VLPX084t Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/8/0. 120. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Tereza Bednaříková (pomocník)
Anna Horáková (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLPX061t Prázdninová praxe v prim.péči
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prázdninová praxe je organizován ve spolupráci s okresními nemocnicemi a studenti mají příležitost seznámit se s rutinním provozem interního a chirurgického lůžkového oddělení a ambulance.
Osnova
  • Prázdninová praxe
  • 1. týden - interní lůžkové oddělení, diagnostický proces, léčebné úkony, poučení nemocného, propouštění nemocného
  • 2. týden - interní ambulance, zásady ambulantní péče, spolupráce s agenturou domácí péče, pohotovostní služba
  • 3. týden - chirurgické lůžkové oddělení, diagnostika, drobné chirurgické výkony u lůžka, asistence na operačním sále
  • 4. týden - chirurgická ambulance, ošetřování drobných úrazů, řešení náhlých příhod břišních, pohotovostní služba na chirurugické ambulanci
Literatura
  • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 1158 s. ISBN 8024612526. info
Výukové metody
prazdninová stáž v nemocnici
Metody hodnocení
Student předloží potvrzení pracoviště o absolvování praxe.
Prázdninová praxe je ukončena zápočtem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLPX084t