FF FDSLkJ Slovanské literatury
Název anglicky: Slavonic Literatures
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-SL_ Slovanské literatury

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SLOLP02Doktorský seminář J. Dohnalz 0/0/0 3x během studia.5*3 - P
15 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SLOLP01Obecná metodologie J. Dohnalz 0/0/05 - P
FF:SLOLP03Specializační seminář I. Pospíšilz 0/0/0 3x během studia.5*3 - P
20 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SLOLT01Teorie a dějiny slovanských literatur I. Pospíšilzk 0/0/010 - P
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 - PV
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 - PV
FF:LIKOT02Literárněvědná teorie a metodologie I. Pospíšilzk 0/0/015 - PV
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 5x2 hodiny.10 - P
FF:SLOLJDalší slovanský jazyk pro doktorské studium J. Gazdazk 0/0/05 - PV
FF:SLOLP04Publikace odborné studie J. Dohnalz 0/0/0 2x během studia.10*2 - P
FF:SLOLP05Recenze v odborném periodiku J. Dohnalz 0/0/010 - P
FF:SLOLP06Vystoupení na zahraniční konferenci I. Pospíšilz 0/0/015 - P
FF:SLOLP07Vystoupení na konferenci v ČR/SR I. Pospíšilz 0/0/010 - P
FF:SLOLP08Zahraniční studijní stáž I I. Pospíšilz 0/0/010 - P
FF:SLOLP09Grantový projekt I. Pospíšilz 0/0/010 - P
FF:SLOLP10Výuka odborného předmětu I. Pospíšilz 0/0/010 - P
FF:SLOLP11Teze disertační práce I. Pospíšilz 0/0/05 - P
FF:SLOLP12Disertační práce I. Pospíšilz 0/0/025 - P
FF:SLOLT02Slovanské literární areály I. Pospíšilzk 0/0/015 - PV
FF:SLOLT03Podoby ruského románu I. Pospíšilzk 0/0/015 - PV
FF:SLOLT04Slovanské literatury po roce 1989 I. Pospíšilzk 0/0/015 - PV
FF:SLOLV01Publikace odborné studie (zahraniční) I. Pospíšilz 0/0/015 - PV
FF:SLOLV02Publikace odborné studie (domácí) I. Pospíšilz 0/0/010 - PV
FF:SLOLV03Příspěvek na konferenci J. Dohnalz 0/0/05 - PV
FF:SLOLV04Recenzní činnost J. Dohnalz 0/0/05 - PV
FF:SLOLV05Popularizační publikační a přednáškové aktivity I. Pospíšilz 0/0/05 - PV
FF:SLOLV06Zahraniční studijní stáž II I. Pospíšilz 0/0/010 - PV
FF:SLOLV07Odborná monografie I. Pospíšilz 0/0/025 - PV
FF:SLOLV08Grantová činnost I. Pospíšilz 0/0/010 - PV
FF:SLOLV09Další činnost v oboru I. Pospíšilz 0/0/05 - PV
290 kreditů