PrF VYJU05 Vyšší justiční úředník
Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF VYJU_ Vyšší justiční úředník

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BJ303ZkRodinné právo pro vyšší justiční úředníky Z. Králíčkovázk 0/0/0 8 hod. přednášek za semestr / 8 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BZ107KPrávní informatika J. Haraštak 0/0/0 8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester.4 1P
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/02 2P
11 kreditů

Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ502KJazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. Doupovcovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5Z
PrF:BZ503KJazykové minimum pro bakaláře – němčina E. Šrámkovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5Z
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ101ZkPrávní nauka M. Škopzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1-
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1-
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy J. Benákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 1-
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře Z. Vikarskázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 2-
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I L. Dobešovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 2P
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 2-
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II L. Dobešovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3P
PrF:BJ101ZkOrganizace justice J. Holaszk 0/0/0 8 hod. přednášek za semestr / 8 hrs of lectures per semester.5 1P
PrF:BJ201KCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky I T. Pondikasovák 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.3 2Z
PrF:BJ202ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky I T. Pondikasováz 0/0/0 12 hod. seminářů za semestr - 12 hrs of seminars per semester.2 2P
PrF:BJ203ZAdministrativní a kancelářské práce v justici I T. Pondikasováz 0/0/0 4 hod. seminářů za semestr - 4 hrs of seminars per semester.1 2-
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva M. Špačkovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BJ401ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře III (pro vyšší justiční úředníky) M. Janoušekzk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.3 4P
PrF:BZ408ZZáklady trestního práva procesního I M. Fryštákz 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.7 4Z
PrF:BZ407ZZáklady trestního práva hmotného I E. Brucknerováz 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BJ403ZPraktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky I M. Hrušákováz 0/0/0 12 hod. seminářů za semestr - 12 hrs of seminars per semester.2 4P
PrF:BZ409ZkPrávo obchodních korporací R. Rubanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 4-
PrF:BJ307KCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky II E. Dobrovolnák 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.3 3Z
PrF:BJ308ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky II E. Dobrovolnáz 0/0/0 12 hod. seminářů za semestr - 12 hrs of seminars per semester.2 3P
PrF:BJ309ZAdministrativní a kancelářské práce v justici II A. Zemandlováz 0/0/0 4 hod. seminářů za semestr - 4 hrs of seminars per semester.1 3-
PrF:BJ407ZkCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky III J. Holaszk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.3 4Z
PrF:BJ408ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky III J. Holasz 0/0/0 12 hod. seminářů za semestr - 12 hrs of seminars per semester.2 4P
PrF:BJ503ZPraktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky II V. Kalvodováz 0/0/0 12 hod. seminářů za semestr - 12 hrs of seminars per semester.2 5P
PrF:BO305KVybrané problémy mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 5-
PrF:BT505ZZáklady trestního práva hmotného II E. Brucknerováz 0/0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.6 5P
PrF:BT506ZZáklady trestního práva procesního II M. Fryštákz 0/0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.6 5Z
PrF:BZ507ZkZáklady trestního práva hmotného a procesního M. Fryštákzk 0/0/07 5Z
PrF:BZ307KZáklady správního práva procesního I A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 5-
PrF:BJ506ZkCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky IV A. Zemandlovázk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.3 5Z
PrF:BJ507ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky IV A. Zemandlováz 0/0/0 12 hod seminářů za semestr / 12 hrs of seminars per semester.2 5P
PrF:BJ601ZkEvropské mezinárodní právo soukromé a procesní N. Rozehnalovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.2 6-
PrF:BJ602KSprávní soudnictví P. Lavickýk 0/0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.2 6P
PrF:BZ401ZkZáklady správního práva procesního II A. Klikovázk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.7 6-
149 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BVD003KAlternativní způsoby řešení sporů I. Rohovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 5-
PrF:BV101ZkDějiny české veřejné správy J. Tauchenzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV103ZkZáklady politického systému ČR A. Královázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy J. Benákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 1-
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/02 1-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 6-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost A. Královák 0/0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV203ZkEkonomie M. Svobodazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4-
87 kreditů