FF FBETpV Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-ET_ Etnologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška bakalářská zahrnuje dílčí tematické okruhy: 1. Historie a metodologie oboru, 2. Reálie tradiční kultury (hmotné a nehmotné projevy), 3. Etnické procesy. 4. Oborová specializace. Obsah tematických okruhů vychází z náplně povinných předmětů a povinně volitelných předmětů zahrnutých do profilujícího základu.
Tematické okruhy k bakalářským státním zkouškám jsou studentům zpřístupněny na webu ústavu (http://etnologie.phil.muni.cz/studium/pro-studenty/tematicke-okruhy-predmetu-k-statni-bakalarske-zkousce)

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené:
Hrončoková, Barbora: Etnokulturní identifikace slovenských Rusínů na příkladě obcí Bukovce a Havaj (okres Stropkov), 2017, https://is.muni.cz/auth/th/427719/ff_b/
Mandíková, Petra: Národopisec František Bayer a jeho dílo. 2017, https://is.muni.cz/auth/th/69391/ff_b/?lang=cs
Markovičová, Silvie: Poslední nositelky lidového oděvu a výrobkyně v Lanžhotě.
2016, https://is.muni.cz/auth/th/383861/ff_b_b1/
Doležel, Michal: Folklorismus v Sokole. Lidová kultura jako zdroj národní identity sokolské organizace v letech 1862-1948. 2014, https://is.muni.cz/auth/th/200494/ff_b_b1/?lang=cs
Kedroňová, Sabrina : Osobnost Věry Šejvlové v kontextu sběratelské a souborové činnosti, 2014, https://is.muni.cz/auth/th/325926/ff_b/


Návrh témat bakalářských prací:
Magie v tradiční lidové kultuře 19. století.
Význam lokální kultury pro formování osobní a kolektivní identity a sociálních vztahů.
Proměny stravy v druhé polovině 20. století.
České transnacionální sociální sítě v současnosti.
Inspirace lidovou kulturou v současné oděvní tvorbě.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA100Kapitoly z dějin české etnologie I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3Z
FF:ETBA101Kapitoly z dějin české etnologie II D. Drápalazk 2/0/04 4Z
FF:ETBA105Etnické procesy a Evropa I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Etnické procesy a Evropa II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6P
FF:ETBA108Úvod do folkloristiky M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA109Systematika lidové kultury M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1P
FF:ETBA111Úvod do etnologie M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112Etnologie v dějinách M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA114Metody a techniky etnologického výzkumu R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA26Státní závěrečná zkouška bakalářská D. DrápalaSZk 0/0/0- 6Z
36 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA102Náboženství a sociální vědy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBA103Historická religiozita v českých zemích R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBA115Homo faber I M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBA116Homo faber II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBA117Sídlo a dům M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.5 5-
FF:ETBA118Oděvní kultura A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB101Evropská etnologie jako badatelský diskurz D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB110Kulturní a sociální procesy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB111Historické prameny v etnologii D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB112Základy etnokartografie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB113Masová kultura M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB115Národnostní menšiny v ČR D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB116Češi v zahraničí D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB129Člověk a les D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB130Úvod do urbánní etnologie D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB134Interdisciplinární studium současného venkova D. Drápalak 2/0/04 --
FF:ETBB65Úvod do etnomuzikologie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
81 kreditů