VLSD7X1p Soudní lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1.4/0/0. 21. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (přednášející)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Zelený, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Pexa (cvičící)
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Grusová (cvičící)
Mgr. Jan Pivnička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Srník (cvičící)
MUDr. Martin Zeman (cvičící)
Marcela Belková (pomocník)
Květa Blatná (pomocník)
Taťána Řezáčová (pomocník)
Garance
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Květa Blatná
Dodavatelské pracoviště: Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 2. 3. 18:15–19:45 N01902, Út 3. 3. 19:15–20:45 N01902, St 4. 3. 19:15–20:45 N01902
Předpoklady
VLPA0622p Patologie II. - přednáška || VSPA0622p Patologie II. - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování výuky soudního lékřaství posluchač: má základní znalosti o thantologii, orientuje se v problematice vzniku různých druhů poranění a v problematice náhlé smrti, má základní znalosti z forenzní toxikologie, genetiky a sérologie včetně možnosti uplatnění těchto oborů ve forenzní praxi, získá základní přehled medicínského a trestního práva a jejich vztahu k medicíně, je schopen prakticky provádět prohlídky zemřelých osob
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat systém soudnělékařské služby v České republice se zaměřením na provádění pitev;
- určovat základní mechanismy poškození zdraví zevními vlivy včetně otrav a popsat diagnostiku těchto stavů
- podat podrobný přehled posmrtných změn těla člověka;
- mít základní přehled o možných vztazích zdravotnických pracovníků a orgánů činných v trestním řízení;
Osnova
 • Posmrtné změny
  Náhlé a neočekávané úmrtí
  Tupá poranění včetně problematiky dopravních nehod
  Poranění ostrým předmětem
  Střelná poranění
  Forenzní alkohologie
  Forenzní toxikologie, genetika a sérologie
  Poranění vysokou a nízkou teplotou, poranění elektrickým proudem
  Dušení
Literatura
  povinná literatura
 • HIRT, Miroslav. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha: Grada, 2015. 240 stran. ISBN 9788024756806. info
 • HIRT, Miroslav a František VOREL. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 232 stran. ISBN 9788027102686. info
 • HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Lukáš PRUDIL, Roman HEINZ, František VOREL, Miroslav DVOŘÁK, Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 87 s. ISBN 978-80-210-5508-7. info
 • HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Tomáš PEXA a M. PEŠTÁLOVÁ. Forensic Medicine. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 76 s. ISBN 80-210-2094-6. info
  doporučená literatura
 • HIRT, Miroslav, František VOREL, Petr HEJNA, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Eva DAŇKOVÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Petr DUBOVÝ, Miroslav DVOŘÁK, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Naděžda FOJTŮ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Ludvík JUŘÍČEK, Miroslav KITKA, Jozef KRAJČOVIČ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, František NOVOMESKÝ, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Hynek ŘEHULKA, Miloš SOKOL, Kateřina STOKLÁSKOVÁ, Lubomír STRAKA, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vydánín/a. Praha: Grada, 2018. 168 s. ISBN 978-80-247-1979-5. info
 • HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav ĎATKO, Petr HEJNA, Jan CHRASTINA, Martin JANÍK, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Lubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Pavel TOUPALÍK, Andrea VLČKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Michal ZELENÝ. Tupá poranění v soudním lékařství. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-4194-9. info
 • HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5. info
 • HIRT, Miroslav. Soudní znalectví v oboru zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 47 s. ISBN 9788024738901. info
 • HIRT, Miroslav, Andrea BRZOBOHATÁ, Miroslav ĎATKO, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Miloš SOKOL, Kateřina HIRTOVÁ a Aleš VÉMOLA. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 151 s. ISBN 978-80-247-4308-0. info
 • Soudní lékařství. Edited by František Vorel. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 600 s. ISBN 8071697281. info
 • HIRT, Miroslav, Lubomír STRAKA, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Vladimír ANTONÍN. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 51 s. ISBN 978-80-210-5477-6. info
 • STRAKA, Lubomír, Miroslav HIRT, František NOVOMESKÝ, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Martin JANÍK, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana KOMÁREKOVÁ, Vladimír ANTONÍN, Janka BUCHANCOVÁ a Oto OSINA. Kompendium súdnolekárskej toxikológie. Martin SR, 2012. 179 s. ISBN 978-80-8063-378-3. info
 • STRAKA, Ľubomír. Alkohologie v soudním lékařství. Martin: Vydavateĺstvo Osveta, 2011. 182 s. ISBN 9788080633677. info
 • JASON, Payne-James, W.Byard ROGER, S Corey TRACEY a Henderson CAROL. Encyklopedia of Forensic and Legal Medicine. 2005. ISBN 0-12-547970-0. info
 • PAYNE-JAMES, Jason. Simpson's forensic medicine. 13th ed. London: Hodder Arnold, 2011. x, 253. ISBN 9780340986035. info
Výukové metody
Praktická cvičení v týdenních blocích jsou zaměřena na průřez soudním lékařstvím jako multidisciplinárním oborem s důrazem na nejdůležitější kapitoly obecné i speciální forenzní problematiky a na legislativu důležitou pro praxi lékařů. Ve výuce nechybí obrazová prezentace konkrétních případů a videoprojekce. Běžný provoz je demostrován na pitevně soudního lékařství, stáže jsou věnovány forenzním základům a laboratorním metodám histologie, serologie, toxikologie a molekulární biologie.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška - kombinovaná forma
Informace učitele
Podrobné informace k výuce předmětu jsou obsaženy v interaktivní osnově v IS MUNI. Information about the course are available in the Interactive syllabus in the IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.