Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 363 s. ISBN 978-80-210-9700-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9700-2021.
 2. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 364 s. ISBN 978-80-210-9699-8.
 3. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory: Paralely v chování buněk a lidí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 364 s. ISBN 978-80-210-9699-8.
 4. DOFFE, Flora, Vincent CARBONNIER, Manon TISSIER, Bernard LEROY, Isabelle MARTINS, Johanna S. M. MATTSSON, Patrick MICKE, Šárka PAVLOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Andreas C. JOERGER, Klas G. WIMAN, Guido KROEMER a Thierry SOUSSI. Identification and functional characterization of new missense SNPs in the coding region of the TP53 gene. Cell Death and Differentiation. London: Springer Nature, 2021, roč. 28, č. 5, s. 1477-1492. ISSN 1350-9047. doi:10.1038/s41418-020-00672-0.
 5. 2019

 6. MAREČKOVÁ, Andrea, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Lenka RADOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea JANÍKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana ŠMARDOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. ATM and TP53 mutations show mutual exclusivity but distinct clinical impact in mantle cell lymphoma patients. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2019, roč. 60, č. 6, s. 1420-1428. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2018.1542144.
 7. PAVLOVÁ, Šárka, Jana ŠMARDOVÁ, Nikola TOM a Martin TRBUŠEK. Detection and functional analysis of TP53 mutations in CLL. In Methods in Molecular Biology - Chronic Lymphocytic Leukemia: Methods and Protocols. Springer Science + Business Media, LLC part of Springer Nature, 2019. s. 63-81, 20 s. 1881.
 8. 2017

 9. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lucie POPPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Biallelic TP53 gene mutations due to copy-neutral loss of heterozygosity and monoallelic mutations in absence of 17p deletion occur in CLL with comparable frequency. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 10. ZLÁMALÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Barbora RAVČUKOVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Jiří JARKOVSKÝ, Miluše SVITÁKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Complex analysis of the TP53 tumor suppressor in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports. ATHENS: SPANDIDOS PUBL LTD, 2017, roč. 38, č. 4, s. 2535-2542. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2017.5891.
 11. 2016

 12. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan ŠMARDA. Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma. Oncology Reports. National Hellenic Research Foundation, 2016, roč. 35, č. 3, s. 1859-1867. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2015.4533.
 13. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detailed analysis of chronic lymphocytic leukemia cases with single TP53 mutation. In EHG Conference 2016 (European Journal of Human Genetics (2016); 24(ES1): 269). 2016.
 14. ZLÁMALÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, David ŠÁLEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Expression of D-type cyclins in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports. Athens: Spandidos Publications, 2016, roč. 35, č. 5, s. 2673-2680. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2016.4658.
 15. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monoallelic TP53 abnormalities in CLL: do they really exist? The frequency and clinical impact of copy-neutral loss of heterozygosity. In 2nd Interantional Conference on New Concepts in B-cell malignancies. 2016.
 16. HLOŽKOVÁ, Michaela, Jana FIGULOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Nikola TOM, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutations in SF3B1 gene are selected independently on ATM/TP53 status and reduce the time to first treatment in CLL patients. In Haematologica (2016); 101(s1): 417 (21st Congress of the EHA). 2016.
 17. JAŠKOVÁ, Zuzana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Martin TRBUŠEK. Pro-apoptotic effects of prima-1met correlate with Noxa gene induction in chronic lymphocytic leukemia cells. In Haematologica (2016); 101(s1): 226 (21st Congress of the EHA). 2016.
 18. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Martin TRBUŠEK, Eva DIVÍŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium selekce nepříznivých genomických abnormalit v relapsu chronické lymfocytární leukemie. In XL. brněnské onkologické dny (Klinická Onkologie (2016); 29(s2): 2S117). 2016.
 19. 2015

 20. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Lenka RADOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Filip PARDY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Detailed analysis of therapy-driven clonal evolution of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2015, roč. 29, č. 4, s. 877-885. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2014.297.
 21. JAŠKOVÁ, Zuzana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Elimination of mutated p53 protein and induction of p53 downstream genes in chronic lymphocytic leukemia cells using prima-1met. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 22. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa BAKEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Markéta HADRABOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from a phase II study. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 90, č. 5, s. 417-421. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23964.
 23. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbara VONKOVÁ, E. VÁVROVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam hot spot mutace genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií a souvislosti s molekulárně biologickými markery onemocnění. In XXXIX. brněnské onkologické dny in Klinická onkologie. 2015.
 24. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marek BORSKÝ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam NOTCH1 murací u chronické lymfocytární leukemie. In Kaprasův den, Praha. 2015.
 25. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Marek BORSKÝ, Karla PLEVOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis proves the coexistence of NOTCH1 and TP53 mutations within the same cancer cells in patients with chronic lymphocytic leukemia. In 57th ASH Annual Meeting in Blood. 2015.
 26. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Sim TRUONG, Eva DIVISKOVA, Jana KOTAŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Nancy PATTEN, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different detection methods. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 36, č. 5, s. 3371-3380. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-014-2971-0.
 27. 2014

 28. PAVLOVÁ, Šárka, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, K. ADAMCOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Blood sample processing significantly affects occurence of alternatively spliced transcripts of TP53 gene. In 16th International p53 workshop, Švédsko. 2014.
 29. ŠMARDOVÁ, Jana a Jana KOPTÍKOVÁ. Brazilský příběh mutace p53 R337H. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 4, s. 247-254. ISSN 0862-495X.
 30. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STANO-KOZUBEK, Lenka PITROVÁ a Jan ŠMARDA. Complex Analysis of TP53 in Lung Carcinoma. 2014.
 31. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostic impact of NOTCH1 hotspot mutation in TP53-mutated patients with chronic lymphocytic leukemia. In 56th ASH Annual Meeting and Exposition, USA. 2014.
 32. MALČÍKOVÁ, Jitka, Evangelia STALIKA, Zadie DAVIS, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Larry MANSOURI, Lydia SCARFO, Panagiotis BALIAKAS, Anne GARDINER, LA SUTTON, Hana Skuhrová FRANCOVA, Andreas AGATHANGELIDIS, Achilles ANAGNOSTOPOULOS, Ian TRACY, Antonis MAKRIS, Jana ŠMARDOVÁ, Paolo GHIA, Chrysoula BELESSI, David GONZALEZ, Richard ROSENQUIST, David OSCIER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Kostas STAMATOPOULOS. The frequency of TP53 gene defects differs between chronic lymphocytic leukaemia subgroups harbouring distinct antigen receptors. British Journal of Haematology. Hoboken (USA): Wiley-Blackwell, 2014, roč. 166, č. 4, s. 621-625. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.12893.
 33. 2013

 34. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of NOTCH1 hotspot mutation in chronic lymphocytic leukemia patients harboring TP53 gene aberrations. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 35. NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek MRÁZ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, David POTĚŠIL, Veronika NÉMETHOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. ATM mutations uniformly lead to ATM dysfunction in chronic lymphocytic leukemia: application of functional test using doxorubicin. Haematologica. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2013, roč. 98, č. 7, s. 1124-1131. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2012.081620.
 36. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Miluše SVITÁKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Leoš KŘEN a Jan ŠMARDA. High Frequency of Temperature-Sensitive Mutants of p53 in Glioblastoma. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. DORDRECHT (Netherlands): Springer, 2013, roč. 19, č. 3, s. 421-428. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-012-9596-7.
 37. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutační analýza genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In IX. Diagnostic, predictive and experimental oncology days, Olomouc. 2013.
 38. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, J. TRIZULJAK, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa MAJERČÁKOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Michaela LINDTNEROVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed of refractory chronic lymphocytc leukemia. Results from a phase II study of the czech leukemia study group for life. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 39. NAVRKALOVÁ, Veronika, Jitka MALČÍKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marek MRÁZ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. SF3B1 mutations frequently occur with both ATM mutations and TP53 mutations in CLL patients. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 40. MALČÍKOVÁ, Jitka, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana TOŠKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 9, s. 2083-2087. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.762649.
 41. 2012

 42. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. Clonal selection of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukaemia detected by ultra-deep pyrosequencing. In 22nd Biennial Congress of the European association for cancer research in European Journal of Cancer. 2012.
 43. TRBUŠEK, Martin, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. SVITÁKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, V. VRÁNOVÁ, Nikola TOM, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. Deep sequencing identifies TP53 mutations before their clonal selection by therapy in chronic lymphocytic leukemia. In 17th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal. 2012.
 44. NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Defects of ATM gene involving mutation lead to complete elimination of ATM function in chronic lymphocytic leukemia. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 45. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detailed mutational analysis of TP53 gene reveals high INCI-dence of additional minor proportion mutations in chronic lymphocytic leukemia patients. In 17th Congress of the European Hematology Association (Amsterdam) in Haematologica (97, s1). 2012.
 46. TICHÝ, Boris, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce klonální selekce u CLL pacientů pomocí ultra-deep sekvenování. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 47. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Boris TICHÝ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Nikola TOM, Karol PÁL, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulárně-biologické přístupy mutační analýzy genu TP53 u onkologických pacientů. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012.
 48. MALČÍKOVÁ, Jitka, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Mutace T315I je nejvýznamnějším faktorem pro regresi onemocnění u pacientů s chronickou myeloidní leukémií rezistentních na terapii tyrozin kinázovými inhibitory. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 49. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Sim TRUONG, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Nikola TOM, Karol PÁL, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Nancy PATTEN, Lin WU, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutational analysis of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different methodological approaches. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 50. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prediktivní a prognostický význam mutací v genechTP53 a ATM u chronické lymfocytární leukémie. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transuziologický sjezd, Brno. 2012.
 51. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, V. VRÁNOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. P53 mutations affecting DNA-binding have prominent impact on survival in chronic lymphocytic leukemia. In 22nd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research. 2012.
 52. SLOVÁČKOVÁ, Jana, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Roscovitine-induced apoptosis of H1299 cells depends on functional status of p53. NEOPLASMA. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2012, roč. 59, č. 6, s. 606-612. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_077.
 53. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 9, s. 1817-1819. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.658794.
 54. JAGOŠOVÁ, Jana, Lenka PITROVÁ, Jana SLOVÁČKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Transactivation and reactivation capabilities of temperature-dependent p53 mutants in yeast and human cells. International Journal of Oncology. Athens, Greece: SPANDIDOS PUBL LTD, 2012, roč. 41, č. 3, s. 1157-1163. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo.2012.1520.
 55. MALČÍKOVÁ, Jitka, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. T315I mutations are clustered with advanced phases contrary to other aberrations in CML patients resistant to TKI therapy. In 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam. 2012. ISSN 0390-6078.
 56. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. "ULTRA-DEEP" sekvenování identifikuje TP53 mutace před jejich klonální selekcí léčbou u chronické lymfocytární leukémie. In Konference mladých v Chemické listy 106(5). 2012. ISSN 0009-2770.
 57. TRBUŠEK, Martin, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam mutací v genech ATM a TP53 u chronické lymfocytární leukémie - implikace pro terapii. In 16. celostátní konference DNA diagnostiky. 2012.
 58. 2011

 59. BRICHTOVÁ, Eva, Jan ŠKODA, Tomáš LOJA, Karel ZITTERBART, Zdeněk PAVELKA, Jana ŠMARDOVÁ, Ivana VALÁŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. An atypical clinical course and molecular genetic finding in glioblastoma multiforme in a child. In 14th European Congress of Neurosurgery, Řím, Itálie. 2011.
 60. TICHÝ, Boris, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Nikola TOM, Jana LOCHMANOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detection of clonal evolution and subclonal heterogeneity in chronic lymphocytic leukemia using deep sequencing of antioncogene TP53. In Cancer Genomics. 2011.
 61. LOCHMANOVÁ, Jana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, L. WU, S. TRUONG, Boris TICHÝ, Veronika NAVRKALOVÁ, Petr DOBEŠ, Karla PLEVOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, N, PATTEN, A. NAKAO, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Evaluation of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia using resequencing microarray platforms. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 62. PITROVÁ, Lenka, Jana SLOVÁČKOVÁ, Jana JAGOŠOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Functional analysis of temperature-sensitive mutants of p53. In Genes and Cancer Meeting 2011, Warwick, UK. 2011.
 63. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Identification of minor proportion p53 mutations selected later by therapy. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 64. TRBUŠEK, Martin, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Miluše SVITÁKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Marek MRÁZ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in Chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology. USA: American Society of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 19, s. 2703-2708. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2011.34.7872.
 65. ŠMARDOVÁ, Jana. Mutace p53 - krok na cestě k nádoru. In prof. RNDr. Jana Šmarda, CSc. Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, 2011. s. 25-36. ISSN 1210-6267.
 66. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, František ZEDEK, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan MUŽÍK, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Iva FALKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patients with diffuse large B-cell lymphoma. International Journal of Oncology. 2011, roč. 39, č. 6, s. 1413-1420. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo.2011.1170.
 67. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Olga BOEHMOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Sensitization of high-risk chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine using inhibition of DNA-dependent protein kinase. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 68. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka PAVLOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Současné trendy v molekulárně-biologické analýze genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií a příklady aplikace v praxi. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 69. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Karla PLEVOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 70. DOUBEK, Michael, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Petr KOZMON, Petr DOBEŠ, Gabriela VAŇKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 71. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka PAVLOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Využití denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie pro screening změn genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. 2011.
 72. 2010

 73. VESELSKÁ, Renata, Jan ŠKODA, Tomáš LOJA, Karel ZITTERBART, Zdeněk PAVELKA, Jana ŠMARDOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. An unusual loss of EGFR gene copy in glioblastoma multiforme in a child: a case report and analysis of a successfully derived HGG-02 cell line. Child's Nervous System. Berlin / Heidelberg: Springer, 2010, roč. 26, č. 6, s. 841-846. ISSN 0256-7040.
 74. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Barbora RAVČUKOVÁ, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Analýza mutací nádorového supresoru p53 u pacientů s lymfomy. In XIV. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 80-81. ISBN 978-80-210-5164-5.
 75. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Petr KUGLÍK, Boris TICHÝ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza p53 mutací in vitro a in vivo. In Konference Sigma-Aldrich v Chemické listy 104(5). 2010. ISSN 0009-2770.
 76. JAGOŠOVÁ, Jana, Jana SLOVÁČKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Funkční analýza teplotně závislých mutantů p53 v kvasinkách. In XIV. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 55-56. ISBN 978-80-210-5164-5.
 77. TRBUŠEK, Martin, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Petr DOBEŠ a Jiří MAYER. Inaktivace proteinu p53 u chronické lymfocytární leukémie – hlavní výstupy z našich analýz. In 14. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2010.
 78. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Mojmír MOULIS, Leoš KŘEN, Karel VESELÝ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Léčba AL-amyloidózy - výsledky jednoho pracoviště a přehled publikovaných zkušeností s novými léky (bortezomibem, thalidomidem a lenalidomidem) u AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 190-209. ISSN 0042-773X.
 79. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Barbora RAVČUKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Iva FALKOVÁ, Jana SLOVÁČKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Loss of the p53 tumor suppressor activity is associated with negative prognosis of mantle cell lymphoma. International Journal of Oncology. Athens, Greece: International Center for Cancer Research, 2010, roč. 36, č. 3, s. 699-706. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo_00000545.
 80. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Barbora RAVČUKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Mutace nádorového supresoru p53 jsou negativním prognostickým znakem u lymfomu z buněk plášťové zóny. In Konference Sigma-Aldrich v Chemické listy 104(5). 2010. ISSN 0009-2770.
 81. ŠMARDOVÁ, Jana, Jana KOPTÍKOVÁ, Alexander SABÓ a Jana ŠPAJDELOVÁ. Nádorové onemocnění. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Vydavatelstvo Osveta s.r.o., 2010. s. 89-107. prvý diel. ISBN 978-80-8063-302-8.
 82. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Selection and clinical relevance of monoallelic and biallelic TP53 defects in chronic lymphocytic leukemia. In European journal of cancer, 21st Meeting of the European association for cancer research, Norway, Oslo. 2010. ISSN 1359-6349.
 83. ZENZ, T., D. VOLLMER, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, A. BENNER, T. SOUSSI, H. HELFRICH, M. HEUBERGER, P. HOTH, M. FUGE, T. DENZEL, S. HÄBE, Jitka MALČÍKOVÁ, Petr KUGLÍK, S. TRUONG, N. PATTEN, L. WU, D. OSCIER, R. IBBOTSON, A. GARDINER, I. TRACY, K. LIN, A. PETTITT, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, M. HALLEK, H. DÖHNER a S. STILGENBAUER. TP53 mutation profile in chronic lymphocytic leukemia: evidence for a disease specific profile from a comprehensive analysis of 268 mutations. Leukemia. England: Nature Publishing Group, 2010, roč. 24, č. 12, s. 2072-2079. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2010.208.
 84. SLOVÁČKOVÁ, Jana, Diana GROCHOVÁ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Transactivation by temperature dependent p53 mutants in yeast and human cells. In 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, Oslo, Norway, Eur. J. Cancer. 2010. ISSN 1359-6349.
 85. SLOVÁČKOVÁ, Jana, Diana GROCHOVÁ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Transactivation by temperature-dependent p53 mutants in yeast and human cells. Cell Cycle. LANDES BIOSCIENCE, USA, 2010, roč. 9, č. 11, s. 1-8. ISSN 1538-4101.
 86. EFENBERK, Aleš, Jana SLOVÁČKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Určení klonality B-lymfocytů. In XIV. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 51-52. ISBN 978-80-210-5164-5.
 87. NERADIL, Jakub, Jan ŠKODA, Tomáš LOJA, Karel ZITTERBART, Zdeněk PAVELKA, Jana ŠMARDOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Ztráta kopie genu pro EGFR u pacienta s multiformním glioblastomem: případová studie a analýza derivované linie. 2010. ISBN 978-80-904002-6-9.
 88. 2009

 89. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Iva FALKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Analýza exprese cyklinu D1 u lymfomu z buněk plášťové zóny. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. 450-451. ISSN 0009-2770.
 90. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Iva FALKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma. In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 40-40, 2 s. ISBN 978-80-210-4830-0.
 91. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, P. FABIAN, I. FALKOVA, I. VASOVA, L. KREN, J. MACAK a Jana ŠMARDOVÁ. Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma: two cyclin D1-negative cases detected. American journal of clinical pathology : official publication the American Society of Clinical Pathologists. Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 2009, roč. 62, č. 10, s. 948-950. ISSN 0002-9173. doi:10.1136/jcp.2008.063701.
 92. SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
 93. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana KOTAŠKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Impact of monoallelic TP53 deffects on survival and DNA damage response in chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, the haematology journal. 2009. ISSN 0390-6078.
 94. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Viera HRABČÁKOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Inactivation of p53 and amplification of MYCN gene in a terminal lymphoblastic relapse in a chronic lymphocytic leukemia patient. Cancer Genetics and Cytogenetics. 2009, roč. 189, č. 1, s. 53-58. ISSN 0165-4608.
 95. MRÁZ, Marek, Karla MALINOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are downregulated in CLL patients with TP53 abnormalities. Leukemia. 2009, roč. 23, č. 1, s. 1159-63, 5 s. ISSN 0887-6924.
 96. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage. Blood. USA Washington, 2009, roč. 114/2009, č. 26, s. 5307-5314. ISSN 0006-4971.
 97. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2009, roč. 114, č. 26, s. 5307-5314. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2009-07-234708.
 98. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Iva FALKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Milan VOTAVA. Naše zkušenosti s metodou Fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 45, č. 2, s. 46-49. ISSN 1210-7875.
 99. ČEJKOVÁ, Soňa, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Věra NOVÁKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical in the primary response of chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine. European Journal of Haematology. 2009, roč. 82, č. 2, s. 133-142. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2008.01177.x.
 100. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš JURČEK, Ludmila ROČŇOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. p53 inactivation and genomic abberations in chronic myeloid leukemia. In Blood. 2009.
 101. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Relationship between therapy and clonal evolution of TP53 abnormalities in patients with chronic lymphocytic leukemia. In European Hematology Association. 2009.
 102. 2008

 103. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Viera HRABČÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Hana FRANCOVÁ, L. BOURKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Aberantní somatická hypermutace u chronické lymfocytární leukemie: jak (asi) vzniká a k čemu vede. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Špindlerův Mlýn, 6.-9.9.2008. 2008. ISSN 1213-5763.
 104. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ a Jiří MAYER. Abnormality v genech TP53 a ATM determinují odpověď CLL buněk na moderní léčbu. In 12. celostátní konference DNA diagnostiky. 2008.
 105. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ a Milan NAVRÁTIL. Agresivní B-lymfoproliferativní nemoci. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 131-138. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 106. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Akutní myeloidní leukémie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 29-38. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 107. ŠMARDOVÁ, Jana, Diana GROCHOVÁ, Pavel FABIAN, Mojmír MOULIS, Jan ŠMARDA, Iva FALKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jana VAŇKOVÁ a Ingrid VÁŠOVÁ. An unusual p53 mutation detected in Burkitt´s lymphoma: 30 bp duplication. Oncology Reports. Řecko: Prof. R.A. Spandidos, 2008, roč. 20, č. 5, s. 773-778. ISSN 1021-335X.
 108. GROCHOVÁ, Diana, Jana VAŇKOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan ŠMARDA, Bořivoj VOJTĚŠEK a Jana ŠMARDOVÁ. Analysis of transactivation capability and conformation of p53 temperature-dependent mutants and their reactivation by amifostine in yeast. Oncogene. USA: Nature Publishing Group, 2008, roč. 27, č. 9, s. 1243-1252. ISSN 0950-9232.
 109. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM a Jana ŠMARDOVÁ. Atopické myeloproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 99-104. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 110. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Další chronické lymfatické leukemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 197-202. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 111. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální nebo idiopatická. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 75-98, 23 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 112. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Esenciální (primární) trombocytemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 65-70, 5 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 113. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Heterozygotní delece ATM nezvyšuje rezistenci CLL buněk na fludarabin. In Sborník abstrakt Pražský hematologický den 2008. 2008. ISBN 978-80-254-3009-5.
 114. ADAM, Zdeněk, Jana ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Chronická B-lymfatická leukemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 177-196. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 115. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 71-74. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 116. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Chronická myeloidní leukémie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 47-55. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 117. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa PEKOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Daniel JANEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Martin TRBUŠEK. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Molecular Immunology. 2008, roč. 45, č. 5, s. 1525-1529. ISSN 0161-5890.
 118. TOKOŠOVÁ, Elena, Markéta HERMANOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Imunohistochemická detekce exprese genu p53 a p21 v buňkách maligního melanomu uvey. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 64, č. 4, s. 153-157, 4 s. ISSN 1211-9059.
 119. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří NEUBAUER, Jaroslav STANÍČEK a Jiří VORLÍČEK. Maligní non-hodgkinské lymfomy. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 105-117. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 120. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří MAYER. Myelodysplastický syndrom (MDS). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 19-27. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 121. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Myeloproliferativní nemoci obecně. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nem. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 41-46, 5 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 122. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Milan NAVRÁTIL, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 119-130. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 123. HALÁMKOVÁ, Jana, Jana ŠMARDOVÁ, Luděk POUR, Jiří TOMÁŠEK, Jan NOVOTNÝ, Regina DEMLOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Igor KISS a Zdeněk ADAM. Nové léky v onkologii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2008, roč. 10, č. 3, s. 336-344. ISSN 1212-4184.
 124. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 57-64. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 125. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical for the response of CLL cells to fludarabine. In Haematologica/The hematology journal. 2008. ISSN 0390-6078.
 126. ČEJKOVÁ, Soňa, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Přítomnost heterozygotní delece ATM nedeterminuje odpověď CLL buněk na fludarabin. In XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008.
 127. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Selekce mutací v genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukemií - stěžejní vliv léčby. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. Špindlerův Mlýn. 2008.
 128. ZENZ, T., Jana ŠMARDOVÁ, D. VOLLMER, Martin TRBUŠEK, A. BENNER, S. HABE, T. DENZEL, Jitka MALČÍKOVÁ, S. TRUONG, N. PATTEN, D. OSCIER, R. IBBOTSON, A. GARDINER, I. TRACY, K. LIN, A. PETTITT, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, H. DOHNER a S. STILGENBAUER. TP53 abnormalities in chronic lymphocytic leukemia exhibit a disease specific profile: meta-analysis of 270 mutations. 2008.
 129. KLABUSAY, Martin, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 139-145. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 130. 2007

 131. STÖKLEIN, Heike, Jana ŠMARDOVÁ, Jirka MAČÁK, S. HÖLLER, S. WESSENDORF, G. HUBLER, M. DREYLING, E. HARALAMBIEVA, V. MÄDER, H.K. MÜLLER-HERMELINK., A. ROSENWALD, G. OTT a J. KALLA. Detailed mapping of chromosome 17p deletions reveals HIC1 as a novel tumor suppressor gene candidate telomeric to TP53 in diffuse large B-cell lymphoma. Oncogene. GB: Nature Publishing group, 2007, č. 26, s. in press. ISSN 0950-9232.
 132. ŠMARDOVÁ, Jana, Diana GROCHOVÁ, Pavel FABIAN, Mojmír MOULIS, Jan ŠMARDA, Barbora RAVČUKOVÁ, Iva KROUPOVÁ, Jana VAŇKOVÁ a Ingrid VÁŠOVÁ. Detekce neobvyklé mutace nádorového supresoru p53 u Burkittova lymfomu: duplikace 30 pb. In XIV. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov: Nemocnice České Budějovice, 2007. s. 146-153. ISBN 978-80-254-0231-3.
 133. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva KROUPOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Martin KLABUSAY a Leoš KŘEN. Heterogeneity of mantle cell lymphoma. Virchows Archiv. Německo: Springer Verlag, 2007, roč. 451, č. 2, s. 432. ISSN 0945-6317.
 134. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa PEKOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Daniel JANEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Martin TRBUŠEK. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia. In Leukemia and Lymphoma. 2007. s. 130-131.
 135. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Importance of Monitoring of Both TP53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia. In International p53 Marathon. 2007. s. 62.
 136. TOKOŠOVÁ, Elena, Markéta HERMANOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Imunohistochemická detekce p53 a p21 v buňkách maligního melanomu uvey. In Sborník abstrakt XV. výročního sjezdu ČOS. 1. vydání. Brno, 2007.
 137. TOKOŠOVÁ, Elena, Markéta HERMANOVÁ, Renata UHMANNOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Klinické znaky tumorů u pacientů s abnormální expresí p53 v buňkách maligního melanomu uvey. In Sborník abstrakt IV. Bilaterálního slovensko-českého oftalmologického sympózia. Bánská Bystrica, 2007.
 138. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ a Petr KUGLÍK. Malignant fibrous histiocytoma of the parotid gland. Čes.-slov. Patol. Praha: Olympia a.s., 2007, roč. 43, č. 4, s. 148-152. ISSN 1210-7875.
 139. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, I. ZAVŘELOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ a Petr KUGLÍK. Malignant Fibrous Histiocytoma of the Parotid Gland. Česlo-slovenská patologie. 2007, roč. 43, č. 4, s. 148-152. ISSN 1210-7875.
 140. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monitoring of the Status of Both P53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia – Relevance to Prognosis and Treatment,. In Haematologica/the hematology journal, 12th Congress of EHA. 2007. s. 37.
 141. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monitoring of the Status of Both P53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia – Relevance to Prognosis and Treatment,. In Haematologica. 2007. s. 37.
 142. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Prognostický význam mutačního stavu genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – význam monitorování obou alel. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. s. 29.
 143. ZENZ, Thorsten, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, S HÄBEL, T DENZEL, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří SCHWARZ, H DÖHNER a S STILGENBAUER. p53 Inactivation in CLL: Pattern of 110 TP53 Mutations. In Blood, ASH Annual Meeting Abstracts. 2007.
 144. BENEŠ, Petr, Vendula MACEČKOVÁ, Jiřina ZATLOUKALOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Jan ŠMARDA. Retinoic acid enhances differentiation of v-myb-transformed monoblasts induced by okadaic acid. Leukemia Research. Elsevier, 2007, roč. 31, č. 10, s. 1421-1431. ISSN 0145-2126.
 145. BENEŠ, Petr, Vendula MACEČKOVÁ, Jiřina ZATLOUKALOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Jan ŠMARDA. Retinoic acid enhances differentiation of v-myb-transformed monoblasts induced by okadaic acid. Leukemia Research. Elsevier, 2007, roč. 31, č. 10, s. 1421-1431. ISSN 0145-2126.
 146. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jitka CHUMCHALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab senzitizes some B-CLL samples to fludarabine and chlorambucil in vitro, regardless of p53/ATM status. In Haematologica, the hematology journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 147. ČEJKOVÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jitka CHUMCHALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Senzitivizace B-CLL vzorků in vitro na fludarabin a chlorambucil pomocí monoklonální protilátky rituximab. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 148. JANÍKOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Leoš KŘEN, I KROUPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a ET AL. Stanovení t(14;18) z punkční biopsie uzliny u folikulárního lymfomu a význem tzv. molekulární uzlinové remise. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 13, č. 2, s. 73-78. ISSN 1213-5763.
 149. ČEJKOVÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Terapeutické monoklonální protilátky senzitivizují in vitro některé B-CLL vzorky s aberacemi genu TP53 k fludarabinu a chlorambucilu. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. ISBN 978-80-244-1824-7.
 150. MALČÍKOVÁ, Jitka, Dana DVOŘÁKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Soňa ČEJKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam stanovení statusu obou alel genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – vztah k prognóze a léčbě. 2007. s. 32. ISBN 978-80-7346-078-5.
 151. 2006

 152. GROCHOVÁ, Diana, Jana VAŇKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Analysis of temperature sensitive p53 mutants. In X. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 24-25. ISBN 80-210-3942-6.
 153. ŠMARDOVÁ, Jana. Functional analysis of separated alleles in yeast: a reliable method for assesment of the p53 status. In International Journal of Mol. Medicine18 (Sup. 1) - the 11th World Congress on Advances in Oncology and the 9th International Symposium on Molecular Medicine. Athens: Spandidos Ltd., 2006. s. 38-38. ISBN 11073756.
 154. HUSER, Martin, Robert HUDEČEK, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zdenk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). 1. vyd. Florencie: Taylor a Francis, 2006. 1 s. Gynecological Endocrinology 2005, vol 22, supl. 1.
 155. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Importance of p53 status detection in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia - relevance to prognosis and treatment. In Genomics and Cancer, Heidelberg, Německo. 2006.
 156. TRBUŠEK, M., J. MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, V. KUHROVÁ, D. MENTZLOVÁ, H. FRANCOVÁ, S. BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, Petr KUGLÍK, V. LINKOVÁ, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, J. ZAČAL, J. KUJIČKOVÁ, Š. POSPÍŠILOVÁ, D. DVOŘÁKOVÁ, J. VORLÍČEK a J. MAYER. Inactivation of p53 and deletion ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation status and previous treatment. Leukemia. 2006, roč. 20, March, s. 1159-1161. ISSN 0887-6924.
 157. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER, Miluše SVITÁKOVÁ, Věra LINKOVÁ, Jiří ZAČAL a Jitka KUJÍČKOVÁ. Inactivation of p53 and deletion of ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation. Leukemia. 2006, roč. 2006, č. 20, s. 1159-1161. ISSN 0887-6924.
 158. BUKOVSKÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Věra LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 a delece ATM v souboru B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu statusu IgVH a léčbě. Chemické listy. 2006, roč. 100, č. 5, s. 374-374, 2 s. ISSN 0009-2770.
 159. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří ZAČAL, Jitka KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě. In XX. olomoucké hematologické dny. 1. vyd. Olomouc: RUBICO, 2006. s. 61-61. ISBN 80-7346-065-3.
 160. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě. In XX. olomoucké hematologické dny. Olomouc: Rubico, 2006. s. 61-61. ISBN 80-7346-065-3.
 161. MALČÍKOVÁ, Jitka, S. PEKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, L. TOMŠÍKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Martin TRBUŠEK. Komplexní analýza statusu p53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií (B-CLL). In XX. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2006.
 162. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Iva KROUPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. První zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. In XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 216-217. ISBN 80-86793-06-0.
 163. GROCHOVÁ, Diana, Jana VAŇKOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ a Jana ŠMARDOVÁ. Reaktivace proteinu p53 pomocí Amifostinu - experimentální studie v kvasinkovém expresním systému. In ABSTRAKTA. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2006. s. 21-22. ISBN 80-239-8240-0.
 164. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab Senzitizes B-CLL Cells with Inactived p53 to fludarabine. 2006.
 165. ŠMARDOVÁ, Jana, František ZEDEK, Barbora RAVČUKOVÁ, Diana GROCHOVÁ, Jana VAŇKOVÁ, Iva KROUPOVÁ a Pavel FABIAN. Výhody funkční metody FASAY při analýze nádorového supresoru p53 u vybraných případů difúzního velkobuněčného B lymfomu. In ABSTRAKTA. Olomouc: Univerzita Palackeho Olomouc, 2006. s. 20-21. ISBN 80-239-8240-0.
 166. 2005

 167. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Analysis of p53 protein in patiens with B-cell chronic lymphocytic leukemia. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2005.
 168. ŠMARDOVÁ, Jana, Alice NEMAJEROVÁ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Pierre JURDIC a Jan ŠMARDA. CBP sensitizes v-myb-transformed monoblasts to differentiation inducers. Differentiation. Malden, USA: Blackwell Publishing, 2005, roč. 73, č. 5, s. 222-232. ISSN 0301-4681.
 169. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Cílená léčba v onkologii. Remedia. 2005, roč. 15, 4-5, s. 390-404.
 170. ŠMARDA, Jan a Jana ŠMARDOVÁ. Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 94 s. Sborník prací lékařské fakulty 120. ISBN 80-210-3682-6.
 171. ŠMARDA, Jan, Jana ŠMARDOVÁ, Alice NEMAJEROVÁ a Jarmila NAVRÁTILOVÁ. CREB-binding protein sensitizes v-myb-transformed monoblasts to differentiation inducers. In Functional Genomics and Disease. Oslo: European Science Foundation, 2005. s. 114-115. ISBN JB484MB001322OS.
 172. ŠMARDOVÁ, Jana, Jan ŠMARDA a Jana KOPTÍKOVÁ. Functional analysis of p53 tumor suppressor in yeast. Differentiation. Malden, USA: Blackwell Publishing, 2005, roč. 73, č. 6, s. 261-277. ISSN 0301-4681.
 173. ŠMARDOVÁ, Jana, Miluše SVITÁKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Diana GROCHOVÁ, Jana VAŇKOVÁ a Iva KROUPOVÁ. Funkční analýza separovaných alel v kvasinkách: spolehlivá metoda k určení statutu nádorového supresoru p53. In Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc: MEDUCA, 2005. s. 18-18.
 174. TRBUŠEK, Martin, Viera KUHROVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Petr KUGLÍK, Věra LINKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jitka KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. CHARACTERIZATION OF P53 ABNORMALITIES IN B-CLL PATIENTS IN RELATION TO IGVH MUTATION STATUS AND PREVIOUS TREATMENT. Blood. 2005, roč. 2005, č. 11, s. 827a-827a, 2 s. ISSN 0006-4971.
 175. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, M. SVITÁKOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, J. KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Characterization of p53 inactivation in B-CLL patiens. In 10th Congress of the European hematology association, Stockholm, Sweden. 2005.
 176. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Dita MENTZLOVÁ, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Petr KUGLÍK, Vlasta LINKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana KUBÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Charakterizace abnormalit v genech p53 a ATM u B-CLL pacientů. In XIX. olomoucké hematologické dny. Olomouc: LF UP, 2005. s. 71-72. ISBN 80-7346-065-3.
 177. ŠMARDOVÁ, Jana a Jan ŠMARDA. Jak vznikají nádory? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 29-37. ISSN 12113384.
 178. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Iva KROUPOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Martin KLABUSAY a Leoš KŘEN. Morfologické, imunohistologické a molekulárně patologické nálezy u lymfomu z plášťových buněk. In XIX. olomoucké hematologické dny. Olomouc: LF UP, 2005. s. 14-14.
 179. KROUPOVÁ, Iva, Martin FALK, Zdeněk LUKÁŠ, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana ZAORÁLKOVÁ a Renata HRABÁLKOVÁ. Nové možnosti molekulární diagnostiky myotonické dystrofie. In 13. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí, 14. – 16. září, 2005, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika.In: Kniha abstraktů, p. 72. 2005.
 180. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Starý známý neznámý TP53, tentokráte u B-CLL. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 350-350. ISSN 0008-7335.
 181. 2004

 182. ŠMARDOVÁ, Jana, Kateřina KŠICOVÁ, Hana BINKOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Jan ROTTENBERG a Hana KOUKALOVÁ. Analysis of tumor suppressor p53 status in head and neck squamous cell carcinoma. Oncology Reports. Athens, Greece: Spandidos Inc., 2004, roč. 11, č. 4, s. 923-929. ISSN 1021-335X.
 183. ŠMARDOVÁ, Jana, Kateřina KŠICOVÁ, Hana BINKOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Jan ROTTENBERG, Hana KOUKALOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Analýza p53 u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In Abstrakta XXXI. sjezd Společnosti patologů ČLS J.E.Purkyně. Praha: Společnost patologů ČLS J.E.Purkyně, 2004. s. 29-29.
 184. ŠMARDOVÁ, Jana, Jan ŠMARDA a Jana KOPTÍKOVÁ. Funkní varianty nádorového supresoru p53. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV R, 2004, roč. 69, č. 3, s. 191-214. ISSN 0366-486.
 185. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Soňa BUKOVSKÁ, Jana ŠMARDOVÁ, D. MENTZLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u pacientů s B-CLL - detailní analýza obou alel. In XVIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2004.
 186. BINKOVÁ, Hana, Jana ŠMARDOVÁ, antonín KRPENSKÝ a Kateřina KŠICOVÁ. Prognóza nádorů hlavy a krku se zaměřením na nádorový supresor p53. OTORINOLARYNGOLOGIE. Praha: ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ, 2004, roč. 53, č. 4, s. 189-195. ISSN 1210-7867.
 187. BINKOVÁ, Hana, Jana ŠMARDOVÁ, Antonín KRPENSKÝ a Kateřina KŠICOVÁ. Prognóza nádorů hlavy a krku se zaměřením na nádorový supresor p53. Praha, ČR: Česká lékařská společnost JEP, 2004. 7 s. Otorinolaryngologie a foniatrie 53.
 188. NENUTIL, Rudolf, Jana ŠMARDOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Aleš REJTHAR, Petr MÜLLER a Bořivoj VOJTĚŠEK. Protein p53, stabilizovaný v nádorech mutací, je výrazně fosforylován na serinu 15 a serinu 392. Brno, ČR: Moravská typografie, a.s., 2004. 5 s. Klinická onkologie 17. ISSN 0862-495 X.
 189. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Starý známý neznámý TP53, tentokrát u B-CLL. In VIII. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí, Brno. 2004.
 190. 2003

 191. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Karel SOUČEK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Jan ŠMARDA. c-Fos but not v-Fos protein induces programmed cell death of v-myb-transformed monoblasts. Cellular and Molecular Life Sciences. Bäsel: Birkhaeuser Verlag, 2003, roč. 60, č. 12, s. 2736-2748. ISSN 1420-682X.
 192. NEMAJEROVÁ, Alice, Jan ŠMARDA, Jiřina ZATLOUKALOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Differential effects of transcription coactivators CBP and p300 on v-myb-transfromed monoblasts. In Memory in Living Systems. Brno: Czechoslovak Biological Society, 2003. s. 66. ISBN 80-210-3264-2.
 193. ŠMARDOVÁ, Jana, Alice NEMAJEROVÁ, Jan ŠMARDA, Pierre JURDIC, Lukáš KUBALA a Karel SOUČEK. Trichostatin A suppresses transformation by the v-myb oncogene in BM2 cells. Journal of Hematotherapy Stem Cell Research. Mary Ann Liebert, Inc., 2003, roč. 12, č. 2, s. 225-235. ISSN 1061-6128.
 194. ŠMARDA, Jan, Eva ZAHRADNÍČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Jana ŠMARDOVÁ. Zrání monoblastů BM2 je doprovázeno zvýšenou expresí vimentinu. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 68. ISBN 80-210-3053-4.
 195. 2002

 196. ŠMARDOVÁ, Jana a Jan ŠMARDA. Buněčná linie BM2: model pro studium úlohy proteinu v-Myb v transformaci a diferenciaci. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2002, roč. 67, č. 4, s. 245-252. ISSN 0366-486.
 197. ŠMARDOVÁ, Jana a Jan ŠMARDA. Důsledky vrozených a somatických mutací genů, jejichž produkty se účastní přestavby chromatinu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 141, č. 4, s. 112-117. ISSN 0008-7335.
 198. 2001

 199. NEMAJEROVÁ, Alice, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. CBP zvyšuje citlivost monoblastů transformovaných onkogenem v-myb k diferenciaci vyvolané TPA a trichostatinem A. In V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 11. ISBN 80-210-2538-7.
 200. NEMAJEROVÁ, Alice, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Histone acetylation contributes to the differentiation of v-myb-transformed monoblasts. Frederick, USA: Foundation for Advanced Cancer Studies, 2001. 1 s.
 201. ŠMARDOVÁ, Jana a Jan ŠMARDA. Mechanismy přestavby chromatinu. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2001, roč. 66, č. 4, s. 283-302. ISSN 0366-486.
 202. NEMAJEROVÁ, Alice, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Vliv acetylace histonů na diferenciaci monoblastů transformovaných onkogenem v-myb. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2001, roč. 95, č. 5, s. 332. ISSN 0009-2770.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2021 17:38