PdF BSP3Svp Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp101Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/03 3-
PdF:SPp103ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/03 2-
PdF:SPp104Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/03 2-
PdF:SPp105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
PdF:SPp106Patopsychologie 1 E. Řehulkazk 2/0/04 2P
PdF:SPp107Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/03 2-
PdF:SPp108Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/03 3-
PdF:SPp110Speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/04 1Z
PdF:SPp112Speciálně pedagogická diagnostika V. Vojtovák 0/2/03 4-
PdF:SPp126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/03 2P
PdF:SPp131ICT – Speciální pedagogika K. Pančochaz 0/2/02 6-
PdF:SPp401Obor: Psychopedie B. Bazalovázk 0/4/06 4P
PdF:SPp407Sociologie pro speciální pedagogy-bakaláře L. Slepičkovák 0/1/03 1-
PdF:SPp408Základy zdravotních nauk pro bakaláře P. Kachlíkk 1/0/03 1-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Skupina 1

Student si volí k předmětu Obor: Logopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp402Obor: Logopedie B. Chleboradovázk 0/4/06 4P
PdF:SPp404Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/4/06 5P
PdF:SPp405Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/06 5P
PdF:SPp406Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/06 5P
24 kreditů

Skupina 2

Student si volí k předmětu Obor: Somatopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp403Obor: Somatopedie I. Fialovázk 0/4/06 4P
PdF:SPp404Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/4/06 5P
PdF:SPp405Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/06 5P
PdF:SPp406Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/06 5P
24 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/03 5P
PdF:SPp400Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/2/02 6P
5 kreditů