxane in pediatric patients. Eur J Pediatr. 2005, roč. 164, č. 11, s. 678-684. ISSN 0340-6199.
  9. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Long-term serial echocardiographic examination of late anthracycline cardiotoxicity and its prevention by dexrazoxane in pediatric patients. Eur J Pediatr. 2005, roč. 164, č. 11, s. 678-684. ISSN 0340-6199.
  10. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK, Eva HRABINCOVÁ, Jana SEVEROVÁ, H. VINOHRADSKÁ a Hana HRSTKOVÁ. Maternální fenylketonurie (PKU) v regionu Moravy. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 5, s. 251-256. ISSN 0069-2328.
  11. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Libor KOZÁK, Eva HRABINCOVÁ, Jana SEVEROVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Pavel VENTRUBA a Hana HRSTKOVÁ. Maternální PKU. In Čs.Pediat., 60,2005, č.8-9, s. 522-523. Praha: ČLS JEP, 2005. s. 522-523. ISSN 0069-2328.
  12. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Možnosti měření krevního tlaku z prstové tepny u adolescentů. In DIagnostika a terapia v pediatrii. I. Martin, SR: Universita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2005. s. 91-94, 215 s. ISBN 80-88866-37-5.
  13. HRSTKOVÁ, Hana a Jan BLATNÝ. Operační příprava dětí s krevním onemocněním. ... In Diagnostika a terapia v pediatrii. I. Martin, SR: Universita Komenského, Jesseniova lekarska fakulta v Martine, 2005. s. 33-36, 110 s. ISBN 80-88866-37-5.
  14. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. PHYSIOLOGICAL VALUES OF FINGER ARTERIAL PRESSURE AND BAROREFLEX SENSITIVITY FOR THE AGE BETWEEN 11-21 YEARS. 2005.
  15. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Průzkum příjmu tekutin a pravidelnosti pití nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů z jihomoravského kraje. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2005, roč 60, č. 4, s. 89-91. ISSN 1211-846X.
  16. FOREJT, Martin, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Rozdíly mezi skutečnou konzumací a preferencí nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů. In XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: Repronis Ostrava, 2005. s. 33-34, 58 s. ISBN 80-7329-107-X.
  17. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ a Bohumil FIŠER. Sympathetic overactivity and decreased baroreflex sensitivity in adolescents with elevated blood pressure. In Proceedings of the 11th International Symposium CNVD: Computer-aided Noninvasive Vascular Diagnostics. 1. vyd. Mainz: V. Blažek, U. Schulz-Ehrenburg, 2005. s. 105-109. ISBN 3-89653-942-6.
  18. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, F. JEDLIČKA, Petr KALA a Jiří SCHILDBERGER. Vliv kombinovaného arobního tréninku na změny autonomní modulace u nemocncých po akutním infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 4, s. 143-151.
  19. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Vliv podání dexrazoxanu na výskyt pozdní kardiotoxicity u pacientů léčených antracykliny pro hematologickou malignitu v dětství: Prospektivní echokardiografické sledování. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 12, s. 454-461. ISSN 0010-8650.
  20. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Hana HRSTKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu u osob ve věku 11-21 let. 2005.
  21. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Slávka VRÁBELOVÁ, Libor KOZÁK, Milan DASTYCH a Hana HRSTKOVÁ. Význam molekulárně-genetického vyšetření pro diagnostiku Wilsonovy choroby. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 4, s. 188-199. ISSN 0069-2328.

  2004

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children and adolescents after antitumor therapy with respect to fatty acid metabolism. 2004.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. 2004.
  3. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. In Sborník abstrakt 15.konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
  4. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Comparison of blood pressure variability in adolescents with white coat effect and essential hypertension. In A satelite symposium of the 14th European Meeting on Hypertension:European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure and Heart Rate Variability. 2004.
  5. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Drinking regimen in children, adolescents, and university students. Scripta Medica. Masarykova univerzita Brno, 2004, roč. 77, č. 1, s. 43-52. ISSN 1211-3395.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Early signs of increased sympathetic and decreased parasympathetic activity in young hypertensives. In Analysis of biomedical signals and images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, 2004. s. 63-65. ISBN 80-214-2633-0.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milan BAJER, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Ejekční frakce a citlivost baroreflexu u dětí, dospívajících a mladých dospělých po protinádorové léčbě. In Sborník abstrakt XIV.pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. 2004.
  8. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Changes in blood pressure variability in adolescents with essential and secondary hypertension. 2004.
  9. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Krevní tlak u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. In Sborník abstrakt 8. Ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii. 2004. ISBN 80-02-01637-8.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Long-term changes in cardiovascular regulation in paediatric oncology pacients. 2004.
  11. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Pitný režim u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2004. s. 249-253. ISBN 80-7159-146-7.
  12. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Milan BAJER. Snížení krevního tlaku po protinádorové léčvě ve vztahu k ejekční frakci a citlivosti baroreflexu. In Diagnostika a terapia v pediatrii. 2004. ISBN 80-88866-31-6.
  13. ZAVODNA, Eva, Natasa HONZIKOVA, Zuzana NOVAKOVA a Hana HRSTKOVA. THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIABILITY IN BLOOD PRESSURE AND PULSE INTERVALS IN HYPERTENSIVE. 2004.
  14. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Slávka VRÁBELOVÁ, Libor KOZÁK, Hana HRSTKOVÁ a Milan DASTYCH. Význam molekulárně-genetického vyšetření pro diagnostiku Wilsonovy choroby. In VI.Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, ostrava 2004, Sborník abstrakt. Ostrava, 2004. s. 113-114. ISBN 80-239-3292-6.
  15. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER a Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii. Praha: GALÉN, 2004. 223 s. ISBN 80-7262-264-1.
  16. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny oběhových parametrů u adolescentů s esenciální a sekundární hypertenzí. 2004.
  17. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny oběhových parametrů u adolescentů s účinkem bílého pláště v porovnání s hypertenzními adolescenty. 2004.

  2003

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in hypertesive adolescents. In 3rd FEPS Congress, Nice (france) 2003. Francie. Bologna (Italy): Eds. P.Poujeol and O. Petersen. Monduzzi Editore, MEDIMOND Inc., 2003. s. 35-38. ISBN 88-323-3143-8.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in hypertesive adolescents. In Abstract book of the 3rd FEPS Meeting. 2003.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in children and adolescents after antitumour therapy. In 3rdFEPS Congress, Nice (France) 2003. Bologna (Italy): Eds. P. Poujeol and O.Petersen. Monduzzi Editore, MEDIMOND Inc., 2003. s. 17-20. ISBN 88-323-3143-8.
  4. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstract book of the 3rd FEPS Congres. 2003.
  5. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Josef HAK, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Balneal therapy and baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Scripta Medica. Brno: GP Kusák s.r.o, Vyškov, 2003, roč. 76, č. 5, s. 203-214. ISSN 1211-3395.
  6. ZÁVODNÁ, Eva, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive adoloscents. 2003.
  7. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive children, children with white coat effect and healthy children. 2003.
  8. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jindřich LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních. In Cor et Vasa. 2003.
  9. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních. 2003.
  10. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Diagnostické možnosti pozdních následků kardiotoxické chemoterapie antracykliny. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 48, č. 10, s. 981-988. ISSN 0042-773X.
  11. LOKAJ, Petr, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Differences in circulatory parameters between healthy and hypertensive adolescents, and adolescents with white coat effect. 2003.
  12. LOKAJ, Petr, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Differences in circulatory parameters between healthy and hypertensive children, and children with white coat effect. In Sborník abstraktů, 79. fyziologické dny. 2003.
  13. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Dynamická zátěžová echokardiografie u asymptomatických pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49/2003, č. 4, s. 273-279. ISSN 0042-773X.
  14. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jaroslav MICHÁLEK. Dynamická zátěžová echokardiorgafie u zátěžových pacientů po proběhlé chemoterapii v dětském věku po prodělaném maligním onemocnění. Kardiologia Polska. Polsko: Ploský svaz kardiologů, 2003, roč. 58/2003, č. 3, s. 190-196.
  15. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Heart rate variability analysis and toxic cardiomyopathy screening in population after oncological treatment. In Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. 70-74. ISBN 80-244-0805-8.
  16. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii. Scripta medica. ČR: Masarykova univerzita v Brno - LF, 2003, roč. 76/2003, 76/3, s. 127-132. ISSN 1211-3395.
  17. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii. Scripta Medica. ČR: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 76/2003, č. 3, s. 127-132. ISSN 1211-3395.
  18. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Oční příznaky leukemie u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2003, roč. 6, S1, s. 102-106. ISSN 1213-1032.
  19. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ a Václav CHALOUPKA. Pozdní následky léčby antracyklinem na funkci levé srdeční komory po léčbě nádoru v dětském věku. European Journal of Pediatrics. 2003, roč. 162/2003, č. 10, s. 690-696.
  20. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, V. ČÍHALOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Rudolf AUTRATA. Retinoblastom u monozygotních dvojčat. Čes.a slov. Oftal. Praha: ČLS, 2003, roč. 59, č. 2, s. 134-140. ISSN 1211-9059.
  21. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Short term blood pressure variability in hypertensive adolescent. Abstract. In 12.Tagung mitteleuropaeischer Laender "Paediatrische Forschung". 2003.
  22. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Some circulatory parameters in children after antitumour therapy. In Proceedings Symposium Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. první. Brno: NCO NZO, 2003. s. 144-151. ISBN 80-7013-394-5.
  23. NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Hana HRSTKOVÁ. Spolehlivost predikce výšky u dětí po léčbě onkologického onemocnění. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě člověka. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2003. s. 49-49, 80 s. ISBN 80-210-3261-8.
  24. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Václav CHALOUPKA. The assessment of cardioprotective effect of dexrazoxane (ICRF-187) againts late antrhracycline cardiotoxicity in patients treated for childhood cancer. European Journal of Echocardiography. A Harcourt Healt Sciencec Company, 2003, roč. 2002, č. 3, s. 26. ISSN 1525-2167.
  25. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav MICHALEK. The evaluation of left ventricular function in childhood cancer survivors by pharmacological stress echocardiography. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 191-197, 8 s. ISSN 12937852.
  26. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Variabilita v krevním tlaku a baroreflexní citlivost u hypertenzních adolescentů. 2003.
  27. ELBL, Luděk, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Vliv léčby antracykliny na funkci myokardu levé komory u 155 pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění: echokardiografické studie. Česko-Slovenská Pediatrie. ČR, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně,, 2003, roč. 58,2003, č. 3, s. 121-128. ISSN 0069-2328.
  28. STARÝ, Jan, P. GAJDOŠ, Ivo SEDLÁČEK, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ, J. HAK, Václav VÁVRA, Jiří ZŮNA, Petr HRUŠÁK a P. SMÍŠEK. Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000. Transfuze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 2003/9, č. 3, s. 132-142. ISSN 1213-5763.
  29. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER a Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii. 2003.
  30. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MATUŠKA a Lenka VORLOVÁ. Výživa kojenců a mladších batolat. I. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů, 2003. 77 s. ISBN 80-7013-385-6.
  31. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Změny oběhových a plazmatických parametrů u dětí a dospívajících po léčbě pro zhoubný nádor. In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.
  32. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny oběhových parametrů u hypertenzních dospívajících. In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.
  33. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Věra ČÍHALOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Rudolf AUTRATA. 13q14 deletion in monozygotic twins with retinoblastoma and peculiar faces. In 8th Prague International Symposium of Child neurology, Prague, March 2003, Book of Abstracts. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-211-0.

  2002

  1. STARÝ, J., P. GAJDOŠ, J. TRKA, J. HAK, V. MIHÁL, B. BLAŽEK, Hana HRSTKOVÁ, O. HRUŠÁK, K. MICHALOVÁ, M. JAROŠOVÁ a Y. JABALI. Akutní lymfoblastická leukémie u kojenců. Transfúz. Hemat. dnes. ČR: Nakladatelské a tiskové stř ČLS JEP, Pra, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 47-54. ISSN 1213-5763.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, J. HAK a P. VÁCLAVKOVÁ. Autonomic control of the heart in relation to anthropometric characteristics in children and adolescents. Scripta Medica. Brno: LF MU, 2002, roč. 75, č. 5, s. 217-221. ISSN 1211-3395.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in children after anthracycline therapy. Scripta Medica. GP Kusák s.r.o., Vyškov: Masarykova Univerzita V Brně, 2002, roč. 75, č. 4, s. 195-202. ISSN 1211-3395.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Jan HAK, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Abstract. In 78th Physiological Days of the Slovak and Czech Physiological Societies. 2002.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Jan HAK, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Abstract. 2002.
  6. ADAM, Z., Jiří VORLÍČEK a Hana HRSTKOVÁ. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. In Učebnice : Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. ČR: Grada 2002, 2002. s. 517-521. ISBN 80-7169-792-3.
  7. KEPÁK, Tomáš, Zdeněk PAVELKA, Hana HRSTKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Igor KISS, Jan ŽALOUDÍK, Jiří VORLÍČEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Dlouhodobá dispenzární péče po léčbě nádorových onemocnění v dětství v rámci univerzitního onkologického centra Brno (UOC). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2002, roč. 15, č. 6, s. 234.
  8. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Dynamic and low-dose dobutamine stress echocardiography in the assessment of late doxorubicin-induced cardiotoxicity. European Heart Journal. 2002, roč. 23, Suppl.5, s. 207-207. ISSN 0195-668X.
  9. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku. Cor et Vasa. Praha, 2002, roč. 44, č. 9. ISSN 0010-9650.
  10. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a J. NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku. COR et Vasa. ČR, 2002, roč. 44/2002, č. 9, s. 344. ISSN 0010-9650.
  11. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, J. NOVOTNÝ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Guality of life of children and adolescents after treatment of leukemia in childhood. Medical a Pediatric Oncology. Wiley-Liss, 2002, roč. 39/4/2002, s. 344. ISSN 0098-1532.
  12. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Kvalita života bývalých onkologických pacientů. Česko-slovenská pediatrie. 2002, roč. 57, č. 11, 2 s.
  13. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, J. NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Kvalita života bývalých onkologických pacientů. Česko-slovenská pediatrie: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. 2 s. 57/11/2002.
  14. STARÝ, Jan, Petr GAJDOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumír BLAŽEK, Zdeněk SLAVÍK, Jiří MIHAL, František ZAHÁLKA, Jabali YAHIAI, Vladimír VÁVRA, Lenka KOPEČNÁ, Jan MYDLIL a Jan TRKA. Léčba českých dětí s akutní lymfoblastické leukemií: Zpráva České pracovní skupiny pro dětskou hematologii. Med Pediatr Oncol. 2002, roč. 2002, č. 39, s. 125-127.
  15. ADAM, Jiří VORLÍČEK a Hana HRSTKOVÁ. Leukémie v dětském věku. Speciální onkologie - učební texty. ČR: MU v Brně, 2002, roč. 2002, kap.č.59, s. 507-510. ISBN-80-7169-.
  16. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Některé aspekty časného a pozdního poškození myokardu levé komory srdeční po léčbě antracykliny v dětském věku. 2002.
  17. STARÝ, J., P. GAJDOŠ, P. SEDLÁČEK, B. BLAŽEK, Z. ČERNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Y. JABALI, Lenka KOPEČNÁ, V. MIHÁL, J. MYDLIL, D. PROCHÁZKOVÁ, K. TOUŠOVSKÁ a V. VÁVRA. Osud dětí s prvním relapsem akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000. Česko-Slovenská pediatrie. Česká republika, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 57/2002, č. 11, s. 643. ISSN 0069-2328.
  18. ELBL, Lubomír a Hana HRSTKOVÁ. Problemaatika pozdní kardiotoxicity po léčbě antracykliny pro maligní onemocnění v dětském věku. Cor Vasa. Praha, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 461-465. ISSN 0010-8650.
  19. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER, J. HAK a Martin FOREJTŮ. Průzkum pitného režimu dětí a adolescentů. Česko-slovenská pediatrie. ČR, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, s. 429-433.
  20. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Quality of life of children and adolescents after treatment of leukemia in childhood. Medical a Pediatric Oncology. Wiley-Liss, 2002, roč. 39, č. 4, s. 344. ISSN 0098-1532.
  21. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER a Jaroslav MICHÁLEK. Rekombinantní lidský interforon a-2a v léčbě dětí s chronickou imunitrní trombocytopenickou purpurou. Journal of Pediatrie Hematology/Oncology. Lipincot Williams a Wilkins, Inc, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 299-303.
  22. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Relationship Between 0.1 HZ variability in blood pressure and pulse intervals in hypertensive children. 2002.
  23. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Relationship betwwn variability in blood pressure and pulse intervals in borderline hypertensive children. Abstract. In 11.Tagung mitteleuropaeischer Laender "Paediatrische Forschung". 2002.
  24. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků. Alergie. ČR: Bibliographia Midica Čechoslovaca, 2002, roč. 4/2002, 3/2002Bro,, s. 200-205. ISSN 1212-3536.
  25. BURIANOVÁ, Milena a Hana HRSTKOVÁ. Tělesná zdatnost u dětí s asthma bronchiale. Alergologie. ČR: Bibliographia Medica Čechoslovaca, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 107-111. ISSN 1212-3536.
  26. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Zdeňka OSVALDOVÁ, Jiří ŠTARHA a Hana HRSTKOVÁ. The analysis of the risks for the development of tumour lysis syndrome in children. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002, roč. 103, č. 6, s. 206-209. ISSN 1336-0345.
  27. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Mohamed AL-KUBATI, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and the 0.1 Hz variability in circulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, 2002. s. 75-77. ISBN 80-214-2120-7.
  28. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Mohamed AL-KUBATI, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The Relationship Between Baroreflex Sensitivity And The 0.1 Hz Variability In Cireulation In Children And Adolescents. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, University of Technology B, 2002. s. 94-96. ISBN 80-214-2120-7.
  29. SMÍŠEK, P,, P. GAJDOŠ, A. VRZALOVÁ, B. BLAŽEK, Z. ČERNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Y. JABALI, V. MIHAL, D. PROCHÁZKOVÁ, J. ŠTĚRBA, K. TOUŠOVSKÁ a J. STARÝ. Výsledky léčby dětí s akutní lymfoblastickou leukémií léčench podle protokolu BFM 95 ALL a dětí s akutní myeloidní leukémií léčených podle protokolu BFM 93 AML k 31. prosinci 2001. 11/2002. Č.R, Praha, Česko-slovenská pediatrie: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. 1 s. 57/11/, 2002.
  30. HRSTKOVÁ, Hana a Jiří ŠEBÁNEK. Významné jedovaté rostliny v našem okolí. první. Brno 2002: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, Vinařská 6, 656 02 Brno, 2002. s. 3-255. ISBN 80-7013-353-8.
  31. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, J. FIALA a Milan BAJER. Životní styl a riziko aterosklerózy u bývalých onkologických pacientů. Diabetologie, matabolismus, endokrinologie, výživa. Plzeň, 2002, roč. 5/2002, č. 3, s. 17.

  2001

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and cardiovascular parameters in children. Abstract. In 10.Tagung mitteleuropaeischer Laender "Paediatrische Forschung". 2001.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and mean pulse interval in children. Abstract. In 77.Fyziologické dny - sborník abstraktů. 2001.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and mean pulse interval in children. Abstract. 2001.
  4. MATUŠKA, Jaroslav, Hana HRSTKOVÁ, Danuše DEMBICKÁ a Milan BAJER. Allergic reactions inchildren with malignant tumors(Prophylactic treatment with Loratadine in comparison with Promethazine). J Allergy Clin Immunol. United States: Mosby Inc., 2001, roč. 107, č. 2, s. S13, 1 s. ISSN 0091-6749.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Josef HAK, Nataša HONZÍKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Astma bronchiale - citlivost baroreflexu. In Aktuality v pediatrii II. Martin, Slovensko: Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. s. 33-38. Aktuality v pediatrii 2001. ISBN 80-88866-10-3.
  6. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Experimental and Clinical Cardiology. Canada: Pulsus Group Inc., 2001, roč. 6, č. 1, s. 35-37. ISSN 0160-9289.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Zuzana NOVÁKOVÁ. Baroreflex sensitivity, blood pressure and heart rate variability in children and adolescents after anthracycline treatment. Scripta medica. Brno: Masaryk University, 2001, roč. 74, č. 3, s. 187-194. ISSN 1211-3395.
  8. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Zuzana NOVÁKOVÁ. Citlivost baroreflexu, krevní tlak a tepová frekvence u dětí a adolescentů s maligními tumory po antracyklinové léčbě. Scripta medica. Brno, ČR: MU v Brně, 2001, roč. 74, č. 3, s. 187-194. ISSN 1211-3395.
  9. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. 2001.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. Abstract. In Eleventh European Meeting on Hypertension. 2001.
  11. KOPEČNÁ, Lenka a Hana HRSTKOVÁ. Dítě po vyléčeném nádorovém onemocnění - nefrologické aspekty. Čes.-slov.Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. V, 1 s. ISSN 0069-2328.
  12. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Kidney functions after chemotherapy in cancer paediatric patients. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A101, 1 s. ISSN 0931-0509.
  13. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Lactate dehydrogenase index as a prediction of tumor lysis syndrome. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A 101, 1 s. ISSN 0931-0509.
  14. HRSTKOVÁ, Hana, Petr SVOBODA a Kateřina HRČKOVÁ. Mohou média ovlivnit výživu dítěte? Česko-slovenská pediatrie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001, roč. 56, č. 7, s. 409-411. ISSN 0069-2328.
  15. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Lubomír ELBL a Jan NOVOTNÝ. Pozdní následky léčby dětských nádorů: hodnocení kardiorespiračních funkcí, skladby těla a životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru. Pediatrie pro praxi. Konice, ČR: Solen, 2001, roč. 2, č. 6, s. 278-281. ISSN 1213-0494.
  16. HRSTKOVÁ, Hana a Jana SEVEROVÁ. Psychosociální následky kardiotoxické chemoterapie dětských malignit. In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 2001. s. 82-86. ISBN 80-88866-10-3.
  17. HRSTKOVÁ, Hana, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Tělesná hmotnost dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. Detský lekár. Bratislava: Vydavateľstvo BONUS, 2001, roč. 8, č. 2, s. 39-42. ISSN 1335-0838.
  18. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Martina NOVOTNÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u osob po léčbě kardiotoxickými cytostatiky. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2001, roč. 10, č. 2, s. 88-89. ISSN 1210-5481.
  19. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER, Martin FOREJTŮ a J. HAK. Výsledky hodnocení pitného režimu zdravých a chronicky nemocných dětí a adolescentů. In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 2001. s. 216-221. ISBN 80-88866-10-3.
  20. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu ve vztahu k tepovým intervalům a krevnímu tlaku u dětí. 2001.
  21. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Václav CHALOUPKA a Milan BAJER. Význam monitorování kardiotoxicity ke sledování kvality života dětí po onkologické léčbě. In 5. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Sborník. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 32.
  22. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Výživa a pohybová aktivita jako součást životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru. Scripta medica. Brno - CZ: LF MU Brno, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 379-389. ISSN 12211-3395.
  23. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a J. HAK. Výživa dětí s astma bronchiale. Bulletin SAAD. Sdružení pro alergické a astmatické děti, 2001, č. 2, s. 5-7.
  24. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milena BURIANOVÁ. Výživa, pohybová aktivita a skladba těla u mládeže s astma bronchiale. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2001, roč. 10, č. 3, s. 120-130. ISSN 1210-5481.
  25. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Zátěžová echokardiografie v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. Praha, ČR, 2001, roč. 56, č. 8, s. 448-453. ISSN 0069-2328.
  26. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Změny funkce levé komory srdeční během dobutaminové zátěžové echokardiografie u asymptomatických nemocných léčených v dětském věku kardiotoxickou chemoterapií. Cor et Vasa. 2001, roč. 43, č. 10, s. 489-496.

  2000

  1. JABALI, Yahia, Jan STARÝ, Jiří HAK, Bohumil BLAŽEK, Hana HRSTKOVÁ, Vladimír MIHÁL, Josef MYDLIL, Petr TIMR a Petr GAJDOŠ. Acute Lymphoblastic Leukemia in Infants: A Decade of Experimence in the Czech Republic. Medical and pediatric oncology. New York: Wiley-Liss, 2000, roč. 34, č. 5, s. 493-495. ISSN 0098-1532.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and a 24-hour blood pressure profiles in children and adolescents with essential hypertension. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2000, roč. 73, č. 3, s. 201-208. ISSN 1211-3395.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Abstract. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. The 4th Czech-French-Slovak Symposium. 2000.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and 24-hour measurement of blood pressure in children and adolescents with essential hypertension. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 15th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2000. 1. vyd. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology., 2000. s. 351-353. ISBN 80-214-1610-6.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Citlivost baroreflexu a krevní tlak u dětí a adolescentů po terapii zhoubného nádoru antracykliny. In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin: JLF UK Martin, 2000. s. 26-29. ISBN 80-88866-11-1.
  6. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Paris VOGAZIANOS. Correlation between food preferences and actual dietary consumption in Czech university students. European Journal of Clinical Nutrition. 2000, roč. 54/2000, Suppl. 4, s. S6, 1 s. ISSN 0954-3007.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Lenka KOPEČNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Esenciální hypertenze a senzitivita baroreflexu u dětí a adolescentů. In Abstrakt XVIII, konference České společnosti pro hypertenzi. 1. vyd. Znojmo: Čs společnost pro hypertenzi, 2000. s. 38.
  8. POSPÍŠILOVÁ, Dagmar, Vladimír MIHÁL, Kamila PETRTÝLOVÁ, Jan STARÝ, Hana PTOSZKOVÁ, Josef HAK, K. TOUŠOVSKÁ, Hana HRSTKOVÁ, Daniela PROCHÁZKOVÁ, I. SULOVSKÁ a Z. AMBRŮZOVÁ. Frekvence protilátek proti glykoproteinům trombocytární membrány vyšetřených metodou MAIPA u dětí s imunní trombocytopenickou purpurou. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 10, s. 603-609. ISSN 0069-2328.
  9. MICHÁLEK, Jaroslav, Jiří TŮMA, Hana HRSTKOVÁ a Josef FEIT. Gastric carcinoma on 9-year-old boy. Pediatric Hematology and Oncology. 0888-0018: Taylor +Francis, 2000, roč. 17, č. 6, s. 511-515. ISSN 0888-0018.
  10. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Hypertenze jako následek obezity. Česko-slovenská Pediatrie. Praha: MTT, 2000, roč. 55, č. 10, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
  11. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Knowledge and attitude to healthy nutrition and physical activity in children after treatment for cancer. Medical and Pediatric oncology. New York: Wiley-Liss, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 286. ISSN 0098-1532.
  12. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. LDH index during cytostatic therapy. In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1. vyd. Řím: Parmalat S.p.A., 2000. s. 174.
  13. HRSTKOVÁ, Hana, Lenka KOPEČNÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Má dítě po prodělané leukémii zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob v dospělosti? In Abstrakt XVIII.konference České společnosti pro hypertenzi. 1. vyd. Znojmo: Čs. společnost pro hypertenzi, 2000. s. 32.
  14. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Petra VÁCLAVKOVÁ. Measurement of baroreflex sensitivity in children with essential hypertension. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences, 2000, roč. 49, č. 4, s. P14, 1 s. ISSN 0862-8408.
  15. HRSTKOVÁ, Hana. Nádory dětského věku. In Klinická onkológia a radioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press, s.r.o., 2000. s. 984-1007. ISBN 80-88908-71-X.
  16. KOPEČNÁ, Lenka a Hana HRSTKOVÁ. Nefrotoxicita protinádorové terapie. In Diagnostika a terapia v pediatrii. 1. vyd. Martin, SR: JLF UK, 2000. s. 52-56. ISBN 80-88866-11-1.
  17. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Pohybová aktivita dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru v dětství. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 11, s. 726-728. ISSN 0069-2328.
  18. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Pohybový režim jako významná súčasť životného štýlu detských astmatikou. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 27-29. ISSN 1335-0838.
  19. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Relationship between anamnestic determined physical activity and baroreflex sensitivity after anthracycline treatment. 2000.
  20. KOPEČNÁ, Lenka, Alena HOLČÍKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Risk of urolithiasis in patients with cystic fibrosis (CF). In Abstract of 9.Tagung mitteleurop.Lander. 1. vyd. Wien: AKH Wien, Univ.Kinderklinik, 2000. s. 22.
  21. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Riziko urolithiázy u dětí s cystickou fibrózou. In Aktuality v pediatrii. 1. vyd. Martin,SR: JLF MU, Martin, 2000. s. 55-56. ISBN 80-88866-10-3.
  22. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Screening toxické kardiomyopatie po kardiotoxické cytostatické léčbě v dětství. Brno, 2000.
  23. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Igor CRHA. Syndróm PICA u 3-ročného dieťaťa z Kosova. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 25-26. ISSN 1335-0838.
  24. MALÁSKA, Jan, Marie SKLENIČKOVÁ, Kateřina KREJČÍ, Lenka FAJKUSOVÁ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ a Jiří FAJKUS. Telomerase Activity and Expresion and Telomere Analysis in Situ in the Course of Treatment of Childhood Leukemias. Blood Cells, Molecules and Diseases. Orlando, Florida: Academic Press, 2000, roč. 26, č. 5, s. 534-539. ISSN 1079-9796.
  25. MALÁSKA, Jan, Jiří FAJKUS, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Lenka FAJKUSOVÁ, Rostislav VYZULA, Kateřina KREJČÍ a Marie SKLENIČKOVÁ. Telomerase activity and expression in the course of treatment of acute childhood leukemias. In Miami Nature Biotechnology Short Reporřts, Volume 11m, Advances in Gene Technology: DNA, RNA and CANCER. 2000. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 29a, 1 s. ISSN 1087-0156.
  26. MALÁSKA, Jan, Marie SKLENIČKOVÁ, Kateřina KREJČÍ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Jiří FAJKUS. Telomerase Activity,Expression and Telomere in situ Analysis in the Course of Treatment of Childhood Leukemias. J.Biomol. Struct. Dyn. USA: Adenine press, 2000, roč. 17, č. 6, s. 1152-1153. ISSN 0739-1102.
  27. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER a Jaroslav MICHALEK. The use of interferon alpha in therapy of chronic immune thrombocytopenic purpura in children. In Europediatrics Abstract Book. Roma, Italy: IPG, 2000. s. 143-143. ISBN 01255564.
  28. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Twenty-four-hour blood pressure profile and baroreflex sensitivity in children and adolescents with essential hypertension. J. Hypertension. USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2000, roč. 18, suppl 2, s. S47-S47, 1 s. ISSN 0263-6352.
  29. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí a mladistvých po léčbě cytostatiky. In MEDsport sympózium 2000. Hradec Králové, CZ: MedVěd agentura, 2000. s. 138-141. ISBN 80-238-4667-1.
  30. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA a Hana HRSTKOVÁ. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých těhotných a kojících žen. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 140-143. ISSN 1335-0862.
  31. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Milena BURIANOVÁ a Milan BAJER. Výživa a pohybová aktivita dětí s asthma bronchiale. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, S1, s. 44. ISSN 0069-2328.
  32. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Výživové zvyklosti u detí a adolescentov s diagnózou astma bronchiale. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 25-26. ISSN 1335-0838.
  33. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Jan NOVOTNÝ. Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 5, s. 281-287. ISSN 0069-2328.
  34. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a J. NOVOTNÝ. Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 5, s. 281-287. ISSN 0069-2328.
  35. KOPEČNÁ, Lenka, Milan BAJER, Milena BURIANOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Lenka KLAPAČOVÁ. Zkušenosti s diagnostikou a terapií Kawasakiho choroby u dětí. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 80, č. 4, s. 198-200. ISSN 0032-6739.
  36. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Znalosti a postoje ke správné výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. In Sborník 4. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 1. vyd. Ostrava: Radioterapeut. klinika FNsP Ostravqa, 2000. s. 45.
  37. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Milan BAJER, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a rozvoj tělesné výšky u dětí po léčbě zhoubných nádorů. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL-ERILENS, 2000, roč. 9, č. 3, s. 127-128. ISSN 1210-5481.

  1999

  1. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Marie PEJCHLOVÁ. Acute renal failure in the course of cytostatic therapy. In Abstracts of 3rd Pediatric Three Countries Meeting. 3. vyd. Starý Smokovec: Slovenská lekárska spoločnost, 1999. s. 19. 3.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflexní sensitivita a 24-hodinový profil krevního tlaku u dětí s esenciální hypertenzí. In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin,SR: JLF UK,Martin, 1999. s. 25-27. ISBN 80-88866-11-1.
  3. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Cvičení dětí v rekonvalescenci po léčbě zhoubných nádorů. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 25-27. ISBN 80-7044-265-4.
  4. MICHÁLEK, Jaroslav, Radek HORVATH, Jaroslav BENEDÍK a Hana HRSTKOVÁ. Cytomegalovirová infekce u dětí se zhoubným nádorovým onemocněním: od sérologie k průkazu virové DNA. Klinicka onkologie. MOU, 1999, roč. 12, č. 4, s. 206-211. ISSN 01357884.
  5. MICHÁLEK, Jaroslav, Radek HORVÁTH, Jaroslav BENEDÍK a Hana HRSTKOVÁ. Cytomegalovirová infekce u dětí se zhoubným nádorovým onemocněním: od sérologie k průkazu virové DNA. Klinická onkologie. 1999. ISSN 0862-495X.
  6. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Děti po léčbě zhoubného nádoru v 21. století. In 44. Pediatrický den. Abstrakta. Brno, 1999. s. 26.
  7. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Hana HRSTKOVÁ. Dietary assessment of vitamin and mineral intake among Czech children. Scan J Publ Health. Oslo, 1999, roč. 43, č. 34, s. 53S, 1 s. ISSN 1102-6510.
  8. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Hana HRSTKOVÁ. Dietary Guidelines in the Czech republic. Scan J Publ Health. Oslo, 1999, roč. 43, č. 34, s. 34S, 1 s. ISSN 1102-6510.
  9. MICHÁLEK, Jaroslav, Hana HRSTKOVÁ, Radek HORVÁTH a Jaroslav BENEDÍK. EBV, CMV and HHV-6 infection in children with cancer: from serology to viral DNA detection. Viena: Abstract book, 1999. 1 s. Viena 1999.
  10. MICHÁLEK, Jaroslav, Lenka KOPEČNÁ, Jiří TŮMA, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil BLAŽEK, Boris HABANEC, Karel DVOŘÁK a František TECL. gastric carcinoma of childhood. Medical and pediatric oncology. New York: Wiley-Liss, 1999, roč. 33, s. 317. ISSN 0098-1532.
  11. MICHÁLEK, Jaroslav, Lenka KOPEČNÁ, Jiří TŮMA, H. HRSTKOVÁ, Bohumil BLAŽEK, Boris HABANEC, Karel DVOŘÁK a František TECL. Gastric carcinoma of childhood. Medical and Pediatric Oncology. 1999, roč. 33, s. 317. ISSN 0098-1532.
  12. BAJER, Milan, Jaroslav MATUŠKA a Hana HRSTKOVÁ. Gastroezofaeální reflux u dětí, 256 měření 24hodinové pH-metrie jícnu na I.dětské klinice v Brně. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 54, č. 1, s. 22-26. ISSN 0069-2328.
  13. MICHALEK, Jaroslav, Radek HORVATH, Jaroslav BENEDIK a Hana HRSTKOVA. Human herpesvirus-6 infection in children with cancer. Pediatric Hematology and Oncology. 0888-0018, 1999, roč. 16, č. 5, s. 423-430. ISSN 0888-0018.
  14. MICHÁLEK, Jaroslav, Hana HRSTKOVÁ, Radek HORVÁTH a Jaroslav BENEDÍK. Lymphotropic herpesviruses in children with cancer. Medical and Pediatric Oncology. 1999, roč. 33, s. 230. ISSN 0098-1532.
  15. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Metoda rychlého a jednoduchého hodnocení výživy dětí. Detský lekár. Bratislava, 1999, roč. 54, č. 6, s. 200-205. ISSN 1335-0838.
  16. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Moderní přístupy v léčbě ITP u dětí. 1. vyd. Brno: LFMU, 1999. 1 s. Abstrakt 44,Pediatrický den.
  17. MICHÁLEK, Jaroslav, Jan ŠMARDA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Nejčastější chromozomální přestavby u dětí s akutní myeloidní leukemií a možnosti jejich sledování na molekulární úrovni. Klinická onkologie. 1999, roč. 12, č. 6, s. 191-195. ISSN 0862-495X.
  18. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě zhoubných nádorů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 5 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9.
  19. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ, Petr HORKÝ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Použití interferonu v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. IV, 1 s. ISSN 0069-2328.
  20. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Rehabilitačně - rekondiční cvičení dětí léčených pro zhoubné nádory. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Ústav tělesné kultury PdF MU, 1999. s. 51-54.
  21. MALÁSKA, Jan, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jiří FAJKUS. Sledování aktivity telomerázy v průběhu léčby dětských leukémií. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Fakultní nemocnice Olomouc, 1999. s. 152.
  22. KOPEČNÁ, Lenka, Hana HRSTKOVÁ a Marie PEJCHLOVÁ. Tumor lysis syndrom v dětském věku. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 1 s. Novinky v anesteziologii,intenzivní medicíně a léč. ISBN 80-86257-07-X.
  23. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě cytostatiky. Závěrečná zpráva grantového úkolu 18/99 PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 34 s.
  24. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Znalosti a postoje ke zdravé výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. Brno: Závěrečná zpráva. MZd ČR, grant. č.120, 1999. 39 s.

  1998

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Zuzana NOVÁKOVÁ. Age and circulatory variables after anthacycline treatment. In Abstrakta XXII.International Congress of Pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden Communications B.V., 1998. s. 383. ISBN 90-75141-64-5.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Age and circulatory variables after anthracycline treatment. In Abstrakta 7. Tagung mitteleroupäischer Länder. 1. vyd. Wien: Universitätsklinik für Kinder-und Jugendheilkunde im AHK, 1998. s. nepagin., 1 s.
  3. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Antropometrické ukazatele u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 12, s. 744-747. ISSN 0069-2328.
  4. FIŠER, Bohumil, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children and young adults. Journal of Physiology (London). USA NY: Cambridge University Press, 1998, roč. 511P, Sp.Iss.SI, s. 113P-114P, 2 s. ISSN 0022-3751.
  5. HRSTKOVÁ, Hana a Lubomír ELBL. Cardiac toxicity its monitoring by excercise ECO cardiography in children. In Supportive care in oncology. 1. vyd. Praha: Pediatrická onkologická společnost, 1998. s. 120.
  6. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Cévní malformace u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 77, 2 s. ISSN 0069-2328.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Citlivost baroreflexu a krevní tlak u dětí po terapii zhoubného nádoru. In Abstrakta 2. Ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii. 1. vyd. Ostrava: FN Ostrava, 1998. s. 10.
  8. SVOBODOVÁ, Rut, Jaroslav MICHÁLEK a Hana HRSTKOVÁ. Časné postižení ledvin při léčbě dětských nádorů. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, 4, příl., s. IX, 1 s. ISSN 0069-2328.
  9. MOSTER, René, Hana HRSTKOVÁ a P. JANÍK. Dlouhodobé výsledky radiosynoviortézy při léčení krvácení do kloubu u hemofiliků. In Abstrakta XXIII. international congress of the WFH. 1. vyd. Tel Aviv: Congres WFH, 1998. s. 23-24.
  10. MICHÁLEK, Jaroslav, Hana HRSTKOVÁ a R. HORVÁTH. Human herpes virus 6 infection in pediatric cancer patients. In Supportive care in oncology. 1. vyd. Praha: Pediatrická onkologická společnost, 1998. s. 14.
  11. MICHÁLEK, Jaroslav a Hana HRSTKOVÁ. Human herpesvirus 6 infection in children with cancer. In Abstrakta 7. Tagung mitteleuropäischer Länder. 1. vyd. Wien: Universitätsklinik für Kinder-und Jugendheilkunde im AKH, 1998.
  12. MATUŠKA, Jaroslav, Hana HRSTKOVÁ a D. DEMBICKÁ. Hypersensitivity for cytostatics, pretreatment with loratadine. In Abstrakta International symphosium of pediatric oncology. 1. vyd. Praha: Pediatrická onkologická společnost, 1998.
  13. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Hana HRSTKOVÁ a Jana BAUEROVÁ. Jednotkové porce potravinových skupin jako nástroj hodnocení výživové spotřeby romských dětí. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 43, č. 4, s. 195-206. ISSN 1210-7840.
  14. MICHÁLEK, J., Kateřina HUBINKOVÁ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, František TECL, Karel DVOŘÁK, Boris HABANEC a Josef FEIT. Karcinom žaludku. Česko-slovenská pediatrie. 1998, roč. 53, Suppl. 1, s. S76, 1 s. ISSN 0069-2328.
  15. MICHÁLEK, Jaroslav, R. HORVÁTH, Jaroslav BENEDÍK, Hana HRSTKOVÁ a Milan BAJER. Komplikovaný průběh infekce lidským šestým herpetickým virem u batolete s retinoblastomem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 10, s. 633-636. ISSN 0069-2328.
  16. MICHÁLEK, Jaroslav, R. HORVÁTH, Jaroslav BENEDÍK, Hana HRSTKOVÁ a Milan BAJER. Leukopenie jako rizikový faktor HHV-6 infekce u dětí se zhoubným nádorem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl.1, s. S 26, 1 s. ISSN 0069-2328.
  17. HUBINKOVÁ, Kateřina, Jaroslav MICHÁLEK, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Karel DVOŘÁK, Boris HABANEC, A. PAVLOUŠKOVÁ, Pavel FABIAN a Igor JÍRA. Nazofaryngeální karcinomy v adolescenci. Česko-slovenská pediatrie. 1998, roč. 53, Suppl. 1, s. S76, 1 s. ISSN 0069-2328.
  18. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Některé antropometrické ukazatele u dětí a mladistvých po léčbě zhoubného nádoru. In Chronicky nemocné dítě. 1. vyd. Olomouc: Palackého Universita Olomouc, 1998.
  19. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé kardiorespirační funkce u dětí léčených pro akutní lymfoblastickou leukémii BMF protokoly. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 5, s. 161-162. ISSN 0862-495X.
  20. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě zhoubných nádorů. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Sborník anotací. Brno, 1998. 1 s.
  21. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Hana HRSTKOVÁ. Potravinové preference romských dětí v odrazu jejich skutečné výživové spotřeby. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 7, s. 424-429. ISSN 0069-2328.
  22. HRSTKOVÁ, Hana a Milan BAJER. Použití interferonu u chronické imunní trombocytopenické purpury v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 10, s. 604-608. ISSN 0069-2328.
  23. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Nataša HONZÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jan NOVOTNÝ. Pozdní somatické následky protinádorové léčby u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl.1, s. S25, 1 s. ISSN 0069-2328.
  24. HRSTKOVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Results of dietary assessment in ethnic group fo gipsy children in Czech republic. In Abstrakta XXII. international Congress of Pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden Communications B.V., 1998. ISBN 90-75141-64-5.
  25. HRSTKOVÁ, Hana a Milan BAJER. Results of treatment of childhood chronic ITP. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, č. 1, s. 39-48. ISSN 1211-3395.
  26. HRSTKOVÁ, Hana a Milan BAJER. Sekundární nádory u dětí. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998, roč. 53, Suppl.1, s. S 79, 1 s. ISSN 0069-2328.
  27. HRSTKOVÁ, Hana a Milan BAJER. Sekundární nádory u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 79, 2 s. ISSN 0069-2328.
  28. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Lubomír ELBL a Marie PEJCHLOVÁ. Tělesná zdatnost dětí po léčbě akutní lymfoblastické leukémie podle MBF protokolu. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 18, 1 s. ISSN 0069-2328.
  29. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Terapeutické možnosti vrozených cévních malformací u dětí. In Abstrakta IV. vědecké konference dětské dermatologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998.
  30. HRSTKOVÁ, Hana a Kateřina HRČKOVÁ. Treatment of mucositis with TANTUM VERDE in children with malignant tumours. In Supportive care in oncology. 1. vyd. Praha: Pediatrická onkologická společnost, 1998. s. 121.
  31. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Lenka KOVÁŘOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Věra ČÍHALOVÁ a Petra KONEČNÁ. Trisomie X prokázaná u devítiletého děvčátka s ALL. Čs Pediat. Praha: ČLS, 1998, roč. 53, č. 7, s. 440-441. ISSN 0069-2328.
  32. PROCHÁZKOVÁ, D., L. KOVÁŘOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, V. ČÍHALOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Trizomie X prokázaná u devítiletého děvčátka s akutní lymfoblastickou leukémií. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 7, s. 440-441. ISSN 0069-2328.
  33. HRSTKOVÁ, Hana. Užití Cotrimoxazolu v prevenci infekce pneumocystis carini u dětí, léčených pro zhoubný nádor. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 97, 1 s. ISSN 0069-2328.
  34. STARÝ, J., B. BLAŽEK, Z. ČERNÁ, D. DEMBICKÁ, J. HÁK, Hana HRSTKOVÁ, Y. JABALI, Lenka KOPEČNÁ, V. MIHAL, Jaroslav MICHÁLEK, J. MYDLIL, D. POSPÍŠILOVÁ, D. PROCHÁZKOVÁ, R. PAUKERTOVÁ, H. PTOSZKOVÁ, P. SEDLÁČEK, P. SMÍŠEK, Z. SLAVÍK, V. VÁVRA a F. ZAHÁLKA. Výsledky léčby dětí s akutní lymfoblastickou leukémií a akutní myeloidní leukémií v České republice v 90. letech. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 15, 2 s. ISSN 0069-2328.
  35. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Vývoj skladby těla a výživové zvyklosti dětí po léčbě zhoubného nádoru. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S26, 2 s. ISSN 0069-2328.
  36. HRSTKOVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživové zvyklosti dětí JM regionu. In Abstrakta 43. Pediatrického dne. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice, 1998.
  37. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Hana HRSTKOVÁ. Výživové zvyklosti romských dětí. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 7, s. 419-423. ISSN 0069-2328.
  38. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ a Václav CHALOUPKA. Zátěžová echokardiografie u dětí : kdy indikovat? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S28, 2 s. ISSN 0069-2328.
  39. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Hana HRSTKOVÁ, J. KISS, I. VÁŠOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří JANČÍK. Zátěžová echokardiografie u onkologických pacientů. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 1998, roč. 40, suppl. 4, s. 8. ISSN 0010-8650.

  1997

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Pejchlová Marie. Hodnocení funkční zdatnosti a somatického vývoje dětí s prodělanou leukémií. Brno: IGA MZd ČR, 1997. 154 s.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Josef NEČAS. Některé parametry tělesné zdatnosti u dětí po terapii zhoubného nádoru anracykliny s kardioprotekcí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 9, s. 679-682. ISSN 0069-2328.
  3. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé parametry tělesné zdatnosti u dětí po terapii zhoubného nádoru antracykliny s kardioprotekcí. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 52, č. 9, s. 679-682. ISSN 0069-2328.
  4. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé spiroergometrické parametry u dětí po léčbě zhoubného nádoru. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 8, s. 607-609. ISSN 0069-2328.
  5. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé spiroergometrické parametry u dětí po léčbě zhoubného nádoru. Čs. pediatrie. Mladá fronta a.s., 1997, roč. 52, č. 8, s. 607-609. ISSN 0069-2328.
  6. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé spiroergometrické parametry u dětí po léčbě zhoubného nádoru. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 8, s. 607-609. ISSN 0069-2328.
  7. VOTAVA, Miroslav, Boris SKALKA, Hana HRSTKOVÁ, Renata TEJKALOVÁ a Lenka DVORSKÁ. Přehled 105 případů izolace Rhodococcus equi u člověka. Časopis lékařů českých. 1997, roč. 136, č. 2, s. 51-53. ISSN 0008-7335.
  8. MICHÁLEK, Jaroslav, Rut SVOBODOVA a Hana HRSTKOVÁ. The acute nephrotoxicity of selected cytostatics in children with malignancy. In 6. Tagung Mitteleuropäischer Länder. Vienna: University Vienna, 1997. s. 22-22.
  9. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Hana HRSTKOVÁ. 9x o výživě. In 9x o výživě. Brno: MZ ČR, 1997.

  1996

  1. HRSTKOVÁ, Hana. Dětská onkologie. In Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II.díl. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1996. s. 114-125. ISBN 80-7013-223-X.
  2. HRSTKOVÁ, Hana. Pediatrická hematologie. In Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II.díl. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1996. s. 94-113. ISBN 80-7013-223-X.
  3. NEČASOVÁ, Anna, Milan BAJER, Eva DOLENSKÁ, Jana DOLNÍKOVÁ, Jaroslava FENDRYCHOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Iva CHROMKOVÁ, Iva MALÁ, Jaroslav MATUŠKA, Libuše OSIČKOVÁ, Radomír ŠLAPAL, Jaroslava VRANÁ a Jiří VYHNÁLEK. Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1996. 245 s. ISBN 80-7013-223-X.
  4. HRSTKOVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživa v rodinách s dětským pacientem s nádorem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, č. 2, s. 5. ISSN 0069-2328.

  1994

  1. HRSTKOVÁ, Hana a Věra ČÍHALOVÁ. Děti matek, které se v dětství léčily na akutní lymfoblasti-ckou leukémii a maligní lymfom. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 9, s. 520-525. ISSN 0069-2328.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Ilona DOHNALOVÁ. Kardiopulmonální zdatnost pacientů po léčbě akutní leukémie. Abstrakt. Med.Sport.Boh.Slov. Praha, 1994, roč. 3, č. 3, s. 100. ISSN 1210-5481.
  3. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Zdeněk PLACHETA. Tělesná zdatnost pacientů po léčbě akutní leukémie v dětství. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 11, s. 655-658. ISSN 0069-2328.
  4. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Zdeněk PLACHETA. Tělesná zdatnost pacientů po léčbě akutní leukémie v dětství. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 11, s. 655-658. ISSN 0069-2328.

  1993

  1. HRSTKOVÁ, Hana. Hodgkin's disease in childhood. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 231-236. ISSN 1211-3395.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Věra ČÍHALOVÁ a Marie PEJCHLOVÁ. Sekundární myelodysplastický syndrom u chlapce s NH-lymfomem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1993, roč. 48, č. 11, s. 641-644. ISSN 0069-2328.
  3. HRSTKOVÁ, Hana, Michal STAVRATJEV a Marie PEJCHLOVÁ. Somatic development of children after a competed therapy for acute lymphoblastic leukemia and malignant. Scripta medica. 1993, roč. 66, 5-6, s. 131-148. ISSN 1211-3395.
  4. HRSTKOVÁ, Hana a Michal STAVRATJEV. Tělesný vývoj pacientů, kteří prodělali v dětství akutní lymfoblastickou leukemii. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1993, roč. 48, č. 6, s. 313-317. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 18:16