FF FBVHpH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_37aDiplomový seminář bakalářský V. Maňasz 0/210 6P
FF:HV_37cProjekt diplomové práce V. Maňasz 0/0/0- 6P
FF:HV_38aBakalářská diplomová práce V. Maňasz 0/0/0- 6P
FF:HV_39Bakalářská (souborná) zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/03+1 3-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/03+1 4-
FF:SUS_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/04 3P
FF:HV_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 1/0/03 1Z
FF:HV_02aProseminář I. P. Macekz 0/2/02 1Z
FF:HV_02bProseminář II. P. Macekz 0/2/02 2Z
FF:HV_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/2/02 1Z
FF:HV_05aHarmonie I. J. Perutkovák 1/1/02 2Z
FF:HV_05bHarmonie II. J. Perutkovázk 1/1/04 3Z
FF:HV_06Kontrapunkt M. Štědroňk 1/1/03 2Z
FF:HV_07Hudební akustika P. Kalinak 1/1/03 4Z
FF:HV_08Intonace J. Perutkovák 0/1/01 1Z
FF:HV_09Sluchová analýza J. Perutkovák 0/1/01 2Z
FF:HV_11aPomocné vědy historické a paleografie pro muzikology V. Maňask 1/1/02 2P
FF:HV_22Hudební formy M. Flašarzk 1/1/04 4P
FF:HV_23aHudební analýza I M. Štědroňzk 1/1/03 5P
FF:HV_23bHudební analýza II M. Štědroňzk 1/1/03 6P
FF:HV_24aHudební paleografie I. V. Maňasz 1/1/02 3P
FF:HV_24bHudební paleografie II. V. Maňaszk 1/1/04 4P
FF:HV_735Úvod do organologie P. Kalinak 1/1/03 3-
FF:HV_801aDějiny hudby: do nástupu novověku A V. Maňaszk 1/1/04 3P
FF:HV_801bDějiny hudby: do nástupu novověku - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 3-
FF:HV_802aDějiny hudby: renesance a rané baroko A V. Maňaszk 1/1/04 4P
FF:HV_802bDějiny hudby: do nástupu novověku - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 4-
FF:HV_803aDějiny hudby: baroko A J. Perutkovák 1/1/03 3P
FF:HV_803bDějiny hudby: baroko B J. Perutkováz 0/0/0- 3-
FF:HV_804aDějiny hudby: klasicismus A J. Perutkovázk 1/1/03+1 4P
FF:HV_804bDějiny hudby: klasicismus B J. Perutkováz 0/0/0- 4-
FF:HV_805aDějiny hudby: 19. století A J. Zahrádkazk 1/1/04 5P
FF:HV_805bDějiny hudby: 19. století - seminární práce M. Flašark 0/2/01 5-
FF:HV_806aDějiny hudby: 20. století A M. Flašark 1/1/03 6P
FF:HV_806bDějiny hudby: 20. století - poslechový seminář M. Flašark 0/2/0- 6-
FF:HV_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století J. Perutkovázk 1/1/04 3P
FF:HV_807aHudba v českých dějinách - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 3-
FF:HV_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) J. Zahrádkazk 1/1/03+1 4P
90 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

V průběhu bakalářského studia je nutno absolvovat dva dvousemestrální semináře, z toho jeden ze starší hudby a jeden z novější hudby (nebo lexikografický). Dohromady je tedy nutné získat nejméně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_700aHudebně lexikografický seminář I. P. Macekz 0/2/03 3-
FF:HV_700bHudebně lexikografický seminář II. P. Macekz 0/2/03 4-
FF:HV_750aSeminář hudební topografie I. V. Maňasz 0/2/03 5-
FF:HV_750bSeminář hudební topografie II. V. Maňasz 0/2/03 6-
FF:HV_781aSeminář "hudba období renesance" I. V. Maňasz 0/2/03 3-
FF:HV_781bSeminář "hudba období renesance" II. V. Maňasz 0/2/03 4-
FF:HV_93aSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" I. J. Perutkováz 0/2/03 5-
FF:HV_93bSeminář "Hudba období baroka a klasicismu" II. J. Perutkováz 0/2/03 6-
FF:HV_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. L. Spurnýz 0/2/03 3-
FF:HV_95bSeminář hudební estetiky a teorie II. L. Spurnýz 0/2/03 4-
FF:HV_98aSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" I. J. Zahrádkaz 0/2/03 3-
FF:HV_98bSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" II. J. Zahrádkaz 0/2/03 4-
36 kreditů

Blok 2

Během bakalářského studia lze stejný předmět zapisovat vícekrát.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
20 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_105aMuzikologická exkurze pro 1. ročník P. Macekz 0/0/02 --
FF:HV_105bMuzikologická exkurze P. Macekz 0/0/0 20 hodin s odborným výkladem či dohledem v rámci zvoleného typu exkurze.2 --
FF:HV_49Ruská opera 19.a 20. století M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_62Opera - syntéza žánrů M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_704aVokální praktikum - od chorálu k renesanci I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_704bVokální praktikum - od chorálu k renesanci II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_707Od opery k musicalu M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_719aÚvod do studia world music I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_719bÚvod do studia world music II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/13 --
FF:HV_741aTeorie a dějiny populární hudby I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_741bTeorie a dějiny populární hudby II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_742Edice hudby 17. a 18. století - cvičení J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:HV_749Hudba a liturgie V. Maňask 2/0/03 --
FF:HV_99Mimořádné kredity P. Macekz 0/0/03 --
49 kreditů

Blok 4

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 --
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:SUS_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. M. Štědroňk 2/0/03 --
27 kreditů