FSS DKP05 Klinická psychologie
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D-KP_ Klinická psychologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSY0007aSpolečný seminář 1 Z. Vybíralz 0/0/01 1-
FSS:PSY0007bSpolečný seminář 2 Z. Vybíralz 0/0/01 2-
FSS:PSY0007cSpolečný seminář 3 Z. Vybíralz 0/0/01 3-
FSS:PSY0007dSpolečný seminář 4 Z. Vybíralz 0/0/01 4-
FSS:PSY0007eSpolečný seminář 5 Z. Vybíralz 0/0/01 5-
FSS:PSY0007fSpolečný seminář 6 Z. Vybíralz 0/0/01 6-
FSS:PSY0007gSpolečný seminář 7 Z. Vybíralz 0/0/01 7-
FSS:PSY0007hSpolečný seminář 8 Z. Vybíralz 0/0/01 8-
FSS:PSY0008Vystoupení na konferenci I S. Ježekz 0/0/010 3-
FSS:PSY0009Vystoupení na konferenci II S. Ježekz 0/0/015 6-
FSS:PSY001Teorie a metodologie vědy P. Macekzk 0/0/010 1-
FSS:PSY0010_1aOdborná recenzovaná publikace I a T. Řiháčekk 0/0/015 4-
FSS:PSY0010_1bOdborná recenzovaná publikace I b T. Řiháčekk 0/0/05 7-
FSS:PSY0010_2aOdborná recenzovaná publikace II a T. Řiháčekk 0/0/015 5-
FSS:PSY0010_2bOdborná recenzovaná publikace II b T. Řiháčekk 0/0/05 8-
FSS:PSY0011aImpaktovaná publikace (a) S. Ježekk 0/0/015 7-
FSS:PSY0011bImpaktovaná publikace (b) S. Ježekk 0/0/05 8-
FSS:PSY0012Přehledová práce (vycházející z disertace) I. Čermákk 0/0/015 2-
FSS:PSY0013Disertační práce: dokončení P. Macekz 0/0/020 8-
FSS:PSY0015Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/010 1-
FSS:PSY0035aRecenze odborného článku I Z. Vybíralk 0/0/02 6-
FSS:PSY0035bRecenze odborného článku II Z. Vybíralk 0/0/02 7-
FSS:PSY0039aKonzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele I L. Lacinovák 0/0/03 6-
FSS:PSY0039bKonzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele II L. Lacinovák 0/0/03 7-
FSS:PSY029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 4-
FSS:PSY030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 5-
FSS:PSY031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 6-
FSS:PSY032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 7-
166 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:FSS910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 --
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:PSY0009bVystoupení na konferenci III S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSY0010_3Odborná recenzovaná publikace V J. Roubalk 0/0/010 --
FSS:PSY0036aKlinická psychologie: výzkum psychoterapie I T. Řiháčekk 0/0/015 --
FSS:PSY0036bKlinická psychologie: výzkum psychoterapie II T. Řiháčekz 0/0/015 --
FSS:PSY0037aKlinická psychologie: psychometrika I S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSY0037bKlinická psychologie: psychometrika II S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSY0038aKlinická psychologie: výzkum veřejného zdraví I S. Elavskyz 0/0/015 --
FSS:PSY0038bKlinická psychologie: výzkum veřejného zdraví II S. Elavskyz 0/0/015 --
FSS:PSY0039cKonzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele II L. Lacinovák 0/0/03 --
FSS:PSY0040Popularizace vědy S. Ježekz 0/0/04 --
FSS:PSY0041Research in international context (zvaní přednášející) J. Roubalz 0/0/01 --
167 kreditů