FF FBKLpJ Klasická archeologie
Název anglicky: Classical archaeology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-KL_ Klasická archeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

V rámci jednooborového bakalářského studia klasické archeologie studijního programu completus musí studenti získat celkově 180 kreditů.

Je nezbytné splnit všechny povinné předměty - 76 kreditů (včetně 12 kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné specializace.

Pro zajištění požadované kvality znalostí a mezioborového přesahu klasické archeologie si studenti povinně volí předměty z předepsaných bloků. Studenti programu completus splní z předepsaných povinně volitelných předmětů minimálně 21 kreditů, dále 12 kreditů z bloku přednášek zahraničních specialistů (tzv. blok Special Topics), 14 kreditů z bloku praktických kurzů (tzv. blok exkurzí a stáží), 12 kreditů z bloku předmětů archeologických technik, 6 kreditů z tzv. bloku přírodovědných předmětů a 16 kreditů z latinského a starořeckého jazyka (tzv. blok filologický) – preferenci jazyka si student zvolí podle sféry svého odborného zájmu nebo budoucí specializace.
Doporučujeme ale seznámit se s oběma jazyky, alespoň na základní úrovni.

Celkově je v daném typu studia požadováno získat 81 kreditů za povinně volitelné předměty. Část kreditů (15 kreditů) studenti splní v rámci společného univerzitního základu, který tvoří předměty společensko-vědního a přírodovědného základu, jazyky a TV. Zbývající kredity (8 kreditů) studenti získají za absolvování předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů nebo z nabídky jiných programů.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KLA_022Seminář k bakalářské diplomové práci I V. Klontzaz 0/0/05 5P
FF:KLA_023Seminář k bakalářské diplomové práci II V. Klontzaz 0/2/07 6P
FF:KLA_024Bakalářská diplomová práce V. Klontzaz 0/0/0- 6P
12 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A03Metody archeologické prospekce a exkavace P. Miloz 2/0/03 1Z
FF:AEB_A04Vědecká komunikace R. Přichystalovák 2/0/03 2P
FF:AEB_A05Popularizace vědy L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 6P
FF:KLA_001Úvod do studia klasické archeologie V. Klontzazk 2/0/03 1Z
FF:KLA_002Aktuální otázky, teorie a metody klasické archeologie V. Klontzak 0/2/04 1Z
FF:KLA_003Prehistorie egejské oblasti V. Klontzazk 2/0/03 1Z
FF:KLA_004Řecké umění I (geometrické a archaické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 3Z
FF:KLA_005Řecké umění II (klasické a helénistické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 4Z
FF:KLA_006Řecké vázové malířství V. Klontzak 2/0/0 0.3 4Z
FF:KLA_007Úvod do byzantské archeologie V. Klontzak 2/0/0 0.3 5Z
FF:KLA_008Seminář k archeologii východního Středomoří V. Klontzak 0/2/0 0.4 2Z
FF:KLA_009Architektura a urbanismus římských sídel z archeologické perspektivy J. Jílekzk 2/0/0 0.3 2Z
FF:KLA_010Římské monumentální umění a jeho význam J. Jílekzk 2/0/0 0.3 6Z
FF:KLA_011Hranice římského světa J. Jílekzk 2/0/0 0.3 4Z
FF:KLA_012Základy hmotné kultury římského světa J. Jílekz 1/1/03 3Z
FF:KLA_013Seminář k archeologii západního Středomoří J. Jílekk 0/2/04 4Z
FF:KLA_014cTerénní praxe pro klasické archeology - completus V. Klontzaz 0/0/0 terénní prace v rozsahu 6 týdnů (cca 240 hodin).9 4Z
FF:KLA_015Angličtina pro klasické archeology V. Klontzak 0/2/04 3-
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok PV - Special Topics

Student musí získat minimálně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KLA_016aSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 3P
FF:KLA_016bSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 3P
FF:KLA_016cSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 3P
FF:KLA_017aSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 4P
FF:KLA_017bSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 4P
FF:KLA_017cSpecial Topics of the Classical Archaeology V. Klontzaz 2/0/03 4P
18 kreditů

Blok PV - Exkurze a stáže (klasicko-archeologické)

Student musí získat minimálně 14 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KLA_018aKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 3P
FF:KLA_018bKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 3P
FF:KLA_018cKrátkodobá odborná exkurze D. Vachůtováz 0/0/0 1 až 2 dny.2 3P
FF:KLA_019aKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 2P
FF:KLA_019bKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 2P
FF:KLA_019cKrátkodobá odborná exkurze V. Klontzaz 0/0/0 1 až 2 dny.2 2P
FF:KLA_020Vícedenní odborná zahraniční exkurze V. Klontzaz 0/0/0 minimálně 7 dní.4 4P
FF:KLA_021Zahraniční studijní stáž dlouhodobá V. Klontzaz 0/0/0 délka stáže - jeden semestr.8 4P
24 kreditů

Blok PV - Předměty archeologických technik

Student musí získat minimálně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A08Výpočetní technika v archeologii P. Dreslerz 1/1/03 3P
FF:AEB_A09Geografické informační systémy v archeologii M. Prišťákováz 1/1/03 5P
FF:AEB_A10Geodézie v archeologii P. Dreslerz 2/0/0 + terénní workshop.3 4P
FF:AEB_A11Dokumentační techniky S. Plchováz 0/0/0 30 hodin praktické výuky.3 2P
FF:AEB_A12Laboratorní a konzervační praktikum K. Šabatováz 1/1/03 3P
15 kreditů

Blok PV - Předměty filologické

Student musí získat minimálně 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV T. Weissarzk 1/1/04 --
32 kreditů

Blok PV - Předměty přírodovědné

Student musí získat minimálně 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A16aArcheozoologie M. Nývltová Fišákovák 1/1/03 --
FF:AEB_A16bArcheobotanika M. Hajnalovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AEB_A16cGeofyzikální metody v archeologii P. Milok 1/1/03 --
FF:AEB_A16dGeoarcheologie L. Lisák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
PřF:Bi5125Antropologie pro archeology E. Drozdovák 0/3/04 --
PřF:G9171Petroarcheologie pro archeology J. Petříkz 1/1/03 --
PřF:GA241Petroarcheologie keramiky M. Hložekz 1/1/02 --
21 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A14dDoba železná ve střední Evropě P. Goláňovázk 2/0/04 --
FF:AEB_A14eDoba římská a stěhování národů ve střední Evropě J. Macháčekzk 2/0/04 --
FF:AEB_A15dDoba železná ve střední Evropě - seminář P. Goláňovák 0/2/03 --
FF:AEB_A15eDoba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář J. Macháčekk 0/2/03 --
FF:AES_103Muzeologie pro archeology P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_107Antická a keltská numismatika P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:DSBcB036 -- 0/0- --
FF:DSBcB037 -- 0/0- --
FF:KLB_101Topografie starověké Itálie V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_102Etruskové V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_103Antické reálie V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_104Úvod do antické epigrafiky V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_105Kultura star. Předního Východu a Egypta V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_106Topografie starověkého Řecka V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_107Řecká architektura a urbanismus V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_108Helénistické drobné umění V. Klontzak 2/0/0 0.3 --
44 kreditů