Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MILÉŘ, Tomáš. Biouhel – pro ochranu klimatu a nápravu půd. Tábor, 2021.
 2. TUREK, Dušan a Tomáš MILÉŘ. F. S. Kodym a jeho význam pro popularizaci přírodních věd v 19. století. In Jan Válek, Peter Marinič, Pavel Pecina. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 142-153. ISBN 978-80-210-9998-2.
 3. MILÉŘ, Tomáš a Dušan TUREK. F. S. Kodym a jeho význam pro popularizaci přírodních věd v 19. století. In 14. Didaktická konference s mezinárodní účastí. 2021.
 4. MILÉŘ, Tomáš. Život a dílo Josefa Kliky a jeho význam pro fyzikální vzdělávání. In Jan Válek, Peter Marinič, Pavel Pecina. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 114-121. ISBN 978-80-210-9998-2.
 5. MILÉŘ, Tomáš. Život a dílo Josefa Kliky a jeho význam pro fyzikální vzdělávání. In 14. Didaktická konference s mezinárodní účastí. 2021.
 6. 2020

 7. MILÉŘ, Tomáš. Zpátky k jídlu: s Tomášem Miléřem o biouhlu. Slušná firma, 2020.
 8. 2019

 9. PAWERA, Lukáš a Tomáš MILÉŘ. Evakuace Země. Noc vědců 2019, 2019.
 10. MILÉŘ, Tomáš. Teplo nebo energie? Poznámky k slovnímu vyjadřování v termodynamice. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. 2019.
 11. 2018

 12. MILÉŘ, Tomáš. Historie parního stroje a jeho význam pro rozvoj průmyslu a přírodních věd. In Gabriela Gabrhelová, Tomáš Lengyelfalusy. 12. didaktická konferencia. Zborník príspevkov. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2018. s. 17-23. ISBN 978-80-89732-72-2.
 13. MILÉŘ, Tomáš. Historie parního stroje a jeho význam pro rozvoj průmyslu a přírodních věd. In 12. didaktická konferencia. 2018.
 14. MAXERA, Vojtěch, Lukáš PAWERA, Tomáš MILÉŘ a Jiří ŠIBOR. TESTING ABILITY OF PUPILS TO ESTIMATE VALUES OF PHYSICAL QUANTITIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.). INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2018. s. 6405-6408. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1509.
 15. 2017

 16. MILÉŘ, Tomáš a Peter MARINIČ. Advances and Barriers to Education for Civil Protection in the Early 21st Century. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 6102-6106. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2384.
 17. MILÉŘ, Tomáš. Miskoncepce ve fyzice vlivem historického vývoje fyzikálních pojmů a terminologie. In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 94-101. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-12.
 18. MILÉŘ, Tomáš. Miskoncepce ve fyzice vlivem historického vývoje fyzikálních pojmů a terminologie. In 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 2017.
 19. PAWERA, Lukáš, Tomáš MILÉŘ a Petr SLÁDEK. Physics Education in Historical Perspective and Future Trends. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 5639-5644. ISBN 978-84-697-3777-4.
 20. 2016

 21. PAWERA, Lukáš a Tomáš MILÉŘ. Elektřina to je dřina. Brno: MjUNI, 2016.
 22. MILÉŘ, Tomáš. Historical Perspective on School Experiments in Teaching Physics and Chemistry. 2016.
 23. MILÉŘ, Tomáš a Eva TRNOVÁ. Historical Perspective on School Experiments in Teaching Physics and Chemistry. Braga, Portugal: Hands-on Scince Network, 2016. s. 105-109. ISBN 978-84-8158-714-2.
 24. MILÉŘ, Tomáš. Objektivita vědy a univerzitní vzdělávání. In 10. didaktická konferencia. 2016.
 25. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Pokusy s PET lahvemi. Brno: MjUNI, 2016.
 26. PAWERA, Lukáš a Tomáš MILÉŘ. Pomoc z nebe. Brno: Noc vědců 2016, 2016.
 27. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Testování slunečních vařičů. In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 - Sborník z konference. 1. vyd. Praha, 2016. s. 178-183. ISBN 978-80-87343-58-6.
 28. MILÉŘ, Tomáš a Jan VÁLEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 21 - Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 244 s. ISBN 978-80-210-8465-0.
 29. MILÉŘ, Tomáš a Jan VÁLEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 21. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 244 s. ISBN 978-80-210-8465-0.
 30. 2015

 31. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Elektřina to je dřina. Noc vědců, 2015.
 32. PLUCKOVÁ, Irena, Dušan VIČAR, Tomáš MILÉŘ, Petr SLÁDEK, Ivo SVOBODA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ a Jiří ŠIBOR. Jak se zachovat, když... 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015. 95 s. ISBN 978-80-7289-746-9.
 33. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Lovci světla. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 1. vyd. MU, 2015.
 34. MILÉŘ, Tomáš. Možné planetární dopady jaderné války. In Historie a současnost chemických zbraní. 2015.
 35. MILÉŘ, Tomáš a Dušan VIČAR. Možné planetární dopady jaderné války. In Ing. Jan Strohmandl. Historie a současnost chemických zbraní. Uherské Hradiště: FLKŘ UTB, 2015. 7 s. ISBN 978-80-7454-491-0.
 36. MILÉŘ, Tomáš. Testování slunečních vařičů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2015.
 37. MILÉŘ, Tomáš. Testování slunečních vařičů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2015.
 38. PAWERA, Lukáš, Petr SLÁDEK a Tomáš MILÉŘ. Zatmění Slunce a jeho vliv na funkci fotovoltaické elektrárny. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-995-4.
 39. 2014

 40. MILÉŘ, Tomáš. Biouhel v přírodovědném vzdělávání. In Problémy fyzikálního vzdělávání. 2014.
 41. HOLLAN, Jan a Tomáš MILÉŘ. Climate and Flows of Substances – How the Earth's climate system works, why and how the climate is changing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 108 s.
 42. MILÉŘ, Tomáš. Dopady globální změny klimatu na rozvojové země. In Tisková konference ke zveřejnění 2. části 5. hodnotící zprávy IPCC. 2014.
 43. MILÉŘ, Tomáš. Fyziologicky ekvivalentní teplota. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
 44. MILÉŘ, Tomáš. Fyziologicky ekvivalentní teplota. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
 45. MILÉŘ, Tomáš. Historická perspektiva ochrany člověka při přírodních katastrofách. In Eva Hájková. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2014. 4 s. ISBN 978-80-7231-958-9.
 46. MILÉŘ, Tomáš. Hrátky se Sluncem. In Praktická environmentální výchova pro pedagogy - Lipka. 2014.
 47. MILÉŘ, Tomáš. Integrace ochrany obyvatelstva před přírodními katastrofami a adaptace na klimatické změny. In Jan Strohmandl. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. 1. vyd. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FLKŘ, 2014. s. 368-375. ISBN 978-80-7454-412-5.
 48. MILÉŘ, Tomáš. Integrace ochrany obyvatelstva před přírodními katastrofami a adaptace na klimatické změny. In Metody a postupy ke zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva na řešení krizových situací. 2014.
 49. MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek : jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1 .vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4.
 50. MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek – Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4.
 51. MILÉŘ, Tomáš. Nová učebnice pro 6. – 9. ročník ZŠ s názvem: Jak se zachovat, když... In Metody a postupy ke zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva na řešení krizových situací. 2014.
 52. MILÉŘ, Tomáš. Rømerova metoda měření rychlosti světla. In Motivace nadaných v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
 53. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Svět zvuků. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 2014.
 54. MILÉŘ, Tomáš. Úvod do problematiky vzdělávání o globální změně klimatu. Brno: PdF MU, 2014. 16 s.
 55. MILÉŘ, Tomáš. Vzdělávání o globální změně klimatu. In Křehká rovnováha aneb klimatické změny v kontextu rozvoje. 2014.
 56. MILÉŘ, Tomáš. Zvyšování resilience obyvatel pro případ systémového kolapsu. In Jan Strohmandl. Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva - Sborník příspěvků. 1. vyd. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FLKŘ, 2014. s. 243-253. ISBN 978-80-7454-336-4.
 57. 2013

 58. MILÉŘ, Tomáš. Biochar Hands-on Education. In 10th International Conference on Hands-on Science. 2013.
 59. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Biochar Hands-on Education. In Costa M. F., Dorrío B. V. , Kireš M. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. 1. vyd. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2013. s. 263-267. ISBN 978-989-98032-2-0.
 60. MILÉŘ, Tomáš. Biouhel jako integrační téma přírodovědných předmětů. In Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí. 2013.
 61. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Climate Change Education for Physics Teachers. In ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
 62. MILÉŘ, Tomáš. Data Visualization with Gnuplot in Climate Change Education. In Information and Communication Technology in Education. 2013.
 63. HOLLAN, Jan, Tomáš MILÉŘ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Data Visualization with Gnuplot in Climate Change Education. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology In Education. Proceedings. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013. s. 98-102, 320 s. ISBN 978-80-7464-324-8.
 64. MILÉŘ, Tomáš. Dřevoplynové vařiče umožňující výrobu uhlu. In Udržitelná energie a krajina téma: biouhel a ochrana klimatu. 2013.
 65. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK, Tomáš MILÉŘ a Renáta BEDNÁROVÁ. Dynamické modelování v PHP. 2013.
 66. MILÉŘ, Tomáš. Měření s Peltierovými články. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 2013.
 67. MILÉŘ, Tomáš. Měření s Peltierovými články. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 2013.
 68. MILÉŘ, Tomáš. Modelování environmentálních dopadů lidské činnosti. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2013.
 69. MILÉŘ, Tomáš a Jan VÁLEK. Modelování environmentálních dopadů lidské činnosti. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2013. ISBN 978-80-210-6490-4.
 70. MILÉŘ, Tomáš. Potřebuje Afrika naši pomoc? In Den Afriky v Otevřené zahradě, Nadace Partnerství. 2013.
 71. MILÉŘ, Tomáš. Udržitelné technologie pro rozvojová studia. In XXXI International colloquium on the Management of Educational Process. 2013.
 72. MILÉŘ, Tomáš. Udržitelné technologie pro rozvojová studia. In Jiří Neubauer, Eva Hájková. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 129-135. ISBN 978-80-7231-924-4.
 73. MILÉŘ, Tomáš. Udržitelné technologie pro rozvojová studia. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2013. 6 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 74. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Vizualizace dat programem Gnuplot ve vzdělávání o změně klimatu. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
 75. MILÉŘ, Tomáš. Vizualizace dat programem Gnuplot ve vzdělávání o změně klimatu. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
 76. AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ a Boris RYCHNOVSKÝ. Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6434-8.
 77. 2012

 78. MILÉŘ, Tomáš a Jindřiška SVOBODOVÁ. Hrátky se sluncem. 1. vyd. Brno: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 5 s. Lipka. ISBN 978-80-87604-24-3.
 79. MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole. Univerzita Palackého, 2012.
 80. MILÉŘ, Tomáš. Modely atmosférických jevů. In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, Sborník z konference. 1. vyd. Praha: JČMF, 2012. s. 213-218. ISBN 978-80-87343-13-5.
 81. MILÉŘ, Tomáš. Obnovitelné zdroje energie, biomasa a biopaliva v Africe. Příležitosti a rizika. 2012.
 82. MILÉŘ, Tomáš. Ochrana životního prostředí v Keni. In Přednáška pro SŠ studenty oboru "veterinářství". 2012.
 83. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Tomáš MILÉŘ a Jan HOLLAN. Physics and Environmental Studies for Teachers. In Pavel Koktavý. New Trends in Physics 2012. 1. vyd. Brno: Faculty of Engineering and Commmunication, 2012. s. 246-249. ISBN 978-80-214-4594-9.
 84. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. s. 1437-1442. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
 85. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
 86. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. ISSN 1986-3020.
 87. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. The inclusion of environmental issues is an important component of science education. In World Conference of Physics Education. 2012.
 88. MILÉŘ, Tomáš. Vzdělávání o změně klimatu a jeho cíle. In Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno, 2012. ISBN 978-80-7231-865-0.
 89. 2011

 90. MILÉŘ, Tomáš a Jindřiška SVOBODOVÁ. Climate literacy for upper primary teachers. In European Geosciences Union General Assembly 2011. 2011.
 91. MILÉŘ, Tomáš. Exponenciální růst v reálném světě. 1. vyd. Brno: XXIX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, 2011. s. 38-42. ISBN 978-80-7231-779-0.
 92. SLÁDEK, Petr, Tomáš MILÉŘ a Renata BEDNÁROVÁ. How to increase students' interest in science and technology. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 168-174. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.024.
 93. MILÉŘ, Tomáš. Klimatická gramotnost žáků a učitelů. 2011.
 94. SLÁDEK, Petr, Renata BEDNÁROVÁ a Tomáš MILÉŘ. On some aspects of teaching hearing-handicapped students in standard courses. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 145-149. ISSN 1877-0428.
 95. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. Sledování mikroklimatu ve třídě během vyučování. In Řehulka, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 215-220. ISBN 978-80-210-5722-7.
 96. MILÉŘ, Tomáš. Sledování mikroklimatu ve třídě během vyučování. In 7. konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. 2011.
 97. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. Sledování mikroklimatu ve třídě během vyučování. In 7, konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 98. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. The climate literacy challenge. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 150-156. ISSN 1877-0428.
 99. MILÉŘ, Tomáš. The climate literacy challenge. In 2nd International Conference on Education & Educational Psychology - ICEEPSY 2011. 2011.
 100. MILÉŘ, Tomáš. Využití měřící stanice Vernier pro školní experimenty. In Veletrh nápadů učitelů fyziky XI. 2011.
 101. MILÉŘ, Tomáš. Využití měřící stanice Vernier pro školní experimenty. 1. vyd. Olomouc: Veletrh nápadů učitelů fyziky XI, 2011. s. 179-184, 269 s. ISBN 978-80-244-2894-9.
 102. MILÉŘ, Tomáš. Vzdělávání v době ropného vrcholu. In Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. 2011.
 103. MILÉŘ, Tomáš. Vzdělávání v době ropného vrcholu. 1. vyd. UJEP v Ústí nad Labem, 2011. ISBN 978-80-7414-353-3.
 104. 2010

 105. MILÉŘ, Tomáš a Tomáš MILÉŘ. Biouhel. 2010.
 106. SVOBODA, Jiří a Tomáš MILÉŘ. Co s CO2? 2010.
 107. MILÉŘ, Tomáš. Dřevoplynová kamna z plechovky. In Konference Dílny Heuréky 2010. 2010.
 108. MILÉŘ, Tomáš. Dřevoplynová kamna z plechovky. 1. vyd. PROMETHEUS spol.s r.o., 2010. 292 s. ISBN 978-80-7196-424-7.
 109. MILÉŘ, Tomáš. Klimatická gramotnost. In XXVIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2010.
 110. MILÉŘ, Tomáš. Klimatická gramotnost. In XXVIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-722-6.
 111. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. The climate literacy challenge. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010. ISSN 1986-3020.
 112. 2009

 113. MILÉŘ, tomáš. Biochar. In Carbon sequestration & biodiversity. 2009.
 114. DVOŘÁK, Ladislav, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK a Ivana VACULOVÁ. Educational video from the textile sector as a resource for teaching physics. In Moderní trendy v přípravě učitelů 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 91-93. ISBN 978-80-210-5022-8.
 115. DVOŘÁK, Ladislav, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK a Ivana VACULOVÁ. Educational video from the textile sector as a resource for teaching physics. In Moderní trendy v přípravě učitelů 4. 2009.
 116. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7414-126-3.
 117. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. 2009.
 118. MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie a klimatologie na základní škole. In Cyklus meteorologických seminářů ČMeS (Česká meteorologická společnost). 2009.
 119. MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie jako integrující učivo na základní škole. 2009.
 120. PECINA, Pavel, Petr SLÁDEK, Ivana VACULOVÁ, Renáta BEDNÁROVÁ, Denisa KAWULOKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Ladislav DVOŘÁK, Tomáš MILÉŘ a Petr NOVÁK. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009. 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
 121. PECINA, Pavel. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009. 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
 122. VACULOVÁ, Ivana, Marta SVOBODOVÁ, Petr SLÁDEK, Petr BENEŠOVSKÝ, Renáta BEDNÁROVÁ, Ladislav DVOŘÁK, Denisa KAWULOKOVÁ, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Pavel PECINA a Jiří ŠIBOR. Metodika tvorby a využívání didaktických prostředků propagujících vědu, techniku a profesní kariéru: Tvorba výukových pořadů a pracovních listů a jejich následné využití při výuce na ZŠ. 1. vyd. Olomouc: Masarykova univerzita, 2009. 129 s. ISBN 978-80-210-5089-1.
 123. MILÉŘ, Tomáš. Ochrana životního prostředí v Keni. In Ekofestival s cestovatelskou tématikou SEDM DIVŮ. 2009.
 124. MILÉŘ, Tomáš. ON-Farm Tree Project - Západní Keňa. In Veřejná přednáška na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. 2009.
 125. MILÉŘ, Tomáš. Presentation of the project of environmental conservation in Kenya. In Rotary klub. 2009.
 126. MILÉŘ, Tomáš. Přírodovědné a technické vzdělávání v Keni. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2009. ISBN 978-80-7231-650-2.
 127. MILÉŘ, Tomáš. Sample classroom activities based on climate science. 2009.
 128. MILÉŘ, Tomáš. Sample classroom activities based on climate science. In 9th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM). 2009.
 129. 2008

 130. MILÉŘ, Tomáš. Combating Deforestation in Kenya by Proper Firewood Management. In Geosciences Information For Teachers (GIFT). 2008.
 131. MILÉŘ, Tomáš. DIDACTEX - Metodika propagace technických oborů ve výuce na ZŠ. 2008.
 132. MILÉŘ, Tomáš a Lenka ŠIROKÁ. Experimenty s lidským tělem. In Regionální seminář Heuréka na téma Fyzika a člověk. 2008.
 133. MILÉŘ, Tomáš. Integrace přírodovědných předmětů na základní škole prostřednictvím úloh z meteorologie a klimatologie. In Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. SCIENCE IS FUN. 2008.
 134. MILÉŘ, Tomáš. Pokustón - Zájmový kroužek pro začínající vědce. SVČ Lužánky (Legato), 2008.
 135. MILÉŘ, Tomáš a Petr SLÁDEK. Potenciál využití sluneční energie v Keni. In Sborník příspěvků ze 3. České fotovoltaické konference. 2008. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008. s. 46-49, 3 s. ISBN 978-80-254-3528-1.
 136. MILÉŘ, Tomáš. Potenciál využití sluneční energie v Keni. In 3. Česká fotovoltaická konference. 2008.
 137. MILÉŘ, Tomáš. Prezentace zájmového kroužku Pokustón v pořadu ČT. Česká televize, pořad Dobré ráno na ČT2, 2008.
 138. MILÉŘ, Tomáš. Sluneční vařiče. In Dílny Heuréky 2008-2009. Náchod: Heuréka, 2008. s. 1-6.
 139. MILÉŘ, Tomáš. Stromy pro Keňu. In SVČ Lužánky, centrum Legato, Stamicova 7, BRNO. 2008.
 140. MILÉŘ, Tomáš. Trees for Kenya. In Priority Cafe, Moravské náměstí 14, BRNO. 2008.
 141. DVOŘÁK, Ladislav, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Petr SLÁDEK a Ivana VACULOVÁ. Využití textilních materiálů ve výuce fyzice. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 55-60. ISBN 978-80-7231-511-6.
 142. 2007

 143. MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie jako integrující učivo na základní škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 54-57. ISBN 978-80-244-1786-8.
 144. SLÁDEK, Petr a Tomáš MILÉŘ. Sluneční záření a atmosféra - jednoduché experimenty. In XXV International Colloquium of the Management of Education Process. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 55-60. ISBN 978-80-7231-228-3.
 145. 2006

 146. SLÁDEK, Petr a Tomáš MILÉŘ. Vliv úhlu dopadu slunečního záření a stavu atmosféry na účinnost FV panelů. In 2. česká fotovoltaická konference. 1. vyd. Praha: CZ REA, 2006. s. 100-104. ISBN 80-239-7361-4.
 147. 2005

 148. SLÁDEK, Petr a Tomáš MILÉŘ. Možnosti využití fotovoltaických střešních systémů na školních budovách v ČR. In International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2005. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 47-52. ISBN 80-85960-92-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 8. 2022 08:12