FF FNLJpV Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Studenti musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a intepretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále:

  • L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47 (povinné předměty)
  • S. Propertius I 1, 3, 18; III 21, 22; IV 7, 11 (povinné předměty)
  • Albius Tibullus I 1, 3, 10; II 2; IV 7, 9, 11 (povinné předměty)
  • C. Valerius Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109 (povinné předměty)
  • C. Plinius Caecilius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97 (povinné předměty)
  • Cornelius Tacitus. Annales I 1-74; II 5-26, 59-75; III 52-55; IV 32-33; 37-38, 67; VI 46-51; XII 64-69; XIV 1-16; XV 48-67 (státní magisterská zkouška)
  • Q. Horatius Flaccus. Carmina I 1-3, 8-11, 14, 22, 24, 37; II 3, 7, 10,14; III 1-3, 8, 9, 13, 30; IV 3, 5, 7; Satirae I, 9; II 6; Epistulae I 2, 10; De arte poetica (Ad Pisones) (povinné předměty, státní magisterská zkouška)
  • T. Maccius Plautus. 1 komedie, která se čte během výuky (povinné předměty)

Četba v překladu:

Řecká lyrika: Stiebitz; Kallimachos; Apollónios Rhodský: Argonautika; Řečtí bukolikové (Theokritos, Moschos, Bión); Komedie pro všední den: Menandros (jedna komedie); Anthologia Palatina (výběr); Epiktétos: Rukověť či Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Polybios: Dějiny II (druhý díl ve vydání Antické knihovny); Lúkiános: Šlehy a úsměvy (dvě menippské satiry dle vlastního výběru); Longos: Dafnis a Chloé; Nový zákon (jedno evangelium); Starý zákon (Genesis, Kniha moudrosti); Kléméns Alexandrijský / Órigenés / Basileios: jedno dílo dle vlastního výběru;

Římská lyrika: výbor, Ferdinand Stiebitz (autoři císařského období); Sbohem, starý Říme: výbor, Eva Stehlíková; Horatius: Vavřín a réva (Odeon); Persius: satiry 1, 5, 6; Lucanus: Farsalské pole (1. a 6. kniha); Statius: 12. kniha eposu Thebais (v anglickém překladu), ze sbírky Silvae to, co je v Stiebitzově výboru Římská lyrika; Seneca: Faidra, Medea, O duševním klidu (některé z pojednání obsažených v tomto svazku Antické knihovny), Apokolokyntóza; Petronius: Satirikon; Tacitus: Annály; Quintilianus: Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Apuleius: Osel, Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví; Iuvenalis: satira 1 a 4; Martialis: Posměšky a jízlivosti (přel. Radovan Krátký); Plinius: (1,20; 3,9/21; 4,14/15/27; 5,10; 6,16/20/21/32; 7,5/9/17; 8,7; 9,10/14; celá 10. kn.); Phaedrus: výběr z bajek přítomných ve výboru Václava Bahníka Svět ezopských bajek; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Ammianus Marcellinus (kn. 15, 16, 22);

Augustinus: Vyznání, O boží obci; Einhardus: ... a neuniknout budoucímu věku, přel. P. Daniš, Praha 1999; Dětmar z Merseburku: Kronika, přel. B. Neškudla. Praha, Argo 2008; Petr Alfonsi: Disciplina clericalis – Výchova žáků, přel. E. Mendelová, 1997; Zlatá legenda (ca. 100 stran); Karel IV.: Vlastní životopis; Klaret: Ptačí zahrádka; Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, přel. H. Businská, 1986 (kniha 1, s. 49-119); Helena Businská: Renesanční poezie. Praha: Academia, 1975; Apoštol míru J. A. Komenský (ca. 200 stran); Kosmova kronika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ151Archaická latina D. Urbanovázk 1/1/04 1P
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 2P
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 3P
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 4P
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ255Samostatná četba (Seneca a Plinius Secundus) J. Mikulovák 0/0/02 2P
FF:LJ258Samostatná četba elegických básníků D. Urbanováz 0/0/02 2P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 3P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti musí splnit podmínky všech tří bloků povinně volitelných předmětů.

Teoretické předměty

Studenti si musí vybrat jeden ze dvou teoretických předmětů podle svého odborného zaměření nebo tématu diplomové práce. Výběr předmětu je zohledněn v otázkách u státní magisterské zkoušky, protože se jedná o teoretické předměty profilujícího základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ158Latinská lingvistika D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
8 kreditů

Interpretační seminář

Studenti musí absolvovat alespoň jeden interpretační seminář.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 1P
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 2P
8 kreditů

Ostatní předměty

Studenti si vybírají předměty podle svého zájmu tak, aby získali alespoň 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ159Latina jako jazyk odborného textu I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ160Latina jako jazyk odborného textu II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ262Latinský překladatelský seminář D. Urbanovák 1/1/04 --
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 2-
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/03 --
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LJ451Přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí D. Urbanovák 0/0/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
37 kreditů