ESF NEKON01 Ekonomie
Název anglicky: Economics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: ESF N-EKON Ekonomie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min 20kr.)

Nutno splnit všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_TEDPTeze diplomové práce J. Čapekz 0/2/03 2P
ESF:MPE_DIS1Diplomový seminář 1 J. Čapekz 0/2/012 3P
ESF:MPE_DIS2Diplomový seminář 2 J. Čapekz 0/2/012 4P
27 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_MIE2Mikroekonomie 2 O. Krčálzk 2/0/04 1Z
ESF:MPE_CMIECvičení z mikroekonomie O. Krčálz 0/2/05 1P
ESF:MPE_AVEDAnalýza a vizualizace ekonomických dat M. Kvasničkazk 1/1/06 1-
ESF:MPE_DET2Dějiny ekonomických teorií 2 J. Menšíkzk 2/2/010 1P
ESF:MPE_APISAplikované identifikační strategie Š. Mikulazk 2/2/08 2P
ESF:MPE_CMAECvičení z makroekonomie J. Čapekz 0/2/05 2P
ESF:MPE_MAE2Makroekonomie 2 J. Čapekzk 2/0/04 2Z
ESF:MPE_BEEKBehavioral economics R. Staněkzk 2/1/06 3-
ESF:MPE_IORGIndustrial organization R. Staněkz 0/2/04 4-
52 kreditů

Povinně - volitelné předměty

Student si během studia volí alespoň 24 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_VPAMVybrané partie aplikované matematiky P. Zemánekzk 2/2/05 1-
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 1-
ESF:MPE_EKONEkonometrie D. Němeczk 2/2/012 2-
ESF:MPE_SOEKSoutěžní ekonomie 1 M. Kvizdazk 1/1/06 2-
ESF:MPE_LAWELaw & Economics R. Staněkzk 2/0/04 3-
ESF:MPE_MAMOMakroekonomické modelování D. Němeczk 2/2/010 3-
ESF:MPE_SOE2Soutěžní ekonomie 2 M. Kvizdazk 1/1/06 3-
ESF:MPE_TRENTransport Economics Z. Tomešzk 0/2/05 3-
FSS:POLb1008Tradice politického myšlení J. Barošzk 2/0/05 3-
ESF:MPV_PTPZLabour Market and Employment Policy M. Guzizk 0/2/05 4-
FSS:POLn4004Koncepty v moderní politické filosofii J. Barošzk 1/1/07 4-
69 kreditů

Jazyk

V daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia v celém rozsahu Jazyk II/1-II/2.

Angličtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1AaJazyk II/1 - Angličtina M. Kovaříkováz 0/2/02 1-
ESF:MPJ_JII2AbJazyk II/2 - Angličtina M. Kovaříkovázk 0/2/03 4-
5 kreditů
Francouzština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1FaJazyk II/1 - Francouzština M. Červenkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2FbJazyk II/2 - Francouzština M. Červenkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Němčina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1NaJazyk II/1 - Němčina P. Sojkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2NbJazyk II/2 - Němčina P. Sojkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Ruština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1RaJazyk II/1 - Ruština M. Ševečkováz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2RbJazyk II/2 - Ruština M. Ševečkovázk 0/2/03 --
5 kreditů
Španělština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1SaJazyk II/1 - Španělština V. De Azevedo Camachoz 0/2/02 --
ESF:MPJ_JII2SbJazyk II/2 - Španělština V. De Azevedo Camachozk 0/2/03 --
5 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty do požadovaného minimálního počtu 120 kreditů.