PdF NFY2cp Učitelství fyziky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-FY2 Učitelství fyziky pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Studující volí 2 předměty cizího jazyka v hodnotě 7 kreditů.

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0801Aktuální problémy přírodovědné výuky T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 3-
PdF:FC2001Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.4 1Z
PdF:FC2002Project of Physics T. Miléřzk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC2004Úvod do studia pevných látek a polovodiče P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC2007Elektronika P. Sládekzk 1/0/1 8 hodin.3 3P
PdF:FC2008Ekopraktikum T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC2010Historie fyziky T. Miléřk 1/1/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2011Kompendium fyziky s didaktikou J. Válekz 0/2/0 8 hodin.1 4-
PdF:FC2101Fyzika a technika J. Válekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2102Významné fyzikální experimenty T. Miléřk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2801Práce ve fyzikální laboratoři T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC2802Práce ve fyzikální didaktické laboratoři J. Válekk 0/0/1 4 hodiny.5 2-
PdF:FC2803Pokročilé fyzikální praktikum P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC2804Environmentální fyzika T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.3 3-
PdF:FC2805Fyzika v běžném životě J. Válekk 0/2/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC2807Teoretická fyzika 3 P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8006Edugames a YouTube eduklipy J. Válekk 0/0/2 4 hodiny.5 3-
53 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2012Astronomie a astrofyzika pro učitele T. Miléřk 2/0/0 8 hodin.2 1-
PdF:FC2806Kosmologie T. Miléřz 0/2/0 8 hodin.2 2-
PdF:FC6807Aplikované výukové technologie J. Válekk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC6812Nanotechnologie P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC6815Nové materiály ve zdravotnictví P. Ptáčekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8003Neudržitelný rozvoj lidstva 1 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC8004Neudržitelný rozvoj lidstva 2 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 2-
19 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2003Školní pokusy z fyziky 1 P. Novákk 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC2005Didaktika fyziky 1 P. Sládekzk 1/2/0 12 hodin.3 2Z
PdF:FC2006Školní pokusy z fyziky 2 P. Novákz 0/0/2 8 hodin.1 2P
PdF:FC2009Didaktika fyziky 2 P. Sládekzk 2/2/0 16 hodin.4 3Z
10 kreditů

Praxe (14 kr.)

Předmět SZ6041 studenti absolvují dvakrát (v 1. a 2. semestru) a získají celkem 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1*2 1P
PdF:Fy6007Učitelská praxe 2 P. Sládekz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:Fy6008Učitelská praxe 3 P. Sládekz 0/0/10 120 hodin.4 2P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů