Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra a Leona MUŽÍKOVÁ. Co všechno potřebujeme vědět o výživě?. Online. In VI. ročník Pediatrické konference Pohybem k životu
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona. Dítě s obezitou ve školce a škole. Online. In Seminář dětské obezity – Brno. Organizován v rámci projektu č. 19/2023 Prevence dětské obezity z dotace pro NNO od MZe
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona. Dítě s obezitou ve školce a škole. Online. In Seminář dětské obezity – Praha. Organizován v rámci projektu č. 19/2023 Prevence dětské obezity z dotace pro NNO od MZe
  4. SRNCOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Některé problémy realizace projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Online. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2023
  5. TLÁSKAL, Petr, Jan BOŽENSKÝ, Leona MUŽÍKOVÁ, Veronika KOCH ONDROVÁ, Václaba KUNOVÁ a Kamila TOUŠKOVÁ. Prevence dětské obezity pro vzdělávání odborné i laické veřejnosti – výživa, edukace, psychologie, web. Online. In Konference Dětská výživa a obezita 2023
  6. PRŮŠOVÁ, Jana a Leona MUŽÍKOVÁ. Problematika dietního stravování dětí v MŠ. Online. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2023
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona a Jana PRŮŠOVÁ. Speciální potřeby v oblasti výživy u dětí předškolního věku. Online. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní a dietní stravování. Praha: Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o., roč. 2023, č. 6, s. 2-6. ISSN 1211-846X
  8. MUŽÍKOVÁ, Leona a Hana ŠERÁKOVÁ. Výživová a pohybová doporučení nejen pro děti (2. část). Online. Pohyb je život. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, roč. 27., č. 1, s. 17-20. ISSN 1212-0669

  2022

  1. VLČEK, Petr, Jaroslav VRBAS, Leona MUŽÍKOVÁ a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Mezioborová konference Život ve zdraví 2022. Online
  2. VICENCOVÁ, Natálie a Leona MUŽÍKOVÁ. Vliv pandemie koronaviru na vybrané ukazatele životního stylu a bio-psycho-sociálního zdraví dětí. Online. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2022
  3. VICENCOVÁ, Natálie a Leona MUŽÍKOVÁ. Vliv pandemie koronaviru na vybrané ukazatele životního stylu a bio-psycho-sociálního zdraví dětí. Online. In L., Mužíková & J., Reissmannová. Život ve zdraví 2022: výzkum a praxe. Sborník anotací příspěvků z konference konané 13.–14. října 2022. Brno: Masarykova univerzita. s. 14-15. ISBN 978-80-280-0341-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0341-2022
  4. VODOVÁ, Natálie, Anna NOVÁČKOVÁ a Leona MUŽÍKOVÁ. Výživa v těhotenství – edukační materiál. Online. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2022
  5. MUŽÍKOVÁ, Leona a Hana ŠERÁKOVÁ. Výživová a pohybová doporučení nejen pro děti (1. část). Online. Pohyb je život. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, roč. 26., č. 4, s. 19-22. ISSN 1212-0669
  6. MUŽÍKOVÁ, Leona a Jitka REISSMANNOVÁ. Život ve zdraví 2022: výzkum a praxe. Sborník anotací příspěvků z konference konané 13.–14. října 2022. Online
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona a Jitka REISSMANNOVÁ. Život ve zdraví 2022: výzkum a praxe. Sborník anotací příspěvků z konference konané 13.–14. října 2022. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-280-0341-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0341-2022

  2021

  1. ŠIMČÍKOVÁ, Tereza a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza školních vzdělávacích programů vybraných škol z pohledu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Online. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2021
  2. HÜBELOVÁ, Dana. Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách (HINEQ). Online
  3. KOUŘILOVÁ, Iva, Hana JANOŠKOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Lenka ADÁMKOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jaroslav VRBAS, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Pohyb a zdraví v publikacích KTVVZ MUNI PED. Online. In Život ve zdraví 2021
  4. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 115 s. ISBN 978-80-210-7982-3
  5. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. Online. První. Brno: Masarykova univerzita. 118 s. ISBN 978-80-210-7982-3
  6. MUŽÍKOVÁ, Leona. Prevence osteoporózy. Online. In MatchMaking Event Social Pharmacy
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. (Re)start pro zdraví a kondici. Motivační program. Online. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2021
  8. HÜBELOVÁ, Dana, Beatrice-Elena CHROMKOVÁ MANEA, Alice KOZUMPLÍKOVÁ, Jitka COUFALOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Ivana DRAHOLOVÁ, Jana DUDOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Aleš PEŘINA, Ivana TYLČEROVÁ, Martina URBANOVÁ a Hana VOJÁČKOVÁ. Územní diferenciace nerovností ve zdraví v České republice. Online. 1. vydání. Praha: Grada. 98 s. ISBN 978-80-271-3529-5
  9. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Zlata KAPOUNOVÁ, Julie DOBROVOLNÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Irena HALUZOVÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina HORTOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Kamila JANČEKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Hana JIČÍNSKÁ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Petr LOKAJ, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jan PAPEŽ, Jakub PECL, Tomáš PRUŠA, Ondřej RYBNÍČEK, Kateřina SLABÁ, Veronika SUCHODOLOVÁ, Jiří ŠTARHA, Jiří TŮMA, Milan URÍK, Ondřej ZVĚŘINA a Denisa BEZDĚKOVÁ. Výživa dětí. Online. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity. 248 s. ISBN 978-80-210-9846-6
  10. VLČEK, Petr, Leona MUŽÍKOVÁ, Jaroslav VRBAS, Vladislav MUŽÍK a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Život ve zdraví 2021. Online

  2020

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra, Leona MUŽÍKOVÁ, Eliška SELINGER a Irena ŘEHŮŘKOVÁ. Jak mít sůl pod kontrolou. Online. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav. 4 s
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra a Leona MUŽÍKOVÁ. Vitamin C. Online. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav. 2 s
  3. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra, Leona MUŽÍKOVÁ a Eliška SELINGER. Vitamin D. Online. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav. 4 s
  4. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra a Leona MUŽÍKOVÁ. Vláknina. Online. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav. 2 s
  5. MUŽÍKOVÁ, Leona. Zásady zdravých svačinek nejen pro děti. Online. In Apetýt - pořad Českého rozhlasu Brno

  2019

  1. HÜBELOVÁ, Dana a Leona MUŽÍKOVÁ. Investigation of Influence of Living and Educational Conditions on Czech Children Nutrition Risk Factors. Online. In Markéta Holinková a Lenka Adámková (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5–6 September 2019. 1., elektronické vydání. Brno: Masaryk university. s. 57-77. ISBN 978-80-210-9484-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona a Iva KOUŘILOVÁ. Problematika výchovy ke zdraví v předškolním vzdělávání v České republice. Online. In Život ve zdraví 2019
  3. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Iva KOUŘILOVÁ. Profesní příprava učitelů - zamyšlení nad kongruencí v tělesné výchově a výchově ke zdraví. Online. In Vědecký seminář kinantropologie, Ostravská univerzita.
  4. MUŽÍKOVÁ, Leona a Alexandra KOŠŤÁLOVÁ. Učivo o výživě v základním vzdělávání. Online. In Výživa a zdraví (23. celostátní konference v Teplicích)
  5. MUŽÍKOVÁ, Leona a Alexandra KOŠŤÁLOVÁ. Výživová doporučení na talíři aneb mám to v oku. Online. In III. ročník pediatrické konference „ Pohybem k životu“ 2019

  2018

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona. Co se děti učí o výživě?. Online. In Dětská obezita a výživa v teorii a praxi, XIII. ročník konference
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona. Na aktuální téma: O výživě a správné edukaci dětí ke zdravému životnímu stylu. Online. Olomouc: Magazín Health communication
  3. MARTINÍK, Filip a Leona MUŽÍKOVÁ. Problematika výživy v učebnicích pro základní školy. Online. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., roč. 73, č. 1, s. 6-7. ISSN 1211-846X
  4. MUŽÍKOVÁ, Leona, Martina VOZNICOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Příprava pokrmů v základním vzdělání aneb kde se dobře vaří, tam se dobře daří. Online. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., roč. 73, č. 5, s. 71-74. ISSN 1211-846X
  5. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Revize obsahu základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví. Online. In Život ve zdraví 2018
  6. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Revize obsahu základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví. Online. In Barbora Hošková a Jitka Slaná Reissmannová. Život ve zdraví 2018: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 66-70. ISBN 978-80-210-9176-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9176-2018
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona. Stravování dětí po nástupu do školy. Online. In Apetýt - pořad Českého rozhlasu Brno
  8. MUŽÍKOVÁ, Leona a Alexandra KOŠŤÁLOVÁ. Tuky – bát se jich či nikoli?. Online. Jídelny.cz Informační portál hromadného stravování
  9. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra a Leona MUŽÍKOVÁ. Výživa na vlastní pěst: pracovní listy. Online. Praha: Státní zdravotní ústav
  10. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra a Leona MUŽÍKOVÁ. Výživa na vlastní pěst: základy výživy jednoduše pro každého.. Online. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav. 27 s. ISBN 978-80-7071-381-5

  2017

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra, Leona MUŽÍKOVÁ, Anna NIKLOVÁ a Anna PACKOVÁ. Děti v kuchyni vítány. Metodická pomůcka pro vedení kroužků přípravy pokrmů.. Online. Praha: SZÚ. ISBN 978-80-7071-369-3
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra, Leona MUŽÍKOVÁ, Anna NIKLOVÁ a Anna PACKOVÁ. Manuál pro školní jídelny. Metodická pomůcka pro realizaci projektu "Zdravá školní jídelna". Online. Praha: SZÚ. ISBN 978-80-7071-367-9
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona. Názory občanů České republiky na vzdělávání v oblasti výživy. Online. Hygiena. Tigis s.r.o., roč. 62, č. 2, s. 45-49. ISSN 1802-6281
  4. MUŽÍKOVÁ, Leona. O školních svačinách. Online. In Apetýt - pořad Českého rozhlasu Brno
  5. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Perspektivy utváření pohybového a výživového režimu dětí. Online. In Procházková Lenka. Život ve zdraví 2017. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 126-134. ISBN 978-80-210-8875-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017
  6. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Perspektivy utváření pohybového a výživového režimu dětí. Online. In Life in Health 2017
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika SUCHODOLOVÁ. Z pyramidy na talíř aneb výživová doporučení v praxi. Online. In Pediatrické konference „Pohybem k životu“

  2016

  1. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 227 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-8463-6
  2. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 226 s. ISBN 978-80-210-8464-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8464-2016
  3. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6
  4. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika SUCHODOLOVÁ. Jak utvářet a hodnotit výživové chování. Online. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 139-148. ISBN 978-80-210-8477-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016
  5. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Konečné výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa. Online. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 188-205. ISBN 978-80-210-8477-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016
  6. MUŽÍKOVÁ, Leona. Role školní jídelny v programu Pohyb a výživa. Online. In Školní stravování 2016 – školní stravování a zdravý životní styl
  7. PACKOVÁ, Anna a Leona MUŽÍKOVÁ. Školní stravování – investice do zdraví. Online
  8. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika SUCHODOLOVÁ. Význam školní jídelny v programu Pohyb a výživa. Online. In Školní stravování – investice do zdraví
  9. SUCHODOLOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Výživová doporučení a mýty. Online. In VII. Obezita dětí a dospívajících v praxi
  10. BŘEZKOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Výživové doporučení dle pyramidy. Online. Vox pediatriae. Praha: Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, roč. 16, č. 1, s. 26-28. ISSN 1213-2241

  2015

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika BŘEZKOVÁ. Co si dát na talíř?. Online. In Konference Efektivní strategie podpory zdraví III., téma pro rok 2015: příklady dobré praxe, SZÚ Praha
  2. BŘEZKOVÁ, Veronika, Leona MUŽÍKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Co si dát na talíř? ... aneb pestrost dle potravinové pyramidy. Online. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, roč. 70, č. 5, s. 66-68. ISSN 1211-846X
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona. Jak by měl být sestaven jídelní lístek ve školní jídelně?. Online. Praha: NÚV. 6 s
  4. BŘEZKOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Jak dostat výživové doporučení do školní jídelny?. Online. In Jak na to? Odborný seminář pro pracovníky školního stravování, Magistrát města Brna
  5. BŘEZKOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Jak sestavovat krabičky pro děti aneb výživová doporučení pro každého. Online. In Mezioborový kongres PLDD, Přerov
  6. MUŽÍKOVÁ, Leona. Jak si poradit s chuťovými preferencemi dětí ve školní jídelně?. Online. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., roč. 70, č. 6, s. 87-88. ISSN 1211-846X
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona. Jaká jsou pro a proti při výběru ze dvou druhů jídel?. Online. Praha: NÚV. 2 s
  8. MUŽÍKOVÁ, Leona. Jaký je vývoj chuťových preferencí dětí?. Online. Praha: NÚV. 7 s
  9. BŘEZKOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Laické hodnocení správné dětské výživy. Online. In Konference VI. Obezita dětí a dospívajících v praxi - Léčba obezity u dětí a dospívajících. Jihomoravská dětská léčebna Křetín
  10. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pohyb a výživa – grant MŠMT. Online. In 21. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové
  11. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pohyb a výživa - výsledky pokusného ověřování. Online. In Dětská obezita a výživa v teorii a praxi. Konference Společnosti pro výživu, Praha.
  12. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. POHYB a VÝŽIVA edukační program MŠMT pro 1. stupeň ZŠ: výsledky pokusného ověřování edukačního programu. Online. Praha: NÚV. 16 s
  13. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. POHYB a VÝŽIVA edukační program MŠMT pro 1. stupeň ZŠ: výsledky pokusného ověřování edukačního programu. Poster. Online. Praha: NÚV
  14. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa. Online. In Výchova ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
  15. MUŽÍKOVÁ, Leona. Postřehy z mezinárodní konference „Zdravé stravování na školách“. Online. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., roč. 70, č. 1, s. 12-13. ISSN 1211-846X
  16. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika BŘEZKOVÁ. Projekt pohyb a výživa aneb výživová gramotnost jako součást výchovy ke zdraví. Online. In Den zdraví na ZŠ Labská Brno, přednáška pro pedagogy
  17. MUŽÍKOVÁ, Leona. Rozhovor pro Český rozhlas Brno o Pokusném ověřování programu Pohyb a výživa. Online. Brno: Český rozhlas
  18. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Stěžejní výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. Online. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU. s. 339-345. ISBN 978-80-210-8139-0
  19. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Stěžejní výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. Online. In Škola a zdraví v 21. století. Konference s mezinárodní účastí, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.
  20. TUPÝ, Jan, Vladislav MUŽÍK, Ludmila MIKLÁNKOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jiří HAVEL a Marcela JANÍKOVÁ. Výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa (PaV) na 1. stupni ZŠ. Online. Praha: MŠMT, NÚV. 52 s
  21. BŘEZKOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Výživové doporučení a školní stravování. Online. In Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky, Národní výstava myslivosti, Doprovodný program – Jak na výživu dětí, Brno
  22. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika BŘEZKOVÁ. Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením. Online. In Dětská obezita a výživa v teorii a praxi, konference Společnosti pro výživu, Praha

  2014

  1. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Hana DVOŘÁKOVÁ. aj. Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-7481-070-1
  2. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Veronika BŘEZKOVÁ. Metody sebehodnocení pohybového a výživového chování dětí. Online. In IX. ročník konference Společnosti pro výživu, České pediatrické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Motivační plakát pro školní družinu – Šest pravidel (VI P) denního režimu ve školní družině. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání
  4. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Motivační plakát pro školní jídelnu – Šest pravidel pro školní jídelnu. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání
  5. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Motivační plakát pro školu – Šest priorit školy v oblasti pohybu a výživy. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání
  6. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Motivační plakát pro třídu – Šest priorit žáka v oblasti pohybu a výživy. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona. Možnosti spolupráce školy a školní jídelny při výživovém vzdělávání dětí. Online. In Výživa a děti - odborný seminář pro vedoucí školních jídelen a pedagogické pracovníky
  8. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika BŘEZKOVÁ. Pohyb a výživa – Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ. Online. In Školní stravování 2014 - konference
  9. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Jan TUPÝ. Pohyb a výživa do škol, projekt MŠMT. Online. In Efektivní strategie podpory zdraví II - konference SZÚ
  10. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Hana DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a výživa. Šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-7481-069-5
  11. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ – informace pro rodiče. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. 4 s
  12. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ - informace pro veřejnost. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání
  13. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Poznatky z procesu pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. Online. In IX. ročník konference Společnosti pro výživu, České pediatrické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
  14. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika BŘEZKOVÁ. Priority výživového režimu žáků základních škol. Online. In Konference MŠMT k zahájení 70. výročí školních jídelen
  15. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika BŘEZKOVÁ. Projekt "Pohyb a výživa". Online. In Zdravé stravování na školách - mezinárodní konference
  16. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Projekt Pohyb a výživa – metodické materiály. Online. In Pracovní setkání zaměřené na výchovu ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR
  17. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Projekt Pohyb a výživa jako důsledek výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. Online. In Konference Škola a zdraví v 21. století
  18. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pyramida pohybu. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání
  19. MUŽÍKOVÁ, Leona a Veronika BŘEZKOVÁ. Pyramida výživy. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání
  20. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 1 [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-7481-072-5
  21. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 2 [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-7481-074-9
  22. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 3 [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-7481-075-6
  23. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 4 - 5 [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-7481-072-5
  24. BŘEZKOVÁ, Veronika, Leona MUŽÍKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Výživová doporučení pro laiky. Online. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., roč. 5/2014, s. 77-80. ISSN 1211-846X
  25. BŘEZKOVÁ, Veronika, Leona MUŽÍKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Výživová doporučení pro veřejnost. Online. In Školní stravování 2014 - konference

  2013

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Edukace ke zdravému životnímu stylu včetně výživy a pohybu – aktuální stav na českých školách. Online. In Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, Poděbrady 2013
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona. Koordinátor pro oblast výživy. Online. Řídící tým pokusného ověřování programu Pohyb a výživa
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Pohyb a výživa - projekt MŠMT. Online. In Výživa jako možnost aktivního přístupu ke zdraví, Olomouc 2013.
  4. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. Online. In Seminář o problematice tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ, Frýdlant nad Ostravicí
  5. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu žáků 1. stupně ZŠ. Online. In Fórum pedagogické kinantropologie
  6. BŘEZKOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Přehled projektů o výživě určených pro školy. Online. Výživa a potraviny : Zpravodaj pro školní stravování. Praha: Výživaservis, roč. 68, č. 1, s. 4-8. ISSN 1211-846X

  2012

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona. Nutrition at school education (primary education). Online. In School catering in preventing childhood obesity. Mezinárodní konference, Brno, 2012
  2. BŘEZKOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Přehled projektů o výživě určených pro školy. Online. In Konference Školní stravování 2012 – Spolupráce školy a jídelny při výchově ke zdravému životnímu stylu. Praha: Společnost pro výživu. s. 2-9
  3. BŘEZKOVÁ, Veronika a Leona MUŽÍKOVÁ. Přehled projektů o výživě určených pro školy. Online. In Konference Školní stravování 2012 - Spolupráce školy a jídelny při výchově ke zdravému životnímu stylu. Pardubice.
  4. MARÁDOVÁ, Eva a Leona MUŽÍKOVÁ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - nové perspektivy. Online. In Výchova ke zdraví na pedagogických fakultách v České republice X. Brno, PdF MU.
  5. MUŽÍKOVÁ, Leona. Výživa ve školním vzdělávání. Online. In Konference Školní stravování 2012 – Spolupráce školy a jídelny při výchově ke zdravému životnímu stylu. Praha: Společnost pro výživu. s. 53-63
  6. MUŽÍKOVÁ, Leona. Výživa ve školním vzdělávání. Online. In Konference Školní stravování 2012 – Spolupráce školy a jídelny při výchově ke zdravému životnímu stylu. Pardubice.
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona. Výživové vzdělávání v podmínkách základní školy. Online. In Výchova ke zdraví na pedagogických fakultách v České republice X. Brno, PdF MU.

  2011

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Experience with Health Education in Basic School. Online. In ŘEHULKA, E., SOLLÁROVÁ, E. et al. HEALTH EDUCATION: CZECH-SLOVAK EXPERIENCES. 1. vyd. Brno: Masaryk University. s. 135-162. ISBN 978-80-210-5723-4
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona. Model of Health Education in the Basic School. Online. ISBN 978-80-210-5532-2
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona. Recommendations for the Implementation of Health Education in Primary Schools. Online. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University. s. 89-96. ISBN 978-80-210-5720-3
  4. MUŽÍKOVÁ, Leona. The Importance of Simulation Research Method for Implementing Health Education into School Educational Programmes. Online. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1st. ed. Brno: Masarykova univerzita. s. 55-71. ISBN 978-80-210-5524-7

  2010

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. CURRENT STATE OF HEALTH EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC AND INSPIRATION FROM ABROAD. Online. In KREJČÍ, M. Adequate movement regime and bio - psycho-social determinants of active life style. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia. s. 129-135. ISBN 978-80-7394-239-7
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona. Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD. 141 s. ISBN 978-80-210-5328-1
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona. THE CZECH PUBLIC’S OPINIONS ON THE REALIZATION OF HEALTH EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION. Online. In Řehulka, E. SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 31-40. ISBN 978-80-210-5260-4

  2009

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Current State of Health Education in the Czech Republic and Inspiration from Abroad. Online. In Health Education and Quality of Life II. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 130. ISBN 978-80-7394-180-2
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona. Psychosociální hledisko výchovy ke zdraví v rodině. Online. In Výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 74-82. Výchova ke zdraví 1. ISBN 978-80-210-5050-1
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona. The Czech Public`s Opinions on Health Education in Primary Schools. Online. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 9-18. ISBN 978-80-210-4930-7
  4. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. The Czech Public`s Opinions on the educational content of Physical Education and Health Education in Primary Education. Online. In 5th International Conference School and Health 21 Book of abstracts School and Health for 21st Century. ISBN 978-80-7392-098-2

  2008

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona. An Analysis of Health Education Curriculum as a Basis for Creation of School Educational Programmes. Online. In ŘEHULKA,E.et al.:Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o. s. 29-38. School and Health 21th. ISBN 978-80-7392-041-8
  2. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Názory občanů ČR na tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví na ZŠ. Online. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 15-15. ISBN 978-80-210-4677-1
  3. GAJDOŠOVÁ, Jitka, Leona MUŽÍKOVÁ a Alexandra KOŠŤÁLOVÁ. Pyramidáček - edukační materiál pro učitele 1. stupně ZŠ s tematikou správné výživy. Online. 1. vyd. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně. 55 s
  4. MUŽÍKOVÁ, Leona. The Basics of Health Education And Factors that Affect It (Hazard And Protective Factors), Healthy Lifestyle. Online. In Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. s. 72-81. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3
  5. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. The Czech Public's Opinions on Physical Education and Health Education in Primary Schools. Online. In Abstracts Overview 4th International Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: MU. s. 30. ISBN 978-80-7392-044-9

  2007

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona. Health Education from the Primary School Head Teachers' Perspective. Online. In ŘEHULKA, Evžen et al. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 103-110. ISBN 978-80-7315-138-6
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona. Model výchovy ke zdraví na základní škole. Online. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 27-28. ISBN 978-80-210-4369-5
  3. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education - International Comparison. Online. In Health Education and Quality of Live. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 1-5. ISBN 978-80-7040-993-0
  4. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education on the Educational System in the Czech Republic and Other Countries. Online. In ŘEHULKA, Evžen et. al. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 549-559. ISBN 978-80-7315-138-6
  5. MUŽÍK, Vladislav, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Eva GOTTVALDOVÁ, Karolína HLAVATÁ, Alexandra KOŠŤÁLOVÁ, Lenka KUBRICHTOVÁ, Hana SOVINOVÁ a Leona ŠKALOUDOVÁ. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Online. 1. vyd. Brno: Paido. 152 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-156-0

  2006

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona, Vladislav MUŽÍK a Petr KACHLÍK. Health Education in the School and Health 21 Layout. Online. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 1. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita. s. 133-170. ISBN 978-80-7315-119-5
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona. K realizaci výchovy ke zdraví na základních školách. Online. In KNECHT, Petr. Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 88-101. ISBN 80-210-4163-3
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona. Výchova ke zdraví v současném základním školství (autoreferát rigorózní práce). Online. In HAVELKOVÁ, Marie a Jitka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 74-77. ISBN 80-210-4215-X
  4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Jitka REISSMANNOVÁ a Alice PROKOPOVÁ. Zkušenosti z prvního roku výuky předmětů studijního oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví ve studiu učitelství pro ZŠ na PdF MU.. Online. 1. vyd. Praha: Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. 5 s. EDUCO č. 1. ISBN 80-86561-28-3

  2005

  1. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. Online. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno. s. 1 - 10
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Geneze oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU v Brně. Online. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika Brno: Pedagogická fakulta MU Brno. s. 1 - 20
  3. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. Online. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě. s. 1 - 21
  4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví a integrační procesy ve výuce zdravovědných disciplín na pedagogické fakultě mu v Brně. Online. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktik prírodovedných, poĺnohospodárských a príbuzných odborov. FPV UKF Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: UKF Nitra, Slovensko. s. 76-80. Prirodovedec č.171. ISBN 80-8050-848-8

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. Online. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis. s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3
  2. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. Online. In Fórum výchovy ke zdraví. Příručka pro učitele. Soubor vybraných příspěvků ze semináře Fórum výchovy ke zdraví VII. Praha: MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze a Kalokagathie, s.r.o. s. 21-23. ISBN 80-903439-3-7
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona. Otazníky kolem oboru rodinná výchova. Online. In SVATOŠ, Tomáš. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 55-57. ISBN 80-7041-078-7
  4. HAVELKOVÁ, Marie a Leona MUŽÍKOVÁ. Zpráva o Katedře rodinné vychovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Online. XXXII, Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: Repronis Ostrava, roč. 1., č. 1, s. 159-167. ISSN 80-7329-072-3

  2003

  1. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Teachers and health education. Online. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health. Brno: Nakladatelství - Pavel Křepela. s. 23-29. ISBN 80-86669-02-5

  2001

  1. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Erfahrungen mit den Gesundheitswochen in der tschechischen Grundschule. Online. Ed. Ilg, H., Mengisen, W., Mahlitz, D.-C. In Schul- und Unterrichtsbelastungen bei SchuelerInnen und Lehrpersonen - Moeglichkeiten der Bewaeltigung durch bewegungsbetonte Gesundheitsfoerderung. Magglingen: BASPO. s. 135-142
  2. MUŽÍK, Vladislav, Leona PILLEROVÁ, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Jana VESELÁ a Jan ZACHRLA. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. Online. Ed. Liba, J., Dragová, J., Ferencová, J. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita. s. 388-393. ISBN 80-8068-037-X
  3. STOJANÍKOVÁ, Hana, Leona PILLEROVÁ a Vladislav MUŽÍK. Některé efekty výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy. Online. In SEBERA, Martin. Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s. 79-83. ISBN 80-210-2712-6
  4. PILLEROVÁ, Leona. Pamatují české vzdělávací programy na výchovu k racionální výživě?. Online. Ed. Liba, J., Dargová, J., Ferencová J. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita. s. 407-410. ISBN 80-8068-037-X
  5. ROUHOVÁ, Monika, Leona PILLEROVÁ, Marie HAVELKOVÁ a Alice PROKOPOVÁ. Poruchy příjmu potravy u žákyň základních škol. Online. In XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu - konference s mezinární účastí. 1. vyd. Praha 2001: Státní zdravotní ústav, Čs. Lékařská společnost J. E Purkyně, KHS Ostrava, Nakl. Repronis. s. 181-189. ISBN 80-86122-85-9
  6. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Týden zdraví v podmínkách české školy. Online. Ed. Dobrý, L., Souček, O. In Pedagogická kinantropologie 2001. Praha: Karolinum. s. 109-114. ISBN 80-246-0322-5
  7. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Týdny zdraví na základní škole a jejich účinnost. Online. Ed. Válková, H., Hanelová, Z. In Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 354-357. ISBN 80-244-0322-6
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 23:43