Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NFY205 Učitelství fyziky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-FY2_ Učitelství fyziky pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie J. Marešzk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Marešk 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management J. Bradováz 0/0/.3 4 hodiny.2 1Z
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II D. Dvořákovázk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0801Aktuální problémy přírodovědné výuky P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 3-
PdF:FC2001Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.4 1Z
PdF:FC2002Project of Physics P. Sládekzk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC2004Úvod do studia pevných látek a polovodiče P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC2007Elektronika P. Sládekzk 1/0/1 8 hodin.3 3P
PdF:FC2008Ekopraktikum P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC2010Historie fyziky P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2011Kompendium fyziky s didaktikou P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4-
PdF:FC2101Fyzika a technika P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2102Významné fyzikální experimenty P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2801Práce ve fyzikální laboratoři P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC2802Práce ve fyzikální didaktické laboratoři P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.5 2-
PdF:FC2803Pokročilé fyzikální praktikum P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC2804Environmentální fyzika P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.3 3-
PdF:FC2805Fyzika v běžném životě P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC2807Teoretická fyzika 3 P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8006Edugames a YouTube eduklipy P. Sládekk 0/0/2 4 hodiny.5 3-
54 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2012Astronomie a astrofyzika pro učitele P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.2 1-
PdF:FC2806Kosmologie P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC6807Aplikované výukové technologie P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC6812Nanotechnologie P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC6815Nové materiály ve zdravotnictví P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8003Neudržitelný rozvoj lidstva 1 P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC8004Neudržitelný rozvoj lidstva 2 P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 2-
20 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 J. Nehybaz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:Fy6007Učitelská praxe 2 P. Sládekz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:Fy6008Učitelská praxe 3 P. Sládekz 0/0/10 120 hodin.4 2P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.2 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
14 kreditů

Další aplikace